ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 53,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 53,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 12438
Βάρκα Αδάμη Α.
Παππά Ν.
  • Έκδοση: 2010
  • Βιβλιοδεσία: Εύκαμπτη
  • Σελίδες: 360
  • ISBN: 978-960-272-659-4
  • Black friday εκδόσεις: 30%
Η προστασία του καταναλωτή ως κρατική υποχρέωση αποτελεί το αντικείμενο του βιβλίου «Εισαγωγή στο Δίκαιο Προστασίας Καταναλωτή». Πριν από την αναλυτική παρουσίαση των επιμέρους θεμάτων που καλύπτουν το προστατευτικό πεδίο του δικαίου προστασίας του καταναλωτή βάσει του Ν 2251/1994 διευκρινίζονται οι έννοιες του «καταναλωτή»  και του «προμηθευτή». Στη συνέχεια εξετάζονται οι γενικοί όροι των συναλλαγών (ΓΟΣ) και ειδικότερα η έννοια των ΓΟΣ, ο δικαστικός τους έλεγχος, οι συνέπειες της καταχρηστικότητας των ΓΟΣ και κυρίως οι καταχρηστικοί όροι των συναλλαγών σε τραπεζικές και ασφαλιστικές συμβάσεις καθώς και σε συμβάσεις κινητής τηλεφωνίας και ταχυδρομικών υπηρεσιών. Επίσης αναλύονται οι συμβάσεις εκτός εμπορικού καταστήματος, οι συμβάσεις από απόσταση, οι συμβάσεις μέσω διαδικτύου και το ηλεκτρονικό εμπόριο, η εμπορία από απόσταση χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, η προστασία του καταναλωτή σε πωλήσεις καταναλωτικών αγαθών και παροχή εγγυήσεων καθώς και ζητήματα ευθύνης του παραγωγού για ελαττωματικά προϊόντα. Αναφορά γίνεται επιπλέον στην προστασία της ασφάλειας των καταναλωτών και στις αντίστοιχες υποχρεώσεις των προμηθευτών, παραγωγών και διανομέων για τήρηση των όρων ασφαλείας και υγείας κατά και μετά τη διάθεση των προϊόντων στην αγορά, στην υποχρέωση πληροφόρησης και προειδοποίησης των καταναλωτών όσον αφορά στην ασφάλεια τροφίμων, φαρμάκων και παιχνιδιών και στην προστασία της ψυχικής υγείας των ανηλίκων. Η ευθύνη του παρέχοντος υπηρεσίες και ιδιαίτερα η ευθύνη του παρέχοντος χρηματοοικονομικές, νομικές, ιατρικές, ασφαλιστικές και τουριστικές υπηρεσίες, η προστασία του καταναλωτή ως δέκτη διαφημιστικών μηνυμάτων, η συγκριτική διαφήμιση, η άμεση διαφήμιση, η τηλεοπτική διαφήμιση και οι αθέμιτες εμπορικές πρακτικές είναι μεταξύ των θεμάτων που επίσης παρουσιάζονται στο βιβλίο «Εισαγωγή στο Δίκαιο Προστασίας Καταναλωτή». Το έργο ολοκληρώνεται με τις ενώσεις καταναλωτών, τις αιτήσεις των ενώσεων καταναλωτών για παροχή δικαστικής προστασίας, τις συλλογικές αγωγές των καταναλωτών, την ατομική δικαστική προστασία του καταναλωτή, την εξώδικη προστασία του καταναλωτή (Επιτροπές Φιλικού Διακανονισμού των καταναλωτικών διαφορών, Συνήγορος του Καταναλωτή, Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή, Δίκτυο SOLVIT, Μεσολαβητής Τραπεζικών-Επενδυτικών Υπηρεσιών, Δίκτυο FIN-NET), το Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτή και Αγοράς, τις διοικητικές κυρώσεις για παράβαση του Ν 2251/1994, καθώς και παράρτημα του Ν 2251/1994 όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το Ν 3587/2007. Συμπληρώνεται με βιβλιογραφία (γενική και ειδική) και αλφαβητικό ευρετήριο.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σελ. 1
