ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ

Ενωσιακό – Συνταγματικό – Διοικητικό – Ποινικό – Αστικό – Εμπορικό – Εργατικό

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 14€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 37,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 15779
Φεφές Μ.

Το έργο «Εισαγωγή στο δίκαιο» αποτελεί ένα γενικό και συνοπτικό εγχειρίδιο που διατρέχει τις σημαντικότερες έννοιες και πληροφορίες των βασικών επιμέρους δικαίων, δηλαδή του Συνταγματικού, του Διοικητικού, του Ποινικού, του Αστικού, του Εμπορικού και του Εργατικού δικαίου.

Στη δεύτερη έκδοση, ενόψει των εκτεταμένων αλλαγών που έλαβαν χώρα τα τελευταία χρόνια ιδίως στο εργατικό και εμπορικό δίκαιο, έχουν περιληφθεί βασικές τροποποιήσεις των επί μέρους δικαίων, με όσο το δυνατό περισσότερο ευσύνοπτο και εύληπτο τρόπο.  Επίσης, για λόγους πληρότητας έχει προστεθεί ένα κεφάλαιο για το Ευρωπαϊκό Ενωσιακό Δίκαιο. Συμπληρώνεται δε με αλφαβητικό ευρετήριο.

Το έργο αποτελεί μία έκδοση χρήσιμη κυρίως σε φοιτητές Σχολών Πολιτικών, Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών, που διδάσκονται στις σχολές αυτές μαθήματα που άπτονται της επιστήμης του δικαίου, στόχος του δε είναι να προσφέρει μια συνοπτική αναφορά στις βασικές νομικές έννοιες, ώστε να είναι δυνατή η απόκτηση μιας σφαιρικής αντίληψης από τον αναγνώστη του.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Σελ. 7
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ Σελ. 19
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1  
ΕΝΝΟΙΑ - ΠΗΓΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ  
Α. Έννοια του δικαίου Σελ. 21
Β. Διαίρεση του δικαίου Σελ. 22
Γ. Πηγές του δικαίου Σελ. 24
1) Γενικά Σελ. 24
2) Νόμος -Έθιμο Σελ. 24
3) Ιεραρχία των κανόνων δικαίου Σελ. 25
4) Χρονική έκταση των κανόνων δικαίου Σελ. 25
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΩΣΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ  
Α. Οι πηγές του ενωσιακού δικαίου Σελ. 27
1) Οι πηγές πρωτογενούς δικαίου Σελ. 28
α) Χρονικό πεδίο εφαρμογής του πρωτογενούς δικαίου Σελ. 28
β) Νομικό καθεστώς του πρωτογενούς δικαίου Σελ. 29
2) Οι πηγές παραγώγου δικαίου Σελ. 29
α) Οι μονομερείς πράξεις της συνθήκης Σελ. 29
β) Νομικό καθεστώς των μονομερών πράξεων Σελ. 30
γ) Ο κανονισμός Σελ. 31
δ) Η απόφαση Σελ. 31
ε) Η οδηγία Σελ. 32
στ) Οι συμβατικές πράξεις Σελ. 33
Β. Ποιος κάνει τι Σελ. 33
Γ. Το άμεσο αποτέλεσμα του ενωσιακού δικαίου Σελ. 34
Δ. Η υπεροχή του ενωσιακού δικαίου Σελ. 35
Ε. Τα όργανα Σελ. 36
1) Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Σελ. 36
2) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Σελ. 36
3) Το Συμβούλιο Σελ. 38
4) Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Σελ. 40
Τι κάνει η Επιτροπή; Σελ. 41
5) Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σελ. 42
α) Η προδικαστική παραπομπή Σελ. 43
β) Η προσφυγή λόγω παράβασης κράτους μέλους Σελ. 43
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3  
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ  
Α. Βασικές έννοιες Σελ. 45
Β. Πολίτευμα Σελ. 46
Γ. Μορφή πολιτεύματος Σελ. 47
Δ. Οργανωτικές βάσεις πολιτεύματος Σελ. 48
1) Το αντιπροσωπευτικό σύστημα Σελ. 48
2) Η διάκριση των εξουσιών Σελ. 49
3) Οι ατομικές ελευθερίες Σελ. 49
α) Η προσωπική ελευθερία υπό ευρεία έννοια Σελ. 50
β) Η προσωπική ελευθερία υπό στενή έννοια Σελ. 51
γ) Οι εγγυήσεις για την ποινική δίωξη του ατόμου Σελ. 51
δ) Το άσυλο της κατοικίας Σελ. 51
ε) Δικαίωμα στην πληροφόρηση - Η ελευθερία του τύπου Σελ. 52
στ) Η προστασία του απορρήτου της ανταπόκρισης Σελ. 52
ζ) Θρησκευτική ελευθερία Σελ. 53
η) Η ελευθερία της εκπαίδευσης Σελ. 53
θ) Η ελευθερία της συνάθροισης Σελ. 53
ι) Η ελευθερία του συνεταιρισμού Σελ. 54
ια) Το δικαίωμα της αναφοράς Σελ. 54
ιβ) Η ελευθερία της οικονομικής δραστηριότητας Σελ. 54
ιγ) Η προστασία της ιδιοκτησίας Σελ. 54
ιδ) Η αρχή της ισότητας Σελ. 54
Ε. Ένδικη προστασία των δικαιωμάτων Σελ. 55
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4  
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ  
Α. Βασικές έννοιες Σελ. 57
Β. Βασικές αρχές της διοικητικής δράσης Σελ. 58
1) Η αρχή της νομιμότητας Σελ. 58
2) Το δημόσιο συμφέρον Σελ. 58
3) Η προστασία του διοικουμένου Σελ. 58
Γ. Η διοικητική πράξη Σελ. 59
1) Έννοια Σελ. 59
2) Είδη διοικητικών πράξεων Σελ. 59
3) Χαρακτηριστικά διοικητικής πράξης Σελ. 60
4) Έκδοση διοικητικής πράξης Σελ. 61
5) Ισχύς διοικητικής πράξης Σελ. 63
6) Κατάργηση - ανάκληση διοικητικής πράξης Σελ. 64
Δ. Το διοικητικό όργανο Σελ. 65
1) Γενικά Σελ. 65
2) Είδη οργάνων Σελ. 66
3) Νόμιμη υπόσταση Σελ. 67
4) Κανόνες που διέπουν τα συλλογικά διοικητικά όργανα Σελ. 67
5) Ιεραρχικός έλεγχος Σελ. 69
6) Αρμοδιότητα Σελ. 70
Ε. Η προστασία του διοικουμένου Σελ. 72
1) Γενικά Σελ. 72
2) Διοικητικές προσφυγές Σελ. 73
3) Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές Σελ. 74
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5  
ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ  
Α. Έννοια Σελ. 77
Β. Διακρίσεις Σελ. 77
Γ. Εφαρμογή ποινικού νόμου Σελ. 78
