ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Αιρετοί - Μέλη ΔΕΠ ΑΕΙ-ΤΕΙ - Διπλωματικοί Υπάλληλοι
Δικαστικοί Λειτουργοί - Δικηγόροι - Ιατροί
Προσωπικό Ενόπλων Δυνάμεων & Σωμάτων Ασφαλείας

Διαγράμματα - Ερμηνεία - Νομολογία - Σχετικές Διατάξεις

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 24€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 64,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 16014
Πανταζής Ν.

Το παρόν έργο, που φέρει τον τίτλο «ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ», ασχολείται με τη συστηματική παρουσίαση και αποτύπωση των πειθαρχικών διατάξεων που εφαρμόζονται, σε κατηγορίες υπαλλήλων ή λειτουργών του Κράτους που δεν υπάγονται στον ν. 3528/2007, αλλά κατά συνταγματική ή νομοθετική πρόβλεψη υπάγονται σε ειδικούς νόμους. Επίσης, παρουσιάζονται πειθαρχικές διατάξεις κατηγοριών προσώπων, που ασκούν ορισμένο επάγγελμα ή φέρουν συγκεκριμένη ιδιότητα, οι οποίοι ελέγχονται πειθαρχικά για την εκπλήρωση των επαγγελματικών τους υποχρεώσεων -που επίσης αναφέρονται σε ειδικό νόμο ή σε κώδικα δεοντολογίας, για λόγους αναγόμενους στην προστασία των πολιτών, κατ΄ εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος.
Η παρουσίαση των κυριότερων διατάξεων γίνεται: α) υπό τη συστηματικότητα και την πρακτική μορφή 136 διαγραμμάτων, που διευκολύνει τον ενδιαφερόμενο να αντιληφθεί καλύτερα τη διάρθρωση και τον τρόπο εφαρμογής κάθε διάταξης, β) μέσω μιας σύντομης ερμηνείας, με στοχευμένες παρατηρήσεις πρακτικού χαρακτήρα και ενδιαφέροντος, γ) που ακολουθείται από την παρουσίαση επιλεγμένων αποσπασμάτων της πλέον πρόσφατης νομολογίας του Συμβουλίου της Επικρατείας και των Διοικητικών Δικαστηρίων, επί των αντίστοιχων θεμάτων.
Η μελέτη του πειθαρχικού δικαίου των ειδικών κατηγοριών υπαλλήλων και λειτουργών, εκτείνεται σε ένα σύνολο άνω των εκατό (100) νομοθετημάτων. Ωστόσο, η παρουσίασή τους συνολικά, κάθε άλλο παρά χρήσιμη θα ήταν. Για τον λόγο αυτό, επιλέχθηκε να παρουσιασθούν οι πειθαρχικές διαδικασίες εκείνες: α) που αφορούν σε μεγάλες κατηγορίες υπαλληλικού προσωπικού του Κράτους, όπως π.χ. στρατιωτικοί, αστυνομικοί ή λειτουργούς, π.χ. δικαστικούς λειτουργούς, δικηγόρους, ιατρούς, ενώ, περαιτέρω, β) από τις διαδικασίες αυτές έχουν ανακύψει σοβαρά νομικά ζητήματα που έχουν απασχολήσει ιδιαιτέρως τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας και των Διοικητικών Δικαστηρίων.
Ένα σύγχρονο έργο που έρχεται να βοηθήσει τους ενασχολούμενους με το πειθαρχικό δίκαιο, στην καλύτερη εξεύρεση και κατανόηση των εφαρμοστέων διατάξεων, υπό το φως της νομολογίας, με μοναδικό σκοπό την αναζήτηση μιας δίκαιης λύσης και να αποτελέσει την αφετηρία για την κωδικοποίηση πειθαρχικών διατάξεων, όπου αυτό απαιτείται.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σελ. IX
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Α) Διάκριση δημοσίου λειτουργού - δημοσίου υπαλλήλου Σελ. 1
Β) Ειδικό Πειθαρχικό Δίκαιο Σελ. 2
Γ) Διάρθρωση του έργου Σελ. 2
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
Πειθαρχικές διατάξεις που αφορούν κατηγορίες υπαλλήλων ή λειτουργών, διεπόμενες κατ’ αρχήν από ειδικά για τις κατηγορίες αυτές νομοθετήματα, εφαρμοζομένων όμως αναλόγως (όπου δεν υφίσταται αντίστοιχη διάταξη) των διατάξεων που ισχύουν για τους δημοσίους υπαλλήλους
Ι. Πειθαρχικές διατάξεις των υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών
Ν 3566/2007 (ΦΕΚ Α΄ 117/5.6.2017)
Κύρωση ως Κώδικα του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών
[1] Ανώτατο Πειθαρχικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο
Άρθρο 33
Διάγραμμα Σελ. 7
Ερμηνεία Σελ. 10
[2] Πειθαρχικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο
Άρθρο 35
Διάγραμμα Σελ. 12
Ερμηνεία Σελ. 14
