ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 12.75€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 27,75 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 18177
Χρυσανθάκης Χ.
ΘΕΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Χρυσανθάκης Χ.

Η 3η έκδοση του έργου "Εισηγήσεις Διοικητικού Δικονομικού Δικαίου" εξετάζει τους κανόνες, με βάση τους οποίους διεξάγεται η διοικητική δίκη, αναλύοντας τις διοικητικές διαφορές ουσίας, την προσφυγή, την υπαλληλική προσφυγή, την αγωγή και τα ένδικα μέσα. Ξεχωριστά κεφάλαια αποτελούν η προσωρινή δικαστική προστασία, οι ειδικές διαδικασίες και η δικαστική προστασία ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Για τη διευκόλυνση του αναγνώστη ανά παράγραφο τίθεται αριθμός περιθωρίου στον οποίο γίνεται παραπομπή στο τέλος του βιβλίου μέσω ενός εκτενούς αλφαβητικού ευρετηρίου.

Εισαγωγικό σημείωμα στη Γ΄ έκδοση Σελ. VII
Πρόλογος Α’ έκδοσης Σελ. IX
Πίνακας συντομογραφιών Σελ. XVII
§1. Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Σελ. 1
§2. Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΗ Σελ. 7
2.1. Έννοια Σελ. 7
2.2. Σκοπός Σελ. 8
2.3. Αντικείμενο Σελ. 10
§3. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ή ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ; Σελ. 14
§4. ΟΙ ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Σελ. 16
4.1. Οι κανόνες δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σελ. 16
4.2. Το Σύνταγμα Σελ. 18
4.3. Υπερνομοθετικές πηγές: Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Σελ. 20
4.4. Οι νομοθετικές και κανονιστικές διοικητικές πράξεις Σελ. 22
4.5. Οι γενικές αρχές του διοικητικού δικονομικού δικαίου Σελ. 23
4.6. Το έθιμο Σελ. 23
§5. ΤΟ ΔΙΚΑIΩΜΑ ΠΑΡΟΧHΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚHΣ ΑΚΡOΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣIΑΣ Σελ. 24
§6. Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ: ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ Σελ. 28
§7. ΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ Σελ. 48
7.1. Το Συμβούλιο της Επικρατείας Σελ. 51
7.2. Τα τακτικά διοικητικά δικαστήρια Σελ. 56
7.2.1. Η αρμοδιότητα του διοικητικού πρωτοδικείου Σελ. 57
7.2.2. Η αρμοδιότητα του διοικητικού εφετείου Σελ. 62
7.3. Το Ελεγκτικό Συνέδριο Σελ. 66
7.4. Το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο Σελ. 69
7.5. Το ειδικό δικαστήριο μισθών και συντάξεων δικαστών του άρθρου 88 παρ. 2 του Συντάγματος Σελ. 73
§8. ΟΙ ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΗΣ Σελ. 75
§9. Η ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Σελ. 81
§10. ΟΙ ΑΚΥΡΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ Σελ. 85
10.1. Εισαγωγικό ένδικο βοήθημα Σελ. 85
10.2. Νομική φύση Σελ. 85
10.3. Συνταγματική και νομοθετική ρύθμιση Σελ. 86
10.4. Διάγραμμα της ανάπτυξης Σελ. 88
