ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ


Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 34.75€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: Κανονική Τιμή 75,00 € Ειδική Τιμή 63,75 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 18495
Πλιάκος Α.
Το βιβλίο «Εισαγωγή στο Οικονομικό Δίκαιο» έχει ως αντικείμενο να προσδιορίσει, περιγράψει και αναλύσει την εξέλιξη των βασικών οικονομικών ρυθμίσεων, υπαγόμενων τόσο στο ιδιωτικό όσο και ιδίως στο δημόσιο δίκαιο. Η 2η του έργου, η οποία περιλαμβάνει τις μείζονες αλλαγές που έχουν επέλθει στην οικονομική ρύθμιση, ως συνισταμένη των πιο σημαντικών οικονομικών ρυθμίσεων του διεθνούς, ενωσιακού και εθνικού δικαίου, επιτρέπει να κατανοηθούν ο ρόλος και το βάρος της νομικής επιστήμης στην οικονομική εξέλιξη της κοινωνίας. Η απόκτησή του φωτίζει τις αιτίες εξέλιξης των σχέσεων οικονομίας και δικαίου, τον τρόπο ρύθμισης της αλληλεπίδρασης της οικονομικής ελευθερίας με το γενικό συμφέρον, τέλος την καθοριστική επίδραση της οικονομίας στη διαμόρφωση των κανόνων πολλών κλάδων δικαίου. Το βιβλίο απευθύνεται κατ’ εξοχήν σε όσους ενδιαφέρονται να έχουν μια συνολική, συστηματική και κατανοητή επίδραση της νομικής επιστήμης στη λειτουργία της οικονομίας, δηλαδή στους φοιτητές των οικονομικών, νομικών ή άλλων σχολών, στους νομικούς, δικηγόρους και εφαρμοστές του δικαίου, καθώς και στα στελέχη της διοίκησης.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Πρόλογος δεύτερης έκδοσης Σελ. V
Πρόλογος πρώτης έκδοσης Σελ. VII
Συντομογραφίες/Αρτικόλεξα Σελ. IX
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Α. Η οικονομία ως αντικείμενο κανόνων δικαίου Σελ. 2
α) Η οικονομική ανάλυση του δικαίου Σελ. 2
β) Το οικονομικό δίκαιο ως κλάδος της νομικής επιστήμης Σελ. 4
Β. Η επιστήμη του δικαίου Σελ. 7
α) Το δίκαιο ως επιστήμη Σελ. 7
β) Τα χαρακτηριστικά της επιστήμης του δικαίου Σελ. 8
1. Έννοια Σελ. 9
2. Πηγές Σελ. 11
2.1. Νόμος Σελ. 11
2.2. Έθιμο Σελ. 13
2.3. Οι γενικά παραδεδεγμένοι κανόνες του διεθνούς δικαίου Σελ. 14
2.4. Οι κυρωμένες με νόμο διεθνείς συμβάσεις Σελ. 14
2.5. Κανόνες του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σελ. 16
2.6. Η νομολογία ως πηγή δικαίου Σελ. 17
2.7. Οι κανόνες των συναλλακτικών ηθών Σελ. 18
2.8. Οι κανόνες ηθικής Σελ. 19
γ) Κανόνας δικαίου Σελ. 19
1. Έννοια Σελ. 19
2. Διακρίσεις Σελ. 19
3. Ιεράρχηση Σελ. 20
4. Ερμηνεία Σελ. 21
4.1. Αυθεντική ερμηνεία Σελ. 21
4.2. Επιστημονική ερμηνεία Σελ. 21
4.2.1. Η γραμματική ερμηνεία Σελ. 21
4.2.2. Η ιστορική ερμηνεία Σελ. 22
4.2.3. Η λογική ερμηνεία Σελ. 23
4.2.4. Η συστηματική ερμηνεία Σελ. 23
4.2.5. Η συγκριτική ερμηνεία Σελ. 24
4.2.6. Η τελολογική ερμηνεία Σελ. 24
4.3. Αποτελέσματα της ερμηνείας Σελ. 24
δ) Κλάδοι Σελ. 25
1. Το εσωτερικό δίκαιο Σελ. 25
2. Το διεθνές δίκαιο Σελ. 27
3. Το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σελ. 27
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ Ι
ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑ
Α. Έννοια του κράτους Σελ. 32
1. Στοιχεία του κράτους Σελ. 32
2. Μορφές κρατών Σελ. 33
Β. Θεμελιώδεις αρχές του κράτους Σελ. 34
1. Οργάνωση Σελ. 34
α) Όργανα Σελ. 34
β) Οργανωτικές βάσεις Σελ. 34
γ) Πολίτευμα Σελ. 36
2. Αποστολή Σελ. 37
Γ. Το οικονομικό σύνταγμα Σελ. 38
1. Το δικαίωμα στην οικονομική ελευθερία Σελ. 43
α) Η επαγγελματική ελευθερία Σελ. 43
β) Η ελευθερία των συμβάσεων Σελ. 49
γ) Επιχειρηματική ελευθερία Σελ. 53
δ) Η ελευθερία του ανταγωνισμού Σελ. 56
ε) Η ελευθερία των διαφημίσεων Σελ. 59
2. Το δικαίωμα στην ιδιοκτησία Σελ. 60
