ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 72,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 72,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 18807
Φορτσάκης Θ., Πανταζόπουλος Π.
  • Εκδοση: 16η 2023
  • Σχήμα: 12x17
  • Βιβλιοδεσία: Σκληρόδετη
  • Σελίδες: 1856
  • ISBN: 978-960-654-841-3

Η Διοικητική Δικονομία κυκλοφορεί σε δέκατη έκτη έκδοση, πλήρως ενημερωμένη, περιλαμβάνοντας όλες τις τροποποιήσεις καθώς και τα σημαντικά νέα νομοθετήματα που δημοσιεύθηκαν μετά την προηγούμενη έκδοση. Σκοπός της έκδοσης είναι η συστηματική παρουσίαση των διατάξεων που ενδιαφέρουν τη διοικητική δικονομία, αλλά και εκείνων του ουσιαστικού διοικητικού δικαίου που είναι συνυφασμένες με αυτήν.

Η δέκατη έκτη έκδοση περιλαμβάνει 124 νομοθετήματα, ενημερωμένα έως και τον Ν 5043/2023 (ΦΕΚ Α΄ 91/13.4.2023). Στη νέα έκδοση της Συλλογής ελήφθησαν υπόψη νόμοι που μετέβαλαν βασικά δικονομικά νομοθετήματα, όπως μεταξύ άλλων οι Ν 5028/2023,  Ν 5023/2023,  Ν 5016/2023,  Ν 4990/2022,  Ν 4972/2022, Ν 4912/2022 κ.ά, καθώς και το ΠΔ 76/2022 με το οποίο μεταγλωττίστηκε και αποδόθηκε στη δημοτική γλώσσα το κείμενο της ΕΣΔΑ και του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου αυτής.  

Περιλαμβάνονται ακόμη εν όλω ή εν μέρει νέα νομοθετήματα, όπως ο N 4978/2022 (νέος ΚΕΔΕ) με τον οποίο καταργήθηκε το ΝΔ 356/1974, ο Ν 4820/2021 (Οργανικός Νόμος του Ελεγκτικού Συνεδρίου) με τον οποίο καταργήθηκε ο Ν 4129/2013, ο  Ν 4938/2022 με τον οποίο καταργήθηκε ο παλαιός Οργανισμός Δικαστηρίων (Ν 1756/1988), καθώς και ο Ν 4987/2022 (νέος Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας), με τον οποίο καταργήθηκε ο Ν 4174/2013.

Ο κορμός του έργου εξακολουθεί να αποτελείται από το ΠΔ 18/1989 για το ΣτΕ και τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (Ν 2717/1999), όπως ισχύουν σήμερα. Συμπληρώνεται, περαιτέρω, από διατάξεις για τις ακυρωτικές και τις ουσιαστικές διοικητικές διαφορές. Περιλαμβάνονται, επίσης, τα πλήρη κείμενα του Συντάγματος, όπως αναθεωρήθηκε από την Θ’ Αναθεωρητική Βουλή με το από 25.11.2019 Ψήφισμα, της ΕΣΔΑ και των λοιπών προσθέτων Πρωτοκόλλων, όπως κωδικοποιήθηκαν, καθώς και ορισμένες διατάξεις της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συμφώνου του ΟΗΕ για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα. Η Συλλογή περιέχει, ακόμη, διατάξεις για το ΑΕΔ, την οργάνωση των διοικητικών δικαστηρίων, το Ελεγκτικό Συνέδριο, το Δημόσιο Λογιστικό, την αναγκαστική απαλλοτρίωση, την αστική ευθύνη και τα προνόμια του Δημοσίου, τη διοικητική διαδικασία, τις ανεξάρτητες αρχές, τη διοικητική εκτέλεση και τη νομοθεσία για την έννομη προστασία κατά τη σύναψη των δημοσίων συμβάσεων.

Χρονολογικός πίνακας νομοθεσίας, πίνακας τροποποιητικών νομοθετημάτων και πίνακας διοικητικών διαφορών ουσίας, ενημερωμένος με όλες τις νέες διαφορές, προσφέρουν πληροφορίες στον χρήστη, που δεν υφίστανται σε καμία άλλη σχετική έκδοση της αγοράς. Το έργο συμπληρώνεται από χρήσιμο αναλυτικό αλφαβητικό ευρετήριο.

Περιεχόμενα

Πρόλογος V

Διάγραμμα ύλης VII

Α. ΠΙΝΑΚΕΣ

I. Χρονολογικός πίνακας νομοθεσίας XXV

ΙΙ. Πίνακας τροποποιητικών νομοθετημάτων XXXIII

ΙΙI. Πίνακας διοικητικών διαφορών ουσίας LIII

IV. Πίνακας συντομογραφιών LXXV

Β. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Ι. ΣΥΝΤΑΓΜΑ - ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

[1] ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ [1975/1986/2001/2008/2019] 3

[2] ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ 73

ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ
[Άρθρα 1-6] 91

ΕΚΤΟ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ
[Άρθρα 1-9, δεύτερο] 93

ΕΒΔΟΜΟ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ
[Άρθρα πρώτο, 1-10, δεύτερο] 96

ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ
[Άρθρα πρώτο, 1-8, τρίτο] 101

ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ [Άρθρα 1-11] 104

[3] ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
[Άρθρα 251-281] 108

[4] Ν 2462/1997 Κύρωση του Διεθνούς Συμφώνου για τα ατομικά
και πολιτικά δικαιώματα, του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου
στο Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα
και του Δευτέρου Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στο Διεθνές Σύμφωνο
για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα σχετικού με την κατάργηση
της ποινής του θανάτου
[Άρθρα πρώτο, 14 παρ. 1, 15, τρίτο] 123

ΙΙ. ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ

[5] Ν 345/1976 Περί κυρώσεως του Κώδικος περί του κατά
το άρθρον 100 του Συντάγματος Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου 127

[6] N 4023/2011 Διεύρυνση της άμεσης και συμμετοχικής
δημοκρατίας με τη διενέργεια δημοψηφίσματος
[Άρθρα 20, 24] 150

[7] ΠΔ 26/2012 Κωδικοποίηση σ’ ενιαίο κείμενο των διατάξεων
της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών
[Άρθρα 125-127] 151

[8] Ν 2479/1997 Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο, επιτάχυνση των δικών,
δικονομικές απλουστεύσεις και άλλες διατάξεις
[Άρθρα 1 παρ. 1, 4 παρ. 22, 11] 152

[9] Ν 4648/2019 Διευκόλυνση άσκησης εκλογικού δικαιώματος
εκλογέων που βρίσκονται εκτός Ελληνικής Επικράτειας
και τροποποίηση εκλογικής διαδικασίας
[Άρθρα 1, 2, 54] 154

ΙΙΙ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

Α. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

[10] Ν 4938/2022 Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων
και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών
[Άρθρα 1-15, 17, 19, 22-26, 32-86, 95-130, 158] 161

[11] Ν 5028/2023 Αναδιάταξη περιφερειών και αποκέντρωση
αρμοδιοτήτων των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, οργάνωση
της τηλεματικής συνεδρίασης, μετατροπή μεταβατικών εδρών και ίδρυση δικαστικών γραφείων τηλεματικής - Λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις
του Υπουργείου Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις
[Άρθρα 13, 16, 17, 18, 19, 20, 46] 296

[12] ΠΔ 402/1983 Βιβλία της γραμματείας των τακτικών διοικητικών
δικαστηρίων και περιεχόμενό τους 304

[13] ΠΔ 40/2013 Ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων, ηλεκτρονική
χορήγηση σχετικών πιστοποιητικών και λοιπών εγγράφων
στο Συμβούλιο της Επικρατείας και στα Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια 318

Β. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

[14] N 4831/2021 Οργανισμός του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους
(ΝΣΚ) και κατάσταση των λειτουργών και των υπαλλήλων του
και άλλες διατάξεις
[Άρθρα 1, 2, 25, 30, 31, 32, 124, 155] 325

Γ. ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΝΣΗΜΟ

[15] Ν ΓϠΟΗ΄/1912 Περί δικαστικών ενσήμων
[Άρθρα 2, 6 παρ. 4, 7 παρ. 1 περ. β΄, 8] 331

[16] ΒΔ 27.2-8.3.1912 Περί εκτελέσεως του Ν ΓϡΟΗ΄ (αριθ. 3978)
της 7 Ιανουαρίου 1912 περί δικαστικών ενσήμων
[Άρθρα 17, 26] 333

[17] ΠΔ 7-18.7.1928 Περί του τρόπου της εισπράξεως του υπό
του Ν Γ
ϡΟΗ΄ του 1912 επιβαλλομένου τέλους επί της αξίας
του αντικειμένου των αγωγών οσάκις αύτη είναι ανωτέρα
των 10.000 δραχμών
[Άρθρα 1-4] 334

IV. ΑΚΥΡΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

Α. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

[18] ΠΔ 18/1989 Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων
για το Συμβούλιο της Επικρατείας 337

[19] Απόφ. ΣτΕ 19/2013 (σε Ολομέλεια και Συμβούλιο) Κωδικοποίηση διατάξεων Κανονισμού του Συμβουλίου της Επικρατείας
(υπ’ αριθμ. 9/2008 και 17/2013 αποφάσεις του Συμβουλίου
της Επικρατείας σε Ολομέλεια και Συμβούλιο) 393

[20] Ν 3900/2010 Εξορθολογισμός διαδικασιών και επιτάχυνση
της διοικητικής δίκης και άλλες διατάξεις
[Άρθρα 1, 2, 70] 439

[21] Απόφ. ΣτΕ Ολ 8/2019 Αρμοδιότητες τμημάτων
του Συμβουλίου της Επικρατείας 441

[22] Ν 4055/2012 Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής
[Άρθρα 53-58] 445

[23] Ν 1968/1991 Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας
του Υπουργείου Δικαιοσύνης
[Άρθρα 34 παρ. 1, 2, 42] 449

[24] Ν 2863/2000 Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης
και άλλες αρχές και όργανα του τομέα παροχής ραδιοτηλεοπτικών
υπηρεσιών
[Άρθρα 5 παρ. 8, 11 παρ. 1] 450

[25] Ν 3115/2003 Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου
των Επικοινωνιών
[Άρθρα 6 παρ. 4, 5, 14] 451

[26] Ν 4727/2020 Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση
στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102
και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες
(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
και άλλες διατάξεις
[Άρθρα 139, 231] 452

[27] N 4261/2014 Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών
ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ), κατάργηση του Ν 3601/2007
και άλλες διατάξεις
[Άρθρα 64, 166 παρ. 1, 2, 190 παρ. 1] 454

[28] Ν 4354/2015 Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων,
μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής
της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών
μεταρρυθμίσεων
[Άρθρο 1] 456

[29] Ν 4514/2018 Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων
και άλλες διατάξεις
[Άρθρα 72 παρ. 2, 103, 128] 467

[30] ΠΔ 81/2005 Δικηγορικές εταιρείες [Άρθρα 6, 40] 468

[31] Ν 4364/2016 Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2009/138/ ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ), στα άρθρα 2 και 8
της Oδηγίας 2014/51/ ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά με την τροποποίηση των Οδηγιών...., καθώς και στο άρθρο 4 της Οδηγίας 2011/89/ ΕΕ...., σχετικά με τη συμπληρωματική εποπτεία των χρηματοπιστωτικών οντοτήτων ... και συναφείς διατάξεις
της νομοθεσίας περί της ιδιωτικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις
[Άρθρα 3 περ. 10, 11 παρ. 1, 9, 116, 118, 284 περ. Α] 469

