ΕΔΡΑΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΩΡΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ


Η Προστασία Θεμελιωδών Δικαιωμάτων

Σε απόθεμα

Δωρεάν

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 17219
Καραγκούνη Β., Κουρούπης Κ.
Αλεξανδροπούλου Αιγυπτιάδου Ε., Αναγνωστοπούλου Δ., Γαϊτενίδης Ν., Καραγκούνη Β., Κληρίδης Χ., Κόνιαρης Β., Κουρούπης Κ., Λιασίδης Σ., Μαρινάκη Χ., Πασχαλίδης Α., Τζιβάρας Ι., Χριστοφίδης Γ.
Κληρίδης Χ.

Τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση μας αφορούν όλους. Το ενωσιακό δίκαιο καλύπτει τις πλείστες πτυχές της καθημερινότητας και εφαρμόζεται από τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα κράτη-μέλη σχεδόν καθημερινά. Συνεπώς, η εφαρμογή του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων αποκτά αυξανόμενο ρόλο και σημασία και μαζί με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης συναποτελούν το θεμέλιο λίθο του κράτους δικαίου στις ευρωπαϊκές χώρες. Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι ζωντανό κύτταρο και καλύπτουν, όπως φαίνεται και από τη συλλογή αυτή, ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, το οποίο διαρκώς διευρύνεται, καθόσον οι ανάγκες της ζωής καθιστούν αναγκαία την προσαρμογή του δικαίου αέναα.

