Δωρεάν Μεταφορικά για όλες τις παραγγελίες εντός Ελλάδος, για περιορισμένο χρονικό διάστημα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 1ος ΤΟΜΟΣ


• Γενικό μέρος • Απόδειξη • Μικροδιαφορές • Λογοδοσία • Διανομή
• Ένδικα μέσα • Ένδικα βοηθήματα • Ειδικές διαδικασίες • Ασφαλιστικά μέτρα

Κερδίστε Χρόνο!

Όλα τα υποδείγματα σε επεξεργάσιμα αρχεία μέσω της ηλεκτρονικής έκδοσης (ebook).

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 25.9€
Δωρεάν μεταφορικά για όλες τις παραγγελίες εντός Ελλάδος

Σε απόθεμα

Τιμή: Κανονική Τιμή 74,00 € Ειδική Τιμή 62,90 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 15821
Κουτσουλέλος Κ.
Κουτσουλέλος Κ., Παρδάλα Ο., Σιβιτανίδης Αλ. Π., Τριάντος Ν., Τσούμας Β.

 Τα «Υποδείγματα Πολιτικής Δικονομίας 1ος τόμος» αποτελούν το πρώτο μέρος ενός δίτομου έργου, που περιέχει περισσότερα από 175 υποδείγματα δικογράφων (αγωγών, αιτήσεων, ανακοπών, προτάσεων κλπ), γραμμένα στην δημοτική γλώσσα, εμπλουτισμένα με ερμηνευτικά σχόλια και πρόσφατη νομολογία και ενημερωμένα με τις αλλαγές που επέφερε στον ΚΠολΔ ο Ν 4335/2015.

Ο πρώτος τόμος περιλαμβάνει υποδείγματα από το γενικό μέρος του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, την απόδειξη, τις μικροδιαφορές, τη λογοδοσία, τη διανομή, τα ένδικα μέσα, τα ένδικα βοηθήματα, τις ειδικές διαδικασίες και τα ασφαλιστικά μέτρα.

Ο δεύτερος τόμος περιλαμβάνει υποδείγματα από την εκούσια δικαιοδοσία, τη διαιτησία, την αναγκαστική εκτέλεση και την συμβιβαστική επίλυση των διαφορών.

