ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ


  • Γενικές Αρχές
  • Ενοχικό
  • Εμπράγματο
  • Οικογενειακό
  • Κληρονομικό
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: 70,00 €

e-book   + 70,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 14435
Καράκωστας Ι., Χιωτέλλης Α.
Βίτσα Π., Καλογριδάκης Ι., Κατσογιάννου Χρ., Μαυρομιχάλης Μ., Φωτέας Σ., Χατζηκωνσταντή Σ.

Τα «Διαγράμματα Αστικού Κώδικα» περιέχουν όλα τα βιβλία του Αστικού Κώδικα σε διαγραμματική μορφή. Σε καθένα από τα 176 διαγράμματα του τόμου ο αναγνώστης θα βρει την ύλη κάθε ενότητας του Αστικού Κώδικα, με ενσωματωμένες και τις τροποποιήσεις που επήλθαν προσφάτως με τον Ν 4139/2013. Το έργο συμπληρώνεται με αναλυτικό αλφαβητικό ευρετήριο.

Η μορφή της διαγραμματικής απεικόνισης, αποτελεί μια νέα πρόταση για τον μελετητή του εν λόγω κλάδου δικαίου: το σύστημα των 176 διαγραμμάτων φιλοδοξεί να διευκολύνει τον αναγνώστη να πληροφορείται, να ανακαλεί και να αποτυπώνει στη μνήμη του, να συγκρίνει και να κατευθύνεται, με ταχύτητα και σαφήνεια ως προς το ζήτημα που ερευνά.
Τα «Διαγράμματα Αστικού Κώδικα» φιλοδοξούν να αποτελέσουν αφενός έναν χρήσιμο οδηγό στα χέρια κάθε ενδιαφερόμενου για την ύλη του Αστικού Κώδικα, για την κατανόηση της δομής του και την εξοικείωση μʼ αυτήν, και αφετέρου μία προσπάθεια συνοπτικής παρουσίασης της ερμηνείας του.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ['Αρθρα 1-286 ΑΚ]  
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ['Αρθρα 1-3 ΑΚ] - Ι. Καλογριδάκης  
[1] Οι κανόνες του δικαίου [άρθρα 1-3 ΑΚ]Σελ. 3
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ ['Αρθρα 4-33 ΑΚ] - Σ. Φωτέας  
[2] Ιδιωτικό Διεθνές [άρθρα 4-33 ΑΚ]Σελ. 5
ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ['Αρθρα 34-60 ΑΚ] - Ι. Καλογριδάκης  
[3] Ικανότητα δικαίου - ύπαρξη και τέλος - αφάνεια [άρθρα 34-50 ΑΚ]Σελ. 9
[4] Κατοικία [άρθρα 51-56 ΑΚ]Σελ. 11
[5] Δικαίωμα στην προσωπικότητα [άρθρα 57-60 ΑΚ]Σελ. 12
ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ['Αρθρα 61-126 ΑΚ] - Χρ. Κατσογιάννου  
[6] Νομικά πρόσωπα εν γένει [άρθρα 61-77 ΑΚ]Σελ. 13
[7] Σωματείο [άρθρα 78-106 ΑΚ]Σελ. 17
[8] Ενώσεις προσώπων που δεν αποτελούν σωματείο [άρθρο 107 ΑΚ]Σελ. 22
[9] Ίδρυμα [άρθρα 108-121 ΑΚ]Σελ. 23
[10] Επιτροπές εράνων [άρθρα 122-126 ΑΚ]Σελ. 26
ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΕΣ ['Αρθρα 127-200 ΑΚ] - Π. Βίτσα  
[11] Δικαιοπρακτική ικανότητα [άρθρα 127-137 ΑΚ]Σελ. 27
