ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ

στο δίκαιο και στη δικαστική πρακτική

Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 61,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 61,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 18136
Κανέλλος Λ.
Αποκτήστε τη συνδυαστική προσφορά

Το έργο «Εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης στο δίκαιο και στη δικαστική πρακτική» εξοικειώνει τους νομικούς με τα επιτεύγματα των υπολογιστών και της ρομποτικής. Πραγματεύεται τη μετάβαση στο ψηφιακό δικηγορικό γραφείο και τις εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης στη νομική έρευνα, όπως την αναζήτηση αποδείξεων, την προβλεπτική ανάλυση και την εναλλακτική επίλυση διαφορών, την αναζήτηση επιχειρημάτων και τον ηλεκτρονικό εντοπισμό κρίσιμων αποδεικτικών εγγράφων σε ηλεκτρονικά αρχεία μαζικών δεδομένων, οι οποίες θα απελευθερώσουν πολύτιμο παραγωγικό χρόνο για τους νομικούς. Το βιβλίο περιλαμβάνει πλήθος πρακτικών παραδειγμάτων, 15 χαρακτηριστικά υποδείγματα και χρήσιμο λεξικό βασικών όρων.

Περιεχόμενα
Σημείωμα συγγραφέα Σελ. VII
Συντομογραφίες Σελ. XXXI
Εισαγωγή Σελ. 1
Λεξικό Βασικών Όρων Σελ. 11
Μέρος Πρώτο
H εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης στην απονομή της δικαιοσύνης
Κεφάλαιο 1
Ανθρώπινη ευφυΐα και τεχνητή νοημοσύνη
Α. Η πολλαπλή ανθρώπινη νοημοσύνη Σελ. 21
1. Οπτική-χωρική Σελ. 22
2. Γλωσσική-λεκτική Σελ. 22
3. Λογική-μαθηματική Σελ. 23
4. Σωματική-κιναισθητική Σελ. 23
5. Μουσική-ρυθμική Σελ. 24
6. Διαπροσωπική-κοινωνική Σελ. 24
7. Ενδοπροσωπική Σελ. 25
8. Νατουραλιστική-φυσιογνωστική Σελ. 25
9. Υπαρξιακή-φιλοσοφική Σελ. 26
Β. Είδη Τεχνητής Νοημοσύνης Σελ. 26
1. Στενή τεχνητή νοημοσύνη Σελ. 28
i. Συμβολική τεχνητή νοημοσύνη Σελ. 29
ii. Μηχανική μάθηση Σελ. 30
iii. Χαρακτηριστικά γνωρίσματα Σελ. 31
2. Γενική τεχνητή νοημοσύνη Σελ. 33
i. Η μηχανή καθ' ομοίωση του ανθρώπου Σελ. 34
α. Τεστ Turing Σελ. 34
β. Τεστ του καφέ Σελ. 35
γ. Τεστ του μαθητή-ρομπότ Σελ. 35
δ. Τεστ του εργαζομένου Σελ. 35
ε. Τεστ της συναρμολόγησης Σελ. 35
ii. Δεξιότητες μιας «έξυπνης» μηχανής Σελ. 35
α. Επεξεργασία φυσικής γλώσσας Σελ. 35
β. Αναπαράσταση και αποθήκευση της γνώσης Σελ. 36
γ. Αυτοματοποιημένη συλλογιστική Σελ. 36
δ. Μηχανική μάθηση Σελ. 36
ε. Μηχανική όραση Σελ. 36
στ. Ρομποτική κίνηση Σελ. 37
3. Υπερευφυΐα και Μοναδικότητα Σελ. 37
Γ. Η ανοησία στον αντίποδα της νοημοσύνης Σελ. 39
1. H ανοησία ως δείγμα υψηλής ευφυΐας Σελ. 41
2. H τεχνητή νοημοσύνη ως εργαλείο αποβλάκωσης Σελ. 43
3. Έξυπνα αποτελέσματα από ηλίθιες μηχανές Σελ. 45
4. Σφάλματα και αστοχίες ρομποτικών εφαρμογών Σελ. 46
Κεφάλαιο 2
Τα εργαλεία της τεχνητής νοημοσύνης και της ρομποτικής
Α. Αλγόριθμοι Σελ. 50
1. Έννοια, δομή και είδη αλγορίθμων Σελ. 51
2. Μηχανισμός εισόδου και εξόδου Σελ. 54
3. Προγραμματισμός αλγορίθμων Σελ. 55
4. Εκπαίδευση αλγορίθμων Σελ. 56
5. Παραδείγματα αλγοριθμικών εφαρμογών Σελ. 57
