ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - Γενικές Αρχές Ι

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 16€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 42,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 15872
Παναγόπουλος Κ.
  • Έκδοση: 2016
  • Σχήμα: 17x24
  • Βιβλιοδεσία: Εύκαμπτη
  • Σελίδες: 272
  • ISBN: 978-960-562-549-8
  • ISBN: 978-960-562-549-8
  • Δείτε ένα απόσπασμα
  • Black friday εκδόσεις: 30%

«Με τη συμβολή:

Απ. Χελιδόνη

Ι. Στεργιαννίδου

Β. Περάκη

Δ. Ρούσση».

Το έργο «Εισαγωγή στο Αστικό Δίκαιο, Γενικές Αρχές Ι» αποτελεί ένα διδακτικό βοήθημα που διατρέχει θεμελιώδεις νομικές έννοιες που είναι εντελώς απαραίτητες για την ευχερή παρακολούθηση και κατανόηση όλων των κλάδων του δικαίου και ιδίως του ιδιωτικού, όπως κανόνας δικαίου και ερμηνεία του, δικαίωμα, αξίωση, παραγραφή, ενστάσεις, υποκείμενα δικαίου, ικανότητα δικαίου και αντικείμενα του δικαίου και των έννομων σχέσεων.

Στα συγγράμματα των Γενικών Αρχών του Αστικού Δικαίου συνηθίζεται άλλωστε να προτάσσεται κεφάλαιο που πραγματεύεται γενικά το δίκαιο και τον κανόνα δικαίου. Αλλά και η υπόλοιπη ύλη, αναφερόμενη σε βασικές έννοιες όπως υποκείμενα του δικαίου (πρόσωπα), δικαίωμα, δικαιοπραξία κ.λπ., ουσιαστικά καθιστά τις Γενικές Αρχές μία Εισαγωγή όχι μόνο στο Αστικό Δίκαιο, αλλά και στο δίκαιο συνολικά. Και αντιστρόφως, μία Εισαγωγή στο Αστικό Δίκαιο δεν μπορεί παρά να συνιστά, εν πολλοίς, συνεπτυγμένες Γενικές Αρχές.

