ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 47,25 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 18135
Σπυρίδωνος Α.
Τριανταφυλλάκης Γ.
  • Εκδοση: 3η 2021
  • Σχήμα: 21x28
  • Βιβλιοδεσία: Σκληρόδετη
  • Σελίδες: 432
  • ISBN: 978-960-654-971-7
  • ISBN: 978-960-654-971-7
  • Δείτε ένα απόσπασμα
  • Black friday εκδόσεις: 10%
Τα «Διαγράμματα Εταιρικού Δικαίου» αποτυπώνουν σχηματικά τη δομή όλων των εταιρικών μορφών (ΑΕ, ΙΚΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, αφανής εταιρία, κοινοπραξία και αστική εταιρία). Η νέα έκδοση περιλαμβάνει και διαγράμματα που αφορούν στους εταιρικούς μετασχηματισμούς (Ν 4601/2019). Το έργο αποτελεί ένα εύχρηστο εργαλείο σύντομης απεικόνισης των διαδικαστικών πρακτικών και ενεργειών για τη σύσταση /ίδρυσή τους και λειτουργίας τους.
Πρόλογος 3ης έκδοσης Σελ. VII
Πρόλογος 2ης έκδοσης Σελ. IX
Πρόλογος 1ης έκδοσης Σελ. XI
I. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Α) Στοιχεία ΑΕ και ορισμοί
[1] Βασικά χαρακτηριστικά Σελ. 3
[2] Ορισμοί Σελ. 3
[3] Επίλυση εταιρικών διαφορών Σελ. 4
Β) Ιδρυση της ΑΕ - Τροποποιήσεις του καταστατικού της
[4] Ίδρυση Σελ. 5
[5] Περιεχόμενο καταστατικού Σελ. 6
[6] Επωνυμία Σελ. 7
[7] Έδρα Σελ. 7
[8] Διάρκεια Σελ. 7
[9] Έλεγχος που διενεργείται κατά την ίδρυση της ΑΕ και τις εταιρικές μεταβολές Σελ. 8
[10] Πράξεις κατά το ιδρυτικό στάδιο - Ευθύνη ιδρυτών Σελ. 9
[11] Κήρυξη της ακυρότητας Σελ. 9
Γ) Δημοσιότητα
[12] Πράξεις και στοιχεία που υποβάλλονται σε δημοσιότητα στο Γ.Ε.ΜΗ. Σελ. 10
[13] Τρόπος πραγματοποίησης της δημοσιότητας Σελ. 11
[14] Στοιχεία εγγράφων Σελ. 12
Δ) Μετοχικό κεφάλαιο
[15] Κεφάλαιο Σελ. 13
[16] Κάλυψη κεφαλαίου Σελ. 13
[17] Εισφορές σε είδος και αποτίμησή τους Σελ. 14
[18] Δυνατότητα μη αποτίμησης των εταιρικών εισφορών Σελ. 15
[19] Μεταγενέστερη απόκτηση στοιχείων του ενεργητικού Σελ. 16
[20] Καταβολή και πιστοποίηση της καταβολής του κεφαλαίου Σελ. 17
[21] Μερική καταβολή του κεφαλαίου Σελ. 18
[22] Απαγόρευση απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής εισφοράς ή επιστροφής της εισφοράς Σελ. 19
[23] Είδη αύξησης Σελ. 19
[24] Έκτακτη αύξηση κεφαλαίου Σελ. 20
[25] Απόφαση και διαδικασία αύξησης κεφαλαίου Σελ. 21
[26] Δικαίωμα προτίμησης Σελ. 22
[27] Περιορισμός ή αποκλεισμός του δικαιώματος προτίμησης Σελ. 23
[28] Δυνατότητα μερικής κάλυψης του κεφαλαίου σε περιπτώσεις αύξησης Σελ. 24
[29] Μείωση κεφαλαίου Σελ. 24
