ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ


Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: 50,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 50,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 12835
Πλιάκος Α.
Το βιβλίο «Εισαγωγή στο Οικονομικό Δίκαιο» φιλοδοξεί να καλύψει δογματικά και λειτουργικά τις ρυθμίσεις και τη λογική που διέπουν τις σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ του Δικαίου και της Οικονομίας. Με κριτήριο την έννοια και το περιεχόμενο, αφενός του ατομικού δικαιώματος της οικονομικής ελευθερίας, αφετέρου της δημόσιας οικονομικής τάξης, το έργο εκτείνεται στο σύνολο των σχετικών ρυθμίσεων τόσο του δημοσίου όσο και του ιδιωτικού δικαίου.

Πράγματι, τόσο το «δίκαιο του κρατικού παρεμβατισμού», όσο και το «δίκαιο της αγοράς», που αποτελούν τα δύο μέρη του βιβλίου «Εισαγωγή στο Οικονομικό Δίκαιο», αρθρώνονται γύρω από τις διαλεκτικές αλληλεπιδράσεις των δύο αυτών θεμελιωδών αρχών κάθε οικονομικού συστήματος.

Η συνύπαρξη σε αυτό το εγχειρίδιο «Εισαγωγή στο Οικονομικό Δίκαιο» δύο κατά βάση βιβλίων, ένα του δημοσίου και ένα του ιδιωτικού δικαίου, υπαγορεύτηκε από την επιθυμία να δοθεί στους φοιτητές μια συνολική, συστηματική και όσο το δυνατόν χρησιμότερη συνεισφορά της νομικής επιστήμης στην καλλιέργεια της οικονομικής επιστήμης.

Η εκτενής ανάπτυξη στο βιβλίο της ρύθμισης του ανταγωνισμού, η οποία σχεδόν εξ ολοκλήρου υπαγορεύεται από το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποκαλύπτει σαφέστερα την τάση επικράτησης της λογικής της αγοράς και των θεσμών που αυτή συνεπάγεται.

Ειδικότερα, οι επιμέρους ενότητες του εγχειριδίου «Εισαγωγή στο Οικονομικό Δίκαιο» είναι οι εξής: Σύνταγμα και Οικονομία, Διοίκηση και Οικονομία, Έλεγχος, Οικονομική Ελευθερία, Ελευθερία απόκτησης περιουσίας και Ελευθερία Ανταγωνισμού.
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣελ. 1
Α. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΩΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΝΟΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΣελ. 2
α) Η οικονομική ανάλυση του δικαίουΣελ. 2
β) Το οικονομικό δίκαιο ως κλάδος της νομικής επιστήμης Σελ. 5
Β. Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΣελ. 7
α) Το δίκαιο ως επιστήμη Σελ. 7
β) Τα χαρακτηριστικά της επιστήμης του δικαίουΣελ. 9
1. Έννοια Σελ. 9
2. Πηγές Σελ. 11
3. Κανόνας δικαίου Σελ. 12
4. Κλάδοι Σελ. 14
4.1 Το εσωτερικό δίκαιοΣελ. 14
4.2 Το διεθνές δίκαιοΣελ. 16
4.3 Το δίκαιο της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςΣελ. 16
