ΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ


Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: 111,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 111,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 12643
Καράκωστας Ι.
Βαφειάδου Π., Βέλλας Π., Βενιέρης Ι., Βούλγαρη Κ., Γεωργιάδου Μ., Γκατζηρούλης Α., Οικονομοπούλου Β., Ρήγας Κ., Τριάντος Ν.
Με το συλλογικό έργο «Αγωγές και αιτήσεις Αστικού Δικαίου» καλύπτονται όλα τα θέματα του  Αστικού Δικαίου, τα οποία εκτίθενται με τη μορφή 78 λημμάτων. Με το παρόν έργο επιτυγχάνεται η πλήρης θεωρητική και πλέον πρόσφατη νομολογιακή κάλυψη όλων αυτών των θεμάτων, τα οποία παρουσιάζονται κατά τον πλέον ευσύνοπτο και ολοκληρωμένο τρόπο.

Στο πρώτο μέρος του έργου «Αγωγές και αιτήσεις Αστικού Δικαίου» με τον τίτλο «Η αγωγή και η άσκησή της» παρουσιάζεται καταρχήν διάγραμμα με τη μορφή πίνακα, που αφορά όλα τα στάδια, από τη σύνταξη της αγωγής (περιεχόμενο-στοιχεία), μέχρι και την κατάθεσή της στο δικαστήριο. Ακολουθεί η γενική συστηματική ανάλυση του λήμματος και κατόπιν η κατʼ ιδίαν παράθεση των αγωγών του Αστικού Δικαίου, από δικονομική άποψη. Οι αγωγές που παρουσιάζονται είναι: η αναγνωριστική αγωγή, η καταψηφιστική αγωγή, η πλαγιαστική αγωγή, η παρεμπίπτουσα αγωγή, η διεκδικητική αγωγή και η αρνητική αγωγή.

Στο δεύτερο μέρος του έργου με τον τίτλο «Οι αγωγές κατά τον ΑΚ» εκτίθενται κατʼ αλφαβητική σειρά όλα τα επιλεγμένα λήμματα από την θεματολογία του Αστικού Δικαίου.

Στο τέλος του βιβλίου παρατίθεται πλήρες ενοποιημένο αλφαβητικό ευρετήριο όλων των λημμάτων.

Σε κάθε λήμμα (περιλαμβανομένου και του λήμματος του α΄μέρους με τον τίτλο «η αγωγή και η άσκησή της»), προτάσσεται η σχετική με το εξεταζόμενο λήμμα βιβλιογραφία, έπονται τα περιεχόμενα της θεωρίας, στη συνέχεια το αλφαβητικό ευρετήριο του συγκεκριμένου λήμματος,  η θεωρία, η οποία εκτίθεται συστηματοποιημένη και  με  πλαγιάριθμο σε κάθε νοηματική παράγραφο, ενώ στο τέλος του κάθε λήμματος παρατίθεται αντιπροσωπευτικό υπόδειγμα.

Το έργο «Αγωγές και αιτήσεις Αστικού Δικαίου» αποτελεί ένα πληρέστατο έργο, με το οποίο ο νομικός μπορεί να καλύψει όλες τις επιστημονικές του ανάγκες, τόσο από θεωρητική, όσο και από πρακτική άποψη.
Α. H ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ Η ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ 
' σκηση της αγωγής [άρθρα 215-217, 226-230 ΚΠολΔ]Σελ. 1
[1] AΓΩΓΗΣελ. 9
I. Νομικό πλαίσιοΣελ. 13
II. Έννοια - Στοιχεία - ΕίδηΣελ. 13
III. ' σκηση αγωγήςΣελ. 14
Α. Περιεχόμενο δικογράφουΣελ. 14
Β. Σώρευση αγωγών Σελ. 20
Γ. Εγγραφή στα βιβλία διεκδικήσεων Σελ. 25
Δ. Συνέπειες ασκήσεως αγωγήςΣελ. 29
IV. Συζήτηση της αγωγής Σελ. 36
Α. ΓενικάΣελ. 36
Β. ΑνταγωγήΣελ. 38
V. Κατάργηση και περάτωση της δίκηςΣελ. 41
Α. Παραίτηση από το δικόγραφοΣελ. 41
Β. Αποδοχή αγωγήςΣελ. 51
VI. Είδη αγωγών Σελ. 53
Α. Αναγνωριστική αγωγήΣελ. 53
Β. Καταψηφιστική αγωγήΣελ. 62
Γ. Πλαγιαστική αγωγήΣελ. 62
Δ. Παρεμπίπτουσα αγωγήΣελ. 65
Ε. Διεκδικητική αγωγήΣελ. 67
ΣΤ. Αρνητική αγωγήΣελ. 74
VII. ΥποδείγματαΣελ. 75
