ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ (τσέπης)


Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: 13,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 13,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 18704
Χρυσανθάκης Χ.
ΚΩΔΙΚΕΣ ΤΣΕΠΗΣ LEX COLORATA
  • Εκδοση: 17η 2022
  • Σχήμα: 13χ10
  • Βιβλιοδεσία: Εύκαμπτη
  • Σελίδες: 512
  • ISBN: 978-960-654-898-7
​Η παρούσα 17η έκδοση του έργου «Διοικητική Δικονοµία» είναι ενηµερωµένη έως και τον Ν 4978/2022 (ΦΕΚ Α΄ 190/7.10.2022) «Κύρωση Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων», ο οποίος κατήργησε το ΝΔ 356/1974 «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δηµοσίων Εσόδων». Στη συλλογή εμπεριέχονται τα βασικά νομοθετήματα που διέπουν τη διοικητική δίκη: ΠΔ 18/1989, ΚΔΔ (Ν 2717/1999), ΚΔΔιαδ (Ν 2690/1999), Ν 1406/1983, Ν 702/1977, ΚΕΔΕ (Ν 4978/2022) καθώς και οι διατάξεις των Ν 3900/2010 και 4055/2012 που αφορούν την πιλοτική δίκη και τη δίκαιη ικανοποίηση των διαδίκων αντίστοιχα. Ο Κώδικας αποτελεί απαραίτητη και χρηστική έκδοση για τον μελετητή και τον εφαρμοστή του διοικητικού δικαίου.

ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ V

[1] ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΠΔ 18/1989

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ [Άρθρα 1-14] 1

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΩΝ [Άρθρα 15-16α] 12

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ

KΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Γενικοί δικονομικοί κανόνες [Άρθρα 17-40] 16

KΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

Προσφυγές [Άρθρα 41-44] 49

KΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

Αίτηση ακυρώσεως [Άρθρα 45-52Α] 51

KΕΦΑΛΑΙΟ ΤEΤΑΡΤΟ

Αίτηση αναιρέσεως [Άρθρα 53-57] 63

KΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

Έφεση [Άρθρα 58-67] 69

KΕΦΑΛΑΙΟ ΕKΤΟ

Διόρθωση και ερμηνεία αποφάσεων [Άρθρα 68-69] 72

KΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

Αίτηση επανάληψης της διαδικασίας [Άρθρο 69Α] 73

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

KΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Γενικές ρυθμίσεις [Άρθρα 70-71] 74

KΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

Ειδικά θέματα [Άρθρα 72-76] 77

KΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

Μεταβατικές διατάξεις [Άρθρα 77-82] 80

[2] ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Ν 2717/1999

Άρθρο Πρώτο 85

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ

Έκταση εφαρμογής των διατάξεων του κώδικα [Άρθρο 1] 86

ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ

Δικαιοδοσία και αρμοδιότητα [Άρθρα 2-13] 86

 

ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ

Αποκλεισμός - Αποχή - Εξαίρεση [Άρθρα 14-22] 97

ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΜΗΜΑ

Διάδικοι [Άρθρα 23-32] 102

ΠΕΜΠΤΟ ΤΜΗΜΑ

Θεμελιώδεις δικονομικές αρχές [Άρθρα 33-43] 110

ΕΚΤΟ ΤΜΗΜΑ

Γενικά θέματα της διαδικασίας [Άρθρα 44-62] 114

ΕΒΔΟΜΟ ΤΜΗΜΑ

Ένδικα βοηθήματα [Άρθρα 63-80] 130

ΟΓΔΟΟ ΤΜΗΜΑ

Ένδικα μέσα [Άρθρα 81-111] 144

ΕΝΑΤΟ ΤΜΗΜΑ

Παρέμβαση [Άρθρα 112-114] 159

ΔΕΚΑΤΟ ΤΜΗΜΑ

Ομοδικία - Συνάφεια [Άρθρα 115-123] 160

ΕΝΔΕΚΑΤΟ ΤΜΗΜΑ

Αντικειμενική σώρευση - Συνεκδίκαση [Άρθρα 124-125] 166

ΔΩΔΕΚΑΤΟ ΤΜΗΜΑ

Προδικασία [Άρθρα 126-131] 166

ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ

Κύρια διαδικασία [Άρθρα 132-143] 184

 

ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΜΗΜΑ

Απόδειξη [Άρθρα 144-186] 198

ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ ΤΜΗΜΑ

Απόφαση και πρακτικά [Άρθρα 187-199] 222

ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ ΤΜΗΜΑ

Προσωρινή δικαστική προστασία [Άρθρα 200-215] 233

ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ

Διαδικασία διαφορών διοικητικής εκτέλεσης
[Άρθρα 216-243] 249

ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ

Διαδικασία εκλογικών διαφορών [Άρθρα 244-272] 258

ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ

Διαδικασία έκδοσης διαταγής πληρωμής
[Άρθρα 272Α-272Ι] 275

ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ

ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ [Άρθρα 273-277] 282

ΤΕΤΑΡΤΟ ΜΕΡΟΣ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ

Μεταβατικές διατάξεις [Άρθρα 278-282] 294

 

ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ

Τελικές διατάξεις [Άρθρα 283-285] 295

Άρθρο Δεύτερο 295

[3] Ν 1406/1983

Ολοκλήρωση της δικαιοδοσίας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, συγκρότηση Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων και ρύθμιση μερικών άλλων θεμάτων

[Άρθρα 1-11, 31-32, 38, 40] 297

[4] Ν 702/1977

Περί υπαγωγής υποθέσεων εις τα διοικητικά δικαστήρια, αντικαταστάσεως, τροποποιήσεως και καταργήσεως διατάξεων του ΝΔ 170/1973 περί του Συμβουλίου της Επικρατείας

[Άρθρα 1-5Α, 7, 33, 36-37] 309

 

[5] ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Άρθρο πρώτο 327

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Γενικές διατάξεις [Άρθρα 1-12] 327

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Συλλογικά όργανα της Διοίκησης [Άρθρα 13-15] 344

ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διοικητική πράξη [Άρθρα 16-21] 350

ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διοικητική σύμβαση [Άρθρα 22-23] 353

ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διοικητικές προσφυγές - Αναφορές [Άρθρα 24-27] 353

ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Τελικές και μεταβατικές διατάξεις [Άρθρα 28-33] 355

Άρθρο δεύτερο 356

Άρθρο τρίτο 358

[6] Ν 4978/2022

Κύρωση Κώδικα Είσπραξης
Δημοσίων Εσόδων

Άρθρο Πρώτο 359

ΤΜΗΜΑ I

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ [Άρθρα 1-8] 359

ΤΜΗΜΑ ΙΙ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ [Άρθρα 9-64] 369

ΤΜΗΜΑ III

ΑΝΑΚΟΠΕΣ [Άρθρα 65-67] 413

ΤΜΗΜΑ IV

ΕΞΟΔΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ [Άρθρα 68-71] 416

TMHMA V

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ [Άρθρο 72] 419

ΤΜΗΜΑ VI

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΝ [Άρθρα 73-74] 420

ΤΜΗΜΑ VII

ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ [Άρθρο 75] 425

ΤΜΗΜΑ VIII

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
[Άρθρα 76-77] 426

ΤΜΗΜΑ IX

ΕΓΓΥΗΤΕΣ - ΜΙΣΘΩΤΕΣ - ΥΠΟΜΙΣΘΩΤΕΣ [Άρθρα 78-79] 428

ΤΜΗΜΑ X

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ [Άρθρα 80-83] 429

ΤΜΗΜΑ XI

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ [Άρθρα 84-85] 431

Άρθρο Δεύτερο 434

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 435

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 449

[7] Ν 3900/2010

Εξορθολογισμός διαδικασιών και επιτάχυνση
της διοικητικής δίκης και άλλες διατάξεις

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ [Άρθρα 1, 2, 70] 465

[8] Ν 4055/2012

Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

Δίκαιη ικανοποίηση των διαδίκων λόγω
υπέρβασης της εύλογης διάρκειας
της διοικητικής δίκης και αίτηση
επιτάχυνσης [Άρθρα 53-58] 469

 

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 475


[1] ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ*

(ΠΔ 18/1989, ΦΕΚ Α΄ 8/9.1.1989)

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ*

Άρθ. 1 Μέλη του Συμβουλίου της Επικρατείας. Μέλη του Συμβουλίου είναι ο Πρόεδρος, οι Αντιπρόεδροι και οι Σύμβουλοι της Επικρατείας. Ο αριθμός των Αντιπροέδρων ορίζεται σε τέσσερις (4) και των Συμβούλων σε τριάντα πέντε (35).

[O αριθμός των Αντιπροέδρων και των Συμβούλων μετά από τροποποιήσεις προ της κωδικοποίησης της νομοθεσίας περί ΣτΕ με το ΠΔ 18/1989 από τα άρθρα 9 του Ν 1183/1981 και 1 του Ν 1470/1984 και διαδοχικές αυξήσεις από τα άρθρα 15 του Ν 1968/1991, 12 παρ. 2 του Ν 2145/1993, 34 παρ. 2 του Ν 2161/1993, 3 παρ. 1 του Ν 3258/2004 και 10 του Ν 3514/2006 ανέρχεται σήμερα σε δέκα (10) και πενήντα τρεις (53) αντίστοιχα.]

