ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Μια πρώτη προσέγγιση της σχέσης δικαίου & νέων τεχνολογιών

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 16€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 42,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 16508
Γιαννόπουλος Γ.

Το έργο «Εισαγωγή στη Νομική Πληροφορική» επιχειρεί μια πρώτη προσέγγιση της σχέσης του Δικαίου με την Κοινωνία της Πληροφορίας και τις νέες τεχνολογίες. Με κεντρικό άξονα την «πληροφορία», ως έννομο αγαθό, ο συγγραφέας οριοθετεί με επιτυχία τις μεθοδολογικές παραμέτρους του γνωστικού αντικειμένου της Νομικής Πληροφορικής, διαγράφοντας με σαφήνεια το ρόλο και τη λειτουργία που αναπτύσσει καθεμιά από αυτές, στο πλαίσιο της μεταξύ τους αλληλεπίδρασης. Μέσα από την ανάλυσή του, επιχειρεί να αποδυναμώσει τον κίνδυνο υπερίσχυσης της τεχνολογικής παραμέτρου έναντι του δικαίου, προσφέροντας μια εναλλακτική προσέγγιση για τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας του τελευταίου.

Με γνώμονα τους δύο κεντρικούς άξονες που απαρτίζουν το γνωστικό αντικείμενο της Νομικής Πληροφορικής, το ουσιαστικό δίκαιο της πληροφορικής αφενός και τα νομικά πληροφοριακά συστήματα αφετέρου, το έργο διαρθρώνεται, αντιστοίχως, σε δύο βασικά μέρη:

Στο πρώτο μέρος (Ουσιαστικό δίκαιο της πληροφορικής) αναπτύσσονται –μεταξύ άλλων– ζητήματα που σχετίζονται με το δικαίωμα συμμετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας και τους περιορισμούς του, την προστασία των προσωπικών δεδομένων, την προστασία του απορρήτου και την πνευματική ιδιοκτησία, αλλά και τα νέα πεδία ρύθμισης που προβάλλουν στο Internet (λ.χ. συμβάσεις συναλλαγών με ηλεκτρονικές πληροφορίες και δεδομένα, ταυτοποίηση παικτών, συμμετοχικό Internet, κοινωνικά δίκτυα, ηλεκτρονικό εμπόριο κ.ά.).

Στο δεύτερο μέρος (Νομικά πληροφοριακά συστήματα) αναπτύσσονται ζητήματα σχετικά με τον τρόπο κατασκευής και χρήσης νομικών πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών, εστιάζοντας, ειδικότερα, στο πλέον σύγχρονο πεδίο των βάσεων δεδομένων νομοθεσίας και νομολογίας. Όπως χαρακτηριστικά σημειώνεται από τον συγγραφέα, «η δυνατότητα αναδίφησης και επεξεργασίας της πληροφορίας δεν αποτελεί ένα ακόμη ‘απλό εργαλείο’ στη διάθεσή των νομικών, αλλά συναρτάται άμεσα με την ερμηνεία και την εμπέδωση του ισχύοντος δικαίου».