§11. ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΕΚΤΟΥ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ Σελ. 89
11.1. Οι γενικές δικονομικές προϋποθέσεις Σελ. 90
11.2. Οι ειδικές δικονομικές προϋποθέσεις Σελ. 92
11.2.1. Η φύση της προσβαλλόμενης πράξης Σελ. 93
11.2.2. Το έννομο συμφέρον Σελ. 99
11.2.3. Η προθεσμία Σελ. 103
11.2.4. Η εξάντληση της προβλεπόμενης ενδικοφανούς διαδικασίας Σελ. 111
11.2.5. Η έλλειψη «παράλληλης» προσφυγής Σελ. 113
§12. ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ Σελ. 117
12.1. Συνταγματική αναγωγή Σελ. 117
12.2. Παραδεκτό των λόγων Σελ. 118
12.3. Η φυσιογνωμία του προκαλούμενου δικαστικού ελέγχου Σελ. 119
12.4. Οι κατ’ ιδίαν λόγοι ακυρώσεως Σελ. 119
12.4.1. Αναρμοδιότητα Σελ. 120
12.4.2. Παράβαση ουσιώδους τύπου της διαδικασίας Σελ. 121
12.4.3. Παράβαση νόμου Σελ. 125
12.4.4. Κατάχρηση εξουσίας Σελ. 133
§13. Η ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ Σελ. 135
13.1. Η προδικασία Σελ. 135
13.1.1. Η άσκηση της αιτήσεως ακυρώσεως Σελ. 135
13.1.2. Ο ορισμός αντικλήτου Σελ. 139
13.1.3. Ομοδικία Σελ. 140
13.1.4. Συνάφεια Σελ. 141
13.1.5. Παρέμβαση Σελ. 142
13.1.6. Πρόσθετοι λόγοι ακυρώσεως Σελ. 144
13.1.7. Υπόμνημα Σελ. 146
13.1.8. Λοιπή προδικασία Σελ. 146
13.2. Η διαδικασία στο ακροατήριο Σελ. 152
§14. Η ΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΡΕΜΟΔΙΚΙΑΣ: ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Σελ. 155
14.1. Η κατάργηση της δίκης Σελ. 155
14.1.1. Υποβολή παραίτησης Σελ. 156
14.1.2. Ο θάνατος του αιτούντος Σελ. 157
14.1.3. Η διάλυση του νομικού προσώπου Σελ. 159
14.1.4. Η λήξη της ισχύος της προσβαλλόμενης πράξης Σελ. 160
14.2. Η έκδοση δικαστικής απόφασης Σελ. 163
14.2.1. Τα αποτελέσματα της δικαστικής απόφασης Σελ. 171
§15. ΤΑ ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ Σελ. 180
15.1. Αίτηση διόρθωσης ή ερμηνείας Σελ. 180
15.2. Τριτανακοπή Σελ. 182
15.3. Αίτηση επαναλήψεως της διαδικασίας (Ν 345/1976) Σελ. 185
15.4. Αίτηση δίκαιης ικανοποίησης Σελ. 188
15.5. Έφεση Σελ. 191
15.6. Αίτηση επαναλήψεως της διαδικασίας (Ν 4446/2016) Σελ. 198
§16. Η ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΑΚΥΡΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ Σελ. 199
16.1. Η αίτηση αναστολής εκτελέσεως Σελ. 202
16.2. Η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων Σελ. 209
§17. ΟΙ (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ) ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΟΥΣΙΑΣ Σελ. 217
17.1. Εισαγωγικά ένδικα βοηθήματα Σελ. 217
17.2. Νομική φύση Σελ. 217
17.3. Συνταγματική και νομοθετική ρύθμιση Σελ. 218
§18. ΤΑ ΕΝΔΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ (ΠΟΥ ΕΙΣΑΓΟΥΝ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΟΥΣΙΑΣ) Σελ. 221
§19. Η ΠΡΟΣΦΥΓΗ (ΟΥΣΙΑΣ) Σελ. 222
§20. Η ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ Σελ. 237
§21. Η ΑΓΩΓΗ Σελ. 245