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ  
H ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΩΣ ΚΡΑΤΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ  
§ 1. Το περιεχόμενο και η έκταση της κρατικής υποχρέωσης για την προστασία του καταναλωτή Σελ. 5
§ 2. Οριοθέτηση της έννοιας του «καταναλωτή»Σελ. 6
§ 3. Οριοθέτηση της έννοιας του «προμηθευτή»Σελ. 11
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ  
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ  
§ 4. Έννοια των ΓΟΣ - Πεδίο εφαρμογήςΣελ. 13
Ι. Η ρύθμιση των ΓΟΣ από το N 2251/1994Σελ. 13
IΙ. Συμβατικός χαρακτήρας των ΓΟΣ Σελ. 15
IΙI. Μονομερής προδιατύπωση και απουσία ατομικής διαπραγμ'Ατευσης Σελ. 16
IV. Προορισμός για μελλοντική ομοιόμορφη χρήσηΣελ. 17
§ 5. Ο δικαστικός έλεγχος των ΓΟΣΣελ. 18
Ι. Έλεγχος με β'Αση το Ν 2251/1994 Σελ. 18
Α. Η ένταξη των ΓΟΣ στη σύμβαση Σελ. 18
Β. Ερμηνευτικοί κανόνες για τους ΓΟΣΣελ. 25
Γ. Έλεγχος του περιεχομένου των ΓΟΣΣελ. 30
II. Ο έλεγχος του κύρους των ΓΟΣ μέσω των διατ'Αξεων του ΑΚΣελ. 37
§ 6. Συνέπειες της καταχρηστικότητας των ΓΟΣ - ΑκυρότηταΣελ. 40
§ 7. Kαταχρηστικoί ΓΟΣ σε ειδικές περιπτώσειςΣελ. 43
I. Καταχρηστικοί ΓΟΣ σε τραπεζικές συμβ'Ασεις Σελ. 43
II. Καταχρηστικοί ΓΟΣ σε ασφαλιστικές συμβ'ΑσειςΣελ. 48
III. Καταχρηστικοί ΓΟΣ σε συμβ'Ασεις κινητής τηλεφωνίαςΣελ. 49
IV. Καταχρηστικοί ΓΟΣ σε συμβ'Ασεις ταχυδρομικών υπηρεσιώνΣελ. 50
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ  
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ  
§ 8. Έννοια και πεδίο εφαρμογής των συμβ'Ασεων εκτός εμπορικού καταστήματοςΣελ. 53
§ 9. Προϋποθέσεις έγκυρης κατ'Αρτισης της σύμβασης εκτός εμπορικού καταστήματος Σελ. 58
§ 10. Δικαίωμα του καταναλωτή να υπαναχωρήσει ή να ανακαλέσει την πρόταση κατ'Αρτισης της σύμβασης Σελ. 59
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ  
ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
§ 11. Έννοια των συμβ'Ασεων από απόσταση - Πεδίο εφαρμογήςΣελ. 65
§ 12. Οι προστατευτικές ρυθμίσεις του Ν 2251/1994 για τις συμβ'Ασεις εξ αποστ'Ασεως Σελ. 68
§ 13. Εκτέλεση της σύμβασης εξ αποστ'Ασεως Σελ. 74
§ 14. Σύμβαση μέσω διαδικτύου - Ηλεκτρονικό εμπόριοΣελ. 75
Ι. Η κοινοτική οδηγία 2000/31/ΕΚ για το ηλεκτρονικό εμπόριο και η ελληνική εναρμόνιση Σελ. 75
ΙΙ. Οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύναψη ηλεκτρονικής σύμβασης Σελ. 78
ΙΙΙ. Διοικητική συνεργασία κρατών μελών της ΕΕ για την προστασία του καταναλωτή στο ηλεκτρονικό εμπόριοΣελ. 80
§ 15. Εμπορία από απόσταση χρηματοοικονομικών υπηρεσιώνΣελ. 81
Ι. Έννοια και πεδίο εφαρμογήςΣελ. 81
ΙΙ. Μέσα προστασίας του καταναλωτή Σελ. 81
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ  
ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ  
§ 16. Προστασία καταναλωτή σε πωλήσεις καταναλωτικών αγαθών και παροχή εγγυήσεωνΣελ. 87
Ι. Πεδίο εφαρμογής του 'Αρθρου 5 του Ν 2251/1994Σελ. 87
ΙΙ. Οι υποχρεώσεις του προμηθευτή καταναλωτικών προϊόντωνΣελ. 88
Α. Υποχρεώσεις ενημέρωσης του καταναλωτή για το προϊόν Σελ. 88
Β. Η υποχρέωση παροχής εγγύησης σε περίπτωση πώλησης καταναλωτικού προϊόντοςΣελ. 89
