Καλοκαιρινές προσφορές έως -30% για λίγες ημέρες

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 2ος ΤΟΜΟΣ


• Εκουσία δικαιοδοσία • Διαιτησία • Αναγκαστική εκτέλεση • Συμβιβαστική επίλυση διαφορών

Κερδίστε Χρόνο!

Όλα τα υποδείγματα σε επεξεργάσιμα αρχεία μέσω της ηλεκτρονικής έκδοσης (ebook).

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 22.3€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: Κανονική Τιμή 69,00 € Ειδική Τιμή 58,65 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 15822
Κουτσουλέλος Κ.
Θεοχάρης Δ., Κουτσουλέλος Κ., Κυπρούλη Κ., Ρεντούλης Π., Τριάντος Ν., Τσούμας Β., Φανού Μ.

Τα «Υποδείγματα Πολιτικής Δικονομίας 2ος τόμος» αποτελούν το δεύτερο μέρος ενός δίτομου έργου, που περιέχει περισσότερα από 175 υποδείγματα δικογράφων (αγωγών, αιτήσεων, ανακοπών, προτάσεων κλπ), γραμμένα στην δημοτική γλώσσα, εμπλουτισμένα με ερμηνευτικά σχόλια και πρόσφατη νομολογία και ενημερωμένα με τις αλλαγές που επέφερε στον ΚΠολΔ ο Ν 4335/2015.

Ο πρώτος τόμος περιλαμβάνει υποδείγματα από το γενικό μέρος του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, την απόδειξη, τις μικροδιαφορές, τη λογοδοσία, τη διανομή, τα ένδικα μέσα, τα ένδικα βοηθήματα, τις ειδικές διαδικασίες και τα ασφαλιστικά μέτρα.

Ο δεύτερος τόμος περιλαμβάνει υποδείγματα από την εκούσια δικαιοδοσία, τη διαιτησία, την αναγκαστική εκτέλεση και την συμβιβαστική επίλυση των διαφορών.