Σχετική νομολογία
Συμβουλίου της Επικρατείας Σελ. 15
[3] Γενικές διατάξεις
Άρθρο 81
Διάγραμμα Σελ. 16
Ερμηνεία Σελ. 17
Σχετική νομολογία
Συμβουλίου της Επικρατείας Σελ. 18
[4] Αργία
Άρθρο 81
Διάγραμμα Σελ. 24
Ερμηνεία Σελ. 25
Σχετική νομολογία
Συμβουλίου της Επικρατείας Σελ. 25
Πειθαρχική εξουσία
Άρθρο 83
Σχετική νομολογία
Συμβουλίου της Επικρατείας Σελ. 27
[5] Κλήση σε απολογία
Άρθρο 84
Διάγραμμα Σελ. 28
Ερμηνεία Σελ. 28
[6] Επιβολή πειθαρχικής ποινής
Άρθρο 85
Διάγραμμα Σελ. 29
Ερμηνεία Σελ. 29
Σχετική νομολογία
Συμβουλίου της Επικρατείας Σελ. 29
Εκτέλεση πειθαρχικών ποινών
Άρθρα 86 Σελ. 30
Μη ανάκληση - τροποποίηση πειθαρχικών ποινών
Άρθρα 87 Σελ. 30
Παραγραφή
Άρθρα 88 Σελ. 30
Σχετικές διατάξεις Σελ. 30
ΙΙ. Πειθαρχικές διατάξεις των μελών ΔΕΠ των ΑΕΙ - ΤΕΙ
Εισαγωγικό σημείωμα Σελ. 31
Ν 5343/1932 (ΦΕΚ Α΄ 85/23.3.1932)
Περί οργανισμού του Πανεπιστημίου Αθηνών
[7] Πειθαρχικές διατάξεις
Άρθρο 326
Διάγραμμα Σελ. 33
Ερμηνεία Σελ. 34
Απολογία πριν την επιβολή ποινής - Όργανα επιβολής πειθαρχικών ποινών
Άρθρο 327
Σχετική νομολογία
Συμβουλίου της Επικρατείας Σελ. 35
Εφαρμογή διατάξεων άρθρου 326 σε Υφηγητές
Άρθρο 328 Σελ. 36
Πειθαρχικές ποινές σε κατώτερο διδακτικό και λοιπό προσωπικό του Πανεπιστημίου
Άρθρο 329 Σελ. 36
[8] Αποχή από άσκηση καθηκόντων
Άρθρο 331
Διάγραμμα Σελ. 37
Ερμηνεία Σελ. 38
Σχετική νομολογία
Συμβουλίου της Επικρατείας Σελ. 38
[9] Παραγραφή
Άρθρο 332
Διάγραμμα Σελ. 39
ΠΔ της 12/26 Ιουλίου 1933 (ΦΕΚ Α΄ 225/26.7.1933)
Περί της πειθαρχικής διώξεως και της τηρητέας διαδικασίας ενώπιον των κατά τα άρθρα 327 και 328 Ν 5343 πειθαρχικών συμβουλίων Παν/μίου Αθηνών
Άρθρα 1-4 Σελ. 40
[10] Άσκηση πειθαρχικής δίωξης - Ενέργειες Εισηγητή
Άρθρο 5
Διάγραμμα Σελ. 41
Ερμηνεία Σελ. 41
[11] Διαδικασία ενώπιον του πειθαρχικού συμβουλίου
Άρθρο 6
Διάγραμμα Σελ. 42
Ερμηνεία Σελ. 43
Σχετική νομολογία
Συμβουλίου της Επικρατείας Σελ. 43
Άρθρο 7 Σελ. 44
Σχετική νομολογία
Συμβουλίου της Επικρατείας Σελ. 44
Άρθρο 8 Σελ. 45
Σχετική νομολογία
Συμβουλίου της Επικρατείας Σελ. 45
Άρθρο 9 Σελ. 45
Ν 249/1976 (ΦΕΚ Α΄ 7/13.1.1976)
Περί Πειθαρχικού Συμβουλίου Καθηγητών και Υφηγητών των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
Άρθρα 1-4 Σελ. 46
[12] Επιβολή πειθαρχικής ποινής οριστικής παύσης
Άρθρο 5
Διάγραμμα Σελ. 47
Ερμηνεία Σελ. 47
Άρθρα 6-7 Σελ. 48
Σχετική νομολογία
Συμβουλίου της Επικρατείας Σελ. 48
Άρθρα 8-9 Σελ. 49
Σχετική νομολογία
Συμβουλίου της Επικρατείας Σελ. 49
ΠΔ 160/2008 (ΦΕΚ Α΄ 220/3.11.2008)
Πρότυπος Γενικός Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας των ΑΕΙ
[13] Πειθαρχικό Συμβούλιο
Άρθρο 5
Διάγραμμα Σελ. 50
Ερμηνεία Σελ. 51
Σχετική νομολογία
Συμβουλίου της Επικρατείας Σελ. 51
[14] Επιβολή πειθαρχικής ποινής οριστικής παύσης
Άρθρο 6
Διάγραμμα Σελ. 54
Ερμηνεία Σελ. 55
Σχετική νομολογία
Διοικητικών Δικαστηρίων Σελ. 55
Πειθαρχικό Συμβούλιο φοιτητών ή σπουδαστών
Άρθρο 7 Σελ. 55
[15] Γενικές αρχές πειθαρχικού δικαίου
Άρθρο 22
Διάγραμμα Σελ. 56
Ερμηνεία Σελ. 56
[16] Πειθαρχικά παραπτώματα
Άρθρο 23
Διάγραμμα Σελ. 57
Ερμηνεία Σελ. 58
[17] Πειθαρχικές ποινές
Άρθρο 24
Διάγραμμα Σελ. 59
Ερμηνεία Σελ. 60
Σχετική νομολογία
Συμβουλίου της Επικρατείας Σελ. 60
[18] Πειθαρχικά όργανα (και είδη ποινών)
Άρθρο 25
Διάγραμμα Σελ. 67
Ερμηνεία Σελ. 68
[19] Πειθαρχική διαδικασία
Άρθρο 26
Διάγραμμα Σελ. 69
Ερμηνεία Σελ. 71
Σχετική νομολογία
Συμβουλίου της Επικρατείας Σελ. 72
Γνωμοδοτήσεις
Νομικού Συμβουλίου του Κράτους Σελ. 74
[20] Παραγραφή πειθαρχικών παραπτωμάτων
Άρθρο 27
Διάγραμμα Σελ. 75
Ερμηνεία Σελ. 75
Σχετική νομολογία
Συμβουλίου της Επικρατείας Σελ. 75
Σχετικές διατάξεις Σελ. 76
ΠΔ 372/1984 (ΦΕΚ Α΄ 129/7.9.1984)
Πειθαρχικό δίκαιο μελών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
Άρθρο 1 Σελ. 77
Σχετική νομολογία