Β. Έμπειρα συστήματα Σελ. 59
1. Δομή έμπειρων συστημάτων Σελ. 59
2. Πλεονεκτήματα έμπειρων συστημάτων Σελ. 60
3. Μειονεκτήματα έμπειρων συστημάτων Σελ. 61
Γ. Ευφυείς πράκτορες Σελ. 62
1. Έννοια ευφυών πρακτόρων Σελ. 63
2. Βιομηχανικές και εμπορικές εφαρμογές Σελ. 63
Δ. Νευρωνικά δίκτυα και μηχανική μάθηση Σελ. 64
1. Δομή και τρόπος λειτουργίας νευρωνικών δικτύων Σελ. 64
2. Είδη μηχανικής μάθησης Σελ. 65
i. Επιβλεπόμενη μάθηση Σελ. 66
ii. Mη επιβλεπόμενη μάθηση Σελ. 66
iii. Eνισχυτική μάθηση Σελ. 66
3. Είδη λογικού συλλογισμού Σελ. 67
i. Eπαγωγικός συλλογισμός Σελ. 67
ii. Απαγωγικός συλλογισμός Σελ. 68
iii. Παραγωγικός συλλογισμός Σελ. 69
Ε. Ρομποτική Σελ. 70
1. Στάδια εξέλιξης Σελ. 72
2. Οι νόμοι της ρομποτικής Σελ. 72
3. Ρομποτικές εφαρμογές Σελ. 74
Κεφάλαιο 3
Η μετάβαση στο ψηφιακό δικηγορικό γραφείο
A. Η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στα δικηγορικά γραφεία Σελ. 81
1. Η διείσδυση της νομικής τεχνολογίας στις νομικές υπηρεσίες Σελ. 82
2. Οι αυτοματισμοί στη δικηγορική πρακτική Σελ. 83
i. Οργάνωση δικηγορικού γραφείου και νομική έρευνα Σελ. 84
α. Ψηφιακά εργαλεία οργάνωσης γραφείου Σελ. 84
β. Λογισμικό επεξεργασίας κειμένου Σελ. 84
γ. Λογισμικό πλοήγησης σε ιστοσελίδες και βάσεις νομικών δεδομένων Σελ. 85
δ. Λογισμικό μηχανικής ανάγνωσης νομικών εγγράφων Σελ. 85
ii. Επικοινωνία με δικαστήρια, διοικητικές αρχές και πελάτες Σελ. 86
iii. Ανάλυση νομικών εγγράφων και πρόβλεψη έκβασης υποθέσεων Σελ. 87
Β. Ανταγωνισμός από εναλλακτικούς παρόχους νομικών υπηρεσιών Σελ. 88
1. Υπηρεσίες εταιριών νομικής τεχνολογίας Σελ. 90
2. Η απελευθέρωση των εξωδικαστικών νομικών υπηρεσιών Σελ. 93
3. Η νομιμότητα παροχής νομικών υπηρεσιών από ιδιωτικές εταιρίες Σελ. 94
i. Νομικές συμβάσεις à la carte Σελ. 95
ii. Εξωδικαστική διεκδίκηση και είσπραξη απαιτήσεων Σελ. 95
4. Η δημιουργία προφίλ δικαστών Σελ. 97
i. Η αντίληψη των χωρών του «κοινού δικαίου» Σελ. 98
ii. Η αντίληψη των χωρών του ηπειρωτικού δικαίου Σελ. 99
iii. Οι κίνδυνοι από τη δημιουργία προφίλ δικαστών Σελ. 102
Γ. Οι ανατροπές στις εργασιακές σχέσεις των δικηγόρων Σελ. 104
1. Φθηνότερες νομικές υπηρεσίες ως εργαλείο ανταγωνιστικότητας Σελ. 105
2. Πρόσληψη λογισμικού στη θέση δικηγόρων Σελ. 107
3. Εργασιακή αναδιοργάνωση νομικών επαγγελμάτων Σελ. 108
Κεφάλαιο 4
Η χρήση της ΤΝ στη νομική έρευνα και εκπαίδευση
Α. Η μετεξέλιξη των βάσεων νομικών δεδομένων Σελ. 111
1. Οι βάσεις δεδομένων ως διαδραστικά γνωσιακά συστήματα Σελ. 112
2. Ο από μηχανής δικηγόρος: αυτόματη παραγωγή νομικών επιχειρημάτων Σελ. 114
3. Ο διάλογος σε φυσική γλώσσα από lawbots και ρομποδικηγόρους Σελ. 117
Β. Νομικά έμπειρα συστήματα Σελ. 118
1. Αρχές μοντελοποίησης νομικού συλλογισμού Σελ. 119
2. Πρακτικά παραδείγματα νομικών εφαρμογών Σελ. 120
i. Αυτοματοποίηση εργολαβικής σύμβασης Σελ. 120
ii. Αυτοματοποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας Σελ. 122
3. H συμβολική αναπαράσταση της νομικής επιχειρηματολογίας Σελ. 123