[12] Η εικονική δικαιοπραξία [άρθρα 138-139 ΑΚ]Σελ. 31
[13] Έννοια και λόγοι ακυρωσίας [άρθρα 140-157 ΑΚ]Σελ. 33
[14] Η πλάνη [άρθρα 140-146 ΑΚ]Σελ. 34
[15] Η απάτη [άρθρα 147-149 ΑΚ]Σελ. 36
[16] Η απειλή [άρθρα 150-153 ΑΚ]Σελ. 38
[17] Γενικότερα θέματα ακυρώσιμης δικαιοπραξίας [άρθρα 154-157, 184 ΑΚ]Σελ. 40
[18] Ο τύπος της δικαιοπραξίας [άρθρα 158-166 ΑΚ]Σελ. 42
[19] Θεώρηση των δηλώσεων βουλήσεως με βάση το χρόνο έναρξης της ισχύος τους [άρθρα 167-172 ΑΚ]Σελ. 45
[20] Η ερμηνεία της δικαιοπραξίας [άρθρα 173, 200 ΑΚ]Σελ. 47
[21] Περιεχόμενο της δικαιοπραξίας [άρθρα 174-177 ΑΚ]Σελ. 48
[22] Η ανήθικη δικαιοπραξία [άρθρα 178-179 ΑΚ]Σελ. 49
[23] Η άκυρη δικαιοπραξία [άρθρα 180-183 ΑΚ]Σελ. 51
[24] Η σύναψη συμβάσεως κατά τον ΑΚ [άρθρα 185-196 ΑΚ]Σελ. 53
[25] Ιδιαίτερη περίπτωση σύναψης σύμβασης [άρθρο 199 ΑΚ]Σελ. 57
[26] Η ευθύνη από τις διαπραγματεύσεις [άρθρα 197-198 ΑΚ]Σελ. 58
ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ['Αρθρα 201-210 ΑΚ] - Σ. Φωτέας  
[27] Αιρέσεις και προθεσμίες [άρθρα 201-210 ΑΚ]Σελ. 59
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑ ['Αρθρα 211-235 ΑΚ] - Σ. Φωτέας  
[28] Αντιπροσώπευση και πληρεξουσιότητα [άρθρα 211-235 ΑΚ]Σελ. 60
ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ['Αρθρα 236-239 ΑΚ] - Σ. Φωτέας  
[29] Συναίνεση και έγκριση [άρθρα 236-239 ΑΚ]Σελ. 63
ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ['Αρθρα 240-246 ΑΚ] - Σ. Φωτέας  
[30] Προθεσμίες [άρθρα 240-246 ΑΚ]Σελ. 65
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ['Αρθρα 247-280 ΑΚ] - Σ. Φωτέας  
[31] Παραγραφή και αποσβεστική προθεσμία [άρθρα 247-280 ΑΚ]Σελ. 66
ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ, ΑΥΤΟΔΙΚΙΑ, ΑΜΥΝΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΓΚΗΣ ['Αρθρα 281-286 ΑΚ] - Σ. Φωτέας  
[32] 'Ασκηση δικαιωμάτων, αυτοδικία, άμυνα και κατάσταση ανάγκης [άρθρα 281-286 ΑΚ]Σελ. 70
 
ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 
Α' ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 
['Αρθρα 287-495 ΑΚ] - Π. Βίτσα  
Η ΕΝΟΧΗ  
[33] Η ενοχή [άρθρα 287, 361, 366-373, 379 ΑΚ]Σελ. 75
[34] Είδη των ενοχών [άρθρα 289-315 ΑΚ]Σελ. 79
[35] Ιδιαίτερα είδη ενοχών [άρθρα 301-304 ΑΚ]Σελ. 86
Η ΟΜΑΛΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΝΟΧΗΣ  
[36] Η εκπλήρωση της παροχής από τον οφειλέτη [άρθρα 316, 288, 320-329 ΑΚ]Σελ. 88
[37] Η εκπλήρωση της παροχής από τρίτον [άρθρα 317-319 ΑΚ]Σελ. 91