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σελ. IX
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ Σελ. XIX
0. Δίκαιο και νέες τεχνολογίες: Εισαγωγικές σκέψεις Σελ. 1
0.1. Προβλήματα της διεπιστημονικής έρευνας Σελ. 2
0.2. Προβλήματα ορολογίας Σελ. 3
0.3. Η αναγκαιότητα του νέου κλάδου και η ένταξή του στη νομική επιστήμη Σελ. 7
0.4. Η διάρθρωση της παρούσας εισαγωγικής μελέτης Σελ. 11
0.5. Η ιστορία της Νομικής Πληροφορικής Σελ. 12
0.5.1. Οι απαρχές των συγχρόνων συστημάτων νομικής πληροφόρησης Σελ. 12
0.5.2. Εμπορικές βάσεις νομικών δεδομένων στις ΗΠΑ Σελ. 14
0.5.3. Οι πρώτες προσπάθειες στην Ευρώπη Σελ. 16
0.5.4. Οι εξελίξεις στην Ελλάδα Σελ. 20
ΜΕΡΟΣ Α΄
Το ουσιαστικό δίκαιο της πληροφορικής
1. Η πληροφορία στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος Σελ. 25
1.1. Η ψηφιακή πληροφορία ως αγαθό άξιο έννομης προστασίας Σελ. 27
1.2. Η ψηφιακή πληροφορία ως αντικείμενο συναλλαγής Σελ. 29
2. Το δικαίωμα συμμετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας Σελ. 33
2.1. Το περιεχόμενο του δικαιώματος κατά το Σύνταγμα Σελ. 34
2.2. Ο συσχετισμός με την ΕΣΔΑ και άλλες διατάξεις Σελ. 38
2.3. Η σημασία της Καθολικής Υπηρεσίας και η πρόσβαση στο Internet Σελ. 40
2.4. Η ουδετερότητα του διαδικτύου και η ελεύθερη ροή δεδομένων Σελ. 44
2.5. Τα οργανωτικά ζητήματα: αδειοδότηση και ονόματα χώρου (Domain Name) Σελ. 49
2.6. H ταυτοποίηση των συμμετεχόντων – Ηλεκτρονικές υπογραφές Σελ. 54
2.6.1. Η τεχνική λύση της ασύμμετρης κρυπτογραφίας για τις ηλεκτρονικές υπογραφές Σελ. 54
2.6.2. Νομοθετικές επιλογές για τις ηλεκτρονικές υπογραφές – Κανονισμός eIDAS 910/2014 Σελ. 56
2.7. Οι περιορισμοί του δικαιώματος συμμετοχής στην Κοινωνία της πληροφορίας Σελ. 61
3. Πρώτος περιορισμός: Η προστασία των προσωπικών δεδομένων Σελ. 63
3.1. «Η προστασία του ατόμου από την αυτοματοποιημένη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων» - Διάκριση από συναφείς έννοιες Σελ. 66
3.2. Οι βασικές έννοιες και οι οκτώ αρχές προστασίας των προσωπικών δεδομένων Σελ. 69
3.3. Το σύστημα του Ν 2472/97 (της Οδηγίας 95/46) Σελ. 75
3.4. Προστασία δεδομένων και ηλεκτρονικές επικοινωνίες Σελ. 80
3.4.1. Το πλέγμα των Οδηγιών e-Privacy, Data Retention, Cookies Directive Σελ. 80
3.4.2. Η επεξεργασία τηλεπικοινωνιακών δεδομένων Σελ. 82
3.4.3. Μη ζητηθείσες επικοινωνίες – Spam mail Σελ. 84
3.4.4. Ασφάλεια της επεξεργασίας τηλεπικοινωνιακών δεδομένων Σελ. 86
3.5. Ο νέος Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ / GDPR) Σελ. 87
3.5.1. Η μεταβολή του είδους της ευθύνης του Υπευθύνου Επεξεργασίας και του Εκτελούντος την Επεξεργασία στον Νέο Κανονισμό Σελ. 88
3.5.2. Τα νέα δικαιώματα των Υποκειμένων Σελ. 90
3.5.3. Προστασία των δεδομένων ήδη από το σχεδιασμό (by design) και εξ ορισμού (by default) Σελ. 92
3.5.4. Υποχρεώσεις διαφάνειας και πληροφόρησης Σελ. 94
3.5.5. Η Εκτίμηση «Αντικτύπου» Σελ. 96
3.6. Τα προτεινόμενα μέσα από τον ΓΚΠΔ Σελ. 98
3.6.1. Πολιτικές Σελ. 98
3.6.2. Κώδικες Δεοντολογίας Σελ. 98
3.6.3. Μηχανισμοί Πιστοποίησης Σελ. 100
3.6.4. Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων Σελ. 101
3.7. Η προστασία δεδομένων υπό τον ΓΚΠΔ Σελ. 101
4. Δεύτερος περιορισμός: Το απόρρητο της επικοινωνίας Σελ. 103
4.1. Περιεχόμενο - έλεγχος από την ΑΔΑΕ Σελ. 104
4.2. Η προστασία των εξωτερικών στοιχείων επικοινωνίας Σελ. 107
4.3. Η προστασία των διευθύνσεων IP (Internet Protocol Address) Σελ. 110
4.4. Ασφάλεια και ακεραιότητα δικτύων και υπηρεσιών Σελ. 111
4.5. Διακοπή της πρόσβασης στα δίκτυα και δικαστική παρέμβαση Σελ. 112
5. Τρίτος περιορισμός: Το δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας Σελ. 115
5.1. Πνευματική ιδιοκτησία: Περιεχόμενο Σελ. 116
5.2. Διεθνής Προστασία Σελ. 118