Άρθ. 2 Αρμοδιότητες και αναπλήρωση Προέδρου και Αντιπροέδρων. 1. Ο Πρόεδρος έχει τη γενική διεύθυνση των εργασιών του Συμβουλίου και το εκπροσωπεί στις σχέσεις του με τις δημόσιες αρχές.

2. Ο Πρόεδρος προΐσταται της Ολομελείας. Κάθε Αντιπρόεδρος προΐσταται ενός από τα Τμήματα του Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος μπορεί να προεδρεύει και σε οποιοδήποτε Τμήμα.

3. Τον Πρόεδρο, όταν ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνουν οι Αντιπρόεδροι κατά σειρά αρχαιότητας και αυτούς οι Σύμβουλοι κατά σειρά αρχαιότητας.

4. Τον Αντιπρόεδρο, όταν ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνουν στο οικείο Τμήμα κατά σειρά αρχαιότητας οι Σύμβουλοι που μετέχουν σε αυτό.

Άρθ. 3 Πάρεδροι και Εισηγητές. 1. Ο αριθμός των Παρέδρων ορίζεται σε σαράντα (40) και των Εισηγητών σε σαράντα (40).

[Μετά από διαδοχικές αυξήσεις των οργανικών θέσεων των Παρέδρων του Συμβουλίου της Επικρατείας, με τα άρθρα 7 Ν 1816/1988, 15 Ν 1968/1991, 12 παρ. 2 Ν 2145/1993, 6 παρ. 1 Ν 3060/2002, 58 παρ. 4 Ν 3160/2003, 3 παρ. 1 Ν 3258/2004, 43 του Ν 3659/2008 και 34 του Ν 4509/2017, ο αριθμός των Παρέδρων ορίστηκε σε πενήντα οκτώ (58) και ο αριθμός των Εισηγητών σε πενήντα (50).]

2. Οι Πάρεδροι ασκούν ιδίως έργα εισήγησης και μετέχουν στις συνεδριάσεις του Δικαστηρίου με ψήφο συμβουλευτική.

3. Οι Εισηγητές βοηθούν τους Συμβούλους και τους Παρέδρους στην προπαρασκευή και διάγνωση των υποθέσεων.

Άρθ. 4 Γραμματεία. 1. Το προσωπικό της Γραμματείας απαρτίζουν ο Προϊστάμενος της Γραμματείας, οι Προϊστάμενοι των Τμημάτων της Γραμματείας και οι λοιποί δικαστικοί υπάλληλοι.

2. Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας διευθύνει τις εργασίες της και εκτελεί καθήκοντα Γραμματέα της Ολομέλειας. Ασκεί επίσης άμεση εποπτεία στο προσωπικό της Γραμματείας και στις καθαρίστριες.

3. Τον Προϊστάμενο της Γραμματείας, όταν ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ένας από τους Προϊσταμένους Τμημάτων της Γραμματείας, που ορίζεται από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας. Τον πιο πάνω αναπληρωτή προϊστάμενο αναπληρώνει υπάλληλος που ορίζεται επίσης από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας. (Όπως η παρ. 3 αντικαταστάθηκε από το άρθρο 31 του Ν 2721/1999.)

4. Ο Προϊστάμενος Τμήματος της Γραμματείας ασκεί καθήκοντα γραμματέα του οικείου Τμήματος του Δικαστηρίου. Όταν ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνουν στα καθήκοντά του κατά σειρά αρχαιότητας οι υπάλληλοι που υπηρετούν στο Τμήμα.

5. Οι επιμελητές δικαστηρίων, εκτός από τα άλλα καθήκοντά τους, ενεργούν και τις προβλεπόμενες από το παρόν επιδόσεις στην έδρα του Συμβουλίου.

Άρθ. 5 Έδρα. Το Συμβούλιο της Επικρατείας εδρεύει στην Αθήνα. Το κατάστημά του ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης που εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Ολομέλειας και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθ. 6 Τήβεννος. Τα μέλη του Συμβουλίου, οι Πάρεδροι και οι Γραμματείς στις δημόσιες συνεδριάσεις φορούν τήβεννο, η οποία καθορίζεται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης μετά από σύμφωνη γνώμη της Ολομέλειας.