§22. H ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΙΚΑΣΗΣ – Η ΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΡΕΜΟΔΙΚΙΑΣ Σελ. 254
22.1. Η προδικασία Σελ. 254
22.1.1. Η άσκηση Σελ. 254
22.1.2. Ο ορισμός αντικλήτου Σελ. 254
22.1.3. Ομοδικία Σελ. 255
22.1.4. Συνάφεια Σελ. 255
22.1.5. Αντικειμενική σώρευση - Συνεκδίκαση Σελ. 255
22.1.6. Παρέμβαση Σελ. 255
22.1.7. Πρόσθετοι λόγοι Σελ. 255
22.1.8. Υπόμνημα Σελ. 256
22.1.9. Λοιπή προδικασία Σελ. 256
22.2. Η κύρια διαδικασία Σελ. 260
22.3. Μορφές περάτωσης της εκκρεμοδικίας Σελ. 267
22.3.1. Η κατάργηση της δίκης Σελ. 267
22.3.2. Η έκδοση δικαστικής απόφασης Σελ. 268
§23. TA ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ Σελ. 272
23.1. Τα τακτικά ένδικα μέσα Σελ. 274
23.1.1. Aίτηση διόρθωσης ή ερμηνείας Σελ. 275
23.1.2. Ανακοπή ερημοδικίας Σελ. 276
23.1.3. Τριτανακοπή Σελ. 278
23.1.4. Έφεση Σελ. 280
23.2. Τα έκτακτα ένδικα μέσα Σελ. 288
23.2.1 Αίτηση αναθεωρήσεως Σελ. 288
23.2.2. Αίτηση επαναλήψεως της διαδικασίας Σελ. 290
23.2.3. Αίτηση αναιρέσεως Σελ. 291
§24. Η ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Σελ. 300
24.1. Aίτηση αναστολής εκτελέσεως διοικητικών πράξεων Σελ. 300
24.2. Αίτηση αναστολής εκτελέσεως δικαστικών αποφάσεων Σελ. 304
24.3. Aίτηση προσωρινής ρύθμισης της κατάστασης Σελ. 305
24.4. Aίτηση προσωρινής επιδίκασης απαίτησης Σελ. 305
§25. ΟΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ Σελ. 307
25.1. Οι διαφορές από τη διοικητική εκτέλεση Σελ. 307
25.1.1. Εισαγωγικό ένδικο βοήθημα: Η ανακοπή Σελ. 308
25.1.2. Ένδικα μέσα Σελ. 311
25.1.3. Προσωρινή προστασία: Η αίτηση αναστολής εκτελέσεως Σελ. 311
25.1.4. Αιτήσεις λήψης μέτρων σχετικών με τη διαδικασία Σελ. 312
25.2. Οι εκλογικές διαφορές Σελ. 312
25.2.1. Εισαγωγικό ένδικο βοήθημα: Η ένσταση Σελ. 312
25.2.2. Ένδικα μέσα Σελ. 319
25.2.3. Προσωρινή προστασία Σελ. 320
25.3. Οι διαφορές κατά την εκλογική διαδικασία στα νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου Σελ. 321
25.4. Η διαταγή πληρωμής Σελ. 322
25.4.1. Η έκδοση της διαταγής πληρωμής Σελ. 322
25.4.2. Η παρεχόμενη δικαστική προστασία Σελ. 325
25.4.2.1. Το ένδικο βοήθημα της ανακοπής Σελ. 325
25.4.2.2. ΄Ενδικα μέσα Σελ. 327
25.4.2.3. Προσωρινή προστασία Σελ. 328
§26. Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Σελ. 329
26.1. Δικαιοδοτικές αρμοδιότητες Σελ. 329
26.1.1. Η έφεση Σελ. 330
26.1.2. Η αγωγή Σελ. 348
26.1.3. Η ανακοπή (στο πλαίσιο της διοικητικής εκτέλεσης) Σελ. 348
26.1.4. Η αίτηση καταλογισμού (αναγωγής) Σελ. 348
26.1.5. Η αίτηση καταλογισμού στο πλαίσιο της νομοθεσίας περί «πόθεν έσχες» Σελ. 349
26.1.6. Μορφές επιτάχυνσης της δίκης: πρότυπη δίκη - προδικαστικό ερώτημα - απόρριψη προδήλως απαράδεκτων ένδικων βοηθημάτων και μέσων Σελ. 350
26.2. Ο έλεγχος των συμβάσεων μεγάλης οικονομικής αξίας Σελ. 352
Αλφαβητικό ευρετήριο Σελ. 355
Back to Top