ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ

Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 45,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 45,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 18623
+Μαργαρίτης Λ.
 • Εκδοση: 2η 2022
 • Σχήμα: 12x17
 • Βιβλιοδεσία: Εύκαμπτη
 • Σελίδες: 992
 • ISBN: 978-960-654-712-6

Σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο κανονιστικό περιβάλλον, κατέστη αναγκαία η παρούσα, 2η ενημερωμένη έκδοση «Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι».


Με βασικό κριτήριο τη συχνότητα εμφάνισης των ρυθμιζόμενων θεμάτων και του ιδιαίτερα πρακτικού ενδιαφέροντος που παρουσιάζουν, επιλέχθηκαν τα ειδικά ποινικά νομοθετήματα που καλύπτουν τις εξής ενότητες:

 

 • Αθέμιτος ανταγωνισμός
 • Αθλητισμός
 • Αλλοδαποί
 • Ανώνυμες εταιρίες
 • Αποδοχές εργαζομένων
 • Απόρρητο
 • Αρχαιότητες
 • Ασφαλιστικές εισφορές
 • Γεωργικά προϊόντα
 • Δασικά αδικήματα
 • Διαφθορά δημοσίων λειτουργών και υπαλλήλων ΕΕ
 • Ενδοοικογενειακή βία
 • Επιταγή
 • Εταιρίες περιορισμένης ευθύνης
 • Ευρωπαϊκό Δίκαιο
 • Ζώα – Ζωοκλοπή/Ζωοκτονία
 • Καταχραστές του Δημοσίου [υπό το καθεστώς του προϊσχύσαντος ΠΚ]
 • Λαθρεμπορία
 • Μεσάζοντες
 • Μεταμοσχεύσεις
 • Ναρκωτικά
 • Νομιμοποίηση εσόδων
 • Όπλα
 • Παίγνια
 • Περιβάλλον
 • Πνευματική ιδιοκτησία
 • Πόθεν έσχες
 • Πολεοδομικές παραβάσεις
 • Προσωπικά δεδομένα
 • Πτωχευτικό Δίκαιο
 • Ρατσισμός
 • Συναθροίσεις
 • Υπαίθριο εμπόριο
 • Υπεύθυνες Δηλώσεις
 • Υπουργοί
 • Φοροδιαφυγή
 • Χρέη προς το Δημόσιο

Το έργο συμπληρώνεται με ενιαίο αλφαβητικό ευρετήριο που διευκολύνει τον αναγνώστη κατά την έρευνά του. Η έκδοση αποτελεί ένα εύχρηστο, απαραίτητο βοήθημα για δικηγόρους, δικαστές και φοιτητές κατά την αναζήτηση των ρυθμίσεων ειδικότερων ποινικών θεμάτων.

 

 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ VII

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΧXIIΙ

Ι. ΑΘΕΜΙΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

[1] Ν 146/1914 Περί αθεµίτου ανταγωνισµού 1

[2] N 3959/2011 Προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού

[Άρθρα 43, 44, 55] 11

ΙΙ. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

[3] Ν 2725/1999 Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός
και άλλες διατάξεις

[Άρθρα 3, 41-41Ζ, 128-128ΙΔ, 132, 139, 140] 16

[4] Ν 4326/2015 Επείγοντα µέτρα για την αντιµετώπιση
της βίας στον αθλητισµό και άλλες διατάξεις

[Άρθρα 3, 6, 7, 18, 19] 90

ΙΙΙ. ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ

[5] Ν 3386/2005 Είσοδος, διαµονή και κοινωνική ένταξη
υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια

[Άρθρα 76-78Α, 80-83] 95

[6] N 4251/2014 Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής
Ένταξης και λοιπές διατάξεις

[Άρθρα 1-5, 26-30, 49-56, 138, 139, 148] 102

 

[7] ΠΔ 233/2003 Προστασία και αρωγή κατά το άρθρο 12
του Ν 3064/2002 (ΦΕΚ 248 Α΄) στα θύματα
των εγκλημάτων
των άρθρων 323, 323Α, 323Β, 348Α, 349, 351
και 351Α
του Ποινικού Κώδικα, και των άρθρων 87 παράγραφοι
5
και 6 και 88 του Ν 3386/2005
149

IV. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ

[8] Ν 4548/2018 Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων
εταιρειών

[Άρθρα 176-180] 153

V. ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

[9] ΑΝ 690/1945 Περί συμπληρώσεως και τροποποιήσεως
του ΑΝ 28/1944 «
περί εξουσιοδοτήσεως των Υπουργών
Εργασίας και Οικονομικών, όπως προβαίνουν εις
καθορισμόν
μισθών και ημερομισθίων»
156

VΙ. ΑΠΟΡΡΗΤΟ

[10] Ν 2225/1994 Για την προστασία της ελευθερίας
της ανταπόκρισης και επικοινωνίας και άλλες διατάξεις

[Άρθρα 3-5, 7, 12] 158

[11] Ν 3115/2003 Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου
των Επικοινωνιών

[Άρθρα 9, 10, 13, 14] 167

[12] Ν 3471/2006 Προστασία δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του Ν 2472/1997

[Άρθρα 1-4, 15, 17] 169

[13] Ν 3917/2011 Διατήρηση δεδομένων που παράγονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία σε συνάρτηση με την παροχή διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών
ή δημόσιων δικτύων επικοινωνιών, χρήση συστημάτων
επιτήρησης με τη
λήψη ή καταγραφή ήχου ή εικόνας
σε δημόσιους χώρους και
συναφείς διατάξεις

[Άρθρα 1-8, 11] 175

VII. ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ

[14] Ν 4858/2021 Κύρωση Κώδικα νομοθεσίας
για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει
της πολιτιστικής κληρονομιάς

[Άρθρα 53-72] 182

VIII. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

[15] ΑΝ 86/1967 Περί επιβολής κυρώσεων κατά
των καθυστερούντων την καταβολήν και την απόδοσιν
εισφορών εις Οργανισµούς
Κοινωνικής Ασφαλίσεως 191

[16] Ν 3346/2005 Επιτάχυνση της διαδικασίας ενώπιον
των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων και άλλες διατάξεις