Συμβουλίου της Επικρατείας Σελ. 78
Άρθρα 2-3 Σελ. 78
Σχετική νομολογία
Συμβουλίου της Επικρατείας Σελ. 79
Άρθρο 4 Σελ. 80
Σχετική νομολογία
Συμβουλίου της Επικρατείας Σελ. 80
Άρθρα 5-7 Σελ. 81
[21] Παραπομπή
Άρθρο 8
Διάγραμμα Σελ. 82
Ερμηνεία Σελ. 83
Σχετική νομολογία
Συμβουλίου της Επικρατείας Σελ. 83
Άρθρο 9 Σελ. 84
[22] Ένδικα μέσα
Άρθρο 10
Διάγραμμα Σελ. 85
Ερμηνεία Σελ. 85
Σχετική νομολογία
Συμβουλίου της Επικρατείας Σελ. 86
Άρθρα 11-12 Σελ. 86
Σχετική νομολογία
Συμβουλίου της Επικρατείας Σελ. 87
ΥΑ 23267/Ε5/4.3.2005 (ΦΕΚ Β΄ 316/10.3.2005)
Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ηπείρου
Άρθρο 46 Σελ. 88
Σχετική νομολογία
Συμβουλίου της Επικρατείας Σελ. 89
Άρθρο 47 Σελ. 90
Άρθρο 48 Σελ. 91
Άρθρο 49 Σελ. 92
Σχετική νομολογία
Συμβουλίου της Επικρατείας Σελ. 93
Άρθρο 50 Σελ. 95
Σχετική νομολογία
Συμβουλίου της Επικρατείας Σελ. 96
Άρθρο 51 Σελ. 97
Σχετική νομολογία
Συμβουλίου της Επικρατείας Σελ. 99
Άρθρο 52 Σελ. 100
Σχετική νομολογία
Συμβουλίου της Επικρατείας Σελ. 101
Άρθρο 53α Σελ. 101
Σχετικές διατάξεις Σελ. 102
ΙΙΙ. Πειθαρχικό Δίκαιο Ιατρών ΕΣΥ
Ν 1397/1983 (ΦΕΚ Α΄ 143/7.10.1983)
Εθνικό Σύστημα Υγείας
[23] Πειθαρχική δικαιοδοσία
Άρθρο 34
Διάγραμμα Σελ. 103
Ερμηνεία Σελ. 105
Σχετική νομολογία
Συμβουλίου της Επικρατείας Σελ. 106
Ν 2071/1992 (ΦΕΚ Α΄ 123/15.7.1992)
Εκσυγχρονισμός και Οργάνωση Συστήματος Υγείας
[24] Πειθαρχικά αδικήματα και πειθαρχικές ποινές
Άρθρο 77
Διάγραμμα Σελ. 108
Ερμηνεία Σελ. 110
Σχετική νομολογία
Συμβουλίου της Επικρατείας Σελ. 112
Διοικητικών δικαστηρίων Σελ. 116
Άρθρο 145 Σελ. 116
Πειθαρχικές αρμοδιότητες και Πειθαρχικοί προϊστάμενοι
Ν 3329/2005 (ΦΕΚ Α΄ 81/4.4.2005)
Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις
Άρθρο 3 Σελ. 117
Σχετική νομολογία
Συμβουλίου της Επικρατείας Σελ. 117
Άρθρο 7 Σελ. 118
[25] Πειθαρχικές διατάξεις
Άρθρο 11
Διάγραμμα Σελ. 119
Ερμηνεία Σελ. 122
Σχετική νομολογία
Συμβουλίου της Επικρατείας Σελ. 124
Άρθρο 15 Σελ. 126
Σχετικές διατάξεις Σελ. 126
ΙV. Πειθαρχικές διατάξεις του προσωπικού της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας
Εισαγωγικό σημείωμα Σελ. 127
ΠΔ 210/1992 (ΦΕΚ Α΄ 99/16.6.1992)
Κωδικοποίηση διατάξεων Προεδρικών Διαταγμάτων του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος
Άρθρο μόνο Σελ. 129
Άρθρο 60 Σελ. 129
Άρθρα 61-62 Σελ. 130
Σχετική νομολογία
Διοικητικών δικαστηρίων Σελ. 132
[26] Πειθαρχικές ποινές
Άρθρο 63
Διάγραμμα Σελ. 133
Σχετική νομολογία
Συμβουλίου της Επικρατείας Σελ. 134
Διοικητικών δικαστηρίων Σελ. 136
Γνωμοδοτήσεις Νομικού Συμβουλίου τους Κράτους Σελ. 138
Άρθρα 64-65 Σελ. 139
[27] Παραγραφή πειθαρχικών παραπτωμάτων
Άρθρο 66
Διάγραμμα Σελ. 140
Άρθρα 67-68 Σελ. 140
[28] Βεβαίωση πειθαρχικών παραπτωμάτων - Καταγγελίες
Άρθρο 69
Διάγραμμα Σελ. 141
[29] Αρμοδιότητα άσκησης πειθαρχικής δίωξης - Άσκηση πειθαρχικής δίωξης
Άρθρο 70
Διάγραμμα Σελ. 142
[30] Κλήση σε απολογία - Απολογία
Άρθρο 71
Διάγραμμα Σελ. 143
Σχετική νομολογία
Συμβουλίου της Επικρατείας Σελ. 144
Διοικητικών δικαστηρίων Σελ. 144
Άρθρα 72-73 Σελ. 145
Σχετική νομολογία
Διοικητικών δικαστηρίων Σελ. 146
Άρθρο 74 Σελ. 147
[31] Σχέση πειθαρχικής προς ποινική δίωξη
Άρθρο 75
Διάγραμμα Σελ. 148
Σχετική νομολογία
Συμβουλίου της Επικρατείας Σελ. 148
Άρθρα 76-77 Σελ. 149
[32] Ένορκες Διοικητικές Εξετάσεις
Άρθρο 78
Διάγραμμα Σελ. 150
[33] Προφορικές διοικητικές εξετάσεις
Άρθρο 79
Διάγραμμα Σελ. 151
[34] Παράπονα
Άρθρο 80
Διάγραμμα Σελ. 152
Σχετική νομολογία
Διοικητικών δικαστηρίων Σελ. 154
ΠΔ 16/1998 (ΦΕΚ Α΄ 27/11.2.1998)
Σύνθεση Συμβουλίων Κρίσεων και Ανακριτικών του Πυροσβεστικού Προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος και άλλες ρυθμίσεις
Άρθρο 3 Σελ. 156