[38] Μέσα ενίσχυσης της ενοχής [άρθρα 402-409 ΑΚ]Σελ. 92
[39] Ευθύνη του οφειλέτη [άρθρα 330-334, 915-918 ΑΚ]Σελ. 95
ΜΟΡΦΕΣ ΑΝΩΜΑΛΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΝΟΧΗΣ  
[40] Η αδυναμία παροχής [άρθρα 362-364, 335-339 ΑΚ]Σελ. 98
[41] Υπερημερία οφειλέτη [άρθρα 340-348 ΑΚ]Σελ. 101
[42] Υπερημερία δανειστή [άρθρα 349-360 ΑΚ]Σελ. 105
[43] Η ανώμαλη εξέλιξη της ενοχής στις αμφοτεροβαρείς συμβάσεις [άρθρα 380-387 ΑΚ]Σελ. 107
[44] Ένσταση μη εκπλήρωσης της αμφοτεροβαρούς σύμβασης [άρθρα 374-378 ΑΚ]Σελ. 111
[45] Απρόοπτη μεταβολή των συνθηκών [άρθρο 388 ΑΚ]Σελ. 113
[46] Συμβατική υπαναχώρηση [άρθρα 389-401 ΑΚ]Σελ. 114
[47] Σύμβαση υπέρ τρίτου και σε βάρος τρίτου [άρθρα 410-415 ΑΚ]Σελ. 118
[48] Η απόσβεση της ενοχής [άρθρα 416-454 ΑΚ]Σελ. 120
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΟΧΗΣ ['Αρθρα 455-495 ΑΚ]  
[49] Εκχώρηση απαιτήσεως [άρθρα 455-470 ΑΚ]Σελ. 129
[50] Αναδοχή χρέους [άρθρα 471-479 ΑΚ]Σελ. 132
[51] Πολυπρόσωπες ενοχές [άρθρα 480-495 ΑΚ]Σελ. 136
Β' ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ['Αρθρα 496-946 ΑΚ] - Χρ. Κατσογιάννου 
[52] Δωρεά [άρθρα 496-512 ΑΚ]Σελ. 143
[53] Πώληση και ανταλλαγή [άρθρα 513-573 ΑΚ]Σελ. 148
[54] Μίσθωση [άρθρα 574-647 ΑΚ]Σελ. 160
[55] Σύμβαση εργασίας [άρθρα 648-680 ΑΚ]Σελ. 183
[56] Σύμβαση έργου [άρθρα 681-702 ΑΚ]Σελ. 190
[57] Μεσιτεία [άρθρα 703-708 ΑΚ]Σελ. 199
[58] Προκήρυξη [άρθρα 709-712 ΑΚ]Σελ. 202
[59] Εντολή [άρθρα 713-729 ΑΚ]Σελ. 203
[60] Διοίκηση αλλοτρίων [άρθρα 730-740 ΑΚ]Σελ. 207
[61] Εταιρεία [άρθρα 741-784 ΑΚ]Σελ. 211
[62] Κοινωνία [άρθρα 785-805 ΑΚ]Σελ. 220
[63] Δάνειο [άρθρα 806-809 ΑΚ]Σελ. 224
[64] Χρησιδάνειο [άρθρα 810-821 ΑΚ]Σελ. 225
[65] Παρακαταθήκη [άρθρα 822-833 ΑΚ]Σελ. 228
[66] Ευθύνη των ξενοδόχων [άρθρα 834-839 ΑΚ]Σελ. 232
[67] Ισόβια πρόσοδος [άρθρα 840-843 ΑΚ]Σελ. 233
[68] Παίγνιο και στοίχημα [άρθρα 844-846 ΑΚ]Σελ. 234
[69] Εγγύηση [άρθρα 847-870 ΑΚ]Σελ. 236
[70] Συμβιβασμός [άρθρα 871-872 ΑΚ]Σελ. 240
[71] Αφηρημένη υπόσχεση ή αναγνώριση χρέους [άρθρα 873-875 ΑΚ]Σελ. 241
[72] Έκταξη [άρθρα 876-887 ΑΚ]Σελ. 243
[73] Ανώνυμα χρεόγραφα [άρθρα 888-900 ΑΚ]Σελ. 245
[74] Επίδειξη πράγματος [άρθρα 901-903 ΑΚ]Σελ. 250
[75] Αδικαιολόγητος πλουτισμός [άρθρα 904-913 ΑΚ]Σελ. 251
[76] Αδικοπραξίες [άρθρα 914-938 ΑΚ]Σελ. 254
[77] Καταδολίευση των δανειστών [άρθρα 939-946 ΑΚ]Σελ. 261
ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ 
['Αρθρα 947-1345 ΑΚ] - Σ. Φωτέας  
ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΑΝΩ Σ' ΑΥΤΑ ΓΕΝΙΚΩΣ ['Αρθρα 947-973 ΑΚ]  
[78] Εννοιολογική οριοθέτηση του πράγματος και των συναφών εννοιών [άρθρα 947-973 ΑΚ]Σελ. 267
[79] Ορολογικές και τυπολογικές διακρίσεις των πραγμάτων [άρθρα 947-973 ΑΚ]Σελ. 269
[80] Ειδικότερη οριοθέτηση των πραγμάτων εκτός συναλλαγής [άρθρα 966-972 ΑΚ]Σελ. 270
ΝΟΜΗ ['Αρθρα 974-998 ΑΚ]  
[81] Έννοια, κτήση και απώλεια της νομής [άρθρα 974-998 ΑΚ]Σελ. 271
[82] Προστασία της νομής [άρθρα 974-998 ΑΚ]Σελ. 274
Η ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ['Αρθρα 999-1032 ΑΚ]  
[83] Έννοια και περιεχόμενο της κυριότητας [άρθρα 999-1002 ΑΚ]Σελ. 275
[84] Γειτονικό δίκαιο [άρθρα 1003-1032 ΑΚ]Σελ. 276
ΚΤΗΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ['Αρθρα 1033-1093 ΑΚ]  
[85] Κτήση κυριότητας κινητού [άρθρα 1034, 1058-1063 ΑΚ]Σελ. 278
[86] Ειδικές περιπτώσεις κυριότητος επί κινητών [άρθρα 1064-1093 ΑΚ]Σελ. 279
[87] Κτήση κυριότητας ακινήτου [άρθρα 1033, 1056-1058 ΑΚ]Σελ. 280
[88] Ειδικότερα: η χρησικτησία ως πρωτότυπος τρόπος κτήσης της κυριότητας [άρθρα 1041-1055 ΑΚ]Σελ. 281
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ['Αρθρα 1094-1112 ΑΚ]  
[89] Η ρύθμιση της προστασίας [άρθρα 1094-1112 ΑΚ]Σελ. 282
[90] Ειδικά η ανταξίωση του νομέα για τις δαπάνες [άρθρα 1101 επ., ΑΚ]Σελ. 283
ΣΥΓΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ['Αρθρα 1113-1117 ΑΚ]  
[91] Η ρύθμιση της συγκυριότητας [άρθρα 1113-1117 ΑΚ]Σελ. 284
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΟΥΛΕΙΕΣ ['Αρθρα 1118-1141 ΑΚ]  
[92] Έννοια, σύσταση και απόσβεση [άρθρα 1118-1141 ΑΚ]Σελ. 285
[93] Ειδικότερο περιεχόμενο και κανόνες ρύθμισης της άσκησης [άρθρα 1126 επ., ΑΚ]Σελ. 287
ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΔΟΥΛΕΙΕΣ ['Αρθρα 1142-1191 ΑΚ]  
[94] Έννοια, σύσταση και απόσβεση της επικαρπίας [άρθρα 1142-1144, 1167-1170 ΑΚ]Σελ. 288
[95] Κανόνες ρύθμισης της άσκησης επικαρπίας [άρθρα 1145-1167 ΑΚ]Σελ. 290
[96] Ειδικές μορφές επικαρπίας [άρθρα 1174 επ. ΑΚ]Σελ. 292
[97] Οίκηση [άρθρα 1183 επ., ΑΚ]Σελ. 293
[98] 'Αλλες (περιορισμένες) προσωπικές δουλείες [άρθρα 1188-1191 ΑΚ]Σελ. 294
ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ['Αρθρα 1192-1208 ΑΚ]  
[99] Η ρύθμιση της μεταγραφής [άρθρα 1192-1208 ΑΚ]Σελ. 295
 
ΕΝΕΧΥΡΟ ['Αρθρα 1209-1256 ΑΚ]  
[100] Έννοια, σύσταση και απόσβεση ενεχύρου [άρθρα 1209 επ., 1235, 1243 ΑΚ]Σελ. 296
