ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

Με τον νέο Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (Ν 4620/2019)
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 60,00 €

e-book   + 60,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 17899
Σατλάνης Χρ.
Το έργο «Εισαγωγή στην Ποινική Δικονομία» αποτελεί ένα εύχρηστο και πλούσιο σε παραδείγματα εγχειρίδιο Ποινικής Δικονομίας, του οποίου η παρουσίαση της ύλης συμπίπτει, στον μεγαλύτερο βαθμό, με τη διάρθρωση των άρθρων του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (Ν 4620/2019). Οι οικείες έννοιες επεξηγούνται λιτά χωρίς περιττές διατυπώσεις και τα κείμενα του νόμου ‒παρατιθέμενα πολλές φορές αυτούσια‒ συνοδεύονται από τα αναγκαία ερμηνευτικά σχόλια. Αποτελεί ένα ολοκληρωμένο από κάθε άποψη βοήθημα για τον φοιτητή, τον νομικό και τον ενασχολούμενο γενικότερα με την εφαρμογή του ποινικού δικαίου.
Πρόλογος Σελ. IX
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Έννοια, σκοπός και πηγές του Δικονομικού Ποινικού Δικαίου. Δομή και διάρθρωση της ποινικής διαδικασίας. Αντικείμενο και σκοπός της ποινικής δίκης. Σημασία της διάκρισης Δικονομικού και Ουσιαστικού Ποινικού Δικαίου. Ερμηνεία κανόνων του Δικονομικού Ποινικού Δικαίου. Χρονικά όρια ισχύος των ποινικοδικονομικών κανόνων
Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 1
Β. Ερμηνεία (Βαθμίδες, κριτήρια και μέθοδοι ερμηνείας και περαιτέρω διάπλασης) των κανόνων του Δικονομικού Ποινικού Δικαίου Σελ. 6
Ι. Προλεγόμενα Σελ. 6
ΙΙ. Χρονικά όρια ισχύος των ποινικοδικονομικών κανόνων Σελ. 15
ΙΙΙ. Η ερμηνεία υπό στενή έννοια ή συγκεκριμενοποίηση ασαφών εννοιών Σελ. 18
IV. Η αναλογία νόμου και η αναλογία δικαίου Σελ. 22
V. Η διορθωτική ερμηνεία του νόμου Σελ. 26
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Τα υποκείμενα της ποινικής δίκης ή τα πρόσωπα στην ποινική διαδικασία
Α. Γενικά Σελ. 35
Β. Δικαστές, εισαγγελείς, γραμματείς και ανακριτικοί υπάλληλοι Σελ. 36
Γ. Αποκλεισμός, εξαίρεση και αποχή των δικαστικών προσώπων Σελ. 44
Δ. Ο κατηγορούμενος Σελ. 53
Ε. Ο παριστάμενος για την υποστήριξη της κατηγορίας Σελ. 57
Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 57
ΙΙ. Διατάξεις του ΚΠΔ που σχετίζονται με τον παριστάμενο για την υποστήριξη της κατηγορίας Σελ. 71
ΣΤ. Δικαιώματα των διαδίκων Σελ. 73
Ζ. Ο συνήγορος υπεράσπισης Σελ. 81
ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Ποινικά δικαστήρια και αρμοδιότητα των ποινικών δικαστηρίων
Α. Ποινικά δικαστήρια και καθ’ ύλην αρμοδιότητα των ποινικών δικαστηρίων Σελ. 82
Β. Ζητήματα καθ’ ύλην αρμοδιότητας στην ποινική δίκη Σελ. 92
Γ. Κατά τόπον αρμοδιότητα των ποινικών δικαστηρίων Σελ. 95
Δ. Αρμοδιότητα λόγω συνάφειας και συμμετοχής Σελ. 97
Ε. Σύγκρουση αρμοδιότητας και αρμοδιότητα κατά παραπομπή Σελ. 105
ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Τα εδάφη και τα πρόσωπα για τα οποία ισχύει και εφαρμόζεται το Ποινικό Δίκαιο. Δικαιοδοσία των Ελληνικών Ποινικών Δικαστηρίων
Α. Εισαγωγή Σελ. 109
Β. Οι διατάξεις των άρθρων 5-11 ΠΚ Σελ. 113
