ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ


Ο νέος ΚΠολΔ σε πίνακες

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 26.75€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: Κανονική Τιμή 75,00 € Ειδική Τιμή 63,75 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 15771
Απαλαγάκη Χ.
Μπαλογιάννη Ε.

Τα «Διαγράμματα Πολιτικής Δικονομίας» περιέχουν τη συνοπτική απόδοση του συνόλου της ύλης της Πολιτικής Δικονομίας σε πίνακες. Σε καθένα από τα 159 διαγράμματα του τόμου ο αναγνώστης θα βρει την ύλη κάθε ενότητας της Πολιτικής Δικονομίας, με ενσωματωμένες και τις τροποποιήσεις που επήλθαν προσφάτως με τον Ν 4335/2015, οι οποίες σημειώνονται με διακριτή χρωματική επισήμανση, συνοδευόμενη από τις απαραίτητες παραπομπές στη νομική φιλολογία και τη νομολογία. Το έργο συμπληρώνεται με αναλυτικό αλφαβητικό ευρετήριο.

Η μορφή της διαγραμματικής απεικόνισης, αποτελεί μια νέα πρόταση για τον μελετητή του εν λόγω κλάδου δικαίου: το σύστημα των 159 διαγραμμάτων φιλοδοξεί να διευκολύνει τον αναγνώστη να πληροφορείται, να ανακαλεί και να αποτυπώνει στη μνήμη του, να συγκρίνει και να κατευθύνεται, με ταχύτητα και σαφήνεια ως προς  το δικονομικό ζήτημα που ερευνά.

Τα «Διαγράμματα Πολιτικής Δικονομίας» φιλοδοξούν να αποτελέσουν αφενός έναν χρήσιμο οδηγό στα χέρια κάθε ενδιαφερόμενου για την ύλη της Πολιτικής Δικονομίας, για την κατανόηση της δομής της και την εξοικείωση μ’ αυτήν και αφετέρου μία προσπάθεια συνοπτικής παρουσίασης της ερμηνείας της. 

Οι τροποποιήσεις που επήλθαν σε μεγάλο μέρος του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας με τον Ν 4335/2015, αλλά και η θετική απήχηση που είχαν οι δύο προηγούμενες εκδόσεις του έργου «Διαγράμματα Πολιτικής Δικονομίας», δημιούργησαν την ανάγκη για ενημέρωσή του και για κυκλοφορία της παρούσας τρίτης έκδοσης.

Εισαγωγικό σημείωμα

  Σελ. 1
Δικαιοδοσία πολιτικών δικαστηρίων  
[1] Δικαιοδοσία πολιτικών δικαστηρίων [άρθρα 1 - 4 ΚΠολΔ] Σελ. 3
[2] Διεθνής δικαιοδοσία ημεδαπών πολιτικών δικαστηρίων [άρθρα 3, 4 ΚΠολΔ] Σελ. 5
Προσδιορισμός της αξίας του αντικειμένου της δίκης  
[3] Προσδιορισμός της αξίας του αντικειμένου της δίκης [άρθρα 7-11 ΚΠολΔ] Σελ. 9
ΚαθΑ ύλην αρμοδιότητα  
[4] ΚαθΑ ύλην αρμοδιότητα Ειρηνοδικείου [άρθρα 14 παρ. 1, 15 ΚΠολΔ] Σελ. 11
