ΕΦΕΥΡΕΣΕΙΣ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ


Διπλώματα ευρεσιτεχνίας επί τεχνολογίας CRISPR

Σε απόθεμα

Τιμή: 30,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 18154
Λεφάκης Λ.
Βιδάλης Τ.
Το έργο «Εφευρέσεις γονιδιωματικής τροποποίησης - Διπλώματα ευρεσιτεχνίας επί τεχνολογίας CRISPR» αποτελεί  πεδίο πρωτότυπης έρευνας όχι μόνο για το εμπορικό δίκαιο, αλλά συνολικά για την ελληνική νομική επιστήμη, αφού η βιοτεχνολογία έχει την ιδιαίτερη απαίτηση της διεπιστημονικής προσέγγισης. Ο νομικός, εδώ, πρέπει να έχει εξοικειωθεί με την ορολογία των βιολογικών επιστημών. Για να το καταφέρει, χρειάζεται χρόνος επίμονης ενασχόλησης και αγάπη για τη γνώση. Το έργο αποτελεί παραδειγματική περίπτωση, γιατί το ζητούμενο στο πεδίο της έρευνάς του δεν είναι να το παρακολουθούν οι ομότεχνοί του απλώς, αλλά κυρίως οι βιοεπιστήμονες που έχουν ανάγκη τα εργαλεία που τους προσφέρει.
Πρόλογος Σελ. IX
Σημείωμα συγγραφέα Σελ. XIII
Συντομογραφίες Σελ. XV
Εισαγωγή Σελ. 1
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
Τεχνικές γονιδιωματικής τροποποίησης
1. Μέθοδοι επεξεργασίας του γονιδιώματος Σελ. 5
2. CRISPR και τύποι αυτού Σελ. 6
3. Ειδικά η νουκλεάση Cas9 Σελ. 9
4. Έκτοπα ρήγματα Σελ. 10
5. Θεραπευτικές-κλινικές εφαρμογές και βελτιώσεις Σελ. 12
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
Τεχνολογία CRISPR και δίκαιο
1. Εισαγωγικά Σελ. 16
2. Γενική θεώρηση Σελ. 17
3. Ο κανόνας δικαίου Σελ. 17
4. Εφευρέσεις τεχνολογίας CRISPR - Υφίσταται πράγματι καινοτομία; Σελ. 21
5. Χορηγηθείσες ευρεσιτεχνίες τεχνολογίας CRISPR Σελ. 22
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
Η νομική διαμάχη για τις ευρεσιτεχνίες επί τεχνολογίας CRISPR
1. Ιστορικό της διαμάχης Σελ. 25
2. Ένδικα μέσα Σελ. 26
3. Το ζήτημα του αληθούς εφευρέτη Σελ. 28
4. Η αντιδικία στην Ευρώπη Σελ. 31
5. Το ζήτημα του εφευρετικού βήματος Σελ. 32
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
Τεχνολογία CRISPR και γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί
1. Εισαγωγικά Σελ. 36
2. Το νομοθετικό πλαίσιο Σελ. 37
3. Η νομολογία του ΔΕΕ μέχρι την απόφαση C‑528/16 Σελ. 39
4. Η απόφαση C‑528/16 Σελ. 40
5. Κρίσεις επί της απόφασης Σελ. 44
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
Από τη γενετική μηχανική στη γονιδιωματική τροποποίηση: γονιδιακή επεξεργασία και ηθικά ζητήματα
1. Γενετική μηχανική Σελ. 46
2. Επεξεργασία - τροποποίηση Σελ. 48
3. Το ανθρώπινο γονίδιο Σελ. 51
4. Γονιδιωματική τροποποίηση και ηθικά ζητήματα Σελ. 52
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
Συγκριτική δικαιική επισκόπηση
1. Ηνωμένες Πολιτείες Σελ. 57
2. Κίνα Σελ. 63
3. Ευρώπη Σελ. 63
4. Η επιζητούμενη εναρμόνιση στην αντιμετώπιση της τεχνολογίας γονιδιωματικής τροποποίησης Σελ. 65
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ
Βιοϊατρικές έρευνες και βιοηθικά ζητήματα τεχνολογίας CRISPR
1. Η Σύμβαση του Οβιέδο Σελ. 68
2. Έρευνα και ευγονική υπό το πρίσμα της τεχνολογίας CRISPR Σελ. 70
3. Η χρήση εμβρύων στο Ηνωμένο Βασίλειο Σελ. 75
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ
Τεχνολογία CRISPR και ελληνική έννομη τάξη Σελ. 79
1. Το δικαίωμα στην ευρεσιτεχνία και η επιλογή του κανόνα δικαίου Σελ. 80
2. Βιοηθική και ευρεσιτεχνία Σελ. 81
3. Η κτήση του δικαιώματος ευρεσιτεχνίας - Ειδικά η βιομηχανική εφαρμογή Σελ. 84
4. Οι αρνητικές προϋποθέσεις Σελ. 87
5. Άνθρωπος, ανθρώπινο σώμα και επιμέρους στοιχεία Σελ. 90
6. Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και ανθρώπινο σώμα Σελ. 92
7. Γονίδιο και γενετικό υλικό Σελ. 93
8. Το έμβρυο Σελ. 94
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ
Τεχνολογία CRISPR και ατομικά δικαιώματα
1. Η αποστολή των ατομικών δικαιωμάτων Σελ. 96
2. Η ανθρώπινη αξία Σελ. 99
3. Προστασία προσωπικότητας Σελ. 101
4. Προστασία της γενετικής ταυτότητας Σελ. 103
5. Προστασία της υγείας Σελ. 106
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ
Η οικονομική διάσταση των εφευρέσεων CRISPR
1. Γενική θεώρηση Σελ. 109
2. Οι εφευρέσεις γονιδιωματικής τροποποίησης ως εμπόδιο στην προαγωγή της ερευνητικής διαδικασίας Σελ. 111
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ
Μια σύγχρονη δικαιική προσέγγιση
1. Σημεία προβληματισμού Σελ. 117
2. Aμοιβαίες συμφωνίες αδειών εκμετάλλευσης Σελ. 122
3. Κοινοπραξίες δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας Σελ. 125
4. Συμβάσεις σταυροειδούς αδειοδότησης Σελ. 128
5. Η «δοκιμασία» του συστήματος ευρεσιτεχνίας Σελ. 129
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ
Γονιδιωματική αλληλεγγύη και προφύλαξη
1. Γονιδιωματική αλληλεγγύη Σελ. 132
2. Η αρχή της προφύλαξης Σελ. 136
Συμπεράσματα Σελ. 140
Παράρτημα βιολογικών και βιοτεχνολογικών όρων Σελ. 147
Βιβλιογραφία Σελ. 155
Αλφαβητικό ευρετήριο Σελ. 171
Back to Top