Γ. Η διεθνής ποινική δικαιοδοσία της Ελλάδας ως παράκτιου κράτους κατά το ισχύον Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας Σελ. 120
Δ. Πρακτικά ζητήματα και παραδείγματα προς επίλυση Σελ. 124
ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Δικονομικές ή διαδικαστικές πράξεις. Επιδόσεις και κοινοποιήσεις. Δικονομικές προθεσμίες. Δικονομικές προϋποθέσεις
Α. Δικονομικές ή διαδικαστικές πράξεις Σελ. 127
Β. Επιδόσεις, κοινοποιήσεις και δικονομικές προθεσμίες Σελ. 136
Γ. Δικονομικές προϋποθέσεις Σελ. 152
ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Δικονομικές ακυρότητες ή ακυρότητες διαδικαστικών πράξεων (απόλυτες και σχετικές ακυρότητες, πρόταση και κάλυψη της ακυρότητας, συνέπειες ακυρότητας κ.λπ.) Σελ. 178
ΕΒΔΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Αποδεικτικά μέσα (ενδείξεις, αυτοψία, πραγματογνωμοσύνη, έγγραφα, μάρτυρες κ.λπ.) Σελ. 197
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
ΟΓΔΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Η αρχή της δικαιοκρατικής ή δίκαιης δίκης
Α. Η αρχή της δικαιοκρατικής ή δίκαιης δίκης (fair trial) και τα δικαιώματα της Yπεράσπισης στην ποινική δίκη Σελ. 221
Β. Εμβάθυνση στην έννοια της δικαιοκρατικής ή δίκαιης ποινικής δίκης Σελ. 260
ΕΝΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Αρχές που διέπουν την απόδειξη σε μια δικαιοκρατική ή δίκαιη ποινική δίκη
Α. Αρχή της αυτεπάγγελτης αναζήτησης της ουσιαστικής αλήθειας ή της υποχρέωσης για διαλεύκανση της υπόθεσης Σελ. 309
Β. Το τεκμήριο της αθωότητας Σελ. 318
Γ. Άλλες δικονομικές αρχές που σχετίζονται με την απόδειξη Σελ. 326
Ι. Η αρχή της ελευθερίας των αποδείξεων και οι αποδεικτικές απαγορεύσεις Σελ. 326
ΙΙ. Η αρχή της ελεύθερης πρότασης και εξέτασης στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο αποδεικτικών μέσων που δεν εξετάσθηκαν στο πρωτόδικο δικαστήριο Σελ. 327
ΙΙΙ. Η αρχή της αμεσότητας και το δικαίωμα του κατηγορουμένου να υποβάλει σε εξέταση τους μάρτυρες κατηγορίας (άρθρο 6 παρ. 1, 3 δ΄ της ΕΣΔΑ) Σελ. 330
IV. Η αρχή της ελεύθερης αντικειμενικής εκτίμησης αποδείξεων Σελ. 335
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΑ
ΔΕΚΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Ποινική δίωξη
Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 339
Β. Διατάξεις του ΚΠΔ που σχετίζονται µε την ποινική δίωξη (µήνυση, έγκληση, προκαταρκτική εξέταση, έναρξη ποινικής δίωξης κ.λπ.) Σελ. 341
Γ. Η ανάκριση ως πρωταρχικός σκοπός της ποινικής δίωξης Σελ. 361
ΕΝΔΕΚΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Προανάκριση Σελ. 365
ΔΩΔΕΚΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Κύρια ανάκριση
Α. Σχετικές διατάξεις του ΚΠΔ Σελ. 369
Β. Τρόποι περάτωσης της κύριας ανάκρισης Σελ. 371
Γ. Ποινική συνδιαλλαγή και ποινική διαπραγμάτευση Σελ. 374
ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Ιδιαίτερες ανακριτικές πράξεις
A. Έρευνες Σελ. 383
Β. Κατάσχεση Σελ. 396
Γ. Σύλληψη κατηγορουµένου Σελ. 405
Δ. Απολογία του κατηγορουµένου Σελ. 407
Ε. Προσωρινή κράτηση του κατηγορουµένου και περιοριστικοί όροι Σελ. 411
