ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ

Περιλαμβάνει συμπλήρωμα για τα ναρκωτικά ενημερωμένο με το Ν 4139/2013

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 20€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 53,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 14335
Παπανδρέου Π.
Αναγνωστόπουλος Η.
Τρύφωνα Ε.

Το έργο «Διαγράμματα Ειδικών Ποινικών Νόμων» αποτελεί μια καταγραφή των ζητημάτων που ανακύπτουν από την ερμηνεία και την εφαρμογή των κυριότερων ειδικών ποινικών νόμων, οι οποίοι απεικονίζονται διαγραμματικά, ταξινομημένοι σε ιδιαίτερες θεματικές ενότητες. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνονται 66 χρηστικοί πίνακες αναφορικά με: φορολογικά αδικήματα, διαφθορά, επιταγή, κοινοτική απάτη, καταχραστές του δημοσίου, λαθρεμπορία, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, πόθεν έσχες, προσωπικά δεδομένα, ναρκωτικά, όπλα, αλλοδαπούς, χρηματιστήριο, ασφαλιστικές εισφορές, εργασία, ενδοοικογενειακή βία, ποινική ευθύνη Υπουργών, αθλητισμό και δασικά αδικήματα.

Τα «Διαγράμματα Ειδικών Ποινικών Νόμων» περιλαμβάνουν επίσης ένα παράρτημα νομολογίας στο οποίο παρατίθενται όλες –39 στον αριθμό, αυτούσιες στο κείμενό τους μαζί με περίληψη– οι αποφάσεις της Ολομελείας του Αρείου Πάγου, εκδοθείσες από το έτος 1950 μέχρι σήμερα, οι οποίες αφορούν στις υπό εξέταση θεματικές ενότητες, ταξινομημένες και αυτές αντιστοίχως ανά ενότητα και συνοδευόμενες από αυτοτελές αλφαβητικό ευρετήριο.

Τα «Διαγράμματα Ειδικών Ποινικών Νόμων» φιλοδοξούν, διαμέσου μιας επίπονης προσπάθειας τιθάσευσης μιας ύλης ιδιαίτερα εκτενούς, νομοθετικά δυσχερούς, θεωρητικά ελκυστικής και πρακτικά σημαντικής, να υλοποιήσουν δύο επιμέρους στόχους: α) τη διαγραμματική απεικόνιση των κυριότερων ειδικών ποινικών νόμων προς την κατεύθυνση της καλύτερης εντύπωσης αυτών, ιδιαίτερα χρήσιμης για τους φοιτητές των Νομικών Σχολών και τους υποψηφίους για εισαγωγή στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και β) την επιβοήθηση του έργου των εφαρμοστών του δικαίου, αποτελώντας ένα εύχρηστο και ευέλικτο βοήθημα στα ζητήματα πρακτικής εφαρμογής των ειδικών ποινικών νόμων, στο πλαίσιο της δικαστηριακής καθημερινότητας.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ  
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ 
[1] Αδίκημα φοροδιαφυγής για την παράλειψη υποβολής ή την υποβολή ανακριβούς δήλωσης στη φορολογία εισοδήματος [άρθρο 17 Ν 2523/1997 - Ουσιαστικό δίκαιο]Σελ. 3
[2] Αδίκημα φοροδιαφυγής για μη απόδοση ή ανακριβή απόδοση ΦΠΑ και παρακρατούμενων φόρων, τελών ή εισφορών [άρθρο 18 Ν 2523/1997 - Ουσιαστικό δίκαιο]Σελ. 5