α) Η ιδιοκτησία ως εμπράγματο δικαίωμα Σελ. 60
β) Η ιδιοκτησία ως περιουσιακό δικαίωμα Σελ. 62
γ) Κρατικοποίηση και αποκρατικοποίηση Σελ. 66
3. Το δικαίωμα στην εργασία Σελ. 68
4. Η αρχή της ισότητας Σελ. 71
5. Το επίπεδο προστασίας Σελ. 73
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΔΙΕΘΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Α. Σχέσεις συντάγματος και διεθνούς οικονομικού δικαίου Σελ. 76
α) Οι διεθνείς οικονομικές σχέσεις Σελ. 76
β) Ορισμός και πηγές του διεθνούς οικονομικού δικαίου Σελ. 79
γ) Ελληνικό Σύνταγμα και διεθνές οικονομικό δίκαιο Σελ. 83
Β. Το πολυμερές εμπορικό σύστημα Σελ. 83
α) Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου Σελ. 84
β) Επίλυση διαφορών στον ΠΟΕ Σελ. 87
γ) Το πεδίο εφαρμογής Σελ. 89
1. Η νέα ΓΣΔΕ/ GATT (1994) Σελ. 90
1. Θεμελιώδεις αρχές Σελ. 90
2. Εξαιρέσεις Σελ. 91
2. Η Συμφωνία για τις υπηρεσίες Σελ. 92
1. Θεμελιώδεις αρχές Σελ. 93
2. Σχέσεις με το δίκαιο της ΕΕ Σελ. 94
3. Η Συμφωνία για τα πνευματικά δικαιώματα Σελ. 98
4. Οι κανόνες εμπορικής άμυνας Σελ. 100
1. Ντάμπινγκ (dumping) Σελ. 100
2. Επιδοτήσεις Σελ. 101
3. Ρήτρες διαφυγής Σελ. 103
δ) Ο εκσυγχρονισμός του ΠΟΕ Σελ. 103
Γ. Το καθεστώς των ξένων επενδύσεων Σελ. 105
α) Εισαγωγή Σελ. 105
β) Ορισμός της διεθνούς επένδυσης Σελ. 107
γ) Μέτρα μεταχείρισης αλλοδαπών Σελ. 108
1. Εθνική μεταχείριση Σελ. 109
2. Η μεταχείριση του μάλλον ευνοούμενου κράτους Σελ. 109
3. Εύλογη και δίκαιη μεταχείριση Σελ. 110
4. Πλήρης προστασία και ασφάλεια Σελ. 111
5. Απαλλοτρίωση και αποζημίωση Σελ. 111
6. Κατάσταση ανάγκης Σελ. 112
δ) Επίλυση Διαφορών Σελ. 112
1. Διαφορές μεταξύ κρατών Σελ. 113
2. Διαφορές μεταξύ ιδιωτών Σελ. 114
3. Διαφορές κρατών και επενδυτών Σελ. 115
Δ. Το διεθνές χρηματοοικονομικό σύστημα Σελ. 117
α) Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) Σελ. 118
β) Ο όμιλος της παγκόσμιας τράπεζας Σελ. 122
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
Α. Η εσωτερική αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σελ. 124
α) Η ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων Σελ. 124
1. Η τελωνειακή ένωση Σελ. 125
1.1. Η κατάργηση των δασμών και των ισοδυνάμων επιβαρύνσεων Σελ. 126
1.1.1. Πεδίο εφαρμογής Σελ. 126
1.1.2. Έννοια Σελ. 128
1.1.3. Εσωτερικοί φόροι Σελ. 128
1.2. Απαίτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων Σελ. 129
2. Το κοινό δασμολόγιο Σελ. 130
3. Η απαγόρευση των ποσοτικών περιορισμών Σελ. 133
3.1. Έννοια Σελ. 133
3.1.1. Διασταλτική ερμηνεία Σελ. 134
3.1.2. Οι όροι πώλησης Σελ. 135
3.2. Εξαιρέσεις Σελ. 137
3.2.1. Οι νομοθετικές εξαιρέσεις Σελ. 138
3.2.2. Οι νομολογιακές εξαιρέσεις Σελ. 138
4. Κρατικά μονοπώλια εμπορικού χαρακτήρα Σελ. 139
β) Η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων Σελ. 142
γ) Η ελεύθερη παροχή υπηρεσιών Σελ. 142
δ) Η ελευθερία κίνησης κεφαλαίων Σελ. 143
Β. Κράτος και ανταγωνισμός Σελ. 145
α) Δημόσιες επιχειρήσεις Σελ. 145
1. Η αρχή της ουδετερότητας έναντι του καθεστώτος ιδιοκτησίας Σελ. 146
2. Η αρχή της ίσης μεταχείρισης του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα Σελ. 147
3. Η οριοθέτηση του εθνικού δημόσιου οικονομικού τομέα Σελ. 148
4. Προστασία γενικού οικονομικού συμφέροντος Σελ. 153
4.1. Πράξη ανάθεσης Σελ. 153
4.2. Έννοια υπηρεσίας γενικού οικονομικού συμφέροντος (ΥΓΟΣ) Σελ. 154
4.3. Αδυναμία εκπλήρωσης της αποστολής Σελ. 160
4.3.1. Αρχή της οικονομικής ισορροπίας Σελ. 161
4.3.2. Αρχή της αναλογικότητας Σελ. 164
4.3.3. Προστασία των συναλλαγών μεταξύ των κρατών μελών Σελ. 165
4.4. Προς ένα νέο καθεστώς; Σελ. 166
β) Κρατικές ενισχύσεις Σελ. 168