Γ. Τα νευρωνικά δίκτυα και ο νομικός συλλογισμός Σελ. 125
1. Η θεωρία των παιγνίων στο δίκαιο: Το δίλημμα του φυλακισμένου Σελ. 127
i. Κυρίαρχη στρατηγική κάθε παίκτη Σελ. 130
ii. Στρατηγική συντονισμού μεταξύ των παικτών Σελ. 130
2. Η μηχανική μάθηση απέναντι στο δικανικό συλλογισμό Σελ. 132
3. Η μηχανική μάθηση στην ασφάλιση επαγγελματικών κινδύνων Σελ. 135
i. Η απαλλακτική ρήτρα «claims made policy» Σελ. 135
ii. Ο μηχανικός εντοπισμός της απαλλακτικής ρήτρας Σελ. 136
iii. Ο έλεγχος νομιμότητας της απαλλακτικής ρήτρας Σελ. 137
Κεφάλαιο 5
Η από μηχανής δικαιοσύνη
Α. Από την ψηφιοποίηση των δικαστηρίων προς την τεχνητή νοημοσύνη Σελ. 141
1. Αρχές Ψηφιακής Διακυβέρνησης Σελ. 144
2. Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Σελ. 145
3. Ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων Σελ. 146
4. Ηλεκτρονικό πινάκιο Σελ. 147
5. Ηλεκτρονικά έγγραφα Σελ. 148
i. Hλεκτρονικά δημόσια έγγραφα Σελ. 148
ii. Ηλεκτρονικά ιδιωτικά έγγραφα Σελ. 149
Β. Η τεχνητή νοημοσύνη στη δημόσια διοίκηση και στη διοικητική δικαιοσύνη Σελ. 149
1. Αλγοριθμική έκδοση ατομικών διοικητικών πράξεων Σελ. 150
i. Ηλεκτρονική αξιολόγηση αιτήσεων φοιτητών προς εισαγωγή στα ΑΕΙ Σελ. 150
ii. Ηλεκτρονική διασταύρωση φορολογικών στοιχείων Σελ. 152
iii. Αυτόματη χρέωση υποθέσεων σε δικαστές Σελ. 154
iv. Αιτιολογία αυτοματοποιημένων διοικητικών πράξεων Σελ. 155
v. Προϋποθέσεις νομιμότητας των πράξεων Σελ. 157
α. Μνεία περί χρήσης αλγορίθμου στο σώμα της πράξης Σελ. 158
β. Δυνατότητα άσκησης προσφυγής Σελ. 159
γ. Απαγόρευση χρήσης αλγορίθμου σε δεδομένα ειδικών κατηγοριών Σελ. 159
δ. Απαγόρευση χρήσης αυτοεκπαιδευόμενων αλγορίθμων Σελ. 159
2. Αλγοριθμική πρόβλεψη έκβασης διοικητικών δικαστικών αποφάσεων Σελ. 160
i. Πρόβλεψη αποτελέσματος αποφάσεων του ΕΔΔΑ Σελ. 160
ii. Πρόβλεψη αποτελέσματος αποφάσεων χορήγησης ασύλου Σελ. 161
Γ. Η τεχνητή νοημοσύνη στην πολιτική δίκη Σελ. 162
1. Hλεκτρονική ανακάλυψη και προγνωστική κωδικοποίηση Σελ. 163
2. Περιεχόμενο δικονομικής πρακτικής e-discovery Σελ. 164
3. Όροι παραδεκτού ηλεκτρονικής ανακάλυψης Σελ. 165
4. Η εκπαίδευση του αλγορίθμου αναζήτησης Σελ. 167
5. Η μηχανική μάθηση ως αποδεικτική δικονομική σύμβαση Σελ. 167
6. Η νομολογία περί προγνωστικής κωδικοποίησης Σελ. 168
7. Ο ρόλος της μηχανικής μάθησης στην αποδεικτική διαδικασία Σελ. 170
Δ. Η τεχνητή νοημοσύνη στην ποινική δίκη Σελ. 171
1. Αλγοριθμικές προβλέψεις επικινδυνότητας εγκληματιών Σελ. 172
2. Πλεονεκτήματα προβλεπτικών συστημάτων Σελ. 173
i. Επιστημονική διαχείριση σωφρονιστικού συστήματος Σελ. 174
ii. Ισότιμη και αντικειμενική ποινική μεταχείριση κρατουμένων Σελ. 174
3. Μειονεκτήματα προβλεπτικών συστημάτων Σελ. 175
i. Παραβίαση δικονομικών αρχών και συνταγματικών δικαιωμάτων Σελ. 175
ii. Αθέμιτος επηρεασμός των δικαστών Σελ. 176
iii. Ρατσιστικές προκαταλήψεις Σελ. 177
iv. Μελέτη περίπτωσης: Η υπόθεση Loomis Σελ. 179
