Καλοκαιρινές προσφορές έως -30% για λίγες ημέρες

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ


Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 11.9€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: Κανονική Τιμή 37,00 € Ειδική Τιμή 31,45 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 17990
Χρυσανθάκης Χ.
Γαλάνη Ε., Πανταζόπουλος Π.
ΘΕΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Χρυσανθάκης Χ.

Η 2η έκδοση του έργου Εισηγήσεις Συνταγματικού Δικαίου» έχει ως αντικείμενο την παρουσίαση των βασικών θεσμών και ρυθμίσεων που συγκροτούν το ισχύον συνταγματικό δίκαιο μετά τις δύο συνταγματικές αναθεωρήσεις των ετών 2008 και 2019 αλλά και τις σημαντικές εξελίξεις που σημειώθηκαν στη νομολογία και στη νομοθεσία. Στο βιβλίο περιλαμβάνονται οι κεντρικές έννοιες και αρχές του συνταγματικού δικαίου, τα όργανα του κράτους και τα θεμελιώδη ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα, όπως αποτυπώνονται στο Σύνταγμα και στην ΕΣΔΑ, καθώς και πρόσφατη σχετική νομολογία με τα ανωτέρω θέματα.

Προλογικό σημείωμα δεύτερης έκδοσης Σελ. V
Προλογικό σημείωμα πρώτης έκδοσης Σελ. VII
Πίνακας συντομογραφιών Σελ. XIX
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ι. Η διάκριση μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού δικαίου Σελ. 1
ΙΙ. Το Συνταγματικό Δίκαιο Σελ. 1
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ
Ι. Το Σύνταγμα και η συντακτική εξουσία Σελ. 3
ΙI. Σελ. Βασικές διακρίσεις του Συντάγματος
§ 1. Τυπικό και ουσιαστικό Σύνταγμα Σελ. 3
§ 2. Γραπτό και άγραφο Σύνταγμα Σελ. 4
§ 3. Αυστηρό και ήπιο Σύνταγμα Σελ. 4
IΙΙ. Σελ. Συντακτική εξουσία και αναθεωρητική λειτουργία
§ 1. Γενικά Σελ. 4
§ 2. H αναθεώρηση κατά το άρθρο 110 του Συντάγματος Σελ. 5
IV. Οι πηγές του Συνταγματικού Δικαίου Σελ. 9
§ 1. Το τυπικό Σύνταγμα Σελ. 10
§ 2. Συντακτικές πράξεις και ψηφίσματα Σελ. 10
§ 3. Το συνταγματικό έθιμο Σελ. 12
§ 4. Το ενωσιακό δίκαιο Σελ. 13
§ 5. Το διεθνές δίκαιο Σελ. 15
§ 6. Ο νόμος Σελ. 19
6.1. Η διάκριση μεταξύ «τυπικού» και «ουσιαστικού» νόμου Σελ. 19
6.2. Η διαδικασία ψήφισης, έκδοσης και δημοσίευσης του νόμου Σελ. 20
6.3. «Ατομικοί νόμοι» και «νόμοι - μέτρα» Σελ. 20
6.4. Η τυπική και ουσιαστική ισχύς του νόμου Σελ. 21
6.5. Η αναδρομική ισχύς των νόμων Σελ. 21
6.6. Οι εκτελεστικοί νόμοι του Συντάγματος Σελ. 23
6.7. Οι οργανικοί νόμοι Σελ. 23
6.8. Οι εφάπαξ νόμοι και οι νόμοι αυξημένης τυπικής ισχύος Σελ. 24
6.9. Οι πράξεις νομοθετικού περιεχομένου Σελ. 25
§ 7. Οι κανονιστικές πράξεις της διοίκησης Σελ. 26
§ 8. Ο Κανονισμός της Βουλής Σελ. 33
V. Σελ. O έλεγχος της συνταγματικότητας των νόμων
§ 1. Γενικά Σελ. 34
§ 2. Τυπική και ουσιαστική συνταγματικότητα Σελ. 35
§ 3. Προληπτικός και κατασταλτικός έλεγχος Σελ. 36
§ 4. Τα χαρακτηριστικά του δικαστικού ελέγχου