[3] Αδίκημα φοροδιαφυγής για πλαστά, εικονικά ή νοθευμένα φορολογικά στοιχεία, καθώς και για μη εφαρμογή διατάξεων του ΚΒΣ [άρθρο 19 Ν 2523/1997 - Ουσιαστικό δίκαιο]Σελ. 7
[4] Μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο [άρθρο 25 Ν 1882/1990 - Ουσιαστικό δίκαιο]Σελ. 9
[5] Φορολογικά αδικήματα - Δικονομικό δίκαιοΣελ. 11
ΔΙΑΦΘΟΡΑ 
[6] Ενεργητική και παθητική δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα [άρθρο πέμπτο Ν 3560/2007] - ΜΕΡΟΣ Α'Σελ. 13
[7] Προσφορά για άσκηση επιρροής [άρθρο έκτο Ν 3560/2007] - ΜΕΡΟΣ Β'Σελ. 15
[8] Λοιπά αδικήματα / Δικονομικές ρυθμίσεις / Ευθύνη νομικών προσώπων [άρθρα τρίτο, τέταρτο, όγδοο, ένατο-δωδέκατο Ν 3560/2007] - ΜΕΡΟΣ Γ'Σελ. 16
[9] Παθητική δωροδοκία - Eνεργητική δωροδοκία υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των Κρατών - Μελών της ΕΕ [άρθρα 2, 3 Ν 2802/2000] - ΜΕΡΟΣ Δ'Σελ. 17
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΠΑΤΗ 
[10] Απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων [άρθρα τέταρτο και πέμπτο Ν 2803/2000]Σελ. 19
ΕΠΙΤΑΓΗ 
[11] Έκδοση ακάλυπτης επιταγής [άρθρο 79 Ν 5960/1933]Σελ. 21
ΚΑΤΑΧΡΑΣΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
[12] Περί αυξήσεως των ποινών των προβλεπομένων διά τους καταχραστάς του Δημοσίου [άρθρο 1 Ν 1608/1950]Σελ. 23
ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ 
[13] Ν 2960/2001 - ΜΕΡΟΣ Α' [άρθρα 155, 157]Σελ. 25
[14] Ν 2960/2001 - ΜΕΡΟΣ Β' [άρθρα 158-160 - Δικονομικό δίκαιο]Σελ. 27
ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
[15] Βασικά αδικήματα - Εγκληματικές δραστηριότητες [άρθρα 2, 3, 45, 46 Ν 3691/2008] - ΜΕΡΟΣ Α'Σελ. 29
[16] Δέσμευση και απαγόρευση εκποίησης περιουσιακών στοιχείων [άρθρο 48 Ν 3691/2008] - ΜΕΡΟΣ Β'Σελ. 31
ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ 
[17] Παράνομος πλουτισμός - Μη υποβολή ή υποβολή ανακριβούς δήλωσης [άρθρα 1, 4, 6 Ν 3213/2003] - ΜΕΡΟΣ Α'Σελ. 33
[18] Λοιπά αδικήματα [άρθρα 5, 7, 8 Ν 3213/2003] - ΜΕΡΟΣ Β'Σελ. 35
[19] Ουσιαστικές, δικονομικές και διοικητικές ρυθμίσεις [άρθρα 9-13 Ν 3213/2003] - ΜΕΡΟΣ Γ'Σελ. 36
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 
[20] Παράλειψη γνωστοποίησης [άρθρο 22 παρ. 1 Ν 2472/1997] - ΜΕΡΟΣ Α'Σελ. 37
[21] Διατήρηση αρχείου ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων χωρίς άδεια [άρθρο 22 παρ. 2 Ν 2472/1997] - ΜΕΡΟΣ Β'Σελ. 39
[22] Παράνομη διασύνδεση αρχείων [άρθρο 22 παρ. 3 Ν 2472/1997] - ΜΕΡΟΣ Γ'Σελ. 40
[23] Παράνομη επέμβαση σε προσωπικά δεδομένα [άρθρο 22 παρ. 4 Ν 2472/1997] - ΜΕΡΟΣ Δ'Σελ. 41
[24] Μη συμμόρφωση σε απόφαση της Αρχής και σε δικαστική απόφαση προσωρινής προστασίας [άρθρο 22 παρ. 5 Ν 2472/1997] - ΜΕΡΟΣ Ε'Σελ. 43
[25] Παράβαση καθήκοντος από μέλος της Αρχής [άρθρο 18 παρ. 4 Ν 2472/1997] - ΜΕΡΟΣ ΣΤ'Σελ. 44