[Άρθρο 33] 195

ΙΧ. ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

[17] ΝΔ 3424/1955 Περί ευθύνης των αγοραστών γεωργικών προϊόντων 196

Χ. ΔΑΣΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ

[18] ΑΝ 1539/1938 Περί προστασίας των δηµοσίων κτηµάτων

[Άρθρα 1, 2, 8, 21-23] 197

[19] Ν 663/1977 Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως
διατάξεων του Κώδικος
Ποινικής Δικονοµίας, του Ποινικού
Κώδικος και του Κώδικος «περί τελών
χαρτοσήµου,
αναφεροµένων εις τα δικαστικά έξοδα και τέλη της ποινικής
διαδικασίας και άλλων τινών διατάξεων»

[Άρθρα 19-21] 201

 

[20] ΝΔ 86/1969 Δασικός Κώδιξ

[Άρθρα 60, 252, 255, 268, 269, 276, 279, 280, 282, 286, 287] 202

[21] Ν 998/1979 Περί προστασίας των δασών και
των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας

[Άρθρα 3, 23, 31, 35, 68, 70, 71] 214

[22] Ν 1892/1990 Για τον εκσυγχρονισµό και την ανάπτυξη
και άλλες διατάξεις

[Άρθρα 118, 119] 225

[23] Ν 3208/2003 Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων
επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες
διατάξεις

[Άρθρο 3] 226

ΧΙ. ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

[24] Ν 3560/2007 Κύρωση και εφαρµογή της Σύµβασης
ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου

σ’ αυτήν Πρωτοκόλλου
229

ΧΙΙ. ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΕ

[25] Ν 2802/2000 Κύρωση της Σύµβασης περί καταπολεµήσεως
της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι
των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων ή των κρατών-µελών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης
250

XΙΙI. ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

[26] Ν 1193/1981 Περί της εξ αφροδισίων νόσων προστασίας
και ρυθµίσεως συναφών θεµάτων

[Άρθρα 1, 13, 16] 259

[27] Ν 2734/1999 Εκδιδόµενα µε αµοιβή πρόσωπα και
άλλες διατάξεις

[Άρθρα 1-8, 10] 261

XIV. ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ

[28] Ν 3500/2006 Για την αντιµετώπιση της ενδοοικογενειακής
βίας και άλλες διατάξεις

[Άρθρα 1-7, 9-24, 28] 268

XV. ΕΠΙΤΑΓΗ

[29] Ν 5960/1933 Περί επιταγής

[Άρθρο 79] 278

XVI. ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

[30] Ν 3190/1955 Περί Εταιριών Περιορισµένης Ευθύνης

[Άρθρα 1, 23, 60] 279

XVII. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

[31] Ν 4489/2017 Ευρωπαϊκή εντολή έρευνας στις ποινικές υποθέσεις - Εναρμόνιση της νομοθεσίας με
την Οδηγία 2014/41/ΕΕ και άλλες διατάξεις

[Άρθρα 1-35, 47] 281

[32] Ν 3251/2004 Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης,
τροποποίηση του Ν 2928/2001 για τις εγκληματικές οργανώσεις
και άλλες διατάξεις

[Άρθρα 1-39, 43] 305

XVIIΙ. ΖΩΑ - ΖΩΟΚΛΟΠΗ / ΖΩΟΚΤΟΝΙΑ

[33] Ν 4830/2021 Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων
συντροφιάς - Πρόγραμμα «ΑΡΓΟΣ» και λοιπές διατάξεις

[Άρθρα 9, 24, 25, 34, 36, 72] 329

[34] Ν 1300/1982 Μέτρα για την πρόληψη και την καταστολή
της ζωοκλοπής και ζωοκτονίας
337

 

XIX. ΚΑΤΑΧΡΑΣΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

[35] Ν 1608/1950 Περί αυξήσεως των ποινών
των προβλεποµένων διά τους καταχραστάς του Δηµοσίου

[Άρθρα 1, 3] 343

XΧ. ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ

[36] Ν 2960/2001 Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας

[Άρθρα 1, 2, 10, 118, 119Α-119Γ, 137-152, 155-177] 345

XΧΙ. ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ

[37] N 5227/1931 Περί µεσαζόντων

[Άρθρα 1-13] 413

XΧIΙ. ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ

[38] Ν 3984/2011 Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και
άλλες διατάξεις

[Άρθρα 35-39] 417

ΧΧΙΙΙ. ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ

[39] Ν 4139/2013 Νόµος περί εξαρτησιογόνων ουσιών
και άλλες διατάξεις

[Άρθρα 1-60, 97, 99, 100 παρ. 1, 104] 420

[40] Ν 3459/2006 Κώδικας Νόµων για τα Ναρκωτικά (ΚΝΝ)

[Άρθρα 1 παρ. 2, 58, 61] 484

XXIV. ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

[41] Ν 4557/2018 Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και
της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ενσωμάτωση
της Οδηγίας 2015/849/
EE) και άλλες διατάξεις

[Άρθρα 1-6, 11-19, 22-33, 39-46, 68] 511

XXV. ΟΠΛΑ

[42] Ν 2168/1993 Ρύθµιση θεµάτων που αφορούν όπλα,
πυροµαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς µηχανισµούς
και άλλες διατάξεις

[Άρθρα 1-18, 20, 26-27, 29, 38] 573

[43] Ν 3169/2003 Οπλοφορία, χρήση πυροβόλων όπλων
από αστυνοµικούς, εκπαίδευσή τους σε αυτά και άλλες
διατάξεις

[Άρθρα 1-6] 628

[44] Ν 4678/2020 Τροποποίηση διατάξεων του Ν 2168/1993
(
Α’ 147) «Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς μηχανισμούς και τις διατάξεις»,
εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με
την Οδηγία (ΕΕ)
2017/853 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 17ης Μαΐου 2017 για την τροποποίηση της Οδηγίας
91/477
/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τον έλεγχο
της απόκτησης και
της κατοχής όπλων και θέσπιςη
των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για
την εφαρμογή
του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2403
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

[Άρθρα 15-21, 23] 637

XXVI. ΠΑΙΓΝΙΑ

[45] Ν 4002/2011 Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής
νοµοθεσίας του
Δηµοσίου - Ρυθµίσεις για την ανάπτυξη και
τη δηµοσιονοµική εξυγίανση - Θέµατα
αρµοδιότητας
Υπουργείων Οικονοµικών, Πολιτισµού και Τουρισµού και
Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης

[Άρθρα 25-54] 643

[46] ΒΔ 29/1971 Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείµενον
των ισχυουσών διατάξεων περί τυχηρών και µη παιγνίων