v. Αδιαφάνεια δικαστικών αλγορίθμων ως εμπορικών μυστικών Σελ. 181
Ε. Οι ρομποδικαστές στην έδρα Σελ. 183
1. Ο Προμηθέας δεσμώτης στην Αργεντινή Σελ. 184
2. Ο ρομποτικός δικαστής μικροδιαφορών στην Εσθονία Σελ. 185
3. Οι ψηφιακοί δικαστές στην Κίνα Σελ. 187
ΣΤ. Η αλγοριθμική δικαιοσύνη από άποψη ευρωπαϊκού δικαίου Σελ. 189
Ζ. Αναζητώντας μια ευρύτερη ανθρωποκεντρική προσέγγιση Σελ. 190
1. Αρχή σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων Σελ. 191
2. Αρχή μη διακριτικής μεταχείρισης Σελ. 192
3. Αρχή ποιότητας και αξιοπιστίας Σελ. 193
4. Αρχή διαφάνειας, αμεροληψίας και δίκαιης μεταχείρισης Σελ. 194
5. Αρχή ελέγχου από τον χρήστη Σελ. 195
Κεφάλαιο 6
Το επόμενο κύμα: Σύγκλιση μεταξύ ΑΙ και blockchain
Α. Τα ετερώνυμα έλκονται Σελ. 198
1. Εισαγωγή στην τεχνολογία αλυσίδας κόμβων Σελ. 200
2. Η διασύνδεση μητρώων ως ψηφιακή αλυσίδα εμπιστοσύνης Σελ. 201
Β. Εφαρμογές του blockchain στις νομικές συναλλαγές Σελ. 203
1. Διαχείριση αυτοκυριαρχικής ταυτότητας χρηστών Σελ. 203
2. Χρήση αποκεντρωμένων ψηφιακών αναγνωριστικών Σελ. 204
3. Διεθνείς μεταφορές και πληρωμές Σελ. 206
4. Προσλήψεις προσωπικού με πιστοποίηση αυθεντικότητας πτυχίων Σελ. 206
5. Εγγραφή εμπράγματων δικαιωμάτων – Ψηφιακές Διαθήκες Σελ. 207
6. Αποθήκευση φακέλων, χρηματοδότηση συλλογικών αγωγών Σελ. 207
7. Εξάσκηση μετοχικών δικαιωμάτων Σελ. 208
8. Κατοχύρωση πνευματικής ιδιοκτησίας Σελ. 208
Γ. Έξυπνα συμβόλαια (smart contracts) Σελ. 209
1. Ψηφιακές αγορές, μισθώσεις οχημάτων και ακινήτων Σελ. 210
2. Λειτουργική διαχείριση παραγγελιών Σελ. 210
3. Ομαδικά ασφαλιστήρια Σελ. 211
4. Γνησιότητα ψηφιακών αποδείξεων Σελ. 211
5. Διαφορές μεταξύ έξυπνων συμβάσεων και νομικών συμβάσεων Σελ. 213
Δ. Το blockchain ως ψηφιακή συναλλακτική πλατφόρμα Σελ. 214
1. Πλεονεκτήματα του blockchain Σελ. 214
i. Δημοκρατικός και συμμετοχικός χαρακτήρας Σελ. 215
ii. Διασφάλιση ακεραιότητας και εμπιστευτικότητας πληροφοριών Σελ. 215
iii. Διευκόλυνση αποδεικτικής διαδικασίας Σελ. 215
iv. Πρόσβαση στα δημόσια έγγραφα Σελ. 215
2. Μειονεκτήματα του blockchain Σελ. 216
i. Αυξημένη κατανάλωση ενέργειας Σελ. 216
ii. Κενά ασφαλείας, τρωτότητες και ευπάθειες Σελ. 217
iii. Επιθέσεις σε αποκεντρωμένους αυτόνομους οργανισμούς Σελ. 218
iv. Ασάφεια νομικού καθεστώτος Σελ. 219
Ε. Οι προκλήσεις για τους νομικούς και για την έννομη τάξη Σελ. 221
1. Νέος ρόλος για τους νομικούς Σελ. 221
2. Εφαρμοστέο δίκαιο και τοπική αρμοδιότητα δικαστηρίων Σελ. 222
3. Έλλειψη συμβατότητας με τις αρχές του GDPR Σελ. 223
4. Εμπιστευτικότητα πληροφοριών και πρόσβαση διωκτικών αρχών Σελ. 224
Μέρος Δεύτερο
Το κανονιστικό πλαίσιο της τεχνητής νοημοσύνης
Κεφάλαιο 7
Αλγοριθμική αστυνόμευση και ανθρώπινα δικαιώματα
Α. Μοντέλα προβλεπτικής αστυνόμευσης Σελ. 228
1. Γεωγραφικά συστήματα αστυνόμευσης Σελ. 228
i. Παραδείγματα προεγκληματικών εφαρμογών Σελ. 229
ii. Αποτελέσματα προβλεπτικών μεθόδων Σελ. 230
Β. Υγειονομικά συστήματα αστυνόμευσης Σελ. 232
