Τετάρτη 09 Νοεμβρίου 2022Βιντεοσκοπημένο

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εισηγητές: Ρεντούλης Π.

 

Το περιοδικό «Εφαρμογές Αστικού Δικαίου & Πολιτικής Δικονομίας» (ΕφΑΔΠολΔ) και η ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ εγκαινιάζουν μια νέα σειρά Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Σεμιναρίων στο Αστικό Δίκαιο και την Πολιτική Δικονομία με σκοπό την κατάρτιση του νομικού κόσμου σε επίκαιρα θέματα πρακτικής σημασίας και εφαρμογής από κορυφαίους νομικούς της πράξης.

 

Στους συμμετέχοντες του Σεμιναρίου παρέχεται δωρεάν:

 

 

Το Σεμινάριο «Εφαρμοσμένη Πολιτική Δικονομία» εγκαινιάζει μια νέα σειρά εκπαιδευτικών προγραμμάτων με καθαρά πρακτικό προσανατολισμό υπό την αιγίδα του περιοδικού ΕφΑΔΠολΔ και έχει σκοπό να εξοικειώσει τους συμμετέχοντες με την εφαρμογή στην πράξη, των διατάξεων του νέου ΚΠολΔ Ν 4963/2022 (ΦΕΚ Α΄149). Το Σεμινάριο που θα διεξάγεται σε επαναλαμβανόμενους κύκλους θα επικαιροποιείται διαρκώς όχι μόνο με τις επελθούσες νομοθετικές μεταβολές αλλά και με όλες τις πιο κρίσιμες νομολογιακές εξελίξεις στο πεδίο του αστικού δικονομικού δικαίου, έτσι ώστε να καθίσταται απολύτως χρήσιμο για τον εφαρμοστή του δικαίου.

Δικαιοδοσία, αρμοδιότητα και διάδικοι στην πολιτική δίκη
  - Δικαιοδοσία
  - Υλική αρμοδιότητα
  - Τοπική αρμοδιότητα
  - Λειτουργική αρμοδιότητα
  - Οι διάδικοι (Ικανότητα διαδίκου, Ικανότητα δικαστικής παραστάσεως, Ικανότητα προς το δικολογείν, Νομιμοποίηση, Έννομο συμφέρον)

 

Διαδικασία στα πρωτοβάθμια δικαστήρια

  - Στην τακτική διαδικασία
  - Στις ειδικές διαδικασίες
  - Ομοδικία
  - Συμμετοχή τρίτων προσώπων στη δίκη
  - Αντικειμενική σώρευση αγωγών
  - Άμυνα του εναγομένου (άρνηση – ενστάσεις – ανταγωγή).

 

Η αποδεικτική διαδικασία

  - Το βάρος απόδειξης
  - Τα είδη απόδειξης
  - Η ομολογία
  - Η αυτοψία
  - Η πραγματογνωμοσύνη
  - Οι μάρτυρες
  - Η εξέταση των διαδίκων
  - Οι ένορκες βεβαιώσεις
  - Τα έγγραφα
  - Τα δικαστικά τεκμήρια
  - Τα μη πληρούντα τους όρους του νόμου αποδεικτικά μέσα

 

• Ένδικα μέσα και ανακοπές
  - Το παραδεκτό (επιτρεπτό) των ενδίκων μέσων
  - Η ανακοπή ερημοδικίας
  - Η έφεση
  - Η αναψηλάφηση
  - Η αναίρεση
  - Η ανακοπή και η τριτανακοπή

 