Τα «Υποδείγματα Πολιτικής Δικονομίας» είναι ένας συγκερασμός γνώσεων, ενημέρωσης και δικαστηριακής πρακτικής και εμπειρίας. Αποτελεί πολύτιμο βοήθημα για κάθε μαχόμενο δικηγόρο.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σελ. VII
Α. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
1. Αίτηση παραπομπής από δικαστήριο σε δικαστήριο (ΚΠολΔ 48) [Κ. Κουτσουλέλος] Σελ. 3
Παρατηρήσεις Σελ. 5
2. Αίτηση εξαίρεσης δικαστή (ΚΠολΔ 58) [Κ. Κουτσουλέλος] Σελ. 6
Παρατηρήσεις Σελ. 9
3. Καταψηφιστική αγωγή (ενοχική) [Κ. Κουτσουλέλος] Σελ. 12
Παρατηρήσεις [Ν. Τριάντος] Σελ. 17
4. Καταψηφιστική αγωγή (εμπράγματη) [Ν. Τριάντος] Σελ. 36
Παρατηρήσεις Σελ. 39
5. Αναγνωριστική αγωγή ακυρότητας σύμβασης πώλησης (ΚΠολΔ 70) [Ν. Τριάντος] Σελ. 45
Παρατηρήσεις Σελ. 48
6. Αναγνωριστική αγωγή ακυρότητας διαθήκης (ΚΠολΔ 70) [Α.-Π. Σιβιτανίδης] Σελ. 53
Παρατηρήσεις Σελ. 59
7. Διαπλαστική αγωγή διάρρηξης καταδολιευτικής απαλλοτρίωσης (ΚΠολΔ 71) - Παυλιανή αγωγή [Α.-Π. Σιβιτανίδης] Σελ. 61
Παρατηρήσεις Σελ. 66
8. Διαπλαστική αγωγή ακύρωσης δικαιοπραξίας λόγω πλάνης (ΚΠολΔ 71) [Ν. Τριάντος] Σελ. 68
Παρατηρήσεις Σελ. 70
9. Πλαγιαστική αγωγή (ΚΠολΔ 72) [Ν. Τριάντος] Σελ. 72
Παρατηρήσεις Σελ. 74
10. Κύρια παρέμβαση (ΚΠολΔ 79) [Ν. Τριάντος] Σελ. 77
Παρατηρήσεις Σελ. 79
11. Πρόσθετη παρέμβαση (ΚΠολΔ 80) [Ν. Τριάντος] Σελ. 85
Παρατηρήσεις Σελ. 87
12. Προσεπίκληση αναγκαίων ομοδίκων (ΚΠολΔ 86) [Ν. Τριάντος] Σελ. 96
Παρατηρήσεις Σελ. 98
13. Προσεπίκληση αληθινού κυρίου ή νομέα (ΚΠολΔ 87) [Ν. Τριάντος] Σελ. 101
Παρατηρήσεις Σελ. 103
14. Προσεπίκληση δικονομικού εγγυητή (ΚΠολΔ 88) [Ν. Τριάντος] Σελ. 105
Παρατηρήσεις Σελ. 107
15. Ανακοίνωση δίκης (ΚΠολΔ 91) [Κ. Κουτσουλέλος] Σελ. 112
Παρατηρήσεις Σελ. 115
16. Αίτηση επαναφοράς πραγμάτων στην προηγούμενη κατάσταση (ΚΠολΔ 155) [Ν. Τριάντος] Σελ. 117
Παρατηρήσεις Σελ. 121
17. Εκκαθάριση δικαστικών εξόδων - αμοιβής δικηγόρου (ΚΠολΔ 189, 622Α) [Κ. Κουτσουλέλος] Σελ. 129
Παρατηρήσεις Σελ. 133
18. Αίτηση για χορήγηση ευεργετήματος πενίας (ΚΠολΔ 196) [Κ. Κουτσουλέλος] Σελ. 135
Παρατηρήσεις Σελ. 137
19. Αγωγή με αντικειμενική σώρευση αιτημάτων (ΚΠολΔ 218) [Ν. Τριάντος] Σελ. 140
Παρατηρήσεις Σελ. 143
20. Αγωγή με επικουρική σώρευση αιτημάτων (ΚΠολΔ 219) [Κ. Κουτσουλέλος] Σελ. 147
Παρατηρήσεις Σελ. 152
21. Αίτηση διαγραφής αγωγής από τα βιβλία διεκδικήσεων (ΚΠολΔ 220 παρ. 2) [Ν. Τριάντος] Σελ. 154
Παρατηρήσεις Σελ. 156
22. Κλήση για συζήτηση (ΚΠολΔ 228) [Κ. Κουτσουλέλος] Σελ. 160
Παρατηρήσεις Σελ. 162
23. Προτάσεις σε μεταγενέστερη συζήτηση (ΚΠολΔ 240, 254) [Κ. Κουτσουλέλος] Σελ. 163