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ  
ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΣΜΟΥ  
ΤΜΗΜΑ Ι 
ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣελ. 19
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΣελ. 19
Α. Έννοια του κράτουςΣελ. 20
α) Στοιχεία του κράτουςΣελ. 20
β) Μορφές κρατώνΣελ. 21
 
Β. Θεμελιώδεις αρχές του κράτουςΣελ. 22
α) ΟργάνωσηΣελ. 22
1. ΌργαναΣελ. 22
2. Οργανωτικές βάσειςΣελ. 23
3. ΠολίτευμαΣελ. 24
β) ΑποστολήΣελ. 25
Γ. Το οικονομικό σύνταγμαΣελ. 27
α) Το δικαίωμα στην οικονομική ελευθερίαΣελ. 29
1. Η επαγγελματική ελευθερίαΣελ. 29
2. Η ελευθερία των συμβάσεωνΣελ. 31
3. Η ελευθερία ίδρυσης εταιρειώνΣελ. 33
4. Η ελευθερία του ανταγωνισμούΣελ. 33
5. Η ελευθερία των διαφημίσεωνΣελ. 35
β) Το δικαίωμα στην ιδιοκτησίαΣελ. 35
1. Η ιδιοκτησία ως εμπράγματο δικαίωμαΣελ. 35
2. Η ιδιοκτησία ως περιουσιακό δικαίωμαΣελ. 37
3. Κρατικοποίηση και αποκρατικοποίησηΣελ. 38
γ) Το δικαίωμα στην εργασίαΣελ. 40
δ) Η αρχή της ισότηταςΣελ. 42
ε) Το επίπεδο προστασίαςΣελ. 44
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣΣελ. 45
Α. Κρατικά μονοπώλια εμπορικού χαρακτήραΣελ. 45
α) ΈννοιαΣελ. 46
β) Μονοπώλια που εξαιρούνταιΣελ. 47
γ) ΔιαρρύθμισηΣελ. 48
Β. Δημόσιες αγορέςΣελ. 50
α) Κριτήρια ανάθεσηςΣελ. 52
β) Έλεγχος εφαρμογήςΣελ. 53
γ) Συμβάσεις παραχώρησηςΣελ. 53
δ) Συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέαΣελ. 55
Γ. Κρατικές ενισχύσειςΣελ. 55
α) Οι θεμελιώδεις ρυθμίσειςΣελ. 56
β) Η εφαρμογήΣελ. 59
Δ. Δημόσιες επιχειρήσειςΣελ. 61
α) Η αρχή της ουδετερότητας έναντι του καθεστώτος ιδιοκτησίαςΣελ. 62
β) Η αρχή της ίσης μεταχείρισης του δημόσιου και ιδιωτικού τομέαΣελ. 63
γ) Η κοινή οριοθέτηση του εθνικού δημόσιου οικονομικού τομέαΣελ. 65
δ) Η νόθευση του ανταγωνισμούΣελ. 68
ε) Προστασία γενικού οικονομικού συμφέροντοςΣελ. 73
1. Πράξη ανάθεσηςΣελ. 74
2. Προς μια κοινή έννοια του γενικού συμφέροντοςΣελ. 75
3. Αδυναμία εκπλήρωσης της αποστολήςΣελ. 79
3.1 Αρχή της οικονομικής ισορροπίαςΣελ. 80
3.2 Αρχή της αναλογικότηταςΣελ. 83
3.3 Προστασία συναλλαγών μεταξύ κρατών μελώνΣελ. 84
4. Προς αναβάθμιση των υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντοςΣελ. 85
Ε. Η οικονομική και νομισματική ΈνωσηΣελ. 87
ΤΜΗΜΑ ΙΙ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣελ. 91
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣΣελ. 91
Α. Κανόνες διοίκησηςΣελ. 91
Β. Όργανα της διοίκησηςΣελ. 93
Γ. Διοικητικές πράξειςΣελ. 93
Δ. Αρχή της νομιμότηταςΣελ. 95
Ε. Γενικές αρχέςΣελ. 95
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣΣελ. 96
