Καλοκαιρινές προσφορές έως -30% για λίγες ημέρες
Κωδ. 19463 | 19464 | 19465
16 ώρες
10, 12, 17 & 19 Οκτωβρίου 2022 (κάθε Δευτέρα & Τετάρτη 17:00 - 21:00)
Επιστημονικοί υπεύθυνοι: Δελλής Γ.
Εισηγητές: Δελλής Γ., Γεωργάκη Κ., Γιακουμάκης Ε.
Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2022

ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ)


Έννοια – Κίνητρα – Προστασία επενδύσεων
Επιστημονικοί υπεύθυνοι: Δελλής Γ.
Εισηγητές: Δελλής Γ., Γεωργάκη Κ., Γιακουμάκης Ε.
Early bird -15% για εγγραφές έως 15 Σεπτεμβρίου 2022

Σε απόθεμα

Κόστος Συμμετοχής: Κανονική Τιμή 180,00 € Ειδική Τιμή 153,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδ. 19463 | 19464 | 19465
16 ώρες
10, 12, 17 & 19 Οκτωβρίου 2022 (κάθε Δευτέρα & Τετάρτη 17:00 - 21:00)
Επιστημονικοί υπεύθυνοι: Δελλής Γ.
Εισηγητές: Δελλής Γ., Γεωργάκη Κ., Γιακουμάκης Ε.

Jean Monnet Module - Public Law of Investments (PLI), Τομέας Δημοσίου Δικαίου Νομικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ).

 

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα έχει στόχο να εξοικειώσει τους συμμετέχοντες με το Δημόσιο Δίκαιο Επενδύσεων, έναν νέο, εξειδικευμένο κλάδο δημοσίου δικαίου που εστιάζει στις σχέσεις μεταξύ Κράτους και επενδυτών. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στο εθνικό και υπερεθνικό ρυθμιστικό πλαίσιο που διέπει την κινητροδότηση, την εγκατάσταση και την προστασία των επενδύσεων στην Ελλάδα, τόσο σε ουσιαστικό όσο και σε δικονομικό επίπεδο, καθώς και στις πρόσφατες εξελίξεις που αφορούν στις Στρατηγικές επενδύσεις.

 • 1η ημέρα: Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2022 (17:00 – 21:00)
  • Εισαγωγή στο Δημόσιο Δίκαιο Επενδύσεων
  • Κινητροδότηση επενδύσεων σε ενωσιακό επίπεδο
  • Enterprise Greece
 • 2η ημέρα: Τετάρτη 12 Οκτωβρίου 2022 (17:00 – 21:00)
  • Στρατηγικές επενδύσεις
  • Χρηματοδότηση επενδύσεων: Αναπτυξιακός νόμος – ΕΣΠΑ – Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
 • 3η ημέρα: Δευτέρα 17 Οκτωβρίου 2022 (17:00 – 21:00)
  • Ουσιαστική προστασία επενδύσεων σε εθνικό, ενωσιακό και διεθνές επίπεδο
 • 4η ημέρα: Τετάρτη 19 Οκτωβρίου 2022 (17:00 – 21:00)
  • Δικονομική προστασία επενδύσεων σε εθνικό, ενωσιακό και διεθνές επίπεδο

 

Δείτε εδώ το αναλυτικό πρόγραμμα παραδόσεων

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα απευθύνεται σε δικηγόρους και νομικούς συμβούλους επενδυτών στην Ελλάδα, σε δικαστές, σε στελέχη κυβερνητικών και μη κυβερνητικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται σε τομείς στενά συνδεδεμένους με τη διενέργεια επενδύσεων, καθώς και σε νέους ερευνητές, προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές Νομικών σχολών.

Γιώργος Δελλής

Ο Γιώργος Δελλής είναι Καθηγητής Δημοσίου Δικαίου στη Νομική Σχολή της Αθήνας όπου υπηρετεί από το 2003. Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Paris II Panthéon Assas και εντεταλμένος διδασκαλίας και έρευνας στο ίδιο Πανεπιστήμιο (Habilitation à diriger des recherches en droit) από το 1994. Διατέλεσε Εισηγητής στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (1996-2000) και Λέκτορας στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης, στο Maastricht (1995-1997). Έχει διδάξει ως επισκέπτης στα Πανεπιστήμια του Michigan School of Law, Ann Arbor (MI), ΗΠΑ (2015), και Bahcesehir της Κωνσταντινούπολης (2007-9). Ο Καθηγητής Δελλής διδάσκει κυρίως διοικητικό δίκαιο, διοικητική δικονομία, δίκαιο περιβάλλοντος, δημόσιο οικονομικό δίκαιο (ρύθμιση αγορών και οικονομική ανάλυση). Είναι Δικηγόρος Αθηνών από το 1991 και ασκεί δικηγορία ενώπιον των εθνικών ανώτατων δικαστηρίων και των ευρωπαϊκών δικαστηρίων. Ο καθηγητής Δελλής έχει συγγράψει ορισμένες από τις πλέον εμβληματικές μελέτες ιδίως στα πεδία της ρύθμισης και της απελευθέρωσης των αγορών, της οικονομικής ανάλυσης του δικαίου, του περιβαλλοντικού δικαίου και της διοικητικής δικονομίας, καθιστώντας τον έναν από τους πλέον ειδικευμένους στα αντικείμενα αυτά.

