ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 53,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 53,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 11410
Δερβιτσιώτης Κ.
  • Εκδοση: 2η 2005
  • Βιβλιοδεσία: Εύκαμπτη
  • Σελίδες: 438
  • ISBN: 978-960-272-311-1
  • Black friday εκδόσεις: 30%
Στο παρόν σύγγραμμα παρουσιάζονται τα κυριότερα χαρακτηριστικά του νέου τρόπου μάνατζμεντ που είναι γνωστός με το όνομα «Διοίκηση Ολικής Ποιότητας» ή ΔΟΠ.

Ειδικότερα, ο συγγραφέας προσδιορίζει τη στρατηγική σημασία της ποιότητας για την ανταγωνιστικότητα κάθε επιχείρησης, τις βασικές αρχές της ΔΟΠ, τους λόγους υιοθέτησής της και τις οργανωτικές αλλαγές που είναι αναγκαίες για την επιτυχή εφαρμογή της ΔΟΠ σε συνδυασμό με τον πάντα καθοριστικό ρόλο του ανθρώπινου παράγοντα στην περαιτέρω ανάπτυξή της.

Στη συνέχεια,  εξετάζει τη φύση, τις ιδιαιτερότητες και το ρόλο της ποιότητας υπηρεσιών που προσφέρει μία επιχείρηση, καθώς και το ρόλο και τη σημασία της ποιότητας ειδών που προμηθεύεται η επιχείρηση από τρίτους.

Ο τρόπος εφαρμογής της ΔΟΠ, ένα σύνολο από γενικές σε εφαρμογή προσεγγίσεις για τη βελτίωση της ποιότητας και της ανταγωνιστικότητας, καθώς και «οι τεχνικές» που έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικές για την ανάπτυξη και εφαρμογή της ΔΟΠ αποτελούν το αντικείμενο των επόμενων κεφαλαίων.

Το έργο, που συμπληρώνεται με πλούσια βιβλιογραφία (ελληνική και ξένη), δίνει μία συνολική αλλά και περιεκτική περιγραφή του τρόπου που η ΔΟΠ μπορεί να συμβάλλει στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας και στη δημιουργία μίας νέας επιχειρησιακής νοοτροπίας που προσφέρει μεγαλύτερη ικανοποίηση στους πελάτες, τους εργαζόμενους, τη διοίκηση, αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο στη δραστηριότητα της επιχείρησης.