Γ. Η υποχρέωση εξυπηρέτησης μετ'Α την πώλησηΣελ. 91
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ  
Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΓΙΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ  
§ 17. Καθιέρωση της ειδικής ευθύνης του παραγωγού ελαττωματικών προϊόντωνΣελ. 93
Ι. Οι προϋποθέσεις της ευθύνης Σελ. 93
ΙΙ. Η έννοια του παραγωγούΣελ. 94
ΙΙΙ. Η έννοια του προϊόντοςΣελ. 99
ΙV. Διαπίστωση του ελαττώματος του προϊόντοςΣελ. 101
V. Η έννοια και το εύρος της ζημίας που πρέπει να αποκατασταθεί Σελ. 107
§ 18. Απαλλαγή του παραγωγού από την ειδική ευθύνη - Παραγραφή και απόσβεση των αξιώσεωνΣελ. 117
I. Προϋποθέσεις απαλλαγής από την ειδική ευθύνη του παραγωγού ελαττωματικών προϊόντων Σελ. 117
II. Παραγραφή και απόσβεση των δικαιωμ'Ατων του καταναλωτή Σελ. 122
III. Απαγόρευση απαλλακτικών ρητρώνΣελ. 122
§ 19. Συμπερασματικές παρατηρήσεις - Συρροή αξιώσεων στην περίπτωση ελαττωματικών προϊόντων Σελ. 123
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ  
ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ  
§ 20. Η κοινοτική και εθνική ρύθμιση για την προστασία της ασφ'Αλειας των καταναλωτών Σελ. 129
I. Η κοινοτική ρύθμιση για την ασφ'Αλεια των προϊόντωνΣελ. 129
II. Η ειδική ρύθμιση για την ασφ'Αλεια των προϊόντων στην εθνική νομοθεσίαΣελ. 131
§ 21. Το πεδίο εφαρμογής της γενικής υποχρέωσης ασφ'Αλειας των προϊόντων που διατίθενται στην αγορ'Α Σελ. 131
I. Η έννοια του προμηθευτή Σελ. 131
II. Η έννοια του ασφαλούς προϊόντοςΣελ. 132
§ 22. Δι'Αθεση καταναλωτικών προϊόντων και υποχρέωση προστασίας της υγείας και ασφ'Αλειας των καταναλωτών Σελ. 135
I. Υποχρεώσεις τήρησης των όρων ασφ'Αλειας και υγείας κατ'Α τη δι'Αθεση των προϊόντωνΣελ. 135
A. Υποχρεώσεις του παραγωγούΣελ. 136
B. Υποχρεώσεις του διανομέαΣελ. 137
Γ. Υποχρέωση συνεργασίας των προμηθευτών με τις αρμόδιες αρχέςΣελ. 137
ΙΙ. Υποχρεώσεις τήρησης των όρων ασφ'Αλειας και υγείας μετ'Α τη δι'Αθεση των προϊόντων στην αγορ'Α Σελ. 138
Α. Μέτρα που λαμβ'Ανονται από τις αρμόδιες αρχές για την αποτροπή των κινδύνων Σελ. 139
Β. Υποχρέωση κοινοποίησης των μέτρων αποτροπής των κινδύνων στην Ευρωπαϊκή ΕπιτροπήΣελ. 140
ΙΙΙ. Το ειδικότερο θέμα της υποχρέωσης πληροφόρησης και προειδοποίησης των καταναλωτών Σελ. 143
Α. Ασφ'Αλεια τροφίμωνΣελ. 144
Β. Ασφ'Αλεια φαρμ'ΑκωνΣελ. 146
Γ. Ασφ'Αλεια παιχνιδιώνΣελ. 148
IV. Προστασία της ψυχικής υγείας των ανηλίκωνΣελ. 148
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ  
ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  
§ 23. H επαγγελματική ευθύνη του παρέχοντος υπηρεσίεςΣελ. 151
I. Η ειδική ρύθμιση του 'Αρθρου 8 του Ν 2251/1994Σελ. 151
II. Πεδίο Εφαρμογής του 'Αρθρου 8 του Ν 2251/1994Σελ. 152
A. Παροχή υπηρεσιώνΣελ. 152
B. Θετική ενέργεια ή παρ'Αλειψη του παρέχοντος υπηρεσίεςΣελ. 154
Γ. Ζημία - Αιτιώδης συν'ΑφειαΣελ. 159
ΙΙΙ. Ειδικές διατ'Αξεις για το β'Αρος απόδειξης Σελ. 159
ΙV. Αν'Αλογη εφαρμογή διατ'Αξεων περί ευθύνης παραγωγού ελαττωματικών προϊόντωνΣελ. 161
Α. Ευθύνη περισσότερων του ενός ατόμωνΣελ. 161
Β. Μείωση ή 'Αρση της ευθύνης του παρέχοντος υπηρεσίεςΣελ. 162
