ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 30.4€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 70,40 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 18698
Χρυσανθάκη Χ.
  • Εκδοση: 3η 2022
  • Σχήμα: 21x28
  • Βιβλιοδεσία: Εύκαμπτη
  • Σελίδες: 752
  • ISBN: 978-960-654-495-8
Η 3η έκδοση του έργου «Διαγράμματα Διοικητικού Δικονομικού Δικαίου» είναι ενημερωμένη έως και την θέσπιση του Ν 4963/2022. Η νέα αυτή επικαιροποιημένη έκδοση κατέστη αναγκαία λόγω των σοβαρών νομοθετικών αλλαγών που επήλθαν στο διοικητικό δικονομικό δίκαιο και ιδίως στη δικονομία του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Ν 4700/2020), για την οποία περιλαμβάνεται για πρώτη φορά πλήρης «διαγραμματοποίηση». Το παρόν έργο αποδίδει με αφαιρετικό και συγχρόνως πλήρη τρόπο την πλούσια ύλη του διοικητικού δικονομικού δικαίου, ήτοι: • ΠΔ 18/1989 • Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας • ΚΕΔΕ και • Δικονομία του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο για τον μελετητή αλλά και τον εφαρμοστή του διοικητικού δικονομικού δικαίου, ήτοι για κάθε δικαστή, δικηγόρο, νομικό και φοιτητή που ενδιαφέρεται για τον κλάδο της Διοικητικής Δικονομίας.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ V

Ι. ΠΔ 18/1989

Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων για το Συμβούλιο της Επικρατείας

(ΦΕΚ Α΄ 8/9.1.1989)
[Άρθρα 1-72]

Επιμέλεια: Δημήτριος Θ. Πυργάκης, Πάρεδρος ΣτΕ

ΜEΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ

[1] Μέλη του Συμβουλίου της Επικρατείας - Αρμοδιότητες και αναπλήρωση Προέδρου και Αντιπροέδρων
[άρθρα 1, 2 ΠΔ 18/1989] 3

[2] Πάρεδροι και Εισηγητές [άρθρα 3, 15 παρ. 4, 34 Α, 52 παρ. 2] 4

[3] Γραμματεία - Έδρα - Τήβεννος [άρθρο 4 ΠΔ 18/1989] 5

[4] Ολομέλεια - Τμήματα - Αρμοδιότητα Ολομελείας και Τμημάτων [άρθρα 7, 14 ΠΔ 18/1989] 6

[5] Σύνθεση Ολομέλειας [άρθρο 8 ΠΔ 18/1989] 15

[6] Συγκρότηση Τμημάτων [άρθρο 9 ΠΔ 18/1989] 17

[7] Σύνθεση Τμημάτων [άρθρο 10 ΠΔ 18/1989] 18

[8] Δικαστικές διακοπές [άρθρο 11 ΠΔ 18/1989] 19

[9] Γραφείο νομολογίας και έρευνας - Έργα του Γραφείου νομολογίας και έρευνας
[άρθρα 12-13 ΠΔ 18/1989] 20

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΩΝ

[10] Επεξεργασία κανονιστικών διαταγμάτων [άρθρο 15 ΠΔ 18/1989] 21

[11] Ορισμός Εισηγητή και ημέρας συνεδρίασης [άρθρο 16 ΠΔ 18/1989] 25

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

[12] Άσκηση ενδίκων μέσων [άρθρο 17 ΠΔ 18/1989] 26

[13] Aντίκλητος [άρθρο 18 ΠΔ 18/1989] 29

[14] Κατάθεση δικογράφου [άρθρο 19 ΠΔ 18/1989] 30

[15] Ορισμός εισηγητή και δικασίμου [άρθρο 20 ΠΔ 18/1989] 33

[16] Κοινοποίηση δικογράφου [άρθρο 21 ΠΔ 18/1989] 34

[17] Καθήκοντα εισηγητή [άρθρο 22 ΠΔ 18/1989] 41

[18] Απόψεις της Διοίκησης [άρθρο 23 ΠΔ 18/1989] 43

[19] Συνέπειες μη αποστολής φακέλου [άρθρο 24 ΠΔ 18/1989] 44

[20] Πρόσθετοι λόγοι, υπομνήματα [άρθρο 25 ΠΔ 18/1989] 45

[21] Παράσταση στο ακροατήριο [άρθρο 26 ΠΔ 18/1989] 48

[22] Πληρεξουσιότητα [άρθρο 27 ΠΔ 18/1989] 49

[23] Αποκλεισμός ερημοδικίας [άρθρο 28 ΠΔ 18/1989] 55

[24] Αποδοχή της προσβαλλόμενης πράξης ή απόφασης [άρθρο 29 ΠΔ 18/1989] 57

[25] Παραίτηση [άρθρο 30 ΠΔ 18/1989] 59

[26] Θάνατος διαδίκων [άρθρο 31 ΠΔ 18/1989] 62

[27] Ανάκληση, ακύρωση, λήξη ισχύος προσβαλλόμενης πράξης [άρθρο 32 ΠΔ 18/1989] 64