[26] Δικονομικά ζητήματα [άρθρο 22 παρ. 10-14 Ν 2472/1997] - ΜΕΡΟΣ Ζ'Σελ. 45
[27] Τομέας ηλεκτρονικών επικοινωνιών [άρθρο 15 Ν 3471/2006] - ΜΕΡΟΣ Η'Σελ. 46
ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ 
[28] Βασικά εγκλήματα - Διακεκριμένες περιπτώσεις [άρθρα 20, 21, 23, 23Α, 26, 28, 33-35, 37 Ν 3459/2006] - ΜΕΡΟΣ Α'Σελ. 47
[29] Χρήση ναρκωτικών ουσιών [άρθρα 29, 30 Ν 3459/2006] - ΜΕΡΟΣ Β'Σελ. 49
[30] Κατάχρηση ιδιότητας ιατρών και φαρμακοποιών [άρθρα 22, 26 Ν 3459/2006] - ΜΕΡΟΣ Γ'Σελ. 50
[31] Πρόκληση και διαφήμιση [άρθρο 24 Ν 3459/2006] - ΜΕΡΟΣ Δ'Σελ. 52
[32] Οδήγηση μεταφορικών μέσων [άρθρο 25 Ν 3459/2006] - ΜΕΡΟΣ Ε'Σελ. 53
[33] Δικονομικές διατάξεις [άρθρα 41-43 Ν 3459/2006] - ΜΕΡΟΣ ΣΤ'Σελ. 54
ΟΠΛΑ - ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ - ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΑ 
[34] Παράνομη οπλοκατοχή [άρθρα 7, 8, 17 Ν 2168/1993] - ΜΕΡΟΣ Α'Σελ. 55
[35] Μετατροπή - παραλλαγή - απάλειψη - παραποίηση όπλου [άρθρο 7 παρ. 8 Ν 2168/1993] - ΜΕΡΟΣ Β'Σελ. 58
[36] Παράνομη οπλοφορία - οπλοχρησία [άρθρα 10, 14, 17 Ν 2168/1993] - ΜΕΡΟΣ Γ'Σελ. 59
[37] Εισαγωγή από το εξωτερικό - Εξαγωγή/Επαναεξαγωγή - Εξαγωγή/Επανεξαγωγή υλικού με στρατιωτικό προορισμό [άρθρα 2, 3, 3α Ν 2168/1993] - ΜΕΡΟΣ Δ'Σελ. 61
[38] Διαμετακόμιση όπλων μέσω Ελληνικής Επικράτειας, Διαμεσολάβηση - Μεσιτεία [άρθρα 4, 4α Ν 2168/1993] - ΜΕΡΟΣ Ε'Σελ. 63
[39] Κατασκευή στο εσωτερικό [άρθρο 5 Ν 2168/1993] - ΜΕΡΟΣ ΣΤ'Σελ. 64
[40] Εμπορία - Διάθεση [άρθρο 6 Ν 2168/1993] - ΜΕΡΟΣ Ζ'Σελ. 66
[41] Λοιπά αδικήματα - Διακεκριμένες περιπτώσεις [άρθρα 7, 9, 12, 13, 15 Ν 2168/1993] - ΜΕΡΟΣ Η'Σελ. 68
[42] Όπλα από αστυνομικούς - Ποινικά αδικήματα [άρθρο 6 Ν 3169/2003] - ΜΕΡΟΣ Θ'Σελ. 70
ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ 
[43] Παράνομη είσοδος αλλοδαπού καταχωρημένου στον κατάλογο ανεπιθύμητων αλλοδαπών [άρθρο 82 παρ. 4 Ν 3386/2005] - ΜΕΡΟΣ Α'Σελ. 71
[44] Παράνομη είσοδος και έξοδος από τη Χώρα [άρθρο 83 παρ. 1 Ν 3386/2005] - ΜΕΡΟΣ Β'Σελ. 73
[45] Υποχρεώσεις εργοδοτών και εργαζομένων υπηκόων τρίτων Χωρών [άρθρο 86 Ν 3386/2005] - ΜΕΡΟΣ Γ'Σελ. 74
[46] Υποχρεώσεις λοιπών ιδιωτών και υπαλλήλων [άρθρο 87 Ν 3386/2005] - ΜΕΡΟΣ Δ'Σελ. 75
[47] Υποχρεώσεις μεταφορέων [άρθρο 88 Ν 3386/2005] - ΜΕΡΟΣ Ε'Σελ. 77
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ 
[48] Παραβίαση απορρήτου συναλλαγών [άρθρο 29 Ν 3340/2005] - ΜΕΡΟΣ Α'Σελ. 79
[49] Χειραγώγηση της αγοράς [άρθρο 30 Ν 3340/2005] - ΜΕΡΟΣ Β'Σελ. 80
[50] Δικονομικό δίκαιο [άρθρο 31 Ν 3340/2005] - ΜΕΡΟΣ Γ'Σελ. 81
[51] Πλαστογραφία κινητών αξιών [άρθρο 1 Ν 1960/1991] - ΜΕΡΟΣ Δ'Σελ. 82
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