[101] Λειτουργία του ενεχύρου [άρθρα 1209 επ., 1225 επ. ΑΚ]Σελ. 298
[102] Ειδικότερες μορφές ενεχύρου [άρθρα 1244 επ., ΑΚ]Σελ. 299
ΥΠΟΘΗΚΗ ['Αρθρα 1257-1345 ΑΚ]  
[103] Έννοια, σύσταση και απόσβεση υποθήκης [άρθρα 1257 επ., 1317 επ., ΑΚ]Σελ. 300
[104] Λειτουργία της υποθήκης [άρθρα 1284 επ., ΑΚ]Σελ. 303
[105] Ειδικότερα: η προσημείωση υποθήκης [άρθρα 1274 επ. ΑΚ]Σελ. 304
[106] Διαδικαστικές διατυπώσεις και βιβλία υποθηκών [άρθρα 1305 επ., 1333 ΑΚ]Σελ. 305
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 
['Αρθρα 1346-1694 ΑΚ] - Κ. Χατζηκωνσταντή  
[107] Μνηστεία [άρθρα 1346-1349 ΑΚ]Σελ. 309
[108] Γάμος [άρθρα 1350-1371 ΑΚ]Σελ. 311
[109] 'Ακυρος και ακυρώσιμος γάμος [άρθρα 1372-1385 ΑΚ]Σελ. 314
[110] Σχέσεις των συζύγων από το γάμο [άρθρα 1386-1416 ΑΚ]Σελ. 317
[111] Διαζύγιο [άρθρα 1438-1446 ΑΚ]Σελ. 324
[112] Ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή [άρθρα 1455-1460 ΑΚ]Σελ. 327
[113] Συγγένεια [άρθρα 1461-1484 ΑΚ]Σελ. 330
[114] Διατροφή από το νόμο [άρθρα 1485-1504 ΑΚ]Σελ. 337
[115] Σχέσεις γονέων και τέκνων [άρθρα 1505-1541 ΑΚ]Σελ. 342
[116] Υιοθεσία [άρθρα 1542-1588 ΑΚ]Σελ. 348
[117] Επιτροπεία ανηλίκου [άρθρα 1589-1654 ΑΚ]Σελ. 357
[118] Αναδοχή ανηλίκου [άρθρα 1655-1665 ΑΚ]Σελ. 366
[119] Δικαστική συμπαράσταση [άρθρα 1666-1688 ΑΚ]Σελ. 368
[120] Δικαστική επιμέλεια ξένων υποθέσεων [άρθρα 1689-1694 ΑΚ]Σελ. 373
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 
['Αρθρα 1710-2035 ΑΚ] - Μ. Μαυρομιχάλης  
Η κληρονομικΗ διαδοχΗ γενικΑ ['Αρθρα 1710-1715 ΑΚ]  
[121] Η κληρονομική διαδοχή [άρθρα 1710-1715 ΑΚ]Σελ. 377
ΣΥνταξη, ανΑκληση και δημοσΙευση διαθηκΩν ['Αρθρα 1716-1780 ΑΚ]  
[122] Σύνταξη διαθήκης - Γενικές διατάξεις [άρθρα 1716-1720 ΑΚ]Σελ. 378
[123] Ιδιόγραφη διαθήκη [άρθρα 1721-1723 ΑΚ]Σελ. 380
[124] Δημόσια διαθήκη [άρθρα 1724-1737 ΑΚ]Σελ. 381
[125] Μυστική διαθήκη [άρθρα 1738-1748 ΑΚ]Σελ. 383
[126] Έκτακτες διαθήκες [άρθρα 1749-1762 ΑΚ]Σελ. 385
[127] Ανάκληση διαθηκών [άρθρα 1763-1768 ΑΚ]Σελ. 384
[128] Δημοσίευση διαθήκης [άρθρα 1769-1780 ΑΚ]Σελ. 388
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ ['Αρθρα 1781-1812 ΑΚ]  
[129] Ακυρώσιμη διαθήκη [άρθρα 1781-1788 ΑΚ]Σελ. 392
[130] Ερμηνευτικοί κανόνες των άρθρων 1790-1793 ΑΚ [άρθρα 1790-1793 ΑΚ]Σελ. 394
[131] Διάταξη διαθήκης υπό αίρεση [άρθρα 1794-1799 ΑΚ]Σελ. 395
[132] Ερμηνευτικοί κανόνες εγκατάστασης [άρθρα 1800-1806 ΑΚ]Σελ. 396
[133] Προσαύξηση [άρθρα 1807-1808 ΑΚ]Σελ. 397
[134] Υποκατάσταση [άρθρα 1809-1812 ΑΚ]Σελ. 398