1. Η έννοια των κρατικών ενισχύσεων Σελ. 168
1.1. Κρατικοί πόροι Σελ. 169
1.2. Χορήγηση πλεονεκτήματος Σελ. 171
1.3. Νόθευση του ανταγωνισμού Σελ. 174
1.4. Επηρεασμός του εμπορίου Σελ. 176
2. Εξαιρέσεις Σελ. 176
Γ. Οικονομική και Νομισματική Ένωση Σελ. 179
α) Η οικονομική πολιτική Σελ. 180
1. Η αρχή της οικονομίας της ανοιχτής αγοράς Σελ. 181
2. Αντιμετώπιση έκτακτων οικονομικών καταστάσεων Σελ. 182
3. Το δημοσιονομικό σύνταγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σελ. 183
3.1. Η απαγόρευση νομισματικής χρηματοδότησης Σελ. 184
3.2. Η ρήτρα μη διάσωσης Σελ. 187
4. Η υποχρέωση αποφυγής των υπερβολικών δημοσιονομικών ελλειμμάτων Σελ. 188
5. Ο συντονισμός των εθνικών οικονομικών πολιτικών Σελ. 189
6. Η νέα οικονομική διακυβέρνηση της Ένωσης Σελ. 191
6.1. Χρηματοπιστωτικός τομέας Σελ. 191
6.1.1. Ενίσχυση της χρηματοπιστωτικής εποπτείας Σελ. 192
6.1.2. Τραπεζική Ένωση Σελ. 193
6.2. Μηχανισμοί σταθερότητας Σελ. 193
6.2.1. Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Χρηματοπιστωτικής Σταθεροποίησης Σελ. 193
6.2.2. Ο Ευρωπαϊκό Μηχανισμός Σταθερότητας Σελ. 194
6.3. Το σύμφωνο για το ευρώ + Σελ. 195
6.4. Ενίσχυση της εποπτείας και του συντονισμού των οικονομικών πολιτικών Σελ. 195
6.4.1. Οι ρυθμίσεις του 2011 Σελ. 195
6.4.2. Οι ρυθμίσεις του 2013 Σελ. 198
6.5. Το Σύμφωνο για τη Σταθερότητα, το Συντονισμό και τη Διακυβέρνηση στο πλαίσιο της ΟΝΕ Σελ. 200
6.6. Η βελτίωση της διακυβέρνησης της ζώνης του ευρώ Σελ. 201
β) Η νομισματική πολιτική Σελ. 202
γ) Θεσμική και δημοκρατική υστέρηση της ΟΝΕ Σελ. 204
ΤΜΗΜΑ ΙΙ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Α. Κανόνες διοίκησης Σελ. 205
Β. Όργανα της διοίκησης Σελ. 208
Γ. Διοικητικές πράξεις Σελ. 209
Δ. Αρχή της νομιμότητας Σελ. 211
Ε. Γενικές αρχές Σελ. 212
α) Αρχή της χρηστής διοίκησης Σελ. 213
β) Αρχή της διαφάνειας Σελ. 213
γ) Αρχή της ισότητας Σελ. 214
δ) Αρχή της αμεροληψίας Σελ. 215
ε) Αρχή της πολιτικής ουδετερότητας Σελ. 215
στ) Αρχή της αξιοκρατίας Σελ. 215
ζ) Αρχή της ασφάλειας δικαίου Σελ. 216
η) Αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης Σελ. 217
θ) Αρχή καλής πίστης Σελ. 218
ι) Η αρχή της αναλογικότητας Σελ. 219
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
Α. Το δημοσιονομικό πλαίσιο Σελ. 219
α) Η επίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σελ. 220
β) Δημοσιονομικοί κανόνες Σελ. 222
1. Γενικές αρχές για τη διαχείριση των οικονομικών του Δημοσίου Σελ. 222
1.1. Αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης Σελ. 222
1.2. Αρχή της υπευθυνότητας και της λογοδοσίας Σελ. 224
1.3. Αρχή της διαφάνειας Σελ. 224
1.4. Αρχή της ειλικρίνειας Σελ. 224
2. Δημοσιονομικός σχεδιασμός Σελ. 224
2.1. Γενικές αρχές Σελ. 224
2.2. Κανόνας δημοσιονομικής θέσης Σελ. 225
2.3. Κανόνας χρέους Σελ. 226
2.4. Διορθωτικός μηχανισμός Σελ. 227
2.5. Αυτόματος μηχανισμός δημοσιονομικής προσαρμογής Σελ. 227
2.6. Πρόγραμμα μακροοικονομικής προσαρμογής Σελ. 229
γ) Μεσοπρόθεσμη Δημοσιονομική Στρατηγική Σελ. 232
δ) Ετήσιοι προϋπολογισμοί Σελ. 235
1. Γενικές αρχές κατάρτισης των Προϋπολογισμών Σελ. 235
2. Κρατικός Προϋπολογισμός Σελ. 235
3. Έγγραφα τεκμηρίωσης Σελ. 237
ε) Θεσμικά όργανα Σελ. 238
1. Η νομοθετική εξουσία Σελ. 238
1.1. Η Βουλή Σελ. 238
1.2. Το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους Σελ. 239
2. Φορείς της εκτελεστικής εξουσίας Σελ. 240
2.1. Όργανα της διοίκησης Σελ. 240
2.1.1. Το Υπουργικό Συμβούλιο Σελ. 240
2.1.2. Ο Υπουργός των Οικονομικών Σελ. 240
2.1.3. Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους Σελ. 241
2.1.4. Η Ενιαία Αρχή Πληρωμών (ΕΑΠ) Σελ. 242