[30] Προστασία δανειστών σε περίπτωση μείωσης κεφαλαίου Σελ. 25
[31] Ειδικοί τρόποι μείωσης του κεφαλαίου Σελ. 25
[32] Απόσβεση του κεφαλαίου Σελ. 26
E) Μετοχές και άλλοι τίτλοι εκδιδόμενοι από την ΑΕ
[33] Εκδιδόμενοι τίτλοι Σελ. 27
[34] Διαίρεση του κεφαλαίου σε μετοχές Σελ. 28
[35] Ονομαστική αξία μετοχών Σελ. 28
[36] Αρχή της ισότητας Σελ. 29
[37] Κοινές μετοχές Σελ. 29
[38] Προνομιούχες μετοχές Σελ. 30
[39] Εξαγοράσιμες μετοχές Σελ. 31
[40] Ονομαστικές μετοχές - Μετοχικοί τίτλοι Σελ. 32
[41] Μεταβίβαση των μετοχών με ειδική διαδοχή Σελ. 32
[42] Μεταβίβαση των μετοχών λόγω καθολικής διαδοχής Σελ. 33
[43] Δεσμευμένες μετοχές Σελ. 33
[44] Δικαίωμα προαίρεσης Σελ. 34
[45] Δικαίωμα της μειοψηφίας να ζητήσει την εξαγορά των μετοχών της από την εταιρεία Σελ. 34
[46] Δικαίωμα της μειοψηφίας για εξαγορά των μετοχών της από τον πλειοψηφούντα μέτοχο Σελ. 35
[47] Εξαγορά των μετοχών της μειοψηφίας από τον πλειοψηφούντα μέτοχο Σελ. 36
[48] Ίδιες μετοχές - πρωτότυπη κτήση Σελ. 37
[49] Ίδιες μετοχές - παράγωγη κτήση Σελ. 38
[50] Μεταχείριση των ιδίων μετοχών Σελ. 39
[51] Παροχή πιστώσεων κ.λπ. για απόκτηση ιδίων μετοχών Σελ. 40
[52] Αποκτήσεις ιδίων μετοχών κ.λπ. μέσω τρίτων Σελ. 41
[53] Κοινωνία επί μετοχών Σελ. 41
[54] Ενέχυρο και επικαρπία επί μετοχών Σελ. 42
[55] Κλοπή, απώλεια κ.λπ. του μετοχικού τίτλου Σελ. 42
[56] Έκδοση τίτλων κτήσης μετοχών Σελ. 43
[57] Απόκτηση ιδίων τίτλων κτήσης μετοχών Σελ. 44
[58] Άσκηση δικαιώματος Σελ. 44
[59] Γενικές διατάξεις Σελ. 45
[60] Όροι και πρόγραμμα ομολογιακού δανείου Σελ. 46
[61] Μεταβίβαση ομολογιών Σελ. 47
[62] Απόκτηση ομολογιών από την εκδότρια Σελ. 47
[63] Συνέλευση των ομολογιούχων Σελ. 48
[64] Εκπρόσωπος των ομολογιούχων Σελ. 49
[65] Καθήκοντα εκπροσώπου Σελ. 50
[66] Ευθύνη και αμοιβή του εκπροσώπου Σελ. 51
[67] Αντικατάσταση του εκπροσώπου Σελ. 51
[68] Γνωστοποιήσεις - Δημοσιότητα Σελ. 52
[69] Κοινό ομολογιακό δάνειο Σελ. 52
[70] Ομολογιακό δάνειο με ανταλλάξιμες ομολογίες Σελ. 52
[71] Ομολογιακό δάνειο με μετατρέψιμες ομολογίες Σελ. 53
[72] Ομολογίες με δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη Σελ. 53
[73] Ασφάλεια Σελ. 54
[74] Εφαρμοστέο Δίκαιο Σελ. 54
[75] Κοινοί ιδρυτικοί τίτλοι Σελ. 55
[76] Εξαιρετικοί ιδρυτικοί τίτλοι Σελ. 55
ΣΤ) Διοικητικό συμβούλιο
[77] Γενικές διατάξεις για το ΔΣ Σελ. 56
[78] Εκλογή του ΔΣ από τη ΓΣ ή ορισμός στο καταστατικό Σελ. 56
[79] Απευθείας διορισμός του ΔΣ από μέτοχο Σελ. 57
[80] Εκλογή του ΔΣ βάσει καταλόγων Σελ. 58