[5] ΚαθΑ ύλην αρμοδιότητα Μονομελούς Πρωτοδικείου [άρθρα 14 παρ. 2, 16, 17, 17Α ΚΠολΔ] Σελ. 13
[6] ΚαθΑ ύλην αρμοδιότητα Πολυμελούς Πρωτοδικείου [άρθρο 18 ΚΠολΔ] Σελ. 15
[7] ΚαθΑ ύλην αρμοδιότητα Εφετείου [άρθρο 19 ΚΠολΔ] Σελ. 17
[8] ΚαθΑ ύλην αρμοδιότητα Αρείου Πάγου [άρθρο 20 ΚΠολΔ] Σελ. 19
Κατά τόπον αρμοδιότητα  
[9] Κατά τόπον αρμοδιότητα [άρθρα 22 - 46 ΚΠολΔ] Σελ. 21
[10] Δωσιδικίες [άρθρα 22 - 40 ΚΠολΔ] Σελ. 23
Παραπομπή από δικαστήριο σε δικαστήριο  
[11] Παραπομπή από δικαστήριο σε δικαστήριο [άρθρα 48-51 ΚΠολΔ] Σελ. 29
Εξαίρεση δικαστών και υπαλλήλων της γραμματείας  
[12] Εξαίρεση δικαστών και υπαλλήλων της γραμματείας [άρθρα 52 - 61 ΚΠολΔ] Σελ. 31
Διάδικοι  
[13] Ικανότητα διαδίκου [άρθρο 62 ΚΠολΔ] Σελ. 33
[14] Ικανότητα δικαστικής παράστασης [άρθρα 63-67 ΚΠολΔ] Σελ. 37
[15] Νομιμοποίηση [άρθρο 68 ΚΠολΔ] Σελ. 41
[16] Έννομο συμφέρον [άρθρα 68, 69 ΚΠολΔ] Σελ. 43
[17] Οι διαδικαστικές προϋποθέσεις της δίκης [άρθρα 1-4, 12, 14-44, 46, 62-64, 215, 216, 222, 321-334, 612, 622 ΚΠολΔ] Σελ. 45
[18] Καταψηφιστική αγωγή Σελ. 47
[19] Αναγνωριστική αγωγή [άρθρο 70 ΚΠολΔ] Σελ. 49
[20] Διαπλαστική αγωγή [άρθρο 71 ΚΠολΔ] Σελ. 51
[21] Πλαγιαστική αγωγή [άρθρο 72 ΚΠολΔ] Σελ. 53
Ομοδικία  
[22] Ομοδικία [άρθρα 74-78 ΚΠολΔ] Σελ. 55
Συμμετοχή τρίτων στη δίκη  
[23] Κύρια παρέμβαση [άρθρα 79, 81 ΚΠολΔ] Σελ. 57
[24] Πρόσθετη παρέμβαση [άρθρα 80-85 ΚΠολΔ] Σελ. 59
[25] Προσεπίκληση [άρθρα 86-90 ΚΠολΔ] Σελ. 61
[26] Ανακοίνωση δίκης [άρθρα 91, 92 ΚΠολΔ] Σελ. 63
Πληρεξουσιότητα  
[27] Δικαστική πληρεξουσιότητα [άρθρα 94-105 ΚΠολΔ] Σελ. 65
Θεμελιώδεις δικονομικές αρχές  
[28] Αρχή της διάθεσης [άρθρο 106 ΚΠολΔ] Σελ. 69
[29] Αρχή της συζήτησης [άρθρο 106 ΚΠολΔ] Σελ. 71
[30] Αρχή της ανάκρισης Σελ. 73
[31] Αρχή της πρωτοβουλίας των διαδίκων για την άσκηση διαδικαστικών πράξεων [άρθρο 108 ΚΠολΔ] Σελ. 75
[32] Αρχή της συγκέντρωσης Σελ. 77
[33] Αρχή του νόμιμου δικαστή [άρθρο 109 ΚΠολΔ] Σελ. 79
[34] Αρχή της ισότητας των διαδίκων [άρθρο 110 παρ. 1 ΚΠολΔ] Σελ. 81
[35] Αρχή της εκατέρωθεν ακρόασης [άρθρο 110 παρ. 2 ΚΠολΔ] Σελ. 83
[36] Αρχή της τήρησης προδικασίας [άρθρο 111 ΚΠολΔ] Σελ. 85
[37] Αρχή της δημοσιότητας [άρθρα 110 παρ. 2, 112, 113, 114 ΚΠολΔ] Σελ. 87
[38] Αρχή της προφορικής και έγγραφης διεξαγωγής της δίκης [άρθρο 115 ΚΠολΔ] Σελ. 89