Γ. Απαγόρευση των απαλλακτικών ρητρώνΣελ. 162
§ 24. Η ευθύνη του παρέχοντος χρηματοοικονομικές υπηρεσίεςΣελ. 163
§ 25. Η ευθύνη του παρέχοντος νομικές υπηρεσίεςΣελ. 169
§ 26. Η ευθύνη του παρέχοντος ιατρικές υπηρεσίεςΣελ. 171
Ι. Δεοντολογικοί κανόνες κατ'Α την παροχή ιατρικών υπηρεσιώνΣελ. 172
ΙΙ. Κανόνες που επιβ'Αλλονται από την εξειδικευμένη γνώση της ιατρικής Σελ. 173
§ 27. Η ευθύνη του παρέχοντος ασφαλιστικές υπηρεσίεςΣελ. 176
§ 28. Η ευθύνη του παρέχοντος τουριστικές υπηρεσίεςΣελ. 177
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ  
ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ - ΑΘΕΜΙΤΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ  
§ 29. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 183
§ 30. Η προστασία του καταναλωτή ως δέκτη του διαφημιστικού μηνύματοςΣελ. 184
§ 31. Συγκριτική διαφήμισηΣελ. 185
§ 32. 'Αμεση διαφήμιση Σελ. 189
§ 33. Τηλεοπτική διαφήμιση Σελ. 190
§ 34. Αθέμιτες εμπορικές πρακτικέςΣελ. 196
Ι. Ενσωμ'Ατωση στο εθνικό δίκαιο των κοινοτικών ρυθμίσεων Σελ. 196
ΙΙ. Πεδίο εφαρμογής των διατ'Αξεων περί αθέμιτων εμπορικών πρακτικώνΣελ. 198
ΙΙΙ. Εμπορικές πρακτικές αντίθετες στη γενική απαγορευτική ρήτρα Σελ. 199
ΙV. Αθέμιτες παραπλανητικές εμπορικές πρακτικέςΣελ. 201
V. Αθέμιτες επιθετικές εμπορικές πρακτικέςΣελ. 206
VI. Β'Αρος απόδειξης - συνέπειες σε περίπτωση παραβίασης των ρυθμίσεων περί αθέμιτων εμπορικών πρακτικών Σελ. 209
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ  
ΕΝΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ - ΕΝΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ  
§ 35. Οι ενώσεις καταναλωτών - Σύσταση και λειτουργία Σελ. 211
§ 36. Η αίτηση των ενώσεων καταναλωτών για παροχή δικαστικής προστασίαςΣελ. 216
I. Συλλογική 'Ασκηση ατομικών αξιώσεων των καταναλωτών Σελ. 216
II. Συλλογική αγωγή Σελ. 217
A. Έννοια και προϋποθέσεις 'Ασκησης της συλλογικής αγωγήςΣελ. 217
B. Αντικείμενο της συλλογικής αγωγής Σελ. 220
Γ. Αρμοδιότητα και προθεσμία 'Ασκησης συλλογικής αγωγήςΣελ. 224
Δ. Αποτελέσματα της απόφασης επί συλλογικής αγωγήςΣελ. 225
Ε. Συνέπειες καταχρηστικής 'Ασκησης συλλογικής αγωγήςΣελ. 229
§ 37. Η ατομική δικαστική προστασία του καταναλωτήΣελ. 230
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ  
ΤΑ ΜΕΣΑ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ -ΕΣΚΑ- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  
§ 38. Η εξώδικη προστασία του καταναλωτήΣελ. 235
Ι. Οι Επιτροπές Φιλικού Διακανονισμού των καταναλωτικών διαφορώνΣελ. 235
ΙΙ. O Συνήγορος του καταναλωτήΣελ. 238
ΙΙΙ. Ευρωπαϊκό Κέντρο ΚαταναλωτήΣελ. 242
ΙV. Δίκτυο SOLVITΣελ. 243
V. Μεσολαβητής Τραπεζικών - Επενδυτικών Υπηρεσιών Σελ. 244
VI. Δίκτυο FIN-NETΣελ. 246
§ 39. Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτή και Αγορ'ΑςΣελ. 247
§ 40. Διοικητικές κυρώσεις για παρ'Αβαση του Ν 2251/1994Σελ. 250
§ 41. Μεταβατικές και λοιπές διατ'ΑξειςΣελ. 251
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  
Ν 2251/1994 όπως ισχύει μετ'Α την τροποποίησή του με το Ν 3587/2007Σελ. 255
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΣελ. 327
 
Back to Top