ΕΞ ΑΔΙΑΘΕΤΟΥ ΔΙΑΔΟΧΗ ['Αρθρα 1813-1824 ΑΚ]  
[135] Οι έξι τάξεις της εξ αδιαθέτου διαδοχής [άρθρα 1813-1824 ΑΚ]Σελ. 399
[136] Η θέση του συζύγου στην εξ αδιαθέτου διαδοχή - Σύμφωνο συμβίωσης [άρθρα 1820, 1822 ΑΚ]Σελ. 400
[137] Διαδοχή κατά ρίζες - διαδοχή τάξεων - προσαύξηση [άρθρα 1819, 1823 ΑΚ]Σελ. 401
ΝΟΜΙΜΗ ΜΟΙΡΑ ['Αρθρα 1825-1845 ΑΚ]  
[138] Ποσοστό, τρόποι κατάλειψης και περιορισμοί της νόμιμης μοίρας [άρθρα 1825-1829 ΑΚ]Σελ. 402
[139] Προσδιορισμός κληρονομίας - Αποτίμηση - Καταλογισμός - Συνεισφορά [άρθρα 1830-1834 ΑΚ]Σελ. 404
[140] Μέμψη άστοργης δωρεάς [άρθρα 1835-1838 ΑΚ]Σελ. 405
[141] Αποκλήρωση [άρθρα 1839-1845 ΑΚ]Σελ. 406
ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ['Αρθρα 1846-1859 ΑΚ]  
[142] Αποδοχή και αποποίηση κληρονομίας [άρθρα 1846-1859 ΑΚ]Σελ. 407
 
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΞΙΟΤΗΤΑ ['Αρθρα 1860-1864 ΑΚ]  
[143] Κληρονομική αναξιότητα [άρθρο 1860 ΑΚ]Σελ. 409
[144] Κληρονομική αναξιότητα - Ειδικές διατάξεις [άρθρα 1861-1864 ΑΚ]Σελ. 410
ΣΧΟΛΑΖΟΥΣΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ['Αρθρα 1865-1870 ΑΚ]  
[145] Σχολάζουσα κληρονομία [άρθρα 1865-1870 ΑΚ]Σελ. 411
ΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙ ΚΛΗΡΟΥ ['Αρθρα 1871-1883 ΑΚ]  
[146] Ενάγων - εναγόμενος - αντικείμενο της αγωγής [άρθρα 1871-1872 ΑΚ]Σελ. 413
[147] Δικονομικά [άρθρα 1873-1883 ΑΚ]Σελ. 414
[148] Έκταση ευθύνης για τα ωφελήματα [άρθρα 1874-1878 ΑΚ]Σελ. 415
[149] Ευθύνη για τα ωφελήματα [άρθρα 1876-1878 ΑΚ]Σελ. 416
[150] Ευθύνη νομέα προς αποζημίωση λόγω καταστροφής ή χειροτέρευσης των κληρονομιαίων [άρθρα 1873-1876 ΑΚ]Σελ. 417
[151] Αξίωση νομέα για αποκατάσταση δαπανών [άρθρο 1875 ΑΚ]Σελ. 418
[152] Υποχρέωση παροχής πληροφοριών [άρθρο 1880 ΑΚ]Σελ. 419
ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ ['Αρθρα 1884-1894 ΑΚ]  
[153] Εκούσια διανομή [άρθρα 1884-1888 ΑΚ]Σελ. 420
[154] Δικαστική διανομή - αγωγή διανομής κλήρου [άρθρα 1887-1888 ΑΚ]Σελ. 421
[155] Ρύθμιση ως προς την οικογενειακή στέγη [άρθρο 1889 ΑΚ]Σελ. 423
[156] Νέμηση ανιόντος [άρθρα 1891-1894 ΑΚ]Σελ. 424
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ['Αρθρα 1895-1900 ΑΚ]  
[157] Συνεισφορά [άρθρα 1895-1900 ΑΚ]Σελ. 425
ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ ΜΕ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ['Αρθρα 1901-1912 ΑΚ]  
[158] Ευθύνη απλού κληρονόμου [άρθρο 1901 ΑΚ]Σελ. 426