Αποτελεί μία χρήσιμη έκδοση που απευθύνεται κυρίως σε φοιτητές Νομικών Σχολών, αλλά και σε επαγγελματίες νομικούς, αφού καλύπτει και ανάγκες της πράξης.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σελ. 9
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ Σελ. 19
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΔΙΚΑΙΟ - ΚΑΝΟΝΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ
1. Το Δίκαιο – Κανόνας Δικαίου
1.1. Έννοια του Δικαίου - Διάκριση από συγγενείς έννοιες Σελ. 25
1.2. Πηγές του Δικαίου Σελ. 30
1.2.1. Πρωτογενείς (άμεσες) πηγές Σελ. 31
α. Γραπτό Δίκαιο (νόμος) Σελ. 31
β. Το έθιμο (άγραφο δίκαιο) Σελ. 32
γ. Διεθνές δίκαιο Σελ. 33
1.2.2. Δευτερογενείς (έμμεσες) πηγές Σελ. 33
α. Τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη Σελ. 33
β. Συλλογικές συμβάσεις εργασίας και σχετικές διαιτητικές αποφάσεις Σελ. 34
γ. Διεθνείς συμβάσεις Σελ. 34
1.2.3. Διεθνείς πηγές Σελ. 34
1.2.4. Είναι πηγή δικαίου η «νομολογία»; Ο ρόλος της «θεωρίας» Σελ. 35
1.3. Ο κανόνας δικαίου Σελ. 43
1.3.1. Δομή του κανόνα δικαίου Σελ. 43
1.3.2. Ατελείς διατάξεις Σελ. 44
1.3.3. Ισχύς του κανόνα δικαίου Σελ. 45
1.3.4. Εφαρμογή του κανόνα δικαίου – Νομικός συλλογισμός Σελ. 46
1.3.5 Η ερμηνεία του κανόνα δικαίου Σελ. 50
α. Εισαγωγικές επισημάνσεις Σελ. 50
β. Η έννοια της ερμηνείας Σελ. 53
γ. Κριτήρια ερμηνείας Σελ. 54
δ. Ερμηνευτικά μέσα με βοηθητική λειτουργία Σελ. 64
ε. Ερμηνευτικά επιχειρήματα Σελ. 65
στ. Σύγχρονα ερμηνευτικά ρεύματα (οικονομική ανάλυση – σημειολογία) Σελ. 66
ζ. Contra legem (καταργητική νόμου) ερμηνεία Σελ. 67
1.3.6. Πλήρωση των κενών του δικαίου Σελ. 71
α. Εμφανή κενά - Αναλογία Σελ. 71
β. Συγκαλυμμένα κενά - Τελολογική συστολή Σελ. 75
1.3.7. Διακρίσεις των κανόνων δικαίου Σελ. 77
α. Βασικοί και δευτερεύοντες κανόνες Σελ. 77
β. Κανόνες ενδοτικού και αναγκαστικού δικαίου (δημόσιας τάξεως) Σελ. 78
γ. Γενικοί και ειδικοί κανόνες δικαίου Σελ. 79
δ. Τεκμήριο και πλάσμα δικαίου Σελ. 79
1.4. Διακρίσεις (κλάδοι) του δικαίου Σελ. 82
1.4.1. Ιδιωτικό και δημόσιο δίκαιο Σελ. 82
1.4.2. Υποδιαιρέσεις του δημόσιου και του ιδιωτικού δικαίου Σελ. 85
1.5. Το αστικό δίκαιο Σελ. 88
1.5.1. Η θέση του αστικού δικαίου στην έννομη τάξη Σελ. 88
1.5.2. Ιστορία και περιεχόμενο του αστικού κώδικα Σελ. 88
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
2. Πρόσωπα
2.1. Ικανότητα δικαίου - Τριμερής διάκριση των υποκειμένων του δικαίου Σελ. 94
2.1.1. Φυσικό πρόσωπο Σελ. 95
2.1.2. Νομικό πρόσωπο Σελ. 95
2.1.3. «Οιονεί» νομικά πρόσωπα Σελ. 96
2.2. Νομοθετικός διαχωρισμός προσώπου και ικανότητας δικαίου Σελ. 99
2.2.1. Η νομοθετική ρύθμιση για το φυσικό πρόσωπο Σελ. 99
2.2.2. Η νομοθετική ρύθμιση για το νομικό πρόσωπο Σελ. 100
2.3. Ικανότητα δικαίου και έννομη σχέση Σελ. 101
2.4. Ατελής (περιορισμένη – μερική) ικανότητα δικαίου Σελ. 105
2.4.1. Φυσικού προσώπου Σελ. 105
2.4.2. Νομικού προσώπου Σελ. 107
2.4.3. «Οιονεί» νομικών προσώπων Σελ. 107
2.5. Διάκριση της ικανότητας δικαίου από τις ικανότητες προς δικαιοπραξία και καταλογισμό Σελ. 108
2.6. «Ειδικές» ικανότητες δικαίου; Σελ. 110
2.7. Το φυσικό πρόσωπο Σελ. 111
2.7.1. Έναρξη και λήξη της προσωπικότητας - Αφάνεια Σελ. 111
2.7.2. Εξατομίκευση του φυσικού προσώπου Σελ. 115
2.8. Τα νομικά πρόσωπα Σελ. 127
2.8.1. Σύσταση και είδη του νομικών προσώπων Σελ. 127
