Παρασκευή 19 Νοεμβρίου 2021Βιντεοσκοπημένο

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Πρακτικά Ζητήματα - Νομοθετικές και Νομολογιακές εξελίξεις

Εισηγητές: Κορτέσης Α.

Οι δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών αποτελούσαν πάντοτε, λόγω της αυξημένης τυπικότητάς τους, ένα περίπλοκο και ευαίσθητο νομικό ζήτημα, έχοντας δημιουργήσει πλούσια νομολογία. Στο παρόν Σεμινάριο παρουσιάζεται το σύνολο των διαγωνιστικών διαδικασιών που ακολουθούνται για τη σύναψη συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών. Ειδική αναφορά γίνεται στην οργάνωση του φακέλου συμμετοχής και στους λόγους αποκλεισμού ενός οικονομικού φορέα, καθώς και στις διατάξεις έννομης προστασίας όπου θα αναλυθούν τα νεότερα νομολογιακά πορίσματα. Τέλος, παρουσιάζεται ο ρόλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Α. Το νομοθετικό πλαίσιο των Δημόσιων Συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών μετά τον Ν 4782/2021

• Η Είδη διαγωνιστικών διαδικασιών - Συμφωνίες Πλαίσιο - Ανταγωνιστικός Διάλογος - Συμβάσεις Παραχώρησης - ΣΔΙΤ.

• Τα κύρια βήματα προετοιμασίας για την οργάνωση και σύνταξη ενός φακέλου συμμετοχής. Προθεσμίες. Κριτήρια Συμμετοχής και Κατακύρωση.

• Ονομαστικοποίηση Μετοχών σε διαγωνισμούς με προϋπολογισμό άνω του 1.000.000€. Νομολογία και νεότερες νομοθετικές εξελίξεις.

Β. Λόγοι αποκλεισμού οικονομικού φορέα κατά το προσυμβατικό στάδιο και έννομη προστασία. Προσβολή διακήρυξης. Ο ρόλος της Α.Ε.Π.Π. και η προσφυγή ενώπιον των Δικαστηρίων-Νεότερα νομο λογιακά πορίσματα και κριτική αποτίμηση αυτών

Γ. Ο έλεγχος του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Το Σεμινάριο απευθύνεται κυρίως σε δικηγόρους, νομικούς συμβούλους, ασκούμενους δικηγόρους, φοιτητές νομικών σπουδών ή νομικών μαθημάτων, στελέχη εταιριών και εν γένει ασχολούμενους με τις δημόσιες προμήθειες και αποσκοπεί να δώσει έμφαση στη διαχείριση πρακτικών προβλημάτων που ανακύπτουν στη διαχείριση των δημοσίων διαγωνισμών από τους οικονομικούς φορείς.

Αλέξανδρος Α. Κορτέσης

Ο Αλέξανδρος Α. Κορτέσης είναι δικηγόρος, εταίρος στην Εταιρία ΠΟΤΑΜΙΤΗΣ ΒΕΚΡΗΣ από το 2012. Σπούδασε νομικά στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (1996) και στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου του Εδιμβούργου του Ηνωμένου Βασιλείου, από όπου έλαβε δίπλωμα LL.M. (1998) με εξειδίκευση στο εμπορικό Δίκαιο, το διεθνές οικονομικό Δίκαιο και τη διεθνή εμπορική διαιτησία. Παρέχει υπηρεσίες, τόσο σε συμβουλευτικό όσο και σε δικαστηριακό επίπεδο, σε εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον χώρο της φαρμακευτικής αγοράς και του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, καλύπτοντας όλο το φάσμα των νομικών αναγκών μίας σύγχρονης επιχείρησης του τομέα της Υγείας. Στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, εκπροσωπεί εταιρίες τόσο κατά τη συμμετοχή τους σε δημόσιους διαγωνισμούς, όσο και κατά την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου της επίλυσης των όποιων τυχόν διαφορών.

Τρόπος Πληρωμής:

Για τους τρόπους πληρωμής δείτε εδώ

Παροχές

Στους συμμετέχοντες παρέχεται συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό καθώς και ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης, η οποία ενεργοποιείται με την ολοκλήρωση παρακολούθησης του προγράμματος.

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 19041
4 ώρες
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Εισηγητές: Κορτέσης Α.
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 140,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Πρακτικά Ζητήματα - Νομοθετικές και Νομολογιακές εξελίξεις

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 19041
4 ώρες
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Εισηγητές: Κορτέσης Α.
Αποκτήστε τη συνδυαστική προσφορά
 • Αγοράζονται συχνά μαζί

  Συνδυαστική Προσφορά

  Βιντεοσκοπημένα (Εκπαίδευση/Εκδηλώσεις)
  Τιμή 130,00 €
  X1
  CLOUD COMPUTING & ΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ - (ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ)
  +
  Βιβλίο (Ebook)
  Τιμή 40,00 €
  X1
  CLOUD COMPUTING & ΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ - eBook
  =
  Σύνολο:

  από 170,00 €

  134,76 €

  έκπτωση 20.73%

Back to Top