Τα «Υποδείγματα Πολιτικής Δικονομίας» είναι ένας συγκερασμός γνώσεων, ενημέρωσης και δικαστηριακής πρακτικής και εμπειρίας. Αποτελεί πολύτιμο βοήθημα για κάθε μαχόμενο δικηγόρο.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σελ. VII
A. ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ  
1. Παρέμβαση (ΚΠολΔ 752) [Κ. Κουτσουλέλος] Σελ. 3
Παρατηρήσεις Σελ. 8
2. Προσεπίκληση (ΚΠολΔ 753) [Κ. Κουτσουλέλος] Σελ. 10
Παρατηρήσεις Σελ. 16
3. Ανάκληση ή μεταρρύθμιση απόφασης (ΚΠολΔ 758) [Κ. Κουτσουλέλος] Σελ. 17
Παρατηρήσεις Σελ. 21
4. Τριτανακοπή (ΚΠολΔ 773) [Κ. Κουτσουλέλος] Σελ. 24
Παρατηρήσεις Σελ. 32
5. Βεβαίωση γεγονότος (ΚΠολΔ 782) [Κ. Κουτσουλέλος] Σελ. 35
Παρατηρήσεις Σελ. 40
6. Κήρυξη σε αφάνεια (ΚΠολΔ 783) [Κ. Κουτσουλέλος] Σελ. 42
Παρατηρήσεις Σελ. 44
7. Διορισμός προσωρινής διοίκησης ή εκκαθαριστών (ΚΠολΔ 786) [Κ. Κουτσουλέλος] Σελ. 45
Παρατηρήσεις Σελ. 50
8. Αίτηση αναγνώρισης σωματείου - Ανακοπή (ΚΠολΔ 787) [Κ. Κουτσουλέλος]  
Α΄ Δικόγραφο Σελ. 51
Β΄ Δικόγραφο Σελ. 53
Παρατηρήσεις Σελ. 56
9. Έλεγχος ΑΕ (ΚΠολΔ 788) [Κ. Κουτσουλέλος] Σελ. 58
Παρατηρήσεις Σελ. 68
10. Άρνηση καταχώρησης σε δημόσια βιβλία (ΚΠολΔ 791) [Κ. Κουτσουλέλος] Σελ. 69
Παρατηρήσεις Σελ. 73
11. Άδεια εκποίησης ή απόδοσης ενεχύρου (ΚΠολΔ 792) [Κ. Κουτσουλέλος] Σελ. 74
Παρατηρήσεις Σελ. 78
12. Διορισμός μεσεγγυούχου (ΚΠολΔ 793) [Κ. Κουτσουλέλος] Σελ. 79
Παρατηρήσεις Σελ. 81
13. Διορισμός πραγματογνώμονα (ΚΠολΔ 794) [Κ. Κουτσουλέλος] Σελ. 82
Παρατηρήσεις Σελ. 85
14. Διορισμός διαχειριστή επικαρπίας (ΚΠολΔ 795) [Κ. Κουτσουλέλος] Σελ. 86
Παρατηρήσεις Σελ. 89
15. Διορισμός επιτρόπου (ΚΠολΔ 796) [Κ. Κουτσουλέλος] Σελ. 90
Παρατηρήσεις Σελ. 92
16. Άδεια για τη διενέργεια πράξεων (ΚΠολΔ 797, 798) [Κ. Κουτσουλέλος] Σελ. 93
Παρατηρήσεις Σελ. 98
17. Άδεια για μεταθανάτια τεχνητή γονιμοποίηση (ΚΠολΔ 799) [Κ. Κουτσουλέλος] Σελ. 99
Παρατηρήσεις Σελ. 101
18. Άδεια για κυοφορία τέκνου από άλλη γυναίκα (ΚΠολΔ 799) [Κ. Κουτσουλέλος] Σελ. 102
Παρατηρήσεις Σελ. 105
19. Υιοθεσία (ΚΠολΔ 800) [Κ. Κουτσουλέλος] Σελ. 106
Παρατηρήσεις Σελ. 112
20. Δικαστική συμπαράσταση (ΚΠολΔ 801-806) [Κ. Κουτσουλέλος] Σελ. 114
Παρατηρήσεις Σελ. 119
21. Δημοσίευση διαθήκης (ΚΠολΔ 807) [Κ. Κουτσουλέλος] Σελ. 122
Παρατηρήσεις Σελ. 124
22. Αίτηση για κατάθεση διαθήκης (ΚΠολΔ 811) [Κ. Κουτσουλέλος] Σελ. 126
Παρατηρήσεις Σελ. 128
23. Δήλωση αποδοχής ή αποποίησης κληρονομίας (ΚΠολΔ 812) [Κ. Κουτσουλέλος] Σελ. 129
Παρατηρήσεις Σελ. 133
24. Διορισμός κηδεμόνα σχολάζουσας κληρονομίας (ΚΠολΔ 813) [Κ. Κουτσουλέλος] Σελ. 134
Παρατηρήσεις Σελ. 136