[39] Αρχή της καλόπιστης διεξαγωγής της δίκης [άρθρο 116 ΚΠολΔ] Σελ. 91
[40] Υποχρέωση του δικαστηρίου να ενθαρρύνει την προσφυγή σε εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης διαφορών [άρθρο 116Α ΚΠολΔ] Σελ. 95
Εκθέσεις  
[41] Ουσιώδη στοιχεία εκθέσεων [άρθρο 117 ΚΠολΔ] Σελ. 97
Δικόγραφα  
[42] Στοιχεία δικογράφων [άρθρα 118 - 121 ΚΠολΔ] Σελ. 99
Επιδόσεις  
[43] Επιδόσεις [άρθρα 122-140 ΚΠολΔ] Σελ. 103
[44] Αντίκλητος [άρθρα 142-143 ΚΠολΔ] Σελ. 111
Προθεσμίες  
[45] Δικονομικές προθεσμίες [άρθρα 144-151 ΚΠολΔ] Σελ. 113
Επαναφορά των πραγμάτων στην προηγούμενη κατάσταση  
[46] Επαναφορά των πραγμάτων στην προηγούμενη κατάσταση [άρθρα 152-158 ΚΠολΔ] Σελ. 117
Ακυρότητες  
[47] Ανίσχυρες διαδικαστικές πράξεις [άρθρα 159-161 ΚΠολΔ] Σελ. 121
[48] Δικονομική ακυρότητα [άρθρα 159-161 ΚΠολΔ] Σελ. 125
Εγγυοδοσία  
[49] Εγγυοδοσία [άρθρα 162-172 ΚΠολΔ] Σελ. 127
Δικαστικά έξοδα  
[50] Δικαστικά έξοδα [άρθρα 173-193 ΚΠολΔ] Σελ. 131
Ευεργέτημα της πενίας  
[51] Ευεργέτημα της πενίας και παροχή νομικής βοήθειας σε πολίτες χαμηλού εισοδήματος [άρθρα 194-204 ΚΠολΔ, Ν 3226/2004] Σελ. 137
Ποινές  
[52] Ποινές τάξης [άρθρα 205-207 ΚΠολΔ] Σελ. 141
Απόπειρα συμβιβασμού  
[53] Συμβιβαστική επέμβαση του ειρηνοδίκη [άρθρα 209 - 214 ΚΠολΔ] Σελ. 143
[54] Δυνατότητα συμβιβασμού [άρθρο 214Α ΚΠολΔ] Σελ. 145
[55] Δικαστική μεσολάβηση [άρθρο 214Β ΚΠολΔ] Σελ. 147
[56] Διαμεσολάβηση [άρθρα 116Α, 214Γ ΚΠολΔ, Ν 3898/2010] Σελ. 149
Άσκηση της αγωγής  
[57] Αγωγή [άρθρα 215-217, 226-230 ΚΠολΔ] Σελ. 151
[58] Αντικειμενική σώρευση αγωγών [άρθρο 218 ΚΠολΔ] Σελ. 155
[59] Επικουρική σώρευση αγωγών [άρθρο 219 ΚΠολΔ] Σελ. 157
[60] Βιβλία διεκδικήσεων [άρθρο 220 ΚΠολΔ] Σελ. 159
Συνέπειες από την άσκηση της αγωγής  
[61] Συνέπειες από την άσκηση της αγωγής [άρθρο 221 ΚΠολΔ] Σελ. 161
[62] Ειδικά η εκκρεμοδικία [άρθρα 222-225 ΚΠολΔ] Σελ. 165
Εισαγωγή της αγωγής για συζήτηση σε όλες τις διαδικασίες  
[63] Πινάκιο [άρθρο 226, 237 παρ. 4 ΚΠολΔ] Σελ. 169
[64] Ενέργειες γραμματέα, δικαστή και διαδίκων σε όλες τις διαδικασίες [άρθρα 226-232 ΚΠολΔ] Σελ. 171
Συζήτηση στο ακροατήριο  
[65] Ενέργειες του δικαστηρίου σε όλες τις διαδικασίες [άρθρα 233 επ. ΚΠολΔ, βλ. και Διάγραμμα [66]] Σελ. 173
[66] Τακτική διαδικασία ενώπιον όλων των πρωτοβάθμιων δικαστηρίων [άρθρα 237, 238 ΚΠολΔ] Σελ. 177