2.1.5. Οι Υπουργοί και λοιποί επικεφαλής της Γενικής Κυβέρνησης Σελ. 242
2.1.6. Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Σελ. 243
2.1.7. Οι Προϊστάμενοι οικονομικών υπηρεσιών Σελ. 243
3. Ανεξάρτητες διοικητικές αρχές Σελ. 245
3.1. Το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο Σελ. 245
3.2. Η Ελληνική Στατιστική Αρχή Σελ. 248
3.3. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) Σελ. 249
4. Ο ρόλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου Σελ. 250
στ) Εκτέλεση προϋπολογισμών, έλεγχος και κυρώσεις Σελ. 252
1. Ο διατάκτης Σελ. 252
2. Προληπτικός έλεγχος δαπανών και εσόδων από το Ελεγκτικό Συνέδριο Σελ. 253
3. Προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων Σελ. 254
4. Συμβάσεις για λογαριασμό του Δημοσίου Σελ. 254
5. Παραγραφή απαιτήσεων υπέρ και εις βάρος του δημοσίου Σελ. 255
6. Δημόσιοι υπόλογοι Σελ. 256
7. Δημοσιονομικές αναφορές Σελ. 256
8. Εσωτερικός, λογιστικός και εξωτερικός έλεγχος Σελ. 256
9. Κυρώσεις Σελ. 258
η) Αξιολόγηση του δημοσιονομικού πλαισίου Σελ. 258
1. Τα προγράμματα οικονομικής προσαρμογής Σελ. 258
2. Κριτική αξιολόγηση των προγραμμάτων οικονομικής προσαρμογής Σελ. 260
Β. Επέμβαση Σελ. 264
α) Πράξεις Σελ. 264
1. Γενικές πράξεις Σελ. 265
2. Μικτές πράξεις Σελ. 265
3. Συμβατικές πράξεις Σελ. 265
3.1. Καθεστώς Σελ. 265
3.2. Μορφές Σελ. 268
3.2.1. Η Σύμβαση παραχώρησης δημόσιας υπηρεσίας Σελ. 269
3.2.2. ΣΔΙΤ Σελ. 271
3.3. Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) Σελ. 275
β) Τομείς Σελ. 277
1. Συντελεστές παραγωγής Σελ. 278
2. Επιχείρηση Σελ. 279
γ) Κίνητρα ανάπτυξης Σελ. 282
1. Ενίσχυση ιδιωτικών επενδύσεων Σελ. 282
1.1. Ο νόμος 3908/2011 Σελ. 282
1.2. Ο νόμος 4399/2016 Σελ. 285
1.3. Νέα νομοθετική πρωτοβουλία Σελ. 288
2. Στρατηγικές Επενδύσεις Σελ. 289
2.1. Ο νόμος 3894/2010 Σελ. 289
2.2. Ο νόμος 4608/2019 Σελ. 292
2.3. Νέα νομοθετική πρωτοβουλία Σελ. 293
3. Μηχανισμοί χρηματοδότησης Σελ. 296
3.1. Το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης Σελ. 297
3.2. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Σελ. 298
δ) Αποκρατικοποιήσεις Σελ. 302
ΤΜΗΜΑ 3
ΕΛΕΓΧΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Α. Γενικές επισημάνσεις Σελ. 308
Β. Πλαίσιο εποπτείας των οικονομικών δραστηριοτήτων και της αγοράς προϊόντων Σελ. 310
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Α. Λόγοι δημιουργίας Σελ. 314
Β. Γενικά χαρακτηριστικά Σελ. 315
1. Ανεξαρτησία Σελ. 315
2. Έλεγχος Σελ. 316
3. Αρμοδιότητες Σελ. 316
4. Η δημιουργία νέων αρχών Σελ. 318
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
Α. Μορφές ελέγχου Σελ. 319
Β. Οι ρυθμιστικές αρχές Σελ. 321
1. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Σελ. 322
1.1. Οργάνωση Σελ. 322
1.2. Αρμοδιότητες Σελ. 323
1.3. Εφαρμογή κανόνων ανταγωνισμού Σελ. 327
1.4. Υποχρεώσεις καθολικής υπηρεσίας Σελ. 330
1.5. Διασφάλιση θεμελιωδών δικαιωμάτων Σελ. 332
2. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Σελ. 332
2.1. Οι ενεργειακές αγορές Σελ. 333
2.1.1. Η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας Σελ. 334
2.1.1.1. Μεταφορά, διανομή, άδειες, τιμολόγηση Σελ. 334
2.1.1.2. Οργανωτική και λειτουργική αναδιάταξη των αγορών ενέργειας Σελ. 338
2.1.1.2.1. Οι χονδρεμπορικές αγορές Σελ. 338
2.1.1.2.2. Οι διαχειριστές Σελ. 341
2.1.2. Η αγορά φυσικού αερίου Σελ. 345
2.1.2.1. Το εθνικό σύστημα φυσικού αερίου Σελ. 346
2.1.2.2. Τα δίκτυα διανομής Σελ. 347
2.1.2.3. Εταιρικός μετασχηματισμός της ΔΕΠΑ ΑΣ Σελ. 348
2.1.2.4. Οι άδειες Σελ. 350
2.1.2.5. Τιμολόγηση Σελ. 351
2.1.3. Η αγορά των πετρελαιοειδών Σελ. 352