24. Ανταγωγή (ΚΠολΔ 268) [Ν. Τριάντος] Σελ. 169
Παρατηρήσεις Σελ. 172
25. Παρεμπίπτουσα αγωγή (ΚΠολΔ 283)
Α΄ Δικόγραφο [Ν. Τριάντος] Σελ. 175
Β΄ Δικόγραφο [Κ. Κουτσουλέλος] Σελ. 179
Παρατηρήσεις [Ν. Τριάντος] Σελ. 182
26. Γνωστοποίηση λόγου διακοπής της δίκης (ΚΠολΔ 287) [Κ. Κουτσουλέλος] Σελ. 187
Παρατηρήσεις Σελ. 189
27. Αίτηση επανάληψης διακοπείσας δίκης (ΚΠολΔ 290, 291) [Κ. Κουτσουλέλος] Σελ. 191
Παρατηρήσεις Σελ. 193
28. Αίτηση ανάκλησης μη οριστικής απόφασης (ΚΠολΔ 309) [Κ. Κουτσουλέλος] Σελ. 195
Παρατηρήσεις Σελ. 201
29. Αγωγή για την αναγνώριση ανύπαρκτης απόφασης (ΚΠολΔ 313) [Ν. Τριάντος] Σελ. 202
Παρατηρήσεις Σελ. 205
30. Αίτηση αναστολής επί αγωγής για την αναγνώριση ανύπαρκτης απόφασης (ΚΠολΔ 314) [Κ. Κουτσουλέλος] Σελ. 209
Παρατηρήσεις [Κ. Κουτσουλέλος & Ν. Τριάντος] Σελ. 213
31. Αγωγή για μεταρρύθμιση δεδικασμένου (ΚΠολΔ 334) [Ν. Τριάντος] Σελ. 215
Παρατηρήσεις Σελ. 218
32. Αγωγή κακοδικίας [Ν. Τριάντος] Σελ. 223
Παρατηρήσεις Σελ. 234
Β. ΑΠΟΔΕΙΞΗ
33. Αίτηση διενέργειας συντηρητικής απόδειξης (ΚΠολΔ 349)
Α΄ & Β΄ Δικόγραφα [Κ. Κουτσουλέλος] Σελ. 241
Παρατηρήσεις Σελ. 260
34. Αίτηση εξαίρεσης πραγματογνώμονα (ΚΠολΔ 377) [Κ. Κουτσουλέλος] Σελ. 262
Παρατηρήσεις Σελ. 266
35. Κλήση για ορκοδοσία πραγματογνώμονα (ΚΠολΔ 385) [Κ. Κουτσουλέλος] Σελ. 268
Παρατηρήσεις Σελ. 269
36. Κλήση για συζήτηση μετά την πραγματογνωμοσύνη (ΚΠολΔ 383, 254 παρ. 2) [Κ. Κουτσουλέλος] Σελ. 270
Παρατηρήσεις Σελ. 272
37. Κλήση αντιδίκου για λήψη ένορκης βεβαίωσης (ΚΠολΔ 422) [Κ. Κουτσουλέλος] Σελ. 274
Παρατηρήσεις Σελ. 276
38. Αγωγή επίδειξης εγγράφου (ΚΠολΔ 451, ΑΚ 902, 903) [Κ. Κουτσουλέλος] Σελ. 278
Παρατηρήσεις Σελ. 287
Γ. ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ
39. Αγωγή μικροδιαφοράς (ΚΠολΔ 468) [Κ. Κουτσουλέλος] Σελ. 291
Παρατηρήσεις Σελ. 299
Δ. ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ
40. Αγωγή λογοδοσίας (ΚΠολΔ 473) [Α.-Π. Σιβιτανίδης] Σελ. 303
Παρατηρήσεις Σελ. 306
41. Κλήση για συζήτηση μετά την κατάθεση λογαριασμού ή καταλόγου (ΚΠολΔ 475) [Α.-Π. Σιβιτανίδης] Σελ. 307
Παρατηρήσεις Σελ. 309
Ε. ΔΙΑΝΟΜΗ
42. Αγωγή για αυτούσια διανομή (ΚΠολΔ 480) [Α.-Π. Σιβιτανίδης] Σελ. 313
Παρατηρήσεις Σελ. 327
43. Αγωγή διανομής με σύσταση κάθετης ή και οριζόντιας ιδιοκτησίας (ΚΠολΔ 480Α) [Α.-Π. Σιβιτανίδης] Σελ. 329
Παρατηρήσεις Σελ. 334
44. Αγωγή για διανομή επιχειρήσεων (ΚΠολΔ 483) [Α.-Π. Σιβιτανίδης] Σελ. 335
Παρατηρήσεις Σελ. 340
45. Αγωγή ανέφικτης ή ασύμφορης διανομής - πώληση με πλειστηριασμό (ΚΠολΔ 484) [Α.-Π. Σιβιτανίδης] Σελ. 341
Παρατηρήσεις Σελ. 345