Α. Το δημοσιονομικό πλαίσιοΣελ. 96
α) Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισηςΣελ. 97
1. Διαχείριση των δημοσίων οικονομικώνΣελ. 97
1.1 Αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισηςΣελ. 97
1.2 Αρχή της υπευθυνότητας και της λογοδοσίαςΣελ. 98
1.3 Αρχή της διαφάνειαςΣελ. 98
1.4 Αρχή της ειλικρίνειαςΣελ. 98
2. Δημοσιονομική σταθερότηταΣελ. 98
3. Κατάρτιση προϋπολογισμούΣελ. 99
3.1 Αρχές του προϋπολογισμούΣελ. 100
3.2 Έγγραφα τεκμηρίωσηςΣελ. 100
3.3 Το Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο Στρατηγικής (ΜΔΠΣ)Σελ. 102
3.4 Περιεχόμενο του προϋπολογισμούΣελ. 103
β) Απολογισμός και ΙσολογισμόςΣελ. 105
γ) Αρμοδιότητες και ευθύνη οργάνωνΣελ. 105
1. Η ΒουλήΣελ. 105
2. Ο Υπουργός των ΟικονομικώνΣελ. 106
3. Οι ΥπουργοίΣελ. 106
4. Το Γενικό Λογιστήριο του ΚράτουςΣελ. 107
5. Ο ΔιατάκτηςΣελ. 107
6. Ο Προϊστάμενος των οικονομικών υπηρεσιώνΣελ. 108
7. Οι Υπηρεσίες Δημοσιονομικού ΕλέγχουΣελ. 109
8. Ο έλεγχος δαπανών και εσόδων από το Ελεγκτικό ΣυνέδριοΣελ. 109
Β. ΕπέμβασηΣελ. 110
α) ΠράξειςΣελ. 110
1. Γενικές πράξειςΣελ. 111
2. Μικτές πράξειςΣελ. 111
3. Συμβατικές πράξειςΣελ. 111
3.1 ΚαθεστώςΣελ. 111
3.2 ΜορφέςΣελ. 112
4. Οι Επιχειρησιακές ΣυμφωνίεςΣελ. 113
β) ΤομείςΣελ. 114
1. Συντελεστές παραγωγήςΣελ. 114
2. ΕπιχείρησηΣελ. 115
γ) Κίνητρα ανάπτυξηςΣελ. 116
1. Ενίσχυση ιδιωτικών επενδύσεωνΣελ. 116
2. Στρατηγικές ΕπενδύσειςΣελ. 119
3. Το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και ΑνάπτυξηςΣελ. 121
δ) ΑποκρατικοποιήσειςΣελ. 122
ΤΜΗΜΑ III 
ΕΛΕΓΧΟΣΣελ. 125
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣελ. 126
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
ΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣΣελ. 127
Α. Λόγοι δημιουργίαςΣελ. 127
Β. Γενικά χαρακτηριστικάΣελ. 128
α) ΑνεξαρτησίαΣελ. 128
β) ΈλεγχοςΣελ. 129
γ) ΑρμοδιότητεςΣελ. 129
δ) Η δημιουργία νέων αρχώνΣελ. 131
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣΣελ. 132
Α. Μορφές ελέγχουΣελ. 132
Β. Οι ρυθμιστικές αρχέςΣελ. 135
α) Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και ΤαχυδρομείωνΣελ. 135
β) Η Ρυθμιστική Αρχή ΕνέργειαςΣελ. 137
1. Ο νόμος 2773/1999Σελ. 137
2. Ο νόμος 4001/2011Σελ. 138
γ) Ρυθμιστική Αρχή ΣιδηροδρόμωνΣελ. 141
Γ. Οι χρηματοπιστωτικές αρχέςΣελ. 141
α) Η Τράπεζα της ΕλλάδοςΣελ. 142
1. Αρμοδιότητες που αντλεί από την Ευρωπαϊκή ΈνωσηΣελ. 142
2. Αρμοδιότητες που της αναγνωρίζει η Ελληνική ΠολιτείαΣελ. 144
β) Η Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής ΑσφάλισηςΣελ. 147
1. Οι αρμοδιότητες της ΕΠΕΙΑΣελ. 147