2.2. Οι ενεργειακές αγορές υπό την επίδραση της κλιματικής αλλαγής Σελ. 356
2.2.1. Ο ριζικός μετασχηματισμός του ενεργειακού συστήματος Σελ. 357
2.2.1.1. Η Οδηγία 2019/944 Σελ. 358
2.2.1.2. Το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα Σελ. 364
2.2.2. Προς ένα νέο αναπτυξιακό πρότυπο Σελ. 365
2.3. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Σελ. 369
3. Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων Σελ. 371
3.1. Η οργάνωση της σιδηροδρομικής αγοράς Σελ. 372
3.2. Η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων Σελ. 375
3.2.1. Η Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών Σελ. 377
3.2.2. Οι δημόσιες υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβατών Σελ. 378
3.2.3. Η Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών Σελ. 379
4. Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων Σελ. 381
4.1. Η διοικητική εποπτεία Σελ. 381
4.2. Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων Σελ. 382
Γ. Οι χρηματοπιστωτικές αρχές Σελ. 387
α) Οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες Σελ. 387
1. Γενικές επισημάνσεις Σελ. 388
1.1. Η χρηματοπιστωτική κρίση Σελ. 389
1.2. Τα πρώτα μέτρα Σελ. 391
2. Το ρυθμιστικό πλαίσιο Σελ. 393
2.1. Τραπεζική ένωση Σελ. 393
2.2. Ένωση κεφαλαιαγορών Σελ. 396
2.2.1. Το σχέδιο δράσης του 2015 Σελ. 396
2.2.2. Επιτεύγματα Σελ. 397
2.2.2.1. Οι αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων Σελ. 397
2.2.2.2. Το ενημερωτικό δελτίο Σελ. 399
2.2.2.3. Κατάχρηση αγοράς Σελ. 401
2.2.2.4. Άλλες χρηματοπιστωτικές ρυθμίσεις Σελ. 402
2.2.2.5. Βιώσιμη χρηματοδότηση Σελ. 404
2.2.3. Το νέο σχέδιο δράσης του 2020 Σελ. 404
β) Οι αρχές Σελ. 407
1. Ενωσιακές αρχές Σελ. 407
1.1. Οι χρηματοπιστωτικές αρχές Σελ. 408
1.1.1. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου Σελ. 408
1.1.2. Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές Σελ. 409
1.2. Αρχές της τραπεζικής ένωσης Σελ. 410
1.2.1. Ο Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός Σελ. 411
1.2.2. Ο Ενιαίος Μηχανισμός Εξυγίανσης Σελ. 413
1.2.3. Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης και το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εγγύησης Καταθέσεων Σελ. 416
2. Οι εθνικές αρχές Σελ. 418
2.1. Η Τράπεζα της Ελλάδος Σελ. 418
2.1.1. Αρμοδιότητες που αντλεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Σελ. 418
2.1.2. Αρμοδιότητες που της αναγνωρίζει η Ελληνική Πολιτεία Σελ. 420
2.1.3. Ο έλεγχος της αγοράς ιδιωτικής ασφάλισης Σελ. 422
2.2. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Σελ. 424
2.2.1. Αρμοδιότητες Σελ. 425
2.2.2. Διοίκηση Σελ. 426
2.2.3. Συνεργασίες Σελ. 426
2.2.4. Έκθεση πεπραγμένων Σελ. 427
2.2.5. Κυρώσεις Σελ. 427
2.2.5.1. Κυρώσεις σε ΑΕΠΕΥ, ΑΕΕΔ, ΑΕΔΑΚ και τράπεζες Σελ. 429
2.2.5.2. Κυρώσεις σε εταιρίες εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών Σελ. 430
2.2.5.3. Κυρώσεις σε νομικά πρόσωπα Σελ. 431
2.2.5.4. Κυρώσεις σε φυσικά πρόσωπα Σελ. 432
Δ. Επιτροπή Ανταγωνισμού Σελ. 433
α) Η νομική φύση Σελ. 433
β) Οι αρμοδιότητες Σελ. 435
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΤΜΗΜΑ 1
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Α. Γενικές αρχές του Αστικού Δικαίου Σελ. 442
1. Τα υποκείμενα δικαίου Σελ. 442
α) Φυσικό πρόσωπο Σελ. 442
β) Νομικό πρόσωπο Σελ. 443
γ) Προστασία των προσώπων Σελ. 444
2. Δικαίωμα Σελ. 446
α) Έννοια Σελ. 446
β) Καταχρηστική άσκηση Σελ. 447
γ) Προστασία Σελ. 447
3. Πράξεις δικαίου Σελ. 449
α) Ικανότητα δικαίου Σελ. 449
β) Διάσταση δηλώσεως και βουλήσεως Σελ. 449
γ) Ακυρότητα Σελ. 451
