ΕΙΔΙΚΟΙ ΑΣΤΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 21€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 56,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 15330
Γεωργιάδου Μ.
  • Εκδοση: 2η 2015
  • Σχήμα: 12х17
  • Βιβλιοδεσία: Εύκαμπτη
  • Σελίδες: 1086
  • ISBN: 978-960-562-398-2
  • Δείτε ένα απόσπασμα
  • Black friday εκδόσεις: 30%

Το παρόν έργο «Ειδικοί Αστικοί Νόμοι» έχει ως στόχο τη συλλογή και συστηματική ταξινόμηση των σημαντικότερων (πλήρως ενημερωμένων) σύγχρονων νομοθετικών ρυθμίσεων, που ρυθμίζουν θέματα Αστικού Δικαίου και βρίσκονται διάσπαρτες σε ποικίλους νόμους, που δεν έχουν ενσωματωθεί στον Αστικό Κώδικα. Η προσπάθεια επικεντρώθηκε στη συγκέντρωση εκείνων των εθνικών και διεθνών νομοθετημάτων που παρουσιάζουν αυξημένο πρακτικό ενδιαφέρον, στα πλαίσια των ραγδαίων οικονομικών, κοινωνικών και τεχνολογικών αλλαγών.

Προς διευκόλυνση του άμεσου εντοπισμού των αναζητούμενων διατάξεων, το σχετικό νομοθετικό υλικό έχει ταξινομηθεί στις εξής θεματικές ενότητες, όπως διαμορφώνονται κατʼ αντιστοιχία προς τα πέντε βιβλία του Αστικού Κώδικα: Η πρώτη ενότητα αφορά στις Γενικές Αρχές αναφερόμενη στην ιθαγένεια, τις ληξιαρχικές πράξεις και τα μητρώα αρρένων, τους συνεταιρισμούς και τα σωματεία, το περιβάλλον, την πνευματική ιδιοκτησία, τα προσωπικά δεδομένα και τον Τύπο και τη Ραδιοτηλεόραση. Η δεύτερη ενότητα καλύπτει το Ενοχικό Δίκαιο παραθέτοντας τις ρυθμίσεις για το νόμισμα και το συνάλλαγμα, τον ανατοκισμό, τις ηλεκτρονικές συμβάσεις, τις διεθνείς πωλήσεις κινητών, την προστασία καταναλωτή, τις εμπορικές μισθώσεις, τις σύγχρονες μορφές συμβάσεων (leasing, time-sharing, factoring), τη μεσιτεία αστικών συμβάσεων, τα ομολογιακά δάνεια, τα υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα, τη δημόσια παρακατάθεση και τα αυτοκίνητα, συμπεριλαμβανομένης και της ασφάλισης της αστικής ευθύνης. Η τρίτη θεματική ενότητα προσεγγίσει θέματα Εμπραγμάτου Δικαίου μέσα από την παράθεση των ειδικών διατάξεων για τις παραμεθόριες περιοχές, το δικαίωμα επιφάνειας, την οροφοκτησία και την οικοδόμηση, τα υποθηκοφυλακεία, τις μεταγραφές και το κτηματολόγιο, την κτηματογράφηση, το ενέχυρο και την υποθήκη. Στη τέταρτη θεματική ενότητα με αντικείμενο το Οικογενειακό Δίκαιο, απαντώνται τα ειδικά αστικά νομοθετήματα για τον γάμο, το σύμφωνο συμβίωσης, την ενδοοικογενειακή βία,, το διαζύγιο, την ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, τα τέκνα (δικαιώματα – γέννηση εκτός γάμου – γονική μέριμνα), τη διατροφή, την υιοθεσία, την αναδοχή ανηλίκου, τη δικαστική συμπαράσταση και βιοϊατρικά θέματα. Τέλος, η πέμπτη αναφερόμενη στο Κληρονομικό Δίκαιο ενότητα παραθέτει εκείνες τις διατάξεις που διέπουν τη διαθήκη και τα κληροδοτήματα (Κώδικας Κοινωφελών Περιουσιών).

Το έργο συμπληρώνεται από αναλυτικά περιεχόμενα και ενιαίο αλφαβητικό ευρετήριο που διευκολύνει σημαντικά τον αναγνώστη κατά την έρευνά του.

Με τους Ειδικούς Αστικούς Νόμους παρέχεται στον εφαρμοστή του δικαίου ένα απαραίτητο εργαλείο για την ανεύρεση της κατάλληλης διάταξης που αρμόζει στην υπόθεση που χειρίζεται.