[52] 'Αρθρα 1, 2 ΑΝ 86/1967, 33 Ν 3346/2005Σελ. 83
ΕΡΓΑΣΙΑ 
[53] Υπερημερία εργατικών αποδοχών [άρθρο μόνο ΑΝ 690/1945]Σελ. 85
ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ 
[54] Ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη, Ενδοοικογενειακή παράνομη βία και απειλή [άρθρα 6, 7 Ν 3500/2006] - ΜΕΡΟΣ Α'Σελ. 87
[55] Ενδοοικογενειακή προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας, Παρακώλυση απονομής της δικαιοσύνης, Υποχρέωση τήρησης εχεμύθειας [άρθρα 9, 10, 20 Ν 3500/2006] - ΜΕΡΟΣ Β'Σελ. 88
[56] Δικονομικές διατάξεις [άρθρα 16-19 Ν 3500/2006] - ΜΕΡΟΣ Γ'Σελ. 89
ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ 
[57] Προδικασία [άρθρα 1-11 Ν 3126/2003] - ΜΕΡΟΣ Α'Σελ. 91
[58] Κύρια διαδικασία [άρθρα 12-22 Ν 3126/2003] - ΜΕΡΟΣ B'Σελ. 95
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 
[59] Διάθεση εισιτηρίων αθλητικών συναντήσεων [άρθρο 41 Γ παρ. 7 Ν 2725/1999] - ΜΕΡΟΣ Α'Σελ. 97
[60] Υποχρεώσεις αθλητικών φορέων - Μέτρα αστυνόμευσης αθλητικών εκδηλώσεων [άρθρα 41 Δ παρ. 2-3 Ν 2725/1999] - ΜΕΡΟΣ Β'Σελ. 98
[61] Αδικήματα βίας με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις [άρθρο 41 ΣΤ παρ. 1-5 Ν 2725/1999] - ΜΕΡΟΣ Γ'Σελ. 99
[62] Αδικήματα βίας με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις - Δικονομικές ρυθμίσεις [άρθρα 41 ΣΤ παρ. 6-9 Ν 2725/1999] - ΜΕΡΟΣ Δ'Σελ. 101
[63] Ντόπινγκ αθλητών [άρθρο 128 Θ Ν 2725/1999] - ΜΕΡΟΣ Ε'Σελ. 103
[64] Ντόπινγκ ίππων [άρθρο 128 ΙΔ Ν 2725/1999] - ΜΕΡΟΣ ΣΤ'Σελ. 106
[65] Δωροδοκία - Δωροληψία για αλλοίωση αποτελέσματος αγώνα [άρθρο 132 Ν 2725/1999] - ΜΕΡΟΣ Ζ'Σελ. 108
ΔΑΣΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ 
[66] ΑΝ 1539/1938, ΝΔ 86/1969, Ν 998/1979, Ν 1892/1990Σελ. 111
 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ 1950-2012  
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑΣελ. 115
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣΣελ. 117
 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑΣελ. 119
ΕΠΙΤΑΓΗΣελ. 139
ΚΑΤΑΧΡΑΣΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣελ. 145
ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑΣελ. 149
ΝΑΡΚΩΤΙΚΑΣελ. 165
ΟΠΛΑ - ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ - ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΑΣελ. 171
ΑΛΛΟΔΑΠΟΙΣελ. 173
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑΣελ. 175
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣΣελ. 181
ΕΡΓΑΣΙΑΣελ. 185
ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝΣελ. 189
ΔΑΣΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑΣελ. 201
 
 
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝΣελ. 207
Back to Top