1. Κορωνοϊός και αυτοματοποιημένα συστήματα κοινωνικού ελέγχου Σελ. 233
2. Πρόσβαση αστυνομικών αρχών στα τηλεπικοινωνιακά δεδομένα θέσης Σελ. 234
3. Το δικαίωμα στην υγεία απέναντι στο δικαίωμα στην ιδιωτικότητα Σελ. 236
Γ. Νευρολογικά συστήματα ποινικής διερεύνησης Σελ. 239
1. Ενδογενή Γνωστικά Προκλητά Δυναμικά Σελ. 240
2. Λειτουργική Απεικόνιση Μαγνητικού Συντονισμού Σελ. 240
3. Ηλεκτροεγκεφαλογράφημα (brain fingerprinting) Σελ. 241
4. Η αποκατάσταση ενός αθώου Σελ. 242
5. Οι εγκεφαλικοί ανιχνευτές αλήθειας ως νοητικοί αποκωδικοποιητές Σελ. 243
Δ. Bιομετρικά συστήματα αστυνόμευσης Σελ. 245
1. Αστυνομικές φορητές κάμερες Σελ. 247
2. Συστήματα αναγνώρισης φωνής Σελ. 248
3. Η φωνή ως δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα Σελ. 249
Ε. Ρομποτικά συστήματα αστυνόμευσης Σελ. 250
1. Κλέφτες και ρομποτικοί αστυνόμοι Σελ. 251
2. Δημοκρατική νομιμοποίηση και θεσμικός έλεγχος Σελ. 252
3. Έγκλημα και ρομποτική τιμωρία Σελ. 253
ΣΤ. Οι κίνδυνοι της ηλεκτρονικής αστυνόμευσης για τις ατομικές ελευθερίες Σελ. 254
1. Αλγοριθμική διακυβέρνηση προς τον ψηφιακό ολοκληρωτισμό Σελ. 256
i. Μαζική παρακολούθηση και ανθρώπινα δικαιώματα Σελ. 257
ii. Νομιμότητα επεξεργασίας βάσει της Οδηγίας επιβολής του νόμου Σελ. 259
iii. Συστήματα αυτοματοποιημένου κοινωνικού ελέγχου Σελ. 260
α. Tο σύνδρομο της Κίνας Σελ. 260
β. Tο πέρασμα στην Ινδία Σελ. 265
iv. Οι κίνδυνοι καταχρήσεων από τις διωκτικές αρχές Σελ. 269
Κεφάλαιο 8
Οι ηθικές και δεοντολογικές αρχές μιας αξιόπιστης ΤΝ
Α. Ανθρώπινη διοίκηση και εποπτεία Σελ. 272
1. Οι αλγόριθμοι της οργής Σελ. 272
2. Αστοχίες, κοινωνικές προκαταλήψεις και κακόβουλη χρήση αλγορίθμων Σελ. 273
i. Η αβάστακτη ελαφρότητα των αλγορίθμων αναγνώρισης προσώπου Σελ. 274
ii. Διακριτική μεταχείριση και ρατσιστικά στερεότυπα Σελ. 275
iii. Αλγόριθμοι ετικετών εικόνας Σελ. 276
iv. Κοινωνικά δίκτυα Σελ. 276
v. Εξόρυξη δεδομένων προς εξαπάτηση κρατικών αρχών Σελ. 277
3. Η λεκτική ενσωμάτωση ως εργαλείο μεταφοράς προκαταλήψεων Σελ. 278
Β. Αρχή επεξηγησιμότητας Σελ. 279
1. Διαδικασία παραγωγής διαφανών αλγορίθμων Σελ. 280
2. Η επεξήγηση της επεξηγησιμότητας Σελ. 281
i. Η επεξηγησιμότητα των αλγορίθμων από άποψη GDPR Σελ. 282
ii. Δικαίωμα στην παροχή ατομικών εξηγήσεων Σελ. 282
3. Αλγοριθμική εκτίμηση αντικτύπου Σελ. 285
i. Η δυσχέρεια επεξήγησης των αλγορίθμων μηχανικής μάθησης Σελ. 285
ii. Αδυναμία παροχής εξηγήσεων βάσει GDPR Σελ. 287
iii. Ανάγκη αλγοριθμικής αξιολόγησης αντικτύπου Σελ. 288
iv. Σχέση αλγοριθμικής μελέτης αντικτύπου και μελέτης αντικτύπου ιδιωτικότητας Σελ. 289
4. Η επεξηγησιμότητα σε νομικά αξιολογικά συστήματα Σελ. 290
i. Το Κινέζικο Δωμάτιο Σελ. 292
ii. Τα όρια της μηχανικής μάθησης στο χώρο του δικαίου Σελ. 293
iii. Η μηχανική μάθηση απέναντι στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας Σελ. 294
Γ. Σχεδιαστικές προδιαγραφές συστημάτων Σελ. 296
1. Ακρίβεια πρόβλεψης Σελ. 296
2. Δυνατότητα επιθεώρησης Σελ. 296