Άρθ. 7 Ολομέλεια - Τμήματα. 1. Οι αρμοδιότητες του Συμβουλίου ασκούνται από την Ολομέλεια και τα Τμήματα.

2. Τα Τμήματα είναι πέντε (Α’, Β’, Γ’, Δ’ και Ε’).

Σημ.: Με το άρθρο 12 παρ. 1 του Ν 2145/1993 προστέθηκε και ΣΤ’ Τμήμα.

Άρθ. 8 Σύνθεση Ολομελείας. 1. Η Ολομέλεια του Συμβουλίου, όταν συνεδριάζει δημόσια, ως δικαστήριο, συντίθεται από τον Πρόεδρο, τους Αντιπροέδρους, του Συμβούλους, δύο Παρέδρους και τον Γραμματέα. Για την ύπαρξη απαρτίας απαιτείται πάντως να παρίστανται δέκα επτά (17) μέλη με αποφασιστική ψήφο. Ο αριθμός των μελών πρέπει πάντοτε να διατηρείται περιττός. Αν τα προσερχόμενα στη συνεδρίαση μέλη σχηματίζουν άρτιο αριθμό, αποχωρεί ο νεότερος σύμβουλος και αν αυτός είναι εισηγητής στη δικαζόμενη υπόθεση, ο αμέσως αρχαιότερός του, για να διατηρηθεί ο αριθμός περιττός.

Στη σύνθεση μετέχουν και δύο αναπληρωματικά μέλη με δικαίωμα ψήφου, καθώς και ένας πάρεδρος, προοριζόμενα να αντικαταστήσουν τυχόν κωλυόμενο ή ελλείπον κατά τη διάσκεψη μέλος. Τα μέλη αυτά μετέχουν και στις διασκέψεις, μέχρι το πέρας αυτών, στις ψηφοφορίες, όμως, μετέχουν μόνον εάν απουσιάζει τακτικό μέλος ή πάρεδρος, αντιστοίχως. Σε περίπτωση συμμετοχής των μελών αυτών σε ψηφοφορία, το κωλυόμενο μέλος δεν μετέχει εφεξής στη διάσκεψη επί της αυτής υποθέσεως. Για τις μεταβολές αυτές συντάσσεται ειδικό πρακτικό. (Όπως η παρ. 1 αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του Ν 1968/1991 και κατόπιν το δεύτερο εδάφιο της ιδίας παραγράφου αντικαταστάθηκε από το άρθρο 26 παρ. 1 του Ν 3719/2008 και στη συνέχεια εκ νέου από το άρθρο 8 παρ. 4 του Ν 4205/2013. Τα τέσσερα τελευταία εδάφια προστέθηκαν στο τέλος της παραγράφου 1 με το άρθρο 26 παρ. 2 του Ν 3719/2008.)

2. Η Ολομέλεια συνέρχεται εν συμβουλίω μετά από πρόσκληση του Προέδρου. Η σύγκλησή της είναι υποχρεωτική όταν ζητηθεί εγγράφως από το ένα τρίτο των μελών της. Σε περίπτωση που δεν συγκληθεί μέσα σε πέντε ημέρες, εκείνοι που ζήτησαν τη σύγκλησή της μπορούν να συγκαλέσουν την Ολομέλεια με αίτησή τους που γνωστοποιείται σε όλα τα μέλη της. Η Ολομέλεια συντίθεται από όλα τα μέλη της εκτός από εκείνα που κωλύονται. (Όπως το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 παρ. 2 του Ν 1868/1989.)

Πρέπει, πάντως να παρίστανται οι μισοί συν ένας από το συνολικό αριθμό τους. Ο αριθμός των μελών του Συμβουλίου που μετέχουν πρέπει να διατηρείται περιττός κατ’ εφαρμογή του τελευταίου εδαφίου της προηγούμενης παραγράφου. Ανάλογα με τις περιστάσεις, που εκτιμώνται από τον Πρόεδρο, μπορεί να κληθούν να μετάσχουν στη συνεδρίαση και Πάρεδροι με γνώμη συμβουλευτική, καθώς και ο Γραμματέας. Αν δεν παρίσταται ο Γραμματέας, τα πρακτικά τηρεί εκείνος που τυχόν έχει ορισθεί Εισηγητής, διαφορετικά ο νεότερος από τους Συμβούλους ή Παρέδρους που μετέχουν.