Α. Αρνητική αγωγήΣελ. 75
Β. Διεκδικητική αγωγήΣελ. 77
Γ. Καταψηφιστική αγωγήΣελ. 80
Δ. Παρεπίμπτουσα αγωγήΣελ. 82
Ε. Πλαγιαστική αγωγήΣελ. 85
Β. ΟΙ ΑΓΩΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΚ 
[2] AΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΟΣ ΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣΣελ. 89
I. Νομικό πλαίσιοΣελ. 93
II. Έννοια - Στοιχεία αδικαιολόγητου πλουτισμούΣελ. 93
III. Νομική φύση - Επικουρικότητα αξίωσης Σελ. 94
IV. Προϋποθέσεις αξίωσης Σελ. 96
V. Περιπτώσεις αδικαιολόγητου πλουτισμούΣελ. 99
Α. ΓενικάΣελ. 99
Β. Ακύρωση αναγκαστικής εκτέλεσης/πλειστηριασμούΣελ. 101
Γ. Παράνομη παροχή εργασίας - ' κυρη σύμβαση εργασίαςΣελ. 103
Δ. Αδικαιολόγητος πλουτισμός από αξιόγραφαΣελ. 107
Ε. Διάφορα θέματαΣελ. 109
VI. Αχρεώστητη παροχήΣελ. 114
VII. Ευθύνη λήπτηΣελ. 117
VIII. Δικονομικά θέματαΣελ. 121
Α. Αγωγή και στοιχεία αυτήςΣελ. 121
Β. Αρμοδιότητα - ΔιαδικασίαΣελ. 124
Γ. ΕνστάσειςΣελ. 124
IX. Παραγραφή αξίωσηςΣελ. 125
X. Διοικητικές διαφορέςΣελ. 127
XI. ΥπόδειγμαΣελ. 129
[3] ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΕΣ (Βλ. και λ. Χρηματική ικανοποίηση)Σελ. 132
I. Νομικό πλαίσιοΣελ. 140
II. Έννοια της αδικοπραξίαςΣελ. 140
III. Συρροή ενδοσυμβατικής και αδικοπρακτικής ευθύνηςΣελ. 141
IV. ΠροϋποθέσειςΣελ. 143
Α. ΓενικάΣελ. 143
Β. Παράνομη πράξη ή παράλειψηΣελ. 143
Γ. ΥπαιτιότηταΣελ. 146
Δ. ΖημίαΣελ. 148
Ε. Αιτιώδης συνάφειαΣελ. 149
V. Ειδικές περιπτώσεις ευθύνης: Η έκδοση ακάλυπτης επιταγής Σελ. 151
VI. Δικονομικά θέματαΣελ. 155
VII. Προσβολή των χρηστών ηθώνΣελ. 156
VIII. Δυσφημηστικές διαδόσειςΣελ. 158
IX. ΠρόστησηΣελ. 161
Α. Προϋποθέσεις ευθύνηςΣελ. 162
Β. Ευθύνη προστήσαντος - προστηθέντοςΣελ. 169
Γ. Δικονομικά θέματαΣελ. 171
X. Ευθύνη εποπτεύοντοςΣελ. 171
A. Έννοια εποπτείαςΣελ. 171
Β. ΕποπτεύωνΣελ. 173
Γ. ΕποπτευόμενοιΣελ. 174
Δ. Προϋποθέσεις ευθύνης Σελ. 174
Ε. Ευθύνη εποπτεύοντος - εποπτευόμενουΣελ. 175
ΣΤ. Δικονομικά θέματαΣελ. 175
XI. Ευθύνη από την πτώση κτίσματος ή άλλου έργουΣελ. 176
Α. Πτώση κτίσματος ή άλλου έργουΣελ. 177
Β. Ζημία Σελ. 178
Γ. Αιτιώδης συνάφεια μεταξύ πτώσης και ζημίαςΣελ. 178
XII. Ζημία από περισσότερουςΣελ. 179
Α. Περιπτώσεις ευθύνης εις ολόκληρονΣελ. 179
Β. ΑναγωγήΣελ. 183
XIII. Αποζημίωση Βλ. και λ. ΑποζημίωσηΣελ. 185
Α. Έκταση - προσδιορισμός αποζημίωσηςΣελ. 185
Β. ΥπόχρεοςΣελ. 187
Γ. ΔικαιούχοςΣελ. 187
XIV. Αποζημίωση για την καταστροφή ή βλάβη πράγματοςΣελ. 189
Α. Ολική καταστροφήΣελ. 189
Β. Μερική καταστροφήΣελ. 189
Γ. Στέρηση χρήσηςΣελ. 190
Δ. ΔικαιούχοςΣελ. 190
Ε. Έκταση - προσδιορισμός αποζημίωσης/ΤόκοιΣελ. 191
ΣΤ. Χρόνος υπολογισμού της αποζημίωσηςΣελ. 192
XV. Παράνομη αφαίρεση πράγματος/Προστασία οφειλέτη αποζημίωσης Σελ. 193
XVI. Αποζημίωση λόγω θανάτωσηςΣελ. 194
Α. ΓενικάΣελ. 194
Β. ΝοσήλιαΣελ. 195
Γ. Έξοδα κηδείαςΣελ. 196
Δ. Αποζημίωση για στέρηση διατροφήςΣελ. 198
1. Θεμελίωση δικαιώματοςΣελ. 198
2. Δικαιούχοι διατροφήςΣελ. 199
3. Προσδιορισμός - έκταση αποζημίωσης/Δικονομικά θέματαΣελ. 200
Ε. Αποζημίωση για στέρηση υπηρεσιώνΣελ. 204
1. Θεμελίωση δικαιώματος Σελ. 204