2. Η κατάργηση της ΕΠΕΙΑΣελ. 148
γ) Η Επιτροπή ΚεφαλαιαγοράςΣελ. 150
δ) Συστημικός κίνδυνος και ενίσχυση της εποπτείαςΣελ. 154
1. Η χρηματοπιστωτική κρίσηΣελ. 154
2. Ο Μηχανισμός Στήριξης για τη σταθερότητα της ευρωζώνηςΣελ. 157
3. Ενίσχυση της εποπτείαςΣελ. 159
Δ. Επιτροπή ΑνταγωνισμούΣελ. 162
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ  
ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ  
ΤΜΗΜΑ 1 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣελ. 168
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝΣελ. 168
Α. Γενικές αρχές του Αστικού ΔικαίουΣελ. 168
α) Τα υποκείμενα δικαίουΣελ. 168
1. Φυσικό πρόσωποΣελ. 168
2. Νομικό πρόσωποΣελ. 169
3. Προστασία των προσώπωνΣελ. 171
β) ΔικαίωμαΣελ. 172
1. ΈννοιαΣελ. 173
2. Καταχρηστική άσκησηΣελ. 173
3. ΠροστασίαΣελ. 174
γ) Πράξεις δικαίουΣελ. 175
1. Ικανότητα δικαίουΣελ. 175
2. Διάσταση δηλώσεως και βουλήσεωςΣελ. 176
3. ΑκυρότηταΣελ. 177
4. Αιρέσεις και προθεσμίεςΣελ. 178
5. Αντιπροσώπευση και πληρεξουσιότηταΣελ. 178
6. Ο χρόνος στο δίκαιοΣελ. 179
Β. Θεμελιώδεις αρχές Ενοχικού δικαίουΣελ. 180
α) Έννοια ενοχήςΣελ. 180
β) Απόσβεση ενοχήςΣελ. 182
γ) Παθολογία της ενοχήςΣελ. 183
1. ΥπερημερίαΣελ. 183
2. Αδυναμία παροχήςΣελ. 184
3. Πλημμελής εκπλήρωσηΣελ. 185
4. Απρόοπτη μεταβολή των συνθηκώνΣελ. 185
δ) Μεταβίβαση ενοχήςΣελ. 186
ε) Χρηματική ενοχήΣελ. 186
στ) ΑδικοπραξίεςΣελ. 188
1. Παράνομη συμπεριφοράΣελ. 188
2. ΥπαιτιότηταΣελ. 189
3. ΖημίαΣελ. 190
4. Αιτιώδης συνάφειαΣελ. 191
Γ. Το δίκαιο του καταναλωτήΣελ. 191
α) Γενικοί όροι συναλλαγώνΣελ. 192
β) Συμβάσεις εκτός εμπορικού καταστήματοςΣελ. 193
γ) Συμβάσεις εξ αποστάσεωςΣελ. 194
δ) Ευθύνη του παραγωγού προϊόντωνΣελ. 195
ε) Ευθύνη του παρέχοντος υπηρεσίεςΣελ. 196
στ) Προστασία από διαφημιστικά μηνύματαΣελ. 197
1. Συγκριτική διαφήμισηΣελ. 197
2. Παραπλανητική διαφήμισηΣελ. 197
ζ) Συλλογική αγωγήΣελ. 198
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣΣελ. 199
A. ΕμπορικότηταΣελ. 201
α) Στοιχεία της έννοιαςΣελ. 201
1. Η διαμεσολάβησηΣελ. 201
2. Οι κίνδυνοιΣελ. 202
3. Το κέρδοςΣελ. 202
4. Η αγοράΣελ. 202
β) Συστήματα εμπορικότηταςΣελ. 203
1. Το αντικειμενικό σύστημαΣελ. 203
2. Το υποκειμενικό σύστημαΣελ. 203
3. Το σύστημα της εμπορικής επιχείρησηςΣελ. 203
4. Το αγγλοσαξονικό σύστημαΣελ. 204
5. Το ελληνικό σύστημαΣελ. 205
γ) ΣυνέπειεςΣελ. 205
δ) Πηγές των κανόνωνΣελ. 206
1. Ο νόμοςΣελ. 206
2. Το έθιμοΣελ. 208
3. Η νομολογίαΣελ. 209
ε) Η εμπορική πράξηΣελ. 210
1. Πρωτότυπα εμπορικές πράξειςΣελ. 210
2. Νέες εμπορικές πράξειςΣελ. 213