46. Προσεπίκληση τρίτων (ΚΠολΔ 491) [Α.-Π. Σιβιτανίδης] Σελ. 346
Παρατηρήσεις Σελ. 349
ΣΤ. ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ
47. Ανακοπή ερημοδικίας για λόγο ανωτέρας βίας (ΚΠολΔ 501) [Ό. Παρδάλα] Σελ. 353
Παρατηρήσεις Σελ. 358
48. Έφεση (ΚΠολΔ 511) [Ν. Τριάντος] Σελ. 362
Παρατηρήσεις Σελ. 371
49. Αντέφεση (ΚΠολΔ 523) [Ν. Τριάντος] Σελ. 395
Παρατηρήσεις Σελ. 398
50. Προτάσεις - Νέοι ισχυρισμοί και αποδεικτικά μέσα (ΚΠολΔ 524, 526, 527, 529) [Ν. Τριάντος] Σελ. 401
Παρατηρήσεις Σελ. 404
51. Αίτηση αναψηλάφησης (ΚΠολΔ 538, 547) – Λόγοι (ΚΠολΔ 544) [Ό. Παρδάλα] Σελ. 412
Παρατηρήσεις Σελ. 418
52. Αίτηση αναστολής επί ασκηθείσας αναψηλάφησης (ΚΠολΔ 546) [Ό. Παρδάλα] Σελ. 423
Παρατηρήσεις Σελ. 428
53. Πρόσθετοι λόγοι αναψηλάφησης (ΚΠολΔ 547) [Ό. Παρδάλα] Σελ. 430
Παρατηρήσεις Σελ. 432
54. Αίτηση αναίρεσης (ΚΠολΔ 552, 566) – Λόγοι (ΚΠολΔ 559, 560)
Α΄ & Β΄ Δικόγραφα [Κ. Κουτσουλέλος] Σελ. 434
Παρατηρήσεις Σελ. 460
55. Αίτηση αναστολής επί ασκηθείσας αναίρεσης (ΚΠολΔ 565) [Κ. Κουτσουλέλος] Σελ. 467
Παρατηρήσεις Σελ. 471
56. Πρόσθετοι λόγοι αναίρεσης (ΚΠολΔ 569) [Κ. Κουτσουλέλος] Σελ. 473
Παρατηρήσεις Σελ. 477
57. Προτάσεις αναιρεσείοντος (ΚΠολΔ 570) [Κ. Κουτσουλέλος] Σελ. 478
Παρατηρήσεις Σελ. 489
58. Προτάσεις αναιρεσίβλητου (ΚΠολΔ 570) [Κ. Κουτσουλέλος] Σελ. 490
Παρατηρήσεις Σελ. 497
59. Κλήση μετά την αναίρεση της απόφασης (ΚΠολΔ 580) [Κ. Κουτσουλέλος] Σελ. 498
Παρατηρήσεις Σελ. 501
Ζ. ΕΝΔΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ
60. Ανακοπή (ΚΠολΔ 585) [Ό. Παρδάλα] Σελ. 505
Παρατηρήσεις Σελ. 510
61. Νέοι λόγοι ανακοπής (ΚΠολΔ 585 παρ. 2) [Ό. Παρδάλα] Σελ. 514
Παρατηρήσεις Σελ. 521
62. Τριτανακοπή (ΚΠολΔ 586) [Ό. Παρδάλα] Σελ. 525
Παρατηρήσεις Σελ. 532
63. Αναστολή επί τριτανακοπής (ΚΠολΔ 589) [Ό. Παρδάλα] Σελ. 539
Παρατηρήσεις Σελ. 544
Η. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
64. Διαφορές από πιστωτικούς τίτλους (ΚΠολΔ 622Β) [Ν. Τριάντος] Σελ. 549
Παρατηρήσεις Σελ. 551
65. Αίτηση για έκδοση διαταγής πληρωμής (ΚΠολΔ 623, 626) [Ν. Τριάντος] Σελ. 554
Παρατηρήσεις Σελ. 557
66. Αίτηση έκδοσης διαταγής πληρωμής για οφειλή από δάνειο (ΚΠολΔ 623) [Β. Τσούμας] Σελ. 561
Παρατηρήσεις Σελ. 563
67. Διαταγή πληρωμής (ΚΠολΔ 630) [Ν. Τριάντος] Σελ. 564
Παρατηρήσεις Σελ. 567
68. Ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής (ΚΠολΔ 632) [Ν. Τριάντος] Σελ. 572
Παρατηρήσεις Σελ. 575
69. Αίτηση αναστολής εκτέλεσης κατά διαταγής πληρωμής (ΚΠολΔ 632 παρ. 3) [Ν. Τριάντος] Σελ. 587
Παρατηρήσεις Σελ. 589
70. Αίτηση έκδοσης διαταγής απόδοσης του μισθίου (ΚΠολΔ 637, 639) [Β. Τσούμας] Σελ. 592