2. Δικαιούχοι/Προσδιορισμός - Έκταση αποζημίωσηςΣελ. 205
ΣΤ. Αποζημίωση λόγω θανάτωσης ασφαλισμένου στο ΙΚΑΣελ. 207
XVII. Αποζημίωση λόγω βλάβης του σώματος ή της υγείαςΣελ. 210
Α. ΓενικάΣελ. 210
Β. Βλάβη του σώματος ή της υγείαςΣελ. 211
Γ. Δικαιούχοι αποζημίωσηςΣελ. 211
Δ. Έκταση - περιεχόμενο αποζημίωσηςΣελ. 212
1. ΝοσήλιαΣελ. 213
2. Αποκατάσταση ζημίας που ήδη επήλθεΣελ. 215
3. Αποζημίωση για μελλοντικές στερήσειςΣελ. 216
4. Αποζημίωση λόγω αύξησης δαπανώνΣελ. 219
5. Αποζημίωση για στέρηση υπηρεσιών από τον παθόνταΣελ. 219
Ε. Τρόπος καταβολής αποζημίωσης Σελ. 220
ΣΤ. Δικονομικά θέματαΣελ. 223
XVIII. Αναπηρία ή παραμόρφωση από την αδικοπραξίαΣελ. 225
XIX. Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης Βλ. στο λήμμα Χρηματική ικανοποίησηΣελ. 231
XX. Παραγραφή της απαίτησης από αδικοπραξίαΣελ. 231
Α. ΓενικάΣελ. 231
δικαστικής επιδίωξης)Σελ. 232
Γ. Επιμήκυνση της παραγραφήςΣελ. 235
Δ. Παραγραφή αδικοπραξίας που αποτελεί και κολάσιμη πράξηΣελ. 237
Ε. Αναστολή, διακοπή και ενέργεια της παραγραφήςΣελ. 239
ΣΤ. Δικονομικά θέματαΣελ. 240
XXI. Ευθύνη για ό,τι περιήλθεΣελ. 240
XXII. ΥπόδειγμαΣελ. 243
[4] ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣελ. 245
I. Νομικό πλαίσιοΣελ. 250
II. Δήλωση βούλησης από ανίκανο - Έλλειψη συνείδησης πράξεων ή χρήσης του λογικούΣελ. 250
III. Εικονικότητα δικαιοπραξίαςΣελ. 255
IV. Δήλωση ως συνέπεια πλάνης, απάτης, απειλήςΣελ. 260
Α. ΓενικάΣελ. 260
Β. ΠλάνηΣελ. 261
Γ. ΑπάτηΣελ. 264
Δ. ΑπειλήΣελ. 268
V. Τύπος δικαιοπραξίαςΣελ. 270
VI. Δικαιοπραξία αντικείμενη σε απαγορευτική διάταξη νόμου ή στα χρηστά ήθηΣελ. 272
A. Δικαιοπραξία απαγορευμένηΣελ. 272
B. Απαγόρευση διάθεσηςΣελ. 276
Γ. Δικαιοπραξία αντίθετη προς τα χρηστά ήθηΣελ. 280
Δ. Καταπλεονεκτική δικαιοπραξίαΣελ. 281
VII. Συνέπειες ακυρότητας - Ακυρότητα μέρουςΣελ. 285
VIII. Μετατροπή άκυρης δικαιοπραξίαςΣελ. 286
IX. Επικύρωση άκυρης δικαιοπραξίαςΣελ. 287
Χ. ΥπόδειγμαΣελ. 288
[5] ΑΛΛΗΛΟΧΡΕΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣΣελ. 290
I. Νομικό πλαίσιοΣελ. 293
II. Έννοια - ΕίδηΣελ. 293
III. Επιμέρους στοιχείαΣελ. 294
Α. Η σύμβασηΣελ. 294
1. ΧαρακτήραςΣελ. 294
2. Σχέση με το τοκοχρεωλυτικό δάνειοΣελ. 295
3. Σχέση με τη σύμβαση ανοίγματος πίστωσηςΣελ. 295
4. Σχέση με την αγοραπωλησία με πίστωση του τιμήματοςΣελ. 295
Β. Η απαίτησηΣελ. 296
1. Συνέπειες της καταχώρησηςΣελ. 296
2. Χαρακτήρας των εισαγόμενων απαιτήσεωνΣελ. 296
3. Οι πιστωτικοί τίτλοιΣελ. 297
i. Καταχώριση των πιστωτικών τίτλων ως απαίτησηςΣελ. 297
ii. Καταχώριση των πιστωτικών τίτλων ως αξίαςΣελ. 297
IV. Κλείσιμο του αλληλόχρεου λογαριασμούΣελ. 298
Α. Λόγοι του κλεισίματοςΣελ. 298
Β. Είδη κλεισίματος - Ειδικότερα το περιοδικό κλείσιμοΣελ. 299
Γ. Ευθύνη ομορρύθμου εταίρουΣελ. 300
Δ. Η εκκαθάριση του αλληλόχρεου λογαριασμούΣελ. 300
V. Το κατάλοιπο του αλληλόχρεου λογαριασμούΣελ. 301
VI. Ο Τραπεζικός Αλληλόχρεος ΛογαριασμόςΣελ. 303
VII. Δικονομικά θέματαΣελ. 306
Α. ΑγωγήΣελ. 306
1. Αρμόδιο δικαστήριοΣελ. 306
2. ΠεριεχόμενοΣελ. 306
3. ΑπόδειξηΣελ. 308
4. ΠαραγραφήΣελ. 308