[32] Ν 3889/2010 Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων,
Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών
και άλλες διατάξεις
[Άρθρα 19, 34] 473

[33] Ν 4864/2021 Στρατηγικές επενδύσεις και βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος μέσω της επιτάχυνσης διαδικασιών στις ιδιωτικές
και στρατηγικές επενδύσεις, δημιουργία πλαισίου για τις εταιρείες
τεχνοβλαστούς και άλλες επείγουσες διατάξεις για την ανάπτυξη
[Άρθρα 1, 22, 30, 97] 476

[34] Ν 3959/2011 Προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού
[Άρθρα 11 παρ. 1-7, 13Α, 55] 478

[35] Ν 4537/2018 Eνσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία
της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ για τις υπηρεσίες
πληρωμών και άλλες διατάξεις
[Άρθρα 26, 110, 130, 147] 484

[36] Ν 4559/2018 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
και άλλες διατάξεις
[Άρθρα 52 παρ. 1-3, 67] 486

[37] Ν 4624/2019 Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα,
μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για
την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική
νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις
[Άρθρα 20, 39, 84, 87] 487

[38] Ν 4703/2020 Δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις
και άλλες διατάξεις
[Άρθρα 12, 23] 490

Β. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ

[39] Ν 702/1977 Περί υπαγωγής υποθέσεων εις τα διοικητικά δικαστήρια, αντικαταστάσεως, τροποποιήσεως και καταργήσεως διατάξεων
του ΝΔ 170/1973 περί του Συμβουλίου της Επικρατείας
[Άρθρα 1-5Α, 36 παρ. 1, 37] 491

[40] N 3900/2010 Εξορθολογισμός διαδικασιών και επιτάχυνση
της διοικητικής δίκης και άλλες διατάξεις
[Άρθρα 47 παρ. 4, 70] 501

[41] Ν 3068/2002 Συμμόρφωση της Διοίκησης προς τις δικαστικές
αποφάσεις, προαγωγή των δικαστών των τακτικών διοικητικών
δικαστηρίων στο βαθμό του Συμβούλου Επικρατείας
και άλλες διατάξεις
[Άρθρα 15 παρ. 9, 16] 502

[42] N 2773/1999 Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας -
Ρύθμιση θεμάτων ενεργειακής πολιτικής και λοιπές διατάξεις
[Άρθρα 5 παρ. 6-7, 47] 503

[43] Ν 4001/2011 Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού
και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς
Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις
[Άρθρα 32, 33, 90 παρ. 8,
132Β παρ. 8, 132Ζ παρ. 10, 199]
505

[44] N 3371/2005 Θέματα Κεφαλαιαγοράς
και άλλες διατάξεις
[Άρθρα 25 περ. β΄, 76] 508

[45] Ν 998/1979 Περί προστασίας των δασών
και των δασικών εκτάσεων εν γένει της Χώρας
[Άρθρα 14, 67Α, 84] 509

[46] Ν 4727/2020 Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση
στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό
Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις
[Άρθρα 59, 62, 65, 74, 231] 517

Γ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ

[47] Ν 3068/2002 Συμμόρφωση της Διοίκησης προς τις δικαστικές
αποφάσεις, προαγωγή των δικαστών των τακτικών διοικητικών
δικαστηρίων στο βαθμό του Συμβούλου Επικρατείας και άλλες διατάξεις
[Άρθρο 15 παρ. 1-8] 523

[48] Ν 4939/2022 Κύρωση Κώδικα Νομοθεσίας για την υποδοχή,
τη διεθνή προστασία πολιτών τρίτων χωρών και ανιθαγενών και
την προσωρινή προστασία σε περίπτωση μαζικής εισροής εκτοπισθέντων αλλοδαπών
[Άρθρα 114-117, 148, άρθρο δεύτερο] 528

[49] N 4700/2020 Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο,
τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο,
διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης
και άλλες διατάξεις
[Άρθρα 362, 383] 531

V. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΟΥΣΙΑΣ

[50] Ν 2717/1999 Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας 535

[51] Ν 1406/1983 Ολοκλήρωση της δικαιοδοσίας των τακτικών
διοικητικών δικαστηρίων, συγκρότηση Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας
των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων και ρύθμιση μερικών
άλλων θεμάτων
[Άρθρα 1-11, 31-32, 38, 40] 691

[52] Ν 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης
[Άρθρα 220 παρ. 1-4, 234, 237 παρ. 1-3, 286] 699

[53] Ν 3038/2002 Για την επίλυση των διαφορών του άρθρου 88
παρ. 2 του Συντάγματος και άλλες διατάξεις
[Άρθρα 1-13, 16] 704

[54] Ν 702/1977 Περί υπαγωγής υποθέσεων εις τα διοικητικά δικαστήρια, αντικαταστάσεως, τροποποιήσεως και καταργήσεως διατάξεων
του ΝΔ 170/1973 «περί του Συμβουλίου της Επικρατείας»
[Άρθρα 7, 33, 36 παρ. 2, 37] 708

[55] Ν 4072/2012 Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος - Νέα
εταιρική μορφή - Σήματα - Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθμιση θεμάτων
ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις
[Άρθρα 195 παρ. 1, 4, 330] 711

[56] Ν 4679/2020 Εμπορικά σήματα - ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2436 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών - μελών
περί σημάτων και της Οδηγίας 2004/48/ΕΚ σχετικά με την επιβολή
των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και άλλες διατάξεις
[Άρθρα 20-32, 47, 78, 79, 90] 713

[57] Ν 505/1976 Περί υπαγωγής εις τα τακτικά Φορολογικά
Δικαστήρια των φορολογικών διαφορών δήμων και κοινοτήτων και
της μετονομασίας τούτων εις Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια
[Άρθρα 1-3] 732

[58] Ν 3959/2011 Προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού
[Άρθρα 25, 25Β-25Δ, 30-35, 37, 45, 51, 55] 735

[59] Ν 2289/1995 Αναζήτηση, έρευνα και εκμετάλλευση
υδρογονανθράκων και άλλες διατάξεις
[Άρθρα 10 παρ. 12, 13, 12Α παρ. 8, 9, 21] 746

[60] Ν 2944/2001 Τροποποίηση της νομοθεσίας του Συμβουλίου
της Επικρατείας και των διοικητικών δικαστηρίων
[Άρθρα 4 παρ. 1, 2, 10 παρ. 1, 2, 13] 748

[61] N 4443/2016 Ι) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2000/43/ΕΚ περί εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης προσώπων ..., της Οδηγίας 2000/78/ΕΚ για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και
την εργασία και της Οδηγίας 2014/54/ΕΕ περί μέτρων που διευκολύνουν την άσκηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων στο πλαίσιο της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων, II) λήψη αναγκαίων μέτρων συμμόρφωσης με τα άρθρα ... του Κανονισμού 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς ... και ενσωμάτωση
της Οδηγίας 2014/57/ΕΕ περί ποινικών κυρώσεων για την κατάχρηση αγοράς και της εκτελεστικής Οδηγίας 2015/2392, III) ενσωμάτωση της Οδηγίας 2014/62 σχετικά με την προστασία του ευρώ και άλλων νομισμάτων από την παραχάραξη και την κιβδηλεία ... και IV) Σύσταση Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης
Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώματα ασφαλείας ... και άλλες διατάξεις

[Άρθρα 37, 38, 41, 42, 77] 749

[62] N 3371/2005 Θέματα Κεφαλαιαγοράς
και άλλες διατάξεις
[Άρθρα 25 περ. α΄, 76] 758

[63] Ν 4537/2018 Eνσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ για τις υπηρεσίες πληρωμών και άλλες διατάξεις
[Άρθρα 129, 130, 147] 759

[64] Ν 4514/2018 Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων
και άλλες διατάξεις
[Άρθρα 72 παρ. 1, 103, 128] 762

[65] Ν 4706/2020 Εταιρική διακυβέρνηση ανωνύμων εταιρειών, σύγχρονη
αγορά κεφαλαίου, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, μέτρα
προς εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131 και άλλες διατάξεις
[Άρθρα 66, 70, 93] 763

[66] Ν 4727/2020 Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις [Άρθρα 137-139, 149, 151, 231] 766

[67] Ν 3917/2011 Διατήρηση δεδομένων που παράγονται
ή υποβάλλονται σε επεξεργασία σε συνάρτηση με την παροχή διαθέσιμων
στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή δημόσιων δικτύων
επικοινωνιών, χρήση συστημάτων επιτήρησης με τη λήψη ή καταγραφή ήχου ή εικόνας σε δημόσιους χώρους και συναφείς διατάξεις
[Άρθρα 12, 20] 778

[68] Ν 4177/2013 Kανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και
της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις
[Άρθρα 1, 21, 22, 24, 25, 26, 49] 780

[69] Ν 4001/2011 Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού
και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς
Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις
[Άρθρο 35] 785

[70] Ν 4557/2018 Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων
από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης
της τρομοκρατίας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/EE)
και άλλες διατάξεις
[Άρθρα 47 παρ. 1, 50 παρ. 11, 68] 787

[71] Ν 3712/2008 Οργάνωση του συστήματος επίσημης μετάφρασης,
σύσταση Μεταφραστικής Υπηρεσίας στο Υπουργείο Εξωτερικών,
ορκωτοί μεταφραστές και άλλες διατάξεις
[Άρθρα 39, 49] 789

[72] Ν 3528/2007 Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ [Άρθρα 141, 142] 790

[73] Ν 3584/2007 Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης
Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων
[Άρθρα 145, 147, 158 παρ. 1, 2, 3] 794

[74] N 2121/1993 Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα
και πολιτιστικά θέματα
[Άρθρα 66Ε, 77] 797

[75] N 4865/2021 Σύσταση και οργάνωση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας»,
στρατηγική κεντρικών προμηθειών προϊόντων και υπηρεσιών υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη δημόσια υγεία
και την κοινωνική πρόνοια
[Άρθρα 24, 44] 805

[76] Ν 4939/2022 Κύρωση Κώδικα Νομοθεσίας για την υποδοχή,
τη διεθνή προστασία πολιτών τρίτων χωρών και ανιθαγενών και
την προσωρινή προστασία σε περίπτωση μαζικής εισροής
εκτοπισθέντων αλλοδαπών
[Άρθρο 118] 810

VI. ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

[77] Ν 4820/2021 Οργανικός Νόμος του Ελεγκτικού Συνεδρίου
και άλλες ρυθμίσεις
[Άρθρα 1-167] 813

[78] Ν 4700/2020 Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο,
τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο,
διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή
της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις
[Άρθρα 1-337, 348-357] 874

[79] Ν 4239/2014 Δίκαιη ικανοποίηση λόγω υπέρβασης της εύλογης
διάρκειας της δίκης, στα πολιτικά και ποινικά δικαστήρια και
στο Ελεγκτικό Συνέδριο και άλλες διατάξεις
[Άρθρα 1-6, 13] 999

[80] ΠΔ 95/2014 Ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων, ηλεκτρονική
χορήγηση σχετικών πιστοποιητικών και λοιπών εγγράφων
στο Ελεγκτικό Συνέδριο 1003

[81] ΠΔ 169/2007 Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο, με τον τίτλο
«Κώδικας Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων» των διατάξεων
που ισχύουν για την απονομή των πολιτικών και στρατιωτικών
συντάξεων
[Άρθρα 66, 67] 1008

