ΕΓΓΥΗΣΗ & ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑ

Θεωρία - Νομολογία - Υποδείγματα
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 53,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 53,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 11486
Τσούμας Β.
  • Έκδοση: 2006
  • Βιβλιοδεσία: Εύκαμπτη
  • Σελίδες: 276
  • ISBN: 960-272-353-X
  • Black friday εκδόσεις: 30%
Η παρούσα έκδοση για πρώτη φορά στη νομική βιβλιογραφία καλύπτει τα θέματα της εγγύησης και εγγυοδοσίας, τα οποία ενδιαφέρουν ιδιαίτερα τον κόσμο των συναλλαγών. Επικεντρώνει το ενδιαφέρον της στην εξέταση των θεσμών από τη σκοπιά της δικηγορικής καθημερινότητας, βασιζόμενη κυρίως στην επεξεργασία των νομολογιακών δεδομένων των τελευταίων 25 ετών. Στο πρώτο μέρος, παρουσιάζονται η εγγυητική σύμβαση, οι μορφές της εγγυήσεως και οι βασικές εφαρμογές του θεσμού, οι διαφορές από την εγγυοδοσία και τις άλλες συναφείς σχέσεις, ζητήματα ευθύνης και απαλλαγής του εγγυητή, ενώ ιδιαίτερο κεφάλαιο αφιερώνεται στην τραπεζική πρακτική. Ακολουθεί, σε παράρτημα, η θεώρηση της εγγυοδοσίας από δικονομική σκοπιά και στη συνέχεια παρατίθενται, κατά θεματικές ενότητες, οι σχετικές δικαστικές αποφάσεις που έχουν δημοσιευθεί στο νομικό τύπο την τελευταία εικοσιπενταετία. Το έργο συμπληρώνεται με παράθεση χαρακτηριστικών υποδειγμάτων, καθώς και ενιαίο αλφαβητικό ευρετήριο. Αποτελεί ένα ολοκληρωμένο θεωρητικό και πρακτικό εγχειρίδιο για κάθε μελετητή και εφαρμοστή του δικαίου της εγγυήσεως.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ Η σύμβαση της εγγύησης Σελ. 7
1. Ορισμός της εγγύησης Σελ. 8
2. Αντικείμενο και περιεχόμενο της εγγύησης Σελ. 9
3. Νομική φύση της εγγύησης Σελ. 10
4. Συστατικός τύπος της εγγύησης – ʼκυρη εγγύηση Σελ. 11
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ Είδη και ειδικές μορφές εγγύησης Σελ. 15
1. Αντεγγύηση Σελ. 15
2. Μετεγγύηση Σελ. 16
3. Εντολή πίστωσης τρίτου Σελ. 16
4. Η εγγύηση στην πώληση Σελ. 17
5. Η εγγύηση στη μίσθωση Σελ. 20
6. Η εγγύηση στην ανώνυμη εταιρία Σελ. 23
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ Διάκριση της εγγύησης από άλλες συναφείς σχέσεις Σελ. 27
1. Αναδοχή χρέους Σελ. 27
2. Εγγυοδοσία Σελ. 27
3. Τριτεγγύηση Σελ. 29
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ Η εγγυητική ευθύνη Σελ. 31
1. Ο εγγυητής - Πλείονες Εγγυητές (854 ΑΚ) Σελ. 31
2. Η έκταση της ευθύνης του εγγυητή Σελ. 32
3. Οι ενστάσεις του εγγυητή προς απαλλαγή του Σελ. 35
4. Η ένσταση δίζησης Σελ. 36
5. Η αναγωγή του εγγυητή Σελ. 39
6. Η ευθύνη και τα δικαιώματα του εγγυητή σε περίπτωση πτώχευσης του οφειλέτη Σελ. 40
7. Το δικαίωμα του εγγυητή για ασφάλεια Σελ. 41
8. Υποκατάσταση του δανειστή στα δικαιώματα των τρίτων ενυπόθηκων οφειλετών Σελ. 42
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ Η απελευθέρωση του εγγυητή Σελ. 45
1. Η απόσβεση της εγγύησης Σελ. 45
2. Εγγύηση για ορισμένο χρόνο Σελ. 50
3. Εγγύηση αορίστου χρόνου Σελ. 51
4. Εγγύηση υπέρ εργαζομένου ή εργολάβου Σελ. 52
5. Σύγχυση κύριας οφειλής και εγγύησης Σελ. 53
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ Η εγγύηση στο τραπεζικό δίκαιο Σελ. 55
1. Η εγγυοδοτική σύμβαση Σελ. 55
2. Εγγυητική επιστολή Σελ. 56
3. Η κατάσχεση του ποσού της εγγυητικής επιστολής Σελ. 64
4. Πτώχευση - υπαγωγή σε ειδική εκκαθάριση του οφειλέτη Σελ. 65
5. Η εγγύηση στον αλληλόχρεο λογαριασμό Σελ. 65
6. Εγγύηση και πιστωτική κάρτα Σελ. 69
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’ Δικονομικά Σελ. 75