[Άρθρα 6-13] 706

XXVII. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

[47] Ν 1650/1986 Για την προστασία του περιβάλλοντος

[Άρθρα 2, 6, 8, 18-20, 28-30] 710

[48] Ν 743/1977 Περί προστασίας του θαλασσίου περιβάλλοντος
και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων

[Άρθρο 13] 738

[49] N 3199/2003 Προστασία και διαχείριση των υδάτων - Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000

[Άρθρα 10, 11, 14] 740

[50] ΠΔ 55/1998 Προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος

[Άρθρα πρώτο-14] 744

[51] Ν 4037/2012 Για την προσαρµογή της ελληνικής
νοµοθεσίας
προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2005/35/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου
της 7ης Σεπτεµβρίου 2005 σχετικά µε τη
ρύπανση από τα πλοία
και τη θέσπιση κυρώσεων, περιλαµβανοµένων των
ποινικών κυρώσεων, για αδικήµατα ρύπανσης (L 255), η οποία
τροποποιήθηκε
µε την Οδηγία 2009/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009
(L 280) και άλλες διατάξεις

[Άρθρο 6] 759

[52] Ν 4042/2012 Ποινική προστασία του περιβάλλοντος - Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής
και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρµόνιση
µε την Οδηγία
2008/98/ΕΚ - Ρύθµιση θεµάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής

[Άρθρα 1-6, 9] 761

 

XXVIII. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

[53] Ν 2121/1993 Πνευµατική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώµατα
και πολιτιστικά θέµατα

[Άρθρα 1-5, 18-29, 42, 43, 63, 65, 65Α, 66, 66Α, 66Β, 66Γ, 67] 768

XXIX. ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ

[54] Ν 3213/2003 Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής
κατάστασης βουλευτών, δηµόσιων λειτουργών και υπαλλήλων, ιδιοκτητών µέσων µαζικής ενηµέρωσης και άλλων
κατηγοριών προσώπων

[Άρθρα 1, 4-14, 19] 805

XXX. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

[55] Ν 4495/2017 Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις

[Άρθρα 81, 94, 95] 828

[56] Ν 1337/1983 Επέκταση των πολεοδοµικών σχεδίων,
οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθµίσεις

[Άρθρο 17] 838

XXXI. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

[57] Ν 4624/2019 Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου
της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των
φυσικών
προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση
στην εθνική νομοθεσία
της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και
του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις

[Άρθρα 16, 38, 81] 845

 

[58] Ν 4600/2019 Εκσυγχρονισμός και Αναμόρφωση
Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτικών Κλινικών, Σύσταση
Εθνικού
Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών και λοιπές
διατάξεις

[Άρθρα 83-84] 848

[59] Ν 3471/2006 Προστασία δεδοµένων προσωπικού
χαρακτήρα και της
ιδιωτικής ζωής στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του Ν 2472/1997

[Άρθρα 1-16] 859

XXXII. ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

[60] Ν 4738/2020 Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης
ευκαιρίας και άλλες διατάξεις

[Άρθρα 197-203] 877

XXXIII. ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ

[61] Ν 927/1979 Περί κολασμού πράξεων ή ενεργειών αποσκοπουσών εις φυλετικάς διακρίσεις

[Άρθρα 1-3, 5] 881

XXXIV. ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΕΙΣ

[62] Ν 4703/2020 Δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις και
άλλες διατάξεις

[Άρθρα 1-14] 884

XXXV. ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

[63] Ν 4849/2021 Αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός
του ρυθμιστικού
πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας
του υπαίθριου εμπορίου, ρυθμίσεις για την
άσκηση
ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και την απλούστευση
πλαισίου δραστηριοτήτων στην εκπαίδευση,
βελτιώσεις
στην επιμελητηριακή νομοθεσία, άλλες διατάξεις
του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων και λοιπές
επείγουσες διατάξεις

[Άρθρα 58-65, 112] 892

XXXVI. ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

[64] Ν 1599/1986 Σχέσεις κράτους - πολίτη, καθιέρωση
νέου τύπου δελτίου ταυτότητας και άλλες διατάξεις

[Άρθρα 6-8, 22] 901

XXXVIΙ. ΥΠΟΥΡΓΟΙ
(ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ)

[65] N 3126/2003 Ποινική ευθύνη των Υπουργών 905

XXXVIII. ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ

[66] Ν 4174/2013 Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις

[Άρθρα 66-71] 918

[67] Ν 2523/1997 Διοικητικές και ποινικές κυρώσεις
στη φορολογική νομοθεσία και άλλες διατάξεις

[Άρθρα 17Α, 24, 25] 926

[68] Ν 1591/1986 Ρυθμίσεις στην άμεση και έμμεση φορολογία,
θέσπιση μέτρων για την πάταξη της φοροδιαφυγής και
άλλες
διατάξεις που ρυθμίζουν θέματα αρμοδιότητας
Υπουργείου Οικονομικών

[Άρθρα 31-32] 932

XXXIX. ΧΡΕΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

[69] Ν 1882/1990 Μέτρα για την περιστολή της φοροδιαφυγής,
διαρρυθµίσεις στην άµεση και έµµεση φορολογία

και άλλες διατάξεις
936

 

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 941

Ι. ΑΘΕΜΙΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

[1] Ν 146/1914

Περί αθεµίτου ανταγωνισµού

(ΦΕΚ Α΄ 21/27.1.1914)

Άρθρο 1. — Απαγορεύεται κατά τας εµπορικάς, βιοµηχανικάς ή γεωργικάς συναλλαγάς πάσα προς τον σκοπόν ανταγωνισµού γινοµένη πράξις, αντικειµένη εις τα χρηστά ήθη.

Ο παραβάτης δύναται να εναχθή προς παράλειψιν και προς ανόρθωσιν της προσγενοµένης ζηµίας.

Άρθρο 2. — Υπό τον όρον «εµπορεύµατα» κατά την έννοιαν του παρόντος νόµου νοούνται και βιοµηχανικά και γεωργικά προϊόντα, υπό τον όρον δε βιοµηχανικαί εργασίαι νοούνται και αι εµπορικαί, βιοτεχνικαί και γεωργικαί.