[67] Ενέργειες των διαδίκων [άρθρα 234 επ. ΚΠολΔ] Σελ. 181
[68] Ενστάσεις [άρθρα 262, 263, 267 ΚΠολΔ] Σελ. 185
[69] Ανταγωγή [άρθρο 268 ΚΠολΔ] Σελ. 191
[70] Ερημοδικία [άρθρα 271-280 ΚΠολΔ] Σελ. 193
Παρεμπίπτοντα  
[71] Παρεμπίπτοντα ζητήματα και παρεμπίπτουσες αγωγές [άρθρα 282-285 ΚΠολΔ] Σελ. 197
Διακοπή κι επανάληψη της δίκης  
[72] Διακοπή της δίκης [άρθρα 286-289 ΚΠολΔ] Σελ. 199
[73] Επανάληψη της δίκης [άρθρα 290-292 ΚΠολΔ] Σελ. 203
Κατάργηση και περάτωση της δίκης  
[74] Δικαστικός κι εξώδικος συμβιβασμός [άρθρο 293 ΚΠολΔ] Σελ. 205
[75] Παραίτηση από το δικόγραφο και από το δικαίωμα της αγωγής [άρθρα 294-299 ΚΠολΔ] Σελ. 209
[76] Αποδοχή της αγωγής [άρθρα 298, 299 ΚΠολΔ] Σελ. 213
Απόφαση  
[77] Δικαστική απόφαση [άρθρα 300-314 ΚΠολΔ] Σελ. 215
Διαδικασία διόρθωσης και ερμηνείας αποφάσεων  
[78] Διόρθωση και ερμηνεία δικαστικής απόφασης [άρθρα 315-320 ΚΠολΔ] Σελ. 219
Δεδικασμένο  
[79] Δεδικασμένο [άρθρα 321-334 ΚΠολΔ] Σελ. 223
   
Απόδειξη  
[80] Απόδειξη - γενικό μέρος [άρθρα 335 - 347 ΚΠολΔ] Σελ. 229
[81] Συντηρητική απόδειξη [άρθρα 348-351 ΚΠολΔ] Σελ. 233
[82] Ομολογία [άρθρα 352-354 ΚΠολΔ] Σελ. 235
[83] Αυτοψία [άρθρα 355-367 ΚΠολΔ] Σελ. 239
[84] Πραγματογνωμοσύνη [άρθρα 368-392 ΚΠολΔ] Σελ. 241
[85] Μάρτυρες [άρθρα 393-414 ΚΠολΔ] Σελ. 247
[86] Εξέταση των διαδίκων [άρθρα 415-420 ΚΠολΔ] Σελ. 251
[87] Ένορκες βεβαιώσεις [άρθρα 421-424 ΚΠολΔ] Σελ. 253
[88] Έγγραφα [άρθρα 432-465 ΚΠολΔ] Σελ. 255
[89] Δικαστικά τεκμήρια [άρθρο 395 ΚΠολΔ] Σελ. 263
Ειδικές διατάξεις για τις μικροδιαφορές  
[90] Μικροδιαφορές [άρθρα 466-472 ΚΠολΔ] Σελ. 265
Ειδικές διατάξεις για τη λογοδοσία  
[91] Λογοδοσία [άρθρα 473-477 ΚΠολΔ] Σελ. 267
Ειδικές διατάξεις για τη διανομή  
[92] Διανομή [άρθρα 478-494 ΚΠολΔ] Σελ. 271
Ένδικα μέσα και ανακοπές  
[93] Ένδικα μέσα - γενικές διατάξεις [άρθρα 495-500 ΚΠολΔ] Σελ. 275
[94] Ανακοπή ερημοδικίας [άρθρα 501-510 ΚΠολΔ] Σελ. 279
[95] Έφεση [άρθρα 511-537 ΚΠολΔ] Σελ. 283
[96] Αντέφεση [άρθρο 523 ΚΠολΔ] Σελ. 291
[97] Αναψηλάφηση [άρθρα 538-551 ΚΠολΔ] Σελ. 293
[98] Αναίρεση [άρθρα 552-582 ΚΠολΔ] Σελ. 299
Ανακοπή και Τριτανακοπή  
[99] Ανακοπή [άρθρα 583-585 ΚΠολΔ] Σελ. 309
[100] Τριτανακοπή [άρθρα 586-590 ΚΠολΔ] Σελ. 311
Ειδικές διαδικασίες  