Άρθ. 9 Συγκρότηση Τμημάτων. 1. Με απόφαση της Ολομέλειας εν συμβουλίω που αναρτάται στο κατάστημα του Συμβουλίου της Επικρατείας γίνεται η συγκρότηση των Τμημάτων με την κατανομή σε αυτά των μελών του Συμβουλίου και των Παρέδρων. (Όπως το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 παρ. 1 του Ν 2944/2001, το δε δεύτερο εδάφιο αφού αρχικά αντικαταστάθηκε από το άρθρο 42 παρ. 1 του Ν 2172/1993, στη συνέχεια καταργήθηκε με το άρθρο 30 παρ. 1 του Ν 2721/1999.)

Η Ολομέλεια μπορεί, αν το επιβάλλουν οι περιστάσεις, να τοποθετεί, μετά από σχετική πρόταση του Προέδρου, Συμβούλους και Παρέδρους σε περισσότερα από ένα Τμήματα συγχρόνως, για ορισμένο ή αόριστο χρόνο. Επίσης, μπορεί, όταν κατανέμει το δικαστικό προσωπικό στα Τμήματα, να τοποθετεί, αν συντρέχουν κατά την κρίση της σπουδαίοι λόγοι, αποκλειστικά στο Ε’ Τμήμα έως έξι Παρέδρους για δύο το πολύ χρόνια.

2. Με όμοια απόφαση της Ολομέλειας μπορεί να ανατίθεται σε Αντιπρόεδρο που δεν προΐσταται Τμήματος η άσκηση καθηκόντων αναπλήρωσης Προέδρου Τμήματος. (Όπως η παρ. 2 προστέθηκε με το άρθρο 6 παρ. 2 του Ν 2944/2001.)

3. Με όμοια απόφαση μπορεί κατά τη λήξη κάθε δικαστικού έτους να γίνεται ανασυγκρότηση των Τμημάτων με την τοποθέτηση σε άλλο Τμήμα τουλάχιστον ενός Συμβούλου και δύο Παρέδρων. (Όπως η πρώην παρ. 2 αναριθμήθηκε σε παρ. 3 με το άρθρο 6 παρ. 2 του Ν 2944/2001.)

4. Η Ολομέλεια μπορεί να αποφασίζει και την κατανομή των Εισηγητών στα Τμήματα. (Όπως η πρώην παρ. 3 αναριθμήθηκε σε παρ. 4 με το άρθρο 6 παρ. 2 του Ν 2944/2001.)

Άρθ. 10 Σύνθεση Τμημάτων. 1. Τα Α’, Β’, Γ’, Δ’ και Ε’ τμήματα του Συμβουλίου της Επικρατείας συνεδριάζουν δημόσια και συντίθενται από τον πρόεδρό τους, δύο συμβούλους και δύο παρέδρους και τον γραμματέα (πενταμελής σύνθεση). Kάθε τμήμα συντίθεται από τον πρόεδρό του, τέσσερις συμβούλους, δύο παρέδρους και τον γραμματέα (επταμελής σύνθεση) μόνον όταν εκδικάζει υποθέσεις, που εισάγονται σε επταμελή σύνθεση από τον πρόεδρό του ή παραπέμπονται με απόφαση της πενταμελούς συνθέσεως. Όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται λόγος για τριμελή ή πενταμελή σύνθεση νοείται αντίστοιχα η πενταμελής ή επταμελής. (Όπως οι πρώην παρ. 1, 2 και 3 συγχωνεύθηκαν σε παρ. 1 με το άρθρο 1 παρ. 2 του Ν 1968/1991.)

2. Όταν ένα Τμήμα καλείται, κατά τις κείμενες διατάξεις, να αποφανθεί ή να γνωμοδοτήσει εν συμβουλίω συντίθεται από τον Πρόεδρό του και τέσσερις Συμβούλους, που ορίζονται μαζί με ισάριθμους αναπληρωτές, το Δεκέμβριο κάθε δεύτερου έτους με πράξη του Προέδρου του. Η θητεία των μελών αυτών αρχίζει την 1η Ιανουαρίου του αμέσως επόμενου έτους. Ανάλογα με τις περιστάσεις, που εκτιμώνται από τον Πρόεδρο του Τμήματος, μπορεί να κληθεί να μετάσχει στη συνεδρίαση και ο Γραμματέας του Τμήματος. Αν δεν παρίσταται ο Γραμματέας, τα πρακτικά τηρούνται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 8 παρ. 2. (Όπως η πρώην παρ. 4 αριθμήθηκε ως παρ. 2 με το άρθρο 1 παρ. 3 του Ν 1968/1991.)