Άρθρο 3. — Απαγορεύεται εις δηµοσία γινοµένας γνωστοποιήσεις ή ανακοινώσεις, προοριζοµένας δι' ευρύν κύκλον προσώπων, πάσα ανακριβής δήλωσις περί σχέσεων αναφεροµένων εις τας κατά το άρθρον 1 συναλλαγάς, ιδία δε περί της ποιότητος, της αρχικής προελεύσεως, του τρόπου κατασκευής ή της τιµολογήσεως εµπορευµάτων ή βιοµηχανικών εργασιών, περί του τρόπου ή της πηγής της προµηθείας, της κατοχής βραβείων ή άλλων τιµητικών διακρίσεων, περί της αιτίας ή του σκοπού της πωλήσεως ή περί του ποσού των προς διάθεσιν εµπορευµάτων, ικανή να παραγάγη την εντύπωσιν ιδιαιτέρως ευνοϊκής προσφοράς.

Ο παραβάτης δύναται να εναχθή προς παράλειψιν των ανακριβών δηλώσεων και ανόρθωσιν της προσγενοµένης ζηµίας.

Άρθρο 4. — Όστις, προς τον σκοπόν όπως παραγάγη την εντύπωσιν ιδιαιτέρως ευνοϊκής προσφοράς, ποιείται υπό τους όρους του άρθρου 3 εν γνώσει αναληθείς δηλώσεις ικανάς να παραπλανήσουν το κοινόν, τιµωρείται µε φυλάκισιν µέχρις εξ µηνών και µε χρηµατικήν ποινήν µέχρι 3.000 δραχµών ή µε µίαν εκ των ποινών τούτων.

Εάν αι εν τω προηγουµένω εδαφίω αναφερόµεναι ανακριβείς δηλώσεις γίνωσι παρ' υπαλλήλου ή εντολοδόχου, τιµωρείται, πλην του υπαλλήλου ή εντολοδόχου, και ο κύριος ή ο διευθυντής της επιχειρήσεως, εάν η πράξις εγένετο εν γνώσει αυτού.

Άρθρο 5. — Διά την εφαρµογήν των άρθρων 3 και 4, προς τας εν αυτοίς δηλώσεις εξοµοιούνται αι δι' εικόνων παραστάσεις και άλλαι µέθοδοι, αίτινες σκοπούν και είναι ικαναί να αντικαταστήσουν αυτάς. Η χρήσις ονοµάτων, άτινα εν ταις συναλλαγαίς χρησιµεύουν προς ονοµασίαν εµπορευµάτων ή βιοµηχανικών εργασιών, χωρίς να σκοπούν τον προσδιορισµόν της προελεύσεως αυτών, δεν υπάγεται εις τας εν άρθροις 3 και 4 διατάξεις.

Άρθρο 6. — Εάν διά δηµοσία γινοµένων γνωστοποιήσεων ή ανακοινώσεων, προοριζοµένων δι' ευρύν κύκλον προσώπων, αναγγέλεται η εκποίησις εµπορευµάτων, προερχοµένων εκ πτωχεύσεως, αλλά µη ανηκόντων πλέον εις την πτώχευσιν, απαγορεύεται πάσα ανακοίνωσις της εκ πτωχεύσεως προελεύσεως αυτών, ο δε παραβάτης τιµωρείται µε χρηµατικήν ποινήν µέχρι 1.500 δραχµών ή φυλάκισιν έως δύο µηνών ή µε αµφοτέρας τας ποινάς ταύτας.

Άρθρο 7. 1. Απαγορεύεται η προς το κοινόν αναγγελία της εκποιήσεως εµπορευµάτων, ως αποτελούσης διάλυσιν του καταστήµατος ή διάλυσιν ωρισµένου κλάδου αυτού.

2. Κατ' εξαίρεσιν επιτρέπεται η κατά την προηγουµένην παράγραφον αναγγελία εκποιήσεως, µνηµονευοµένης εν τη αναγγελία και της αιτίας ταύτης και υπό τας κατά το παρόν άρθρον προϋποθέσεις, κατόπιν αδείας του αρµοδίου Προέδρου Πρωτοδικών ή επί Περιφερειών, ένθα δεν εδρεύει Πρωτοδικείον του αρµοδίου Ειρηνοδίκου.

3. Ο Πρόεδρος ή ο Ειρηνοδίκης δικάζων κατά την διαδικασίαν του άρθρο 634 Πολ. Δικονοµίας και εποµ. αιτήσει του ενδιαφεροµένου, ερευνά την ύπαρξιν των προϋποθέσεων του παρόντος άρθρου και χορηγεί την άδειαν καθορίζων την αιτίαν και τον χρόνον ενάρξεως και λήξεως της εκποιήσεως. Αντίγραφων της αιτήσεως επιδίδεται εις τον Πρόεδρον του οικείου Εµπορικού Επιµελητηρίου δυναµένου να παρέµβη κατά την συζήτησιν της αιτήσεως. Εν τη αιτήσει περί χορηγήσεως της κατά τ' ανωτέρω αδείας επισυνάπτονται:

α) Υπεύθυνος δήλωσις του αιτούντος, εν η αναφέρονται η αιτία της διαλύσεως, ο χρόνος ενάρξεως και η διεύθυνσις του καταστήµατος διενεργείας αυτής και

β) λεπτοµερής πίναξ εις διπλούν απογραφής των υπό εκποίησιν εµπορευµάτων, εν ω εµφαίνονται αναλυτικώς τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτών κατ' είδος, προέλευσιν και ποιότητα ως και αι ποσότητες εκάστου τούτων.

Ο Πρόεδρος εξελέγχει δαπάναις του δηλούντος την ειλικρίνειαν της δηλώσεως και του πίνακος απογραφής, διά δύο πραγµατογνωµόνων οριζοµένων υπ' αυτού και εκλεγοµένων εκ καταλόγου καταρτιζοµένου υπό του Εµπορικού Επιµελητηρίου εντός του µηνός Δεκεµβρίου εκάστου έτους και ισχύοντος διά το επόµενον έτος ή εν ελλείψει τοιούτου διά δύο πραγµατογνωµόνων της εκλογής του.

Επί εκποιήσεως εντός της τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης ο εις των άνω πραγµατογνωµόνων ορίζεται υπό του Προέδρου Πρωτοδικών υποχρεωτικώς εκ του Σώµατος Ορκωτών Λογιστών. Δι' αποφάσεως του Υπουργού Εµπορίου, δύναται η παρούσα διάταξις να επεκτείνηται και εις άλλας περιφερείας της Ελλάδος.

4. Η εκποίησις επιτρέπεται µόνον α) λόγω πραγµατικής και οριστικής παύσεως των εργασιών ολοκλήρου της επιχειρήσεως, β) λόγω ουσιαστικής καταργήσεως κλάδου αυτής και ως προς τα είδη µόνον του κλάδου τούτου και γ) λόγω πτωχεύσεως του εµπόρου διά τελεσιδίκου αποφάσεως.