3. Διαφάνεια διαδικασιών λήψης αποφάσεων Σελ. 296
Δ. Μηχανισμοί ανθρώπινης επίβλεψης και διακυβέρνησης Σελ. 296
1. Ανθρώπινη παρέμβαση Σελ. 297
2. Ανθρώπινη παρακολούθηση Σελ. 298
3. Ανθρώπινος έλεγχος Σελ. 299
Ε. Κυβερνοασφάλεια και τεχνική ευρωστία συστημάτων Σελ. 300
1. Η συνδεσιμότητα στο διαδίκτυο ως τρωτότητα Σελ. 300
2. Η ευρωπαϊκή νομοθεσία για την ασφάλεια και την πιστοποίηση Σελ. 302
3. H τεχνητή νοημοσύνη ως μέσο επίθεσης κατά συστημάτων Σελ. 303
i. Η εξαπάτηση των αλγορίθμων από εγκληματίες Σελ. 305
ii. Η χειραγώγηση συστημάτων αναγνώρισης εικόνων Σελ. 305
iii. Η παραβίαση των εκπαιδευμένων μοντέλων μηχανικής μάθησης Σελ. 306
4. H τεχνητή νοημοσύνη ως μέσο άμυνας των συστημάτων Σελ. 307
i. Συμπεριφορικά Συστήματα Σελ. 308
ii. Γνωσιακά Συστήματα Σελ. 309
iii. Τεχνικές τεχνητής νοημοσύνης για την προστασία της ιδιωτικότητας Σελ. 309
ΣΤ. Ακρίβεια, διαφάνεια και αξιοπιστία Σελ. 310
1. Ποιότητα, ακεραιότητα και προσβασιμότητα δεδομένων Σελ. 312
2. Σεβασμός διαφορετικότητας, έλλειψη διακρίσεων και αμεροληψία Σελ. 313
Z. Προστασία ιδιωτικής ζωής και επωφελής διαχείριση δεδομένων Σελ. 314
1. Τήρηση αρχών σύννομης επεξεργασίας του GDPR Σελ. 314
2. Προσβασιμότητα και φιλική σχεδίαση Σελ. 315
3. Κοινωνική και περιβαλλοντική ευημερία Σελ. 316
4. Λογοδοσία των αλγορίθμων και αποζημίωση χρηστών Σελ. 317
5. Ελαχιστοποίηση και αναφορά αρνητικών επιπτώσεων Σελ. 318
Κεφάλαιο 9
Από τους κώδικες νόμων στους νόμους του κώδικα
Α. Οι νομοθετικές πρωτοβουλίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Σελ. 320
1. Εξισορρόπηση προστασίας των πολιτών και τεχνολογικής ανάπτυξης Σελ. 320
2. Σύστημα αστικής ευθύνης για την προστασία ιδιωτών και επιχειρήσεων Σελ. 321
i. Αντικειμενική ευθύνη για συστήματα ΤΝ «υψηλού κινδύνου» Σελ. 321
ii. Ποσά αποζημιώσεων Σελ. 321
iii. Υποκειμενική ευθύνη για συστήματα ΤΝ «χαμηλού κινδύνου» Σελ. 322
iv. Ευθύνη από κοινού και εις ολόκληρον Σελ. 322
3. Αποτελεσματική προστασία διανοητικής ιδιοκτησίας Σελ. 323
Β. Η συμμετοχή του αλγορίθμου στη συμβατική διαδικασία Σελ. 323
1. Η συμβουλευτική και επιβοηθητική λειτουργία του αλγορίθμου Σελ. 323
2. Η αυτόνομη λειτουργία του αλγορίθμου Σελ. 324
Γ. Η νομική ευθύνη από τη χρήση αλγορίθμων Σελ. 325
1. Ο αλγόριθμος ως χρηματιστής Σελ. 326
i. Κίνδυνος απώλειας περιουσίας επενδυτών Σελ. 326
ii. Κίνδυνος χειραγώγησης και χρηματιστηριακές κρίσεις Σελ. 327
iii. Ανάγκη εποπτείας και ελέγχου Σελ. 327
2. Αλγόριθμοι και διανοητική ιδιοκτησία Σελ. 328
i. Ο αλγόριθμος ως εφευρέτης Σελ. 328
ii. Ο αλγόριθμος ως πνευματικός δημιουργός Σελ. 330
3. Η αλγοριθμική δημοσιογραφία Σελ. 332
i. Ψευδείς ειδήσεις και παραπληροφόρηση κοινής γνώμης Σελ. 334
ii. Fake news και deep fakes Σελ. 335
Γ. Αναγνώριση ηλεκτρονικής προσωπικότητας σε ρομπότ; Σελ. 337
1. Αστική ευθύνη των ρομπότ; Σελ. 337
2. Ανάγκη εναρμόνισης ευρωπαϊκών κανόνων περί ευθύνης Σελ. 338
3. Η ευθύνη από άποψη ελληνικού δικαίου Σελ. 339