δ) Αιρέσεις και προθεσμίες Σελ. 451
ε) Αντιπροσώπευση και πληρεξουσιότητα Σελ. 452
στ) Ο χρόνος στο δίκαιο Σελ. 452
Β. Θεμελιώδεις αρχές Ενοχικού δικαίου Σελ. 453
1. Έννοια ενοχής Σελ. 453
2. Απόσβεση ενοχής Σελ. 455
3. Παθολογία της ενοχής Σελ. 456
α) Υπερημερία Σελ. 456
β) Αδυναμία παροχής Σελ. 457
γ) Πλημμελής εκπλήρωση Σελ. 458
δ) Απρόοπτη μεταβολή των συνθηκών Σελ. 458
4. Μεταβίβαση ενοχής Σελ. 459
5. Χρηματική ενοχή Σελ. 460
6. Αδικοπραξίες Σελ. 461
α) Παράνομη συμπεριφορά Σελ. 461
β) Υπαιτιότητα Σελ. 462
γ) Ζημία Σελ. 463
δ) Αιτιώδης συνάφεια Σελ. 464
Γ. Το δίκαιο του καταναλωτή Σελ. 464
α) Έννοια καταναλωτή Σελ. 465
β) Γενικοί όροι συναλλαγών Σελ. 466
1. Έννοια Σελ. 466
2. Παράδειγμα καταχρηστικών ρητρών Σελ. 467
3. Τραπεζικές συναλλαγές Σελ. 470
4. Συμβάσεις κινητής τηλεφωνίας Σελ. 471
5. Ασφαλιστικές συμβάσεις Σελ. 472
γ) Συμβάσεις εκτός εμπορικού καταστήματος Σελ. 472
δ) Συμβάσεις εξ αποστάσεως Σελ. 478
ε) Ευθύνη του παραγωγού προϊόντων Σελ. 481
στ) Ευθύνη του παρέχοντος υπηρεσίες Σελ. 483
ζ) Προστασία από διαφημιστικά μηνύματα Σελ. 488
1. Συγκριτική διαφήμιση Σελ. 489
2. Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές Σελ. 492
η) Συλλογική αγωγή και οργάνωση της προστασίας του καταναλωτή Σελ. 495
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
A. Εμπορικότητα Σελ. 498
1. Στοιχεία της έννοιας Σελ. 499
α) Η διαμεσολάβηση Σελ. 499
β) Οι κίνδυνοι Σελ. 499
γ) Το κέρδος Σελ. 500
δ) Η αγορά Σελ. 500
2. Συστήματα εμπορικότητας Σελ. 500
α) Το αντικειμενικό σύστημα Σελ. 500
β) Το υποκειμενικό σύστημα Σελ. 501
γ) Το σύστημα της εμπορικής επιχείρησης Σελ. 501
δ) Το αγγλοσαξονικό σύστημα Σελ. 501
ε) Το ελληνικό σύστημα Σελ. 502
3. Συνέπειες Σελ. 502
4. Πηγές των κανόνων Σελ. 503
α) Ο νόμος Σελ. 504
β) Το έθιμο Σελ. 505
γ) Η νομολογία Σελ. 506
5. Η εμπορική πράξη Σελ. 507
α) Πρωτότυπα εμπορικές πράξεις Σελ. 507
β) Νέες προσεγγίσεις Σελ. 510
6. Ο έμπορος Σελ. 512
B. Συμβάσεις Σελ. 514
1. Εμπορικές συμβάσεις Σελ. 515
α) Εμπορική πώληση Σελ. 515
β) Σύμβαση εμπορικής αντιπροσωπείας Σελ. 516
γ) Σύμβαση εμπορικής διανομής Σελ. 516
δ) Σύμβαση δικαιόχρησης (franchising) Σελ. 517
2. Χρηματοδοτικές συμβάσεις Σελ. 517
α) Σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) Σελ. 517
β) Σύμβαση πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring) Σελ. 518
γ) Σύμβαση πώλησης επιχειρηματικών απαιτήσεων (forfaiting) Σελ. 518
δ) Σύμβαση τιτλοποίησης επιχειρηματικών απαιτήσεων Σελ. 518
ε) Σύμβαση συμμετοχικής χρηματοδότησης (venture capital) Σελ. 519
3. Τραπεζικές συμβάσεις Σελ. 520
α) Πιστωτικές συμβάσεις Σελ. 520
β) Πράξεις διενέργειας πληρωμών και μεταφοράς κεφαλαίων Σελ. 521
γ) Μέσα πληρωμών Σελ. 522
δ) Εγγυήσεις Σελ. 523
4. Επενδυτικές συμβάσεις Σελ. 524
5. Ασφαλιστικές συμβάσεις Σελ. 526
α) Ασφάλιση κατά ζημιών Σελ. 527
β) Ασφάλιση προσώπων Σελ. 528
Γ. Αξιόγραφα Σελ. 529
α) Συναλλαγματική Σελ. 529
β) Γραμμάτιο εις διαταγήν Σελ. 530
γ) Επιταγή Σελ. 531
δ) Εμπορική εντολή πληρωμής Σελ. 532
ε) Εμπορικό χρεωστικό ομόλογο Σελ. 532
στ) Αποθετήριο και ενεχυρόγραφο γενικών αποθηκών Σελ. 532
ζ) Φορτωτική Σελ. 533
η) Ασφαλιστήριο Σελ. 533
θ) Ανώνυμα χρεόγραφα Σελ. 533
Δ. Εταιρείες Σελ. 533
α) Προσωπικές εταιρίες Σελ. 533
1. Αστική εταιρεία Σελ. 534
1.1. Αστική εταιρεία χωρίς νομική προσωπικότητα Σελ. 534
1.2. Αστική εταιρεία με νομική προσωπικότητα Σελ. 535
2. Ομόρρυθμη εταιρεία Σελ. 536
3. Ετερόρρυθμη εταιρεία Σελ. 538
4. Αφανής εταιρεία Σελ. 541
5. Κοινοπραξία Σελ. 542
6. Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού σκοπού (ΕΟΟΣ) Σελ. 543