25. Διορισμός εκκαθαριστή κληρονομίας (ΚΠολΔ 814) [Κ. Κουτσουλέλος] Σελ. 137
Παρατηρήσεις Σελ. 139
26. Παύση εκτελεστή διαθήκης (ΚΠολΔ 815) [Κ. Κουτσουλέλος] Σελ. 140
Παρατηρήσεις Σελ. 143
27. Δικαστική εκκαθάριση κληρονομίας (ΚΠολΔ 817) [Κ. Κουτσουλέλος] Σελ. 144
Παρατηρήσεις Σελ. 147
28. Άδεια για διάθεση κληρονομιαίων (ΚΠολΔ 818) [Κ. Κουτσουλέλος] Σελ. 148
Παρατηρήσεις Σελ. 151
29. Κληρονομητήριο (ΚΠολΔ 819-824) [Κ. Κουτσουλέλος] Σελ. 152
Παρατηρήσεις Σελ. 155
30. Ερμηνεία διαθήκης (ΚΠολΔ 825) [Κ. Κουτσουλέλος] Σελ. 157
Παρατηρήσεις Σελ. 160
31. Σφράγιση (ΚΠολΔ 826-830) [Κ. Κουτσουλέλος] Σελ. 161
Παρατηρήσεις Σελ. 163
32. Αποσφράγιση - Απογραφή (ΚΠολΔ 831-842) [Κ. Κουτσουλέλος] Σελ. 167
Παρατηρήσεις Σελ. 170
33. Πρόσκληση αναγγελίας δικαιώματος (ΚΠολΔ 843-849) και κήρυξη αξιογράφου ως ανίσχυρου (ΚΠολΔ 850-860) [Κ. Κουτσουλέλος] Σελ. 171
Παρατηρήσεις Σελ. 174
34. Αίτηση για βεβαιωτικό όρκο (ΚΠολΔ 861-866, 952) [Κ. Κουτσουλέλος] Σελ. 178
Παρατηρήσεις Σελ. 182
Β. ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ  
35. Συμφωνία διαιτησίας (ΚΠολΔ 869) [Μ. Φανού]  
Α΄ Δικόγραφο Σελ. 185
Β΄ Δικόγραφο Σελ. 187
Παρατηρήσεις Σελ. 188
36. Πρόσκληση ορισμού διαιτητή - επιδιαιτητή (ΚΠολΔ 873) [Μ. Φανού] Σελ. 199
Παρατηρήσεις Σελ. 201
37. Πρόσκληση αντικατάστασης διαιτητή - επιδιαιτητή (ΚΠολΔ 875) [Μ. Φανού] Σελ. 203
Παρατηρήσεις Σελ. 205
38. Αίτηση ορισμού διαιτητή από το δικαστήριο (ΚΠολΔ 878) [Μ. Φανού] Σελ. 206
Παρατηρήσεις Σελ. 209
39. Αγωγή ακύρωσης διαιτητικής απόφασης (ΚΠολΔ 897) [Μ. Φανού] Σελ. 211
Παρατηρήσεις Σελ. 218
40. Αγωγή αναγνώρισης ανυπαρξίας διαιτητικής απόφασης (ΚΠολΔ 901) [Μ. Φανού] Σελ. 230
Παρατηρήσεις Σελ. 233
Γ. ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ  
41. Αίτηση για κήρυξη αλλοδαπού τίτλου εκτελεστού στην Ελλάδα (ΚΠολΔ 905) [Δ. Θεοχάρης] Σελ. 237
Παρατηρήσεις Σελ. 242
42. Αναστολή εκτελεστότητας οριστικής απόφασης που κηρύχθηκε προσωρινά εκτελεστή (ΚΠολΔ 912, 913) [Π. Ρεντούλης] Σελ. 244
Παρατηρήσεις Σελ. 247
43. Αγωγή επαναφοράς των πραγμάτων και αποζημίωσης (ΚΠολΔ 914, 924, 940) [Δ. Θεοχάρης] Σελ. 251
Παρατηρήσεις Σελ. 258
44. Αίτηση χορήγησης απογράφου (ΚΠολΔ 918)  
Α΄ Δικόγραφο [Κ. Κουτσουλέλος] Σελ. 261
Β΄ Δικόγραφο [Π. Ρεντούλης] Σελ. 263
Παρατηρήσεις [Π. Ρεντούλης] Σελ. 266
45. Επιταγή για εκτέλεση (ΚΠολΔ 924)  
Α΄ Δικόγραφο [Π. Ρεντούλης] Σελ. 269
Παρατηρήσεις Σελ. 271
Β΄ Δικόγραφο [Π. Ρεντούλης] Σελ. 274
Παρατηρήσεις Σελ. 276
Γ΄ Δικόγραφο [Π. Ρεντούλης] Σελ. 277
Παρατηρήσεις Σελ. 278
Δ΄ Δικόγραφο [Κ. Κουτσουλέλος] Σελ. 280
Παρατηρήσεις Σελ. 281
46. Ανακοπή κατά της εκτέλεσης (ΚΠολΔ 933) [Κ. Κουτσουλέλος] Σελ. 282