Αποκλείεται η κατά τας διατάξεις του παρόντος άρθρου εκποίησις εµπορευµάτων, κτηθέντων προς µόνον τον σκοπόν πωλήσεως αυτών κατά την διάλυσιν ή κτηθέντων κατά το τελευταίον προ της υποβολής της αιτήσεως τρίµηνον.

5. Η διάρκεια της εκποιήσεως δεν δύναται να υπερβαίνει τους 4 µήνας. Ο Πρόεδρος όµως δύναται εκτιµών τας τυχόν εξαιρετικάς περιπτώσεις να χορηγή παράτασιν της άνω διαρκείας, πάντως ουχί πλέον των 4 εισέτι µηνών. Η εκποίησις επιτρέπεται να ενεργήται µόνον εντός του καταστήµατος του αιτούντος.

6. Καθ' άπασαν την διάρκειαν της εκποιήσεως και εντός του πρώτου πενθηµέρου εκάστου µηνός, ο τυχών αδείας υποχρεούται όπως υποβάλη, εις το οικείον Εµπορικόν Επιµελητήριον εις διπλούν νέον πίνακα απογραφής περιέχοντα τα εκ του προηγουµένου πίνακος υπόλοιπα εµπορευµάτων κατά την τελευταίον ηµέραν του παρελθόντος µηνός, η ειλικρίνεια του οποίου ελέγχεται υπό των πραγµατογνωµόνων. Οι πραγµατογνώµονες δύνανται κατόπιν καταγγελίας ή και αυτεπαγγέλτως να προβαίνωσιν εις έκτακτον έλεγχον, ότε, επί παραβάσεως των διατάξεων του παρόντος, υποβάλλουσιν έκθεσιν εις το Επιµελητήριον.

7. Εις ην περίπτωσιν εις τα υπό εκποίησιν εµπορεύµατα αναγράφωνται δύο τιµαί, εξ ων η µία παριστά την κανονικήν τιµήν πωλήσεως του εµπορεύµατος και η ετέρα την µετ' έκπτωσιν λόγω της διαλύσεως ισχύουσαν τοιαύτην, η πρώτη των δύο τούτων τιµών δέον να µη αφίσταται της πραγµατικής αγοραίας τιµής του εµπορεύµατος, εφαρµοζοµένης άλλως της υπό του άρθρου 8 προβλεποµένης ποινής εις βάρος του υπευθύνου.

8. Ο Πρόεδρος των Πρωτοδικών, κατ' αίτησιν του Επιµελητηρίου και παντός τρίτου επί παραβάσεων του εποιούντος δύναται ν' ανακαλή εν όλω ή εν µέρει, ή τροποποιή την χορηγηθείσαν άδειαν. Επίσης εις περίπτωσιν ευλόγου αιτίας η άδεια δύναται ν' ανακληθή εν όλω ή εν µέρει ή τροποποιηθεί αναλόγως τη αιτήσει του ενδιαφεροµένου.

9. Άδειαι εκποιήσεως υφιστάµεναι κατά την έναρξιν της ισχύος του παρόντος δύνανται εντός µηνός από ταύτης ν' ανανεωθώσιν επιµελεία του ενδιαφεροµένου και τηρουµένων των διατάξεων του παρόντος, άλλως θεωρούνται ως αρθείσαι αυτοδικαίως.

10. Επί εκποιήσεων υπό έκπτωσιν τιµών λόγω παρόδου της εποχής, αίτινες ως τοιαύται αναγγέλονται και είναι εν χρήσει εν τω κανονικώ εµπορίω, δεν εφαρµόζονται αι ανωτέρω διατάξεις. Επιτρέπεται όµως, όπως διά ΒΔ/των εκδιδοµένων προτάσει του Υπουργού Εµπορίου, ορίζεται ο αριθµός κατ' έτος, ο χρόνος ενάρξεως και η διάρκεια των τοιούτων εκποιήσεων καθ' άπασαν την χώραν. Μέχρι της εκδόσεως των Δ/των τούτων ισχύει το απο 24.1.1959 ΒΔ/µα «περί των επί εκπτώσει πωλήσεων υπό των εµπόρων λόγω παρόδου της εποχής».

11. Εκτός των περιπτώσεων της εκποιήσεως εµπορευµάτων περί ων το παρόν άρθρον, εν ουδεµιά άλλη περιπτώσει, υπό οιανδήποτε µορφήν, ονοµασίαν, δικαιολογίαν ή πρόσχηµα επιτρέπονται αναγγελίαι περί πωλήσεων επί εκπτώσει.

12. Ως αντικειµένη ιδία εις τα χρηστά ήθη και τας συνθήκας συναλλαγής θεωρείται η πώλησις επί ειδική εκπτώσει τιµών δι' εν ή περιωρισµένον αριθµόν ειδών προς τον σκοπόν της συγκεντρώσεως του κοινού και της εκµεταλλεύσεως αυτού διά των εις τα άλλα είδη του καταστήµατος τιµών εκτός εάν πρόκειται περί εκποιήσεως λόγω τέλους εποχής».

[Όπως το άρθρο 7 αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του ΝΔ 4181/1961.]

Άρθρο 8. — Ο παραβαίνων τας διατάξεις του άρθρου 7 ως και των εις εκτέλεσιν τούτου εκδιδοµένων ΒΔ και Υπουργικών αποφάσεων, ιδία δε ο αναγγέλων εκποίησιν άνευ αδείας ή άνευ µνείας της αιτίας ταύτης ή ποιούµενος εν γνώσει ανακριβή δήλωσιν και χρησιµοποιών εν γνώσει ανακριβή πίνακα απογραφής ή παραλείπων την ενηµέρωσιν τούτου ή πωλών εν τόπω ή χρόνω µη επιτρεποµένω ή εκθέτων προς πώλησιν εµπορεύµατα αποκτηθέντα προς µόνον τον σκοπόν της εκποιήσεως αυτών κατά την διάλυσιν ή αποκτηθέντα κατά το τελευταίον προ της υποβολής της αιτήσεως τρίµηνον, ή µη περιλαµβανόµενα εις τον πίνακα, τιµωρείται κατά την διάταξιν του άρθρου 458 του ποινικού κώδικος.

Κατά την αυτήν διάταξιν τιµωρείται και όστις εν γνώσει παραχωρεί προς τρίτον εµπορεύµατα προς εκποίησιν κατά παράβασιν των διατάξεων του άρθρου 7.