VII. ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ

[82] Ν 4270/2014 Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό
και άλλες διατάξεις
[Άρθρα 14-155, 177, 183] 1017

[83] ΝΔ 496/1974 Περί Λογιστικού των Νομικών
Προσώπων Δημοσίου Δικαίου 1163

[84] ΠΔ 136/1998 Περιορισμοί έκδοσης Χρηματικών Ενταλμάτων
Προπληρωμής και ευθύνες υπολόγων 1194

[85] ΠΔ 80/2016 Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες 1202

[86] N 4446/2016 Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη,
Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας
ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις
του Ν 4270/2014 και λοιπές διατάξεις
[Άρθρα 75-91] 1215

[87] ΝΔ 1264 της 16/25.4.1942 Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως
των διατάξεων περί Οικονομικής Επιθεωρήσεως
[Άρθρο 12] 1229

[88] Ν 3492/2006 Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση
της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού Προϋπολογισμού και των εκτός του Κρατικού Προϋπολογισμού φορέων
και άλλες διατάξεις
[Άρθρα 15-17, 37] 1232

VIII. ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ

[89] Ν 2882/2001 Κώδικας Αναγκαστικών
Απαλλοτριώσεων Ακινήτων 1241

[90] Ν 2990/2002 Κύρωση της από 21 Δεκεμβρίου 2001 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου «Αρμοδιότητα των δικαστηρίων
σε υποθέσεις αναγκαστικών απαλλοτριώσεων, φορολογικές
και τελωνειακές ρυθμίσεις» 1290

IX. ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ - ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

[91] ΠΔ 456/1984 Αστικός Κώδικας και Εισαγωγικός του Νόμος
[Άρθρα 104-106] 1293

[92] Ν 3528/2007 Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ και άλλες διατάξεις
[Άρθρα 2, 38, τρίτο] 1294

[93] Ν 4798/2021 Κώδικας δικαστικών υπαλλήλων και λοιπές
επείγουσες διατάξεις
[Άρθρα 2, 123, 234, 272] 1296

[94] Ν 976/1979 Περί ρυθμίσεως ζητημάτων σχετικών προς τροχαία
ατυχήματα προκαλούμενα υπό μηχανοκινήτων οχημάτων
του Δημοσίου 1298

[95] Ν 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης
[Άρθρα 232, 286] 1303

[96] ΠΔ 410/1988 Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων
της κείμενης νομοθεσίας, που αφορούν το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των λοιπών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου
[Άρθρο 14 παρ. 1] 1305

[97] ΚΔ της 26.6-10.7.1944 Περί κώδικος των νόμων περί
δικών του Δημοσίου
[Άρθρα 6A, 11, 19, 21] 1306

[98] Ν 2579/1998 Φορολογικές διαρρυθμίσεις
και άλλες διατάξεις
[Άρθρα 28 παρ. 4, 32 περ. στ΄] 1309

[99] Ν 1868/1989 Τροποποίηση, αντικατάσταση και συμπλήρωση
διατάξεων του Ν 1756/1988 «Κώδικας οργανισμού δικαστηρίων
και κατάσταση δικαστικών λειτουργών», τροποποίηση διατάξεων
του ΝΔ 3026/1954 «Περί Κώδικος Δικηγόρων» και άλλες διατάξεις
[Άρθρα 22 παρ. 4-5, 28] 1310

[100] Ν 1715/1951 Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως
των περί Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, του Ελεγκτικού Συνεδρίου
και ετέρων υπηρεσιών αρμοδιότητος του Υπουργείου Οικονομικών
κειμένων διατάξεων
[Άρθρο 19] 1311

[101] Ν 2097/1952 Περί ρυθμίσεως ειδικών τινών περιπτώσεων
εφαρμογής του νόμου περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων
και άλλων τινών διατάξεων
[Άρθρα 8, 10] 1312

[102] ΠΔ 34/1995 Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων
περί εμπορικών μισθώσεων
[Άρθρα 51, 67] 1313

[103] ΝΔ 31/1968 Περί προστασίας της περιουσίας των οργανισμών
τοπικής αυτοδιοικήσεως και ρυθμίσεως ετέρων τινών θεμάτων
[Άρθρα 1, 3-7] 1315

[104] Ν 1416/1984 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων
της δημοτικής και κοινοτικής νομοθεσίας για την ενίσχυση
της Αποκέντρωσης και την ενδυνάμωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
[Άρθρα 75, 90] 1317

[105] Ν 3068/2002 Συμμόρφωση της Διοίκησης προς τις δικαστικές
αποφάσεις, προαγωγή των δικαστών των τακτικών διοικητικών
δικαστηρίων στο βαθμό του Συμβούλου
Επικρατείας και άλλες διατάξεις
[Άρθρα 1-4, 16] 1318

[106] ΠΔ 61/2004 Διαδικασία ελέγχου της συμμόρφωσης
της Διοίκησης προς τις δικαστικές αποφάσεις 1323

X. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

[107] Ν 2690/1999 Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής
Διαδικασίας και άλλες διατάξεις 1329

[108] ΠΔ 28/2015 Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση
σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία 1351

[109] Ν 4987/2022 Κύρωση Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας
[Άρθρα 1, 2, 5, 7, 9, 20, 28, 28Α, 35, 45, 46, 47, 54Δ, 63, 63Α, 63Β, 64, 65,
68, 70 παρ. 7-12, 18, 19, 26, 28, 29, 31, 71, δεύτερο]
1423

[110] Ν 3469/2006 Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς
της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις
[Άρθρα 1-18, 24-26] 1444

[111] N 4727/2020 Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση
στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας
(ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση
στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις
[Άρθρα 1-4, 12-16, 75-83, 108] 1470

[112] Ν 3051/2002 Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές,
τροποποίηση και συμπλήρωση του συστήματος προσλήψεων
στον δημόσιο τομέα και συναφείς ρυθμίσεις
[Άρθρα 1-5, 25] 1491

[113] ΑΝ 261/1968 Περί χρόνου ανακλήσεως παρανόμων
διοικητικών πράξεων
[Άρθρον μόνον] 1504

[114] Ν 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης
[Άρθρα 227, 228, 286] 1505

[115] Ν 3386/2005 Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων
τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια
[Άρθρα 76-78, 78Α] 1508

[116] Ν 4635/2019 Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις
[Άρθρα 24, 37, 241] 1512

[117] N 4495/2017 Έλεγχος και προστασία του Δομημένου
Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις
[Άρθρα 27, 92, 93, 157] 1516

XI. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

[118] Ν 4978/2022 Κώδικας Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων 1521

XII. ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ - ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

[119] Ν 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)
[Άρθρα 127, 174-176, 198, 205, 205Α, 346, 347, 353, 360-373,
376, 377, 379]
1575

[120] ΠΔ 39/2017 Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 1622

[121] ΠΔ 7/2013 Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές
σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών
του Ν 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων
εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών
[Άρθρα 1, 5, 10] 1636

[122] Ν 1650/1986 Για την προστασία του περιβάλλοντος
[Άρθρα 30, 33] 1638

[123] Ν 4912/2022 Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων
και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης
[Άρθρα 1, 2, 3 παρ. 1, 17, 19, 30] 1645

[124] N 3978/2011 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Υπηρεσιών
και Προμηθειών στους τομείς της Άμυνας και της Ασφάλειας -
Εναρμόνιση με την Οδηγία 2009/81/ΕΚ - Ρύθμιση θεμάτων
του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας
[Άρθρα 89-94, 118] 1648

Γ. ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 1657

Σελ. 1

Β. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Ι. ΣΥΝΤΑΓΜΑ - ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

Σελ. 3

[1] ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ* [1975/1986/2001/2008/2019]

Εις το όνομα της Αγίας και Ομοουσίου και Αδιαιρέτου Τριάδος

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΤΜΗΜΑ Α΄

Μορφή του Πολιτεύματος

Άρθρο 1. — 1. Το πολίτευμα της Ελλάδας είναι Προεδρευόμενη Κοινοβουλευτική Δημοκρατία.

2. Θεμέλιο του πολιτεύματος είναι η λαϊκή κυριαρχία.

3. Όλες οι εξουσίες πηγάζουν από το Λαό, υπάρχουν υπέρ αυτού και του Έθνους και ασκούνται όπως ορίζει το Σύνταγμα.

Άρθρο 2. — 1. Ο σεβασμός και η προστασία της αξίας του ανθρώπου αποτελούν την πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας.

2. Η Ελλάδα, ακολουθώντας τους γενικά αναγνωρισμένους κανόνες του διεθνούς δικαίου, επιδιώκει την εμπέδωση της ειρήνης, της δικαιοσύνης, καθώς και την ανάπτυξη των φιλικών σχέσεων μεταξύ των λαών και των κρατών.

ΤΜΗΜΑ Β΄

Σχέσεις Εκκλησίας και Πολιτείας

Άρθρο 3. — 1. Επικρατούσα θρησκεία στην Ελλάδα είναι η θρησκεία της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Χριστού. Η Ορθόδοξη Εκκλησία της Ελλάδας, που γνωρίζει κεφαλή της τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, υπάρχει αναπόσπαστα ενωμένη δογματικά με τη Μεγάλη Εκκλησία της Κωνσταντινούπολης

Σελ. 4

και με κάθε άλλη ομόδοξη Εκκλησία του Χριστού· τηρεί απαρασάλευτα, όπως εκείνες, τους ιερούς αποστολικούς και συνοδικούς κανόνες και τις ιερές παραδόσεις. Είναι αυτοκέφαλη, διοικείται από την Ιερά Σύνοδο των εν ενεργεία Αρχιερέων και από τη Διαρκή Ιερά Σύνοδο που προέρχεται από αυτή και συγκροτείται όπως ορίζει ο Καταστατικός Χάρτης της Εκκλησίας, με τήρηση των διατάξεων του Πατριαρχικού Τόμου της κθ΄ (29) Ιουνίου 1850 και της Συνοδικής Πράξης της 4ης Σεπτεμβρίου 1928.

2. Το εκκλησιαστικό καθεστώς που υπάρχει σε ορισμένες περιοχές του Κράτους δεν αντίκειται στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου.

3. Το κείμενο της Αγίας Γραφής τηρείται αναλλοίωτο. Η επίσημη μετάφρασή του σε άλλο γλωσσικό τύπο απαγορεύεται χωρίς την έγκριση της Αυτοκέφαλης Εκκλησίας της Ελλάδας και της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας στην Κωνσταντινούπολη.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Άρθρο 4. — 1. Οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου.

2. Οι Έλληνες και οι Ελληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις.

3. Έλληνες πολίτες είναι όσοι έχουν τα προσόντα που ορίζει ο νόμος. Επιτρέπεται να αφαιρεθεί η ελληνική ιθαγένεια μόνο σε περίπτωση που κάποιος απέκτησε εκούσια άλλη ιθαγένεια ή που ανέλαβε σε ξένη χώρα υπηρεσία αντίθετη προς τα εθνικά συμφέροντα, με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που προβλέπει ειδικότερα ο νόμος.

4. Μόνο Έλληνες πολίτες είναι δεκτοί σε όλες τις δημόσιες λειτουργίες, εκτός από τις εξαιρέσεις που εισάγονται με ειδικούς νόμους.

5. Οι Έλληνες πολίτες συνεισφέρουν χωρίς διακρίσεις στα δημόσια βάρη, ανάλογα με τις δυνάμεις τους.

6. Κάθε Έλληνας που μπορεί να φέρει όπλα είναι υποχρεωμένος να συντελεί στην άμυνα της Πατρίδας, σύμφωνα με τους ορισμούς των νόμων.