1) Χρονικά όρια Σελ. 78
2) Τοπικά όρια Σελ. 78
Δ. Το έγκλημα Σελ. 79
1) Έννοια Σελ. 79
2) Διακρίσεις εγκλημάτων Σελ. 79
α) Κριτήριο βαρύτητας ποινής Σελ. 80
β) Κριτήριο νομοτεχνικό Σελ. 80
γ) Κριτήριο επίδρασης στον εξωτερικό κόσμο Σελ. 80
δ) Κριτήριο χρονικής διάρκειας Σελ. 81
ε) Κριτήριο αριθμητικό Σελ. 81
στ) Κριτήριο υποκειμένου Σελ. 81
Ε. Πράξη - Παράλειψη Σελ. 82
1) Έννοια Σελ. 82
2) Στοιχεία Σελ. 82
3) Αιτιώδης συνάφεια Σελ. 83
ΣΤ. Άδικος χαρακτήρας της πράξης Σελ. 83
1) Έννοια Σελ. 83
2) Λόγοι αποκλεισμού αδίκου Σελ. 84
Ζ. Καταλογισμός της πράξης Σελ. 87
1) Έννοια Σελ. 87
2) Στοιχεία καταλογισμού Σελ. 87
Η. Το τιμωρητό Σελ. 91
Θ. Οι ποινές Σελ. 92
Ι. Απόπειρα και συμμετοχή Σελ. 94
1) Απόπειρα Σελ. 94
2) Συμμετοχή Σελ. 95
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6  
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ  
Α. Το δικαίωμα Σελ. 99
1) Γενικά Σελ. 99
2) Διακρίσεις δικαιωμάτων Σελ. 99
3) Κτήση δικαιωμάτων Σελ. 100
4) Άσκηση δικαιωμάτων Σελ. 100
5) Απώλεια δικαιωμάτων Σελ. 101
6) Κατάχρηση δικαιωμάτων Σελ. 101
7) Προστασία δικαιωμάτων Σελ. 101
8) Παραγραφή Σελ. 102
Β. Υποκείμενα δικαίου - πρόσωπα Σελ. 103
1) Γενικά Σελ. 103
2) Φυσικό πρόσωπο Σελ. 103
3) Νομικά πρόσωπα Σελ. 104
Γ. Δικαιοπραξίες Σελ. 106
1) Έννοια δικαιοπραξίας Σελ. 106
2) Διακρίσεις δικαιοπραξιών Σελ. 107
3) Προϋποθέσεις του εγκύρου των δικαιοπραξιών Σελ. 107
4) Άκυρη και ακυρώσιμη δικαιοπραξία Σελ. 109
Δ. Αντιπροσώπευση Σελ. 109
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7  
ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ  
Α. Ενοχή Σελ. 111
Β. Είδη ενοχών Σελ. 111
Γ. Παραγωγή ενοχών Σελ. 112
Δ. Ευθύνη - Υπαιτιότητα - Αποζημίωση Σελ. 113
Ε. Σύμβαση Σελ. 115
1) Γενικά Σελ. 115
2) Εκχώρηση και αναδοχή χρέους Σελ. 116
3) Ποινική ρήτρα - αρραβώνας Σελ. 117
ΣΤ. Επώνυμες συμβάσεις Σελ. 117
1) Πώληση Σελ. 118
2) Δάνειο Σελ. 118
3) Εγγύηση Σελ. 118
4) Μίσθωση πράγματος Σελ. 119
5) Εταιρεία Σελ. 120
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8  
ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ  
Α. Εμπράγματα δικαιώματα Σελ. 121
Β. Πράγμα Σελ. 121
Γ. Κατοχή - νομή Σελ. 123
Δ. Κυριότητα Σελ. 124
Ε. Δουλείες Σελ. 126
1) Πραγματικές δουλείες Σελ. 126
2) Προσωπικές δουλείες Σελ. 127
ΣΤ. Ενέχυρο Σελ. 129
Ζ. Υποθήκη Σελ. 130
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9  
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ  
Α. Συγγένεια Σελ. 133
Β. Κληρονομική διαδοχή Σελ. 133
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10  