[101] Ειδικές διαδικασίες - Γενικές διατάξεις [άρθρο 591 ΚΠολΔ] Σελ. 313
[102] Διαφορές από την οικογένεια, το γάμο και την ελεύθερη συμβίωση [άρθρα 592-613 ΚΠολΔ] Σελ. 315
[103] Γαμικές διαφορές [άρθρα 592-605 ΚΠολΔ] Σελ. 317
[104] Διαφορές από τις σχέσεις γονέων και τέκνων [άρθρα 592-602, 606-609 ΚΠολΔ] Σελ. 321
[105] Λοιπές οικογενειακές διαφορές [άρθρα 592 παρ. 3, 593-602, 610-613 ΚΠολΔ] Σελ. 325
[106] Περιουσιακές διαφορές [άρθρα 614 - 622 ΚΠολΔ] Σελ. 329
[107] Μισθωτικές διαφορές [άρθρα 614, 615-620 ΚΠολΔ] Σελ. 333
[108] Εργατικές διαφορές [άρθρα 591, 614, 621, 622 ΚΠολΔ] Σελ. 335
[109] Διατάξεις για τις διαφορές από αμοιβές [άρθρα 591, 614 παρ. 5, 622Α ΚΠολΔ] Σελ. 339
[110] Έκδοση διαταγής πληρωμής [άρθρα 591, 623-636 ΚΠολΔ] Σελ. 341
[111] Διαφορές από πιστωτικούς τίτλους [άρθρα 591, 614 παρ. 8, 622Β ΚΠολΔ] Σελ. 349
[112] Διαταγή απόδοσης της χρήσης μισθίου ακινήτου [άρθρα 591, 637-645 ΚΠολΔ] Σελ. 351
Ασφαλιστικά μέτρα  
[113] Ασφαλιστικά μέτρα - γενικές διατάξεις [άρθρα 682-703 ΚΠολΔ] Σελ. 355
[114] Εγγυοδοσία (ασφαλιστικό μέτρο) [άρθρα 704, 705 ΚΠολΔ] Σελ. 361
[115] Εγγραφή προσημείωσης υποθήκης [άρθρο 706 ΚΠολΔ] Σελ. 365
[116] Συντηρητική κατάσχεση [άρθρα 707-724 ΚΠολΔ] Σελ. 369
[117] Δικαστική μεσεγγύηση [άρθρα 725-727 ΚΠολΔ] Σελ. 377
[118] Προσωρινή επιδίκαση απαιτήσεων [άρθρα 728-730 ΚΠολΔ] Σελ. 381
[119] Προσωρινή ρύθμιση κατάστασης [άρθρα 731-736 ΚΠολΔ] Σελ. 385
[120] Σφράγιση, αποσφράγιση, απογραφή και δημόσια κατάθεση [άρθρα 737-738 ΚΠολΔ] Σελ. 389
Διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας  
[121] Εκούσια δικαιοδοσία - γενικές διατάξεις [άρθρα 739-781 ΚΠολΔ] Σελ. 393
[122] Ίδρυση, λειτουργία και διάλυση σωματείων [άρθρο 787 ΚΠολΔ] Σελ. 403
[123] Διαταγή προς πρόσωπα που τηρούν βιβλία δημοσιότητας ιδιωτικών δικαιωμάτων [άρθρο 791 ΚΠολΔ] Σελ. 407
[124] Αίτηση για παροχή δικαστικής άδειας για άλλες πράξεις [άρθρο 798 ΚΠολΔ] Σελ. 409
[125] Δικαστική άδεια για παρένθετη μητρότητα [άρθρο 799 ΚΠολΔ] Σελ. 411
[126] Δικαστική άδεια για μεταθανάτια τεχνητή γονιμοποίηση [άρθρο 799 ΚΠολΔ] Σελ. 413
[127] Τέλεση υιοθεσίας [άρθρο 800 ΚΠολΔ] Σελ. 415
[128] Δημοσίευση διαθήκης [άρθρα 807-809 ΚΠολΔ] Σελ. 417
[129] Κήρυξη ιδιόγραφης διαθήκης ως κυρίας [άρθρα 807-808 ΚΠολΔ] Σελ. 421
[130] Κληρονομητήριο [άρθρα 819-824 ΚΠολΔ] Σελ. 423