[28] Συζήτηση στο ακροατήριο [άρθρο 33 ΠΔ 18/1989] 69

[29] Αίτηση επιτάχυνσης [άρθρο 33Α ΠΔ 18/1989] 71

[30] Απόφαση [άρθρο 34 ΠΔ 18/1989] 72

[31] Απόρριψη προδήλως απαράδεκτων ή αβάσιμων ενδίκων μέσων και παραπομπή στο αρμόδιο
δικαστήριο ενδίκων μέσων που ασκήθηκαν αναρμοδίως από Τριμελή Σχηματισμό που αποφασίζει
σε συμβούλιο [άρθρο 34Α ΠΔ 18/1989] 74

[32] Αποδοχή ενδίκων μέσων ή βοηθημάτων σε συμβούλιο [άρθρο 34Β ΠΔ 18/1989 76

[33] Τέλη - Παράβολο - Απαλλαγή από τέλη και παράβολο - Έξοδα της διαδικασίας - Δικαστική δαπάνη
[άρθρα 35, 36, 37, 38 και 39 ΠΔ 18/1989] 77

[34] Ανάλογη εφαρμογή διατάξεων [άρθρο 40 ΠΔ 18/1989] 80

ΚΕΦAΛΑΙΟ ΔΕYΤΕΡΟ: ΠΡOΣΦΥΓΈΣ

[35] Προθεσμίες [άρθρο 41 ΠΔ 18/1989] 84

[36] Ανασταλτικό αποτέλεσμα [άρθρο 42 ΠΔ 18/1989] 89

[37] Έκταση ελέγχου, διαδικασία - Παρέμβαση - Τριτανακοπή [άρθρα 43-44 ΠΔ 18/1989] 90

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ

[38] Προσβαλλόμενες πράξεις - Προθεσμία - Έννομο συμφέρον [άρθρα 45, 46, 47 ΠΔ 18/1989] 92

[39] Λόγοι ακυρώσεως [άρθρο 48 ΠΔ 18/1989] 113

[40] Παρέμβαση [άρθρο 49 ΠΔ 18/1989] 116

[41] Συνέπειες απόφασης [άρθρο 50 ΠΔ 18/1989] 118

[42] Τριτανακοπή [άρθρο 51 ΠΔ 18/1989] 122

[43] Προσωρινή δικαστική προστασία [άρθρο 52 ΠΔ 18/1989] 125

[44] Αυτοδίκαιο ανασταλτικό αποτέλεσμα [άρθρο 52 Α ΠΔ 18/1989] 134

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΙΡΕΣΕΩΣ

[45] Παραδεκτό - Ανασταλτικό αποτέλεσμα [άρθρα 53, 54 ΠΔ 18/1989] 135

[46] Παρέμβαση - Τριτανακοπή [άρθρο 55 ΠΔ 18/1989] 142

[47] Λόγοι αναιρέσεως [άρθρο 56 ΠΔ 18/1989] 143

[48] Συνέπειες αναιρέσεως [άρθρο 57 ΠΔ 18/1989] 146

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: ΕΦΕΣΗ

[49] Παραδεκτό - Ανεπίτρεπτο δεύτερης έφεσης και αντέφεσης - Ανασταλτικό αποτέλεσμα -
Ανάλογη εφαρμογή διατάξεων [άρθρα 58, 59, 61, 66 ΠΔ 18/1989] 147

[50] Στοιχεία δικογράφου - Πρόσθετοι λόγοι - Παρέμβαση - Αναστολή εκτελέσεως διοικητικής πράξης
[άρθρα 60, 62, 63, 65 ΠΔ 18/1989] 151

[51] Λόγοι έφεσης, συνέπειες απόφασης που δέχεται έφεση [άρθρο 64 ΠΔ 18/1989] 153

[52] Παραπομπή υπόθεσης σε διοικητικό εφετείο - Περιπτώσεις εκδίκασης από
το Συμβούλιο της Επικρατείας [άρθρο 67 ΠΔ 18/1989] 154

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

[53] Διόρθωση και ερμηνεία αποφάσεων [άρθρα 68, 69 ΠΔ 18/1989] 155

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

[54] Αίτηση επανάληψης της διαδικασίας [άρθρα 69Α ΠΔ 18/1989] 157

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

[55] Έναρξη προθεσμίας [άρθρο 70 του ΠΔ 18/1989] 158

[56] Ηλεκτρονική κατάθεση και επίδοση δικογράφων και λοιπών εγγράφων,
ψηφιακή δικογραφία [άρθρο 70Α του ΠΔ 18/1989] 159

