Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2020Βιντεοσκοπημένο

ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ

Ζητήματα ερμηνείας και πρακτικής εφαρμογής

Η εξ αποστάσεως παρακολούθηση γίνεται μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας edu.nb.org

Εισηγητές: Ναζίρης Γ.

Η πρακτική εφαρμογή του ποινικού δικαίου επικεντρώνεται σε μεγάλο βαθμό σε διατάξεις ειδικών ποινικών νόμων. Ο νόμος περί εξαρτησιογόνων ουσιών (Ν 4139/2013), ο νόμος περί όπλων (Ν 2168/1993) και η νομοθεσία σχετικά με τους αλλοδαπούς (Ν 4251/2014 & Ν 3386/2005) αποτελούν πεδία αιχμής για τα ποινικά δικαστήρια της χώρας. Εξάλλου, η θέση σε ισχύ του νέου Ποινικού Κώδικα και του νέου Κώδικα Ποινικής Δικονομίας εγείρουν αρκετά ζητήματα (και) σε σχέση με την ερμηνεία και εφαρμογή των διατάξεων ειδικών νόμων, τα οποία δεν έχουν αντιμετωπιστεί επαρκώς παρά τις πρόσφατες (ακόμη και εντός του 2020) τροποποιήσεις τους. Το Σεμινάριο επιχειρεί να παρουσιάσει τις ποινικές διατάξεις των παραπάνω ειδικών νόμων, καλύπτοντας πτυχές που ανάγονται τόσο στο ουσιαστικό όσο και στο δικονομικό ποινικό δίκαιο.

I. Ν 4139/2013 [«Νόμος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις»]

• Έννοια ναρκωτικών
• Διάκριση διακίνησης-χρήσης [νομολογιακά παραδείγματα / υπερασπιστικοί ισχυρισμοί]
• Ειδικότερα οι πράξεις διακίνησης [άρ. 20-23 Ν. 4139/2013]
• Μεταχείριση εξαρτημένων διακινητών-χρηστών [άρ. 30 επ. Ν 4139/2013]
• Οδήγηση υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών / Οριοθέτηση σε σχέση με το αδίκημα της επικίνδυνης οδήγησης κατ’ άρθρο 290Α νέου ΠΚ
• Ευεργετικά μέτρα [άρ. 27 Ν 4139/2013]
• Ανακριτική διείσδυση [άρ. 28 Ν 4139/2013]
• Κατάσχεση / Δήμευση
• Δικονομικά ζητήματα

II. Ν 2168/1993 [«Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς μηχανισμούς και άλλες διατάξεις»]

• Έννοια όπλου [μετά και τις τροποποιήσεις που επέφερε ο Ν 4678/2020, ΦΕΚ Α΄ 70/20.3.2020]
• Αδικήματα κατοχής όπλου [άρ. 7, 8, 15 παρ. 1 εδ. τελ. Ν 2168/1993]
• Λήψη άδειας οπλοκατοχής εκ των υστέρων [άρ. 7 παρ. 8 περ. δ΄, 8 παρ. 6 Ν 2168/1993]
• Οπλοφορία [άρ. 10, 15 παρ. 1 εδ. τελ. Ν 2168/1993]
• Άσκοποι πυροβολισμοί [άρ. 12 Ν 2168/1993]
• Οπλοχρησία [άρ. 14 Ν 2168/1993]
• Κατάσχεση / Δήμευση
• Δικονομικά ζητήματα

III. Ν 4251/2014 [«Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις»] & Ν 3386/2005 [«Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια»]

• Παράνομη είσοδος σε / έξοδος από τη χώρα [άρ. 83 Ν 3386/2005]
• Εισαγγελικές δυνατότητες [άρ. 83 παρ. 2 Ν 3386/2005 & 59 παρ. 4 ΚΠΔ]
• Ανεπιθύμητοι αλλοδαποί [άρ. 82 Ν 3386/2005]
• Εγκλήματα μεταφορέων [άρ. 30 Ν 4251/2014]
• Διευκόλυνση εισόδου [άρ. 29 παρ. 5 Ν 4251/2014]
• Διευκόλυνση παραμονής [άρ. 29 παρ. 6 Ν 4251/2014]
• Απασχόληση πολιτών τρίτων χωρών χωρίς τις νόμιμες διατυπώσεις [άρ. 28 Ν 4251/2014]
• Ζητήματα από την κατάργηση της δικαστικής απέλασης
• Κατάσχεση / Δήμευση
• Δικονομικά ζητήματα

 

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγόρους, δικαστές και εισαγγελείς αλλά και ερευνητές και οποιονδήποτε άλλον επιθυμεί να ενημερωθεί για τις διατάξεις ποινικού ενδιαφέροντος της νομοθεσίας σχετικά με τα ναρκωτικά, τα όπλα και την παράτυπη μετανάστευση, όπως ισχύουν μετά τις πρόσφατες τροποποιήσεις αυτών των ίδιων αλλά και μετά τη θέση σε ισχύ του νέου ΠΚ και του νέου ΚΠΔ.

Γιάννης Ναζίρης

Ο Γιάννης Ναζίρης είναι διδάκτωρ του ποινικού δικαίου και δικηγόρος (μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης). Είναι απόφοιτος των Νομικών Σχολών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Πανεπιστημίου Harvard. Έχει διδάξει στην Ελλάδα, τις ΗΠΑ και την Κύπρο και έχει συμμετάσχει σε πολυάριθμα ερευνητικά προγράμματα, ενώ οι δημοσιεύσεις και οι εισηγήσεις του σε συνέδρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό καλύπτουν διάφορα αντικείμενα στα πεδία τόσο του ποινικού δικαίου όσο και της ποινικής δικονομίας. Κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει συμμετάσχει ως εισηγητής σε διάφορα σεμινάρια και εκδηλώσεις σχετικά με τους νέους Κώδικες (Ποινικό Κώδικα και Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

Τρόπος Πληρωμής:

Για τους τρόπους πληρωμής δείτε εδώ

Παροχές

Στους συμμετέχοντες παρέχεται συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό καθώς και ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης, η οποία ενεργοποιείται με την ολοκλήρωση παρακολούθησης του προγράμματος.

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 17819
8 ώρες
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Εισηγητές: Ναζίρης Γ.
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 180,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Ζητήματα ερμηνείας και πρακτικής εφαρμογής

Η εξ αποστάσεως παρακολούθηση γίνεται μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας edu.nb.org

ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 17819
8 ώρες
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Εισηγητές: Ναζίρης Γ.
Back to Top