Τα ως άνω εγκλήµατα εκδικάζονται κατά την διαδικασίαν των άρθρων 417-425 ΚΠΔ.

[Όπως το άρθρο 8 αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του ΝΔ 4181/1961.]

Άρθρο 9. — Διά Β. Διάταγµάτων εκδιδοµένων προτάσει του υπουργού της Εθνικής Οικονοµίας, µετ' απόφασιν του υπουργικού συµβουλίου, δύναται να ορισθή όπως η κατ' επάγγελµα λιανική πώλησις ωρισµένων εµπορευµάτων γίνηται µόνον εις ωρισµένας µονάδας αριθµού, µέτρου ή βάρους, ή µόνον εάν φέρωνται σηµειωµένα επ' αυτών, του περικαλύµµατος ή του δοχείου, ο αριθµός, το µέτρον, το βάρος, ο τόπος της κατασκευής ή της προελεύσεως αυτών. Ο παραβάτης των ορισµών των διαταγµάτων του προηγουµένου εδαφίου τιµωρείται µε χρηµατικήν ποινήν µέχρι τριακοσίων δραχµών και µε φυλάκισιν µέχρι δύο µηνών ή µε µίαν των ποινών τούτων.

Άρθρο 10. — Των εις τα άρθρα 1 και 3 προβλεποµένων πράξεων την παράλειψιν δύναται ν' αξιώση πας επαγγελµατίας, όστις παράγει ή εµπορεύεται όµοια ή συγγενή είδη, καθώς επίσης και τα εµπορικά και βιοµηχανικά επιµελητήρια, οι εµπορικοί και βιοµηχανικοί ή εν γένει επαγγελµατικοί σύλλογοι. Οµοίως οι άνω επαγγελµατίαι, τα επιµελητήρια και οι σύλλογοι έχουσιν έννοµον αξίωσιν επί παραλείψει των κατά παράβασιν των άρθρων 6, 8 και 9 επιχειρουµένων πράξεων, ως και της κατά το άρθρον 7 αναγγελίας προς το κοινόν άνευ της προς τον αρµόδιον πρόεδρον των πρωτοδικών ή τον ειρηνοδίκην δηλώσεως.

Εις ανόρθωσιν της κατά παράβασιν των διατάξεων του νόµου τούτου προερχοµένης ζηµίας υποχρεούται: α) Όστις εις περίπτωσιν του άρθρου 3 εγνώριζεν ή ώφειλε να γνωρίζη το αναληθες των παρ' αυτού γενοµένων διαφηµίσεων. Κατά συντακτών, εκδοτών, τυπογράφων, πρακτόρων εφηµερίδων ή περιοδικών, χωρεί τότε µόνον αξίωσις επί αποζηµιώσει, εάν εγνώριζον το αναληθές των ανακοινώσεων. β) Όστις εκ προθέσεως ή αµελείας παραβαίνει τα εις τα άρθρα 6, 7, 8 και 9 οριζόµενα.

Προς παύσιν των κατά παράβασιν των άρθρων 1, 3, 6, 8 και 9, ως και της κατά το άρθρον 7 αναγγελίας προς τον κοινόν, γινοµένων υπό τινος υπαλλήλου ή αντιπροσώπου επιχειρήσεως ή καταστήµατος πράξεων, υποχρεούται και δύναται να εναχθή και ο κύριος ή ο διευθυντής.

Άρθρο 11. — Ο προς τον σκοπόν ανταγωνισµού ισχυριζόµενον ή διαδίδων, όσον αφορά την εργασίαν ή επιχείρησιν ετέρου, το πρόσωπον του ιδιοκτήτου ή του διευθυντού αυτής, τα εµπορεύµατα ή τας βιοµηχανικάς εργασίας τρίτου, ειδήσεις δυναµένας να βλάψωσι τας εργασίας της επιχειρήσεως ή την εµπορικήν πίστιν αυτού, υποχρεούται, εφ' όσον τα διαδοθέντα δεν είναι κατά τρόπον ευαπόδεικτον αληθή, εις ανόρθωσιν της εις τον αδικηθέντα προσγενοµένης ζηµίας. Ο αδικηθείς δύναται προς τούτοις ν' αξιώση την παράλειψιν της επαναλήψεως ή της περαιτέρω διαδόσεως των ανακριβειών. Προκειµένου όµως περί εµπιστευτικής ανακοινώσεως, διά την οποίαν ο πληροφορών ή ο προς ον η πληροφορία έχει εύλογον συµφέρον, δύναται να ζητηθή η παράλειψις µόνον, εάν τα ανακοινωθέντα είναι αναληθή.

Εάν δ' ο πληροφορών εγνώριζεν ή ώφειλε να γνωρίζη το αναληθές της ανακοινώσεως, υποχρεούται και εις ανόρθωσιν της τυχόν προσγενοµένης ζηµίας.

Η διάταξις του τελευταίου εδαφίου του άρθρου 10 εφαρµόζεται αναλόγως.

Άρθρο 12. — Ο εν γνώσει της αναληθείας ισχυριζόµενος ή διαδίδων ως προς την επιχείρησιν ή εργασίαν ετέρου το πρόσωπον του ιδιοκτήτου ή του διευθυντού αυτής, τα εµπορεύµατα ή τας βιοµηχανικάς εργασίας τρίτου, ειδήσεις, δυναµένας να βλάψωσι την επιχείρησιν, τιµωρείται µε φυλάκισιν µέχρις εξ µηνών και µε χρηµατικήν ποινήν µέχρι τριών χιλιάδων δραχµών ή µε µίαν των ποινών τούτων.

Διά της αυτής ποινής τιµωρείται και ο κύριος ή ο διευθυντής της επιχειρήσεως, εάν οι περί ων πρόκειται ισχυρισµοί ή διαδόσεις εγένοντο εν γνώσει αυτού παρά τινος των υπαλλήλων ή των αντιπροσώπων του.

Άρθρο 13. — Όστις κατά τας συναλλαγάς ποιείται χρήσιν ονόµατός τινος, εµπορικής επωνυµίας, ή ιδιαιτέρου διακριτικού γνωρίσµατος καταστήµατος ή βιοµηχανικής επιχειρήσεως, ή εντύπου τινός κατά τρόπον δυνάµενον να προκαλέση σύγχυσιν µε το όνοµα, την εµπορική επωνυµίαν ή το ιδιαίτερον διακριτικόν γνώρισµα, άτινα έτερος νοµίµως µεταχειρίζεται, δύναται να υποχρεωθή υπό του τελευταίου εις παράλειψιν της χρήσεως. Υποχρεούται δε προς τούτοις απέναντι του ζηµιωθέντος εις ανόρθωσιν της προσγενοµένης ζηµίας, εάν εγνώριζεν ή ώφειλε να γνωρίζη ότι διά της καταχρήσεως ταύτης ηδύνατο να προκληθή σύγχυσις.