7. Τίτλοι ευγένειας ή διάκρισης ούτε απονέμονται ούτε αναγνωρίζονται σε Έλληνες πολίτες.

Ερμηνευτική δήλωση: Η διάταξη της παραγράφου 6 δεν αποκλείει να προβλέπεται με νόμο η υποχρεωτική προσφορά άλλων υπηρεσιών, εντός ή εκτός των ενόπλων δυνάμεων (εναλλακτική θητεία), από όσους έχουν τεκμηριωμένη αντίρρηση συνείδησης για την εκτέλεση ένοπλης ή γενικά στρατιωτικής υπηρεσίας.

[Όπως η ερμηνευτική δήλωση του άρθρου 4 προστέθηκε με το από 6.4.2001 Ψήφισμα της Ζ΄ Αναθεωρητικής Βουλής (ΦΕΚ Α΄ 84/17.4.2001) (εφεξής: Ψήφισμα της 6.4.2001).]

Σελ. 5

Άρθρο 5. — 1. Καθένας έχει δικαίωμα να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά του και να συμμετέχει στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας, εφόσον δεν προσβάλλει τα δικαιώματα των άλλων και δεν παραβιάζει το Σύνταγμα ή τα χρηστά ήθη.

2. Όλοι όσοι βρίσκονται στην Ελληνική Επικράτεια απολαμβάνουν την απόλυτη προστασία της ζωής, της τιμής και της ελευθερίας τους, χωρίς διά­κριση εθνικότητας, φυλής, γλώσσας και θρησκευτικών ή πολιτικών πεποι­θήσεων. Εξαιρέσεις επιτρέπονται στις περιπτώσεις που προβλέπει το διεθνές δίκαιο.

Απαγορεύεται η έκδοση αλλοδαπού που διώκεται για τη δράση του υπέρ της ελευθερίας.

3. Η προσωπική ελευθερία είναι απαραβίαστη. Κανένας δεν καταδιώκεται ούτε συλλαμβάνεται ούτε φυλακίζεται ούτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο περιορίζεται, παρά μόνο όταν και όπως ορίζει ο νόμος.

4. Απαγορεύονται ατομικά διοικητικά μέτρα που περιορίζουν σε οποιονδήποτε Έλληνα την ελεύθερη κίνηση ή εγκατάσταση στη Χώρα, καθώς και την ελεύθερη έξοδο και είσοδο σ’ αυτήν. Τέτοιου περιεχομένου περιοριστικά μέτρα είναι δυνατόν να επιβληθούν μόνο ως παρεπόμενη ποινή με απόφαση ποινικού δικαστηρίου, σε εξαιρετικές περιπτώσεις ανάγκης και μόνο για την πρόληψη αξιόποινων πράξεων, όπως νόμος ορίζει. [Όπως η παρ. 4 του άρθρου 5 αντικαταστάθηκε από το Ψήφισμα της 6.4.2001.]

5. Καθένας έχει δικαίωμα στην προστασία της υγείας και της γενετικής του ταυτότητας. Νόμος ορίζει τα σχετικά με την προστασία κάθε προσώπου έναντι των βιοϊατρικών παρεμβάσεων. [Όπως η παρ. 5 του άρθρου 5 προστέθηκε με το Ψήφισμα της 6.4.2001.]

Ερμηνευτική δήλωση: Στην απαγόρευση της παραγράφου 4 δεν περιλαμβάνεται η απαγόρευση της εξόδου με πράξη του εισαγγελέα, εξαιτίας ποινικής δίωξης, ούτε η λήψη μέτρων που επιβάλλονται για την προστασία της δημόσιας υγείας ή της υγείας ασθενών, όπως νόμος ορίζει.

Άρθρο . — 1. Καθένας έχει δικαίωμα στην πληροφόρηση, όπως νόμος ορίζει. Περιορισμοί στο δικαίωμα αυτό είναι δυνατόν να επιβληθούν με νόμο μόνο εφόσον είναι απολύτως αναγκαίοι και δικαιολογούνται για λόγους εθνικής ασφάλειας, καταπολέμησης του εγκλήματος ή προστασίας δικαιωμάτων και συμφερόντων τρίτων.

2. Καθένας έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Η διευκόλυνση της πρόσβασης στις πληροφορίες που διακινούνται ηλεκτρονικά, καθώς και της παραγωγής, ανταλλαγής και διάδοσής τους αποτελεί υποχρέωση του Κράτους, τηρουμένων πάντοτε των εγγυήσεων των άρθρων 9, 9Α και 19.

[Όπως το άρθρο 5Α προστέθηκε με το Ψήφισμα της 6.4.2001.]

Σελ. 6

Άρθρο 6. — 1. Κανένας δεν συλλαμβάνεται ούτε φυλακίζεται χωρίς αιτιολογημένο δικαστικό ένταλμα, που πρέπει να επιδοθεί τη στιγμή που γίνεται η σύλληψη ή η προφυλάκιση. Εξαιρούνται τα αυτόφωρα εγκλήματα.

2. Όποιος συλλαμβάνεται για αυτόφωρο έγκλημα ή με ένταλμα προσάγεται στον αρμόδιο ανακριτή το αργότερο μέσα σε είκοσι τέσσερις ώρες από τη σύλληψη, αν όμως η σύλληψη έγινε έξω από την έδρα του ανακριτή, η προσαγωγή γίνεται μέσα στον απολύτως αναγκαίο χρόνο για τη μεταγωγή του. Ο ανακριτής οφείλει, μέσα σε τρεις ημέρες από την προσαγωγή, είτε να απολύσει τον συλληφθέντα είτε να εκδώσει ένταλμα φυλάκισης. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται για δύο ημέρες, αν το ζητήσει αυτός που έχει προσαχθεί, ή σε περίπτωση ανώτερης βίας που βεβαιώνεται αμέσως με απόφαση του αρμόδιου δικαστικού συμβουλίου.

3. Όταν περάσει άπρακτη καθεμία από τις δύο αυτές προθεσμίες, κάθε δεσμοφύλακας ή άλλος, είτε πολιτικός υπάλληλος είτε στρατιωτικός, στον οποίο έχει ανατεθεί η κράτηση εκείνου που έχει συλληφθεί, οφείλει να τον απολύσει αμέσως. Οι παραβάτες τιμωρούνται για παράνομη κατακράτηση και υποχρεούνται να επανορθώσουν κάθε ζημία που έγινε στον παθόντα και να τον ικανοποιήσουν για ηθική βλάβη με χρηματικό ποσό, όπως νόμος ορίζει.

4. Νόμος ορίζει το ανώτατο όριο διάρκειας της προφυλάκισης, που δεν μπορεί να υπερβεί το ένα έτος στα κακουργήματα και τους έξι μήνες στα πλημμελήματα. Σε εντελώς εξαιρετικές περιπτώσεις τα ανώτατα αυτά όρια μπορούν να παραταθούν για έξι και τρεις μήνες, αντίστοιχα, με απόφαση του αρμόδιου δικαστικού συμβουλίου.

Απαγορεύεται η υπέρβαση των ανώτατων ορίων της προφυλάκισης με τη διαδοχική επιβολή του μέτρου αυτού για επί μέρους πράξεις της ίδιας υπόθεσης. [Όπως το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 6 προστέθηκε με το Ψήφισμα της 6.4.2001.]

Άρθρο 7. — 1. Έγκλημα δεν υπάρχει ούτε ποινή επιβάλλεται χωρίς νόμο που να ισχύει πριν από την τέλεση της πράξης και να ορίζει τα στοιχεία της. Ποτέ δεν επιβάλλεται ποινή βαρύτερη από εκείνη που προβλεπόταν κατά την τέλεση της πράξης.

2. Τα βασανιστήρια, οποιαδήποτε σωματική κάκωση, βλάβη υγείας, ή άσκηση ψυχολογικής βίας, καθώς και κάθε άλλη προσβολή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας απαγορεύονται και τιμωρούνται, όπως νόμος ορίζει.

3. Η γενική δήμευση απαγορεύεται. Θανατική ποινή δεν επιβάλλεται, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στο νόμο για κακουργήματα τα οποία τελούνται σε καιρό πολέμου και σχετίζονται με αυτόν. [Όπως η παρ. 3 του άρθρου 7 αντικαταστάθηκε από το Ψήφισμα της 6.4.2001.]

4. Νόμος ορίζει με ποιους όρους το Κράτος παρέχει, ύστερα από δικαστική απόφαση, αποζημίωση σε όσους καταδικάστηκαν, προφυλακίστηκαν ή με άλλο τρόπο στερήθηκαν άδικα ή παράνομα την προσωπική τους ελευθερία.

Σελ. 7

Άρθρο 8. Κανένας δεν στερείται χωρίς τη θέλησή του το δικαστή που του έχει ορίσει ο νόμος.

Δικαστικές επιτροπές και έκτακτα δικαστήρια, με οποιοδήποτε όνομα, δεν επιτρέπεται να συσταθούν.

Άρθρο 9. — 1. Η κατοικία του καθενός είναι άσυλο. Η ιδιωτική και οικογενειακή ζωή του ατόμου είναι απαραβίαστη. Καμία έρευνα δεν γίνεται σε κατοικία, παρά μόνο όταν και όπως ορίζει ο νόμος και πάντοτε με την παρουσία εκπροσώπων της δικαστικής εξουσίας.

2. Οι παραβάτες της προηγούμενης διάταξης τιμωρούνται για παραβίαση του οικιακού ασύλου και για κατάχρηση εξουσίας και υποχρεούνται σε πλήρη αποζημίωση του παθόντος, όπως νόμος ορίζει.

Άρθρο . Καθένας έχει δικαίωμα προστασίας από τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση, ιδίως με ηλεκτρονικά μέσα, των προσωπικών του δεδομένων, όπως νόμος ορίζει. Η προστασία των προσωπικών δεδομένων διασφαλίζεται από ανεξάρτητη αρχή, που συγκροτείται και λειτουργεί, όπως νόμος ορίζει. [Όπως το άρθρο 9Α προστέθηκε με το Ψήφισμα της 6.4.2001.]

Άρθρο 10. — 1. Καθένας ή πολλοί μαζί έχουν το δικαίωμα, τηρώντας τους νόμους του Κράτους, να αναφέρονται εγγράφως στις αρχές, οι οποίες είναι υποχρεωμένες να ενεργούν σύντομα κατά τις κείμενες διατάξεις και να απαντούν αιτιολογημένα σε εκείνον που υπέβαλε την αναφορά, σύμφωνα με το νόμο.

2. Μόνο μετά την κοινοποίηση της τελικής απόφασης της αρχής στην οποία απευθύνεται η αναφορά, και με την άδειά της, επιτρέπεται η δίωξη εκείνου που την υπέβαλε για παραβάσεις που τυχόν υπάρχουν σ’ αυτή.

3. Η αρμόδια υπηρεσία ή αρχή υποχρεούται να απαντά στα αιτήματα για παροχή πληροφοριών και χορήγηση εγγράφων, ιδίως πιστοποιητικών, δικαιολογητικών και βεβαιώσεων μέσα σε ορισμένη προθεσμία, όχι μεγαλύτερη των 60 ημερών, όπως νόμος ορίζει. Σε περίπτωση παρόδου άπρακτης της προθεσμίας αυτής ή παράνομης άρνησης, πέραν των άλλων τυχόν κυρώσεων και έννομων συνεπειών, καταβάλλεται και ειδική χρηματική ικανοποίηση στον αιτούντα, όπως νόμος ορίζει. [Όπως η παρ. 3 του άρθρου 10 αντικαταστάθηκε από το Ψήφισμα της 6.4.2001.]