στ) Ο έμποροςΣελ. 215
B. ΣυμβάσειςΣελ. 217
α) Εμπορικές συμβάσειςΣελ. 218
1. Εμπορική πώλησηΣελ. 218
2. Σύμβαση εμπορικής αντιπροσωπείαςΣελ. 218
3. Σύμβαση εμπορικής διανομήςΣελ. 219
4. Σύμβαση δικαιόχρησης (franchising)Σελ. 220
β) Χρηματοδοτικές συμβάσειςΣελ. 220
1. Σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing)Σελ. 220
2. Σύμβαση πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring)Σελ. 221
3. Σύμβαση πώλησης επιχειρηματικών απαιτήσεων (forfaiting)Σελ. 221
4. Σύμβαση τιτλοποίησης επιχειρηματικών απαιτήσεωνΣελ. 221
5. Σύμβαση συμμετοχικής χρηματοδότησης (venture capital)Σελ. 222
γ) Τραπεζικές συμβάσειςΣελ. 223
1. Πιστωτικές συμβάσειςΣελ. 223
2. Πράξεις διενέργειας πληρωμών και μεταφοράς κεφαλαίωνΣελ. 224
3. Μέσα πληρωμώνΣελ. 225
4. ΕγγυήσειςΣελ. 226
δ) Επενδυτικές συμβάσειςΣελ. 227
ε) Ασφαλιστικές συμβάσειςΣελ. 229
1. Ασφάλιση κατά ζημιώνΣελ. 230
2. Ασφάλιση προσώπωνΣελ. 231
Γ. ΑξιόγραφαΣελ. 232
α) ΣυναλλαγματικήΣελ. 233
β) Γραμμάτιο εις διαταγήνΣελ. 234
γ) ΕπιταγήΣελ. 234
δ) Εμπορική εντολή πληρωμήςΣελ. 236
ε) Εμπορικό χρεωστικό ομόλογοΣελ. 236
στ) Αποθετήριο και ενεχυρόγραφο γενικών αποθηκώνΣελ. 236
ζ) ΦορτωτικήΣελ. 236
η) ΑσφαλιστήριοΣελ. 236
θ) Ανώνυμα χρεόγραφαΣελ. 236
Δ. ΕταιρείεςΣελ. 237
α) Προσωπικές εταιρίεςΣελ. 237
1. Αστική εταιρείαΣελ. 237
1.1 Αστική εταιρία χωρίς νομική προσωπικότηταΣελ. 237
1.2 Αστική εταιρία με νομική προσωπικότηταΣελ. 238
2. Ομόρρυθμη εταιρίαΣελ. 239
3. Ετερόρρυθμη εταιρίαΣελ. 240
4. Αφανής εταιρίαΣελ. 240
5. ΚοινοπραξίαΣελ. 241
β) Κεφαλαιουχικές εταιρίεςΣελ. 241
1. Εταιρία περιορισμένης ευθύνηςΣελ. 241
2. Ετερόρρυθμη κατά μετοχές εταιρίαΣελ. 242
3. Ευρωπαϊκή εταιρίαΣελ. 242
4. Ανώνυμη εταιρίαΣελ. 243
4.1 ΣύστασηΣελ. 243
4.2 Μετοχικό κεφάλαιοΣελ. 244
4.3 ΌργαναΣελ. 245
4.4 Δικαιώματα μειοψηφίαςΣελ. 246
ΤΜΗΜΑ 2 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣΣελ. 248
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
ΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑΣελ. 248
Α. ΠεριουσίαΣελ. 248
α) Μορφές προστασίαςΣελ. 248
β) ΑρχέςΣελ. 249
Β. Τα εμπράγματα δικαιώματαΣελ. 250
α) Έννοια του πράγματοςΣελ. 250
β) ΚυριότηταΣελ. 252
1. Νομή και κατοχήΣελ. 253
2. Περιεχόμενο κυριότηταςΣελ. 253
3. ΚτήσηΣελ. 254
4. ΧρησικτησίαΣελ. 256
γ) ΔουλείεςΣελ. 257
δ) Τα δικαιώματα εμπράγματης ασφάλειαςΣελ. 259
1. ΕνέχυροΣελ. 259
2. ΥποθήκηΣελ. 260
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣελ. 262
Α. Βιομηχανική ιδιοκτησίαΣελ. 262
α) Το σήμαΣελ. 263
β) Εμπορική επωνυμίαΣελ. 264
γ) ΕυρεσιτεχνίαΣελ. 264