Προς το ιδιαίτερον διακριτικόν γνώρισµα εξοµοιούνται και εκείνα εν γένει εκ των σηµείων καταστήµατος ή επιχειρήσεώς τινος, τα οποία θεωρούνται εις τους σχετικούς κύκλους των συναλλαγών ως ιδιαίτερα διακριτικά αυτών.

Ως ιδιαίτερον διακριτικόν γνώρισµα θεωρείται και ο ιδιαίτερος διασχηµατισµός ή η ιδιαιτέρα διακόσµησις των εµπορευµάτων, της συσκευής ή του περικαλύµµατος αυτών, εφ' όσον είναι γνωστά εις τους σχετικούς κύκλους των συναλλαγών ως διακριτικά σηµεία των οµοίων εµπορευµάτων άλλου τινός.

Η διάταξις του τελευταίου εδαφίου του άρθρου 10 εφαρµόζεται αναλόγως.

Άρθρο 14. — Όστις κατά τας συναλλαγάς ποιείται εν γνώσει και εκ προθέσεως χρήσιν ονόµατός τινος, εµπορικής επωνυµίας ή ιδιαιτέρου διακριτικού γνωρίσµατος καταστήµατος ή βιοµηχανικής επιχειρήσεως ή εντύπου τινός προς τον σκοπόν όπως προκληθή σύγχυσις µε το όνοµα, την εµπορικήν επωνυµίαν ή το ιδιαίτερον διακριτικόν γνώρισµα, άτινα έτερος νοµίµως µεταχειρίζεται, τιµωρείται µε φυλάκισιν µέχρι εξ µηνών και µε χρηµατικήν ποινήν µέχρι τριών χιλιάδων δραχµών ή µε µίαν των ποινών τούτων. Αι διατάξεις του παρόντος και του προηγουµένου άρθρου δεν έχουσιν εφαρµογήν προς προστασίαν των εµπορικών και βιοµηχανικών σηµάτων, ως προς α διατηρούνται εν ισχύι και εφαρµόζονται οι ιδιαίτεροι περί αυτών νόµιµοι ορισµοί.

Δεν αποκλείεται η εφαρµογή του παρόντος και του προηγουµένου άρθρου και εις περιπτώσεις, καθ' ας η χρήσις του ξένου ονόµατος, της ξένης εµπορικής επωνυµίας ή του ιδιαιτέρου διακριτικού γνωρίσµατος γίνεται µε µικράς παραλλαγάς, εφ' όσον αύται δεν αποκλείουν τον κίνδυνον της συγχύσεως.

Άρθρο 15. — Εν περιπτώσει καταδίκης, κατά τα άρθρα 13 και 14, διατάσσεται υπό του δικαστηρίου, τη αιτήσει του αδικουµένου, η αφαίρεσις του διακριτικού γνωρίσµατος.

Εάν η αφαίρεσις δεν είναι άλλως δυνατή, το δικαστήριον δύναται να διατάξη την καταστροφήν αυτών, αλλά µόνον εάν ο καταδικασθείς εγνώριζεν ή ώφειλε να γνωρίζη ότι έκαµε χρήσιν ξένου διακριτικού γνωρίσµατος.

Το δικαστήριον δύναται κατά την κρίσιν του, και εν περιπτώσει αθωώσεως, να διατάξη την τοιαύτην αφαίρεσιν ή καταστροφήν.

Άρθρο 16. — Με φυλάκισιν µέχρις εξ µηνών και µε χρηµατική ποινήν µέχρι τριών χιλιάδων δραχµών ή µε µίαν των ποινών τούτων τιµωρείται όστις, ως υπάλληλος, εργάτης ή µαθητευόµενος παρά τινι εµπορικώ ή βιοµηχανικώ καταστήµατι ή επιχειρήσει, ανακοινώνει άνευ δικαιώµατος εις τρίτους, κατά το χρόνικόν διάστηµα της υπηρεσίας του, απόρρητα του καταστήµατος ή της επιχειρήσεως εµπεπιστευµένα αυτώ ως εκ της υπηρεσίας του, ή άλλως περιελθόντα εις την αντίληψίν του, προς τον σκοπόν ανταγωνισµού ή επί τη προθέσει βλάβης του κυρίου του καταστήµατος ή της επιχειρήσεως.

Με την αυτήν ποινήν τιµωρείται και ο χρησιµοποιών ή ανακοινών εις τρίτους άνευ δικαιώµατος, προς τον σκοπόν ανταγωνισµού τα τοιαύτα απόρρητα, ων έλαβε γνώσιν διά τινος των εν τω προηγουµένω εδαφίω ανακοινώσεων ή δι' ιδίας αυτού πράξεως αντικειµένης εις τους νόµους ή τα χρηστά ήθη.

Άρθρο 17. — Με την ποινήν του προηγουµένου άρθρου τιµωρείται ο άνευ δικαιώµατος χρησιµοποιών ή ανακοινών εις τρίτους τα εµπιστευθέντα αυτώ κατά τας συναλλαγάς σχέδια ή κανόνας τεχνικής φύσεως, ιδία δε σχεδιάσµατα, πρότυπα, τύπους υποδείγµατα, οδηγίας.

Άρθρο 18. — Αι παραβάσεις των διατάξεων των άρθρων 16 και 17 γεννώσι προς τούτοις και υποχρεώσιν προς αποκατάστασιν της προξενηθείσης ζηµίας.

Με τας εν τα άρθρω 16 ποινάς, ηλαττωµένας εις το ήµισυ, τιµωρείται και όστις επιχειρεί επί σκοπώ ανταγωνισµού να εξωθήση άλλον εις πράξιν αντικειµένην εις τας διατάξεις του άρθρου 16 εδ. 1 και άρθρου 17.