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ  
Α. Έννοια του εμπορικού δικαίου Σελ. 139
Β. Κλάδοι του εμπορικού δικαίου Σελ. 140
Γ. Εμπορικές πράξεις Σελ. 140
1) Γενικά Σελ. 140
2) Εμπορικές πράξεις Σελ. 140
Δ. Οι έμποροι Σελ. 142
1) Γενικά Σελ. 142
2) Απόκτηση της εμπορικής ιδιότητας Σελ. 143
3) Απώλεια της εμπορικής ιδιότητας Σελ. 144
4) Περιορισμοί - Απαγορεύσεις - Ασυμβίβαστο Σελ. 144
5) Επαγγελματικές υποχρεώσεις εμπόρου Σελ. 145
Ε. Εμπορική και βιομηχανική ιδιοκτησία Σελ. 145
1) Γενικά Σελ. 145
2) Διακριτικά γνωρίσματα Σελ. 145
3) Επωνυμία Σελ. 146
4) Διακριτικός τίτλος Σελ. 148
5) Σήμα Σελ. 149
6) Ευρεσιτεχνία Σελ. 152
7) Αθέμιτος Ανταγωνισμός Σελ. 154
ΣΤ) Εταιρείες Σελ. 154
1) Γενικά Σελ. 154
2) Διάκριση των εμπορικών εταιρειών Σελ. 155
3) Νομική προσωπικότητα των εμπορικών εταιρειών Σελ. 156
4) Ομόρρυθμη Εταιρεία Σελ. 156
5) Η Ανώνυμη Εταιρεία Σελ. 159
Ζ) Αξιόγραφα Σελ. 168
1) Γενικά Σελ. 168
2) Συναλλαγματική Σελ. 168
3) Τραπεζική επιταγή Σελ. 173
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11  
ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ  
Α. Έννοια και αντικείμενο εργατικού δικαίου Σελ. 177
1) Έννοια εργατικού δικαίου Σελ. 177
2) Αντικείμενο Σελ. 177
Β. Πηγές του εργατικού δικαίου Σελ. 178
1) Σύνταγμα Σελ. 178
2) Ο Νόμος Σελ. 179
3) Καταστατικά σωματείων Σελ. 179
4) Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας Σελ. 179
5) Κανονισμός Εργασίας Σελ. 180
Γ. Βασικές έννοιες εργατικού δικαίου Σελ. 181
1) Τι είναι εργασία Σελ. 181
2) Τι είναι εξαρτημένη εργασία Σελ. 182
3) Τι είναι επάγγελμα Σελ. 182
4) Τι είναι εργοδότης Σελ. 182
5) Τι είναι μισθωτός Σελ. 183
6) Τι είναι μισθός Σελ. 183
7) Τι είναι εκμετάλλευση Σελ. 183
8) Τι είναι επιχείρηση Σελ. 183
9) Τι είναι υπάλληλος Σελ. 183
10) Τι είναι διευθύνοντες υπάλληλοι Σελ. 184
11) Τι είναι μαθητευόμενοι Σελ. 184
Δ. Σύμβαση εργασίας και σχέση εργασίας Σελ. 185
Ε. Σύμβαση εργασίας και άλλες ομοειδείς συμβάσεις Σελ. 185
1) Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας και σύμβαση παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών Σελ. 185
2) Σύμβαση εργασίας και σύμβαση έργου Σελ. 186
ΣΤ. Ίδρυση της σχέσης εργασίας Σελ. 186
Ζ. Υποχρεώσεις μισθωτού Σελ. 186
1) Υποχρέωση προς παροχή εργασίας Σελ. 186
2) Αυτοπρόσωπη εκπλήρωση Σελ. 187
3) Είδος παρεχόμενης εργασίας Σελ. 187
4) Χρονικά όρια εργασίας Σελ. 187
5) Παροχή επί πλέον εργασίας Σελ. 191
6) Νυκτερινή εργασία Σελ. 192
7) Τόπος παροχής εργασίας (γενικά, μετάθεση, χώρος απασχόλησης) Σελ. 192