Άρθρο 11. — 1. Οι Έλληνες έχουν το δικαίωμα να συνέρχονται ήσυχα και χωρίς όπλα.

2. Μόνο στις δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις μπορεί να παρίσταται η αστυνομία. Οι υπαίθριες συναθροίσεις μπορούν να απαγορευτούν με αιτιολογημένη απόφαση της αστυνομικής αρχής, γενικά, αν εξαιτίας τους επίκειται σοβα-

Σελ. 8

ρός κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια, σε ορισμένη δε περιοχή, αν απειλείται σοβαρή διατάραξη της κοινωνικοοικονομικής ζωής, όπως νόμος ορίζει.

Άρθρο 12. — 1. Οι Έλληνες έχουν το δικαίωμα να συνιστούν ενώσεις και μη κερδοσκοπικά σωματεία, τηρώντας τους νόμους, που ποτέ όμως δεν μπορούν να εξαρτήσουν την άσκηση του δικαιώματος αυτού από προηγούμενη άδεια.

2. Το σωματείο δεν μπορεί να διαλυθεί για παράβαση του νόμου ή ουσιώδους διάταξης του καταστατικού του, παρά μόνο με δικαστική απόφαση.

3. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται αναλόγως και σε ενώσεις προσώπων που δεν συνιστούν σωματείο.

4. Οι γεωργικοί και αστικοί συνεταιρισμοί κάθε είδους αυτοδιοικούνται σύμφωνα με τους όρους του νόμου και του καταστατικού τους και προστατεύονται και εποπτεύονται από το Κράτος, που είναι υποχρεωμένο να μεριμνά για την ανάπτυξή τους.

5. Επιτρέπεται η σύσταση με νόμο αναγκαστικών συνεταιρισμών που αποβλέπουν στην εκπλήρωση σκοπών κοινής ωφέλειας ή δημόσιου ενδιαφέροντος ή κοινής εκμετάλλευσης γεωργικών εκτάσεων ή άλλης πλουτοπαραγωγικής πηγής, εφόσον πάντως εξασφαλίζεται η ίση μεταχείριση αυτών που συμμετέχουν. [Η παρ. 4 του άρθρου 12 καταργήθηκε και οι παρ. 5 και 6 αναριθμήθηκαν σε παρ. 4 και 5 αντίστοιχα από το Ψήφισμα της 6.4.2001.]

Άρθρο 13. — 1. Η ελευθερία της θρησκευτικής συνείδησης είναι απαραβίαστη. Η απόλαυση των ατομικών και πολιτικών δικαιωμάτων δεν εξαρτάται από τις θρησκευτικές πεποιθήσεις καθενός.

2. Κάθε γνωστή θρησκεία είναι ελεύθερη και τα σχετικά με τη λατρεία της τελούνται ανεμπόδιστα υπό την προστασία των νόμων. Η άσκηση της λατρείας δεν επιτρέπεται να προσβάλλει τη δημόσια τάξη ή τα χρηστά ήθη. Ο προσηλυτισμός απαγορεύεται.

3. Οι λειτουργοί όλων των γνωστών θρησκειών υπόκεινται στην ίδια εποπτεία της Πολιτείας και στις ίδιες υποχρεώσεις απέναντί της, όπως και οι λειτουργοί της επικρατούσας θρησκείας.

4. Κανένας δεν μπορεί, εξαιτίας των θρησκευτικών του πεποιθήσεων, να απαλλαγεί από την εκπλήρωση των υποχρεώσεων προς το Κράτος ή να αρνηθεί να συμμορφωθεί προς τους νόμους.

5. Κανένας όρκος δεν επιβάλλεται χωρίς νόμο, που ορίζει και τον τύπο του.

Άρθρο 14. — 1. Καθένας μπορεί να εκφράζει και να διαδίδει προφορικά, γραπτά και διά του τύπου τους στοχασμούς του τηρώντας τους νόμους του Κράτους.

2. Ο τύπος είναι ελεύθερος. Η λογοκρισία και κάθε άλλο προληπτικό μέτρο απαγορεύονται.

Σελ. 9

3. Η κατάσχεση εφημερίδων και άλλων εντύπων, είτε πριν από την κυκλοφορία είτε ύστερα από αυτή, απαγορεύεται.

Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η κατάσχεση, με παραγγελία του εισαγγελέα, μετά την κυκλοφορία:

α) για προσβολή της χριστιανικής και κάθε άλλης γνωστής θρησκείας,

β) για προσβολή του προσώπου του Προέδρου της Δημοκρατίας,

γ) για δημοσίευμα που αποκαλύπτει πληροφορίες για τη σύνθεση, τον εξοπλισμό και τη διάταξη των ενόπλων δυνάμεων ή την οχύρωση της Χώρας ή που έχει σκοπό τη βίαιη ανατροπή του πολιτεύματος ή στρέφεται κατά της εδαφικής ακεραιότητας του Κράτους,

δ) για άσεμνα δημοσιεύματα που προσβάλλουν ολοφάνερα τη δημόσια αιδώ, στις περιπτώσεις που ορίζει ο νόμος.

4. Σ’ όλες τις περιπτώσεις της πρηγούμενης παραγράφου ο εισαγγελέας, μέσα σε είκοσι τέσσερις ώρες από την κατάσχεση, οφείλει να υποβάλει την υπόθεση στο δικαστικό συμβούλιο, και αυτό, μέσα σε άλλες είκοσι τέσσερις ώρες, οφείλει να αποφασίσει για τη διατήρηση ή την άρση της κατάσχεσης, διαφορετικά η κατάσχεση αίρεται αυτοδικαίως. Τα ένδικα μέσα της έφεσης και της αναίρεσης επιτρέπονται στον εκδότη της εφημερίδας ή άλλου εντύπου που κατασχέθηκε και στον εισαγγελέα.

5. Καθένας ο οποίος θίγεται από ανακριβές δημοσίευμα ή εκπομπή έχει δικαίωμα απάντησης, το δε μέσο ενημέρωσης έχει αντιστοίχως υποχρέω­ση πλήρους και άμεσης επανόρθωσης. Καθένας ο οποίος θίγεται από υβρι­στικό ή δυσφημιστικό δημοσίευμα ή εκπομπή έχει, επίσης, δικαίωμα απάντησης, το δε μέσο ενημέρωσης έχει αντιστοίχως υποχρέωση άμεσης δημοσίευσης ή μετάδοσης της απάντησης. Νόμος ορίζει τον τρόπο με τον οποίο ασκείται το δικαίωμα απάντησης και διασφαλίζεται η πλήρης και άμεση επανόρθωση ή η δημοσίευση και μετάδοση της απάντησης. [Όπως η παρ. 5 του άρθρου 14 αντικαταστάθηκε από το Ψήφισμα της 6.4.2001.]

6. Το δικαστήριο, ύστερα από τρεις τουλάχιστον καταδίκες μέσα σε μία πενταετία για διάπραξη των εγκλημάτων που προβλέπονται στην παράγραφο 3, διατάσσει την οριστική ή προσωρινή παύση της έκδοσης του εντύπου και, σε βαριές περιπτώσεις, την απαγόρευση της άσκησης του δημοσιογραφικού επαγγέλματος από το πρόσωπο που καταδικάστηκε, όπως νόμος ορίζει. Η παύση ή η απαγόρευση αρχίζουν αφότου η καταδικαστική απόφαση γίνει αμετάκλητη.

7. Νόμος ορίζει τα σχετικά με την αστική και ποινική ευθύνη του τύπου και των άλλων μέσων ενημέρωσης και με την ταχεία εκδίκαση των σχετικών υποθέσεων. [Όπως η παρ. 7 του άρθρου 14 αντικαταστάθηκε από το Ψήφισμα της 6.4.2001.]

Σελ. 10

8. Νόμος ορίζει τις προϋποθέσεις και τα προσόντα για την άσκηση του δημοσιογραφικού επαγγέλματος.

9. Το ιδιοκτησιακό καθεστώς, η οικονομική κατάσταση και τα μέσα χρηματοδότησης των μέσων ενημέρωσης πρέπει να γίνονται γνωστά, όπως νόμος ορίζει. Νόμος προβλέπει τα μέτρα και τους περιορισμούς που είναι αναγκαίοι για την πλήρη διασφάλιση της διαφάνειας και της πολυφωνίας στην ενημέρωση. Απαγορεύεται η συγκέντρωση του ελέγχου περισσότερων μέσων ενημέρωσης της αυτής ή άλλης μορφής. Απαγορεύεται ειδικότερα η συγκέντρωση περισσότερων του ενός ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης της αυτής μορφής, όπως νόμος ορίζει. Η ιδιότητα του ιδιοκτήτη, του εταίρου, του βασικού μετόχου ή του διευθυντικού στελέχους επιχείρησης μέσων ενημέρωσης είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του ιδιοκτήτη, του εταίρου, του βασικού μετόχου ή του διευθυντικού στελέχους επιχείρησης που αναλαμβάνει έναντι του Δημοσίου ή νομικού προσώπου του ευρύτερου δημόσιου τομέα την εκτέλεση έργων ή προμηθειών ή την παροχή υπηρεσιών. Η απαγόρευση του προηγούμενου εδαφίου καταλαμβάνει και κάθε είδους παρένθετα πρόσωπα, όπως συζύγους, συγγενείς, οικονομικά εξαρτημένα άτομα ή εταιρείες. Νόμος ορίζει τις ειδικότερες ρυθμίσεις, τις κυρώσεις που μπορεί να φθάνουν μέχρι την ανάκληση της άδειας ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σταθμού και μέχρι την απαγόρευση σύναψης ή την ακύρωση της σχετικής σύμβασης, καθώς και τους τρόπους ελέγχου και τις εγγυήσεις αποτροπής των καταστρατηγήσεων των προηγούμενων εδαφίων. [Όπως η παρ. 9 του άρθρου 14 αντικαταστάθηκε από το Ψήφισμα της 6.4.2001.]

Άρθρο 15. — 1. Οι προστατευτικές για τον τύπο διατάξεις του προηγούμενου άρθρου δεν εφαρμόζονται στον κινηματογράφο, τη φωνογραφία, τη ραδιοφωνία, την τηλεόραση και κάθε άλλο παρεμφερές μέσο μετάδοσης λόγου ή παράστασης.

2. Η ραδιοφωνία και η τηλεόραση υπάγονται στον άμεσο έλεγχο του Κράτους. Ο έλεγχος και η επιβολή των διοικητικών κυρώσεων υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης που είναι ανεξάρτητη αρχή, όπως νόμος ορίζει. Ο άμεσος έλεγχος του Κράτους, που λαμβάνει και τη μορφή του καθεστώτος της προηγούμενης άδειας, έχει ως σκοπό την αντικειμενική και με ίσους όρους μετάδοση πληροφοριών και ειδήσεων, καθώς και προϊόντων του λόγου και της τέχνης, την εξασφάλιση της ποιοτικής στάθμης των προγραμμάτων που επιβάλλει η κοινωνική αποστολή της ραδιοφωνίας και της τηλεόρασης και η πολιτιστική ανάπτυξη της Χώρας, καθώς και το σεβασμό της αξίας του ανθρώπου και την προστασία της παιδικής ηλικίας και της νεότητας.