Άρθρο 18α. 1. Απαγορεύεται η καταχρηστική εκµετάλλευση, από µία ή περισσότερες επιχειρήσεις, της σχέσης οικονοµικής εξάρτησης στην οποία βρίσκεται προς αυτήν ή αυτές µία επιχείρηση, η οποία κατέχει θέση πελάτη ή προµηθευτή, ακόµη και ως προς ένα ορισµένο είδος προϊόντων ή υπηρεσιών και δεν διαθέτει ισοδύναµη εναλλακτική λύση. Η καταχρηστική αυτή εκµετάλλευση της σχέσης οικονοµικής εξάρτησης δύναται να συνίσταται ιδίως στην επιβολή αυθαίρετων όρων συναλλαγής, στην εφαρµογή διακριτικής µεταχείρισης ή στην αιφνίδια και αδικαιολόγητη διακοπή µακροχρόνιων εµπορικών σχέσεων.

2. Οποιοσδήποτε έχει έννοµο συµφέρον µπορεί να ζητήσει άρση και παράλειψη της παράβασης και αποζηµίωση για οποιαδήποτε ζηµία υποστεί κατά παράβαση της παρ. 1 του παρόντος άρθρου.

3. Όποιος ατοµικώς ή ως εκπρόσωπος νοµικού προσώπου ενεργεί κατά παράβαση του παρόντος άρθρου, τιµωρείται µε χρηµατική ποινή από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής τα παραπάνω όρια χρηµατικής ποινής διπλασιάζονται.

[Όπως το άρθρο 18α προστέθηκε µε το άρθρο 29 παρ. 1 του Ν 3784/2009.]

Άρθρο 19. — Αι εκ των διατάξεων του νόµου τούτου πηγάζουσαι αξιώσεις επί παραλείψει ή επί αποζηµιώσει εισάγονται ως εµπορικαί υποθέσεις ενώπιον του αρµοδίου πρωτοδικείου, παραγράφονται δε µετά δεκαοκτώ µήνας από του χρονικού σηµείου, καθ' ο ο έχων την αξίωσιν έλαβε γνώσιν της πράξεως και του υπευθύνου προσώπου, πάντως δε µετά πενταετία αφ' ης εγένετο η πράξις.

Διά τας επί αποζηµιώσει αξιώσεις ουδέποτε άρχεται η παραγραφή προ του χρονικού σηµείου καθ' ο επροξενήθη η βλάβη.

[Όπως το άρθρο 19 τροποποιήθηκε µε το άρθρο 29 παρ. 2 του Ν 3784/2009.]

Άρθρο 20. — Ο έχων αξίωσιν επί παραλείψει πράξεως αντικειµένης εις τους ορισµούς του παρόντος νόµου δύναται να ζητήση και την λήψιν προσωρινών µέτρων παρά του αρµοδίου προέδρου των πρωτοδικών, ή διά την περίπτωσιν του τελευταίου εδαφίου του άρθρου 7, παρά του αρµοδίου ειρηνοδίκου, εφαρµοζοµένων αντιστοίχως των διατάξεων του νόµου ΓΨΠΖ «περί προσωρινών µέτρων εν ταις περί διακατοχής διαφοραίς».

Κατά των αποφάσεων του Προέδρου Πρωτοδικών ή των Ειρηνοδικών επιτρέπεται έφεσις ενώπιον του Προέδρου των Εφετών ή του Προέδρου των Πρωτοδικών κατά περίπτωσιν, εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από της κοινοποιήσεως της αποφάσεως µη παρατεινοµένης λόγω αποστάσεως.

Άρθρο 21. — Η ποινική καταδίωξις, πλην των περιπτώσεων των άρθρων 6, 8 και 9, χωρεί µόνον κατ' έγκλησιν.

Εις την περίπτωσιν του άρθρου 4 δικαιούται εις έγκλησιν πας εκ των εν τω πρώτω εδαφίω του άρθρου 10 αναφεροµένων επαγγελµατιών, επιµελητηρίων ή συλλόγων.

Άρθρο 22. — Εν περιπτώσει καταδίκης, επί τη βάσει των άρθρων 4, 6, 8 και 9, το δικαστήριο δύναται να διατάξη όπως η απόφασις δηµοσιευθή διά του Τύπου, δαπάνη του καταδικασθέντος, εντός τασσοµένης διορίας. Εάν ο καταδικασθείς δεν ενεργήση την δηµοσίευσιν κατά τους όρους της αποφάσεως, προβαίνει εις τοιαύτην ο εισαγγελεύς και η δαπάνη, βεβαιουµένη υπό του οικείου εφόρου, εισπράττεται κατά τας διατάξεις περί εισπράξεως δηµοσίων εσόδων.

Εάν η καταδίκη επέλθη επί τη βάσει των άρθρων 12 και 14 εδάφιον πρώτον, το δικαστήριον δίδει πάντοτε την άδειαν εις τον αδικηθέντα όπως δηµοσιεύση εντός ωρισµένης προθεσµίας την απόφασιν δαπάνη του καταδικασθέντος.

Αιτήσει του αθωωθέντος δύναται το δικαστήριον να διατάξη την γνωστοποίησιν της αθωώσεως.

Τα έξοδα ταύτης καταλογίζονται εις βάρος του δηµοσίου εφ' όσον δεν κατελογίσθησαν εις βάρος του µηνυτού ή του πολιτικώς ενάγοντος.

Προκειµένου περί αγωγής επί παραλείψει, εγειροµένης επί τη βάσει των διατάξεων του παρόντος νόµου, δύναται το δικαστήριον εν τη αποφάσει του να δώση την άδειαν εις τον νικώντα όπως δηµοσιεύση, εντός ωρισµένης προθεσµίας, το διατακτικόν της αποφάσεως δαπάνη του ηττηθέντος.

Άρθρο 23. — Ο µη διατηρών κύριον κατάστηµα εν Ελλάδι δεν δύναται να επικαλεσθή την κατά τον παρόντα νόµον παρεχοµένην προστασίαν, ειµή εάν εν τη χώρα, εν η ευρίσκεται το κύριον κατάστηµα αυτού, αι ελληνικαί επιχειρήσεις απολαµβάνωσι της αυτής µε τας εγχωρίους προστασίας.

Προς απόδειξιν της τοιαύτης εν τη αλλοδαπή προστασίας δύναται να χρησιµεύση και δήλωσις των υπουργών επί των Εξωτερικών και επί της Εθνικής Οικονοµίας, δηµοσιευοµένη διά της Εφηµερίδος της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 24. — Καταργείται το άρθρον 446 του ποιν. νόµου. Διατηρείται εν ισχύι ο ειδικός ΒΜΕ' της 27 Ιουλίου 1892 νόµος περί ελέγχου του εµπορίου της σταφίδος.

Back to Top