συνταγματικότητας του νόμου Σελ. 36
§ 5. Οι συνέπειες της αντισυνταγματικότητας του νόμου Σελ. 38
§ 6. Το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο Σελ. 39
§ 7. Ο έλεγχος άλλων οργάνων του κράτους Σελ. 40
ΚΕΦΑΛΑΙΟ B΄
ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ
I. Ορισμός Σελ. 43
II. Οι μορφές του κράτους Σελ. 46
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΤΟ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ
I. Ορισμός Σελ. 49
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΟΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ
I. Γενικά Σελ. 51
II. Η δημοκρατική αρχή στο ισχύον Σύνταγμα Σελ. 51
III. Η σχέση της δημοκρατικής αρχής με το αντιπροσωπευτικό σύστημα Σελ. 53
IV. Η αρχή της διάκρισης των εξουσιών Σελ. 56
V. Η κοινοβουλευτική αρχή Σελ. 58
VI. Η αρχή του κράτους δικαίου Σελ. 60
VII. Η αρχή του κοινωνικού κράτους Σελ. 61
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΤΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΩΜΑ
I. Η σύνθεση του εκλογικού σώματος Σελ. 63
II. Θετικά προσόντα Σελ. 64
III. Κωλύματα Σελ. 64
IV. Οι αρμοδιότητες του εκλογικού σώματος Σελ. 64
V. Εκλογικό Σύστημα Σελ. 65
VI. Οι συνταγματικές εκλογικές αρχές Σελ. 65
VII. Τα πολιτικά κόμματα Σελ. 66
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
Η ΒΟΥΛΗ
I. Η σύνθεση και η συγκρότηση της Βουλής Σελ. 69
ΙΙ. Σελ. Οι Βουλευτές
§ 1. Τα θετικά προσόντα εκλογιμότητας Σελ. 71
§ 2. Τα κωλύματα εκλογιμότητας Σελ. 72
§ 3. Τα κοινοβουλευτικά ασυμβίβαστα του άρθρου 57 του Συντάγματος Σελ. 75
§ 4. Η νομική θέση του βουλευτή: Η ελεύθερη εντολή
και η κομματική πειθαρχία Σελ. 76
§ 5. Οι βουλευτικές ασυλίες Σελ. 77
§ 6. Η απώλεια της βουλευτικής ιδιότητας Σελ. 79
III. Σελ. Η οργανωτική διάρθρωση
§ 1. Το Προεδρείο της Βουλής και η Διάσκεψη των Προέδρων Σελ. 79
§ 2. Οι σχηματισμοί της Βουλής Σελ. 80
2.1. Η άσκηση του νομοθετικού έργου από την Ολομέλεια
και τις Διαρκείς Κοινοβουλευτικές Επιτροπές της Βουλής Σελ. 80
2.2. Η αρμοδιότητα της Ολομέλειας της Βουλής Σελ. 80
2.3. Το Τμήμα Διακοπής των Εργασιών Σελ. 81
§ 3. Οι επιτροπές της Βουλής Σελ. 81
IV. Η λειτουργία της Βουλής Σελ. 83
V. Οι αρμοδιότητες της Βουλής Σελ. 84
VI. Η νομοθετική λειτουργία της Βουλής Σελ. 86
VIΙ. Ο κοινοβουλευτικός έλεγχος Σελ. 88
VIIΙ. Η διάλυση της Βουλής Σελ. 90
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
I. Σελ. Η εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας
§ 1. Τα προσόντα της εκλογιμότητας Σελ. 93
§ 2. Η διαδικασία εκλογής Σελ. 93
II. Η νομική κατάσταση του Προέδρου της Δημοκρατίας Σελ. 94
§ 1. Τα ασυμβίβαστα Σελ. 95
§ 2. Η ευθύνη Σελ. 96
§ 3. Η χορηγία Σελ. 97
III. Η αναπλήρωση Σελ. 97
IV. Οι αρμοδιότητες Σελ. 97
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
I. Εισαγωγή Σελ. 103
ΙΙ. Η φύση της Κυβέρνησης ως κρατικού οργάνου Σελ. 104