[81] Αναπληρωματικά μέλη Σελ. 58
[82] Ελλιπές ΔΣ Σελ. 59
[83] Προϋποθέσεις εκλογιμότητας των μελών του ΔΣ Σελ. 59
[84] Ελαττώματα διορισμού των εκπροσώπων Σελ. 59
[85] Θητεία μελών ΔΣ Σελ. 60
[86] Αρμοδιότητες και έκταση εξουσιών του ΔΣ Σελ. 60
[87] Ανάθεση αρμοδιοτήτων του ΔΣ σε μέλη του ή τρίτους Σελ. 61
[88] Πράξεις εκπροσώπησης Σελ. 61
[89] Πρόεδρος του ΔΣ Σελ. 61
[90] Τόπος συνεδρίασης του ΔΣ Σελ. 62
[91] Συχνότητα συνεδριάσεων και σύγκληση του ΔΣ Σελ. 62
[92] Λήψη αποφάσεων από το ΔΣ Σελ. 63
[93] Πρακτικά συνεδριάσεων και αποφάσεων ΔΣ Σελ. 63
[94] Προσυπογραφή πρακτικού χωρίς συνεδρίαση Σελ. 64
[95] Ελαττωματικές αποφάσεις του ΔΣ Σελ. 64
[96] Καθήκοντα ΔΣ Σελ. 64
[97] Υποχρέωση πίστεως - Συγκρούσεις συμφερόντων Σελ. 65
[98] Απαγόρευση ανταγωνισμού Σελ. 65
[99] Διαφάνεια και εποπτεία των συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη Σελ. 66
[100] Χορήγηση άδειας για την κατάρτιση συναλλαγής με συνδεδεμένο μέρος Σελ. 67
[101] Δημοσιότητα των συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη Σελ. 68
[102] Ευθύνη μελών ΔΣ - Άσκηση αξιώσεων ΑΕ κατά μελών ΔΣ Σελ. 69
[103] Έγκριση συνολικής διαχείρισης Σελ. 74
[104] Αμοιβές ΔΣ Σελ. 75
[105] Μονομελές διοικητικό όργανο Σελ. 82
Ζ) Γενική Συνέλευση
[106] Η ΓΣ ως ανώτατο όργανο της ΑΕ – Αρμοδιότητα και τρόπος λήψης αποφάσεων Σελ. 83
[107] Είδη ΓΣ – Τόπος όπου συνέρχεται η ΓΣ Σελ. 85
[108] Σύγκληση - Πρόσκληση ΓΣ Σελ. 86
[109] Δικαιώματα μετόχων πριν από τη ΓΣ Σελ. 88
[110] Δικαιούμενοι συμμετοχής σε ΓΣ – Τρόπος συμμετοχής – Πρόεδρος ΓΣ - Απαρτία Σελ. 90
[111] Αποφάσεις της ΓΣ Σελ. 95
[112] Αποφάσεις της ΓΣ χωρίς συνεδρίαση Σελ. 97
[113] Ελαττωματικές αποφάσεις της ΓΣ Σελ. 99
Η) Δικαιώματα μειοψηφίας
[114] Η μειοψηφία και τα δικαιώματά της Σελ. 103
Θ) Ετήσιες χρηματοοικονομικές κατάστάσεις και ετήσιες εκθέσεις
[115] Οικονομικές καταστάσεις Σελ. 108
Ι) Διάθεση κερδών
[116] Κέρδη Σελ. 118
ΙΑ) Λύση και εκκαθάριση
[117] Εκκαθάριση - λύση Σελ. 120
ΙΒ) Ποινικές διατάξεις
[118] Ποινικές διατάξεις Σελ. 126
II. ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
[1] Βασικά χαρακτηριστικά Σελ. 131
[2] Σύσταση - Καταστατικό Σελ. 134
[3] Διαδικασία ίδρυσης μέσω Υπηρεσίας Μίας Στάσης (ΥΜΣ) - Στάδια, απαιτούμενες ενέργειες και δικαιολογητικά Σελ. 135
[4] Δικαστική κήρυξη ακυρότητας Σελ. 141
[5] Διαχείριση και εκπροσώπηση Σελ. 143
[6] Συνέλευση εταίρων και αποφάσεις εταίρων Σελ. 149