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

[57] Ειδική Επιτροπή [άρθρο 72 ΠΔ 18/1989] 160

ΙΙ. Κανονισμός του Συμβουλίου της Επικρατείας Αριθμ. απόφ. 19/2013

Απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας σε Ολομέλεια και Συμβούλιο. Κωδικοποίηση
διατάξεων Κανονισμού του Συμβουλίου της Επικρατείας (υπ’ αριθ. 9/2008 και 17/2013
αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας σε Ολομέλεια και Συμβούλιο)

(ΦΕΚ Β΄ 2462/1.10.2013)

Επιμέλεια: Δημήτριος Θ. Πυργάκης, Πάρεδρος ΣτΕ

[1] Δικαιοδοτικό έργο 163

[2] Προδικασία 165

[3] Κύρια διαδικασία 174

[4] Επιτροπές 177

[5] Υπηρεσιακά καθήκοντα δικαστικών λειτουργών 179

[6] Αξιολόγηση δικαστικών λειτουργών 181

[7] Γραμματεία 184

[8] Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα - Βιβλία 190


ΙΙΙ. Ν 2717/1999

Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας

(ΦΕΚ Α΄ 97/17.5.1999)

Επιμέλεια: Γεώργιος Β. Κουκούτσης, Δικηγόρος, ΔΝ

Επικαιροποίηση: Στέλλα Χριστοφορίδου, Δικηγόρος, ΔΝ, Μέλος ΣΕΠ ΕΑΠ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 196

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΚΔΟΣΗ 201

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΕΚΔΟΣΗ 202

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Έκταση εφαρμογής των διατάξεων του Κώδικα

[1] Πεδίο εφαρμογής του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας [άρθρο 1 ΚΔΔ] 203

Δικαιοδοσία και αρμοδιότητα

[2] Δικαιοδοσία [άρθρα 2-4 ΚΔΔ] 212

[3] Δέσμευση διοικητικών δικαστηρίων από αποφάσεις άλλων δικαστηρίων
[άρθρα 5, 79 παρ. 1 περ. γ’, 197 παρ. 1 ΚΔΔ] 215

[4] Καθ’ ύλη αρμοδιότητα Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου
[άρθρο 6 παρ. 2 περ. β’, γ’, 3, 218 παρ. 1 ΚΔΔ] 219

[5] Καθ’ ύλη αρμοδιότητα Προέδρου Πρωτοδικών [άρθρο 6 παρ. 2 εδ. δ’ ΚΔΔ] 221

[6] Καθ’ ύλη αρμοδιότητα Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου
[άρθρα 6 παρ. 1, 245 παρ. 1, 268 παρ. 1 ΚΔΔ] 222

[7] Καθ’ ύλη αρμοδιότητα Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου [άρθρα 6 παρ. 6, 218 παρ. 1 ΚΔΔ] 225

[8] Καθ’ ύλη αρμοδιότητα Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου
[άρθρα 6 παρ. 2 εδ. α’, β’, 3, 5, 6, 218 παρ. 1 ΚΔΔ] 226

[9] Κατά τόπο αρμοδιότητα [άρθρο 7 ΚΔΔ] 229

[10] Διατήρηση αρμοδιότητας - Απαγόρευση παρέκτασης αρμοδιότητας [άρθρα 8, 9 ΚΔΔ] 231

[11] Κανονισμός αρμοδιότητας [άρθρο 10 ΚΔΔ] 232

[12] Παραπομπή υπόθεσης [άρθρο 11 ΚΔΔ] 233

[13] Έλλειψη δικαιοδοσίας ή αρμοδιότητας [άρθρα 12, 97 παρ. 2, 201 ΚΔΔ] 235

[14] Διαδικαστικές πράξεις εκτός έδρας [άρθρα 13, 41, 54, 62, 156 παρ. 2 ΚΔΔ] 237

Αποκλεισμός - Αποχή - Εξαίρεση

[15] Λόγοι αποκλεισμού και λόγοι ευπρέπειας Δικαστών και Δικαστικών Υπαλλήλων
[άρθρα 14, 15 παρ. 1, 22 ΚΔΔ] 238

[16] Δήλωση αποχής από δίκη [άρθρα 15-16, 20-21 ΚΔΔ] 240

[17] Αίτηση εξαίρεσης δικαστών [άρθρα 17-21 ΚΔΔ] 242

 

Διάδικοι

[18] Ικανότητα διαδίκου [άρθρα 23, 35, 128 παρ. 2 ΚΔΔ] 244

[19] Δικανική ικανότητα [άρθρα 24, 35 ΚΔΔ] 247

[20] Εκπροσώπηση και επιδόσεις προς το δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα, τις ενώσεις προσώπων
και τις ομάδες περιουσίας [άρθρα 25, 49 ΚΔΔ] 249

[21] Νομιμοποίηση νομίμων αντιπροσώπων και εκπροσώπων [άρθρα 26, 28 παρ. 2-4 ΚΔΔ] 251