5. Καταδολίευση δανειστώνΣελ. 308
Β. ΈνστασηΣελ. 309
Γ. Διαταγή πληρωμήςΣελ. 310
1. ΓενικάΣελ. 310
2. Περιεχόμενο της αίτησηςΣελ. 310
3. ' μυνα του καθούΣελ. 311
4. Περιεχόμενο της διαταγής πληρωμήςΣελ. 311
VIII. ΥπόδειγμαΣελ. 311
[6] ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣελ. 313
I. Νομικό πλαίσιοΣελ. 317
II. Προϋποθέσεις, κήρυξη και συντέλεση της απαλλοτρίωσηςΣελ. 317
III. Ανάκληση και άρση της απαλλοτρίωσηςΣελ. 321
IV. Προσδιορισμός της αποζημίωσηςΣελ. 327
Α. ΓενικάΣελ. 327
Β. ΔικαιούχοιΣελ. 330
Γ. ΔιαδικασίαΣελ. 333
Δ. ΠεριεχόμενοΣελ. 334
Ε. Προσωρινός προσδιορισμός αποζημίωσηςΣελ. 339
ΣΤ. Οριστικός προσδιορισμός αποζημίωσηςΣελ. 340
Ζ. Δικαστικά έξοδαΣελ. 347
Η. ΠαραγραφήΣελ. 351
V. ΥπόδειγμαΣελ. 352
[7] ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΕΟΥΣΣελ. 353
I. Νομικό πλαίσιοΣελ. 354
II. Έννοια και ουσιώδη στοιχεία της αναγνώρισης χρέουςΣελ. 354
III. Διάκριση από παρεμφερείς έννοιεςΣελ. 356
IV. Αιτιώδης και αφηρημένη αναγνώριση χρέουςΣελ. 356
V. ΤύποςΣελ. 359
VI. Έννομες συνέπειεςΣελ. 361
VII. ΠαραγραφήΣελ. 362
VIII. ΔικονομικάΣελ. 363
Α. Περιεχόμενο αγωγήςΣελ. 363
Β. ' μυνα εναγομένουΣελ. 364
Γ. ΕκτέλεσηΣελ. 365
Δ. Διαταγή πληρωμήςΣελ. 365
IX. ΔιάφοραΣελ. 365
Α. Αλληλόχρεος λογαριασμόςΣελ. 365
Β. ΣυναλλαγματικήΣελ. 367
Γ. ΕπιταγήΣελ. 368
Δ. ΕγγύησηΣελ. 369
Ε. ΔάνειοΣελ. 369
ΣΤ. Εξοφλητική απόδειξηΣελ. 369
αναγνώριση χρέουςΣελ. 370
[8] ΑΝΑΔΟΧΗ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣελ. 372
I. Νομικό καθεστώς και έννοια της αναδοχής ανηλίκουΣελ. 373
Α. Νομικό καθεστώςΣελ. 373
Β. ΈννοιαΣελ. 374
II. Τα μέρη της έννομης σχέσης της αναδοχήςΣελ. 374
Α. Το ανήλικο τέκνοΣελ. 374
Β. Οι ανάδοχοι γονείςΣελ. 374
III. Η σύσταση της αναδοχήςΣελ. 376
Α. Συμβατική σύστασηΣελ. 376
Β. Δικαστική σύστασηΣελ. 378
IV. Η λειτουργία της αναδοχήςΣελ. 380
Α. Δικαιώματα και υποχρεώσεις των ανάδοχων γονέωνΣελ. 380
Β. Μεταγενέστερη ανάθεση της γονικής μέριμναςστους ανάδοχους γονείςΣελ. 382
V. ' ρση της αναδοχήςΣελ. 383
VI. Ιδιωτικό διεθνές και διαχρονικό δίκαιοΣελ. 384
Α. Ιδιωτικό διεθνές δίκαιοΣελ. 384
Β. Διαχρονικό δίκαιοΣελ. 384
VII. Υπόδειγμα αιτήσεως αναδοχής ανηλίκουΣελ. 385
[9] ΑΝΑΔΟΧΗ ΧΡΕΟΥΣΣελ. 387
I. Νομικό πλαίσιοΣελ. 388
II. Έννοια - ΕίδηΣελ. 388
Α. Αναδοχή από σύμβασηΣελ. 388
Β. Αναδοχή από νόμοΣελ. 388
Γ. Στερητική αναδοχήΣελ. 389
Δ. Σωρευτική αναδοχήΣελ. 389
III. Διάκριση από παρεμφερείς θεσμούςΣελ. 390
IV. Συμβατική μεταβίβαση ενοχήςΣελ. 391
V. Αντικείμενο αναδοχήςΣελ. 391
VI. ΤύποςΣελ. 392
VII. Νομική φύσηΣελ. 393
VIII. Υποχρεώσεις του αναδοχέαΣελ. 394
IX. Ενστάσεις του αναδοχέαΣελ. 395
X. Παρεπόμενα στην απαίτηση δικαιώματαΣελ. 396
XI. Στερητική αναδοχή ενυπόθηκου χρέουςΣελ. 397
XII. Υπόσχεση τρίτου προς τον οφειλέτηΣελ. 398
XIII. Αναδοχή λόγω μεταβίβασης ομάδας περιουσίαςΣελ. 399
Α. Σωρευτική αναδοχή από το νόμοΣελ. 399
Β. Μεταβίβαση συνόλου περιουσίαςΣελ. 400
Γ. Γνώση της απόκτησης συνόλου περιουσίαςΣελ. 402
Δ. Αντικείμενο αναδοχήςΣελ. 402
Ε. Υπεγγυότητα αναδοχέαΣελ. 402
ΣΤ. Εφαρμοστέο δίκαιοΣελ. 403