Οι δημοσιεύσεις στο παρόν βιβλίο «Εδραιώνοντας τον Ευρωπαϊκό Χώρο Δικαιοσύνης - Η προστασία θεμελιωδών δικαιωμάτων» αποτελούν το περιεχόμενο εκδήλωσης που έγινε στο Πανεπιστήμιο Frederick τον Μάιο του 2019 στο πλαίσιο του έργου «Εκπαίδευση για ένα Ευρωπαϊκό χώρο Δικαιοσύνης» και του προγράμματος «Δικαιοσύνη 2014-2020» της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πρόγραμμα Δικαιοσύνη («Justice») σκοπεύει στην περαιτέρω ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού χώρου δικαιοσύνης, βασισμένου στην αμοιβαία αναγνώριση και την αμοιβαία εμπιστοσύνη. Το Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) στη Θεσσαλονίκη και το Πανεπιστήμιο Frederick της Κύπρου ανέλαβαν τη διεκπεραίωση του προγράμματος, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η εξαίρετη αυτή συλλογή σημαντικότατων άρθρων στον τομέα της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων στον ευρωπαϊκό χώρο δικαιοσύνης καλύπτει τρέχοντα και επίκαιρα θέματα, όπως, στο πρώτο κεφάλαιο, πτυχές του Χάρτη που αφορούν το δικαίωμα πραγματικής προσφυγής και αμερόληπτου δικαστηρίου, χρηστής διοίκησης, πρόσβασης στα έγγραφα και δικαίωμα αναφοράς, καθώς και την κατάχρηση δικαιώματος. Περαιτέρω, στο δεύτερο κεφάλαιο, αναπτύσσονται θέματα που αφορούν πρόσφυγες, μετανάστες και αιτούντες άσυλο. Στο τρίτο κεφάλαιο, θέματα που αφορούν την προστασία προσωπικών δεδομένων και στο τέταρτο, τα κοινωνικά και οικονομικά δικαιώματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενδιαφέρουσες πρωτότυπες πτυχές, μεταξύ άλλων, αφορούν την αθλητική δικαιοσύνη, το οικογενειακό δίκαιο και τη δικαιοδοσία του παράκτιου κράτους σε σχέση με την εμπορία προσώπων. Τέλος, στο πέμπτο κεφάλαιο αναπτύσσεται η ρητορική του μίσους.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σελ. 7
Κεφάλαιο 1 Ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
1.1. Το δικαίωμα πραγματικής προσφυγής και αμερόληπτου δικαστηρίου στο άρθρο 47 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σελ. 15
Χρίστος Κληρίδης
Καθηγητής, Πρόεδρος Τμήματος Νομικής Πανεπιστημίου Frederick
1.2. Τα δικαιώματα χρηστής διοίκησης, πρόσβασης στα έγγραφα και αναφοράς υπό το Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σελ. 27
Βασιλική Καραγκούνη
Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήματος Νομικής Πανεπιστημίου Frederick, Δικηγόρος
1.3. Η απαγόρευση της καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος στο Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σελ. 39
Νίκος Γαϊτενίδης
Διδάκτωρ Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Επιστημονικός συνεργάτης Κέντρου Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου
Κεφάλαιο 2 Τα δικαιώματα των προσφύγων, των μεταναστών και των αιτούντων άσυλο
2.1. Η έννοια της ασφαλούς τρίτης χώρας σύμφωνα με τη νομολογία των Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων Σελ. 51
Χρυσούλα Μαρινάκη
Δικηγόρος Αθηνών, Πρόεδρος της Ένωσης Δικαίου Αλλοδαπών και Μετανάστευσης
2.2. Ειδικά ζητήματα Δικαίου της Θαλάσσης σχετικά με την εμπορία ανθρώπων στη θάλασσα και την κρατική δικαιοδοσία - Διεθνής και ευρωπαϊκή πρακτική Σελ. 71
Ιωάννης Τζιβάρας
Διδάκτωρ (LLM, PhD, Dr.iur) Νομικής Σχολής ΔΠΘ, Διδάσκων ΑΠΚΥ, Επισκέπτης Καθηγητής EPLO, Επισκέπτης Ερευνητής, Τμήμα ΠΕΔιΣ Παν. Πελοποννήσου, Αναπληρωτής Διευθυντής Ελληνικού Ινστιτούτου για τον ΟΗΕ
Κεφάλαιο 3 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
3.1. Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων 2016/679: Προκλήσεις εφαρμογής - Ένας χρόνος από την εφαρμογή του στην Ελλάδα Σελ. 89
Ευγενία Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου
Καθηγήτρια Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Διευθύντρια Διαπανεπιστημιακού Μεταπτυχιακού Προγράμματος «ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» (www.mli.uom.gr)
3.2. Ισορροπώντας ανάμεσα στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας και στην προστασία των προσωπικών δεδομένων Σελ. 105
Κωνσταντίνος Κουρούπης
Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Νομικής Πανεπιστημίου Frederick
3.3. Αθλητικό δίκαιο και Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων Σελ. 119
Γιώργος Χριστοφίδης
Δικηγόρος, ΜΑ Διεθνών Σπουδών, Ειδικό Διδακτικό Προσωπικό Τμήματος Νομικής Πανεπιστημίου Frederick
Κεφάλαιο 4 Κοινωνικά και οικονομικά δικαιώματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση
4.1. Το οικογενειακό δίκαιο υπό το φως της ευρωπαϊκής έννομης τάξης Σελ. 131
Σωτήρης Λιασίδης
Πρόεδρος Οικογενειακού Δικαστηρίου Λευκωσίας και Κερύνειας
4.2. Το παρόν και το μέλλον των εργασιακών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση Σελ. 157
Βασίλειος Κόνιαρης
Διδάκτωρ Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Επιστημονικός συνεργάτης Κέντρου Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου
Κεφάλαιο 5 Η καταπολέμηση της ρητορικής μίσους
5.1. Η απαγόρευση της ρητορικής μίσους στο διεθνές πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών Σελ. 167
Δέσποινα Αναγνωστοπούλου
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Ακαδημαϊκή Συντονίστρια Κέντρου Αριστείας Jean Monnet, Διευθύντρια Έδρας UNESCO «Διαπολιτισμικής πολιτικής για μια δραστήρια και αλληλέγγυα ιθαγένεια», Διδάσκουσα στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών
5.2. Η ρητορική μίσους ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας Σελ. 183
Ανδρέας Πασχαλίδης
Πρώην Δικαστής Ανωτάτου Δικαστηρίου Κύπρου, Μέλος Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας, Ειδικό Διδακτικό Προσωπικό Τμήματος Νομικής Πανεπιστημίου Frederick
Back to Top