Νόμος ορίζει τα σχετικά με την υποχρεωτική και δωρεάν μετάδοση των εργασιών της Βουλής και των επιτροπών της, καθώς και προεκλογικών μηνυμάτων των κομμάτων από τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα. [Όπως η παρ. 2 του άρθρου 15 αντικαταστάθηκε από το Ψήφισμα της 6.4.2001.]

Σελ. 11

Άρθρο 16. — 1. Η τέχνη και η επιστήμη, η έρευνα και η διδασκαλία είναι ελεύθερες· η ανάπτυξη και η προαγωγή τους αποτελεί υποχρέωση του Κράτους. Η ακαδημαϊκή ελευθερία και η ελευθερία της διδασκαλίας δεν απαλλάσσουν από το καθήκον της υπακοής στο Σύνταγμα.

2. Η παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του Κράτους και έχει σκοπό την ηθική, πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή των Ελλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης και τη διάπλασή τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες.

3. Τα έτη υποχρεωτικής φοίτησης δεν μπορεί να είναι λιγότερα από εννέα.

4. Όλοι οι Έλληνες έχουν δικαίωμα δωρεάν παιδείας, σε όλες τις βαθμίδες της, στα κρατικά εκπαιδευτήρια. Το Κράτος ενισχύει τους σπουδαστές που διακρίνονται, καθώς και αυτούς που έχουν ανάγκη από βοήθεια ή ειδική προστασία, ανάλογα με τις ικανότητές τους.

5. Η ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται αποκλειστικά από ιδρύματα που αποτελούν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου με πλήρη αυτοδιοίκηση. Τα ιδρύματα αυτά τελούν υπό την εποπτεία του Κράτους, έχουν δικαίωμα να ενισχύονται οικονομικά από αυτό και λειτουργούν σύμφωνα με τους νόμους που αφορούν τους οργανισμούς τους. Συγχώνευση ή κατάτμηση ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων μπορεί να γίνει και κατά παρέκκλιση από κάθε αντίθετη διάταξη, όπως νόμος ορίζει.

Ειδικός νόμος ορίζει όσα αφορούν τους φοιτητικούς συλλόγους και τη συμμετοχή των σπουδαστών σ’ αυτούς.

6. Οι καθηγητές των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων είναι δημόσιοι λειτουργοί. Το υπόλοιπο διδακτικό προσωπικό τους επιτελεί επίσης δημόσιο λειτούργημα, με τις προϋποθέσεις που νόμος ορίζει. Τα σχετικά με την κατάσταση όλων αυτών των προσώπων καθορίζονται από τους οργανισμούς των οικείων ιδρυμάτων.

Οι καθηγητές των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων δεν μπορούν να παυθούν προτού λήξει σύμφωνα με το νόμο ο χρόνος υπηρεσίας τους παρά μόνο με τις ουσιαστικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 88 παράγραφος 4 και ύστερα από απόφαση συμβουλίου που αποτελείται κατά πλειοψηφία από ανώτατους δικαστικούς λειτουργούς, όπως νόμος ορίζει.

Νόμος ορίζει το όριο της ηλικίας των καθηγητών των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων· εωσότου εκδοθεί ο νόμος αυτός οι καθηγητές που υπηρετούν αποχωρούν αυτοδικαίως μόλις λήξει το ακαδημαϊκό έτος μέσα στο οποίο συμπληρώνουν το εξηκοστό έβδομο έτος της ηλικίας τους.

7. Η επαγγελματική και κάθε άλλη ειδική εκπαίδευση παρέχεται από το Κράτος και με σχολές ανώτερης βαθμίδας για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο από

Σελ. 12

τρία χρόνια, όπως προβλέπεται ειδικότερα από το νόμο, που ορίζει και τα επαγγελματικά δικαιώματα όσων αποφοιτούν από τις σχολές αυτές.

8. Νόμος ορίζει τις προϋποθέσεις και τους όρους χορήγησης άδειας για την ίδρυση και λειτουργία εκπαιδευτηρίων που δεν ανήκουν στο Κράτος, τα σχετικά με την εποπτεία που ασκείται πάνω σ’ αυτά, καθώς και την υπηρεσιακή κατάσταση του διδακτικού προσωπικού τους.

Η σύσταση ανώτατων σχολών από ιδιώτες απαγορεύεται.

9. Ο αθλητισμός τελεί υπό την προστασία και την ανώτατη εποπτεία του Κράτους.

Το Κράτος επιχορηγεί και ελέγχει τις ενώσεις των αθλητικών σωματείων κάθε είδους, όπως νόμος ορίζει. Νόμος ορίζει επίσης τη διάθεση των ενισχύσεων που παρέχονται κάθε φορά στις επιχορηγούμενες ενώσεις σύμφωνα με τον προορισμό τους.

Άρθρο 17. — 1. Η ιδιοκτησία τελεί υπό την προστασία του Κράτους, τα δικαιώματα όμως που απορρέουν από αυτή δεν μπορούν να ασκούνται σε βάρος του γενικού συμφέροντος.

2. Κανένας δεν στερείται την ιδιοκτησία του, παρά μόνο για δημόσια ωφέλεια που έχει αποδειχθεί με τον προσήκοντα τρόπο, όταν και όπως ο νόμος ορίζει, και πάντοτε αφού προηγηθεί πλήρης αποζημίωση, που να ανταποκρίνεται στην αξία την οποία είχε το απαλλοτριούμενο κατά το χρόνο της συζήτησης στο δικαστήριο για τον προσωρινό προσδιορισμό της αποζημίωσης. Αν ζητηθεί απευθείας ο οριστικός προσδιορισμός της αποζημίωσης, λαμβάνεται υπόψη η αξία κατά το χρόνο της σχετικής συζήτησης στο δικαστήριο.

Αν η συζήτηση για τον οριστικό προσδιορισμό της αποζημίωσης διεξαχθεί μετά την παρέλευση έτους από τη συζήτηση για τον προσωρινό προσδιορισμό, τότε για τον προσδιορισμό της αποζημίωσης λαμβάνεται υπόψη η αξία κατά το χρόνο της συζήτησης για τον οριστικό προσδιορισμό. Στην απόφαση κήρυξης πρέπει να δικαιολογείται ειδικά η δυνατότητα κάλυψης της δαπάνης αποζημίωσης. Η αποζημίωση, εφόσον συναινεί ο δικαιούχος, μπορεί να καταβάλλεται και σε είδος ιδίως με τη μορφή της παραχώρησης της κυριότητας άλλου ακινήτου ή της παραχώρησης δικαιωμάτων επί άλλου ακινήτου. [Όπως τα τρία τελευταία εδάφια της παρ. 2 του άρθρου 17 προστέθηκαν με το Ψήφισμα της 6.4.2001.]

3. Η ενδεχόμενη μεταβολή της αξίας του απαλλοτριουμένου μετά τη δημοσίευση της πράξης απαλλοτρίωσης, και μόνο εξαιτίας της, δεν λαμβάνεται υπόψη.

4. Η αποζημίωση ορίζεται από τα αρμόδια δικαστήρια. Μπορεί να οριστεί και προσωρινά δικαστικώς, ύστερα από ακρόαση ή πρόσκληση του δικαιούχου, που μπορεί να υποχρεωθεί κατά την κρίση του δικαστηρίου να παράσχει για την είσπραξή της ανάλογη εγγύηση, σύμφωνα με τον τρόπο που ορίζει ο νόμος. Νόμος μπορεί να προβλέπει την εγκαθίδρυση ενιαίας δικαιοδοσίας, κατά

Σελ. 13

παρέκκλιση από το άρθρο 94, για όλες τις διαφορές και υποθέσεις που σχετίζονται με απαλλοτρίωση, καθώς και την κατά προτεραιότητα διεξαγωγή των σχετικών δικών. Με τον ίδιο νόμο μπορεί να ρυθμίζεται ο τρόπος με τον οποίο συνεχίζονται εκκρεμείς δίκες. [Όπως το α΄ εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 17 αντικαταστάθηκε από το Ψήφισμα της 6.4.2001.]

Πριν καταβληθεί η οριστική ή προσωρινή αποζημίωση διατηρούνται ακέραια όλα τα δικαιώματα του ιδιοκτήτη και δεν επιτρέπεται η κατάληψη.

Προκειμένου να εκτελεστούν έργα γενικότερης σημασίας για την οικονομία της Χώρας είναι δυνατόν, με ειδική απόφαση του δικαστηρίου που είναι αρμόδιο για τον οριστικό ή προσωρινό προσδιορισμό της αποζημίωσης, να επιτρέπεται η πραγματοποίηση εργασιών και πριν από τον προσδιορισμό και την καταβολή της αποζημίωσης, υπό τον όρο της καταβολής εύλογου τμήματος της αποζημίωσης και της παροχής πλήρους εγγύησης υπέρ του δικαιούχου της αποζημίωσης, όπως νόμος ορίζει. Η δεύτερη πρόταση του πρώτου εδαφίου εφαρμόζεται αναλόγως και στις περιπτώσεις αυτές. [Όπως δύο εδάφια προστέθηκαν μετά το δεύτερο, νυν πέμπτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 17 με το Ψήφισμα της 6.4.2001.]

Η αποζημίωση που ορίστηκε καταβάλλεται υποχρεωτικά το αργότερο μέσα σε ενάμισι έτος από τη δημοσίευση της απόφασης για τον προσωρινό προσδιορισμό της αποζημίωσης και, σε περίπτωση απευθείας αίτησης για οριστικό προσδιορισμό της αποζημίωσης, από τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης του δικαστηρίου, διαφορετικά η απαλλοτρίωση αίρεται αυτοδικαίως.

Η αποζημίωση δεν υπόκειται, ως αποζημίωση, σε κανένα φόρο, κράτηση ή τέλος.

5. Νόμος ορίζει τις περιπτώσεις υποχρεωτικής ικανοποίησης των δικαιούχων για την πρόσοδο, την οποία έχασαν από το ακίνητο που απαλλοτριώθηκε έως το χρόνο καταβολής της αποζημίωσης.

6. Όταν πρόκειται να εκτελεστούν έργα κοινής ωφέλειας ή γενικότερης σημασίας για την οικονομία της Χώρας, νόμος μπορεί να επιτρέψει την απαλλοτρίωση υπέρ του δημοσίου ευρύτερων ζωνών, πέρα από τις εκτάσεις που είναι αναγκαίες για την κατασκευή των έργων. Ο ίδιος νόμος καθορίζει τις προϋποθέσεις και τους όρους μιας τέτοιας απαλλοτρίωσης, καθώς και τα σχετικά με τη διάθεση ή χρησιμοποίηση, για δημόσιους ή κοινωφελείς γενικά σκοπούς, των εκτάσεων που απαλλοτριώνονται επιπλέον όσων είναι αναγκαίες για το έργο που πρόκειται να εκτελεστεί.

7. Νόμος μπορεί να ορίσει ότι για την εκτέλεση έργων με προφανή κοινή ωφέλεια υπέρ του δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, οργανισμών κοινής ωφέλειας και δημόσιων επιχειρήσεων, επιτρέπεται να διανοιχθούν υπόγειες σήραγγες στο επιβαλλόμενο βάθος, χωρίς αποζημίωση, υπό τον όρο ότι δεν θα παραβλάπτεται η συνήθης εκμετάλλευση του υπερκείμενου ακινήτου.

Σελ. 14

Άρθρο 18. — 1. Ειδικοί νόμοι ρυθμίζουν τα σχετικά με την ιδιοκτησία και τη διάθεση των μεταλλείων, ορυχείων, σπηλαίων, αρχαιολογικών χώρων και θησαυρών, ιαματικών, ρεόντων και υπόγειων υδάτων και γενικά του υπόγειου πλούτου.