 • Προδικασία και μέσα αναγκαστικής εκτελέσεως μη χρηματικών απαιτήσεων
  - Η αξίωση για αναγκαστική εκτέλεση (εκτελεστός τίτλος – νομιμοποίηση – βέβαιη και εκκαθαρισμένη απαίτηση)
  - Προδικασία αναγκαστικής εκτελέσεως
  - Παράδοση ή απόδοση κινητών – 941 ΚΠολΔ
  - Παράδοση ή απόδοση ποσότητας κινητών ή ανώνυμων χρεογράφων – 942 ΚΠολΔ
  - Παράδοση ή απόδοση ακινήτου, πλοίου ή αεροσκάφους – 943 & 944 ΚΠολΔ
  - Υποχρέωση εκτέλεσης ορισμένης πράξης που μπορεί να διενεργηθεί και από τρίτο πρόσωπο – 945 ΚΠολΔ
  - Υποχρέωση εκτέλεσης ορισμένης πράξης που μπορεί να διενεργηθεί μόνον αυτοπροσώπως – 946 ΚΠολΔ
  - Υποχρέωση παράλειψης ή ανοχής πράξης – 947 ΚΠολΔ
  - Καταδίκη σε δήλωση βουλήσεως – 949 ΚΠολΔ
  - Παράδοση ή απόδοση τέκνου και επικοινωνία με αυτό – 950 ΚΠολΔ

 

 • Μέσα αναγκαστικής εκτελέσεως χρηματικών απαιτήσεων
  - Αναγκαστική διαχείριση – Προσωπική κράτηση
  - Κατάσχεση (κινητών – ακινήτων – εις χείρας τρίτου – ειδικών περιουσιακών στοιχείων)
  - Αναγκαστικός πλειστηριασμός
  - Διανομή πλειστηριάσματος (γενικά προνόμια – ειδικά προνόμια – συρροή)

 

 • Εκτελεστικές δίκες
  - Η ανακοπή του 933 ΚΠολΔ
  - Η ανακοπή του 936 ΚΠολΔ
  - Η αναστολή της εκτελεστικής διαδικασίας (938 ΚΠολΔ)

Σε δικηγόρους, δικαστές, συμβολαιογράφους, δικαστικούς επιμελητές, ασκούμενους δικηγόρους, αλλά και σε φοιτητές νομικής που θέλουν να εξοικειωθούν με την πολιτική δικονομία στην πράξη ιδίως μετά και τις σημαντικές αλλαγές που επήλθαν στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας με τους Ν 4842/2021 και 4855/2021, αλλά και σε οποιονδήποτε άλλον επιθυμεί να ενημερωθεί και εκπαιδευτεί στην εφαρμογή στην πράξη ενός από τα σημαντικότερα δικονομικά νομοθετήματα, όπως είναι ο ΚΠολΔ.

Παντελεήμων Ρεντούλης

Ο Παντελεήμων Ρεντούλης είναι δικηγόρος - εταίρος της δικηγορικής εταιρίας «ΠΡΑΞΙΣ Δικηγορική», μέλος ΣΕΠ (Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού) του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και Μεταδιδακτορικός Ερευνητής της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ. Είναι επίσης αριστούχος διδάκτωρ νομικής και επιστημονικός συνεργάτης των περιοδικών Εφαρμογές Αστικού Δικαίου και Πολιτικής Δικονομίας, Επιθεώρηση Πολιτικής Δικονομίας και Ελληνική Δικαιοσύνη. Κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του έχει αναπτύξει ιδιαίτερη ενασχόληση με το αντικείμενο της πολιτικής δικονομίας αφενός ως μαχόμενος δικηγόρος, αφετέρου παραδίδοντας μαθήματα, κάνοντας εισηγήσεις και σεμινάρια και δημοσιεύοντας συνεχώς σχετικά άρθρα στο νομικό Τύπο. Έχει δημοσιεύσει τρεις μονογραφίες και παράλληλα, έχει συμμετάσχει στη συγγραφή γενικότερων έργων με αντικείμενο την κατ’ άρθρον ερμηνεία του ΚΠολΔ, τα ασφαλιστικά μέτρα, την εκουσία δικαιοδοσία και την αναγκαστική εκτέλεση που έχουν εκδοθεί από τη ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ.

Τρόπος Πληρωμής:

Για τους τρόπους πληρωμής δείτε εδώ

Παροχές

Στους συμμετέχοντες παρέχεται συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό καθώς και ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης, η οποία ενεργοποιείται με την ολοκλήρωση παρακολούθησης του προγράμματος.

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 19450
23 ώρες
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Εισηγητές: Ρεντούλης Π.
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 370,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 19450
23 ώρες
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Εισηγητές: Ρεντούλης Π.
Back to Top