Δ. Θανατηφόρα αυτόνομα οπλικά συστήματα (Lethal Autonomous Weapons) Σελ. 340
1. Ανοίγοντας το κουτί της Πανδώρας Σελ. 340
2. The laws of the LAWs Σελ. 341
3. Προς μια προληπτική διεθνή απαγόρευση των αυτόνομων όπλων; Σελ. 342
Κεφάλαιο 10
Ρομποτική και διαδίκτυο των πραγμάτων: Αυτόνομα οχήματα
Α. Αυτόνομα οχήματα Σελ. 345
1. Επίπεδα αυτόνομης οδήγησης Σελ. 347
i. Πλήρως χειροκίνητη οδήγηση Σελ. 347
ii. Υποβοηθούμενη οδήγηση Σελ. 348
iii. Μερικώς αυτοματοποιημένη οδήγηση Σελ. 348
iv. Αυτοματοποιημένη οδήγηση υψηλού βαθμού Σελ. 348
v. Πλήρως αυτοματοποιημένη οδήγηση Σελ. 349
vi. Αυτόνομη οδήγηση Σελ. 349
Β. Νομική ευθύνη από τη χρήση αυτόνομων οχημάτων Σελ. 350
1. Ευθύνη οδηγού και ιδιοκτήτη οχήματος Σελ. 351
2. Ευθύνη κατασκευαστή ως παραγωγού ελαττωματικών προϊόντων Σελ. 352
i. Αδικοπρακτική ευθύνη παραγωγού Σελ. 352
ii. Προγραμματισμός αλγορίθμου οδήγησης Σελ. 353
3. Ευθύνη ασφαλιστή Σελ. 355
Γ. Οι εθνικοί νόμοι περί αυτοοδηγούμενων οχημάτων Σελ. 356
1. Η αμερικανική νομοθεσία Σελ. 356
2. H Ευρωπαϊκή νομοθεσία Σελ. 358
i. Η γερμανική νομοθεσία Σελ. 359
ii. Η βρετανική νομοθεσία Σελ. 361
Κεφάλαιο 11
Εμπορική εκμετάλλευση και προστασία τεχνολογικών αγαθών
Α. Συμβάσεις ανάπτυξης λογισμικού ΑΙ Σελ. 364
1. Το λογισμικό ως προϊόν Σελ. 366
i. Η διάθεση εμπιστευτικών δεδομένων του πελάτη Σελ. 366
ii. Η χρήση ανοικτών δεδομένων του δημοσίου τομέα Σελ. 367
iii. Η παραγωγή του εκπαιδευμένου μοντέλου Σελ. 367
2. Συμβατικά μοντέλα ανάπτυξης Σελ. 368
i. Το «μοντέλο καταρράκτης» Σελ. 368
ii. Το «διερευνητικό πολυφασικό μοντέλο» Σελ. 368
3. Υποχρεώσεις συμβαλλομένων Σελ. 369
i. Η δημιουργία του εκπαιδευμένου μοντέλου Σελ. 370
α. Εκπαίδευση, έλεγχος και αποδοχή Σελ. 371
β. Ποσότητα και ποιότητα των εκπαιδευτικών δεδομένων Σελ. 371
γ. Πρότυπα και μοτίβα δεδομένων Σελ. 372
ii. Η λειτουργία του εκπαιδευμένου μοντέλου Σελ. 372
α. Επίλυση προβλημάτων Σελ. 372
β. Τεχνολογική και οικονομική αξία Σελ. 373
iii. H ιδιοκτησία του εκπαιδευμένου μοντέλου Σελ. 373
α. Αποκλειστική εκμετάλλευση από τον πελάτη Σελ. 373
β. Διασφάλιση δικαιωμάτων Σελ. 374
γ. Έργα συνεργασίας και συνεκμετάλλευση Σελ. 374
iv. Ο έλεγχος τήρησης των συμβατικών όρων Σελ. 374
α. Προστασία προσωπικών δεδομένων των χρηστών Σελ. 375
β. Πλημμελής λειτουργία ρομποτικών συστημάτων Σελ. 375
2. Το λογισμικό ΤΝ ως υπηρεσία Σελ. 376
i. Χρήση εκπαιδευμένου μοντέλου Σελ. 376
ii. Συμβατικοί όροι Σελ. 377
iii. Παρεχόμενες υπηρεσίες Σελ. 378
Β. Τεχνολογικά αγαθά και διανοητική ιδιοκτησία Σελ. 378
1. Η νομική προστασία του λογισμικού ΑΙ ως εφεύρεσης Σελ. 380
i. Δικαιώματα εφευρέτη Σελ. 380
ii. H ευρωπαϊκή και διεθνής προστασία Σελ. 380
iii. Ευρεσιτεχνίες λογισμικού δημιουργικής τεχνητής νοημοσύνης Σελ. 381
2. Η νομική προστασία του λογισμικού ΑΙ ως πνευματικού έργου Σελ. 382
3. Η νομική προστασία των βάσεων δεδομένων Σελ. 383
i. Οι όροι προστασίας του κατασκευαστή Σελ. 383