[7] Εταιρικά μερίδια και εισφορές εταίρων (κεφαλαιακές, εξωκεφαλαιακές ή/και εγγυητικές) Σελ. 155
[8] Μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων Σελ. 161
[9] Είσοδος - Έξοδος - Αποκλεισμός εταίρου Σελ. 164
[10] Εταιρικό κεφάλαιο (αύξηση - μείωση) Σελ. 167
[11] Δικαιώματα και υποχρεώσεις εταίρων Σελ. 169
[12] Συμβάσεις της ΙΚΕ με εταίρο ή διαχειριστή αυτής Σελ. 170
[13] Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις - Διανομή κερδών Σελ. 171
[14] Λύση, εκκαθάριση, αναβίωση Σελ. 173
[15] Προσαρμογή διατάξεων νόμων στην ΙΚΕ - Αναλυτικός πίνακας Σελ. 176
[16] Ποινικές διατάξεις Σελ. 177
III. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
[1] Επωνυμία, εταιρικό κεφάλαιο Σελ. 181
[2] Καταστατικό Σελ. 182
[3] Διαδικασία ίδρυσης μέσω Υπηρεσίας Μίας Στάσης (ΥΜΣ) - Στάδια, απαιτούμενες ενέργειες και δικαιολογητικά Σελ. 183
[4] Καταχώριση και δημοσιεύσεις Σελ. 189
[5] Προσωπικότητα Σελ. 191
[6] Ακυρότητα Σελ. 191
[7] Συνέλευση εταίρων Σελ. 193
[8] Διαχείριση και εκπροσώπηση Σελ. 199
[9] Απαγόρευση ανταγωνισμού διαχειριστή ή και εταίρου Σελ. 203
[10] Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις - Αποθεματικό - Εταιρική χρήση Σελ. 204
[11] Εταιρικά μερίδια Σελ. 205
[12] Δάνεια εταίρων προς την ΕΠΕ - Μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων από εταίρους ή διαχειριστές προς την ΕΠΕ Σελ. 211
[13] Δικαιώματα εταίρων Σελ. 212
[14] Συμπληρωματικές εισφορές εταίρων Σελ. 214
[15] Τροποποίηση καταστατικού Σελ. 216
[16] Αύξηση εταιρικού κεφαλαίου Σελ. 218
[17] Μείωση εταιρικού κεφαλαίου Σελ. 221
[18] Έξοδος και αποκλεισμός εταίρου Σελ. 226
[19] Μονοπρόσωπη ΕΠΕ Σελ. 235
[20] Λύση (Λόγοι) Σελ. 238
[21] Εκκαθάριση Σελ. 242
[22] Αναβίωση Σελ. 245
ΙV. ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
Α) Ομόρρυθμη εταιρεία
[1] Βασικά χαρακτηριστικά Σελ. 249
[2] Διαδικασία ίδρυσης ΟΕ (και ΕΕ) μέσω Υπηρεσίας Μίας Στάσης (ΥΜΣ) - Στάδια, απαιτούμενες ενέργειες και δικαιολογητικά Σελ. 252
[3] Σxέσεις εταίρων («σχέσεις προς τα έσω») Σελ. 258
[4] Σχέσεις εταίρων προς τρίτους («σχέσεις προς τα έξω») Σελ. 262
[5] Περιπτώσεις λύσης Σελ. 264
[6] Λύση Μονοπρόσωπης ΟΕ Σελ. 265
[7] Απώλεια της εταιρικής ιδιότητας Σελ. 265
[8] Δικαιώματα και υποχρεώσεις εξερχόμενου και αποκλειόμενου εταίρου Σελ. 267
[9] Σχέση κληρονόμου θανόντος εταίρου με την ΟΕ Σελ. 268
[10] Εκκαθάριση - Αναβίωση Σελ. 269
[11] Παραγραφή αξιώσεων δανειστών κατά ομορρύθμων εταίρων από εταιρικά χρέη Σελ. 270