 
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣΣελ. XXVII
Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 
I. ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ 
[1] Ν 3284/2004Περί κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής ΙθαγένειαςΣελ. 3
II. ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ - ΜΗΤΡΩΑ ΑΡΡΕΝΩΝ 
[2] Ν 344/1976Περί ληξιαρχικών πράξεων [Άρθρα 8-35]Σελ. 26
[3] ΑΥΕσωτ Φ. 42301/12167/1995Προϋποθέσεις και τρόπος πρόσληψης και αλλαγής επωνύμου και πρόσληψης πατρωνύμου και μητρωνύμουΣελ. 41
[4] ΑΥφυπΕσωτΔημΔιοικΑποκ Φ. 91400/2961/2001 Προϋποθέσεις και τρόπος πρόσληψης επωνύμου πατέρα και επωνύμου μητέρας σε πρόσωπα αγνώστων γονέων και πρόσληψης επωνύμου πατέρα σε πρόσωπα που έχουν γεννηθεί χωρίς γάμο των γονέων τουςΣελ. 45
[5] Ν 2119/1993Κύρωση Κώδικα διατάξεων «περί μητρώων αρρένων»Σελ. 47
III. ΣΩΜΑΤΕΙΑ - ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ 
[6] Ν 281/1914Περί σωματείωνΣελ. 59
[7] Ν 1667/1986Αστικοί συνεταιρισμοί και άλλες διατάξειςΣελ. 72
[8] Ν 4280/2014Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση - Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών Ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις [Άρθρα 10-12, 26]Σελ. 96
[9] Ν 4030/2011Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις [Άρθρο 39]Σελ. 104
[10] Ν 2810/2000Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις [Άρθρα 1-25, 42]Σελ. 108
[11] Ν 4015/2011Θεσμικό πλαίσιο για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, τις συλλογικές οργανώσεις και την επιχειρηματικότητα του αγροτικού κόσμου - Οργάνωση της εποπτείας του Κράτους [Άρθρα 1-7, 22]Σελ. 132
IV. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
[12] ΠΔ 148/2009Περιβαλλοντική ευθύνη για την πρόληψη και την αποκατάσταση των ζημιών στο περιβάλλον - Εναρμόνιση με την οδηγία 2004/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2004, όπως ισχύειΣελ. 139
[13] Ν 1650/1986Για την προστασία του περιβάλλοντος [Άρθρο 29]Σελ. 161
V. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ 
[14] Ν 2121/1993Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα [Άρθρα 1-70, 77]Σελ. 162
VI. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 
[15] Ν 2472/1997Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήραΣελ. 232
[16] Ν 3471/2006Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του Ν 2472/1997 [Άρθρα 1-17, 31]Σελ. 264
VII. ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 
[17] Ν 1178/1981Περί αστικής ευθύνης του Τύπου και άλλων τινών διατάξεων [Άρθρον μόνον]Σελ. 280
[18] Ν 2243/1994Κατάργηση των ειδικών ποινικών διατάξεων περί Τύπου [Άρθρο μόνο]Σελ. 283
[19] Ν 2328/1995Νομικό καθεστώς της ιδιωτικής τηλεόρασης και της τοπικής ραδιοφωνίας, ρύθμιση θεμάτων της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και άλλες διατάξεις [Άρθρα 4 παρ. 1-10, 17]Σελ. 284
Β. ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 
I. ΝΟΜΙΣΜΑ - ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ 
[20] Ν 2842/2000Λήψη συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) 1103/97, 974/98 και 2868/98 του Συμβουλίου, όπως ισχύoυν σχετικά με την εισαγωγή του ευρώ [Άρθρα 1-10, 15-21]Σελ. 291
[21] Ν 5422/1932Περί αναστολής της υποχρεώσεως της Τραπέζης της Ελλάδος προς εξαργύρωσιν των γραμματίων αυτής και περί ρυθμίσεως της αγοράς και πωλήσεως συναλλάγματος [Άρθρο 6]Σελ. 300
[22] Ν 3862/2010Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις Οδηγίες 2007/64/ΕΚ, 2007/44/ΕΚ και 2010/16/ΕΕ που αφορούν υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά, προληπτική αξιολόγηση προτάσεων απόκτησης συμμετοχής σε επιχειρήσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα και άλλες διατάξεις [Άρθρα 46-49]Σελ. 302
II. ΑΝΑΤΟΚΙΣΜΟΣ 
[23] N 2601/1998Ενισχύσεις ιδιωτικών επενδύσεων για την οικονομική και περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας και άλλες διατάξεις [Άρθρο 12]Σελ. 305
III. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 
[24] ΠΔ 131/2003Προσαρμογή στην Οδηγία 2000/31 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με ορισμένες νομικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εμπορίου, στην εσωτερική αγορά. (Οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο)Σελ. 307
IV. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΙΝΗΤΩΝ 
[25] Ν 2532/1997Κύρωση της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τις διεθνείς πωλήσεις κινητών πραγμάτωνΣελ. 319
[26] Ν 1792/1988Κύρωση Σύμβασης για την προσχώρηση της Ελληνικής Δημοκρατίας στη Σύμβαση για το εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές ενοχέςΣελ. 349
V. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 
[27] Ν 2251/1994Προστασία των καταναλωτώνΣελ. 364
VI. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ 
[28] ΠΔ 34/1995Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων περί εμπορικών μισθώσεωνΣελ. 445
VII. ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
[29] Ν 1665/1986Συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης [Άρθρα 1-5, 8]Σελ. 476
[30] Ν 1652/1986Σύμβαση της χρονομεριστικής μίσθωσης και ρύθμιση συναφών θεμάτωνΣελ. 482
[31] KYA Ζ1-130/2011Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 2008/122/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιανουαρίου 2009, για την προστασία των καταναλωτών ως προς ορισμένες πτυχές των συμβάσεων χρονομεριστικής μίσθωσης, μακροπρόθεσμων προϊόντων διακοπών, μεταπώλησης και ανταλλαγής, που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ αριθμ. L 33 της 3.2.2009Σελ. 487
[32] Ν 1905/1990Για τη σύμβαση πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων και άλλες διατάξεις [Άρθρα 1-6, 9]Σελ. 508
Back to Top