XIV. Ορισμένο αγωγής δανειστήΣελ. 403
XV. Υποδείγματα αγωγώνΣελ. 404
[10] ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ (Βλ. και λ. Πληρεξουσιότητα)Σελ. 406
I. Νομικό πλαίσιο Σελ. 408
II. Διακρίσεις (άμεση - έμμεση αντιπροσώπευση)Σελ. 408
III. Ειδικότερα η άμεση αντιπροσώπευσηΣελ. 409
IV. Ερμηνευτικός κανόνας (ΑΚ 212)Σελ. 413
V. Ικανότητα αντιπροσώπουΣελ. 413
VI. ΑυτοσύμβασηΣελ. 413
VII. Περιπτώσεις αντιπροσώπευσηςΣελ. 415
VIII. Έλλειψη εξουσίας αντιπροσώπευσης - Υπέρβαση πληρεξουσιότητας/ΑποζημίωσηΣελ. 416
IX. Στοιχεία που κρίνονται από τον αντιπρόσωποΣελ. 419
X. ΥπόδειγμαΣελ. 422
[11] ΑΟΡΙΣΤΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣΣελ. 423
I. Νομικό πλαίσιοΣελ. 425
II. Πεδίο εφαρμογής των σχετικών διατάξεωνΣελ. 425
III. Προϋποθέσεις εφαρμογής της ΑΚ 371Σελ. 426
Α. Αοριστία παροχήςΣελ. 426
Β. Ανάθεση συμβατική του προσδιορισμού της παροχής Σελ. 427
Γ. Δίκαιη κρίσηΣελ. 428
Δ. Δικαστικός προσδιορισμός της παροχής Σελ. 429
1. Ευθεία και ανάλογη εφαρμογή της ΑΚ 371 εδ. β'Σελ. 429
2. Εφαρμογή της ΑΚ 371 εδ. β' στις μισθώσειςΣελ. 429
IV. Προσδιορισμός της αόριστης παροχήςΣελ. 430
Α. Προσδιορισμός της παροχής με δίκαιη κρίσηΣελ. 430
Β. Προσδιορισμός της παροχής από συμβαλλόμενο ή τρίτοΣελ. 431
Γ. Προσδιορισμός της παροχής από το δικαστήριοΣελ. 432
Ακυρότητα της σύμβασηςΣελ. 433
Α. Απόλυτη κρίση συμβαλλομένουΣελ. 433
Β. Απόλυτη κρίση τρίτουΣελ. 435
VI. Δικονομικά θέματαΣελ. 435
VII. ΠεριπτωσιολογίαΣελ. 436
Α. Εργατικά θέματαΣελ. 436
Β. Διαιτησία - Διαιτητική πραγματογνωμοσύνηΣελ. 436
Γ. Προστασία του καταναλωτή από ΓΟΣΣελ. 436
VIII. Αοριστία αντιπαροχής στις αμφοτεροβαρείς συμβάσεις (άρθρο 379 ΑΚ)Σελ. 437
[12] ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ Σελ. 438
I. Νομικό πλαίσιοΣελ. 440
II. Έννοια και προϋποθέσεις της υποχρέωσης προς αποζημίωσηΣελ. 440
Α. ΈννοιαΣελ. 440
Β. ΠροϋποθέσειςΣελ. 440
1. Η ζημίαΣελ. 441
2. Η υπαιτιότηταΣελ. 444
3. Η αιτιώδης συνάφειαΣελ. 444
III. Μορφές της αποζημίωσηςΣελ. 446
IV. Δικαιούχος της αποζημίωσης Βλ. και λ. ΑδικοπραξίεςΣελ. 447
V. Περιεχόuενο της αποζημίωσηςΣελ. 448
VI. Ύψος της αποζημίωσηςΣελ. 450
Α. ΥπολογισμόςΣελ. 450
Β. Συμψηφισμός της ζημίας με τυχόν ωφέλεια του ζημιωθέντοςΣελ. 453
Γ. Μείωση λόγω συντρέχοντος πταίσματος του ζημιωθέντοςΣελ. 454
VII. ΔικονομικάΣελ. 457
Α. Περιεχόμενο της αγωγήςΣελ. 457
Β. ΠαραγραφήΣελ. 459
VIII. ΥπόδειγμαΣελ. 460
[13] ΑΡΡΑΒΩΝΑΣΣελ. 461
I. Νομικό πλαίσιο - Ενδοτικό δίκαιοΣελ. 462
II. Έννοια - προϋποθέσεις αρραβώναΣελ. 463
III. Κατάρτιση αρραβωνικής σύμβασης/Είδη αρραβώναΣελ. 465
IV. Τύπος αρραβώνα Σελ. 468
V. Κατάπτωση του αρραβώνα - Ματαίωση της κατάπτωσηςΣελ. 469
VI. Δικονομικά θέματαΣελ. 471
VII. ΥπόδειγμαΣελ. 472
[14] ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑΣελ. 474
I. Νομικό πλαίσιοΣελ. 477
II. 'Εννοια αυτοκινήτου Σελ. 478
III. Ευθύνη δυνάμει του Ν Γ?Ν/1911Σελ. 479
IV. Ευθύνη από αδικοπραξία Σελ. 483
Α. ΓενικάΣελ. 483
Β. Ζημία πραγμάτων Σελ. 484
Γ. Ζημία εξαιτίας βλάβης του σώματος ή της υγείαςΣελ. 487
Δ. Ζημία εξαιτίας θανάτωσης προσώπουΣελ. 490