[22] Δικολογική ικανότητα [άρθρα 27, 29, 263 ΚΔΔ] 252

[23] Νομιμοποίηση δικαστικών πληρεξουσίων [άρθρo 28 ΚΔΔ] 254

[24] Δικαστικοί πληρεξούσιοι του Δημοσίου και των άλλων ΝΠΔΔ [άρθρο 29 ΚΔΔ] 257

[25] Δικαστική πληρεξουσιότητα [άρθρα 30-32 ΚΔΔ] 259

Θεμελιώδεις δικονομικές αρχές

[26] Εφαρμογή ανακριτικού συστήματος [άρθρα 33-35, 89 ΚΔΔ] 262

[27] Διαδικαστικές αρχές [άρθρα 36-38 ΚΔΔ] 265

[28] Αιτιολογία και δημοσίευση της απόφασης [άρθρο 39 ΚΔΔ] 267

[29] Αρχές δικονομικής ισότητας και εκατέρωθεν ακρόασης [άρθρα 40-41 ΚΔΔ] 268

[30] Καλόπιστη διεξαγωγή της δίκης [άρθρα 42-43 ΚΔΔ] 270

Γενικά θέματα της διαδικασίας

[31] Ουσιώδη στοιχεία εκθέσεων [άρθρο 44 ΚΔΔ] 272

[32] Στοιχεία δικογράφων [άρθρα 45-46, 68, 73, 87, 251 ΚΔΔ] 274

[33] Επιδόσεις [άρθρα 47-49 ΚΔΔ] 279

[34] Επίδοση στην κατοικία ή στον χώρο εργασίας [άρθρα 50-52 ΚΔΔ] 284

[35] Επίδοση σε ειδικές περιπτώσεις [άρθρο 53 ΚΔΔ] 287

[36] Επίδοση στην αλλοδαπή και σε πρόσωπα άγνωστης διαμονής [άρθρο 54 ΚΔΔ] 288

[37] Θυροκόλληση [άρθρο 55 ΚΔΔ] 289

[38] Έκθεση επίδοσης [άρθρο 56 ΚΔΔ] 290

[39] Συντέλεση επίδοσης [άρθρο 57 ΚΔΔ] 293

[40] Αντίκλητος [άρθρα 58-59 ΚΔΔ] 294

[41] Προθεσμίες [άρθρα 60-61, 280-282 ΚΔΔ] 296

[42] Δικονομικές ακυρότητες [άρθρο 62 ΚΔΔ] 299

Ένδικα βοηθήματα

[43] Προσφυγή [άρθρα 63, 70 ΚΔΔ] 302

[44] Νομιμοποίηση [άρθρα 64-65, 68 ΚΔΔ] 306

[45] Προθεσμία προσφυγής [άρθρο 66 ΚΔΔ] 309

[46] Διακοπή προθεσμίας προσφυγής λόγω άσκησης διοικητικής προσφυγής [άρθρο 67 ΚΔΔ] 311

[47] Αίτημα προσφυγής [άρθρο 68 παρ. 2 ΚΔΔ] 313

[48] Ανασταλτικό αποτέλεσμα [άρθρο 69 ΚΔΔ] 314

[48Α] Παραδεκτή η άσκηση δεύτερης προσφυγής όταν η πρώτη απορρίφθηκε
για λόγους τυπικούς [άρθρο 70 ΚΔΔ] 316

