ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΟΣ ΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ


Ερμηνεία - Νομολογία
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: 42,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 42,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 12502
Κατζέλα Μ.
Τσούμας Β.
  • Έκδοση: 2010
  • Σελίδες: 286
  • ISBN: 978-960-272-688-4
  • Black friday εκδόσεις: 30%
Το σύγγραμμα «Αδικαιολόγητος πλουτισμός» αναλύει όλα τα ζητήματα και όλες τις εκφάνσεις του θεσμού του αδικαιολόγητου πλουτισμού, ο οποίος απαντάται στο δεύτερο βιβλίο του Αστικού Κώδικα, όπου παρατίθενται οι διατάξεις του ενοχικού δικαίου. Ειδικότερα, ο θεσμός του αδικαιολόγητου πλουτισμού αναλύεται στο τριακοστό όγδοο κεφάλαιο του Αστικού Κώδικα, στα άρθρα 904-913, αποβλέποντας στην αποκατάσταση της αδικαιολόγητης (χωρίς νόμιμη αιτία) περιουσιακής μεταβολής και εξυπηρετώντας την ιδέα της επανορθωτικής και κατʼ επέκταση ουσιαστικής δικαιοσύνης.

Η γενική ρήτρα του αδικαιολόγητου πλουτισμού, λόγω του εύρους εφαρμογής της ξεπερνά τα όρια του ενοχικού δικαίου, ακόμη και εκείνα του αστικού δικαίου, υπό την έννοια ότι εφόσον συντρέχουν οι ουσιαστικές προϋποθέσεις της διάταξης του άρθρου 904 ΑΚ, αυτή καλείται σε εφαρμογή, έστω κι αν η τυχόν υποκείμενη έννομη σχέση και εν γένει ο λόγος μετακίνησης του πλουτισμού βρίσκεται σε άλλους κλάδους του ιδιωτικού δικαίου ή του δημοσίου ή και του ποινικού δικαίου. Η βασική αρχή που διαπνέει το υποσύστημα κανόνων δικαίου του αδικαιολόγητου πλουτισμού συμπυκνώνεται στην απόφαση του Έλληνα νομοθέτη να αποκαταστήσει τις περιουσιακές μετακινήσεις που κρίνονται αδικαιολόγητες, ώστε να περιορισθεί η αδικία που αυτές εγκλείουν, σύμφωνα με τις επιταγές της ηθικής. Συνεπώς, λόγος της δημιουργίας των ενοχών από αδικαιολόγητο πλουτισμό είναι το γεγονός ότι ένα πρόσωπο πλούτισε εις βάρος άλλου και ο πλουτισμός του αυτός δεν θεωρείται από το νόμο δικαιολογημένος. Η ευθύνη του αδικαιολογήτως πλουτίσαντος συνίσταται ακριβώς στην υποχρέωσή του να επιστρέψει τον πλουτισμό που απεκόμισε.