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Πειθαρχικές διατάξεις που αφορούν κατηγορίες υπαλλήλων ή λειτουργών, διεπόμενες αποκλειστικά από ειδικά για τις κατηγορίες αυτές νομοθετήματα
Ι. Πειθαρχικό Δίκαιο Αιρετών
Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/7.6.2010)
Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης
[35] Πειθαρχική ευθύνη - Πειθαρχικές ποινές
Άρθρο 233
Διάγραμμα Σελ. 161
Ερμηνεία Σελ. 162
Σχετική νομολογία
Συμβουλίου της Επικρατείας Σελ. 162
Πειθαρχικές ποινές Σελ. 163
[36] Πειθαρχική διαδικασία
Άρθρο 234
Διάγραμμα Σελ. 171
Ερμηνεία Σελ. 172
Σχετική νομολογία
Συμβουλίου της Επικρατείας Σελ. 173
[37] Έκπτωση εξ αιτίας καταδίκης
Άρθρο 236
Διάγραμμα Σελ. 176
Ερμηνεία Σελ. 177
Σχετική νομολογία
Συμβουλίου της Επικρατείας Σελ. 178
[38] Παύση
Άρθρο 237
Διάγραμμα Σελ. 182
Ερμηνεία Σελ. 183
Σχετική νομολογία
Συμβουλίου της Επικρατείας Σελ. 183
Έλεγχος νομιμότητας πράξεων ΟΤΑ - Αστική και πειθαρχική ευθύνη αιρετών μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ
Άρθρο 238 Σελ. 184
Σχετικές διατάξεις Σελ. 184
ΙΙ. Πειθαρχικό Δίκαιο Δικαστικών Υπαλλήλων
Ν 2812/2000 (ΦΕΚ Α΄ 67/10.3.2000)
Κύρωση του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων
[39] Αυτοδίκαιη θέση σε αργία
Άρθρο 88
Διάγραμμα Σελ. 185
Ερμηνεία Σελ. 186
[40] Δυνητική θέση σε αργία
Άρθρο 89
Διάγραμμα Σελ. 187
Ερμηνεία Σελ. 188
Σχετική νομολογία
Συμβουλίου της Επικρατείας Σελ. 188
Άρθρο 90 Σελ. 189
[41] Αναστολή άσκησης καθηκόντων
Άρθρο 91
Διάγραμμα Σελ. 189
Ερμηνεία Σελ. 189
Άρθρο 92 Σελ. 190
[42] Πειθαρχικές ποινές
Άρθρο 93
Διάγραμμα Σελ. 191
Σχετική νομολογία
Συμβουλίου της Επικρατείας Σελ. 192
[43] Γενικοί Κανόνες
Άρθρο 94 Σελ. 195
Άρθρα 95-97
Διάγραμμα Σελ. 196
Σχετική νομολογία
Συμβουλίου της Επικρατείας Σελ. 197
Άρθρα 98-100 Σελ. 198
[44] Παραγραφή πειθαρχικών παραπτωμάτων
Άρθρο 101
Διάγραμμα Σελ. 199
Σχετική νομολογία
Συμβουλίου της Επικρατείας Σελ. 199
[45] Σχέση πειθαρχικής και ποινικής δίκης
Άρθρο 102
Διάγραμμα Σελ. 200
Άρθρο 103 Σελ. 201
[46] Αρμοδιότητα πειθαρχικής δίωξης
Άρθρο 104
Διάγραμμα Σελ. 201
[47] Πειθαρχικά όργανα
Άρθρο 105
Διάγραμμα Σελ. 202
Ερμηνεία Σελ. 202
[48] Μονομελή πειθαρχικά όργανα (πειθαρχική αρμοδιότητα)
Άρθρο 106
Διάγραμμα Σελ. 203
Ερμηνεία Σελ. 204
Άρθρα 107 Σελ. 205
Άρθρο 107 Σελ. 205
Άρθρα 108-109 Σελ. 206
Προδικασία
Άρθρα 110-111 Σελ. 206
Άρθρα 112-113 Σελ. 207
[49] Πειθαρχική αγωγή
Άρθρο 114
Διάγραμμα Σελ. 208
[50] Άσκηση πειθαρχικής δίωξης
Άρθρο 115
Διάγραμμα Σελ. 208
[51] Διαδικασία στα πειθαρχικά όργανα
Άρθρο 116
Διάγραμμα Σελ. 209
[52] Ορισμός εισηγητή στο πειθαρχικό συμβούλιο - Κλήση διωκομένου σε απολογία
Άρθρο 117
Διάγραμμα Σελ. 210
Ερμηνεία Σελ. 211
Άρθρο 118 Σελ. 211
Άρθρα 119-125 Σελ. 212
Άρθρα 126-127 Σελ. 213
Άρθρα 128-129 Σελ. 214
[53] Έφεση κατά των αποφάσεων μονομελών πειθαρχικών οργάνων
Άρθρο 130
Διάγραμμα Σελ. 215
[54] Αρμόδιο δευτεροβάθμιο όργανο
Άρθρο 131
Διάγραμμα Σελ. 216
[55] Έφεση κατά των αποφάσεων των πειθαρχικών συμβουλίων
Άρθρο 132
Διάγραμμα Σελ. 217
Ερμηνεία Σελ. 218
Άρθρα 133-134 Σελ. 218
Σχετική νομολογία
Γνωμοδοτήσεις Νομικού Συμβουλίου του Κράτους Σελ. 219
Άρθρα 135-138 Σελ. 219
Άρθρο 144 Σελ. 220
Σχετικές διατάξεις Σελ. 220
ΙΙI. Πειθαρχικό Δίκαιο Δικαστικών Λειτουργών
Σύνταγμα: Άρθρα 88, 91 Σελ. 221
Ν 1756/1988 (ΦΕΚ Α΄ 35/25.2.1988)
Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών
[56] Αργία
Άρθρο 57
Διάγραμμα Σελ. 222
Ερμηνεία Σελ. 224
Σχετική νομολογία
Συμβουλίου της Επικρατείας Σελ. 225
Γνωμοδοτήσεις Νομικού Συμβουλίου του Κράτους Σελ. 225
[57] Θέση εκτός υπηρεσίας
Άρθρο 57Α
Διάγραμμα Σελ. 226
Ερμηνεία Σελ. 226
[58] Οριστική παύση
Άρθρο 60
Διάγραμμα Σελ. 228
Ερμηνεία Σελ. 229
Σχετική νομολογία
Συμβουλίου της Επικρατείας Σελ. 230
[59] Γενικές αρχές
Άρθρο 90
Διάγραμμα Σελ. 233
Ερμηνεία Σελ. 234
Σχετική νομολογία