β) Κεφαλαιουχικές εταιρίες Σελ. 545
1. Ευρωπαϊκή εταιρεία Σελ. 545
2. Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία Σελ. 546
2.1. Η αιτιολογική έκθεση στο νόμο 4072/2012 Σελ. 546
2.2. Οι βασικές ρυθμίσεις Σελ. 548
3. Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης Σελ. 552
4. Ανώνυμη εταιρεία Σελ. 556
4.1. Σύσταση Σελ. 557
4.2. Μετοχικό κεφάλαιο Σελ. 558
4.3. Όργανα Σελ. 560
4.4. Δικαιώματα μειοψηφίας Σελ. 564
ΤΜΗΜΑ 2
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Α. Περιουσία Σελ. 566
1. Μορφές προστασίας Σελ. 566
2. Αρχές Σελ. 567
Β. Τα εμπράγματα δικαιώματα Σελ. 568
1. Έννοια του πράγματος Σελ. 568
2. Κυριότητα Σελ. 570
α) Νομή και κατοχή Σελ. 570
β) Περιεχόμενο κυριότητας Σελ. 571
γ) Κτήση Σελ. 572
δ) Χρησικτησία Σελ. 574
3. Δουλείες Σελ. 575
4. Τα δικαιώματα εμπράγματης ασφάλειας Σελ. 576
α) Ενέχυρο Σελ. 576
β) Υποθήκη Σελ. 577
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
Α. Βιομηχανική ιδιοκτησία Σελ. 579
α) Το σήμα Σελ. 580
1. Νέο θεσμικό πλαίσιο Σελ. 580
2. Οι βασικές ρυθμίσεις Σελ. 580
3. Εμπορική επωνυμία Σελ. 584
4. Ευρεσιτεχνία Σελ. 584
5. Υποδείγματα χρησιμότητας Σελ. 585
6. Πιστοποιητικά φυτικής δημιουργίας Σελ. 585
7. Τοπογραφίες προϊόντων ημιαγωγών Σελ. 586
8. Τεχνογνωσία Σελ. 586
9. Τεχνικός νεωτερισμός Σελ. 586
10. Βιομηχανικά σχέδια και υποδείγματα Σελ. 586
11. Γεωγραφικές ενδείξεις και ονομασίες προέλευσης Σελ. 586
12. Ονόματα πεδίου Σελ. 587
Β. Πνευματική ιδιοκτησία Σελ. 587
ΤΜΗΜΑ 3
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΑΘΕΜΙΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Α. Έννοια του αθέμιτου ανταγωνισμού Σελ. 589
Β. Περιπτώσεις αθέμιτου ανταγωνισμού Σελ. 590
1. Προσέλκυση πελατείας Σελ. 590
2. Παρεμπόδιση πελατείας Σελ. 591
3. Εκμετάλλευση ξένη φήμη και οργάνωση Σελ. 592
4. Διακινδύνευση αγοράς Σελ. 592
5. Κατάχρηση οικονομικής εξάρτησης Σελ. 592
Γ. Μορφές έννομης προστασίας Σελ. 593
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Α. Έννοια του ελεύθερου ανταγωνισμού Σελ. 594
α) Η προσέγγιση στις ΗΠΑ Σελ. 594
β) Η προσέγγιση στην Ευρωπαϊκή Ένωση Σελ. 596
γ) Το ελληνικό δίκαιο του ανταγωνισμού Σελ. 601
Β. Μορφές νόθευσης του ανταγωνισμού Σελ. 602
α) Συμπράξεις Σελ. 602
1. Η απαγόρευση των συμπράξεων Σελ. 602
1.1. Μορφές συμπράξεων Σελ. 602
1.1.1. Συμφωνίες επιχειρήσεων Σελ. 603
1.1.1.1. Η έννοια της επιχείρησης Σελ. 603
1.1.1.2. Η έννοια της συμφωνίας Σελ. 605
1.1.1.3. Αυτονομία βούλησης Σελ. 606
1.1.1.4. Επιχειρήσεις εγκατεστημένες εκτός Ένωσης Σελ. 609
1.1.2. Αποφάσεις ενώσεων επιχειρήσεων Σελ. 609
1.1.3. Εναρμονισμένη πρακτική Σελ. 610
1.2. Περιορισμός του ανταγωνισμού Σελ. 613
1.2.1. Έννοια Σελ. 613
1.2.2. Αισθητός περιορισμός του ανταγωνισμού Σελ. 615
1.2.3. Δευτερεύοντες περιορισμοί Σελ. 617
1.2.4. Υπαρκτός και δυνητικός ανταγωνισμός Σελ. 619
1.2.5. Σχέση βουλήσεως και περιορισμού του ανταγωνισμού Σελ. 619
1.2.6. Ο κανόνας της λογικής (rule of reason) Σελ. 620
1.3. Περιορισμός του εμπορίου μεταξύ των κρατών μελών Σελ. 626
1.4. Παραδείγματα συμπράξεων Σελ. 630
1.4.1. Καθορισμός τιμών ή άλλων όρων συναλλαγής Σελ. 631
1.4.2. Περιορισμός της παραγωγής, της διάθεσης, της τεχνολογικής ανάπτυξης και των επενδύσεων Σελ. 634
1.4.2.1. Γενικά Σελ. 634
1.4.2.2. Τα καρτέλ κρίσης Σελ. 635
1.4.3. Κατανομή των αγορών ή των πηγών εφοδιασμού Σελ. 636
1.4.4. Εφαρμογή άνισων όρων επί ισοδυνάμων παροχών Σελ. 637
1.4.5. Εξάρτηση συνάψεως συμβάσεων από την αποδοχή προσθέτων παροχών (tying) Σελ. 638
2. Ακυρότητα Σελ. 638
2.1. Γενικές επισημάνσεις Σελ. 639
2.2. Η Οδηγία 2014/104/ΕΕ για τις αγωγές αποζημίωσης Σελ. 639