ΙΙΙ. Είδη Κυβερνήσεων Σελ. 104
IV. Η σύνθεση της Κυβέρνησης Σελ. 104
V. Η θέση των μελών της Κυβέρνησης - Προσόντα και ασυμβίβαστα Σελ. 106
VI. Η ανάδειξη του Πρωθυπουργού και της Κυβέρνησης Σελ. 107
VII. Διορισμός και ορκωμοσία των μελών της Κυβέρνησης και των Υφυπουργών Σελ. 112
VIIΙ. Η αναπλήρωση των μελών της Κυβέρνησης Σελ. 112
IX. Η απαλλαγή της Κυβέρνησης από τα καθήκοντά της Σελ. 114
X. Η αντικατάσταση του Πρωθυπουργού Σελ. 115
XΙ. Οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης Σελ. 116
XIΙ. Σελ. Αρμοδιότητες
§ 1. Οι αρμοδιότητες της Κυβέρνησης Σελ. 121
§ 2. Οι αρμοδιότητες του Πρωθυπουργού Σελ. 121
§ 3. Οι αρμοδιότητες των αντιπροέδρων της Κυβέρνησης Σελ. 122
§ 4. Οι αρμοδιότητες των υπουργών και των υφυπουργών Σελ. 122
XIIΙ. Η ευθύνη της Κυβέρνησης Σελ. 124
§ 1. Η κοινοβουλευτική ευθύνη Σελ. 125
§ 2. Η ποινική ευθύνη Σελ. 126
§ 3. Η αστική ευθύνη Σελ. 129
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄
ΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
I. Η σύσταση των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών Σελ. 131
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄
ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ
I. Σελ. Όργανα - Οι εγγυήσεις ανεξαρτησίας των δικαστικών λειτουργών
§ 1. Η λειτουργική ανεξαρτησία των δικαστών Σελ. 133
§ 2. Η προσωπική ανεξαρτησία των δικαστών Σελ. 135
II. Τα δικαστήρια και οι διακρίσεις τους Σελ. 137
III. Οι συνταγματικές εγγυήσεις για την απονομή της δικαιοσύνης Σελ. 139
IV. Το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο Σελ. 140
V. Το Συμβούλιο της Επικρατείας Σελ. 142
VΙ. Το Ελεγκτικό Συνέδριο Σελ. 144
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄
ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
I. Ιστορική αναδρομή Σελ. 149
II. Διακρίσεις των δικαιωμάτων Σελ. 151
III. Φορείς και αποδέκτες των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων Σελ. 153
IV. Τριτενέργεια Σελ. 156
V. Οι περιορισμοί των ατομικών δικαιωμάτων Σελ. 157
VI. Η οριοθέτηση των περιορισμών των ατομικών δικαιωμάτων Σελ. 162
VII. Η καταχρηστική άσκηση των δικαιωμάτων Σελ. 164
VIII. Η συρροή δικαιωμάτων Σελ. 165
IX. Η σύγκρουση συνταγματικών διατάξεων Σελ. 165
X. Η διεθνής προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων Σελ. 166
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ΄
ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
I. Σελ. Ατομικά δικαιώματα
§ 1. Άρθρο 2 του Συντάγματος:
Η προστασία της αξίας του Ανθρώπου Σελ. 169
§ 2. Άρθρο 4 του Συντάγματος: Η αρχή της ισότητας Σελ. 171
2.1. Ισότητα των φύλων Σελ. 176
2.2. Ισότητα στα δημόσια βάρη Σελ. 181
2.3. Στρατιωτική υποχρέωση Σελ. 186
2.4. Ισότητα στην αμοιβή εργασίας Σελ. 187
2.5. Η πρόσβαση στις δημόσιες θέσεις Σελ. 188
2.6. Ιθαγένεια Σελ. 200