Συμβουλίου της Επικρατείας Σελ. 234
[60] Πειθαρχικά παραπτώματα
Άρθρο 91
Διάγραμμα Σελ. 235
Ερμηνεία Σελ. 237
Σχετική νομολογία
Συμβουλίου της Επικρατείας Σελ. 238
Αρείου Πάγου Σελ. 238
Άρθρο 92 Σελ. 238
[61] Πειθαρχικές ποινές
Άρθρο 93
Διάγραμμα Σελ. 239
Ερμηνεία Σελ. 240
Σχετική νομολογία
Συμβουλίου της Επικρατείας Σελ. 240
Άρθρο 94 Σελ. 241
[62] Πειθαρχικές δικαιοδοσίες
Άρθρο 95
Διάγραμμα Σελ. 241
Ερμηνεία Σελ. 243
Άρθρο 96 Σελ. 244
Άρθρο 97 Σελ. 245
[63] Δίωξη - Δικονομικές διατάξεις
Άρθρο 98
Διάγραμμα Σελ. 246
Ερμηνεία Σελ. 247
[64] Άσκηση πειθαρχικής δίωξης
Άρθρο 99
Διάγραμμα Σελ. 248
Ερμηνεία Σελ. 251
Άρθρο 100 Σελ. 253
[65] Προδικασία
Άρθρο 101
Διάγραμμα Σελ. 254
Ερμηνεία Σελ. 255
Σχετική νομολογία
Συμβουλίου της Επικρατείας Σελ. 255
Άρθρο 102 Σελ. 256
[66] Ορισμός συνεδρίασης - Κλήση του διωκομένου
Άρθρο 103
Διάγραμμα Σελ. 257
Ερμηνεία Σελ. 257
[67] Κύρια διαδικασία στα πειθαρχικά συμβούλια
Άρθρο 104
Διάγραμμα Σελ. 258
Ερμηνεία Σελ. 260
[68] Ένδικα μέσα
Άρθρο 105
Διάγραμμα Σελ. 261
Ερμηνεία Σελ. 263
Σχετική νομολογία
Συμβουλίου της Επικρατείας Σελ. 264
Άρθρο 106 Σελ. 264
[69] Διαδικασία ενώπιον των πειθαρχικών δικαστηρίων (συμβουλίων)
Άρθρο 107
Διάγραμμα Σελ. 265
Ερμηνεία Σελ. 266
Σχετική νομολογία
Συμβουλίου της Επικρατείας Σελ. 266
Άρθρο 108 Σελ. 267
Σχετική νομολογία
Συμβουλίου της Επικρατείας Σελ. 267
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
Πειθαρχικές διατάξεις που αφορούν κατηγορίες προσώπων που ασκούν ορισμένο επάγγελμα ή φέρουν συγκεκριμένη ιδιότητα, οι οποίοι ελέγχονται πειθαρχικά για την εκπλήρωση των επαγγελματικών τους υποχρεώσεων που αναφέρονται σε ειδικό νόμο ή σε Kώδικα Δεοντολογίας
Ι. Πειθαρχικό Δίκαιο Δικηγόρων
Ν 4194/2013 (ΦΕΚ Α΄ 208/27.9.2013)
Κώδικας Δικηγόρων
[70] Γενικές αρχές
Άρθρο 139
Διάγραμμα Σελ. 271
Ερμηνεία Σελ. 272
Σχετική νομολογία
Συμβουλίου της Επικρατείας Σελ. 273
[71] Πειθαρχικά παραπτώματα
Άρθρο 140
Διάγραμμα Σελ. 274
Ερμηνεία Σελ. 275
Σχετική νομολογία Σελ. 275
Άρθρο 141 Σελ. 276
Σχετική νομολογία
Συμβουλίου της Επικρατείας Σελ. 276
[72] Πειθαρχικές ποινές
Άρθρο 142
Διάγραμμα Σελ. 276
Ερμηνεία Σελ. 277
Σχετική νομολογία
Συμβουλίου της Επικρατείας Σελ. 278
Άρθρα 143-144 Σελ. 281
Άρθρα 145-146 Σελ. 282
[73] Πρωτοβάθμια πειθαρχικά συμβούλια
Άρθρο 147
Διάγραμμα Σελ. 282
Ερμηνεία Σελ. 283
Σχετική νομολογία
Συμβουλίου της Επικρατείας Σελ. 284
[74] Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο
Άρθρο 148
Διάγραμμα Σελ. 285
Ερμηνεία Σελ. 286
Σχετική νομολογία
Συμβουλίου της Επικρατείας Σελ. 287
Άρθρο 149 Σελ. 288
Σχετική νομολογία
Συμβουλίου της Επικρατείας Σελ. 288
Άρθρο 150 Σελ. 288
Άρθρο 151 Σελ. 289
[75] Προκαταρκτική πειθαρχική εξέταση
Άρθρο 152
Διάγραμμα Σελ. 289
Ερμηνεία Σελ. 291
Σχετική νομολογία
Συμβουλίου της Επικρατείας Σελ. 291
[76] Άσκηση πειθαρχικής δίωξης
Άρθρο 153
Διάγραμμα Σελ. 293
Ερμηνεία Σελ. 293
Σχετική νομολογία
Συμβουλίου της Επικρατείας Σελ. 293
[77] Διαδικασία ενώπιον των πειθαρχικών συμβουλίων
Άρθρο 154
Διάγραμμα Σελ. 294
Ερμηνεία Σελ. 296
Σχετική νομολογία
Συμβουλίου της Επικρατείας Σελ. 297
Άρθρο 155 Σελ. 299
[78] Έκδοση της πειθαρχικής απόφασης
Άρθρο 156
Διάγραμμα Σελ. 299
Ερμηνεία Σελ. 300
Σχετική νομολογία
Συμβουλίου της Επικρατείας Σελ. 300
[79] Έφεση
Άρθρο 157
Διάγραμμα Σελ. 301
Ερμηνεία Σελ. 302
Σχετική νομολογία
Συμβουλίου της Επικρατείας Σελ. 302
Άρθρο 158 Σελ. 304
Σχετική νομολογία
Συμβουλίου της Επικρατείας Σελ. 304
Άρθρο 159 Σελ. 304
Σχετική νομολογία
Συμβουλίου της Επικρατείας Σελ. 305
Σχετικές διατάξεις Σελ. 305
ΙΙ. Πειθαρχικό Δίκαιο Ιδιωτών Ιατρών
BΔ της 11.10 - 7.11.1957 (ΦEK A΄ 225/7.11.1957)
Σχετικά με την τροποποίηση και κωδικοποίηση των περί Ιατρικών Συλλόγων και των Πειθαρχικών Συμβουλίων διατάξεων του AN 1565/1939