Άρθ. 11 Δικαστικές Διακοπές. 1. Από την 1η Ιουλίου έως και την 15η Σεπτεμβρίου κάθε έτους διακόπτονται οι τακτικές εργασίες του Συμβουλίου. Kατά το διάστημα αυτό λειτουργεί Τμήμα Διακοπών, το οποίο επεξεργάζεται τα διατάγματα, αποφαίνεται επί των αιτήσεων αναστολής και εκδικάζει τις υποθέσεις, που τυχόν κρίνονται ως κατεπείγουσες με πράξη του Προέδρου του ιδίου Τμήματος. Στις διακοπές μετέχουν, εκτός από τα μέλη του Συμβουλίου, οι Πάρεδροι και οι Εισηγητές.

2. Αν ο αριθμός των Συμβούλων που υπηρετούν στο Τμήμα Διακοπών δεν επαρκεί για να συγκροτηθεί ο αρμόδιος για την εκδίκαση της κατεπείγουσας υπόθεσης σχηματισμός του Συμβουλίου της Επικρατείας, ο Πρόεδρος του Τμήματος καλεί αδιακρίτως τα λοιπά μέλη του Συμβουλίου για να συμπληρωθεί ο νόμιμος αριθμός.

3. Kατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως οι κείμενες διατάξεις για τις δικαστικές διακοπές.

Άρθ. 12 Γραφείο νομολογίας και έρευνας. 1. Στο Συμβούλιο λειτουργεί Γραφείο νομολογίας και έρευνας που υπάγεται στον Πρόεδρο του Δικαστηρίου.

2. Το Γραφείο αυτό διευθύνει ένας Πάρεδρος με τη βοήθεια δύο τουλάχιστον Εισηγητών. Οι παραπάνω ορίζονται από τον Πρόεδρο και υπηρετούν στο Γραφείο, μπορεί να απαλλάσσονται ολικώς ή μερικώς από τα λοιπά καθήκοντά τους για χρονικό διάστημα έως δύο έτη και πάντως εναλλάσσονται εκ περιτροπής κάθε έτος.

3. Το Γραφείο λειτουργεί με προσωπικό της Γραμματείας που προβλέπεται και τοποθετείται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 71.

Άρθ. 13 Έργα του Γραφείου Νομολογίας και Έρευνας. Στο Γραφείο νομολογίας και έρευνας ανήκει ιδίως:

α) Η συλλογή, ταξινόμηση και ευρετηρίαση του νομολογιακού υλικού καθώς και η σύνταξη δελτίου της νομολογίας.

β) Η οργάνωση και λειτουργία της βιβλιοθήκης του Συμβουλίου.

γ) Η επιμέλεια για την εκτύπωση των αποφάσεων και των ευρετηρίων τους, καθώς και κάθε άλλης συναφούς έκδοσης.

Άρθ. 14 Αρμοδιότητα Ολομελείας και Τμημάτων. 1. Με απόφαση της Ολομέλειας καθορίζονται οι κατηγορίες υποθέσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα καθενός από τα Τμήματα. (Όπως η παρ. 1 αντικαταστάθηκε από το άρθρο 4 παρ. 1 του Ν 3900/2010, ισχύς από 1.1.2011. Προηγουμένως η παρ. 1 είχε αντικατασταθεί από το άρθρο 1 παρ. 4 του Ν 1968/1991, ενώ το άρθρο 12 παρ. 10 περ. α’ του Ν 2145/1993, που είχε καταργήσει την ως άνω παράγραφο, καταργήθηκε, αφότου ίσχυσε με το άρθρο 42 παρ. 5 του Ν 2172/1993.)

2. Η Ολομέλεια είναι αρμόδια:

α) Για ζήτημα ή υπόθεση που παραπέμπεται ενώπιόν της με απόφαση Τμήματος, πενταμελούς ή επταμελούς συνθέσεως, λόγω μεγαλύτερης σπουδαιότητας, ιδίως όταν πρόκειται για θέματα γενικότερης σημασίας. Η παραπεμπτική απόφαση επέχει θέση εκθέσεως του Συμβούλου που ορίζεται εισηγητής με την ίδια απόφαση.

β) Για ζήτημα ή υπόθεση, που παραπέμπεται υποχρεωτικώς ενώπιόν της με απόφαση Τμήματος, όταν αυτό άγεται σε κρίση αντισυνταγματικότητας τυπικού νόμου (άρθρο 100 παρ. 5 του Συντάγματος). Η διάταξη του δευτέρου υποεδαφίου του προηγουμένου εδαφίου ισχύει και εν προκειμένω.