Παρατηρήσεις [Π. Ρεντούλης] Σελ. 288
47. Παρέμβαση στην εκτελεστική δίκη (ΚΠολΔ 937) [Κ. Κουτσουλέλος] Σελ. 309
Παρατηρήσεις [Π. Ρεντούλης] Σελ. 311
48. Ανακοπή τρίτου κατά της εκτέλεσης (ΚΠολΔ 936) [Π. Ρεντούλης]  
Α΄ Δικόγραφο Σελ. 313
Β΄ Δικόγραφο Σελ. 316
Παρατηρήσεις Σελ. 319
49. Αγωγή για επιχείρηση πράξης (ΚΠολΔ 945, 946) [Κ. Κουτσουλέλος] Σελ. 330
Παρατηρήσεις Σελ. 336
50. Αγωγή για υποχρέωση ορισμένης πράξης (ΚΠολΔ 946) [Κ. Κυπρούλη] Σελ. 338
Παρατηρήσεις Σελ. 352
51. Αγωγή για παράλειψη ή ανοχή (ΚΠολΔ 947) [Κ. Κουτσουλέλος] Σελ. 357
Παρατηρήσεις Σελ. 360
52. Καταδίκη σε δήλωση βούλησης (ΚΠολΔ 949) [Ν. Τριάντος] Σελ. 362
Παρατηρήσεις Σελ. 365
53. Εκτέλεση απόφασης συναινετικού διαζυγίου ως προς την άσκηση επιμέλειας, την επικοινωνία του μη ασκούντος την επιμέλεια και τη διατροφή του τέκνου (ΚΠολΔ 950 παρ. 3, ΑΚ 1441) [Κ. Κουτσουλέλος] Σελ. 368
Παρατηρήσεις Σελ. 373
54. Ανακοπή διόρθωσης της έκθεσης κατάσχεσης (ΚΠολΔ 954 παρ. 4) [Π. Ρεντούλης] Σελ. 375
Παρατηρήσεις Σελ. 378
55. Ρύθμιση θεμάτων μεσεγγύησης - Αίτηση αντικατάστασης μεσεγγυούχου (ΚΠολΔ 956) [Π. Ρεντούλης] Σελ. 379
Παρατηρήσεις Σελ. 382
56. Αίτηση διενέργειας νέου πλειστηριασμού ή ελεύθερης εκποίησης (ΚΠολΔ 966) [Π. Ρεντούλης] Σελ. 383
Παρατηρήσεις Σελ. 386
57. Αναγγελία δανειστή (αναγγελία απαίτησης σε πλειστηριασμό) (ΚΠολΔ 972) [Π. Ρεντούλης] Σελ. 387
Παρατηρήσεις Σελ. 392
58. Ανακοπή κατά αναγγελίας δικαιώματος (ΚΠολΔ 971 παρ. 2) [Κ. Κουτσουλέλος] Σελ. 395
Παρατηρήσεις [Π. Ρεντούλης] Σελ. 399
59. Δήλωση συνέχισης του πλειστηριασμού επί ματαίωσής του και υποκατάστασης στη θέση του επισπεύδοντος (ΚΠολΔ 973) [Π. Ρεντούλης] Σελ. 400
Παρατηρήσεις Σελ. 405
60. Δήλωση συνέχισης πλειστηριασμού από άλλον (ΚΠολΔ 973 παρ. 4) [Κ. Κουτσουλέλος] Σελ. 407
Παρατηρήσεις [Π. Ρεντούλης] Σελ. 409
61. Ανακοπή κατά του κύρους της δήλωσης συνέχισης πλειστηριασμού (ΚΠολΔ 973 παρ. 6) [Κ. Κουτσουλέλος] Σελ. 410
Παρατηρήσεις [Π. Ρεντούλης] Σελ. 413
62. Ανακοπή κατά του πίνακα κατάταξης (ΚΠολΔ 979) [Π. Ρεντούλης] Σελ. 414
Παρατηρήσεις Σελ. 418
63. Κατασχετήριο έγγραφο στην κατάσχεση στα χέρια τρίτου (ΚΠολΔ 983) [Π. Ρεντούλης] Σελ. 433
Παρατηρήσεις Σελ. 437
64. Δήλωση τρίτου μετά την κοινοποίηση κατασχετηρίου εγγράφου (ΚΠολΔ 985) [Π. Ρεντούλης] Σελ. 440
Παρατηρήσεις Σελ. 441
65. Ανακοπή δανειστή κατά της δήλωσης τρίτου (ΚΠολΔ 986) [Π. Ρεντούλης] Σελ. 443
Παρατηρήσεις Σελ. 447
66. Διορισμός συμβολαιογράφου στην κατάσχεση στα χέρια τρίτου για τη διανομή (ΚΠολΔ 988) [Π. Ρεντούλης] Σελ. 448
Παρατηρήσεις Σελ. 451