[80] Πειθαρχικά Συμβούλια - Πειθαρχικά Παραπτώματα
Άρθρο 57
Διάγραμμα Σελ. 307
Ερμηνεία Σελ. 307
[81] Παραγραφή
Άρθρο 58
Διάγραμμα Σελ. 308
Ερμηνεία Σελ. 309
Σχετική νομολογία
Συμβουλίου της Επικρατείας Σελ. 309
Άρθρα 59-60 Σελ. 310
[82] Πειθαρχική εξουσία
Άρθρο 61
Διάγραμμα Σελ. 311
Ερμηνεία Σελ. 311
Σχετική νομολογία
Συμβουλίου της Επικρατείας Σελ. 311
Άρθρο 62 Σελ. 313
Σχετική νομολογία
Συμβουλίου της Επικρατείας Σελ. 313
Άρθρα 63-64 Σελ. 313
Σχετική νομολογία
Συμβουλίου της Επικρατείας Σελ. 314
Άρθρα 65-67 Σελ. 315
[83] Αρμόδιο όργανο προς άσκηση πειθαρχικής δίωξης
Άρθρο 68
Διάγραμμα Σελ. 316
Ερμηνεία Σελ. 316
Σχετική νομολογία
Συμβουλίου της Επικρατείας Σελ. 316
[84] Απολογία
Άρθρο 69
Διάγραμμα Σελ. 317
Ερμηνεία Σελ. 318
Σχετική νομολογία
Συμβουλίου της Επικρατείας Σελ. 318
Διοικητικών Δικαστηρίων Σελ. 320
[85] Άσκηση έφεσης
Άρθρο 70
Διάγραμμα Σελ. 321
Ερμηνεία Σελ. 322
Σχετική νομολογία
Συμβουλίου της Επικρατείας Σελ. 322
[86] Αρμοδιότητα Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου (ΑΠΣΙ)
Άρθρο 71
Διάγραμμα Σελ. 323
Ερμηνεία Σελ. 323
Σχετική νομολογία
Συμβουλίου της Επικρατείας Σελ. 323
Άρθρα 72-73 Σελ. 324
Σχετική νομολογία
Διοικητικών Εφετείων Σελ. 325
Σχετικές διατάξεις Σελ. 325
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
Πειθαρχικές διατάξεις που αφορούν το Στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας
Ι. Πειθαρχικές διατάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων
Εισαγωγικό σημείωμα Σελ. 329
Ν 3883/2010 (ΦΕΚ Α΄ 167/24.9.2010)
Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων - Θέματα διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις
[87] Γενικές διατάξεις
Άρθρο 40
Διάγραμμα Σελ. 333
Ερμηνεία Σελ. 336
Σχετική νομολογία Σελ. 337
[88] Πειθαρχικά Συμβούλια
Άρθρο 41
Διάγραμμα Σελ. 338
Ερμηνεία Σελ. 339
Άρθρο 42 Σελ. 340
[89] Διαδικασία παραπομπής
Άρθρο 43
Διάγραμμα Σελ. 340
Ερμηνεία Σελ. 341
Άρθρο 44 Σελ. 342
Σχετική νομολογία
Διοικητικών Δικαστηρίων Σελ. 343
Άρθρα 45-46 Σελ. 343
Άρθρο 47 Σελ. 344
Σχετική νομολογία
Συμβουλίου της Επικρατείας Σελ. 344
Άρθρο 48 Σελ. 344
Άρθρα 49-50 Σελ. 345
Σχετική νομολογία
Συμβουλίου της Επικρατείας Σελ. 346
[90] Προσφυγή κατά της Γνωμοδότησης
Άρθρο 51
Διάγραμμα Σελ. 347
Ερμηνεία Σελ. 348
Σχετική νομολογία
Γνωμοδοτήσεις Νομικού Συμβουλίου του Κράτους Σελ. 348
Άρθρο 52 Σελ. 349
Ερμηνεία Σελ. 349
Άρθρο 53 Σελ. 349
Σχετικές διατάξεις Σελ. 349
ΠΔ 130/1984 (ΦΕΚ Α΄ 42/10.4.1984)
Κύρωση του Γενικού Κανονισμού (20-1) Υπηρεσίας στο Στρατό
Άρθρο 62 Σελ. 350
Σχετική νομολογία
Συμβουλίου της Επικρατείας Σελ. 350
Διοικητικών Δικαστηρίων Σελ. 350
Άρθρο 63 Σελ. 350
Σχετική νομολογία Σελ. 350
Άρθρο 64 Σελ. 351
Σχετική νομολογία
Συμβουλίου της Επικρατείας Σελ. 351
Διοικητικών Δικαστηρίων Σελ. 354
Άρθρα 65-67 Σελ. 357
Σχετική νομολογία
Συμβουλίου της Επικρατείας Σελ. 358
Άρθρα 68-69 Σελ. 358
Άρθρα 73-75 Σελ. 359
Άρθρα 77-78 Σελ. 360
Σχετική νομολογία
Συμβουλίου της Επικρατείας Σελ. 360
Σχετικές διατάξεις Σελ. 360
ΠΔ 60/2009 (ΦΕΚ Α΄ 83/3.6.2009)
Κύρωση Κανονισμού Πειθαρχίας Πολεμικής Αεροπορίας
[91] Γενικές διατάξεις
Άρθρο 11
Διάγραμμα Σελ. 361
Ερμηνεία Σελ. 362
Σχετική νομολογία
Συμβουλίου της Επικρατείας Σελ. 362
[92] Πειθαρχικά παραπτώματα
Άρθρο 12
Διάγραμμα Σελ. 364
Ερμηνεία Σελ. 365
Σχετική νομολογία Σελ. 366
[93] Πειθαρχικός έλεγχος
Άρθρο 13
Διάγραμμα Σελ. 367
Ερμηνεία Σελ. 369
Σχετική νομολογία
Συμβουλίου της Επικρατείας Σελ. 370
Άρθρο 14 Σελ. 371
Σχετική νομολογία
Συμβουλίου της Επικρατείας Σελ. 372
[94] Μέριμνα για την τήρηση κανόνων πειθαρχίας
Άρθρο 15
Διάγραμμα Σελ. 373
Ερμηνεία Σελ. 374
[95] Είδη ποινών
Άρθρο 16
Διάγραμμα Σελ. 375
Ερμηνεία Σελ. 376
Σχετική νομολογία
Συμβουλίου της Επικρατείας Σελ. 376
Διοικητικών Δικαστηρίων Σελ. 378