5.3. Το πλαίσιο των Οδηγιών της ΕΕ για την πνευματική ιδιοκτησία και την Κοινωνία της Πληροφορίας Σελ. 119
5.4. Η προστασία των προγραμμάτων Η/Υ Σελ. 125
5.5. Το sui generis δικαίωμα προστασίας των βάσεων δεδομένων Σελ. 133
5.6. Οι άδειες Creative Commons Σελ. 137
5.7. Νομοθεσία «HADOPI» Σελ. 139
5.8. Η διαδικασία «Ειδοποίησης και Απόσυρσης» Σελ. 140
5.8.1. Η μέθοδος «Notice and take down» στις ΗΠΑ Σελ. 141
5.8.2. Η διαδικασία νέου άρ. 66Ε Ν 2121/93 Σελ. 142
5.8.3. Αντιρρήσεις και ενστάσεις για την μέθοδο Ειδοποίησης & Απόσυρσης Σελ. 144
5.9. Σχέση της πνευματικής ιδιοκτησίας με το απόρρητο των επικοινωνιών και την προστασία των προσωπικών δεδομένων Σελ. 146
5.10. Νομολογία του ΔΕΕ για την πνευματική ιδιοκτησία Σελ. 148
5.11. Αστικές, διοικητικές και ποινικές κυρώσεις Σελ. 151
6. Η πληροφορία ως αγαθό άξιο ποινικής προστασίας Σελ. 153
7. To Internet ως χώρος ιδιαίτερων νομικών προβλημάτων Σελ. 161
7.1. Τεχνικές ιδιαιτερότητες του Internet και αδυναμία επιβολής κανόνων Σελ. 162
7.2. Η πρόκληση της διασυνοριακής ροής πληροφοριών και το εφαρμοστέο δίκαιο Σελ. 170
7.3. Internet και ενοχικές σχέσεις Σελ. 171
7.4. Το ζήτημα της ευθύνης των ενδιαμέσων Σελ. 173
7.4.1. Η ευθύνη για την παροχή της πρόσβασης Σελ. 173
7.4.2. Η εξ αποστάσεως συμβατική ευθύνη Σελ. 175
7.4.3. Η ευθύνη των ενδιαμέσων για ενέργειες τρίτων Σελ. 177
7.4.4. Σημαντική νομολογία για την ευθύνη των ενδιαμέσων Σελ. 182
7.4.5. Η ανατροπή της ασυλίας από μεταγενέστερες διατάξεις Σελ. 183
7.4.6. Ιστολόγια (Blogs) και νομοθεσία περί Τύπου Σελ. 184
7.5. Ζητήματα Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου Σελ. 186
7.6. Η ειδική νομοθεσία – ρυθμιστικές επιλογές για το Internet Σελ. 188
ΜΕΡΟΣ Β΄
Οι εφαρμογές της πληροφορικής για το Δίκαιο
8. Η νομική πληροφορία ως αντικείμενο επεξεργασίας - Νομική Πληροφορική Σελ. 191
8.1. Πρόσβαση στη νομική πληροφορία και κράτος δικαίου Σελ. 195
8.2. Η εκπαίδευση νομικών στη Νομική Πληροφορική και άρση των ανισοτήτων Σελ. 197
9. Νομικά πληροφοριακά συστήματα Σελ. 199
9.1. Τεχνική ανάλυση των βάσεων νομικών δεδομένων Σελ. 203
9.1.1. Οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την δημιουργία βάσεων νομικών δεδομένων Σελ. 203
9.1.2. Τα αντεστραμμένα ευρετήρια Σελ. 206
9.1.3. Αναδίφηση και ανάκτηση νομικών πληροφοριών με την άλγεβρα Boole Σελ. 210
9.1.4. Άλλες μέθοδοι αναζήτησης Σελ. 212
9.1.5. Αξιολόγηση της έρευνας Σελ. 212
9.2. Το Internet ως μέσο διάχυσης της νομικής πληροφορίας Σελ. 215
9.3. Συστήματα λήψης αποφάσεων – Δίκαιο και τεχνητή νοημοσύνη Σελ. 217
9.4. Συστήματα για την νομοθετική λειτουργία Σελ. 223
9.5. Συστήματα για την Δημόσια Διοίκηση Σελ. 224
9.6. Πληροφοριακά συστήματα στην Ελληνική Δικαιοσύνη - Ηλεκτρονική Δίκη Σελ. 228
9.6.1. Ηλεκτρονική κατάθεση Αγωγής στα Πολιτικά Δικαστήρια Σελ. 231
9.6.2. Κατάθεση προτάσεων και σχετικών στα Πολιτικά Δικαστήρια Σελ. 234
9.6.3. Έκδοση των αποφάσεων σε ηλεκτρονική μορφή Σελ. 235
9.6.4. Ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων στην Ποινική και Διοικητική Δικαιοσύνη Σελ. 236
9.7. Εναλλακτική επίλυση διαφορών με ηλεκτρονικά μέσα Σελ. 238
9.8. Η παροχή νομικής εκπαίδευσης μέσω η/υ και Internet Σελ. 238
Σκέψεις για το μέλλον της Νομικής Πληροφορικής Σελ. 241
Η σημασία των νέων τεχνολογιών για το δίκαιο Σελ. 241
Η σημασία Νομικής Πληροφορικής για τον νομικό της πράξης Σελ. 241
Η ένταξη της Νομικής Πληροφορικής στις νομικές σχολές Σελ. 242
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι:
Ενδεικτική ταξινόμηση του γνωστικού αντικειμένου «Νομική Πληροφορική» Σελ. 247
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ:
Ιστοσελίδες που παρέχουν νομική πληροφόρηση Σελ. 251
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σελ. 255
Back to Top