2. Με νόμο ρυθμίζονται τα σχετικά με την ιδιοκτησία, την εκμετάλλευση και διαχείριση των λιμνοθαλασσών και των μεγάλων λιμνών, καθώς και τα σχετικά με τη διάθεση γενικά των εκτάσεων που προκύπτουν από αποξήρανσή τους.

3. Ειδικοί νόμοι ρυθμίζουν τα σχετικά με τις επιτάξεις για τις ανάγκες των ενόπλων δυνάμεων σε περίπτωση πολέμου ή επιστράτευσης, ή για τη θεραπεία άμεσης κοινωνικής ανάγκης που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη δημόσια τάξη ή υγεία.

4. Επιτρέπεται, σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζει ειδικός νόμος, ο αναδασμός αγροτικών εκτάσεων για την επωφελέστερη εκμετάλλευση του εδάφους, καθώς και η λήψη μέτρων για την αποφυγή της υπέρμετρης κατάτμησης ή για διευκόλυνση της ανασυγκρότησης της κατατμημένης μικρής αγροτικής ιδιοκτησίας.

5. Εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στις προηγούμενες παραγράφους, μπορεί να προβλεφθεί με νόμο και κάθε άλλη στέρηση της ελεύθερης χρήσης και κάρπωσης της ιδιοκτησίας που απαιτείται από ιδιαίτερες περιστάσεις. Νόμος ορίζει τον υπόχρεο και τη διαδικασία καταβολής στο δικαιούχο του ανταλλάγματος της χρήσης ή κάρπωσης, το οποίο πρέπει να ανταποκρίνεται στις υφιστάμενες κάθε φορά συνθήκες.

Μέτρα που επιβλήθηκαν με την εφαρμογή της παραγράφου αυτής αίρονται αμέσως μόλις εκλείψουν οι ιδιαίτεροι λόγοι που τα προκάλεσαν. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης παράτασης των μέτρων αποφασίζει για την άρση τους, κατά κατηγορίες περιπτώσεων, το Συμβούλιο της Επικρατείας, ύστερα από αίτηση όποιου έχει έννομο συμφέρον.

6. Με νόμο μπορεί να ρυθμίζονται τα σχετικά με τη διάθεση εγκαταλειμμένων εκτάσεων για την αξιοποίησή τους υπέρ της εθνικής οικονομίας και αποκατάσταση ακτημόνων. Με τον ίδιο νόμο ορίζονται και τα σχετικά με τη μερική ή ολική αποζημίωση των ιδιοκτητών σε περίπτωση επανεμφάνισής τους μέσα σε εύλογη προθεσμία.

7. Με νόμο μπορεί να καθιερωθεί η αναγκαστική συνιδιοκτησία συνεχόμενων ιδιοκτησιών αστικών περιοχών, εφόσον η αυτοτελής ανοικοδόμηση αυτών ή μερικών απ’ αυτές δεν ανταποκρίνεται στους όρους δόμησης που ισχύουν ή πρόκειται να ισχύσουν στην περιοχή αυτή.

8. Δεν επιτρέπεται να απαλλοτριωθεί η αγροτική ιδιοκτησία των Σταυροπηγιακών Ιερών Μονών της Αγίας Αναστασίας της Φαρμακολύτριας στη Χαλκιδική, των Βλατάδων στη Θεσσαλονίκη και του Ευαγγελιστή Ιωάννη του Θεολόγου στην Πάτμο, με εξαίρεση τα μετόχια. Επίσης δεν επιτρέπεται να απαλλοτριωθεί η περιουσία που βρίσκεται στην Ελλάδα των Πατριαρχείων Αλεξάνδρειας, Αντιόχειας και Ιεροσολύμων, καθώς και της Ιερής Μονής του Σινά.

Σελ. 15

Άρθρο 19. — 1. Το απόρρητο των επιστολών και της ελεύθερης ανταπόκρισης ή επικοινωνίας με οποιονδήποτε άλλο τρόπο είναι απόλυτα απαραβίαστο. Νόμος ορίζει τις εγγυήσεις υπό τις οποίες η δικαστική αρχή δεν δεσμεύεται από το απόρρητο για λόγους εθνικής ασφάλειας ή για διακρίβωση ιδιαίτερα σοβαρών εγκλημάτων.

2. Νόμος ορίζει τα σχετικά με τη συγκρότηση, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες ανεξάρτητης αρχής που διασφαλίζει το απόρρητο της παραγράφου 1.

3. Απαγορεύεται η χρήση αποδεικτικών μέσων που έχουν αποκτηθεί κατά παράβαση του άρθρου αυτού και των άρθρων 9 και 9Α.

[Όπως το πρώην άρθρο 19 μετατράπηκε σε παρ. 1 και προστέθηκαν παρ. 2 και 3 με το Ψήφισμα της 6.4.2001.]

Άρθρο 20. — 1. Καθένας έχει δικαίωμα στην παροχή έννομης προστασίας από τα δικαστήρια και μπορεί να αναπτύξει σ’ αυτά τις απόψεις του για τα δικαιώματα ή συμφέροντά του, όπως νόμος ορίζει.

2. Το δικαίωμα της προηγούμενης ακρόασης του ενδιαφερομένου ισχύει και για κάθε διοικητική ενέργεια ή μέτρο που λαμβάνεται σε βάρος των δικαιωμάτων ή συμφερόντων του.

Άρθρο 21. — 1. Η οικογένεια, ως θεμέλιο της συντήρησης και προαγωγής του Έθνους, καθώς και ο γάμος, η μητρότητα και η παιδική ηλικία τελούν υπό την προστασία του Κράτους. Το Κράτος μεριμνά για τη διασφάλιση συνθηκών αξιοπρεπούς διαβίωσης όλων των πολιτών μέσω ενός συστήματος ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, όπως νόμος ορίζει. [Όπως νέο εδάφιο προστέθηκε στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 21 με το από 25.11.2019 Ψήφισμα της Θ΄ Αναθεωρητικής Βουλής (ΦΕΚ Α΄ 187/28.11.2019), (εφεξής Ψήφισμα της 25.11.2019).]

2. Πολύτεκνες οικογένειες, ανάπηροι πολέμου και ειρηνικής περιόδου, θύματα πολέμου, χήρες και ορφανά εκείνων που έπεσαν στον πόλεμο, καθώς και όσοι πάσχουν από ανίατη σωματική ή πνευματική νόσο έχουν δικαίωμα ειδικής φροντίδας από το Κράτος.

3. Το Κράτος μεριμνά για την υγεία των πολιτών και παίρνει ειδικά μέτρα για την προστασία της νεότητας, του γήρατος, της αναπηρίας και για την περίθαλψη των απόρων.

4. Η απόκτηση κατοικίας από αυτούς που τη στερούνται ή που στεγάζονται ανεπαρκώς αποτελεί αντικείμενο ειδικής φροντίδας του Κράτους.

5. Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή δημογραφικής πολιτικής, καθώς και η λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων αποτελεί υποχρέωση του Κράτους.

6. Τα άτομα με αναπηρίες έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρων που εξασφαλίζουν την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους

Σελ. 16

στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας. [Όπως η παρ. 5 προστέθηκε με το Ψήφισμα της 6.4.2001, το δε δεύτερο εδάφιο αυτής τέθηκε ως παρ. 6.]

Άρθρο 22. — 1. Η εργασία αποτελεί δικαίωμα και προστατεύεται από το Κράτος, που μεριμνά για τη δημιουργία συνθηκών απασχόλησης όλων των πολιτών και για την ηθική και υλική εξύψωση του εργαζόμενου αγροτικού και αστικού πληθυσμού.

Όλοι οι εργαζόμενοι, ανεξάρτητα από φύλο ή άλλη διάκριση, έχουν δικαίωμα ίσης αμοιβής για παρεχόμενη εργασία ίσης αξίας.

2. Με νόμο καθορίζονται οι γενικοί όροι εργασίας, που συμπληρώνονται από τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας συναπτόμενες με ελεύθερες διαπραγματεύσεις και, αν αυτές αποτύχουν, με τους κανόνες που θέτει η διαιτησία.

3. Νόμος ορίζει τα σχετικά με τη σύναψη συλλογικών συμβάσεων εργασίας από τους δημόσιους υπαλλήλους και τους υπαλλήλους οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.

4. Οποιαδήποτε μορφή αναγκαστικής εργασίας απαγορεύεται.

Ειδικοί νόμοι ρυθμίζουν τα σχετικά με την επίταξη προσωπικών υπηρεσιών σε περίπτωση πολέμου ή επιστράτευσης ή για την αντιμετώπιση αναγκών της άμυνας της Χώρας ή επείγουσας κοινωνικής ανάγκης από θεομηνία ή ανάγκης που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία, καθώς και τα σχετικά με την προσφορά προσωπικής εργασίας στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης για την ικανοποίηση τοπικών αναγκών.

5. Το Κράτος μεριμνά για την κοινωνική ασφάλιση των εργαζομένων, όπως νόμος ορίζει. [Όπως η παρ. 3 του άρθρου 22 προστέθηκε και οι παρ. 3 και 4 αναριθμήθηκαν σε παρ. 4 και 5 αντίστοιχα με το Ψήφισμα της 6.4.2001.]

Ερμηνευτική δήλωση: Στους γενικούς όρους εργασίας περιλαμβάνεται και ο προσ­διο­ρισμός του τρόπου και του υποχρέου είσπραξης και απόδοσης στις συνδικαλιστι­κές οργανώσεις της συνδρομής των μελών τους που προβλέπεται από τα καταστατικά τους.

Άρθρο 23. — 1. Το Κράτος λαμβάνει τα προσήκοντα μέτρα για τη διασφάλιση της συνδικαλιστικής ελευθερίας και την ανεμπόδιστη άσκηση των συναφών μ’ αυτή δικαιωμάτων εναντίον κάθε προσβολής τους, μέσα στα όρια του νόμου.

2. Η απεργία αποτελεί δικαίωμα και ασκείται από τις νόμιμα συστημένες συνδικαλιστικές οργανώσεις για τη διαφύλαξη και προαγωγή των οικονομικών και εργασιακών γενικά συμφερόντων των εργαζομένων.

Απαγορεύεται η απεργία με οποιαδήποτε μορφή στους δικαστικούς λειτουργούς και σ’ αυτούς που υπηρετούν στα σώματα ασφαλείας. Το δικαίωμα προσφυγής σε απεργία των δημόσιων υπαλλήλων και των υπαλλήλων της τοπικής αυτοδιοίκησης και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, καθώς και

Σελ. 17

του προσωπικού των κάθε μορφής επιχειρήσεων δημόσιου χαρακτήρα ή κοινής ωφέλειας, που η λειτουργία τους έχει ζωτική σημασία για την εξυπηρέτηση βασικών αναγκών του κοινωνικού συνόλου, υπόκειται στους συγκεκριμένους περιορισμούς του νόμου που το ρυθμίζει. Οι περιορισμοί αυτοί δεν μπορούν να φθάνουν έως την κατάργηση του δικαιώματος της απεργίας ή την παρεμπόδιση της νόμιμης άσκησής του.