[159] Κληρονόμος με το ευεργέτημα της απογραφής Ι [άρθρα 1902-1906 ΑΚ]Σελ. 427
[160] Κληρονόμος με το ευεργέτημα της απογραφής ΙΙ [άρθρα 1907-1912 ΑΚ]Σελ. 429
 
ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ['Αρθρα 1913-1922 ΑΚ]  
[161] Δικαστική εκκαθάριση της κληρονομίας [άρθρα 1913-1922 ΑΚ]Σελ. 431
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑ ['Αρθρα 1923-1941 ΑΚ]  
[162] Κληρονομικό καταπίστευμα Ι [άρθρα 1923-1933 ΑΚ]Σελ. 433
[163] Κληρονομικό καταπίστευμα ΙΙ - Ειδικότερες διατάξεις [άρθρα 1934-1941 ΑΚ]Σελ. 434
ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ['Αρθρα 1942-1955 ΑΚ]  
[164] Εκποίηση της κληρονομίας [άρθρα 1942-1955 ΑΚ]Σελ. 436
ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΤΗΡΙΟ ['Αρθρα 1956-1966 ΑΚ]  
[165] Κληρονομητήριο - Έννοια [άρθρα 1956-1957 ΑΚ]Σελ. 438
[166] Περιεχόμενο κληρονομητηρίου - τεκμήριο κληρονομικής ιδιότητας - ισχύς των δικαιοπραξιών [άρθρα 1961-1963 ΑΚ, 820 ΚΠολΔ]Σελ. 439
[167] Ποιοι δικαιούνται να ζητήσουν την έκδοση κληρονομητηρίου [άρθρο 819 ΚΠολΔ]Σελ. 441
[168] Αφαίρεση ή ακύρωση κληρονομητηρίου - δικονομικά [άρθρα 1964-1966 ΑΚ]Σελ. 442
ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ ['Αρθρα 1967-2010 ΑΚ]  
[169] Βεβαρημένοι - εξαίρετο - σιωπηρό κληροδότημα - προσδιορισμός προσώπου κληροδόχου και αντικειμένου κληροδοσίας [άρθρα 1967-1974 ΑΚ]Σελ. 444
[170] Περισσότεροι κληροδόχοι - Προσαύξηση - Προαποβίωση κληροδόχου - Παράρτημα του αντικειμένου της κληροδοσίας - Κληροδοσία ξένου πράγματος [άρθρα 1975-1985 ΑΚ]Σελ. 446
[171] Ένωση ή ανάμιξη αντικειμένου κληροδοσίας - Επεξεργασία ή μετάπλαση - Κληροδοσία απαίτησης που έχει εισπραχθεί - Πράγμα κατά γένος ορισμένο [άρθρα κλπ) [άρθρα 1986-1994 ΑΚ]Σελ. 448
[172] Ενοχική κληροδοσία - Εμπράγματη κληροδοσία - χρόνος επαγωγής - αποποίηση κληροδοσίας [άρθρα 1995-2001 ΑΚ]Σελ. 449
[173] Προσδιορισμός χρόνου εκπλήρωσης από βεβαρημένο - Καρποί του αντικειμένου που κληροδοτήθηκε - Δαπάνες - Βεβαρημένος κληροδόχος - Υποκατάσταση [άρθρα 2002-2010 ΑΚ]Σελ. 451
ΤΡΟΠΟΣ ['Αρθρα 2011-2016 ΑΚ]  
[174] Τρόπος [άρθρα 2011-2016 ΑΚ]Σελ. 452
 
ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ ['Αρθρα 2017-2031 ΑΚ]  
[175] Εκτελεστής διαθήκης [άρθρα 2017-2031 ΑΚ]Σελ. 453
ΔΩΡΕΑ ΑΙΤΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ ['Αρθρα 2032-2035 ΑΚ]  
[176] Δωρεά αιτία θανάτου [άρθρα 2032-2035 ΑΚ]Σελ. 455
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΣελ. 457
Back to Top