[49] Αγωγή [άρθρα 71-78 ΚΔΔ] 317

[50] Εξουσία δικαστηρίου σε περίπτωση προσφυγής [άρθρο 79 ΚΔΔ] 332

[51] Εξουσία δικαστηρίου σε περίπτωση αγωγής [άρθρο 80 ΚΔΔ] 337

Ένδικα μέσα

[52] Διακρίσεις ένδικων μέσων [άρθρα 81-82, 88, 99 ΚΔΔ] 339

[53] Γενικές διατάξεις περί ενδίκων μέσων [άρθρα 83-87 ΚΔΔ] 341

[54] Ανακοπή ερημοδικίας [άρθρα 89-91 ΚΔΔ] 345

[55] Έφεση [άρθρα 92-99 ΚΔΔ] 347

[56] Αντέφεση [άρθρο 100 ΚΔΔ] 356

[57] Αίτηση αναθεώρησης [άρθρα 101-105 ΚΔΔ] 358

[58] Αίτηση επανάληψης της διαδικασίας [άρθρο 105 Α ΚΔΔ] 361

[59] Τριτανακοπή [άρθρα 106-108 ΚΔΔ] 363

[60] Αίτηση διόρθωσης ή ερμηνείας της απόφασης [άρθρα 109-111 ΚΔΔ] 366

Παρέμβαση

[61] Κύρια παρέμβαση [άρθρα 112, 114 ΚΔΔ] 370

[62] Πρόσθετη παρέμβαση [άρθρα 113, 114, 223, 255 ΚΔΔ] 372

Ομοδικία - Συνάφεια

[63] Δυνητική ομοδικία [άρθρα 115, 121, 125, 227 παρ. 1 ΚΔΔ] 375

[64] Αναγκαστική ομοδικία [άρθρα 116-121, 227 παρ. 1 ΚΔΔ] 378

[65] Συνάφεια [άρθρα 122-123, 227 παρ. 1 ΚΔΔ] 381

Αντικειμενική σώρευση - Συνεκδίκαση

[66] Αντικειμενική σώρευση [άρθρο 124 ΚΔΔ] 383

[67] Συνεκδίκαση [άρθρο 125 ΚΔΔ] 384

Προδικασία

[68] Άσκηση ενδίκων βοηθημάτων [άρθρο 126 ΚΔΔ] 385

[69] Άσκηση ενδίκων μέσων [άρθρο 126 ΚΔΔ] 387

[70] Η έκτακτη διαδικασία της αποδοχής, της απόρριψης ή της παραπομπής ενδίκων
βοηθημάτων ή μέσων [άρθρο 126 Α, 126 Β ΚΔΔ] 388

[71] Ορισμός δικασίμου και αίτηση επιτάχυνσης - προτίμησης [άρθρα 127-127 Α ΚΔΔ] 391

[72] Επιδόσεις στην προδικασία [άρθρο 128-128 Α ΚΔΔ] 393

[73] Υποχρεώσεις της Διοίκησης [άρθρο 129 ΚΔΔ] 396

[74] Πρόσβαση στα στοιχεία της δικογραφίας [άρθρο 130 ΚΔΔ] 398

[75] Πρόσθετοι λόγοι [άρθρο 131 ΚΔΔ] 400

Κύρια διαδικασία

[76] Ενέργειες γραμματείας [άρθρο 132 ΚΔΔ] 402

[77] Ενέργειες δικαστή που προεδρεύει κατά τη συνεδρίαση [άρθρα 133, 135 παρ. 1, 137 παρ. 2, 139 ΚΔΔ] 403

[78] Συζήτηση [άρθρα 134, 137 ΚΔΔ] 405

[79] Αναβολή της συζήτησης [άρθρα 135-136 ΚΔΔ] 406

[80] Υπομνήματα [άρθρο 138 ΚΔΔ] 409

[81] Πρόσκληση για συμπλήρωση τυπικών παραλείψεων [άρθρο 139 Α ΚΔΔ] 411

[82] Διακοπή της δίκης [άρθρο 140 ΚΔΔ] 412

[83] Επανάληψη της δίκης [άρθρο 141 ΚΔΔ] 415

[84] Γενικά οι λόγοι κατάργησης της δίκης [άρθρο 142 ΚΔΔ] 418

[85] Ειδικά ο λόγος της κατάργησης της δίκης λόγω παραίτησης από ένδικο βοήθημα ή μέσο
[άρθρο 143 ΚΔΔ] 420

Απόδειξη

[86] Γενικές διατάξεις περί απόδειξης [άρθρα 144-148, 150 ΚΔΔ] 422

[87] Διοικητικός φάκελος [άρθρο 149 ΚΔΔ] 428

[88] Προαπόδειξη [άρθρο 150 ΚΔΔ] 429

[89] Συμπληρωματική απόδειξη [άρθρα 151-153 ΚΔΔ] 431

[90] Συντηρητική απόδειξη [άρθρο 154 ΚΔΔ] 433

[91] Προδικαστικές αποφάσεις αναζήτησης στοιχείων, διοικητικού επανελέγχου,
διενέργειας αριθμητικών υπολογισμών [άρθρο 155 ΚΔΔ] 434

[92] Αυτοψία [άρθρα 156-158 ΚΔΔ] 435

[93] Πραγματογνωμοσύνη [άρθρα 159-168 ΚΔΔ] 437

[94] Έγγραφα [άρθρα 169-176 ΚΔΔ] 442

[95] Ομολογία ιδιώτη διαδίκου [άρθρο 177 ΚΔΔ] 448

[96] Εξηγήσεις των διαδίκων [άρθρο 178 ΚΔΔ] 449

[97] Μάρτυρες [άρθρα 179-185 ΚΔΔ] 450

[98] Δικαστικά τεκμήρια [άρθρο 186 ΚΔΔ] 456

Απόφαση και πρακτικά

[99] Διακρίσεις δικαστικών αποφάσεων [άρθρα 187, 192, 196, 199 ΚΔΔ] 457

[100] Διαδικασία έκδοσης δικαστικής απόφασης [άρθρα 188-189, 191, 194, 195 παρ. 1 ΚΔΔ] 461

[101] Περιεχόμενο δικαστικής απόφασης [άρθρα 189 παρ. 2, 190, 191 παρ. 1, 39 ΚΔΔ] 464