Παρατηρήσεις Σελ. 595
71. Διαταγή απόδοσης χρήσης μισθίου ακινήτου (ΚΠολΔ 640, 641) [Ν. Τριάντος] Σελ. 596
Παρατηρήσεις Σελ. 598
72. Ανακοπή κατά διαταγής απόδοσης του μισθίου (ΚΠολΔ 642) [Β. Τσούμας] Σελ. 599
Παρατηρήσεις Σελ. 602
73. Αίτηση αναστολής εκτέλεσης διαταγής απόδοσης του μισθίου (ΚΠολΔ 643) [Β. Τσούμας] Σελ. 603
Παρατηρήσεις Σελ. 605
74. Αγωγή διαχειριστή για καταβολή δαπανών κοινοχρήστων (ΚΠολΔ 614 αρ. 2) [Β. Τσούμας] Σελ. 606
Παρατηρήσεις Σελ. 609
Θ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
75. Ανάκληση ή μεταρρύθμιση απόφασης ασφαλιστικών μέτρων (ΚΠολΔ 696 παρ. 1) [Κ. Κουτσουλέλος] Σελ. 613
Παρατηρήσεις Σελ. 618
76. Ανάκληση ή μεταρρύθμιση απόφασης ασφαλιστικών μέτρων (ΚΠολΔ 696 παρ. 3) [Κ. Κουτσουλέλος] Σελ. 620
Παρατηρήσεις Σελ. 627
77. Υποχρεωτική ανάκληση απόφασης ασφαλιστικών μέτρων (ΚΠολΔ 698) [Κ. Κουτσουλέλος] Σελ. 630
Παρατηρήσεις Σελ. 633
78. Εγγυοδοσία και αίτηση συντηρητικής κατάσχεσης (ΚΠολΔ 707) [Κ. Κουτσουλέλος] Σελ. 635
Παρατηρήσεις Σελ. 641
79. Αίτηση εγγραφής προσημείωσης υποθήκης και απόφαση για εγγραφή προσημείωσης υποθήκης (ΚΠολΔ 706) [Κ. Κουτσουλέλος] Σελ. 646
Παρατηρήσεις Σελ. 656
80. Αίτηση για εγγραφή προσημείωσης υποθήκης - συντηρητικής κατάσχεσης και περίληψη (ΚΠολΔ 724) [Κ. Κουτσουλέλος] Σελ. 658
Παρατηρήσεις Σελ. 662
81. Αίτηση για την αναστολή απόφασης για εγγραφή προσημείωσης υποθήκης - συντηρητικής κατάσχεσης (ΚΠολΔ 724) [Κ. Κουτσουλέλος] Σελ. 663
Παρατηρήσεις Σελ. 665
82. Αίτηση για δικαστική μεσεγγύηση (ΚΠολΔ 725) [Κ. Κουτσουλέλος] Σελ. 666
Παρατηρήσεις Σελ. 672
83. Αίτηση για προσωρινή επιδίκαση απαίτησης (ΚΠολΔ 728) [Κ. Κουτσουλέλος] Σελ. 674
Παρατηρήσεις Σελ. 682
84. Αίτηση για προσωρινή ρύθμιση κατάστασης (ΚΠολΔ 731) [Κ. Κουτσουλέλος] Σελ. 684
Παρατηρήσεις Σελ. 693
85. Αίτηση για την προστασία νομής ή κατοχής (ΚΠολΔ 733) [Κ. Κουτσουλέλος] Σελ. 694
Παρατηρήσεις Σελ. 698
86. Έφεση κατά απόφασης Ειρηνοδικείου επί αίτησης νομής ή κατοχής (ΚΠολΔ 734) [Κ. Κουτσουλέλος] Σελ. 700
Παρατηρήσεις Σελ. 711
87. Αίτηση για τη ρύθμιση των οικογενειακών σχέσεων (ΚΠολΔ 735) [Κ. Κουτσουλέλος] Σελ. 713
Παρατηρήσεις Σελ. 725
88. Αίτηση για σφράγιση, αποσφράγιση, απογραφή (ΚΠολΔ 737) [Κ. Κουτσουλέλος] Σελ. 726
Παρατηρήσεις Σελ. 729
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΠολΔ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ 1ου ΤΟΜΟΥ Σελ. 731
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σελ. 735
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΗΣ 2ου ΤΟΜΟΥ Σελ. 741
Back to Top