Β) Ετερόρρυθμη εταιρεία
[12] Βασικά χαρακτηριστικά - Εφαρμοστέες διατάξεις - Επωνυμία - Δημοσιότητα Σελ. 271
[13] Νομική θέση ετερορρύθμου εταίρου - Δικαιώματα και υποχρεώσεις Σελ. 273
[14] Ευθύνη ετερορρύθμου εταίρου για τα εταιρικά χρέη Σελ. 275
[15] Λύση - Εκκαθάριση Σελ. 276
[16] Ετερόρρυθμη εταιρεία κατά μετοχές [ΕΕΜ] Σελ. 277
Γ) Αφανής εταιρεία
[17] Έννοια - Εφαρμοστέες διατάξεις - Δομή Σελ. 279
[18] Δικαιώματα και υποχρεώσεις αφανούς εταίρου Σελ. 280
[19] Λύση Σελ. 282
[20] Εκκαθάριση Σελ. 283
[21] Πτώχευση εμφανούς εταίρου Σελ. 283
Δ) Κοινοπραξία
[22] Χαρακτηριστικά - Εφαρμοστέες διατάξεις Σελ. 284
V. ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
[1] Έννοια - Εισφορές - Ευθύνη εταίρων Σελ. 289
[2] Διοίκηση - Διαχείριση και εκπροσώπηση Σελ. 291
[3] Δικαιώματα και υποχρεώσεις των εταίρων Σελ. 294
[4] Λόγοι λύσης Σελ. 297
[5] Διαχείριση μετά τη λύση - Αναβίωση Σελ. 299
[6] Εκκαθάριση Σελ. 301
[7] Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία (ΑΜΚΕ) Σελ. 302
VI. ΔΙΚΑΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ
[1] Πεδίο εφαρμογής Ν 4601/2019 Σελ. 305
[2] Υποκείμενα εταιρικών μετασχηματισμών Σελ. 305
[3] Σχέση με φορολογικές διατάξεις Σελ. 306
[4] Επίλυση διαφορών Σελ. 307
[5] Προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων Σελ. 307
Α) Συγχώνευση
[6] Μορφές συγχώνευσης - Ορισμοί Σελ. 307
[7] Σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης Σελ. 308
[8] Λεπτομερής γραπτή έκθεση και ενημέρωση για τη συγχώνευση Σελ. 310
[9] Διαθεσιμότητα των εγγράφων για εξέταση από τους μετόχους ή τους εταίρους Σελ. 311
[10] Προστασία των πιστωτών των εταιρειών που μετέχουν στη συγχώνευση Σελ. 312
[11] Έγκριση συγχώνευσης από τη συνέλευση ή τους εταίρους καθεμιάς από τις εταιρίες που μετέχουν σε αυτή – Σύμβαση συγχώνευσης - Τύπος Σελ. 313
[12] Διατυπώσεις δημοσιότητας - Πράξεις και στοιχεία που υποβάλλονται σε δημοσιότητα Σελ. 313
[13] Προληπτικός έλεγχος νομιμότητας Σελ. 314
[14] Αποτελέσματα συγχώνευσης Σελ. 315
[15] Ευθύνη μελών ΔΣ ή διαχειριστών απορροφώσας ή απορροφώμενης εταιρείας ή εμπειρογνωμόνων που εξετάζουν το σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης Σελ. 316
[16] Ακύρωση συγχώνευσης – Μη δίκαιη και λογική σχέση ανταλλαγής Σελ. 318
[17] Συγχώνευση με σύσταση νέας εταιρείας Σελ. 320
[18] Συγχώνευση με συμμετοχή προσωπικών εταιρειών Σελ. 320
[19] Ειδικές διατάξεις για τη συγχώνευση με τη συμμετοχή ΑΕ Σελ. 322