Κωνσταντίνα Γεωργάκη

Η Κωνσταντίνα Γεωργάκη είναι δικηγόρος, λέκτορας ευρωπαϊκού και συνταγματικού δικαίου στα κολλέγια Mansfield και St Catherine’s του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης και Fellow στο European Law and Governance School του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου. Έχει αποφοιτήσει με άριστα από τη Νομική Σχολή του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, από όπου απέκτησε επίσης μεταπτυχιακά διπλώματα ειδίκευσης (ΜΔΕ) στα αντικείμενα του δημοσίου και του αστικού δικαίου. Κατέχει, επίσης, μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης (LL.M.) στο ευρωπαϊκό εμπορικό δίκαιο από το Πανεπιστήμιο του Cambridge, καθώς και μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης (MSt in Legal Research) και διδακτορικό δίπλωμα (DPhil) στο ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Εργάζεται ως Policy Officer στο αντικείμενο της ελεύθερης κίνησης κεφαλαίων και της ελευθερίας επενδύσεων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Γενική Διεύθυνση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών και Ένωσης Κεφαλαιαγορών). Έχει εργαστεί, επίσης, ως δικηγόρος στα αντικείμενα του δημοσίου, του ευρωπαϊκού και του διεθνούς δικαίου σε δικηγορικές εταιρείες στην Αθήνα, και ως ερευνήτρια στο School of Management and Business του Πανεπιστημίου King's College London και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου. Έχει δώσει διαλέξεις, μεταξύ άλλων, στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς και στη Νομική Σχολή του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Είναι μέλος του Transnational Alliance Steering Group του Centre of Construction Law and Dispute Resolution του Πανεπιστημίου King's College London, ενώ είχε προηγουμένως διατελέσει Editor του Oxford University Commonwealth Law Journal (2018-2020) και μέλος του (τότε) Cambridge Journal of International and Comparative Law (2015-2016).

Εμμανουήλ Γιακουμάκης

O Εμμανουήλ Γιακουμάκης είναι δικηγόρος, τ. εισηγητής νομικός σύμβουλος (référendaire) στον τ. Πρόεδρο του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης και υποψήφιος διδάκτωρ στην Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης (St. Antony’s College). Έχει αποφοιτήσει από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, και από το Πανεπιστήμιο του Cambridge, όπου απέκτησε LL.M με ειδίκευση στο δημόσιο διεθνές δίκαιο με βαθμό άριστα. Το 2014, του απονεμήθηκε το Δίπλωμα του Institut International des Droits de l’Homme στο Στρασβούργο από τριμελή επιτροπή. Έχει προηγουμένως εργαστεί για το Γραφείο Διασύνδεσης του Συμβουλίου της Ευρώπης με την Ευρωπαϊκή Ένωση στις Βρυξέλλες, καθώς και σε δικηγορική εταιρεία στην Αθήνα εκπροσωπώντας εταιρείες ενώπιον των ελληνικών διοικητικών δικαστηρίων. Εν συνεχεία, εργάστηκε ως δικηγόρος σε δικηγορική εταιρεία στο Λονδίνο, συμβουλεύοντας επενδυτές και κυβερνήσεις σε διεθνείς επενδυτικές διαφορές ενώπιον του International Centre for Settlement of Investment Disputes καθώς και αστικές αξιώσεις αποζημίωσης ενώπιον των Βρετανικών δικαστηρίων. Έχει δώσει σεμινάρια και διαλέξεις, μεταξύ άλλων, στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, στο Διεθνές Ινστιτούτο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στην Ακαδημία Διεθνούς Δικαίου της Χάγης, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου (EPLO), στο Πανεπιστήμιο του Essex, στο Πανεπιστήμιο του Notre Dame και στο Αμερικανικό τμήμα της Ένωσης Διεθνούς Δικαίου. Είναι μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων και της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Διεθνούς Δικαίου (ESIL). Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζουν στο διεθνές δίκαιο κρατικής ευθύνης και στις σχέσεις διεθνούς και ευρωπαϊκού δικαίου, και τελεί rapporteur για τα Oxford Reports on International Organizations.

