ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΗΠΑ


Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 24.65€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: Κανονική Τιμή 69,00 € Ειδική Τιμή 58,65 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 17239
Σταμέλος Χ.
Αντωνίου Θ.
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Αντωνίου Θ.

Το έργο «Εισαγωγή στο ομοσπονδιακό δίκαιο των ΗΠΑ» παρουσιάζει το ομοσπονδιακό δίκαιο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής ευσύνοπτα, κατά το δυνατόν, τόσο ως προς το τεθειμένο δίκαιο (διατάξεις του Συντάγματος και των νόμων) όσο και ως προς τις σημαντικές πηγές δικαίου δυνάμει των δικαστικών προηγουμένων (δικαστικές αποφάσεις Ανωτάτου Δικαστηρίου, άλλων ομοσπονδιακών δικαστηρίων, Εφετείων ή Πρωτοδικείων, και, κατ’ εξαίρεση, πολιτειακών δικαστηρίων). Η συστηματική ανάλυση του δημοσίου, του ποινικού, του αστικού, του εμπορικού και του διεθνούς δικαίου συμβάλλει στην ορθολογική προσέγγιση του θετού δικαίου των ΗΠΑ.

Πρόλογος Σελ. V
Προεισαγωγικό σημείωμα Σελ. VII
Εισαγωγή: Ιστορικά στοιχεία, πηγές του δικαίου, νομικές σπουδές στις ΗΠΑ Σελ. 1
I. Δημόσιο δίκαιο ΗΠΑ
1. Συνταγματικό δίκαιο, ιδίως το ομοσπονδιακό σύστημα Σελ. 9
2. Ατομικά Δικαιώματα Σελ. 17
α. Εισαγωγικά (πίνακας αντιστοίχων άρθρων Συνταγμάτων ΗΠΑ- Ελλάδας) Σελ. 17
β. Το ατομικό δικαίωμα στην οπλοκατοχή (2η Αναθεώρηση) Σελ. 23
γ. Ισότητα Σελ. 24
δ. Προσωπική ασφάλεια, ένταλμα ερεύνης και σύλληψης, διαδικασία κατά την σύλληψη, κανένα έγκλημα καμία ποινή χωρίς νόμο, απαγόρευση βασανιστηρίων, ποινική διαδικασία/ δίκη και εξουσίες της αστυνομίας Σελ. 34
ε. Ιδιωτική ζωή/ ιδιωτικότητα και δημοσιότητα (η «λαμπερή» όψη) Σελ. 41
στ. Θρησκευτική ελευθερία και χωρισμός κράτους-εκκλησίας Σελ. 52
ζ. Ελευθερίες του λόγου και του τύπου Σελ. 63
η. Ιδιοκτησία Σελ. 68
θ. Εκπαίδευση/ παιδεία (και το δικαίωμα στην κατ’ οίκον εκπαίδευση) Σελ. 72
ι. Ελευθερία του συνέρχεσθαι Σελ. 72
ια. Ατομικά δικαιώματα πληροφόρησης, φυσικού/ νόμιμου δικαστή, ασύλου κατοικίας, προσωπικών δεδομένων, αναφοράς στις αρχές, συνεταιρίζεσθαι, απορρήτου επιστολών, έννομης δικαστικής προστασίας και προηγούμενης ακρόασης, οικογένειας, γάμου, μητρότητας, προστασίας αναπηρίας, περίθαλψης απόρων, εργασίας, συλλογικών διαπραγματεύσεων, συνδικαλισμού, απεργίας, τεχνών και επιστημών Σελ. 73
3. Διοικητικό δίκαιο (και η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου Obamacare) Σελ. 73
4. Φορολογικό δίκαιο Σελ. 75
5. Χωροταξικό και πολεοδομικό δίκαιο Σελ. 86