[20] Εξαγορά ανωνύμων εταιρειών από ΑΕ Σελ. 323
[21] Ειδικές διατάξεις για τη συγχώνευση με συμμετοχή ΕΠΕ Σελ. 324
[22] Ειδικές διατάξεις για τη συγχώνευση με συμμετοχή ΙΚΕ Σελ. 325
[23] Ειδικές διατάξεις για τη συγχώνευση με συμμετοχή ευρωπαϊκής εταιρείας (SE) Σελ. 325
[24] Ειδικές διατάξεις για τη συγχώνευση με συμμετοχή αστικών συνεταιρισμών (ΑΣ) Σελ. 326
[25] Ειδικές διατάξεις για τη συγχώνευση με συμμετοχή ευρωπαϊκής συνεταιριστικής εταιρείας (ΕΣΕτ) Σελ. 327
Β) Διάσπαση
[26] Μορφές διάσπασης - ορισμοί Σελ. 328
[27] Σχέδιο σύμβασης διάσπασης Σελ. 330
[28] Λεπτομερής γραπτή έκθεση και ενημέρωση για τη διάσπαση Σελ. 332
[29] Διαθεσιμότητα των εγγράφων για εξέταση από τους μετόχους ή τους εταίρους Σελ. 333
[30] Προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων Σελ. 335
[31] Προστασία των πιστωτών των εταιρειών που μετέχουν στη διάσπαση Σελ. 335
[32] Έγκριση διάσπασης από τη συνέλευση ή τους εταίρους καθεμιάς από τις εταιρίες που μετέχουν σε αυτή – Σύμβαση διάσπασης - Τύπος Σελ. 336
[33] Διατυπώσεις δημοσιότητας - Πράξεις και στοιχεία που υποβάλλονται σε δημοσιότητα Σελ. 337
[34] Προληπτικός έλεγχος νομιμότητας Σελ. 337
[35] Αποτελέσματα διάσπασης Σελ. 338
[36] Ευθύνη μελών ΔΣ ή διαχειριστών διασπώμενων ή επωφελούμενων εταιρειών ή εμπειρογνωμόνων που εξετάζουν το σχέδιο σύμβασης διάσπασης Σελ. 339
[37] Ακύρωση διάσπασης – Μη δίκαιη και λογική σχέση ανταλλαγής Σελ. 341
[38] Διάσπαση με σύσταση νέας εταιρείας ή νέων εταιρειών και διάσπαση με απορρόφηση και σύσταση νέας εταιρείας και νέων εταιρειών Σελ. 344
[39] Διάσπαση με συμμετοχή προσωπικών εταιρειών Σελ. 345
[40] Ειδικές διατάξεις για τη διάσπαση με τη συμμετοχή ΑΕ Σελ. 347
[41] Ειδικές διατάξεις για τη διάσπαση με συμμετοχή ΕΠΕ Σελ. 348
[42] Ειδικές διατάξεις για τη διάσπαση με συμμετοχή ΙΚΕ Σελ. 349
[43] Ειδικές διατάξεις για τη διάσπαση με συμμετοχή ευρωπαϊκής εταιρείας (SE) Σελ. 350
[44] Ειδικές διατάξεις για τη διάσπαση με συμμετοχή αστικών συνεταιρισμών (ΑΣ) Σελ. 350
[45] Ειδικές διατάξεις για τη διάσπαση με συμμετοχή ευρωπαϊκής συνεταιριστικής εταιρείας (ΕΣΕτ) Σελ. 351
Γ) Μετατροπή
[46] Ορισμός μετατροπής - Εφαρμογή της διαδικασίας για την ίδρυση της νέας εταιρικής μορφής Σελ. 351
[47] Λεπτομερής γραπτή έκθεση και ενημέρωση για τη μετατροπή Σελ. 351
[48] Διαθεσιμότητα των εγγράφων για εξέταση από τους μετόχους ή τους εταίρους Σελ. 352
[49] Απόφαση της συνέλευσης ή των εταίρων – Ελάχιστο περιεχόμενο Σελ. 353