[131] Σφράγιση [άρθρα 826-830, 841, 842 ΚΠολΔ] Σελ. 427
[132] Αποσφράγιση [άρθρα 831-837, 841, 842 ΚΠολΔ] Σελ. 431
[133] Απογραφή [άρθρα 838-842 ΚΠολΔ] Σελ. 435
Διαιτησία  
[134] Διαιτησία [άρθρα 867-903 ΚΠολΔ] Σελ. 439
   
Αναγκαστική εκτέλεση  
[135] Εκτελεστοί τίτλοι [άρθρα 904-906 ΚΠολΔ] Σελ. 447
[136] Κήρυξη προσωρινής εκτελεστότητας [άρθρα 907-914 ΚΠολΔ] Σελ. 451
[137] Απαίτηση βέβαιη κι εκκαθαρισμένη - Προσδιορισμός της αξίας του αντικειμένου της παροχής [άρθρα 915 - 917 ΚΠολΔ] Σελ. 457
[138] Απόγραφο [άρθρο 918 ΚΠολΔ] Σελ. 461
[139] Υποκειμενικά όρια της εκτελεστότητας [άρθρα 919 - 923 ΚΠολΔ] Σελ. 465
[140] Αναγκαστική εκτέλεση κατά του Δημοσίου [άρθρα 94 παρ. 4 Συντ., 4 Ν 3068/2002, 923 ΚΠολΔ] Σελ. 469
[141] Επιταγή για εκούσια συμμόρφωση [άρθρα 924-926 ΚΠολΔ] Σελ. 471
[142] Εντολή προς εκτέλεση [άρθρο 927 ΚΠολΔ] Σελ. 475
[143] Δικαστικός επιμελητής [άρθρα 928-931 ΚΠολΔ] Σελ. 477
[144] Έξοδα της αναγκαστικής εκτέλεσης [άρθρο 932 ΚΠολΔ] Σελ. 481
[145] Ανακοπή για την ακύρωση της αναγκαστικής εκτέλεσης [άρθρα 933-935, 937, 940 ΚΠολΔ] Σελ. 483
[146] Ανακοπή τρίτου [άρθρο 936 ΚΠολΔ] Σελ. 491
[147] Απόφαση για την αναστολή της αναγκαστικής εκτέλεσης [άρθρο 939 ΚΠολΔ] Σελ. 495
[148] Μέσα της αναγκαστικής εκτέλεσης [άρθρα 941-952 ΚΠολΔ] Σελ. 497
[149] Κατάσχεση κινητών στα χέρια του οφειλέτη [άρθρα 953-958 ΚΠολΔ] Σελ. 507
[150] Κατάσχεση στα χέρια τρίτου [άρθρα 982-991Β ΚΠολΔ] Σελ. 515
[151] Κατάσχεση ακινήτων, πλοίων ή αεροσκαφών του οφειλέτη [άρθρα 992, 993, 995-997, 1011, 1013, 1014, 1016 ΚΠολΔ] Σελ. 525
[152] Κατάσχεση ειδικών περιουσιακών στοιχείων [άρθρα 1022-1025, 1027-1030, 1032, 1033 ΚΠολΔ] Σελ. 535
[153] Πλειστηριασμός - Προδικασία και διεξαγωγή [άρθρα 959-970, 973, 998-1005, 1007, 1008, 1010, 1017 επ. ΚΠολΔ] Σελ. 541
[154] Πλειστηριασμός - Αναγγελία δανειστών - Πίνακας κατάταξης - Διανομή πλειστηριάσματος [άρθρα 971-981, 1006, 1007, 1018 ΚΠολΔ] Σελ. 555
[155] Πλειστηριασμός πλοίου [άρθρα 1011Α, 1012, 1013 ΚΠολΔ] Σελ. 567
[156] Πλειστηριασμός αεροσκάφους [άρθρα 1015 ΚΠολΔ] Σελ. 569
[157] Εκούσιος πλειστηριασμός [άρθρο 1021 ΚΠολΔ] Σελ. 571
[158] Αναγκαστική διαχείριση [άρθρα 1034-1046 ΚΠολΔ] Σελ. 573
[159] Προσωπική κράτηση [άρθρα 1047-1054 ΚΠολΔ Σελ. 577
Αλφαβητικό Ευρετήριο Σελ. 583
Back to Top