3. Το ανεφάρμοστο της απαγόρευσης Σελ. 643
3.1. Γενικές αρχές Σελ. 644
3.2. Οι όροι Σελ. 645
3.2.1. Οικονομική αποτελεσματικότητα Σελ. 645
3.2.2. Όφελος καταναλωτών Σελ. 648
3.2.3. Αναλογικότητα των περιορισμών Σελ. 651
3.2.4. Η μη κατάργηση του ανταγωνισμού Σελ. 653
3.2.4.1. Σχέσεις των άρθρων 101.3 και 102 ΣΛΕΕ Σελ. 654
3.2.4.2. Έννοια κατάργησης του ανταγωνισμού Σελ. 654
3.3. Οι κάθετες συμπράξεις Σελ. 656
3.3.1. Ο Κανονισμός 330/2010 Σελ. 657
3.3.2. Ειδικές μορφές Σελ. 658
β) Δεσπόζουσα θέση Σελ. 660
1. Μονοπώλιο και δεσπόζουσα θέση Σελ. 661
2. Σχέσεις μεταξύ δεσπόζουσας επιχείρησης και σύμπραξης Σελ. 662
3. Σχετική αγορά Σελ. 664
3.1. Η σχετική αγορά προϊόντος Σελ. 664
3.2. Η σχετική γεωγραφική αγορά Σελ. 667
3.3. Αξιολόγηση Σελ. 669
4. Σημαντικό τμήμα της εσωτερικής αγοράς Σελ. 669
5. Δεσπόζουσα θέση Σελ. 670
5.1. Έννοια Σελ. 670
5.2. Μερίδιο αγοράς Σελ. 671
5.3. Φραγμοί επέκτασης και εισόδου Σελ. 673
5.4. Οικονομική εξάρτηση Σελ. 674
5.5. Συλλογική δεσπόζουσα θέση Σελ. 675
6. Κατάχρηση Σελ. 678
6.1. Έννοια Σελ. 678
6.2. Άρση της κατάχρησης Σελ. 681
7. Παραδείγματα Σελ. 683
7.1. Επιβολή μη δικαίων τιμών αγοράς ή πωλήσεως ή άλλων όρων συναλλαγής Σελ. 684
7.2. Περιορισμός της παραγωγής, της διάθεσης ή της τεχνολογικής αναπτύξεως επί ζημία των καταναλωτών Σελ. 685
7.3. Επιβολή άνισων όρων για ισοδύναμες παροχές Σελ. 686
7.4. Τιμές κάτω του κόστους (predatory prices) Σελ. 688
7.5. Καταχρήσεις αποκλεισμού Σελ. 690
7.5.1. Οι συμφωνίες αποκλειστικότητας Σελ. 690
7.5.2. Δέσμευση και τυποποίηση Σελ. 693
7.5.3. Τακτική εξόντωσης (predatory prices) Σελ. 695
7.5.4. Άρνηση προμήθειας και συμπίεση του περιθωρίου κέρδους Σελ. 697
8. Συμπέρασμα Σελ. 698
γ) Συγκέντρωση επιχειρήσεων Σελ. 701
1. Η αντιμετώπιση των συγκεντρώσεων στο πλαίσιο των άρθρων 101 και 102 ΣΛΕΕ Σελ. 703
1.1. Έννοια Σελ. 703
1.2. Το ανεφάρμοστο του άρθρου 101 ΣΛΕΕ Σελ. 704
1.3. Η δυνητική εφαρμογή του άρθρου 102 Σελ. 705
2. Ο Κανονισμός 4064/89 Σελ. 707
4. Ο Κανονισμός 139/2004 Σελ. 707
4.1. Οι νέες ρυθμίσεις Σελ. 708
4.2. Προϋποθέσεις εφαρμογής Σελ. 709
4.2.1. Η έννοια της συγκέντρωσης Σελ. 710
4.2.1.1. Απόκτηση ελέγχου Σελ. 710
4.2.2.2. Μόνιμη μεταβολή του ελέγχου Σελ. 711
4.2.2.3. Κοινές επιχειρήσεις Σελ. 712
4.2.2. Ποσοτικά κριτήρια Σελ. 713
4.2.3. Η αντιμετώπιση των απαραίτητων περιορισμών Σελ. 714
4.2.3.1. Εξαγορά επιχείρησης Σελ. 715
4.2.3.2. Κοινές επιχειρήσεις Σελ. 717
5. Αξιολόγηση των συγκεντρώσεων Σελ. 717
5.1. Ορισμός της σχετικής αγοράς Σελ. 718
5.2. Σημαντική παρακώλυση του αποτελεσματικού ανταγωνισμού Σελ. 721
5.2.1. Αρχή του ασυμβιβάστου Σελ. 721
5.2.2. Κριτήρια αξιολόγησης Σελ. 722
5.2.2.1. Οριζόντιες συγκεντρώσεις Σελ. 723
5.2.2.2. Μη οριζόντιες συγκεντρώσεις Σελ. 729
5.2.2.2.1. Κάθετες συγκεντρώσεις Σελ. 730
5.2.2.2.2. Συγκεντρώσεις ομίλου (Conglomerate mergers) Σελ. 732
6. Αξιολόγηση του Κανονισμού 139/2004 Σελ. 733
δ) Διαδικασία εφαρμογής Σελ. 733
1. Ο Κανονισμός 17/1962 Σελ. 734
2. Ο Κανονισμός 1/2003 Σελ. 735
2.1. Οι αρμοδιότητες των εθνικών αρχών ανταγωνισμού Σελ. 736
2.2. Οι παράλληλες αρμοδιότητες της Επιτροπής Σελ. 736
2.3. Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ανταγωνισμού Σελ. 738
3. Αρχή της υπεροχής Σελ. 739
4. Συνέπειες παραβίασης των κανόνων του ανταγωνισμού Σελ. 740
5. Αποτελεσματική εφαρμογή και θεσμική αυτονομία των κρατών μελών Σελ. 740
6. Η αρχή του βάρους απόδειξης ως παράδειγμα ανάγκης περαιτέρω εναρμόνισης Σελ. 742
Βιβλιογραφία
Ι. Ελληνική Σελ. 747
ΙΙ. Ξενόγλωσση Σελ. 751
Αλφαβητικό ευρετήριο Σελ. 753
Back to Top