δ) Υποδείγματα χρησιμότηταςΣελ. 265
ε) Πιστοποιητικά φυτικής δημιουργίαςΣελ. 265
στ) Τοπογραφίες προϊόντων ημιαγωγώνΣελ. 266
ζ) ΤεχνογνωσίαΣελ. 266
η) Τεχνικός νεωτερισμόςΣελ. 266
θ) Βιομηχανικά σχέδια και υποδείγματαΣελ. 266
ι) Γεωγραφικές ενδείξεις και ονομασίες προέλευσηςΣελ. 267
κ) Ονόματα πεδίουΣελ. 267
Β. Πνευματική ιδιοκτησίαΣελ. 267
ΤΜΗΜΑ 3 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣελ. 270
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
ΑΘΕΜΙΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣΣελ. 270
Α. Έννοια του αθέμιτου ανταγωνισμούΣελ. 270
Β. Περιπτώσεις αθέμιτου ανταγωνισμούΣελ. 271
α) Προσέλκυση πελατείαςΣελ. 271
β) Παρεμπόδιση πελατείαςΣελ. 272
γ) Εκμετάλλευση ξένης φήμης και οργάνωσηςΣελ. 273
δ) Διακινδύνευση αγοράςΣελ. 273
ε) Κατάχρηση οικονομικής εξάρτησηςΣελ. 273
Γ. Μορφές έννομης προστασίαςΣελ. 274
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣΣελ. 275
Α. Έννοια του ελεύθερου ανταγωνισμούΣελ. 275
Β. Μορφές νόθευσης του ανταγωνισμούΣελ. 277
α) ΣυμπράξειςΣελ. 277
1. Η απαγόρευση των συμπράξεωνΣελ. 278
1.1 Μορφές συμπράξεωνΣελ. 278
1.1.1 Συμφωνίες επιχειρήσεωνΣελ. 278
1.1.1.1 Η έννοια της επιχείρησηςΣελ. 278
1.1.1.2 Η έννοια της συμφωνίαςΣελ. 280
1.1.1.3 Αυτονομία βούλησηςΣελ. 281
1.1.2 Αποφάσεις ενώσεων επιχειρήσεωνΣελ. 284
1.1.3 Εναρμονισμένη πρακτικήΣελ. 285
1.2 Περιορισμός του ανταγωνισμούΣελ. 287
1.2.1 ΈννοιαΣελ. 287
1.2.2 Αισθητός περιορισμός του ανταγωνισμούΣελ. 290
1.2.3 Δευτερεύοντες περιορισμοίΣελ. 292
1.2.4 Υπαρκτός και δυνητικός ανταγωνισμόςΣελ. 293
1.2.5 Σχέση βουλήσεως και περιορισμού του ανταγωνισμούΣελ. 293
1.2.6 Ο κανόνας της λογικής (rule of reason)Σελ. 294
1.3 Περιορισμός του εμπορίου μεταξύ των κρατών μελώνΣελ. 300
1.4 Παραδείγματα συμπράξεωνΣελ. 304
1.4.1 Καθορισμός τιμών ή άλλων όρων συναλλαγήςΣελ. 305
1.4.2 Περιορισμός της παραγωγής, της διάθεσης, της τεχνολογικής ανάπτυξης και των επενδύσεωνΣελ. 307
1.4.2.1 ΓενικάΣελ. 307
1.4.2.2 Τα καρτέλ κρίσηςΣελ. 308
1.4.3 Κατανομή των αγορών ή των πηγών εφοδιασμούΣελ. 309
1.4.4 Εφαρμογή άνισων όρων επί ισοδυνάμων παροχώνΣελ. 310
1.4.5 Εξάρτηση συνάψεως συμβάσεων από την αποδοχή προσθέτων παροχών (tying)Σελ. 311
2. ΑκυρότηταΣελ. 312
3. Το ανεφάρμοστο της απαγόρευσηςΣελ. 313
3.1 Γενικές αρχέςΣελ. 313
3.2 Οι όροιΣελ. 314
3.2.1 Οικονομική αποτελεσματικότηταΣελ. 314
3.2.2 Όφελος καταναλωτώνΣελ. 318
3.2.3 Αναλογικότητα των περιορισμώνΣελ. 320
3.2.4 Η μη κατάργηση του ανταγωνισμούΣελ. 323
3.2.4.1 Σχέσεις των άρθρων 101(3) και 102 ΣΛΕΕΣελ. 323
3.2.4.2 Έννοια κατάργησης του ανταγωνισμούΣελ. 324