2.8.2. Έναρξη, λήξη και εξατομίκευση του νομικού προσώπου Σελ. 128
2.8.3. Διοίκηση, ικανότητα και ευθύνη του νομικού προσώπου Σελ. 129
2.9. Η προστασία του προσώπου (δικαίωμα στην προσωπικότητα) Σελ. 130
2.9.1. Έννοια Σελ. 130
2.9.2. Η προστασία της προσωπικότητας Σελ. 133
2.10. Σωματείο Σελ. 141
2.10.1. Έννοια Σελ. 142
α. Ένωση προσώπων Σελ. 142
β. Σκοπός Σελ. 142
γ. Κτήση νομικής προσωπικότητας Σελ. 143
2.10.2. Σύσταση σωματείου Σελ. 143
2.10.3. Μέλη του σωματείου Σελ. 145
α. Ιδιότητα μέλους Σελ. 145
β. Είσοδος νέου μέλους Σελ. 145
γ. Δικαιώματα και υποχρεώσεις μελών Σελ. 146
δ. Απώλεια ιδιότητας μέλους Σελ. 147
2.10.4. Όργανα του σωματείου Σελ. 148
α. Συνέλευση των μελών του σωματείου Σελ. 148
β. Διοίκηση του σωματείου Σελ. 152
2.10.5. Διάλυση του σωματείου Σελ. 154
2.11. Το ίδρυμα Σελ. 159
2.11.1. Σκοπός και λειτουργία Σελ. 159
2.11.2. Εννοιολογικά στοιχεία του ιδρύματος Σελ. 160
α. Εξυπηρέτηση ορισμένου διαρκούς σκοπού Σελ. 161
β. Μεταβολή του σκοπού Σελ. 163
2.11.3. Αφιέρωση περιουσίας Σελ. 164
2.11.4. Οργανισμός του ιδρύματος Σελ. 164
2.11.5. Το υποτελές ίδρυμα Σελ. 165
2.11.6. Η σύσταση του ιδρύματος Σελ. 166
α. Ιδρυτική πράξη Σελ. 167
β. Εγκριτικό διάταγμα Σελ. 168
γ. Κτήση περιουσίας Σελ. 169
δ. Το ίδρυμα κατά το εγκριτικό στάδιο Σελ. 170
2.11.7. Οι ωφελούμενοι από το ίδρυμα Σελ. 172
2.11.8. Η λύση του ιδρύματος Σελ. 173
2.11.9. Κοινωφελή ιδρύματα (N 4182/2013) Σελ. 174
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΝΝΟΜΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Εννοιολογικές διευκρινήσεις Σελ. 185
3. Το δικαίωμα
3.1. Έννοια Σελ. 187
3.2. Διακρίσεις δικαιωμάτων Σελ. 191
3.2.1. Με κριτήριο την παρεχόμενη εξουσία (δικαιώματα απόλυτα – σχετικά ή αξιώσεις – διαπλαστικά) Σελ. 191
3.2.2. Με κριτήριο την πληρότητα Σελ. 193
3.2.3. Με κριτήριο τη σύνδεση με τον φορέα τους Σελ. 195
3.2.4. Με κριτήριο τη δυνατότητα διαίρεσης και μεταβίβασής τους Σελ. 196
3.2.5. Με κριτήριο τα συμφέροντα που εξυπηρετούν Σελ. 197
3.2.6. Με κριτήριο την εξάρτηση από άλλο δικαίωμα Σελ. 198
3.2.7. Με κριτήριο την υπαγωγή τους στα επιμέρους βιβλία του ΑΚ Σελ. 199
3.3. Σύσταση, κτήση, αλλοίωση και απώλεια του δικαιώματος Σελ. 200
3.3.1. Σύσταση του δικαιώματος Σελ. 200
3.3.2. Κτήση του δικαιώματος Σελ. 200
3.3.3. Αλλοίωση του δικαιώματος Σελ. 203
3.3.4. Απώλεια του δικαιώματος Σελ. 204
3.4. Προστασία του δικαιώματος Σελ. 207
3.4.1. Πραγμάτωση (ικανοποίηση) του δικαιώματος Σελ. 207
3.4.2. Ετερόνομη προστασία του δικαιώματος Σελ. 208
3.4.3. Αυτοδύναμη προστασία του δικαιώματος Σελ. 209
3.5. Αξιώσεις και ενστάσεις Σελ. 212
3.5.1. Αξίωση και δικαίωμα Σελ. 213
3.5.2. Παραγραφή αξιώσεων Σελ. 215
3.5.3 Ενστάσεις Σελ. 218
3.6. Συρροή έννομων σχέσεων (αξιώσεων, δικαιωμάτων) ή νόμιμων βάσεων Σελ. 220
3.7. Η κατάχρηση δικαιώματος Σελ. 223
3.7.1. Συσχέτιση κατάχρησης και δικαιώματος Σελ. 225
3.7.2. Η εμβέλεια της κατάχρησης δικαιώματος Σελ. 231
3.7.3. Περιπτωσιολογία της καταχρηστικότητας Σελ. 237
3.7.4. Κατακλείδα Σελ. 249
4. Ενσώματα αντικείμενα των έννομων σχέσεων
4.1. Εισαγωγική επισήμανση Σελ. 251
4.2. Τα πράγματα Σελ. 251
4.2.1. Έννοια Σελ. 251
4.2.2. Διακρίσεις των πραγμάτων Σελ. 254
4.2.3. Σύνολα πραγμάτων ή περιουσίας Σελ. 257
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Σελ. 263
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σελ. 265
Back to Top