γ) Για κάθε υπόθεση, την οποία ο Πρόεδρος του Συμβουλίου εισάγει ενώπιόν της για το λόγο του εδαφίου α’, ακόμη και αν η υπόθεση έχει εισαχθεί σε Τμήμα. Ο Πρόεδρος, όταν κρίνει ότι η υπόθεση έχει όλως εξαιρετική σπουδαιότητα την εισάγει στην Ολομέλεια με μείζονα σύνθεση, για την απαρτία της οποίας απαιτείται πάντως να παρίστανται είκοσι πέντε (25) μέλη με αποφασιστική ψήφο. Εισηγητής στην Ολομέλεια ορίζεται Σύμβουλος. [Όπως η παρ. 2 του άρθρου 14, η οποία είχε αντικατασταθεί από το άρθρο 4 παρ. 2 του Ν 3900/2010, αντικαταστάθηκε εκ νέου από το άρθρο 8 παρ. 5 του Ν 4205/2013 (ΦΕΚ Α’ 242)].

3. Η Ολομέλεια μπορεί, αφού επιλύσει τα θέματα γενικότερης σημασίας, να εκδικάσει εξ ολοκλήρου την υπόθεση ή να την παραπέμψει για εκδίκαση στο αρμόδιο Τμήμα. (Όπως η παρ. 3 αντικαταστάθηκε από το άρθρο 4 παρ. 2 του Ν 3900/2010, ισχύς από 1.1.2011.)

4. Όταν ένα Τμήμα του Δικαστηρίου φέρεται προς λήψη αποφάσεως διαφορετικής από απόφαση του Αρείου Πάγου ή του Ελεγκτικού Συνεδρίου ως προς την ουσιαστική συνταγματικότητα ή την έννοια τυπικού νόμου, παραπέμπει την υπόθεση στην Ολομέλεια, η οποία μπορεί να αποφανθεί περαιτέρω κατά την προηγούμενη παράγραφο, εφόσον δεν συντρέχει περίπτωση παραπομπής στο κατά το άρθρο 100 του Συντάγματος Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο.

5. Ο Πρόεδρος του Τμήματος μπορεί λόγω της σπουδαιότητάς της να εισαγάγει υπόθεση στην επταμελή σύνθεση του Τμήματος. Και η πενταμελής σύνθεση μπορεί για τους ίδιους λόγους να παραπέμπει την υπόθεση στην επταμελή, ορίζοντας ως εισηγητή και Πάρεδρο. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η αναπομπή της υπόθεσης στην πενταμελή σύνθεση. Το Τμήμα με πενταμελή ή επταμελή σύνθεση μπορεί σε κάθε περίπτωση να παραπέμψει την υπόθεση στην Ολομέλεια. (Όπως η παρ. 5 είχε καταργηθεί με το άρθρο 12 παρ. 10α του Ν 2145/1993, η τελευταία όμως διάταξη καταργήθηκε από το άρθρο 42 παρ. 5 του Ν 2172/1993.)

6. Όταν ένα Τμήμα κρίνει ότι είναι αναρμόδιο, παραπέμπει την υπόθεση στον Πρόεδρο του Συμβουλίου. Αυτός με πράξη του επιλύει το ζήτημα της αρμοδιότητας δεσμευτικά και παραπέμπει την υπόθεση στο αρμόδιο Τμήμα. (Όπως η παρ. 6 αντικαταστάθηκε από το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν 3900/2010, ισχύς από 1.1.2011.)

7. Αν με το ίδιο δικόγραφο προσβάλλονται πράξεις που ανήκουν στην αρμοδιότητα περισσότερων Τμημάτων, η υπόθεση εισάγεται στο Τμήμα που είναι αρμόδιο για τη χρονολογικά προηγούμενη πράξη και εκδικάζεται από αυτό. Αν η πράξη αυτή προσβάλλεται απαραδέκτως, το Τμήμα μπορεί είτε να εκδικάσει εξ ολοκλήρου την υπόθεση είτε να την παραπέμψει κατά τα λοιπά στον Πρόεδρο του Συμβουλίου κατά την προηγούμενη παράγραφο. Οι διατάξεις για το απαράδεκτο λόγω έλλειψης συνάφειας εφαρμόζονται και στην περίπτωση αυτή. Η ρύθμιση αυτή εφαρμόζεται αναλόγως και επί αιτήσεων αναιρέσεως. (Όπως στην παρ. 7 του άρθρου 14, η οποία έχει αντικατασταθεί από το άρθρο 7 του Ν 2944/2001, οι λέξεις «στον αρμόδιο σχηματισμό» αντικαταστάθηκαν από τις λέξεις «στον Πρόεδρο του Συμβουλίου κατά την προηγούμενη παράγραφο» από το άρθρο 4 παρ. 4 του Ν 3900/2010, ισχύς από 1.1.2011.)

