Καλοκαιρινές προσφορές έως -30% για λίγες ημέρες

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ


Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 10.4€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: Κανονική Τιμή 32,00 € Ειδική Τιμή 27,20 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 18478
Χρυσανθάκης Χ.
ΘΕΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Χρυσανθάκης Χ.

Στην 3η εμπλουτισμένη και ενημερωμένη έκδοση του έργου «Εισηγήσεις Διοικητικού Δικαίου» αναλύονται οι βασικοί θεσμοί του διοικητικού δικαίου και οι κανόνες της δράσης των διοικητικών οργάνων, οι προϋποθέσεις, τα όργανα και η τηρητέα διαδικασία, καθώς και το περιεχόμενων των πράξεων και ενεργειών της Διοίκησης. Οι Εισηγήσεις απευθύνονται τόσο στον μη ιδιαιτέρως ενημερωμένο αναγνώστη, όσο και στον εξοικειωμένο νομικό και ενημερώνουν για όλες τις εξελίξεις του διοικητικού δικαίου.

Περιεχόμενα
Προλογικό σημείωμα Σελ. VII
Πίνακας συντομογραφιών Σελ. ΧΙΙΙ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
§ 1. H έννοια της δημόσιας διοίκησης Σελ. 1
§ 2. Η εξέλιξη της δημόσιας διοίκησης - Δημόσια υπηρεσία - Δημόσιος τομέας Σελ. 3
§ 3. Δημόσια διοίκηση και αρχή διάκρισης των λειτουργιών Σελ. 7
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
§ 1. Η διάκριση του δικαίου σε δημόσιο και ιδιωτικό Σελ. 11
§ 2. Το διοικητικό δίκαιο ως κλάδος του δημόσιου δικαίου Σελ. 13
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΟΙ ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
§ 1. Εισαγωγή – Η έννοια των πηγών του διοικητικού δικαίου Σελ. 17
§ 2. Οι ενδοκρατικές πηγές του διοικητικού δικαίου Σελ. 20
2.1. Σύνταγμα - Ψηφίσματα - Συντακτικές πράξεις Σελ. 22
2.2. Νομοθετικές πράξεις Σελ. 24
2.3. Κανονιστικές διοικητικές πράξεις Σελ. 28
2.4. Γενικές αρχές του διοικητικού δικαίου Σελ. 33
2.5. Συλλογική σύμβαση εργασίας Σελ. 34
2.6. Νομολογία Σελ. 35
2.7. Έθιμο Σελ. 35
2.8. Διοικητική πρακτική - Εγκύκλιοι - Άλλες μορφές ρυθμιστικών πράξεων Σελ. 36
§ 3. Οι διακρατικές πηγές του διοικητικού δικαίου Σελ. 37
3.1. Ενωσιακό δίκαιο Σελ. 37
3.2. Διεθνές δίκαιο Σελ. 40
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
§ 1. Η αρχή της νομιμότητας Σελ. 43
§ 2. Η αρχή του δημόσιου συμφέροντος Σελ. 44
§ 3. Η αρχή της προστασίας του ενδιαφερομένου Σελ. 46
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
§ 1. Γενικές αρχές οργάνωσης Σελ. 51
§ 2. Τα όργανα της κεντρικής διοίκησης του Κράτους Σελ. 58
2.1. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Σελ. 59
2.2. Η Κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός, οι υπουργοί, οι υφυπουργοί, οι γενικοί γραμματείς Σελ. 60
2.3. Ειδικά όργανα και αρχές Σελ. 64
§ 3. Τα όργανα της περιφερειακής διοίκησης του Κράτους Σελ. 66
§ 4. Οι ανεξάρτητες διοικητικές αρχές Σελ. 68
§ 5. Η τοπική αυτοδιοίκηση Σελ. 68
5.1. Ο πρώτος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης - Οι δήμοι Σελ. 70
5.2. Ο δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης: Οι περιφέρειες Σελ. 80
§ 6. Η ειδική ή καθ’ ύλην αυτοδιοίκηση Σελ. 82
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΟΙ ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Ι. Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Σελ. 89
§ 1. Έννοια Σελ. 89
§ 2. Διακρίσεις των διοικητικών πράξεων Σελ. 96
§ 3. Πρόσθετοι ορισμοί της διοικητικής πράξης Σελ. 100
§ 4. Όργανα και διαδικασία παραγωγής της διοικητικής πράξης - Τύπος, ισχύς, αιτιολογία Σελ. 102
§ 5. Μορφές συμμετοχής του ενδιαφερομένου στη διοικητική διαδικασία Σελ. 113
§ 6. Η «πλημμελής» διοικητική πράξη Σελ. 119
§ 7. Η κατάργηση και η ανάκληση των διοικητικών πράξεων Σελ. 122
ΙΙ. Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ Σελ. 128
§ 8. Έννοια, φύση και διακρίσεις - Εφαρμοστέο δίκαιο και αρμόδια δικαστήρια Σελ. 128
§ 9. Τύπος, διαδικασία και σύναψη Σελ. 132
§ 10. Εκτέλεση, τροποποίηση και λύση Σελ. 135
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ Η ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΗ (ΑΣΤΙΚΗ) ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
§ 1. Έννοια και προϋποθέσεις ευθύνης κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας Σελ. 137
§ 2. Αποζημίωση - Έννομη προστασία Σελ. 142
§ 3. Προσωπική ευθύνη του οργάνου Σελ. 144
§ 4. Η ευθύνη του δημοσίου κατά το ιδιωτικό δίκαιο Σελ. 146
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΝΑΓΚΑΣΜΟΣ
§ 1. Έννοια, πεδίο εφαρμογής, περιορισμοί Σελ. 149
§ 2. Είδη διοικητικού καταναγκασμού Σελ. 153
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ - Η ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ
§ 1. Τα δημόσια πράγματα Σελ. 157
§ 2. Η συνταγματική προστασία της ατομικής ιδιοκτησίας Σελ. 159
§ 3. Αντικείμενο της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης Σελ. 162
§ 4. Συνταγματικές προϋποθέσεις της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης Σελ. 163
§ 5. Διαδικασία της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης Σελ. 168
§ 6. Ειδικές περιπτώσεις απαλλοτρίωσης - Συγγενείς μορφές στέρησης της ιδιοκτησίας Σελ. 174
Αλφαβητικό ευρετήριο Σελ. 179
Back to Top