ii. Οι άδειες χρήσης βάσεων δεδομένων για εκπαίδευση αλγορίθμων Σελ. 384
iii. Παράνομη χρήση βάσεων και προσβολή προσωπικών δεδομένων Σελ. 385
4. Η νομική προστασία των μηχανικά παραγόμενων έργων Σελ. 385
i. Ο ανθρώπινος δημιουργικός παράγοντας Σελ. 385
ii. Οι αλγοριθμικοί καλλιτέχνες Σελ. 386
iii. Οι προτεινόμενες λύσεις Σελ. 387
iv. Η υπόθεση «Monkey Selfie» Σελ. 388
Γ. Προστασία με δίκαιο εμπορικών απορρήτων, σημάτων και αθέμιτου ανταγωνισμού Σελ. 389
1. Προστασία εφαρμογών ΑΙ ως εμπορικών απορρήτων Σελ. 388
i. Έννοια εμπορικού απορρήτου Σελ. 389
ii. Περιπτώσεις παραβιάσεων απορρήτου Σελ. 390
iii. Οι νέοι ευρωπαϊκοί κανόνες περί ελέγχου και διαφάνειας Σελ. 391
2. Προστασία εφαρμογών ΑΙ ως εμπορικών σημάτων Σελ. 392
i. Από το «shopping-then-shipping» προς το «shipping-then-shopping» Σελ. 393
ii. Εμπορικά σήματα και διαδικτυακές αγορές Σελ. 394
3. Προστασία εφαρμογών ΑΙ με το δίκαιο του αθέμιτου ανταγωνισμού Σελ. 395
Κεφάλαιο 12
Αλγόριθμοι, ανταγωνισμός και προστασία καταναλωτή
A. Αλγοριθμική συμπαιγνία επιχειρήσεων στην ψηφιακή αγορά Σελ. 396
1. Η μηχανική μάθηση ως εργαλείο συμπαιγνίας Σελ. 397
2. Τύποι αλγορίθμων τιμολόγησης και παραβιάσεις ανταγωνισμού Σελ. 398
3. H γενετική της μύγας στη δίνη των αλγορίθμων Σελ. 400
4. Ανάγκη ελέγχου από Αρχές Ανταγωνισμού Σελ. 401
B. Νευρωνικό μάρκετινγκ και εμπορική προώθηση Σελ. 402
1. Ξεκλειδώνοντας το υποσυνείδητο: διεπαφές εγκεφάλου και υπολογιστή Σελ. 403
i. Νευρωνικό μάρκετινγκ και νευροτεχνολογία Σελ. 403
ii. Don’t advertise, neurotise Σελ. 404
iii. Νομικά και ηθικά ζητήματα από τη χρήση νευροτεχνολογιών Σελ. 406
Επίλογος Σελ. 408
Βιβλιογραφία Σελ. 413
Πρότυπα συμβάσεων, πρακτικά, οδηγίες και υποδείγματα
Υπόδειγμα 1 – Κατάλογος αξιολόγησης αξιοπιστίας της τεχνητής νοημοσύνης Σελ. 421
Υπόδειγμα 2 – Διαδικασία προμήθειας αξιόπιστων συστημάτων ΑΙ Σελ. 431
Υπόδειγμα 3 – Οδηγία για την αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων μέσω ΑΙ Σελ. 432
Υπόδειγμα 4 – Αλγοριθμική Μελέτη Αντικτύπου Σελ. 443
Υπόδειγμα 5 – Μελέτη Αντικτύπου Ιδιωτικότητας από τη χρήση αλγορίθμου Σελ. 445
Υπόδειγμα 6 – Πολιτική Ηθικής Χρήσης Τεχνητής Νοημοσύνης Σελ. 447
Υπόδειγμα 7 – Σύμβαση δημιουργίας ζωγραφικών έργων με χρήση λογισμικού τεχνητής νοημοσύνης Σελ. 448
Υπόδειγμα 8 – Σύμβαση χρήσης υπηρεσίας ΤΝ (ΑΙ as a service) Σελ. 451
Υπόδειγμα 9 – Χρήση Δεδομένων προς ανάπτυξη Ανοικτού Μοντέλου ΤΝ Σελ. 454
Υπόδειγμα 10 – Παροχή Υπηρεσίας ΑΙ μέσω Cloud Σελ. 463
Υπόδειγμα 11 – Πρακτικός έλεγχος αντικειμενικότητας αλγορίθμου: Η περίπτωση Twitter Σελ. 466
Υπόδειγμα 12 – Κατάλογος προτεινομένων «προτύπων» για συστήματα ΑΙ Σελ. 472
Υπόδειγμα 13 – Πρόταση Ευρωπαϊκού Κανονισμού σχετικά με την ευθύνη για τη λειτουργία των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης Σελ. 475
Υπόδειγμα 14 – Δομή ενός αλγορίθμου Σελ. 483
Υπόδειγμα 15 – Δείγμα Κώδικα ΑΙ και μηχανικής μάθησης Σελ. 484
Αλφαβητικό ευρετήριο Σελ. 487
Back to Top