[102] Πρακτικά [άρθρα 193, 195 παρ. 2 ΚΔΔ] 465

[103] Δεδικασμένο [άρθρο 197 ΚΔΔ] 466

[104] Υποχρέωση συμμόρφωσης [άρθρο 198 ΚΔΔ] 468

[105] Η αναστολή εκτέλεσης διοικητικής πράξης [άρθρα 200-202 ΚΔΔ] 469

[106] Προδικασία - Κύρια διαδικασία - Απόφαση [άρθρα 203-205, 209 ΚΔΔ] 474

[107] Η εκτέλεση φορολογικής ή τελωνειακής πράξης [άρθρα 205 Α ΚΔΔ] 477

[108] Η αναστολή εκτέλεσης δικαστικής απόφασης [άρθρα 206-208 ΚΔΔ] 478

[109] Η αναστολή εκτέλεσης δικαστικής απόφασης επί φορολογικής ή τελωνειακής διαφοράς
[άρθρο 209 Α ΚΔΔ] 479

[110] Προσωρινή διαταγή [άρθρο 204 παρ. 3 ΚΔΔ] 480

[111] Προσωρινή ρύθμιση κατάστασης [άρθρο 210 ΚΔΔ] 481

[112] Προσωρινή επιδίκαση απαίτησης [άρθρα 211-215 ΚΔΔ] 482

ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ: ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Διαδικασία διαφορών διοικητικής εκτέλεσης

[113] Ανακοπή [άρθρα 216-230 ΚΔΔ] 484

[114] Επιβολή προσωπικής κράτησης [άρθρα 231-243 ΚΔΔ] 490

Διαδικασία εκλογικών διαφορών

[115] Ένσταση [άρθρα 244-252 ΚΔΔ] 491

[116] Προδικασία [άρθρα 253 ΚΔΔ] 493

[117] Κύρια διαδικασία [άρθρα 254-255, 257 ΚΔΔ] 495

[118] Αντένσταση [άρθρο 256 ΚΔΔ] 497

[119] Δικαστικός έλεγχος και εξουσία του δικαστηρίου [άρθρο 258 ΚΔΔ] 498

[120] Δικαστική απόφαση και ένδικα μέσα [άρθρα 259 παρ. 3-6, 260-261, 264 παρ. 3 ΚΔΔ] 499

[121] Διαφορές που αναφύονται κατά την εκλογική διαδικασία στα ΝΠΔΔ [άρθρα 267-272 ΚΔΔ] 500

ΤΡIΤΟ ΜΕΡΟΣ: ΔΑΠAΝΕΣ ΤΗΣ ΔIΚΗΣ

[122] Δικαστικό ένσημο [άρθρα 274, 276 ΚΔΔ] 504

[123] Καταλογισμός δικαστικών εξόδων [άρθρο 275 ΚΔΔ] 506

[124] Παράβολο [άρθρο 277 ΚΔΔ] 507

ΤΕΤΑΡΤΟ ΜΕΡΟΣ: ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

[125] Μεταβατικές, τελικές, καταργούμενες διατάξεις και έναρξη ισχύος [άρθρα 278-285 ΚΔΔ] 511

[125Α] Ν 4055/2012 [άρθρα 53-58 ΚΔΔ] 513

IV. ΠΔ 40/2013

Ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων, ηλεκτρονική χορήγηση
σχετικών πιστοποιητικών και λοιπών εγγράφων στο Συμβούλιο
της Επικρατείας και στα Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια

(ΦΕΚ Α΄ 75/22.3.2013)

Επιμέλεια: Δημήτριος Θ. Πυργάκης, Πάρεδρος ΣτΕ

[1] Διαδικασία ηλεκτρονικής κατάθεσης 521

[2] Αρμοδιότητες 523


V. Ν 4700/2020

Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο

(ΦΕΚ Α΄ 127/29.6.2020)

Επιμέλεια: Στέλλα Χριστοφορίδου, Δικηγόρος, ΔΝ

[1] Δικαιοδοσία 527

[2] Θεμελιώδεις δικονομικές αρχές 529

[3] Διασφάλιση της αμεροληψίας του δικαστηρίου 531

[4] Ικανότητα διαδίκου και δικανική ικανότητα 533

[5] Δικολογική ικανότητα 534

[6] Παρέμβαση 536

[7] Ομοδικία 537

[8] Μεταβολές στο πρόσωπο των διαδίκων 539

[9] Άσκηση ενδίκων βοηθημάτων και μέσων 540

[10] Δικόγραφα 541

[11] Εκθέσεις 542

[12] Επιδόσεις 543

[13] Παραίτηση 546

[14] Δικονομικές προθεσμίες 547

[15] Δικονομικές ακυρότητες 548

[16] Προδικασία 549

[17] Ένδικο βοήθημα της έφεσης 556

[18] Αίτηση καταλογισμού 559

[19] Αγωγή 561

[20] Ανακοπή εκτέλεσης 563

[21] Ανακοπή 565

[22] Δίκαιη ικανοποίηση 566

[23] Δίκη επί παραπομπών στην Ολομέλεια 568

[24] Αίτηση αναίρεσης 569

[25] Αίτηση αναθεώρησης 572

[26] Ανακοπή ερημοδικίας 574

[27] Τριτανακοπή 575

[28] Αίτηση επανάληψης διαδικασίας 576

[29] Συζήτηση 577

[30] Απόδειξη 581

[31] Απόφαση 588

[32] Διαφορές από τον προσυμβατικό έλεγχο 596

[33] Ηλεκτρονικές διαδικασίες 601

[34] Ρυθμίσεις για τη γενική επιτροπεία της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου 603