θανάτωσης προσώπουΣελ. 494
ΣΤ. Xρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνηςΣελ. 495
Ζ. Παραγραφή της αξίωσης από αδικοπραξίαΣελ. 498
V. Υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης από αυτοκινητικά ατυχήματαΣελ. 500
Α. Έννοια και περιεχόμενο ασφαλιστικής κάλυψηςΣελ. 500
Β. Εξαιρέσεις από την υποχρεωτική ασφάλισηΣελ. 504
Γ. Διεθνής ασφάλισηΣελ. 504
Δ. Παραγραφή της αξίωσης κατά του ασφαλιστήΣελ. 507
VI. Επικουρικό ΚεφάλαιοΣελ. 508
Α. Έννοια, σκοπός, λειτουργίαΣελ. 508
Β. Περιπτώσεις ευθύνηςΣελ. 508
Γ. Παραγραφή της αξίωσης Σελ. 511
VII. Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας Σελ. 511
VIII. Διαδικασία άρθρου 681 Α ΚΠολΔ Σελ. 511
Α. Υπαγόμενες διαφορές Σελ. 511
Β. ' σκηση αγωγής, περιεχόμενο, συζήτηση αυτής -Αποδεικτικά μέσαΣελ. 512
IΧ. ΥπόδειγμαΣελ. 515
[15] ΑΦΑΝΕΙΑΣελ. 519
Ι. Νομικό πλαίσιοΣελ. 520
ΙΙ. Έννοια - Περιεχόμενο - ΠροϋποθέσειςΣελ. 520
ΙΙΙ. Συνέπειες κήρυξης αφάνειας - Χρόνος έναρξης αποτελεσμάτωνΣελ. 521
IV. ' ρση της αφάνειαςΣελ. 522
V. Δικονομικά ζητήματαΣελ. 522
A. ΔιαδικασίαΣελ. 522
B. Αρμοδιότητα - Εφαρμοστέο ΔίκαιοΣελ. 523
Γ. ΝομιμοποίησηΣελ. 523
Δ. Προδικασία - Κοινοποιήσεις Σελ. 523
Ε. Εκδίκαση - Βασιμότητα αίτησηςΣελ. 524
ΣΤ. ΑπόδειξηΣελ. 524
Ζ. ΑπόφασηΣελ. 525
Η. Ένδικα μέσαΣελ. 525
Θ. Δικαστικά έξοδαΣελ. 525
VI. Αγωγή διαζυγίουΣελ. 525
VII. Ζητήματα κληρονομικού δικαίουΣελ. 526
VIII. ΥπόδειγμαΣελ. 528
[16] ΓΑΜΟΣΣελ. 529
I. Νομικό πλαίσιοΣελ. 532
II. Έννοια - ΣτοιχείαΣελ. 532
III. ΠροϋποθέσειςΣελ. 532
Α. Θετικές προϋποθέσεις Σελ. 532
Β. Αρνητικές προϋποθέσεις (κωλύματα) Σελ. 533
IV. Τέλεση του γάμουΣελ. 534
V. Ελαττωματικός γάμοςΣελ. 535
Α. Ανυπόστατος γάμοςΣελ. 535
Β. ' κυρος γάμοςΣελ. 537
Γ. Ακυρώσιμος γάμοςΣελ. 537
Δ. Η ακύρωση του άκυρου και ακυρώσιμου γάμου Σελ. 537
Ε. Αποτελέσματα της ακύρωσηςΣελ. 538
VI. Σχέσεις των συζύγων από το γάμοΣελ. 539
Α. Προσωπικές σχέσειςΣελ. 539
Β. Περιουσιακές σχέσειςΣελ. 541
VII. Διάφορα θέματαΣελ. 550
VIII. ΥπόδειγμαΣελ. 552
[17] ΓΕΙΤΟΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Βλ. και λ. Κυριότητα)Σελ. 554
Ι. Νομικό πλαίσιοΣελ. 558
ΙΙ. Νομική φύση σχέσεων γειτονικού δικαίου - ΑγωγήΣελ. 559
ΙΙΙ. Οι κατ' ιδίαν περιορισμοί κυριότητας από το ιδιωτικό γειτονικό δίκαιο Σελ. 560
Α. Eκπομπές (: υποχρέωση ανοχής εκπομπών)Σελ. 560
1. Προϋποθέσεις/εφαρμογή άρθρου 1003 ΑΚΣελ. 560
2. Υποχρέωση ανοχής εκπομπώνΣελ. 561
3. Έννομη προστασία επί υπερβολικών εκπομπών Σελ. 563
Β. Επιβλαβείς εγκαταστάσεις στο γειτονικό ακίνητοΣελ. 564
1. Προϋποθέσεις/εφαρμογή άρθρου 1004 ΑΚΣελ. 564
2. Έννομη προστασία επί επιβλαβών εγκαταστάσεωνΣελ. 565
3. Εγκατάσταση με άδεια της Αρχής/μετά από τήρηση ειδικών όρων Σελ. 565
Γ. Κίνδυνος πτώσης οικοδομήςΣελ. 566
1. Προϋποθέσεις/εφαρμογή άρθρου 1006 ΑΚΣελ. 566
2. Έννομη προστασίαΣελ. 567
Δ. Ανόρυξη κοντά στα θεμέλια γείτοναΣελ. 568
1. Προϋποθέσεις/εφαρμογή άρθρου 1007 ΑΚΣελ. 568
2. Έννομη προστασία επί ανεπίτρεπτης εκσκαφήςΣελ. 569
Ε. Ρίζες, κλαδιά και καρποί γειτονικού ακινήτου Σελ. 570
1. Ρίζες ή κλαδιά γειτονικού ακινήτουΣελ. 570