3.3 Οι κάθετες συμπράξειςΣελ. 326
3.3.1 Ο Κανονισμός 330/2010Σελ. 327
3.3.2 Ειδικές μορφέςΣελ. 328
β) Δεσπόζουσα θέσηΣελ. 330
1. Μονοπώλιο και δεσπόζουσα θέσηΣελ. 331
2. Σχέσεις μεταξύ δεσπόζουσας επιχείρησης και καρτέλΣελ. 332
3. Σχετική αγοράΣελ. 334
3.1 Η σχετική αγορά προϊόντοςΣελ. 334
3.2 Η σχετική γεωγραφική αγοράΣελ. 337
3.3 ΑξιολόγησηΣελ. 339
4. Σημαντικό τμήμα της εσωτερικής αγοράςΣελ. 340
5. Δεσπόζουσα θέσηΣελ. 340
5.1 ΈννοιαΣελ. 340
5.2 Μερίδιο αγοράςΣελ. 342
5.3 Φραγμοί επέκτασης και εισόδουΣελ. 343
5.4 Οικονομική εξάρτησηΣελ. 344
5.5 Συλλογική δεσπόζουσα θέσηΣελ. 345
6. ΚατάχρησηΣελ. 349
6.1 ΈννοιαΣελ. 349
6.2 'Αρση της κατάχρησηςΣελ. 352
7. ΠαραδείγματαΣελ. 354
7.1 Επιβολή μη δικαίων τιμών αγοράς ή πωλήσεως ή άλλων όρων συναλλαγήςΣελ. 354
7.2 Περιορισμός της παραγωγής, της διάθεσης ή της τεχνολογικής αναπτύξεως επί ζημία των καταναλωτώνΣελ. 355
7.3 Επιβολή άνισων όρων για ισοδύναμες παροχέςΣελ. 356
7.4 Τιμές κάτω του κόστους (predatory prices)Σελ. 359
7.5 Καταχρήσεις αποκλεισμούΣελ. 360
7.5.1 Οι συμφωνίες αποκλειστικότηταςΣελ. 361
7.5.2 Δέσμευση και τυποποίησηΣελ. 363
7.5.3 Τακτική εξόντωσης (predatory prices)Σελ. 366
7.5.4 'Αρνηση προμήθειας και συμπίεση του περιθωρίου κέρδουςΣελ. 368
8. ΣυμπέρασμαΣελ. 369
γ) Συγκέντρωση επιχειρήσεωνΣελ. 372
1. Η αντιμετώπιση των συγκεντρώσεων στο πλαίσιο των άρθρων 101 και 102 ΣΛΕΕΣελ. 374
1.1 ΈννοιαΣελ. 374
1.2 Το ανεφάρμοστο του άρθρου 101 ΣΛΕΕΣελ. 375
1.3 Η δυνητική εφαρμογή του άρθρου 102Σελ. 376
2. Ο Κανονισμός 4064/89Σελ. 378
3. Ο Κανονισμός 139/2004Σελ. 379
3.1 Οι νέες ρυθμίσειςΣελ. 379
3.2 Προϋποθέσεις εφαρμογήςΣελ. 381
3.2.1 Η έννοια της συγκέντρωσηςΣελ. 381
3.2.1.1 Απόκτηση ελέγχουΣελ. 381
3.2.2.2 Μόνιμη μεταβολή του ελέγχουΣελ. 382
3.2.2.3 Κοινές επιχειρήσειςΣελ. 383
3.2.2 Ποσοτικά κριτήριαΣελ. 384
3.2.3 Η αντιμετώπιση των απαραίτητων περιορισμώνΣελ. 386
3.2.3.1 Εξαγορά επιχείρησηςΣελ. 387
3.2.3.2 Κοινές επιχειρήσειςΣελ. 388
4. Αξιολόγηση των συγκεντρώσεωνΣελ. 389
4.1 Ορισμός της σχετικής αγοράςΣελ. 389
4.2 Σημαντική παρακώλυση του αποτελεσματικού ανταγωνισμούΣελ. 393
4.2.1 Αρχή του ασυμβιβάστουΣελ. 393
4.2.2 Κριτήρια αξιολόγησηςΣελ. 394
4.2.2.1 Οριζόντιες συγκεντρώσειςΣελ. 395
4.2.2.2 Μη οριζόντιες συγκεντρώσειςΣελ. 401
4.2.2.2.1 Κάθετες συγκεντρώσειςΣελ. 402
4.2.2.2.2 Συγκεντρώσεις ομίλου (Conglomerate mergers)Σελ. 404
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  
Ι. Ελληνική Σελ. 407
ΙΙ. ΞενόγλωσσηΣελ. 412
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΣελ. 415
Back to Top