Δωρεάν Μεταφορικά για όλες τις παραγγελίες εντός Ελλάδος, για περιορισμένο χρονικό διάστημα

RETAILING


ιστορία, οικονομία, μετασχηματισμοί στο λιανικό εμπόριο
Δωρεάν μεταφορικά για όλες τις παραγγελίες εντός Ελλάδος

Σε απόθεμα

Τιμή: 20,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 20,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Αρανίτου B.
Ο ρόλος της εμπορικής δραστηριότητας είναι κομβικός για την οικονομική λειτουργία και την κοινωνική δομή της οικονομίας της αγοράς. Στο λιανικό εμπόριο αποκρυσταλλώνονται ιστορικά όλες οι μεταβολές που διαμόρφωσαν τη σημερινή εικόνα της οικονομίας. Είναι ένας κλάδος σε «διαρκή κίνηση», που συνεχώς μετασχηματίζεται λόγω είτε ενδογενών είτε εξωγενών παραγόντων (π.χ. Covid-19). Οι μετασχηματισμοί αυτοί έχουν αποτύπωμα στην κλαδική και χωρική διάρθρωσή του, όπως επίσης και στη λειτουργική εσωτερική διάρθρωση των επιχειρήσεων. Αναφερόμενοι στη μετά-Covid εποχή ορισμένοι κάνουν λόγο για την «επαν-επινόηση» του λιανικού εμπορίου, εξαιτίας της ταχείας ενσωμάτωσης νέων ψηφιακών τεχνολογιών αλλά και της υιοθέτησης και προώθησης βιώσιμων πρακτικών στην παραγωγή και την κατανάλωση. Ο παρών τόμος επιχειρεί να εξετάσει τις πτυχές των κρίσιμων μετασχηματισμών στο λιανικό εμπόριο, τόσο μέσα από τη θεωρητική επισκόπηση, όσο και από την αξιοποίηση πραγματολογικών δεδομένων και στοιχείων. Επενδύοντας στη διεπιστημονικότητα, συνδέει τα ιστορικά στοιχεία για το λιανικό εμπόριο με τις οικονομικές, τεχνολογικές και τις ευρύτερες κοινωνικές προκλήσεις και επιχειρεί να διερευνήσει τις σημαντικές παραμέτρους της εμπορικής δραστηριότητας. Παράλληλα, εστιάζει και στην ελληνική περίπτωση αναδεικνύοντας τη σημασία του κλάδου του λιανικού εμπορίου στην οικονομική λειτουργία και την αναπαραγωγή της κοινωνικής δομής. Υπογραμμίζοντας δε την αέναη διαλεκτική σχέση μεταξύ της μικρής, μεσαίας και μεγάλης εμπορικής επιχείρησης και χαρτογραφώντας το απείκασμα του κλάδου στο μέλλον.
Back to Top