67. Ανακοπή τρίτου στην κατάσχεση στα χέρια του (ΚΠολΔ 987) [Π. Ρεντούλης] Σελ. 453
Παρατηρήσεις Σελ. 456
68. Αίτηση αναστολής πλειστηριασμού ακινήτου (ΚΠολΔ 1000) [Π. Ρεντούλης] Σελ. 458
Παρατηρήσεις Σελ. 461
69. Αίτηση για ανατροπή κατάσχεσης (ΚΠολΔ 1019) [Π. Ρεντούλης] Σελ. 462
Παρατηρήσεις Σελ. 464
70. Αγωγή διεκδίκησης πράγματος μετά τον πλειστηριασμό (ΚΠολΔ 1020) [Π. Ρεντούλης] Σελ. 465
Παρατηρήσεις Σελ. 470
71. Αίτηση για κατάσχεση ειδικών περιουσιακών στοιχείων (ΚΠολΔ 1022 επ.) [Π. Ρεντούλης] Σελ. 471
Παρατηρήσεις Σελ. 474
72. Αίτηση αντικατάστασης διαχειριστή επί ειδικών περιουσιακών στοιχείων (ΚΠολΔ 1029) [Π. Ρεντούλης] Σελ. 480
Παρατηρήσεις Σελ. 483
73. Αίτηση για αναγκαστική διαχείριση ακινήτου ή επιχείρησης του οφειλέτη (ΚΠολΔ 1034 επ.) [Π. Ρεντούλης] Σελ. 486
Παρατηρήσεις Σελ. 490
74. Αίτηση αντικατάστασης διαχειριστή ή επόπτη στην αναγκαστική διαχείριση (ΚΠολΔ 1040) [Π. Ρεντούλης] Σελ. 492
Παρατηρήσεις Σελ. 496
75. Αίτηση για προσωπική κράτηση του οφειλέτη (ΚΠολΔ 1047) [Δ. Θεοχάρης] Σελ. 498
Παρατηρήσεις Σελ. 503
76. Αντιρρήσεις οφειλέτη (ΚΠολΔ 1050, 1054) [Π. Ρεντούλης] Σελ. 506
Παρατηρήσεις Σελ. 509
77. Αίτηση απόλυσης κρατούμενου οφειλέτη (ΚΠολΔ 1052, 1053) [Κ. Κουτσουλέλος] Σελ. 512
Παρατηρήσεις [Π. Ρεντούλης] Σελ. 515
Δ. ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ  
78. Ρήτρα διαμεσολάβησης (ΚΠολΔ 214Γ) [Δ. Θεοχάρης] Σελ. 519
Παρατηρήσεις Σελ. 521
79. Ιδιωτικό συμφωνητικό υπαγωγής διαφοράς στη διαδικασία της διαμεσολάβησης Ν 3898/2010 [Δ. Θεοχάρης] Σελ. 523
Παρατηρήσεις Σελ. 530
80. Συμφωνία των μερών κατά τη διαμεσολάβηση [Δ. Θεοχάρης] Σελ. 532
Παρατηρήσεις Σελ. 536
81. Πρακτικό διαμεσολάβησης [Δ. Θεοχάρης] Σελ. 537
Παρατηρήσεις Σελ. 543
82. Αίτηση μεταγραφής του πρακτικού διαμεσολάβησης (ή μεσολάβηση) [Δ. Θεοχάρης] Σελ. 545
Παρατηρήσεις Σελ. 546
83. Ακύρωση του πρακτικού διαμεσολάβησης [Δ. Θεοχάρης] Σελ. 548
Παρατηρήσεις Σελ. 556
84. Αγωγή κατά διαμεσολαβητή (περίπτωση παραβίασης απορρήτου) [Δ. Θεοχάρης] Σελ. 558
Παρατηρήσεις Σελ. 570
85. Δικαστική διαμεσολάβηση (ΚΠολΔ 214Β) [Δ. Θεοχάρης] Σελ. 572
Παρατηρήσεις Σελ. 574
86. Εξωδικαστική επίλυση διαφοράς (ΚΠολΔ 214Α) [Δ. Θεοχάρης] Σελ. 576
Παρατηρήσεις Σελ. 585
87. Αίτηση για συμβιβαστική επίλυση διαφοράς στον Ειρηνοδίκη (ΚΠολΔ 209) [Δ. Θεοχάρης] Σελ. 587
Παρατηρήσεις Σελ. 591
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΠολΔ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΤΟΜΩΝ 1ου & 2ου Σελ. 593
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σελ. 601
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΗΣ 1ου ΤΟΜΟΥ Σελ. 607
Back to Top