[50] Επωνυμία Σελ. 353
[51] Διατυπώσεις δημοσιότητας – Πράξεις και στοιχεία που υποβάλλονται σε δημοσιότητα Σελ. 353
[52] Προληπτικός έλεγχος νομιμότητας Σελ. 354
[53] Αποτελέσματα της μετατροπής Σελ. 354
[54] Προστασία των πιστωτών και των κατόχων ειδικών προνομίων χωρίς δικαίωμα ψήφου Σελ. 355
[55] Ευθύνη Σελ. 356
[56] Ακύρωση της μετατροπής - μη δίκαιος καθορισμός των εταιρικών συμμετοχών στη νέα εταιρική μορφή Σελ. 357
[57] Ειδικές διατάξεις για τη μετατροπή προσωπικών εταιρειών Σελ. 359
[58] Ειδικές διατάξεις για τη μετατροπή κεφαλαιουχικών εταιρειών Σελ. 361
[59] Ειδικές διατάξεις για τη μετατροπή ευρωπαϊκής εταιρείας (SE) σε ΑΕ και αντίστροφα Σελ. 363
[60] Ειδικές διατάξεις για τη μετατροπή αστικών συνεταιρισμών (ΑΣ) Σελ. 363
[61] Ειδικές διατάξεις για τη μετατροπή ευρωπαϊκής συνεταιριστικής εταιρείας (ΕΣΕτ) σε αστικό συνεταιρισμό και αντίστροφα Σελ. 364
VIΙ. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (ΕΛΠ) - Ν 4308/2014
Εισαγωγικό σημείωμα Σελ. 367
[1] Πεδίο εφαρμογής Σελ. 373
[2] Οντότητες Σελ. 375
[3] Χρηματοοικονομικές καταστάσεις Σελ. 376
[4] Γενικές αρχές σύνταξης χρηματοοικονομικών καταστάσεων Σελ. 377
[5] Ενσώματα και άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία Σελ. 378
[6] Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία Σελ. 380
[7] Επιμέτρηση αποθεμάτων και υπηρεσιών Σελ. 382
[8] Προκαταβολές δαπανών και λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία Σελ. 383
[9] Υποχρεώσεις Σελ. 384
[10] Κρατικές επιχορηγήσεις και αναβαλλόμενοι φόροι Σελ. 385
[11] Επιμέτρηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην εύλογη αξία Σελ. 387
[12] Στοιχεία της κατάστασης αποτελεσμάτων - Κατάσταση αποτελεσμάτων Σελ. 390
[13] Στοιχεία της καθαρής θέσης Σελ. 391
[14] Συναλλαγές και στοιχεία σε ξένο νόμισμα Σελ. 392
[15] Μεταβολές λογιστικών πολιτικών και εκτιμήσεων και διόρθωση λαθών Σελ. 392
[16] Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων Σελ. 393
[17] Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις Σελ. 396
[18] Προϋποθέσεις υποχρεωτικής ενοποίησης Σελ. 397
[19] Απαλλαγές από ενοποίηση Σελ. 398
[20] Κανόνες κατάρτισης ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων Σελ. 399
[21] Μέθοδος της καθαρής θέσης για συγγενείς και κοινοπραξίες Σελ. 400
[22] Σημειώσεις των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων Σελ. 401
Αλφαβητικό ευρετήριο Σελ. 403
Αριθμητικό ευρετήριο Σελ. 407
Back to Top