2. Καρποί γειτονικού ακινήτουΣελ. 571
ΣΤ. Ενοικοδόμηση εν μέρει σε γειτονικό ακίνητοΣελ. 571
1. Προϋποθέσεις/εφαρμογή άρθρου 1010 ΑΚΣελ. 571
2. Επιδίκαση κυριότητας γειτονικού ακινήτου / Έννομη προστασίαΣελ. 573
Ζ. Υποχρέωση παροχής διόδουΣελ. 575
1. Προϋποθέσεις/εφαρμογή άρθρου 1012 ΑΚΣελ. 575
2. Δικαίωμα παροχής διόδουΣελ. 578
3. Έννομη προστασία (: αγωγή παροχής διόδου/ασφαλιστικά μέτρα)Σελ. 578
4. Καθορισμός διόδου/ΑποζημίωσηΣελ. 580
5. Στέρηση διόδου με αυτόβουλη πράξηΣελ. 581
6. Παροχή διόδου λόγω εκποίησης μέρους του ακινήτουΣελ. 582
7. Προστασία χρήσης διόδουΣελ. 583
8. Κατάργηση διόδουΣελ. 583
Η. Ανοχή επισκευών σε γειτονικό ακίνητοΣελ. 584
1. Προϋποθέσεις/εφαρμογή άρθρου 1018 ΑΚΣελ. 584
2. Έννομη προστασία/ΑποζημίωσηΣελ. 586
Θ. Όρια ακινήτων Σελ. 586
1. Ορόσημα γειτονικών ακινήτωνΣελ. 586
2. Κανονισμός ορίωνΣελ. 587
3. Κοινή χρήση - κυριότητα διαχωρισμάτων/Κατασκεύασμα κοινόΣελ. 589
4. Δέντρο στα κοινά όριαΣελ. 591
Ι. Υποχρεώσεις από τη ροή / διοχέτευση νερούΣελ. 592
1. Νερά από υπερκείμενο όμορο ακίνητοΣελ. 592
2. Υποχρέωση ανοχής κατασκευασμάτων Σελ. 594
3. Βρόχινο νερό στέγηςΣελ. 594
4. Νερό για τη χρήση χωριούΣελ. 595
5. Υποχρεώσεις κυρίου πηγής ή πηγαδιούΣελ. 596
6. Διοχέτευση νερού διαμέσου ξένου αγροτικού ακινήτουΣελ. 596
ΙΑ. Σωλήνες διαμέσου ξένου ακινήτουΣελ. 597
ΙΒ. Παραγραφή αξιώσεωνΣελ. 599
IV. ΥπόδειγμαΣελ. 599
[18] ΔΑΝΕΙΟΣελ. 602
I. Νομική φύση - σκοπός δανείου Σελ. 605
II. Κατάρτιση - στοιχεία δανείου Σελ. 606
III. Είδη δανείουΣελ. 609
Α. Αστικό - εμπορικό δάνειοΣελ. 609
Β. Συναινετικό δάνειοΣελ. 609
Γ. Έντοκο - άτοκο δάνειο/ΤοκογλυφίαΣελ. 609
Δ. Τοκοχρεωλυτικό δάνειοΣελ. 612
IV. Διάκριση δανείου από συγγενείς έννοιες Σελ. 613
V. Δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένωνΣελ. 615
Α. Δικαιώματα μερώνΣελ. 615
Β. Υποχρεώσεις μερώνΣελ. 616
VI. Απόδοση του δανείου/Υπερημερία οφειλέτηΣελ. 617
Α. Υποχρέωση απόδοσης του δανείσματοςΣελ. 617
Β. Χρόνος απόδοσηςΣελ. 617
Γ. Τόπος απόδοσηςΣελ. 618
Δ. Μη εκπλήρωση της υποχρέωσης απόδοσης Σελ. 618
Ε. Υπερημερία οφειλέτηΣελ. 618
VII. Ρήτρες στη δανειοδοτική σύμβασηΣελ. 619
VIII. Παροχή ασφάλειαςΣελ. 620
IX. ΠαραγραφήΣελ. 621
X. Λήξη του δανείουΣελ. 621
XI. Δικονομικά ζητήματαΣελ. 622
XII. ΥπόδειγμαΣελ. 625
[19] ΔΙΑΖΥΓΙΟ [Βλ. και λ. Γάμος (για το ζήτημα της αξίωσης συμμετοχής στα αποκτήματα)]Σελ. 627
I. Νομικό πλαίσιοΣελ. 632
II. Λύση γάμου με διαζύγιο (άρθρο 1438 ΑΚ)Σελ. 632
III. Γενικά περί των λόγων διαζυγίουΣελ. 634
IV. Το κατ' αντιδικία διαζύγιοΣελ. 635
Α. Αγωγή διαζυγίου λόγω ισχυρού κλονισμούΣελ. 635
1. Νομοθετική ρύθμιση Σελ. 635
2. ΠροϋποθέσειςΣελ. 635
3. Έννοια/απόδειξη ισχυρού κλονισμού - Δικαστική κρίσηΣελ. 635
4. Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβηςΣελ. 640
Β. Αγωγή διαζυγίου λόγω διετούς διάστασηςΣελ. 641
1. Νομοθετική πρόβλεψη/Συνταγματικότητα ρύθμισηςΣελ. 641
2. Τεκμήριο αμάχητο για τον κλονισμόΣελ. 641
3. Έννοια διάστασηςΣελ. 642
4. Διετής διάστασηΣελ. 643
Γ. Το διαζύγιο λόγω αφάνειαςΣελ. 645
Δ. Καταχρηστική άσκηση του δικαιώματος διάζευξηςΣελ. 646