Τρόπος Πληρωμής:

Για τους τρόπους πληρωμής δείτε εδώ 


Χρήσιμες Πληροφορίες

Παροχές

Στους συμμετέχοντες παρέχεται συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό καθώς και ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης

Η κράτηση της θέσης οριστικοποιείται με την εξόφληση του συνολικού κόστους συμμετοχής, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο 10 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.

Όπου υπάρχει ένδειξη εκπτώσεων για ειδικές κατηγορίες (φοιτητές, ασκούμενοι/νέοι δικηγόροι και δικαστικοί λειτουργοί) ή άλλες έχουν ισχύ για Online εγγραφές μόνο για εγγεγραμμένους χρήστες στο site www.nb.org

Ειδικότερα στην κατηγορία νέοι δικηγόροι, εντάσσονται οι δικηγόροι 5ετίας

Πολιτική ακυρώσεων

Ακύρωση σεμιναρίων λόγω απόφασης διοργανωτή ή ανωτέρας βίας

Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα της αλλαγής ημερομηνίας και ακύρωσης του σεμιναρίου, ενημερώνοντας τους εκπαιδευόμενους τηλεφωνικά και μέσω e-mail. Στην περίπτωση αυτή οι εκπαιδευόμενοι δικαιούνται να αιτηθούν την ακέραιη επιστροφή των διδάκτρων τους εάν δεν θέλουν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο στην νέα ημερομηνία ή να χρησιμοποιήσουν το ποσό για άλλη αγορά σε σεμινάρια – υπηρεσίες ή εκδόσεις της εταιρίας.
Σε περίπτωση απεργίας, κυβερνητικών απαγορεύσεων, κακών καιρικών συνθηκών και γενικά κάθε συμβάντος πέραν του εύλογου ελέγχου των διοργανωτών, που προκαλεί παρακώλυση της εκτέλεσης μέρους ή του συνόλου του σεμιναρίου, οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αλλάζουν την ημερομηνία και την ώρα διεξαγωγής του. Στην περίπτωση αυτή τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται, αλλά ισχύουν ως έχουν.

Μεταβολή ή ακύρωση λόγω επιθυμίας πελάτη

Ο χρήστης που τυχόν επιθυμεί να ακυρώσει ή να τροποποιήσει την κράτησή του σε κάποιο σεμινάριο οφείλει να αποστείλει το σχετικό αίτημα του το συντομότερο δυνατό (10 εργάσιμες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του σεμιναρίου) στο grammateia@nb.org

Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 10 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 100% του ποσού.
Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 5 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 50% του ποσού.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις που απαιτείται επιστροφή χρημάτων θα γίνεται είτε με ακύρωση της χρέωσης της πιστωτικής κάρτας (αν έχετε πληρώσει με πιστωτική κάρτα) ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, τον οποίο θα μας υποδείξετε και εντός 30 ημερών από τη σχετική ενημέρωση.

Φυσική Παρουσία (Δια Ζώσης)

Η παρακολούθηση των σεμιναρίων με φυσική παρουσία οργανώνεται σε υπερσύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας εξοπλισμένες με οπτικοακουστικά μέσα τελευταίας τεχνολογίας στις εγκαταστάσεις της ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ (Αθήνα, Μαυρομιχάλη 23), σε απόσταση 200 μέτρων από την οδό Ακαδημίας και το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών.

Βίντεο (On-demand)

Η εκπαιδευτική πλατφόρμα edu.nb.org παρέχει την δυνατότητα εξ αποστάσεως παρακολούθησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και σεμιναρίων από το χώρο σας μέσω Η/Υ ή laptop με μία απλή σύνδεση Internet.

Βίντεο (Live Streaming)

Ίσες ευκαιρίες παρακολούθησης για τους υποψήφιους σε όλη την επικράτεια. Aπευθείας σύνδεση του εκπαιδευόμενου μέσω internet από τον χώρο του εκπαιδευόμενου με μοναδική προϋπόθεση τη χρήση Η/Υ ή laptop και τη σύνδεσή του με μια απλή γραμμή ADSL. Ενεργή - διαδραστική συμμετοχή του εκπαιδευόμενου την ώρα της διεξαγωγής του μαθήματος με δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων γραπτά ή προφορικά και ταυτόχρονη λήψη απάντησης από τον εισηγητή, σαν να είναι ο εκπαιδευόμενος φυσικά παρών.
Back to Top