8. Υπόθεση που εισήχθη λόγω σπουδαιότητας στην Ολομέλεια ή στην επταμελή σύνθεση Τμήματος μπορεί να εισαχθεί με νεότερη πράξη του οικείου Προέδρου στο αρμόδιο Τμήμα, είτε στην πενταμελή σύνθεση, αντιστοίχως. [Όπως στο άρθρο 14 προστέθηκε νέα παρ. 8 (χωρίς να γίνει αναρίθμηση της υπάρχουσας παρ. 8 σε παρ. 9) με το άρθρο 4 παρ. 5 του Ν 3900/2010, ισχύς από 1.1.2011.]

8. [ενν. 9] Στο Ε’ τμήμα με την επιφύλαξη της έκδοσης προεδρικών διαταγμάτων που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου αυτού, υπάγονται οι κατηγορίες υποθέσεων που αφορούν:

α) στη νομοθεσία περί προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, των δασών και δασικών εκτάσεων, των υδάτων της αυτοφυούς χλωρίδας και της άγριας πανίδας,

β) στη νομοθεσία περί προστασίας του πολιτιστικού περιβάλλοντος, των αρχαιοτήτων και αρχαιολογικών χώρων, των μνημείων, των διατηρητέων κτιρίων και των παραδοσιακών οικισμών,

γ) στη νομοθεσία περί μεταλλείων και λατομείων,

δ) στη νομοθεσία περί αιγιαλού και παραλίας,

ε) στη νομοθεσία περί χωροταξίας, περί εγκρίσεως, τροποποιήσεως και επεκτάσεως σχεδίων πόλεων, γενικών πολεοδομικών σχεδίων και μελετών, επιβολής όρων και περιορισμών δομήσεως, καθορισμού ζωνών ενεργού πολεοδομίας και αστικού αναδασμού, ζωνών ειδικής ενίσχυσης και ειδικών κινήτρων και ζωνών οικιστικού ελέγχου, πλην των αφορωσών σε οικοδομικές άδειες και πράξεις χαρακτηρισμού αυθαιρέτων,

στ) στη νομοθεσία περί αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας, βιομηχανιών, βιοτεχνιών και ξενοδοχείων εν γένει και μηχανολογικών εγκαταστάσεων και

ζ) στην οργάνωση και λειτουργία της διοικήσεως, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

Επίσης στο Ε’ τμήμα υπάγονται:

η) η επεξεργασία των κανονιστικών διαταγμάτων,

θ) η άσκηση πειθαρχικής εξουσίας κατά νόμο και

ι) η έγκριση κάθε διαχειριστικής δαπάνης.

(Όπως η παρ. 8 προστέθηκε με το άρθρο 1 παρ. 5 του Ν 1968/1991. Με το άρθρο 4 παρ. 5 του Ν 3900/2010 προστέθηκε νέα παρ. 8 χωρίς να γίνει αρίθμηση της παλαιάς παρ. 8 σε παρ. 9.).

 

** Όπως ισχύει μετά τους τελευταίους νόμους, δηλαδή το Ν 3900/2010 (14, 17, 21, 22, 33, 34Α, 36, 52, 52Α, 53, 58), το Ν 4055/2012 (19, 21, 24, 27, 33Α, 34, 34A, 34Β, 39), το Ν 4205/2013 (8, 14), το Ν 4274/2014 (34Α, 34Β, 36, 50, 51), το Ν 4446/2016 (17, 19, 21, 33, 36, 41, 53, 58, 69Α), το Ν 4465/2017 (33), το Ν 4509/2017 (33, 53), το Ν 4635/2019 (17, 19, 21, 23, 25, 49, 70α), τις διορθώσεις σφαλμάτων ΦΕΚ Α΄ 171/4.11.2019 (70α), το Ν 4689/2020 (45), το Ν 4745/2020 (16Α, 70α), το N 4786/2021 (17, 26, 34, 34Γ) και το
Ν 4938/2022 (18, 40).

Σημ.: Βλ. και άρθρα 53-58 του Ν 4055/2012 σχετικά με την δίκαιη ικανοποίηση των διαδίκων λόγω υπέρβασης της εύλογης διάρκειας της διοικητικής δίκης και άρθρο 1 του Ν 3900/2010 για την πιλοτική δίκη, όπως τροποποιήθηκε με το Ν 4055/2012 και το Ν 4446/2016.

Back to Top