ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ. ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΤʼ ΑΡΘΡΟ

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 31.5€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: Κανονική Τιμή 111,00 € Ειδική Τιμή 55,50 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 16557
Χρυσανθάκη Χ.
Ζολώτας Τ., Καλογήρου Στ., Κουβαράς Η., Κοφίνης Σ., Κυβέλος Σ., Μαρινάκης Π., Μπάκαβου Μ., Πανταζής Ν., Πανταζόπουλος Π., Προυσανίδης Α., Σοϊλεντάκης Ν.
  • Εκδοση: 3η 2018
  • Σχήμα: 14x21
  • Βιβλιοδεσία: Εύκαμπτη
  • Σελίδες: 2092
  • ISBN: 978-960-622-640-3
  • Δείτε ένα απόσπασμα
  • Black friday εκδόσεις: 30%

Η νέα εμπλουτισμένη και επικαιροποιημένη έκδοση «Διοικητική Δικονομία - Ερμηνεία κατ’ άρθρο» συνιστά προϊόν συλλογικής εργασίας δικαστικών λειτουργών και καταξιωμένων δικηγόρων και αποβλέπει αφενός στην υποβοήθηση και εμπέδωση της επιστημονικής γνώσης της Διοικητικής Δικονομίας και αφετέρου στην αποτελεσματικότερη μετουσίωσή της σε πράξη.

Η ανά χείρας τρίτη έκδοση του παρόντος τόμου είναι πλήρως ενημερωμένη με όλες τις νομοθετικές και νομολογιακές εξελίξεις έως και την ημέρα της κυκλοφορίας της. Στην τρίτη επικαιροποιημένη έκδοση ελήφθησαν υπόψη νόμοι που μετέβαλαν βασικά δικονομικά νομοθετήματα, όπως ο Ν 4509/2017 ο οποίος τροποποίησε σημαντικά τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας και το ΠΔ 18/1989. Ειδικότερα, η παρούσα έκδοση είναι ενημερωμένη με τον Ν 4446/2016 (ΦΕΚ Α΄ 240/22.12.2016) με τον οποίο τροποποιήθηκαν τα άρθρα 5, 6, 17, 19, 27, 42, 93, 126, 126Α, 126Β, 127, 128, 128Α, 129, 133, 135, 142, 194, 202, 209Α, 276 και 277 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, όπως επίσης και τα άρθρα 17, 19, 21, 33, 36, 41, 53, 58, 69Α του ΠΔ 18/1989. Περαιτέρω έχει ενημερωθεί και με τους Ν 4491/2017 και Ν 4465/2017.

Η τρίτη επικαιροποιημένη έκδοση είναι εμπλουτισμένη με πρόσφατη νομολογία και επιδιώκει να καλύψει ένα πραγματικό κενό στον χώρο του Δημοσίου Δικαίου. Ειδικότερα στην Διοικητική Δικονομία περιλαμβάνεται, εκτός από την ερμηνεία των δύο βασικών νομοθετημάτων που διέπουν την διοικητική δίκη (του Ν 2717/1999 που αφορά στις διοικητικές διαφορές ουσίας και του ΠΔ 18/1989 που αφορά στις ακυρωτικές διαφορές), και ο Ν 3886/2010, ο οποίος ρύθμιζε την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων στις δημόσιες συμβάσεις, καθώς και ο νεότερος Ν 4412/2016 που ρυθμίζει πλέον το ζήτημα της παροχής έννομης προστασίας στις δημόσιες συμβάσεις.

Επίσης το έργο συνοδεύεται από το Παράρτημα βασικών νομοθετικών κειμένων, όπου παρουσιάζονται πλήρως ενημερωμένοι ο Ν 3900/2010 σχετικά με την πιλοτική δίκη και ο Ν 4055/2012 για την εύλογη διάρκεια της δίκης και την αίτηση δίκαιης ικανοποίησης. Επιπλέον περιλαμβάνονται οι Ν 702/1977 και Ν 1406/1983 καθώς και ο Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας (Ν 2690/1999).

Σε κάθε άρθρο της «Ερμηνείας» η σχετική ύλη παρουσιάζεται κατηγοριοποιημένη κατά τις ουσιώδεις έννοιες του υπό εξέταση άρθρου, υποβοηθούμενη σημαντικά από την χρήση πλαγιαρίθμων, συνοδευόμενη από (γενική και ειδική) βιβλιογραφία και αρθρογραφία. Προς διευκόλυνση των αναγνωστών, εκτός από το εκτενές και χρηστικό αλφαβητικό ευρετήριο στο τέλος του τόμου, στα επιμέρους άρθρα παρατίθενται περιεχόμενα και ξεχωριστό αλφαβητικό ευρετήριο κατά περίπτωση.

