ΕΙΚΟΝΕΣ & ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΙΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 37,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 37,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 11161
Δασκαλάκη Κ. Η., Τσαμπαρλή Δ., Τσίγκανου Ι.
  • Έκδοση: 2004
  • Σελίδες: 312
  • ISBN: 960-272-229-0
  • Black friday εκδόσεις: 30%
Το παρόν έργο στηρίχθηκε στα πορίσματα σχετικής εμπειρικής έρευνας του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών - Ινστιτούτου Πολιτικής Κοινωνιολογίας με τίτλο: «Κοινωνική παραγωγή και αναπαραγωγή της βίας στο σχολικό χώρο - Εμπλοκή μαθητών σε βιαιότητες και σχολικές αντι-δράσεις». Οι συγγραφείς, αφού αναλύουν το θεωρητικό πλαίσιο και τη μεθοδολογία υλοποίησης του έργου, εκθέτουν τα αποτελέσματα της έρευνας στα δημόσια Γυμνάσια και Λύκεια της χώρας. Ακόμα, εστιάζουν στα κοινωνικά και δημογραφικά χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών, στα προβλήματα και τις προσδοκίες τους. Τέλος, στέκονται με προσοχή στο ζήτημα ποινές και τιμωρία στο σχολείο και στο κατά πόσο αναπαράγεται η βία στο σχολικό χώρο, καταλήγοντας σε πολύ ενδιαφέρονται συμπεράσματα. Το έργο συμπληρώνεται με πλούσια βιβλιογραφία, ελληνική και ξενόγλωσση.
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ|13 
ΠΡΟΛΟΓΟΣ|15 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Το αντικείμενο του έργου|21 
Α. Το θεωρητικό πλαίσιο|21 
Β. Μεθοδολογία υλοποίησης του έργου|52 
α) Εισαγωγικό σημείωμα|52 
β) Φάσεις εκτέλεσης δραστηριοτήτων και πακέτα εργασίας|53 
γ) Η φυσιογνωμία της έρευνας|54 
δ) Η δειγματοληψία της έρευνας|60 
ε) Τα ερωτηματολόγια και οι οδηγοί συνέντευξης της έρευνας|63 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Έκθεση αποτελεσμάτων επιτόπιας έρευνας - Ο μαθητικός πληθυσμός των δημοσίων Γυμνασίων της Χώρας|69 
A) Χαρακτηριστικά του πληθυσμού του δείγματος|69 
B) Οι σχέσεις των μαθητών του Γυμνασίου με το οικογενειακό τους περιβάλλον|73 
Γ) Οι σχέσεις του μαθητικού πληθυσμού του Γυμνασίου με το σχολικό περιβάλλον|82 
Δ) Η βία στο σχολικό χώρο|88 
α) Η απεικόνιση της σχολικής πραγματικότητας|88 
β) Δράστες και Θύματα στο σχολικό χώρο|95 
γ) Ο περιβάλλων το σχολείο χώρος|102 
δ) Μορφές αμφισβήτησης και αντικοινωνικές εκδηλώσεις συμπεριφορών στο σχολείο|105 
Ε) Γενικό Συμπέρασμα|112 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Έκθεση αποτελεσμάτων επιτόπιας έρευνας - Ο μαθητικός πληθυσμός των δημοσίων Λυκείων της Χώρας|115 
A) Εισαγωγικό σημείωμα|115 
B) Χαρακτηριστικά του πληθυσμού του δείγματος|115 
Γ) Οι σχέσεις των μαθητών του Λυκείου με το οικογενειακό τους περιβάλλον|119 
Δ) Οι σχέσεις του μαθητικού πληθυσμού του Γυμνασίου με το σχολικό περιβάλλον|126 
Ε) Η βία στο σχολικό χώρο|132 
α. Η απεικόνιση της σχολικής πραγματικότητας|132 
β. Οι δράστες|134 
γ. Οι δράστες και τα θύματα|137 
δ. Στάσεις και αξίες των μαθητών του Λυκείου|140 
ΣΤ) Γενικό συμπέρασμα|145 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Έκθεση αποτελεσμάτων επιτόπιας έρευνας - Οι πληθυσμοί των εκπαιδευτικών δημοσίων Γυμνασίων και Λυκείων της Χώρας|149 
Α. Κοινωνικά και δημογραφικά χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών|149 
Β. Συνθήκες και περιβάλλον εργασίας|155 
Γ. Σχέσεις μεταξύ των παραγόντων του σχολικού περιβάλλοντος|172 
Δ. Προβλήματα και προσδοκίες των εκπαιδευτικών|174 
Ε. Αξιολόγηση του μαθητή|177 
ΣΤ. Η βία στο σχολικό χώρο|182 
Ζ. Γενικό Συμπέρασμα|205 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: Ποινές και Τιμωρίες στο σχολείο|213 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ: Η παραγωγή και αναπαραγωγή της βίας στο σχολικό χώρο - Συμπεράσματα και προοπτικές|245 
Ι. «Εικόνες», «Παραστάσεις» και «Αναπαραστάσεις» της «βίας» από μαθητές|246 
ΙΙ. Τα δεδομένα|247 
Α. Εννοιολόγηση της βίας|247 
Β. Οι μορφές της βίας|254 
ΙΙΙ. Γενικό Συμπέρασμα|256 
Α. Η βία στη ζωή και στη «συνείδηση» μαθητών και καθηγητών|257 
Β. «Εξωγενή» κοινωνικά φαινόμενα και εικόνες βίας στο σχολικό χώρο|265 
α) Στο επίπεδο της εκπαιδευτικής βαθμίδας του Γυμνασίου|266 
β) Στο επίπεδο της εκπαιδευτικής βαθμίδας του Δημοτικού|267 
γ) Στο επίπεδο της εκπαιδευτικής βαθμίδας του Λυκείου|269 
ΕΠΙΛΟΓΟΣ|275 
α) Η εξωτερική εμπειρική αξιοπιστία της έρευνας|275 
β) Μελλοντικές ερευνητικές κατευθύνσεις|283 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ|285 
Back to Top