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ (ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ)
ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Σελ. 425
ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Συμβούλιο Εφετών Σελ. 443
ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ
Η ΚΥΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Η προπαρασκευαστική διαδικασία Σελ. 445
ΔΕΚΑΤΟ ΕΒΔΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Η διαδικασία στο ακροατήριο (ακροαματική διαδικασία)
Α. Θεμελιώδεις αρχές της διαδικασίας Σελ. 461
Β. Καθήκοντα και δικαιώματα εκείνου που διευθύνει τη συζήτηση Σελ. 465
Γ. Έναρξη της διαδικασίας στο ακροατήριο Σελ. 468
Δ. Αποδεικτική διαδικασία Σελ. 478
Ι. Μάρτυρες Σελ. 478
ΙΙ. Πραγματογνωμοσύνη και αυτοψία Σελ. 483
ΙΙΙ. Έγγραφα Σελ. 489
ΙV. Εξέταση του κατηγορουμένου και συμπληρωματικές έρευνες Σελ. 493
Ε. Τι ακολουθεί την αποδεικτική διαδικασία (αγορεύσεις, διάσκεψη, απόφαση, μεταβολή της κατηγορίας κ.λπ.) Σελ. 503
ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ
ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
ΔΕΚΑΤΟ ΟΓΔΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Ειδικοί κανόνες διαδικασίας
Α. Στο πλημμελειοδικείο Σελ. 515
Β. Στο εφετείο Σελ. 515
Γ. Στα μικτά ορκωτά δικαστήρια Σελ. 515
ΔΕΚΑΤΟ ΕΝΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Ειδικές διαδικασίες
Α. Συνοπτική διαδικασία Σελ. 523
Ι. Ποινική διαταγή Σελ. 523
ΙΙ. Πλημμελήματα που καταλαμβάνονται επ’ αυτοφώρω Σελ. 524
Β. Διαδικασία κατά απόντων και φυγοδίκων Σελ. 526
Ι. Πλημμελήματα Σελ. 526
ΙΙ. Κακουργήματα Σελ. 528
Γ. Δικαστική συνδρομή Σελ. 529
Ι. Έκδοση Σελ. 529
ΙΙ. Άλλες περιπτώσεις δικαστικής συνδρομής Σελ. 538
ΙΙΙ. Το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης Σελ. 539
ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ
ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΕΙΚΟΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Γενικοί ορισμοί για τα ένδικα μέσα
Α. Έννοια και προϋποθέσεις του παραδεκτού των ένδικων μέσων Σελ. 549
Β. Σχετικές διατάξεις του ΚΠΔ για τα ως άνω αναφερόμενα Σελ. 568
Γ. Αποτελέσματα των ένδικων μέσων Σελ. 570
ΕΙΚΟΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Ένδικα μέσα κατά βουλευμάτων
Α. Η έφεση κατά βουλευμάτων Σελ. 587
Β. Η αναίρεση κατά βουλευμάτων Σελ. 589
ΕΙΚΟΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Ένδικα μέσα κατά αποφάσεων
Α. Η έφεση κατά αποφάσεων Σελ. 597
Β. Η αναίρεση κατά αποφάσεων Σελ. 611
ΕΙΚΟΣΤΟ ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Η επανάληψη της διαδικασίας Σελ. 643
ΜΕΡΟΣ ΟΓΔΟΟ
ΟΙ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ. Η ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΚΑΙ Ο ΣΧΕΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΑΝΑΙΡΕΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ. Η ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΑ ΤΥΠΟΛΑΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΠΟΙΝΙΚΟΔΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΩΣ ΦΡΑΓΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ Κ.ΛΠ.
ΕΙΚΟΣΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Οι αποδεικτικές απαγορεύσεις
Α. Προλεγόμενα Σελ. 653
Β. Οι κυριότερες αποδεικτικές απαγορεύσεις Σελ. 658
Ι. Δικαίωμα σιωπής, μη αυτοεπιβάρυνσης και μη αυτοενοχοποίησης του κατηγορουμένου Σελ. 658
ΙΙ. Η κατάθεση στην προκαταρκτική εξέταση του προσώπου το οποίο καταγγέλλεται ή στο οποίο αποδίδεται η τέλεση της αξιόποινης πράξης (μηνυόμενος ή εγκαλούμενος ή εκείνος κατά του οποίου στρέφονται οι υποψίες) Σελ. 664
ΙΙΙ. Το δικαίωμα του κατηγορουμένου να εξετάσει τον κάθε μάρτυρα κατηγορίας Σελ. 671
IV. Έγγραφα που λήφθηκαν υπόψη χωρίς να αναγνωσθούν Σελ. 672
V. Προκαλών δράστης - Ανακριτική διείσδυση - Αστυνομική παγίδευση του υπόπτου για τέλεση εγλημάτων Σελ. 673
Γ. Σκέψεις προς αποσαφήνιση του επιτρεπτού ή μη της αξιοποίησης της μαγνητοταινίας ή της βιντεοταινίας ως αποδεικτικού μέσου (Με αφορμή την απόφαση του Αρείου Πάγου υπ’ αριθμ. 53/2010) Σελ. 677
Ι . Εισαγωγή στην προβληματική Σελ. 677
II. Το προστατευόμενο έννομο αγαθό Σελ. 683
III. Η στάθμιση έννομων αγαθών, δικαιωμάτων ή συμφερόντων Σελ. 688
IV. Περιπτωσιολογία Σελ. 697
ΕΙΚΟΣΤΟ ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Η ελεύθερη αντικειμενική εκτίμηση των αποδείξεων και ο σχετικός λόγος αναίρεσης υπέρ του κατηγορουμένου
Α. Εισαγωγή Σελ. 717
Β. Νομικά και πραγματικά ζητήματα Σελ. 727
Γ. Τα αντικειμενικά κριτήρια αξιολόγησης των αποδεικτικών μέσων κατά τη γερμανική Νομολογία και Νομική Θεωρία Σελ. 731
Δ. Η συναφής με την ελεύθερη αντικειμενική εκτίμηση αποδείξεων αρχή της αυτεπάγγελτης αναζήτησης της ουσιαστικής αλήθειας ή της υποχρέωσης για διαλεύκανση της υπόθεσης Σελ. 752
Ε. Νομολογία ΕΔΔΑ - Συμπεράσματα Σελ. 762
ΣΤ. Επίμετρον Σελ. 776
ΕΙΚΟΣΤΟ ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Η υπερβολικά τυπολατρική προσέγγιση ποινικοδικονομικών διατάξεων ως φραγμός στην Αλήθεια και στη Δικαιοσύνη
Α. Εισαγωγή στην έννοια του φορμαλισμού Σελ. 785
Β. Η αντιμετώπιση της υπερβολικά τυπολατρικής προσέγγισης του νόμου στη Νομολογία του ΕΔΔΑ Σελ. 800
Γ. Μέσα απόδειξης δικονομικών γεγονότων Σελ. 810
Δ. Άλλες περιπτώσεις υπερβολικά τυπολατρικής προσέγγισης ποινικοδικονομικών διατάξεων στη Νομολογία του Αρείου Πάγου σήμερα Σελ. 821
Ε. Συμπεράσματα Σελ. 827
ΣΤ. Επίμετρον - ΕΔΔΑ, 13.7.2017, Shuli v. Greece, αριθμ. προσφ. 71891/10 Σελ. 831
ΕΙΚΟΣΤΟ ΕΒΔΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Η διακριτική ευχέρεια των οργάνων της ποινικής διαδικασίας και τα όριά της Σελ. 835
ΕΙΚΟΣΤΟ ΟΓΔΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Η καταχρηστική άσκηση δικαιώματος/αίτησης αναίρεσης εκ μέρους του κατηγορουμένου ως εμπόδιο στην ταχεία και αμετάκλητη οριστικοποίηση της αλήθειας Σελ. 846
ΜΕΡΟΣ ΕΝΑΤΟ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
ΕΙΚΟΣΤΟ ΕΝΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Εκτέλεση αποφάσεων και συγχώνευση ποινών. Αναβολή και διακοπή της εκτέλεσης της ποινής. Αμφιβολίες και αντιρρήσεις σχετικά με την εκτέλεση ποινών. Τέλος των ποινών. Εκτέλεση αποφάσεων για τις πολιτικές απαιτήσεις. Εποπτεία στην έκτιση της στερητικής της ελευθερίας ποινής
Α. Εκτέλεση αποφάσεων και συγχώνευση ποινών Σελ. 867
Β. Αναβολή και διακοπή της εκτέλεσης της ποινής Σελ. 870
Γ. Αμφιβολίες και αντιρρήσεις σχετικά με την εκτέλεση ποινών. Τέλος των ποινών. Εποπτεία στην έκτιση της στερητικής της ελευθερίας ποινής Σελ. 872
ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Ποινικό μητρώο. Αποκατάσταση. Έξοδα της ποινικής διαδικασίας. Αποζημίωση εκείνων που κρατήθηκαν και μετέπειτα αθωώθηκαν
Α. Ποινικό μητρώο Σελ. 873
Β. Έξοδα της ποινικής διαδικασίας Σελ. 876
Γ. Αποζημίωση εκείνων που κρατήθηκαν και μετέπειτα αθωώθηκαν Σελ. 878
Back to Top