Το ανά χείρας έργο αποτελεί ένα ολοκληρωμένο από κάθε άποψη βοήθημα για τον νομικό και τον ενασχολούμενο γενικότερα με την εφαρμογή του διοικητικού δικαίου, καθώς διευρύνει τους ορίζοντες της γνώσης και συνεισφέρει στην ασφάλεια δικαίου.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Συνεργάτες έργου καθ’ ύλην Σελ. V
Πρόλογος Σελ. VII
I. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΟΥΣΙΑΣ
[1] Ν 2717/1999
Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας
(ΦΕΚ Α΄ 97/17.5.1999)
Άρθρο Πρώτο Σελ. 3
ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ – ΕΚΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ [Άρθρο 1] Σελ. 3
ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ – ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ – Δικαιοδοσία [Άρθρα 2-5] Σελ. 7
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ – Αρμοδιότητα [Άρθρα 6-11] Σελ. 61
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ – Έλλειψη δικαιοδοσίας ή αρμοδιότητας [Άρθρο 12] Σελ. 72
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ – Διαδικαστικές πράξεις εκτός έδρας [Άρθρο 13] Σελ. 74
ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ – ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ - ΑΠΟΧΗ - ΕΞΑΙΡΕΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ – Αποκλεισμός Δικαστών [Άρθρο 14] Σελ. 75
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ – Αποχή Δικαστών [Άρθρα 15-16] Σελ. 76
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ – Εξαίρεση Δικαστών [Άρθρα 17-19] Σελ. 78
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ – Κοινές Διατάξεις [Άρθρα 20-21] Σελ. 82
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ – Δικαστικοί Υπάλληλοι [Άρθρο 22] Σελ. 83
ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΜΗΜΑ – ΔΙΑΔΙΚΟΙ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ – Ικανότητα Διαδίκου [Άρθρο 23] Σελ. 84
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ – Δικανική ικανότητα [Άρθρα 24-26] Σελ. 85
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ – Δικολογική ικανότητα [Άρθρα 27-32] Σελ. 91
ΠΕΜΠΤΟ ΤΜΗΜΑ – ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ [Άρθρα 33-43] Σελ. 106
ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΟ – ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ – Εκθέσεις [Άρθρο 44] Σελ. 118
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ – Δικόγραφα [Άρθρα 45-46] Σελ. 119
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ – Επιδόσεις [Άρθρα 47-57] Σελ. 125
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ – Αντίκλητος [Άρθρα 58-59] Σελ. 141
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ – Προθεσμίες [Άρθρα 60-61] Σελ. 143
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ – Δικονομικές ακυρότητες [Άρθρο 62] Σελ. 147
ΕΒΔΟΜΟ ΤΜΗΜΑ – ΕΝΔΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ – Προσφυγή [Άρθρα 63-70] Σελ. 149
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ – Αγωγή [Άρθρα 71-78] Σελ. 195
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ – Εξουσία του Δικαστηρίου [Άρθρα 79-80] Σελ. 242
ΟΓΔΟΟ ΤΜΗΜΑ – ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ – Γενικές διατάξεις [Άρθρα 81-88] Σελ. 275
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ – Ανακοπή ερημοδικίας [Άρθρα 89-91] Σελ. 302
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ – Έφεση [Άρθρα 92-100] Σελ. 317
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ – Αίτηση αναθεώρησης [Άρθρα 101-105Α] Σελ. 370
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ – Τριτανακοπή [Άρθρα 106-108] Σελ. 393
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ – Αίτηση διόρθωσης ή ερμηνείας [Άρθρα 109-111] Σελ. 408
ΕΝΑΤΟ ΤΜΗΜΑ – ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ [Άρθρα 112-114] Σελ. 419
ΔΕΚΑΤΟ ΤΜΗΜΑ – ΟΜΟΔΙΚΙΑ - ΣΥΝΑΦΕΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ – Ομοδικία [Άρθρα 115-121] Σελ. 436
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ – Συνάφεια [Άρθρο 122] Σελ. 456
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ – Ομοδικία και συνάφεια [Άρθρο 123] Σελ. 464
ΕΝΔΕΚΑΤΟ ΤΜΗΜΑ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΣΩΡΕΥΣΗ - ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ – Αντικειμενική σώρευση [Άρθρο 124] Σελ. 465
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ – Συνεκδίκαση [Άρθρο 125] Σελ. 468
ΔΩΔΕΚΑΤΟ ΤΜΗΜΑ – ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΑ [Άρθρα 126-131] Σελ. 469
ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ – ΚΥΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ – Η συζήτηση στο ακροατήριο [Άρθρα 132-139Α] Σελ. 509
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ – Διακοπή και επανάληψη της δίκης [Άρθρα 140-141] Σελ. 533
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ – Κατάργηση της δίκης [Άρθρα 142-143] Σελ. 545
ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΜΗΜΑ – ΑΠΟΔΕΙΞΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ – Γενικές διατάξεις [Άρθρα 144-148] Σελ. 555
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ – Διοικητικός φάκελος [Άρθρο 149] Σελ. 571
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ – Αποδεικτική διαδικασία [Άρθρα 150-155] Σελ. 573
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ – Αυτοψία [Άρθρα 156-158] Σελ. 586
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ – Πραγματογνωμοσύνη [Άρθρα 159-168] Σελ. 590
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ – Έγγραφα [Άρθρα 169-176] Σελ. 607
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ – Ομολογία [Άρθρο 177] Σελ. 622
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ – Εξηγήσεις των διαδίκων [Άρθρο 178] Σελ. 624
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ – Μάρτυρες [Άρθρα 179-185] Σελ. 625
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄ – Δικαστικά τεκμήρια [Άρθρο 186] Σελ. 637
ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ ΤΜΗΜΑ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ – Απόφαση [Άρθρο 187-192] Σελ. 641
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ – Πρακτικά [Άρθρο 193] Σελ. 650
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ – Υπηρεσιακές μεταβολές [Άρθρο 194] Σελ. 651
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ – Επίδοση αποφάσεων και πρακτικών [Άρθρο 195] Σελ. 653
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ – Συνέπειες των αποφάσεων [Άρθρα 196-199] Σελ. 654
ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ ΤΜΗΜΑ – ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ – Αναστολή εκτέλεσης διοικητικών πράξεων [Άρθρο 200-205Α] Σελ. 684
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ – Αναστολή εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων [Άρθρα 206-209Α] Σελ. 772
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ – Προσωρινή ρύθμιση κατάστασης [Άρθρο 210] Σελ. 779
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ – Προσωρινή επιδίκαση απαίτησης [Άρθρα 211-215] Σελ. 785
ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΠΡΩΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ – ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΥΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ – Διαφορές υπαγόμενες στις ρυθμίσεις [Άρθρο 216] Σελ. 795
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ – Ανακοπή [Άρθρα 217-225] Σελ. 811
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ – Ένδικα μέσα [Άρθρο 226] Σελ. 901
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ – Ομοδικία - Συνάφεια - Αντικειμενική σώρευση - Συνεκδίκαση [Άρθρο 227] Σελ. 905
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ – Προσωρινή δικαστική προστασία [Άρθρο 228] Σελ. 908
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ – Αιτήσεις λήψης μέτρων σχετικών με τη διαδικασία [Άρθρο 229] Σελ. 916
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ – Ανάλογη εφαρμογή διατάξεων [Άρθρο 230] Σελ. 918
ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΤΙΤΛΟΣ – ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ – Αίτηση για προσωπική κράτηση [Άρθρα 231-243] Σελ. 918
ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΠΡΩΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ – ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΥΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ – Διαφορές υπαγόμενες στις ρυθμίσεις [Άρθρο 244] Σελ. 919
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ – Αρμόδιο δικαστήριο [Άρθρο 245] Σελ. 926
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ` – Ένσταση [Άρθρα 246-252] Σελ. 927
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ – Εκδίκαση της ένστασης [Άρθρα 253-260] Σελ. 955
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ – Ένδικα μέσα [Άρθρο 261] Σελ. 975
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ – Ομοδικία - Συνάφεια - Αντικειμενική Σώρευση - Συνεκδίκαση [Άρθρο 262] Σελ. 986
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ – Δικολογική ικανότητα των διαδίκων [Άρθρο 263] Σελ. 986
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ – Κατάργηση της δίκης [Άρθρο 264] Σελ. 986
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ – Προσωρινή δικαστική προστασία [Άρθρο 265] Σελ. 987
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄ – Ανάλογη εφαρμογή διατάξεων [Άρθρο 266] Σελ. 987
ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΤΙΤΛΟΣ – ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΥΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ – Διαφορές υπαγόμενες στις ρυθμίσεις [Άρθρο 267] Σελ. 988
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ – Αρμόδιο δικαστήριο [Άρθρο 268] Σελ. 989
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ – Ένσταση [Άρθρα 269-271] Σελ. 989