8) Μη εκπλήρωση υποχρέωσης προς παροχή εργασίας Σελ. 193
Η. Υποχρεώσεις εργοδότη Σελ. 194
1) Υποχρέωση καταβολής μισθού Σελ. 194
2) Καθορισμός μισθού Σελ. 194
3) Είδη μισθού Σελ. 194
4) Άδεια μετΑ αποδοχών Σελ. 194
5) Διαθεσιμότητα Σελ. 195
6) Υποχρέωση ίσης μεταχείρισης εργαζομένων Σελ. 196
7) Αποκατάσταση δαπανών εργαζομένων Σελ. 196
8) Παροχή πιστοποιητικού εργασίας Σελ. 196
Θ. Εβδομαδιαία ανάπαυση Σελ. 197
Ι. Δικαιώματα εργαζομένων σε περίπτωση μη καταβολής μισθού Σελ. 197
ΙΑ. Αποχή μισθωτού από την εργασία λόγω κωλύματος Σελ. 198
ΙΒ. Η καταβολή του μισθού Σελ. 199
1) Χρόνος Σελ. 199
2) Τόπος Σελ. 199
3) Παραγραφή της αξίωσης του μισθού Σελ. 199
ΙΓ. Έλεγχος εργασίας Σελ. 200
1) Επιθεώρηση εργασίας - ΣΕΠΕ Σελ. 200
2) Ποινικές ευθύνες εργοδότη Σελ. 201
ΙΔ. Λήξη της σχέσης εργασίας Σελ. 202
1) Λήξη σχέσης εργασίας ορισμένου χρόνου Σελ. 202
2) Λήξη σχέσης εργασίας αορίστου χρόνου με καταγγελία Σελ. 202
α) Καταγγελία από τον εργαζόμενο Σελ. 202
β) Καταγγελία από τον εργοδότη Σελ. 203
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12  
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ  
Α. Συνδικαλισμός Σελ. 207
1) Πεδίο εφαρμογής - έννοιες Σελ. 207
2) Βαθμοί συνδικαλιστικών οργανώσεων Σελ. 207
3) Σκοποί συνδικαλιστικών οργανώσεων Σελ. 208
4) Οικονομική αυτοτέλεια Σελ. 208
5) Οργάνωση - Λειτουργία - Διοίκηση Σελ. 209
6) Συνδικαλιστικές ελευθερίες και δικαιώματα Σελ. 210
Β. Απεργία Σελ. 213
1) Γενικά Σελ. 213
2) Κήρυξη απεργίας Σελ. 214
3) Προσωπικό ασφαλείας Σελ. 215
Γ. Ομαδικές απολύσεις Σελ. 216
1) Έννοια Σελ. 216
2) Πεδίο εφαρμογής Σελ. 216
3) Υποχρεώσεις εργοδότη Σελ. 217
4) Διαδικασία ομαδικών απολύσεων Σελ. 217
Δ. Συλλογικές συμβάσεις εργασίας Σελ. 219
1) Έννοια Σελ. 219
2) Περιεχόμενο της συλλογικής σύμβασης εργασίας Σελ. 219
3) Είδη συλλογικών συμβάσεων εργασίας Σελ. 220
4) Αρμοδιότητα και ικανότητα σύναψής τους Σελ. 220
5) Διαδικασία διαπραγματεύσεων - Δικαίωμα και υποχρέωση για διαπραγμάτευση Σελ. 222
6) Διαδικασία υπογραφής και θέση σε ισχύ της συλλογικής σύμβασης εργασίας Σελ. 223
7) Ισχύς συλλογικής σύμβασης εργασίας Σελ. 223
8) Δέσμευση Σελ. 223
9) Χρόνος ισχύος της συλλογικής σύμβασης εργασίας Σελ. 224
10) Συρροή Σελ. 224
11) Προσχώρηση και επέκταση εφαρμογής Σελ. 225
12) Καταγγελία της συλλογικής σύμβασης εργασίας Σελ. 226
13) Συμφιλίωση Σελ. 226
14) Μεσολάβηση - Διαιτησία Σελ. 226
α) Μεσολάβηση Σελ. 226
β) Διαιτησία Σελ. 227
15) Οργανισμός Μεσολάβησης και Διαιτησίας Σελ. 229
   
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σελ. 231
Back to Top