VI. ΝΔ 356/1974

Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ)

(ΦΕΚ Α΄ 90/5.4.1974)

Επιμέλεια: Ευαγγελία Β. Γαλάνη, Δικηγόρος, ΜΔ Δημοσίου Δικαίου

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 606

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΕΚΔΟΣΗ 606

ΚΕΦAΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

[1] Είσπραξη δημοσίων εσόδων [άρθρο 1] 607

[2] Όργανα είσπραξης - Νόμιμος τίτλος [άρθρο 2] 608

[3] Καταβολή χρεών [άρθρο 3] 612

[4] Ατομική ειδοποίηση [άρθρο 4] 613

[5] Ληξιπρόθεσμα χρέη [άρθρο 5] 615

[6] Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής [άρθρο 6] 617

[7] Χρόνος λήψεως αναγκαστικών μέτρων [άρθρο 7] 620

[8] Λήψη μέτρων για μη ληξιπρόθεσμα χρέη [άρθρο 8] 621

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Α΄ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

[9] Απαρίθμηση αναγκαστικών μέτρων [άρθρο 9] 622

Β΄ ΚΑΤΑΣΧΕΣΙΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΟΥ

[10] Ενέργεια κατάσχεσης κινητών στα χέρια του οφειλέτη [άρθρο 10] 625

[11] Εξουσίες του ενεργούντος κατάσχεση κινητών στα χέρια του οφειλέτη [άρθρο 11] 627

[12] Πλείονες κατασχέσεις [άρθρο 12] 628

[13] Συνέπειες κατάσχεσης κινητών [άρθρο 13] 629

[14] Κατάσχεση νομισμάτων και χρεογράφων [άρθρο 14] 630

[15] Μεσεγγύηση κατασχεθέντων κινητών - Φύλαξη [άρθρο 15] 631

[16] Ασυγκόμιστοι καρποί [άρθρο 16] 633

[17] Ακατάσχετα [άρθρο 17] 634

[18] Περιορισμοί κατά την κατάσχεση [άρθρο 18] 637

[19] Πρόγραμμα πλειστηριασμού [άρθρο 19] 638

[20] Δημοσιότητα προγράμματος πλειστηριασμού [άρθρο 20] 641

[21] Ενέργεια του πλειστηριασμού [άρθρο 21] 642

[22] Διαίρεση πλειστηριαζομένων – Έκθεση πλειστηριασμού [άρθρο 22] 643

[23] Περιπτώσεις οριστικής κατακύρωσης [άρθρο 23] 643

[24] Προσωρινή κατακύρωση και έγκριση [άρθρο 24] 644

[25] Επανάληψη πλειστηριασμού [άρθρο 25] 644

[26] Ενέργειες σε περίπτωση αναστολής ή ματαίωσης πλειστηριασμού [άρθρο 26] 645

[27] Αναπλειστηριασμός [άρθρο 27] 645

[28] Αναγγελίες [άρθρο 28] 645

[29] Ενέργειες μετά την οριστική κατακύρωση [άρθρο 29] 646

Γ΄ ΚΑΤΑΣΧΕΣΙΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΡΙΤΟΥ

[30] Κατάσχεση εις χείρας τρίτων [άρθρο 30] 647

[31] Κατασχέσεις στα χέρια πιστωτικών ιδρυμάτων [άρθρο 30Α] 648

[32] Ειδικότερα ζητήματα αναφορικά με τις κατασχέσεις στα χέρια πιστωτικών ιδρυμάτων [άρθρο 30Β] 649

[33] Ακατάσχετα εις χείρας τρίτων [άρθρο 31] 650

[34] Δήλωση τρίτου [άρθρο 32] 651

[35] Συνέπειες μη υποβολής δήλωσης [άρθρο 33] 652

[36] Ανακοπή κατά της δήλωσης του τρίτου [άρθρο 34] 652

Δ΄ ΚΑΤΑΣΧΕΣΙΣ ΕΠΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΠΛΟΙΩΝ Ή ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΤΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΟΥ

[37] Κατάσχεση ακινήτων [άρθρο 35] 653

[38] Επιβολή της κατάσχεσης [άρθρο 36] 654

[39] Υποβολή και κοινοποίηση της έκθεσης κατάσχεσης [άρθρο 37] 655

[40] Συνέπειες κατάσχεσης [άρθρο 38] 655

[41] Πρώτη προσφορά [άρθρο 39] 656

[42] Μεσεγγυούχος [άρθρο 40] 657

[43] Πρόγραμμα πλειστηριασμού [άρθρο 41] 657

[44] Τόπος πλειστηριασμού [άρθρο 42] 659

[45] Πλειστηριασμός [άρθρο 43] 659

[46] Κατακύρωση στο Δημόσιο [άρθρο 44] 660

[47] Κατάθεση πλειστηριάσματος [άρθρο 45] 660

[48] Δίωξη υπερθεματιστών - Αναπλειστηριασμός [άρθρο 46] 661

[49] Αίρεση για την κατακύρωση [άρθρο 47] 662

[50] Κατάσχεση πλοίου [άρθρο 48] 662

[51] Πρόγραμμα πλειστηριασμού [άρθρο 49] 663

[52] Κατάσχεση αλλοδαπού πλοίου [άρθρο 50] 663

[53] Κατάσχεση αεροσκάφους [άρθρο 51] 664

[54] Πρόγραμμα πλειστηριασμού αεροσκάφους [άρθρο 52] 664

[55] Κατάσχεση αλλοδαπού αεροσκάφους [άρθρο 53] 664

Ε΄ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΡΙΤΩΝ - ΑΝΑΓΓΕΛΙΕΣ - ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ

[56] Ανακοίνωση πλειστηριασμών που επισπεύδονται από τρίτους [άρθρο 54] 665

[57] Αναγγελίες Δημοσίου [άρθρο 55] 665

[58] Υπερθεματισμός Δημοσίου [άρθρο 56] 667

[59] Αναγγελίες τρίτων [άρθρο 57] 667

[60] Ανακοπή κατά του πίνακα κατατάξεως [άρθρο 58] 667

[61] Έφεση [άρθρο 59] 668

[62] Αναίρεση [άρθρο 60] 668

[63] Κατάταξη Δημοσίου [άρθρο 61] 668

[64] Πτώχευση [άρθρο 62] 669

[65] Ρύθμιση χρεών πτωχών οφειλετών του Δημοσίου [άρθρο 62Α] 670

ΣΤ’ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΡΑΤΗΣΗ 672

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: ΑΝΑΚΟΠΕΣ

[66] Ανακοπές από τον οφειλέτη [άρθρο 73] 673

[67] Ανακοπές τρίτου [άρθρο 74] 676

[68] Παράλειψη και ακυρότητες πράξεων εκτέλεσης [άρθρο 75] 677

[68Α] Παραλείψεις και ακυρότητες στη διαδικασία απόκτησης νόμιμου τίτλου [άρθρο 75Α] 677

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΕΞΟΔΑ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ

[69] Έξοδα και δικαιώματα εκτέλεσης [άρθρο 76] 678

[70] Εκκαθάριση και προσδιορισμός εξόδων εκτέλεσης [άρθρο 77] 678

[71] Καταβολή εξόδων εκτέλεσης [άρθρο 78] 679

[72] Καταβολή εξόδων εκτέλεσης σε περίπτωση αναστολής [άρθρο 79] 679

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

[73] Ευθύνες σχετικά με τη βεβαίωση [άρθρο 80] 680

[74] Ευθύνες αστυνομικών οργάνων [άρθρο 81] 680

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ: ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΝ

[75] Διάκριση ληξιπρόθεσμων οφειλών σε εισπράξιμες και ανεπίδεκτες είσπραξης [άρθρο 82] 681

[76] Διαγραφή των οφειλών προς το Δημόσιο [άρθρο 82Α] 682

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ: ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ

[77] Ενέργειες και αποτελέσματα συμψηφισμού [άρθρο 83] 683

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ: ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

[78] Κοινοποιήσεις [άρθρο 84] 685

[79] Εκπροσώπηση του Δημοσίου [άρθρο 85] 685

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ: ΕΓΓΥΗΤΕΣ - ΜΙΣΘΩΤΕΣ - ΥΠΟΜΙΣΘΩΤΕΣ

[80] Εγγυητές [άρθρο 86] 687

[81] Ευθύνη υπομισθωτών [άρθρο 87] 687

[82] Δικαιώματα μισθωτών - Υπομισθωτών [άρθρο 88] 687

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

[83] Εφαρμογή διατάξεων της Πολιτικής Δικονομίας [άρθρο 89] 688

[84] Ατέλεια δικογράφων [άρθρο 90] 688

[85] Έσοδα τρίτων [άρθρο 91] 688

[86] Αναπροσαρμογή ποσών και ποσοστών [άρθρο 92] 688

[87] Διαχρονικό δίκαιο [άρθρο 93] 689

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ: ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

[88] Τελικές Διατάξεις [άρθρο 94] 690

[89] Έναρξη ισχύος [άρθρο 95] 690

[90] Ηλεκτρονικό κατασχετήριο [Πολ 1257/6.12.2013 (ΦΕΚ Β΄ 3099/6.12.2013)] 690

[91] Διάκριση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο σε εισπράξιμες και ανεπίδεκτες είσπραξης -
Εκχώρηση αρμοδιοτήτων Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων
[Πολ 1259/9.12.2013 (ΦΕΚ Β΄ 3119/9.12.2013), άρθρα 1, 4, 6] 696

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 699

Back to Top