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ – Ανάλογη εφαρμογή διατάξεων [Άρθρο 272] Σελ. 991
ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ [Άρθρα 272Α-272Ι] Σελ. 991
ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ
ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ – Δικαστικά έξοδα [Άρθρα 273-276Α] Σελ. 1006
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ – Παράβολα [Άρθρο 277] Σελ. 1024
ΤΕΤΑΡΤΟ ΜΕΡΟΣ
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ – ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ – Εκκρεμείς δίκες [Άρθρο 278] Σελ. 1035
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ – Άσκηση ενδίκων μέσων [Άρθρο 279] Σελ. 1038
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ – Προθεσμίες [Άρθρα 280-282] Σελ. 1040
ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ – ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ – Αναφορά σε διατάξεις [Άρθρο 283] Σελ. 1043
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ – Παραπομπές [Άρθρο 284] Σελ. 1043
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ – Καταργούμενες διατάξεις [Άρθρο 285, Δεύτερο] Σελ. 1044
II. ΑΚΥΡΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ
[2] ΠΔ 18/1989
Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων για το Συμβούλιο της Επικρατείας
(ΦΕΚ Α΄ 8/9.1.1989)
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ
[Άρθρα 1-14] Σελ. 1055
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΩΝ
[Άρθρα 15-16] Σελ. 1099
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ – Γενικοί δικονομικοί κανόνες [Άρθρα 17-40] Σελ. 1112
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ – Προσφυγές [Άρθρα 41-44] Σελ. 1342
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ – Αίτηση ακυρώσεως [Άρθρα 45-52Α] Σελ. 1377
KΕΦΑΛΑΙΟ ΤEΤΑΡΤΟ – Αίτηση αναιρέσεως [Άρθρα 53-57] Σελ. 1747
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ – Έφεση [Άρθρα 58-67] Σελ. 1805
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ – Διόρθωση και ερμηνεία αποφάσεων [Άρθρα 68-69] Σελ. 1840
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ – Αίτηση επανάληψης της διαδικασίας [Άρθρο 69Α] Σελ. 1845
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ – Γενικές ρυθμίσεις [Άρθρα 70-71] Σελ. 1851
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ – Ειδικά θέματα [Άρθρα 72-76] Σελ. 1879
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ – Μεταβατικές διατάξεις [Άρθρα 77-82] Σελ. 1883
[3] Ν 3886/2010 - Ν 4412/2016
Α΄ ΜΕΡΟΣ
ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν 3886/2010
Α. Εισαγωγικό σημείωμα Σελ. 1892
Β. Κατ’ άρθρον ερμηνεία [Άρθρα 1-13] Σελ. 1893
Β΄ ΜΕΡΟΣ
ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 360-363 ΚΑΙ 372 ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ IV ΤΟΥ Ν 4412/2016
Α. Εισαγωγικό Σημείωμα Σελ. 1953
Β. Κατ’ άρθρον ερμηνεία [Άρθρα 360-363, 372] Σελ. 1955
III. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΑΣΙΚΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
[4] Ν 3900/2010
Εξορθολογισμός διαδικασιών και επιτάχυνση της διοικητικής δίκης και άλλες διατάξεις
(ΦΕΚ Α΄ 213/17.12.2010)
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Γενικές διατάξεις [Άρθρα 1-2] Σελ. 1985
[Άρθρο 70] Σελ. 1986
[5] Ν 4055/2012
Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής
(ΦΕΚ Α΄ 51/12.3.2012)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ – Δίκαιη ικανοποίηση των διαδίκων λόγω υπέρβασης της εύλογης διάρκειας της διοικητικής δίκης και αίτηση επιτάχυνσης [Άρθρa 53-58] Σελ. 1987
[6] Ν 1406/1983
Ολοκλήρωση της δικαιοδοσίας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, συγκρότηση Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων και ρύθμιση μερικών άλλων θεμάτων
(ΦΕΚ Α΄ 182/14.12.1983)
[Άρθρα 1-11, 31-32, 38, 40] Σελ. 1991
[7] Ν 702/1977
Περί υπαγωγής υποθέσεων εις τα διοικητικά δικαστήρια, αντικαταστάσεως, τροποποιήσεως και καταργήσεως διατάξεων του ΝΔ 170/1973 περί του Συμβουλίου της Επικρατείας
(ΦΕΚ Α΄ 268/19.9.1977)
[Άρθρα 1-5Α, 7, 33, 36, 37] Σελ. 1999
[8] Ν 2690/1999
Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις
(ΦΕΚ Α΄ 45/9.3.1999)
[Άρθρο πρώτο] Σελ. 2011
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Γενικές διατάξεις [Άρθρα 1-12] Σελ. 2011
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Συλλογικά όργανα της Διοίκησης [Άρθρα 13-15] Σελ. 2022
ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Διοικητική πράξη [Άρθρα 16-21] Σελ. 2026
ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Διοικητική σύμβαση [Άρθρα 22-23] Σελ. 2028
ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Διοικητικές προσφυγές - Αναφορές [Άρθρα 24-27] Σελ. 2028
ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Τελικές και μεταβατικές διατάξεις [Άρθρα 28-33, δεύτερο, τρίτο] Σελ. 2030
Αλφαβητικό ευρετήριο Σελ. 2033
Back to Top