ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ


Ειδικό Μέρος (με τον Νέο Ποινικό Κώδικα Ν 4619/2019)

Σε απόθεμα

Τιμή: 60,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 17530
Σατλάνης Χρ.

Το έργο «Εισαγωγή στο Ποινικό Δίκαιο - Ειδικό Μέρος» είναι προορισμένο να σταθεί αρωγός στους φοιτητές στα πρώτα δύσκολα βήματά τους στον δύσβατο δρόμο της νομικής επιστήμης. Τα βασικά χαρακτηριστικά του είναι αφενός η απλοποίηση των εννοιών μέσα από μια παρουσίαση του κειμένου ενός άρθρου που προβλέπει ένα έγκλημα και έναν εμπλουτισμό του κειμένου αυτού με ερμηνευτικά σχόλια και άφθονα παραδείγματα και αφετέρου η εξοικείωση των φοιτητών με τα στοιχεία της νομοτυπικής υπόστασης του κάθε εγκλήματος. Ασφαλώς, απολύτως αναγκαία για την κατανόηση του παρόντος είναι η πολύ καλή γνώση του Γενικού Ποινικού Δικαίου. Συγκεκριμένα, παρουσιάζεται όλο το Ειδικό Μέρος του Ποινικού Κώδικα, δηλαδή τα άρθρα 134-405 ΠΚ.

Ωστόσο, η όλη διαμόρφωση του παρόντος είναι εναρμονισμένη και με τις απαιτήσεις, που θα προβάλλονται κάθε φορά στις εξετάσεις για την απόκτηση της άδειας ασκήσεως του Δικηγορικού Επαγγέλματος ή για την είσοδο στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών. Βασικά, παρατίθεται η κρατούσα στη νομολογία και στη νομική επιστήμη άποψη, αλλά μέσα από τις σελίδες του βιβλίου αναδύεται και μια γόνιμη νομική σκέψη, η οποία θα είναι πάντοτε απαραίτητη για την επίλυση πρακτικών νομικών ζητημάτων.

Αποφεύχθηκαν συνειδητά οι ακραίες νομικές θεωρίες, που δεν θα μπορούσαν ποτέ να βρουν ανταπόκριση στη νομολογία. Αποφεύχθηκαν επίσης αναλύσεις που αποτελούν μέρος κυρίως της ύλης του Γενικού Ποινικού Δικαίου, όπως οι πολλές αναφορές στην αμέλεια, στον αντικειμενικό καταλογισμό του αποτελέσματος, στις μορφές συμμετοχής στο έγκλημα, στην απόπειρα και στη συρροή εγκλημάτων.

Η έκδοση αυτή φιλοδοξεί μέσα από το τρίπτυχο «κείμενο του νόμου, ερμηνευτικά σχόλια και παραδείγματα» να αντιμετωπίζει τον φοιτητή όχι μόνο ως σπουδαστή αλλά και ως αυριανό δικηγόρο ή δικαστή ή εισαγγελέα.

Πρόλογος Σελ. IX
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Προσβολές του δημοκρατικού πολιτεύματος Σελ. 1
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Προσβολές της διεθνούς υπόστασης της χώρας Σελ. 10
ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Εγκλήματα κατά άλλων κρατών Σελ. 18
ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Εγκλήματα κατά των πολιτειακών και πολιτικών οργάνων και εγκλήματα κατά του εκλογικού σώματος Σελ. 19
ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Προσβολές κατά της πολιτειακής εξουσίας Σελ. 25
ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Εγκλήματα κατά της δημόσιας τάξης Σελ. 47
ΕΒΔΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Επιβουλή της θρησκευτικής ειρήνης Σελ. 67
ΟΓΔΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
67
ΕΝΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Εγκλήματα σχετικά με το νόμισμα, άλλα μέσα πληρωμής και ένσημα Σελ. 67
ΔΕΚΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Εγκλήματα σχετικά με τα υπομνήματα Σελ. 76
ΕΝΔΕΚΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Εγκλήματα σχετικά με την απονομή της δικαιοσύνης Σελ. 98
ΔΩΔΕΚΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Εγκλήματα σχετικά με την υπηρεσία Σελ. 121
ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Κοινώς επικίνδυνα εγκλήματα Σελ. 156
ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Εγκλήματα κατά συγκοινωνιών, τηλεπικοινωνιών και άλλων κοινωφελών εγκαταστάσεων Σελ. 185
ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Εγκλήματα κατά της ζωής και προσβολές του εμβρύου Σελ. 218
ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Εγκλήματα κατά της σωματικής ακεραιότητας Σελ. 247
ΔΕΚΑΤΟ ΟΓΔΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Εγκλήματα κατά της προσωπικής ελευθερίας Σελ. 265
ΔΕΚΑΤΟ ΕΝΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής Σελ. 290
ΕΙΚΟΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Εγκλήματα σχετικά με την οικογένεια Σελ. 332
ΕΙΚΟΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Εγκλήματα κατά της τιμής Σελ. 339
ΕΙΚΟΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Προσβολές ατομικού απορρήτου και επικοινωνίας Σελ. 358
ΕΙΚΟΣΤΟ ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Εγκλήματα κατά περιουσιακών αγαθών Σελ. 378
Back to Top