Κεφάλαιο 1 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σελ. 17
ΓΕΝΙΚΑ Σελ. 19
ΜΥΘΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ Σελ. 20
Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Σελ. 23
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ Σελ. 27
ΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Σελ. 29
ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Σελ. 30
ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Σελ. 31
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Σελ. 37
Κεφάλαιο 2 
Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΔΟΠ) Σελ. 41
ΓΕΝΙΚΑ Σελ. 43
ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΔΟΠ) Σελ. 43
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Σελ. 44
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Σελ. 48
Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ DEMING ΣΤΗ ΔΟΠ Σελ. 50
Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ JURAN ΣΤΗ ΔΟΠ Σελ. 53
Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ CROSBY ΣΤΗ ΔΟΠ Σελ. 54
ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΤΗΣ ΔΟΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Σελ. 56
ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΔΟΠ Σελ. 57
ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σελ. 58
Κεφάλαιο 3 
ΟΡΑΜΑ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ Σελ. 61
ΓΕΝΙΚΑ Σελ. 63
ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Σελ. 63
ΕΠΙΠΕΔΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Σελ. 65
ΗΓΕΣΙΑ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΡΑΜΑΤΟΣ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ Σελ. 69
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΡΑΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Σελ. 71
ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ Σελ. 76
ΒΑΣΙΚΑ ΕΙΔΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ Σελ. 79
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Σελ. 82
ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Σελ. 83
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ Σελ. 85
ΟΔΗΓΟΣ OSTROFF-SMITH ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ Σελ. 93
ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σελ. 96
Κεφάλαιο 4 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ: Ο ΠΑΡΑΓΩΝ-ΚΛΕΙΔΙ ΓΙΑ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΚΙ ΕΠΙΤΥΧΙΑ Σελ. 99
ΓΕΝΙΚΑ Σελ. 101
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ Σελ. 101
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Σελ. 105
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΟΠ ΣΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ Σελ. 110
ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗ ΚΥΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ Σελ. 112
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Σελ. 115
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΩΝ Σελ. 123
ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σελ. 128
Κεφάλαιο 5 
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ Σελ. 129
ΓΕΝΙΚΑ Σελ. 131
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Σελ. 131
ΑΝΑΓΚΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σελ. 134
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ Σελ. 136
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ Σελ. 137
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ Σελ. 140
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΒΑΘΜΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΗ Σελ. 147
ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΕΣ ΙΔΙΑΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΠΕΛΑΤΗ ΓΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ Σελ. 147
ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΣΔΟΚΙΩΝ ΠΕΛΑΤΗ Σελ. 150
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙ’ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΘΩΝ Σελ. 156
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ Σελ. 157
ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σελ. 159
Κεφάλαιο 6 
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ Σελ. 161
ΓΕΝΙΚΑ Σελ. 163
ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΣΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ Σελ. 164
Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Σελ. 165
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ Σελ. 166
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ Σελ. 168
ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ Σελ. 169
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ Σελ. 171
ΤΡΟΠΟΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ Σελ. 172
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ Σελ. 174
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ Σελ. 175
ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σελ. 179
Κεφάλαιο 7 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ Σελ. 181
ΓΕΝΙΚΑ Σελ. 183
ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Σελ. 183
ΤΟ ΥΨΗΛΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Σελ. 185
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Σελ. 187
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Σελ. 192
ΤΡΟΠΟΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Σελ. 194
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΦΑΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΔΟΠ Σελ. 195
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ (ΚΑΚΗΣ) ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Σελ. 197
ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ - Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ Σελ. 200
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΞΙΑΣ ΠΕΛΑΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Σελ. 203
ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ Σελ. 210
ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σελ. 211
Κεφάλαιο 8 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Σελ. 213
ΓΕΝΙΚΑ Σελ. 215
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Σελ. 216
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Σελ. 217
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ Σελ. 222
ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Σελ. 222
ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ Σελ. 225
ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Σελ. 228
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Σελ. 229
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Σελ. 231
ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Σελ. 232
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ QFD Σελ. 234
ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σελ. 235
Κεφάλαιο 9 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Σελ. 237
ΓΕΝΙΚΑ Σελ. 239
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΣΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Σελ. 239
ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΙΣ ΣΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Σελ. 242
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Σελ. 246
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Σελ. 252
ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Σελ. 254
ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Σελ. 256
ΧΑΡΤΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Σελ. 258
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Σελ. 259
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Σελ. 265
ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σελ. 266
Κεφάλαιο 10 
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Σελ. 269
ΓΕΝΙΚΑ Σελ. 271
ΕΜΒΕΛΕΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Σελ. 272
ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓHΣΗ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Σελ. 276
ΚΥΚΛΟΣ DEMING ΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Σελ. 278
ΣΤΑΔΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Σελ. 280
ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Σελ. 284
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Σελ. 288
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Σελ. 291
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ Σελ. 293
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΚΡΙΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ Σελ. 296
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Σελ. 297
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΙ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ ΟΜΑΔΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ Σελ. 302
ΚΥΡΙΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΤΥΧΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ Σελ. 304
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Σελ. 306
ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σελ. 318
Κεφάλαιο 11 
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (BENCHMARKING) Σελ. 319
ΓΕΝΙΚΑ Σελ. 321
ΟΡΙΣΜΟΙ BENCHMARKING Σελ. 321
ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ BENCHMARKING Σελ. 322
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ Σελ. 323
ΕΙΔΗ ΣΥΓΚΡΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Σελ. 328
ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ Σελ. 336
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Σελ. 339
ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ BENCHMARKING Σελ. 340
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΤΥΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Σελ. 341
ΑΝΑΓΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ BENCHMARKING Σελ. 342
ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σελ. 347
Κεφάλαιο 12 
ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (QUALITY FUNCTION DEPLOYMENT ή QFD) Σελ. 349
ΓΕΝΙΚΑ Σελ. 351
ΣΚΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Σελ. 353
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ QFD Σελ. 353
ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΔΟΧΙΚΩΝ «ΣΠΙΤΙΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ» ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Σελ. 367
ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ QFD Σελ. 369
ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σελ. 369
Κεφάλαιο 13 
ΒΡΑΒΕΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Σελ. 371
ΓΕΝΙΚΑ Σελ. 373
ΒΡΑΒΕΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ISO 9000 Σελ. 373
ΕΙΔΗ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Σελ. 375
ΣΚΟΠΟΙ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Σελ. 375
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΕQΑ) Σελ. 376
ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Σελ. 381
ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΥΤΟ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Σελ. 381
ΕΙΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ Σελ. 384
ΑΥΤΟ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Σελ. 390
ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σελ. 394
Κεφάλαιο 14 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ KAI ΕΡΓΑΛΕIΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Σελ. 397
ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σελ. 399
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Σελ. 399
ΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΔΟΠ Σελ. 400
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΔΟΠ Σελ. 402
ΝΕΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Σελ. 418
ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σελ. 431
ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Α. Ελληνική Σελ. 433
Β. Ξένη Σελ. 433
ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟ INTERNET Σελ. 437
Back to Top