§ 3. Άρθρο 5 παρ. 1: Το δικαίωμα ανάπτυξης της προσωπικότητας Σελ. 201
3.1. Η οικονομική ελευθερία - Η ελευθερία των συμβάσεων Σελ. 206
3.2. Η ελευθερία της επιχειρηματικής δραστηριότητας Σελ. 207
3.3. Η ελευθερία της εργασίας και του επαγγέλματος Σελ. 211
3.4. Η απαγόρευση αναγκαστικής εργασίας Σελ. 213
§ 4. Άρθρο 5 παρ. 2: Η προστασία της ζωής Σελ. 213
§ 5. Άρθρο 5 παρ. 4: Η ελευθερία της κίνησης Σελ. 214
§ 6. Άρθρο 5 παρ. 5: Η προστασία της υγείας και
της γενετικής ταυτότητας Σελ. 215
§ 7. Άρθρο 5Α: Το δικαίωμα στην πληροφόρηση Σελ. 219
§ 8. Άρθρο 6: Η προσωπική ασφάλεια Σελ. 220
§ 9. Άρθρο 7: Η «τυποποίηση» του ποινικού φαινομένου Σελ. 222
§ 10. Άρθρο 8: Το δικαίωμα του φυσικού δικαστή Σελ. 225
§ 11. Άρθρο 9: Το απαραβίαστο του ασύλου της κατοικίας
και η προστασία του ιδιωτικού βίου Σελ. 226
11.1. Το απαραβίαστο του ασύλου της κατοικίας Σελ. 226
11.2. Η προστασία του ιδιωτικού και οικογενειακού βίου Σελ. 227
§ 12. Άρθρο 9Α: Το δικαίωμα πληροφορικής αυτοδιάθεσης Σελ. 230
§ 13. Άρθρο 10: Το δικαίωμα αναφοράς Σελ. 232
§ 14. Άρθρο 11: Το δικαίωμα της συνάθροισης Σελ. 234
§ 15. Άρθρο 12: Το δικαίωμα συνεταιρισμού Σελ. 238
§ 16. Άρθρο 13: Η θρησκευτική ελευθερία Σελ. 240
16.1. Η ελευθερία της θρησκευτικής συνείδησης Σελ. 241
16.2. Ελευθερία της θρησκευτικής λατρείας Σελ. 245
§ 17. Άρθρο 14: Η ελευθερία του τύπου Σελ. 246
§ 18. Άρθρο 15: Οι θεσμικές εγγυήσεις για την ραδιοτηλεόραση Σελ. 251
§ 19. Άρθρο 16: Η ελευθερία της τέχνης και της επιστήμης Σελ. 254
§ 20. Άρθρο 17: Το δικαίωμα της ιδιοκτησίας Σελ. 258
20.1. Η αναγκαστική απαλλοτρίωση Σελ. 266
§ 21. Άρθρο 18: Οι περιορισμοί της ιδιοκτησίας
και η επίταξη πραγμάτων Σελ. 267
§ 22. Άρθρο 19: Το απόρρητο των ανταποκρίσεων Σελ. 268
§ 23. Άρθρο 20 παρ. 1: Τα δικαιώματα δικαστικής ακρόασης
και προστασίας Σελ. 270
§ 24. Άρθρο 20 παρ. 2: Το δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης
από τις διοικητικές αρχές Σελ. 276
§ 25. Άρθρο 23: Το δικαίωμα της συνδικαλιστικής ελευθερίας Σελ. 278
§ 26. Άρθρο 24: Το δικαίωμα στην προστασία του περιβάλλοντος Σελ. 279
II. Σελ. Κοινωνικά δικαιώματα
§ 1. Άρθρο 21: Η προστασία της οικογένειας, του γάμου,
της μητρότητας, της παιδικής ηλικίας και ευαίσθητων
κατηγοριών πολιτών Σελ. 281
§ 2. Άρθρο 22: Το δικαίωμα στην εργασία Σελ. 285
§ 3. Άρθρο 22 παρ. 5: Το δικαίωμα κοινωνικής ασφάλισης Σελ. 287
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ΄
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
I. Γενικά - Σκοπός και πεδίο εφαρμογής Σελ. 293
ΙΙ. Σελ. Τα δικαιοδοτικά όργανα: Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Σελ. 295
ΙΙΙ. Σελ. Η προσφυγή ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Σελ. 296
IV. Τα προστατευόμενα δικαιώματα Σελ. 298
Σύνοψη βασικής βιβλιογραφίας Σελ. 303
Αλφαβητικό ευρετήριο Σελ. 315
Back to Top