Τετάρτη 09 Δεκεμβρίου 2020Βιντεοσκοπημένο

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ζητήματα από εταιρική και φορολογική σκοπιά

Η εξ αποστάσεως παρακολούθηση γίνεται μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας edu.nb.org

Εισηγητές: Δημητροπούλου Ε., Πανέτσος Λ., Πόθος Π.

Στο πλαίσιο της αυξανόμενης δραστηριοποίησης των αλλοδαπών εταιριών στην Ελλάδα, οι τρόποι πραγματοποίησης της εγκατάστασης αλλά και οι υποχρεώσεις που προκύπτουν από αυτήν, καθίσταται ένα ιδιαιτέρως ενδιαφέρον ζήτημα από πρακτικής σκοπιάς. Σκοπός του Σεμιναρίου είναι να παρουσιάσει τους βασικούς κανόνες δραστηριοποίησης των αλλοδαπών εταιριών σε άλλες χώρες, όπως αυτοί έχουν διαμορφωθεί σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό δίκαιο και τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, τη διαδικασία της σύστασης δευτερεύουσας εγκατάστασης αλλά και τις υποχρεώσεις των αλλοδαπών εταιριών καθ’όλη τη διάρκεια της εγκατάστασής τους στην Ελλάδα, τόσο από εταιρικής (σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου Ν 4635/2019) όσο και από φορολογικής σκοπιάς. Παράλληλα, θα εξεταστούν τα κύρια φορολογικά ζητήματα που σχετίζονται τη δραστηριοποίηση μιας αλλοδαπής εταιρίας στην Ελλάδα, ή με τη σύσταση μιας αλλοδαπής εταιρείας από έναν Έλληνα φορολογικό κάτοικο. Τέλος, θα γίνει αναφορά σε ορισμένες ειδικές κατηγορίες αλλοδαπών εταιριών και μορφωμάτων. Εν τέλει, το Σεμινάριο θα προσεγγίσει το ζήτημα της εγκατάστασης των αλλοδαπών εταιρειών από πρακτική σκοπιά και θα αναδείξει μια σειρά ζητημάτων που θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την εγκατάσταση και λειτουργία των αλλοδαπών εταιρειών στην Ελλάδα, καθώς και κατά την σύσταση αλλοδαπών εταιρειών από Έλληνες φορολογικούς κατοίκους.

 • Εισαγωγή: Η δραστηριοποίηση αλλοδαπών εταιριών σε άλλες χώρες -Πραγματική και καταστατική έδρα μίας εταιρίας & δευτερεύουσα εγκατάσταση
  • Η σχετική νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου
  • Τρόποι εγκατάστασης των αλλοδαπών εταιριών

 • Η αντιμετώπιση των αλλοδαπών εταιριών από πλευράς ελληνικού δικαίου
  • Σύσταση δευτερεύουσας εγκατάστασης-Διατυπώσεις & Διαδικασία
  • Υποχρεώσεις δημοσιότητας των υποκαταστημάτων των αλλοδαπών εταιριών (με έδρα την Ε.Ε. ή τρίτων χωρών)
  • Έγγραφα αλλοδαπών εταιριών
  • Άδεια διαμονής νομίμου εκπροσώπου
  • Υποκαταστήματα ειδικών εταιριών (τράπεζες, ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος, ασφαλιστικές εταιρίες)

 • Η φορολόγηση των αλλοδαπών εταιριών
  • Ζητήματα φορολόγησης μονίμων εγκαταστάσεων (υποκαταστημάτων, γραφείων κ.λπ.) αλλοδαπών εταιριών
  • Ζητήματα φορολογικής κατοικίας
  • Ελεγχόμενες αλλοδαπές επιχειρήσεις
  • Ενδο-ομιλικές συναλλαγές
  • Εταιρίες σε μη συνεργάσιμα κράτη και κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς
  • Αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών και δήλωση πραγματικών δικαιούχων
  • Πίστωση φόρου αλλοδαπής

 • Ειδικές περιπτώσεις αλλοδαπών εταιριών/μορφωμάτων
  • Ναυτιλιακές εταιρίες
  • Εταιρίες του α.ν. 89/1967
  • Εμπιστεύματα (trusts) και αλλοδαπά ιδρύματα (foundations)

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγόρους - νομικούς συμβούλους, φορολογικούς και οικονομικούς συμβούλους, αλλά και σε λογιστές που παρέχουν υπηρεσίες σε αλλοδαπές εταιρίες.

Παναγιώτης Πόθος

O Παναγιώτης Πόθος είναι Δικηγόρος, Εταίρος της Δικηγορικής Εταιρίας “Κυριακίδης Γεωργόπουλος” και υπεύθυνος του φορολογικού τμήματος της Εταιρίας. Είναι πτυχιούχος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, έχει κάνει μεταπτυχιακές σπουδές στο διεθνές εμπορικό δίκαιο στο Πανεπιστήμιο του Essex (LLM) και έχει μετεκπαιδευθεί στη φορολογία και τη λογιστική στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχει πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας στη συμβουλευτική και δικαστηριακή δικηγορία με έμφαση στους τομείς της φορολογίας επιχειρήσεων, χρηματοοικονομικών συναλλαγών και διεθνούς φορολογικού δικαίου, αλλά και στην έμμεση φορολογία. Είναι μέλος της Φορολογικής Επιτροπής του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, ενώ συμμετέχει τακτικά ως ομιλητής και συντονιστής σε εισηγήσεις, συνέδρια και ημερίδες σχετικά με τη φορολογία στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Λουκάς Πανέτσος

O Λουκάς Πανέτσος είναι Δικηγόρος, Συνεργάτης στη Δικηγορική Εταιρία “Κυριακίδης Γεωργόπουλος”. Είναι πτυχιούχος του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, ενώ έχει μεταπτυχιακούς τίτλους από το London School of Economics στο εταιρικό και εμπορικό δίκαιο και από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης στο φορολογικό δίκαιο. Ασχολείται με τη συμβουλευτική δικηγορία και τον φορολογικό σχεδιασμό, με έμφαση στους τομείς της φορολογίας επιχειρήσεων και χρηματοοικονομικών συναλλαγών. Επίσης, δημοσιεύει τακτικά μελέτες και σχολιασμούς σε ελληνικά και διεθνή νομικά περιοδικά.

 

Τρόπος Πληρωμής:

Για τους τρόπους πληρωμής δείτε εδώ

Παροχές

Στους συμμετέχοντες παρέχεται συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό καθώς και ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης, η οποία ενεργοποιείται με την ολοκλήρωση παρακολούθησης του προγράμματος.

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 17549
4 ώρες
Εισηγητές: Δημητροπούλου Ε., Πανέτσος Λ., Πόθος Π.
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 110,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Ζητήματα από εταιρική και φορολογική σκοπιά

Η εξ αποστάσεως παρακολούθηση γίνεται μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας edu.nb.org

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 17549
4 ώρες
Εισηγητές: Δημητροπούλου Ε., Πανέτσος Λ., Πόθος Π.
Back to Top