Άρθρα 17-18 Σελ. 380
Άρθρα 19-22 Σελ. 381
[96] Επαύξηση - Μείωση - Άρση - Διακοπή - Ακύρωση και εκ νέου επιβολή - Απαλλαγή έκτισης πειθαρχικών ποινών
Άρθρο 23
Διάγραμμα Σελ. 382
Ερμηνεία Σελ. 384
Σχετική νομολογία
Συμβουλίου της Επικρατείας Σελ. 385
[97] Γενικές διατάξεις περί παραπόνων
Άρθρο 24
Διάγραμμα Σελ. 386
Ερμηνεία Σελ. 387
[98] Υποβολή παραπόνων
Άρθρο 25
Διάγραμμα Σελ. 388
Ερμηνεία Σελ. 390
Σχετική νομολογία
Συμβουλίου της Επικρατείας Σελ. 391
Σχετικές διατάξεις Σελ. 393
ΠΔ 210/1993 (ΦΕΚ Α΄ 89/28.5.1993)
Διατάξεις Πολεμικού Ναυτικού
Άρθρο 1702 Σελ. 394
Σχετική νομολογία
Συμβουλίου της Επικρατείας Σελ. 395
Άρθρο 1703 Σελ. 395
Σχετική νομολογία
Συμβουλίου της Επικρατείας Σελ. 396
Διοικητικών Δικαστηρίων Σελ. 397
Άρθρα 1704-1706 Σελ. 397
Σχετική νομολογία
Συμβουλίου της Επικρατείας Σελ. 398
Διοικητικών Δικαστηρίων Σελ. 398
Άρθρα 1707-1709 Σελ. 399
Άρθρα 1710-1713 Σελ. 399
Άρθρα 1715-1716 Σελ. 401
Σχετική νομολογία
Διοικητικών Δικαστηρίων Σελ. 402
Άρθρα 1717-1720 Σελ. 403
Άρθρα 1721-1722, 1801-1802 Σελ. 404
Σχετική νομολογία
Διοικητικών Δικαστηρίων Σελ. 405
Άρθρα 1803-1804 Σελ. 405
Σχετικές διατάξεις Σελ. 406
ΙΙ. Πειθαρχικές διατάξεις του Λιμενικού Σώματος
Εισαγωγικό σημείωμα Σελ. 407
Ν 3079/2002 (ΦΕΚ Α΄ 311/19.12.2002)
Κύρωση Κώδικα Προσωπικού Λιμενικού Σώματος
[99] Πειθαρχικές ποινές
Άρθρο 73
Διάγραμμα Σελ. 409
Σχετική νομολογία
Συμβουλίου της Επικρατείας Σελ. 411
Διοικητικών Δικαστηρίων Σελ. 412
Άρθρο 99 Σελ. 412
Άρθρα 100-101 Σελ. 413
Σχετική νομολογία
Συμβουλίου της Επικρατείας Σελ. 414
ΠΔ 37/2012 (ΦΕΚ Α΄ 75/9.4.2012)
Καταστάσεις προσωπικού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής
Άρθρα 1-2 Σελ. 415
[100] Αυτεπάγγελτη διαθεσιμότητα
Άρθρο 7
Διάγραμμα Σελ. 416
Σχετική νομολογία
Διοικητικών Δικαστηρίων Σελ. 419
Άρθρο 14 Σελ. 419
[101] Αργία με πρόσκαιρη παύση
Άρθρο 15
Διάγραμμα Σελ. 420
Σχετική νομολογία
Διοικητικών Δικαστηρίων Σελ. 421
[102] Αργία με προσωρινή απόλυση
Άρθρο 16
Διάγραμμα Σελ. 422
[103] Κοινές διατάξεις αργίας με πρόσκαιρη παύση και αργίας με προσωρινή απόλυση
Άρθρο 17
Διάγραμμα Σελ. 424
ΠΔ 187/2004 (ΦΕΚ Α΄ 164/3.9.2004)
Ανακριτικά Συμβούλια Προσωπικού Λιμενικού Σώματος (διόρθ.σφάλμ.ΦΕΚ Α΄ 238.3.12.2004)
Άρθρα 1-2 Σελ. 425
[104] Βαθμίδες Ανακριτικών Συμβουλίων
Άρθρο 3
Διάγραμμα Σελ. 425
Άρθρο 4 Σελ. 426
[105] Διαδικασία παραπομπής σε Ανακριτικό Συμβούλιο
Άρθρο 5
Διάγραμμα Σελ. 427
[106] Πράξη παραπομπής στο Πρωτοβάθμιο Ανακριτικό Συμβούλιο
Άρθρο 6
Διάγραμμα Σελ. 428
[107] Σύγκληση Ανακριτικού Συμβουλίου
Άρθρο 7
Διάγραμμα Σελ. 429
Άρθρο 8 Σελ. 430
[108] Δικαιώματα εγκαλουμένου
Άρθρο 9
Διάγραμμα Σελ. 431
Σχετική νομολογία
Συμβουλίου της Επικρατείας Σελ. 432
Άρθρο 10 Σελ. 432
[109] Ακροαματική διαδικασία
Άρθρο 11
Διάγραμμα Σελ. 433
Άρθρο 12 Σελ. 435
[110] Πρακτικό γνωμοδοτήσεως Ανακριτικού Συμβουλίου
Άρθρο 13
Διάγραμμα Σελ. 437
[111] Προσφυγή κατά της γνωμοδοτήσεως
Άρθρο 14
Διάγραμμα Σελ. 438
[112] Δευτεροβάθμιο Ανακριτικό Συμβούλιο
Άρθρο 15
Διάγραμμα Σελ. 439
Άρθρο 16 Σελ. 439
ΠΔ 514/1982 (ΦΕΚ Α΄ 94/13.8.1982)
Πειθαρχική δικαιοδοσία του στρατιωτικού προσωπικού του Λιμενικού Σώματος
Άρθρα 1-2 Σελ. 440
Σχετική νομολογία
Συμβουλίου της Επικρατείας Σελ. 441
Άρθρο 3 Σελ. 442
Σχετικές διατάξεις Σελ. 442
ΙΙΙ. Πειθαρχικές διατάξεις Αστυνομικού Προσωπικού
Εισαγωγικό σημείωμα Σελ. 443
ΠΔ 120/2008 (ΦΕΚ Α΄ 182/2.9.2008)
Πειθαρχικό Δίκαιο Αστυνομικού Προσωπικού
Άρθρα 1-2 Σελ. 445
Άρθρο 3 Σελ. 446
Σχετική νομολογία
Διοικητικών Δικαστηρίων Σελ. 446
Άρθρο 4 Σελ. 446
[113] Πειθαρχικές ποινές
Άρθρο 5
Διάγραμμα Σελ. 447
Ερμηνεία Σελ. 447
Άρθρο 6 Σελ. 448
Σχετική νομολογία
Διοικητικών Δικαστηρίων Σελ. 448
[114] Παραγραφή πειθαρχικών παραπτωμάτων
Άρθρο 7
Διάγραμμα Σελ. 449
Σχετική νομολογία
Συμβουλίου της Επικρατείας Σελ. 449