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
H ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Σελ. 81
Δημοσιεύματα Σελ. 81
1. Έννοια και διακρίσεις εγγυοδοσίας Σελ. 81
α. Η συμβατική εγγυοδοσία Σελ. 82
β. Η νόμιμη εγγυοδοσία Σελ. 82
γ. Η δικαστική εγγυοδοσία Σελ. 83
2. Έννοια και είδη του ασφαλιστικού μέτρου της εγγυοδοσίας Σελ. 83
3. Ισχύουσες διατάξεις Σελ. 84
4. Νομιμοποιούμενοι διάδικοι Σελ. 84
α. Ενεργητική νομιμοποίηση Σελ. 84
β. Παθητική νομιμοποίηση Σελ. 84
γ. Παρέμβαση Σελ. 85
5. Αρμοδιότητα δικαστηρίου Σελ. 85
α. Υλική αρμοδιότητα Σελ. 85
β. Τοπική αρμοδιότητα Σελ. 86
6. Οι προϋποθέσεις επιβολής εγγυοδοσίας Σελ. 86
7. Η απόφαση Σελ. 88
α. Η διακριτική ευχέρεια του δικαστηρίου Σελ. 88
β. Απόφαση που διατάσσει εγγυοδοσία Σελ. 88
i. Αντικείμενο της εγγυοδοσίας Σελ. 89
ii. Προθεσμία δόσης της εγγύησης Σελ. 92
γ. Ανάκληση - μεταρρύθμιση Σελ. 93
8. Συνέπειες της κατάθεσης Σελ. 94
α. Δικαίωμα ενεχύρου Σελ. 94
β. Ευθύνη εγγυήτριας τράπεζας Σελ. 94
γ. Έγερση κύριας αγωγής Σελ. 95
9. Συμπλήρωση ή αντικατάσταση της εγγύησης Σελ. 95
10. Κατάπτωση της εγγύησης Σελ. 96
11. ʼρση της εγγύησης Σελ. 99
12. Αντικατάσταση ασφαλιστικού μέτρου με εγγυοδοσία Σελ. 100
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ Η σύμβαση της εγγύησης Σελ. 113
1) Ορισμός της εγγύησης (847 ΑΚ) Σελ. 113
2) Αντικείμενο και περιεχόμενο της εγγύησης (847 ΑΚ) Σελ. 117
3) Νομική φύση της εγγύησης Σελ. 119
4) Συστατικός τύπος της εγγύησης (849 ΑΚ) - ʼκυρη εγγύηση Σελ. 124
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ Είδη και ειδικές μορφές εγγύησης Σελ. 131
1) Αντεγγύηση Σελ. 131
2) Εντολή πίστωσης τρίτου (870 ΑΚ) Σελ. 133
3) Η εγγύηση στη μίσθωση Σελ. 133
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ Διάκριση της εγγύησης από άλλες συναφείς σχέσεις Σελ. 137
1) Αναδοχή χρέους Σελ. 137
2) Εγγυοδοσία Σελ. 137
3) Τριτεγγύηση Σελ. 151
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ Η εγγυητική ευθύνη Σελ. 153
1) Ο εγγυητής – πλείονες εγγυητές (864 ΑΚ) Σελ. 153
2) Η έκταση της ευθύνης του εγγυητή (851,852 ΑΚ) Σελ. 155
3) Οι ενστάσεις του εγγυητή για την απαλλαγή του (853, 855, 856, 859) και ειδικότερα Σελ. 165
4) Ένσταση διζήσεως (855, 856, 857 ΑΚ) Σελ. 168
5) Η αναγωγή του εγγυητή (858, 859, 860 ΑΚ) Σελ. 172
6) Δικαίωμα του εγγυητή για ασφάλεια (861 ΑΚ) Σελ. 179
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ Η απελευθέρωση του εγγυητή Σελ. 181
1) Απόσβεση της εγγύησης (862,863,864 ΑΚ) Σελ. 181
2) Εγγύηση για ορισμένο χρόνο (866 ΑΚ) Σελ. 190
3) Εγγύηση για αόριστο χρόνο (867, 868 ΑΚ) Σελ. 194
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ Εγγύηση στο τραπεζικό δίκαιο Σελ. 195
1) Εγγυοδοτική σύμβαση Σελ. 195
2) Εγγυητική επιστολή Σελ. 195
3) Η εγγύηση στον αλληλόχρεο λογαριασμό Σελ. 241
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’ Λοιπά θέματα εγγύησης Σελ. 247
Δικονομικά Σελ. 247
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ 
1. Αγωγή κατά του εγγυητή από σύμβαση δανείου Σελ. 253
2. Αναγωγή του εγγυητή κατά του οφειλέτη Σελ. 255
3. Αγωγή κατά του εγγυητή από σύμβαση δανείου Σελ. 257
4. Αίτηση για άρση ασφαλιστικού μέτρου εγγυοδοσίας Σελ. 259
5. Αίτηση ανάκλησης απόφασης και άρσης Σελ. του ασφαλι
6. Αίτηση μεταρρύθμισης απόφασης ασφαλιστικών μέτρων και αντικατάστασης συντηρητικής κατάσχεσης με εγγυοδοσία Σελ. 263
ENIAIO ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ EΥΡΕΤΗΡΙΟ Σελ. 269
Back to Top