Βιντεοσκοπημένο

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ


Πρακτικά Ζητήματα - Νομοθετικές και Νομολογιακές εξελίξεις
Εισηγητές: Κορτέσης Α.

Οι δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών αποτελούσαν πάντοτε, λόγω της αυξημένης τυπικότητάς τους, ένα περίπλοκο και ευαίσθητο νομικό ζήτημα, έχοντας δημιουργήσει πλούσια νομολογία. Στο παρόν Σεμινάριο παρουσιάζεται το σύνολο των διαγωνιστικών διαδικασιών που ακολουθούνται για τη σύναψη συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών. Ειδική αναφορά γίνεται στην οργάνωση του φακέλου συμμετοχής και στους λόγους αποκλεισμού ενός οικονομικού φορέα, καθώς και στις διατάξεις έννομης προστασίας όπου θα αναλυθούν τα νεότερα νομολογιακά πορίσματα. Τέλος, παρουσιάζεται ο ρόλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Α. Το νομοθετικό πλαίσιο των Δημόσιων Συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών μετά τον Ν 4782/2021

• Η Είδη διαγωνιστικών διαδικασιών - Συμφωνίες Πλαίσιο - Ανταγωνιστικός Διάλογος - Συμβάσεις Παραχώρησης - ΣΔΙΤ.

• Τα κύρια βήματα προετοιμασίας για την οργάνωση και σύνταξη ενός φακέλου συμμετοχής. Προθεσμίες. Κριτήρια Συμμετοχής και Κατακύρωση.

• Ονομαστικοποίηση Μετοχών σε διαγωνισμούς με προϋπολογισμό άνω του 1.000.000€. Νομολογία και νεότερες νομοθετικές εξελίξεις.

Β. Λόγοι αποκλεισμού οικονομικού φορέα κατά το προσυμβατικό στάδιο και έννομη προστασία. Προσβολή διακήρυξης. Ο ρόλος της Α.Ε.Π.Π. και η προσφυγή ενώπιον των Δικαστηρίων-Νεότερα νομο λογιακά πορίσματα και κριτική αποτίμηση αυτών

Γ. Ο έλεγχος του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Το Σεμινάριο απευθύνεται κυρίως σε δικηγόρους, νομικούς συμβούλους, ασκούμενους δικηγόρους, φοιτητές νομικών σπουδών ή νομικών μαθημάτων, στελέχη εταιριών και εν γένει ασχολούμενους με τις δημόσιες προμήθειες και αποσκοπεί να δώσει έμφαση στη διαχείριση πρακτικών προβλημάτων που ανακύπτουν στη διαχείριση των δημοσίων διαγωνισμών από τους οικονομικούς φορείς.

Αλέξανδρος Α. Κορτέσης

Ο Αλέξανδρος Α. Κορτέσης είναι δικηγόρος, εταίρος στην Εταιρία ΠΟΤΑΜΙΤΗΣ ΒΕΚΡΗΣ από το 2012. Σπούδασε νομικά στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (1996) και στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου του Εδιμβούργου του Ηνωμένου Βασιλείου, από όπου έλαβε δίπλωμα LL.M. (1998) με εξειδίκευση στο εμπορικό Δίκαιο, το διεθνές οικονομικό Δίκαιο και τη διεθνή εμπορική διαιτησία. Παρέχει υπηρεσίες, τόσο σε συμβουλευτικό όσο και σε δικαστηριακό επίπεδο, σε εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον χώρο της φαρμακευτικής αγοράς και του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, καλύπτοντας όλο το φάσμα των νομικών αναγκών μίας σύγχρονης επιχείρησης του τομέα της Υγείας. Στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, εκπροσωπεί εταιρίες τόσο κατά τη συμμετοχή τους σε δημόσιους διαγωνισμούς, όσο και κατά την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου της επίλυσης των όποιων τυχόν διαφορών.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το κόστος μπορεί να καταβληθεί μετρητοίς ή με τραπεζική κατάθεση στους παρακάτω λογαριασμούς:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 151/470622-67 | ΙΒΑΝ GR 46 0110 1510 0000 1514 7062 267
EFG ΕUROBANK: 0026 0180 94 02000 24515 | ΙΒΑΝ GR 05026 01800000 9402000 24515
ALPHA BANK: 207-00-2002-003218 |IBAN GR24 0140 2070 2070 0200 2003 218
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6740-136874-301| IBAN GR74 0171 7400 0067 4013 6874 301

Επωνυμία: ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΕΤΕ, Αιτιολογία: Ονοματεπώνυμο συμμετέχοντα - ΝΒ Σεμινάριο
ή με πιστωτική κάρτα: VISA, MASTERCARD, DINERS, με δυνατότητα άτοκων δόσεων   http://www.nb.org/media/wysiwyg/cards_logo.jpg 

Παρέχονται επίσης:

Συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό, ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης

Κωδ. 19041
4 ώρες
Εισηγητές: Κορτέσης Α.

Σε απόθεμα

Τιμή: 140,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Πρακτικά Ζητήματα - Νομοθετικές και Νομολογιακές εξελίξεις

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ


Κωδ. 19041
4 ώρες
Εισηγητές: Κορτέσης Α.
Αποκτήστε τη συνδυαστική προσφορά
 • Αγοράζονται συχνά μαζί
  Βιντεοσκοπημένα (Εκπαίδευση/Εκδηλώσεις)
  Τιμή 130,00 €
  X1
  CLOUD COMPUTING & ΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ - (ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ)
  +
  Βιβλίο (Ebook)
  Τιμή 40,00 € 34,00 €
  X1
  CLOUD COMPUTING & ΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ - eBook
  =
  Σύνολο: -20.73%

  130,00 € 164,00 €

Back to Top