α. Ομοσπονδιακές, πολιτειακές, τοπικές χωροταξικές - πολεοδομικές ρυθμίσεις, «ζώνες» και ομοσπονδιακή - πολιτειακή νομολογία Σελ. 86
β. Αναγκαστική απαλλοτρίωση και «τεκμαιρόμενη» αναγκαστική απαλλοτρίωση Σελ. 97
6. Αστυνομικό δίκαιο Σελ. 99
7. Δίκαιο κοινωνικής ασφάλισης και πρόνοιας Σελ. 104
8. Δίκαιο περιβάλλοντος Σελ. 111
9. Δίκαιο της ενέργειας Σελ. 117
10. Δημοσιονομικό δίκαιο Σελ. 120
11. Δίκαιο δημοσίων συμβάσεων Σελ. 123
12. Διοικητική διαδικασία και δικονομία Σελ. 131
II. Ποινικό δίκαιο ΗΠΑ
1. Γενικό ποινικό δίκαιο Σελ. 135
2. Ειδικό ποινικό δίκαιο Σελ. 139
3. Σωφρονιστικό σύστημα Σελ. 150
4. Ποινική δικονομία και διαδικασία έκδοσης (διεθνές ποινικό δίκαιο) Σελ. 152
5. Ιδίως η θανατική ποινή στις ΗΠΑ Σελ. 175
III. Αστικό δίκαιο ΗΠΑ
1. Ενοχικό δίκαιο Σελ. 183
2. Εμπράγματο δίκαιο Σελ. 209
3. Οικογενειακό δίκαιο Σελ. 221
4. Κληρονομικό δίκαιο Σελ. 227
5. Εργατικό και δημοσιοϋπαλληλικό δίκαιο Σελ. 234
6. Πολιτική δικονομία Σελ. 244
IV. Εμπορικό δίκαιο ΗΠΑ
1. Δίκαιο εταιρειών Σελ. 265
2. Πτωχευτικό Δίκαιο Σελ. 276
α. Εισαγωγικά Σελ. 276
β. Η πτωχευτική διαδικασία του Κεφαλαίου 7 του ΠτΚ των ΗΠΑ Σελ. 280
γ. Η διαδικασία του σχεδίου αναδιοργάνωσης (Κεφάλαιο 11 του ΠτΚ των ΗΠΑ) Σελ. 286
δ. Διασυνοριακές πτωχεύσεις συνδεόμενες με τις ΗΠΑ (Κεφάλαιο 15) Σελ. 297
3. Δίκαιο αξιογράφων Σελ. 301
4. Δίκαιο ανταγωνισμού και προστασίας του καταναλωτή Σελ. 302
5. Δίκαιο διανοητικής (πνευματικής και βιομηχανικής) ιδιοκτησίας Σελ. 307
α. Εισαγωγικά Σελ. 307
β. Πνευματικά δικαιώματα συγγραφέων και καλλιτεχνών (copyright) Σελ. 308
γ. Ευρεσιτεχνίες (patents), σήματα (trademarks) και σχέδια (designs) Σελ. 315
δ. Διεθνής προστασία διανοητικής ιδιοκτησίας στις ΗΠΑ Σελ. 320
6. Ασφαλιστικό δίκαιο Σελ. 332
7. Τραπεζικό δίκαιο Σελ. 341
α. Η δομή του τραπεζικού Συστήματος και η κρατική εποπτεία των τραπεζών Σελ. 341
β. Οι ιδιωτικές σχέσεις τράπεζας-πελάτη, δικαιώματα και υποχρεώσεις Σελ. 352
γ. Τραπεζικά αξιόγραφα (επιταγή, συναλλαγματική, ενέγγυα πίστωση) Σελ. 353
8. Χρηματιστηριακό δίκαιο, δίκαιο της κεφαλαιαγοράς Σελ. 365
9. Ναυτικό δίκαιο Σελ. 368
10. Αεροπορικό δίκαιο Σελ. 385
11. Δίκαιο του αθλητισμού Σελ. 397
V. Διεθνές δίκαιο ΗΠΑ
1. Δημόσιο διεθνές δίκαιο Σελ. 419
2. Ιδιωτικό διεθνές δίκαιο Σελ. 436
3. Δίκαιο της ιθαγένειας, των αλλοδαπών, της μετανάστευσης και του ασύλου Σελ. 446
4. Διμερείς διεθνείς συμβάσεις, ιδίως με ΕΕ και Ελλάδα Σελ. 449
5. Συμμετοχή σε διεθνείς οργανισμούς, ιδίως στον ΟΗΕ και στον ΠΟΕ Σελ. 469
Σύνοψη Σελ. 473
Βασική βιβλιογραφία και αρθρογραφία Σελ. 487
Αλφαβητικό ευρετήριο Σελ. 493
Back to Top