Άρθρα 8-9 Σελ. 450
Σχετική νομολογία
Συμβουλίου της Επικρατείας Σελ. 450
Άρθρο 10 Σελ. 451
Σχετική νομολογία
Συμβουλίου της Επικρατείας Σελ. 452
Διοικητικών Δικαστηρίων Σελ. 454
[115] Παραπτώματα που επισύρουν ποινή αργίας με απόλυση
Άρθρο 11
Διάγραμμα Σελ. 456
Σχετική νομολογία
Συμβουλίου της Επικρατείας Σελ. 457
Διοικητικών Δικαστηρίων Σελ. 457
[116] Παραπτώματα που επισύρουν ποινή αργίας με πρόσκαιρη παύση
Άρθρο 12
Διάγραμμα Σελ. 460
Σχετική νομολογία
Συμβουλίου της Επικρατείας Σελ. 460
Διοικητικών Δικαστηρίων Σελ. 461
[117] Παραπτώματα που επισύρουν ποινή προστίμου
Άρθρο 13
Διάγραμμα Σελ. 462
Σχετική νομολογία
Συμβουλίου της Επικρατείας Σελ. 463
Διοικητικών Δικαστηρίων Σελ. 463
[118] Παραπτώματα που επισύρουν ποινή επίπληξης
Άρθρο 14
Διάγραμμα Σελ. 465
[119] Διαθεσιμότητα
Άρθρο 15
Διάγραμμα Σελ. 465
Σχετική νομολογία
Διοικητικών Δικαστηρίων Σελ. 467
Άρθρα 16-19 Σελ. 468
Άρθρο 20 Σελ. 469
[120] Άσκηση πειθαρχικής δίωξης
Άρθρο 21
Διάγραμμα Σελ. 469
[121] Αρμόδιοι για την άσκηση πειθαρχικής δίωξης
Άρθρο 22
Διάγραμμα Σελ. 470
Σχετική νομολογία
Γνωμοδοτήσεις Νομικού Συμβουλίου του Κράτους Σελ. 471
Άρθρο 23 Σελ. 471
[122] Διενέργεια προκαταρκτικής διοικητικής εξέτασης (ΠΔΕ)
Άρθρο 24
Διάγραμμα Σελ. 472
Σχετική νομολογία
Διοικητικών Δικαστηρίων Σελ. 473
[123] Απ’ ευθείας κλήση προς απολογία
Άρθρο 25
Διάγραμμα Σελ. 473
Σχετική νομολογία
Διοικητικών Δικαστηρίων Σελ. 474
[124] Ένορκη Διοικητική Εξέταση
Άρθρο 26
Διάγραμμα Σελ. 476
Άρθρα 27-28 Σελ. 478
Άρθρο 29 Σελ. 479
Σχετική νομολογία
Γνωμοδοτήσεις Νομικού Συμβουλίου του Κράτους Σελ. 480
Άρθρα 30-31 Σελ. 480
Σχετική νομολογία
Συμβουλίου της Επικρατείας Σελ. 481
Άρθρο 32 Σελ. 481
[125] Σύνταξη εκθέσεων - Επιδόσεις εγγράφων της προδικασίας
Άρθρο 33
Διάγραμμα Σελ. 482
[126] Πειθαρχικά όργανα - Πειθαρχική δικαιοδοσία
Άρθρο 34
Διάγραμμα Σελ. 483
Άρθρο 35 Σελ. 485
[127] Δικαιοδοσία πειθαρχικών οργάνων
Άρθρο 36
Διάγραμμα Σελ. 485
[128] Διαδικασία μετά από απ’ ευθείας κλήση σε απολογία
Άρθρο 37
Διάγραμμα Σελ. 486
[129] Διαδικασία μετά την Προκαταρκτική Διοικητική Εξέταση (ΠΔΕ)
Άρθρο 38
Διάγραμμα Σελ. 487
[130] Διαδικασία μετά την Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ)
Άρθρο 39
Διάγραμμα Σελ. 488
[131] Έλεγχος κατώτερων πειθαρχικών ποινών
Άρθρο 40
Διάγραμμα Σελ. 489
[132] Δικαιώματα εγκαλουμένου ενώπιον πειθαρχικού συμβουλίου
Άρθρο 41
Διάγραμμα Σελ. 491
Άρθρο 42 Σελ. 491
Άρθρο 43 Σελ. 492
Σχετική νομολογία
Συμβουλίου της Επικρατείας Σελ. 493
[133] Ακροαματική διαδικασία
Άρθρο 44
Διάγραμμα Σελ. 493
Σχετική νομολογία
Συμβουλίου της Επικρατείας Σελ. 495
Διοικητικών Δικαστηρίων Σελ. 495
Άρθρα 45-46 Σελ. 496
Σχετική νομολογία
Διοικητικών Δικαστηρίων Σελ. 497
Άρθρα 47-48 Σελ. 497
Σχετική νομολογία
Συμβουλίου της Επικρατείας Σελ. 498
[134] Επανάληψη πειθαρχικής δίκης
Άρθρο 49
Διάγραμμα Σελ. 499
Σχετική νομολογία
Συμβουλίου της Επικρατείας Σελ. 500
Διοικητικών Δικαστηρίων Σελ. 501
Άρθρο 50 Σελ. 501
[135] Προσφυγή κατ’ αποφάσεων μονομελών πειθαρχικών οργάνων
Άρθρο 51
Διάγραμμα Σελ. 503
Ερμηνεία Σελ. 504
Άρθρο 52 Σελ. 504
[136] Προσφυγή κατά των αποφάσεων των πειθαρχικών συμβουλίων
Άρθρο 53
Διάγραμμα Σελ. 505
Σχετική νομολογία
Διοικητικών Δικαστηρίων Σελ. 506
Άρθρο 54 Σελ. 507
Σχετική νομολογία
Διοικητικών Δικαστηρίων Σελ. 508
Άρθρο 55 Σελ. 508
Σχετική νομολογία
Συμβουλίου της Επικρατείας Σελ. 508
Άρθρο 56 Σελ. 509
Σχετικές διατάξεις Σελ. 509
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Σελ. 511
ΠΙΝΑΚΑΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ Σελ. 543
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤ’ ΑΡΘΡΟΝ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Σελ. 546
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σελ. 563
Back to Top