Άρθρο 24. — 1. Η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος αποτελεί υποχρέωση του Κράτους και δικαίωμα του καθενός. Για τη διαφύλαξή του το Κράτος έχει υποχρέωση να παίρνει ιδιαίτερα προληπτικά ή κατασταλτικά μέτρα στο πλαίσιο της αρχής της αειφορίας. Νόμος ορίζει τα σχετικά με την προστασία των δασών και των δασικών εκτάσεων. Η σύνταξη δασολογίου συνιστά υποχρέωση του Κράτους. Απαγορεύεται η μεταβολή του προορισμού των δασών και των δασικών εκτάσεων, εκτός αν προέχει για την Εθνική Οικονομία η αγροτική εκμετάλλευση ή άλλη τους χρήση, που την επιβάλλει το δημόσιο συμφέρον. [Όπως η παρ. 1 του άρθρου 24 αντικαταστάθηκε από το Ψήφισμα της 6.4.2001.]

2. Η χωροταξική αναδιάρθρωση της Χώρας, η διαμόρφωση, η ανάπτυξη, η πολεοδόμηση και η επέκταση των πόλεων και των οικιστικών γενικά περιοχών υπάγεται στη ρυθμιστική αρμοδιότητα και τον έλεγχο του Κράτους, με σκοπό να εξυπηρετείται η λειτουργικότητα και η ανάπτυξη των οικισμών και να εξασφαλίζονται οι καλύτεροι δυνατοί όροι διαβίωσης.

Οι σχετικές τεχνικές επιλογές και σταθμίσεις γίνονται κατά τους κανόνες της επιστήμης. Η σύνταξη εθνικού κτηματολογίου συνιστά υποχρέωση του Κράτους. [Όπως το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 24 προστέθηκε με το Ψήφισμα της 6.4.2001.]

3. Για να αναγνωριστεί μία περιοχή ως οικιστική και για να ενεργοποιηθεί πολεοδομικά, οι ιδιοκτησίες που περιλαμβάνονται σε αυτή συμμετέχουν υποχρεωτικά, χωρίς αποζημίωση από τον οικείο φορέα, στη διάθεση των εκτάσεων που είναι απαραίτητες για να δημιουργηθούν δρόμοι, πλατείες και χώροι για κοινωφελείς γενικά χρήσεις και σκοπούς, καθώς και στις δαπάνες για την εκτέλεση των βασικών κοινόχρηστων πολεοδομικών έργων, όπως νόμος ορίζει.

4. Νόμος μπορεί να προβλέπει τη συμμετοχή των ιδιοκτητών περιοχής που χαρακτηρίζεται ως οικιστική στην αξιοποίηση και γενική διαρρύθμισή της σύμφωνα με εγκεκριμένο σχέδιο, με αντιπαροχή ακινήτων ίσης αξίας ή τμημάτων ιδιοκτησίας κατά όροφο, από τους χώρους που καθορίζονται τελικά ως οικοδομήσιμοι ή από κτίρια της περιοχής αυτής.

5. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων εφαρμόζονται και στην αναμόρφωση των οικιστικών περιοχών που ήδη υπάρχουν. Οι ελεύθερες εκτάσεις, που προκύπτουν από την αναμόρφωση, διατίθενται για τη δημιουργία

Σελ. 18

κοινόχρηστων χώρων ή εκποιούνται για να καλυφθούν οι δαπάνες της πολεοδομικής αναμόρφωσης, όπως νόμος ορίζει.

6. Τα μνημεία, οι παραδοσιακές περιοχές και τα παραδοσιακά στοιχεία προστατεύονται από το Κράτος. Νόμος θα ορίσει τα αναγκαία για την πραγματοποίηση της προστασίας αυτής περιοριστικά μέτρα της ιδιοκτησίας, καθώς και τον τρόπο και το είδος της αποζημίωσης των ιδιοκτητών.

Ερμηνευτική δήλωση: Ως δάσος ή δασικό οικοσύστημα νοείται το οργανικό σύνολο άγριων φυτών με ξυλώδη κορμό πάνω στην αναγκαία επιφάνεια του εδάφους, τα οποία, μαζί με την εκεί συνυπάρχουσα χλωρίδα και πανίδα, αποτελούν μέσω της αμοιβαίας αλληλεξάρτησης και αλληλοεπίδρασής τους, ιδιαίτερη βιοκοινότητα (δασοβιοκοινότητα) και ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον (δασογενές). Δασική έκταση υπάρχει όταν στο παραπάνω σύνολο η άγρια ξυλώδης βλάστηση, υψηλή ή θαμνώδης, είναι αραιά.

[Όπως η ερμηνευτική δήλωση του άρθρου 24 προστέθηκε με το Ψήφισμα της 6.4.2001.]

Άρθρο 25. — 1. Τα δικαιώματα του ανθρώπου ως ατόμου και ως μέλους του κοινωνικού συνόλου και η αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου τελούν υπό την εγγύηση του Κράτους. Όλα τα κρατικά όργανα υποχρεούνται να διασφαλίζουν την ανεμπόδιστη και αποτελεσματική άσκησή τους. Τα δικαιώματα αυτά ισχύουν και στις σχέσεις μεταξύ ιδιωτών στις οποίες προσιδιάζουν. Οι κάθε είδους περιορισμοί που μπορούν κατά το Σύνταγμα να επιβληθούν στα δικαιώματα αυτά πρέπει να προβλέπονται είτε απευθείας από το Σύνταγμα είτε από το νόμο, εφόσον υπάρχει επιφύλαξη υπέρ αυτού και να σέβονται την αρχή της αναλογικότητας. [Όπως η παρ. 1 του άρθρου 25 αντικαταστάθηκε από το Ψήφισμα της 6.4.2001.]

2. Η αναγνώριση και η προστασία των θεμελιωδών και απαράγραπτων δικαιωμάτων του ανθρώπου από την Πολιτεία αποβλέπει στην πραγμάτωση της κοινωνικής προόδου μέσα σε ελευθερία και δικαιοσύνη.

3. Η καταχρηστική άσκηση δικαιώματος δεν επιτρέπεται.

4. Το Κράτος δικαιούται να αξιώνει από όλους τους πολίτες την εκπλήρωση του χρέους της κοινωνικής και εθνικής αλληλεγγύης.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Α΄

Σύνταξη της Πολιτείας

Άρθρο 26. — 1. Η νομοθετική λειτουργία ασκείται από τη Βουλή και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Σελ. 19

2. Η εκτελεστική λειτουργία ασκείται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και την Κυβέρνηση.

3. Η δικαστική λειτουργία ασκείται από τα δικαστήρια· οι αποφάσεις τους εκτελούνται στο όνομα του Ελληνικού Λαού.

Άρθρο 27. — 1. Καμία μεταβολή στα όρια της Επικράτειας δεν μπορεί να γίνει χωρίς νόμο, που ψηφίζεται με την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών.

2. Χωρίς νόμο, που ψηφίζεται με την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών, δεν είναι δεκτή στην Ελληνική Επικράτεια ξένη στρατιωτική δύναμη ούτε μπορεί να διαμένει σ’ αυτή ή να περάσει μέσα από αυτή.

Άρθρο 28. — 1. Οι γενικά παραδεγμένοι κανόνες του διεθνούς δικαίου, καθώς και οι διεθνείς συμβάσεις, από την επικύρωσή τους με νόμο και τη θέση τους σε ισχύ σύμφωνα με τους όρους καθεμιάς, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του εσωτερικού ελληνικού δικαίου και υπερισχύουν από κάθε άλλη αντίθετη διάταξη νόμου. Η εφαρμογή των κανόνων του διεθνούς δικαίου και των διεθνών συμβάσεων στους αλλοδαπούς τελεί πάντοτε υπό τον όρο της αμοιβαιότητας.

2. Για να εξυπηρετηθεί σπουδαίο εθνικό συμφέρον και να προαχθεί η συνεργασία με άλλα κράτη, μπορεί να αναγνωρισθούν, με συνθήκη ή συμφωνία, σε όργανα διεθνών οργανισμών αρμοδιότητες που προβλέπονται από το Σύνταγμα. Για την ψήφιση νόμου που κυρώνει αυτή τη συνθήκη ή συμφωνία απαιτείται πλειοψηφία των τριών πέμπτων του όλου αριθμού των βουλευτών.

3. Η Ελλάδα προβαίνει ελεύθερα, με νόμο που ψηφίζεται από την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών, σε περιορισμούς ως προς την άσκηση της εθνικής κυριαρχίας της, εφόσον αυτό υπαγορεύεται από σπουδαίο εθνικό συμφέρον, δεν θίγει τα δικαιώματα του ανθρώπου και τις βάσεις του δημοκρατικού πολιτεύματος και γίνεται με βάση τις αρχές της ισότητας και με τον όρο της αμοιβαιότητας.

Ερμηνευτική δήλωση: Το άρθρο 28 αποτελεί θεμέλιο για τη συμμετοχή της Χώρας στις διαδικασίες της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

[Όπως η ερμηνευτική δήλωση του άρθρου 28 προστέθηκε με το Ψήφισμα της 6.4.2001.]

Άρθρο 29. — 1. Έλληνες πολίτες που έχουν το εκλογικό δικαίωμα μπορούν ελεύθερα να ιδρύουν και να συμμετέχουν σε πολιτικά κόμματα, που η οργάνωση και η δράση τους οφείλει να εξυπηρετεί την ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος.

Πολίτες που δεν απέκτησαν ακόμη το δικαίωμα να εκλέγουν μπορούν να συμμετέχουν στα τμήματα νέων των κομμάτων.

Σελ. 20

2. Τα κόμματα έχουν δικαίωμα στην οικονομική τους ενίσχυση από το Κράτος για τις εκλογικές και λειτουργικές τους δαπάνες, όπως νόμος ορίζει. Νόμος ορίζει τις εγγυήσεις διαφάνειας ως προς τις εκλογικές δαπάνες και γενικά την οικονομική διαχείριση των κομμάτων, των βουλευτών, των υποψήφιων βουλευτών και των υποψηφίων στην τοπική αυτοδιοίκηση όλων των βαθμών. Με νόμο επιβάλλεται ανώτατο όριο εκλογικών δαπανών, μπορεί να απαγορεύονται ορισμένες μορφές προεκλογικής προβολής και καθορίζονται οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες η παράβαση των σχετικών διατάξεων συνιστά λόγο έκπτωσης από το βουλευτικό αξίωμα με πρωτοβουλία του ειδικού οργάνου του επόμενου εδαφίου. Ο έλεγχος των εκλογικών δαπανών των κομμάτων και των υποψήφιων βουλευτών διενεργείται από ειδικό όργανο που συγκροτείται και με τη συμμετοχή ανώτατων δικαστικών λειτουργών, όπως νόμος ορίζει. Με νόμο μπορούν να επεκταθούν οι ρυθμίσεις αυτές και στους υποψηφίους για άλλες αιρετές θέσεις.

3. Απαγορεύονται απολύτως οι οποιασδήποτε μορφής εκδηλώσεις υπέρ ή κατά πολιτικού κόμματος στους δικαστικούς λειτουργούς και σε όσους υπηρετούν στις ένοπλες δυνάμεις και στα σώματα ασφαλείας. Απαγορεύονται απολύτως οι οποιασδήποτε μορφής εκδηλώσεις υπέρ ή κατά πολιτικού κόμματος, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, στους υπαλλήλους του Δημοσίου, οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή δημόσιων επιχειρήσεων ή επιχειρήσεων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ή επιχειρήσεων η διοίκηση των οποίων ορίζεται άμεσα ή έμμεσα από το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχο. [Όπως οι παρ. 2 και 3 του άρθρου 29 αντικαταστάθηκαν από το Ψήφισμα της 6.4.2001.]

Back to Top