Υπό το πρίσμα αυτό, το σύγγραμμα αναπτύσσει αρχικώς την αξίωση του αδικαιολόγητου πλουτισμού και ειδικότερα τη νομική φύση αυτής και τις προϋποθέσεις γένεσής της, εν συνεχεία δε, μέσα από πλούσια και εξειδικευμένη περιπτωσιολογία, παρουσιάζει τη συγκεκριμένη εφαρμογή του θεσμού του αδικαιολόγητου πλουτισμού σε όλους τους κλάδους του δικαίου, σε διάφορα θέματα, όπως αυτά αποτυπώνονται νομολογιακά, όπως π.χ. παροχή εργασίας, παροχή νομικών υπηρεσιών, καταβολή υπέρμετρων τόκων, σύμβαση ασφάλισης, δωρεά, σύμβαση μεσιτείας, σύμβαση δανείου, εγγυητική επιστολή, δημόσια έργα, αθώωση κατηγορούμενου σε δεύτερο βαθμό μετά από καταδίκη σε χρηματική ποινή ή σε καταβολή για εξαγορά ποινής.
Α. Ο θεσμός του αδικαιολόγητου πλουτισμούΣελ. 1
Β. Η αξίωση του αδικαιολόγητου πλουτισμούΣελ. 3
1. ΓενικάΣελ. 3
2. Μορφή και χαρακτηριστικά της αξίωσηςΣελ. 6
α. Νομική φύση της αξίωσηςΣελ. 7
β. ΕπικουρικότηταΣελ. 7
i. ΟυσιαστικήΣελ. 9
ii. ΔικονομικήΣελ. 14
iii. Συρροή αξιώσεωνΣελ. 17
3. Προϋποθέσεις της αξίωσης του αδικαιολόγητου πλουτισμούΣελ. 20
α. Γενικά - θεμελίωση της αξίωσης του αδικαιολόγητου πλουτισμούΣελ. 20
β. Ο πλουτισμόςΣελ. 22
i. Γενικά - Έννοια του πλουτισμούΣελ. 23
ii. Τρόποι πλουτισμούΣελ. 26
iii. Υπολογισμός του πλουτισμούΣελ. 26
γ. Πλουτισμός από περιουσία ή επί ζημία άλλουΣελ. 27
δ. Έλλειψη νόμιμης αιτίας διατήρησης του πλουτισμούΣελ. 29
i. ΓενικάΣελ. 29
ii. Αιτίες πλουτισμούΣελ. 34
1. Βούληση ζημιωθέντοςΣελ. 35
2. ΑντάλλαγμαΣελ. 36
3. Νόμος (causa ex lege)Σελ. 38
4. Παράλληλη ισχύς βούλησης και ανταλλάγματοςΣελ. 40
iii. Περιπτώσεις αδικαιολόγητου πλουτισμούΣελ. 40
1. Γενικά - Πλουτισμός «εξ ορισμού» αδικαιολόγητοςΣελ. 40
i. Παροχή αχρεώστητηΣελ. 42
ii. Αιτία μη επακολουθήσασαΣελ. 47
iii. Αιτία λήξασαΣελ. 51
iv. Αιτία παράνομη ή ανήθικηΣελ. 54
2. Ειδικότερη περιπτωσιολογίαΣελ. 58
i. Απαίτηση λόγω δαπανώνΣελ. 58
ii. Προσφορά υπηρεσιών - εργασία χωρίς αμοιβήΣελ. 67
α. ΓενικάΣελ. 67
β. Παροχή νομικών υπηρεσιών - ΣυμβολαιογράφοιΣελ. 90
iii. Παροχή σε εκτέλεση σύμβασης για την οποία ο νόμος απαιτεί την τήρηση ορισμένου τύπουΣελ. 92
iv. Καταβολή υπέρμετρων τόκωνΣελ. 95
v. Αφηρημένη υπόσχεση χρέους και άφεση χρέουςΣελ. 97
vi. Σύμβαση ασφάλισηςΣελ. 98
vii. ΔωρεάΣελ. 102
viii. Σύμβαση έργουΣελ. 105
ix. Σύμβαση μεσιτείαςΣελ. 110
x. Διοίκηση αλλοτρίωνΣελ. 111
xi. Σύμβαση μίσθωσηςΣελ. 113
xii. Εγγυητική επιστολήΣελ. 115
xiii. ΑρραβώναςΣελ. 116
xiv. ΚοινοπραξίαΣελ. 117
xv. Οικειοθελείς παροχέςΣελ. 118
xvi. Σύμβαση δανείουΣελ. 118
xvii. Αλληλόχρεος ΛογαριασμόςΣελ. 119
xviii. ΝομήΣελ. 121
xix. Ελεύθερη ένωσηΣελ. 128
xx. Μνηστεία-ΓάμοςΣελ. 131
xxi. Γονική παροχήΣελ. 132
xxii. ΚληρονομίαΣελ. 134
xxiii. ΑξιόγραφαΣελ. 136
xxiv. Αιτία από δικαστικές αποφάσεις - ΔεδικασμένοΣελ. 142
xxv. Εκούσια ή αναγκαστική εκτέλεση-ΠλειστηριασμόςΣελ. 147
xxvi. Πνευματικά δικαιώματαΣελ. 161
xxvii. ΕταιρίεςΣελ. 161
ε. Αιτιώδης συνάφειαΣελ. 162
στ. Περιπτώσεις αποκλεισμού της αξίωσηςΣελ. 165
i. Γνώση ανύπαρκτου χρέουςΣελ. 165
ii. Αχρεώστητο από ιδιαίτερο ηθικό καθήκον ή για λόγους ευπρέπειαςΣελ. 169
iii. Παροχή για ανήθικο σκοπόΣελ. 170
iv. Παραγραφή της αξίωσηςΣελ. 171
1. ΓενικάΣελ. 171
2. Περιπτώσεις μικρότερης παραγραφήςΣελ. 176
Γ. Αδικαιολόγητος πλουτισμός και πολυμερείς σχέσεις - Αλυσίδα πλουτισμών - Χαριστικές παροχέςΣελ. 178
1. ΓενικάΣελ. 178
2. Αλυσίδα πλουτισμώνΣελ. 182
3. Χαριστικές παροχέςΣελ. 182
Δ. Αμφοτεροβαρείς συμβάσειςΣελ. 184
1. ΓενικάΣελ. 184
2. Σύμβαση πώλησηςΣελ. 188
Ε. Ευθύνη του λήπτηΣελ. 195
1. Γενικά - Υποχρεώσεις του πλουτίσανταΣελ. 195
2. Απόδοση του πλουτισμού - Υποχρέωση απόδοσης της ωφέλειαςΣελ. 196
α. Αυτούσια επιστροφήΣελ. 205
β. Αδυναμία αυτούσιας επιστροφήςΣελ. 207
γ. Απόδοση ανταλλάγματοςΣελ. 208
δ. Απόδοση καρπώνΣελ. 209
3. Απόσβεση της υποχρέωσης απόδοσης του πλουτισμού (απώλεια ή μείωση του πλουτισμού)Σελ. 213
4. Ευθύνη κατά ΑΚ 346 και 348Σελ. 218
5. Ευθύνη σαν να είχε επιδοθεί η αγωγήΣελ. 218
6. Ευθύνη σε περίπτωση απαίτησης για παράνομη ή ανήθικη αιτίαΣελ. 219
7. Ευθύνη για αιτία που δεν επακολούθησε ή έληξεΣελ. 219
8. Υποχρέωση απόδοσης του χαριστικώς αποκτήσαντοςΣελ. 220
9. Ευθύνη για ό,τι περιήλθεΣελ. 220
ΣΤ. Αδικαιολόγητος πλουτισμός και δημόσιο δίκαιοΣελ. 221
1. ΓενικάΣελ. 221
2. Δημόσια έργαΣελ. 228
3. Εργασιακές σχέσειςΣελ. 233
4. Φορολογικά θέματαΣελ. 248
5. ΑπαλλοτρίωσηΣελ. 251
6. ΠεριπτωσιολογίαΣελ. 253
Ζ. Αδικαιολόγητος πλουτισμός και ποινικό δίκαιοΣελ. 260
1. ΠοινέςΣελ. 260
2. Αξιόποινος αδικαιολόγητος πλουτισμόςΣελ. 262
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΣελ. 265
Back to Top