Ε. Δικονομικά θέματα επί της αγωγής διαζυγίουΣελ. 648
1. Διαδικασία - Αρμοδιότητα - Διεθνής δικαιοδοσίαΣελ. 648
2. Ικανότητα δικαστικής παράστασης Σελ. 649
3. ' σκηση της αγωγής διαζυγίουΣελ. 649
i. Περιεχόμενο της αγωγήςΣελ. 649
ii. Σώρευση περισσότερων ιστορικών βάσεων στην αγωγήΣελ. 651
iii. Εκκρεμοδικία/Σώρευση αγωγών/ΑνταγωγήΣελ. 652
iv. Ερημοδικία - ΑποδείξειςΣελ. 654
v. Απόφαση - ΔεδικασμένοΣελ. 655
vi. Ένδικα μέσαΣελ. 656
V. Το συναινετικό διαζύγιοΣελ. 658
Α. Νομοθετική ρύθμισηΣελ. 658
Β. Προϋποθέσεις έκδοσης συναινετικού διαζυγίουΣελ. 658
1. Συμφωνία των συζύγωνΣελ. 658
2. Διάρκεια γάμουΣελ. 662
3. Συμφωνία για την επιμέλεια και την επικοινωνία με τα ανήλικα τέκναΣελ. 662
Γ. Δικονομικά θέματαΣελ. 665
VI. ΥποδείγματαΣελ. 667
[20] ΔΙΑΘΗΚΗΣελ. 669
I. ΓενικάΣελ. 676
II. Περιεχόμενο διαθήκηςΣελ. 677
III. Σύνταξη διαθήκηςΣελ. 678
IV. Ανικανότητα για σύνταξη διαθήκηςΣελ. 679
Α. Νομοθετικές ρυθμίσειςΣελ. 679
Β. ΓενικάΣελ. 680
Γ. ΑνήλικοιΣελ. 680
Δ. Πρόσωπα υπό δικαστική συμπαράστασηΣελ. 680
Ε. Έλλειψη συνείδησης των πραττομένων/Ψυχική ή διανοητική διαταραχήΣελ. 681
V. Ιδιόγραφη διαθήκηΣελ. 684
Α. Έννοια Σελ. 684
Β. Προϋποθέσεις κύρους ιδιόγραφης διαθήκηςΣελ. 684
Γ. Προσθήκες - εξωτερικά ελαττώματαΣελ. 688
Δ. Κατάθεση ιδιόγραφης διαθήκηςΣελ. 689
Ε. Ανίκανος για ιδιόγραφη διαθήκηΣελ. 689
VI. Δημόσια διαθήκηΣελ. 690
Α. Έννοια - Αποδεικτική δύναμη δημόσιας διαθήκηςΣελ. 690
Β. Πρόσωπα που συμπράττουνΣελ. 690
Γ. Πράξη για τη δημόσια διαθήκηΣελ. 691
Δ. Διαθέτης κουφόςΣελ. 693
VII. Μυστική διαθήκηΣελ. 694
Α. Έννοια - ΔιατυπώσειςΣελ. 694
Β. Μυστική που ισχύει ως ιδιόγραφη Σελ. 695
Γ. Ανίκανος για μυστική διαθήκηΣελ. 695
VIII. Έκτακτες διαθήκεςΣελ. 695
IX. Ακυρότητα διαθήκηςΣελ. 696
Α. Λόγοι ακυρότητας/αναγνωριστική αγωγήΣελ. 696
Β. Διατάξεις διαθήκης αντίθετες στα χρηστά ήθηΣελ. 699
Γ. ' κυρες διατάξεις διαθήκηςΣελ. 700
1. Διάταξη υπέρ αόριστου προσώπουΣελ. 700
2. Εξάρτηση διάταξης από τη γνώμη άλλου Σελ. 701
3. Αίρεση ακατάληπτηΣελ. 701
4. Αίρεση αγαμίαςΣελ. 701
5. Διάταξη δελεαστικήΣελ. 702
X. Ακυρώσιμη διαθήκηΣελ. 702
Α. Δικαίωμα ακύρωσης - Παραγραφή δικαιώματοςΣελ. 702
Β. Δικαιούχος να ζητήσει την ακύρωση Σελ. 703
Γ. Διάταξη διαθήκης λόγω απειλής/απάτηςΣελ. 704
Δ. Διάταξη διαθήκης από πλάνη Σελ. 706
Ε. Διάταξη διαθήκης υπέρ του συζύγουΣελ. 708
ΣΤ. Παράλειψη μεριδούχουΣελ. 708
XI. Ανάκληση διαθήκηςΣελ. 710
Α. Ανάκληση ρητή - σιωπηρή (: προϋποθέσεις/διατυπώσεις)Σελ. 710
Β. Ανάκληση ιδιόγραφης διαθήκηςΣελ. 712
Γ. Ανάκληση μυστικής διαθήκηςΣελ. 713
XII. Δημοσίευση διαθήκηςΣελ. 713
Α. Γενικά Σελ. 713
Β. Δημοσίευση ιδιόγραφης διαθήκης/Πρακτικό δημοσίευσης/Δημοσίευση από Προξενική ΑρχήΣελ. 713
Γ. Απώλεια διαθήκηςΣελ. 717
Δ. Δημοσίευση δημόσιας/μυστικής/έκτακτης διαθήκηςΣελ. 717
Ε. Δημοσίευση/Κήρυξη ιδιόγραφης διαθήκης ως κύριαςΣελ. 718
XIII. Ερμηνεία διαθήκηςΣελ. 720
Α. Γενικά - Αναζήτηση της βούλησης του διαθέτη Σελ. 720
Β. Ερμηνευτικοί κανόνεςΣελ. 724
XIV. ΥπόδειγμαΣελ. 724
[21] ΔΙΑΝΟΜΗΣελ. 726
I. Νομικό πλαίσιοΣελ. 730
II. ΈννοιαΣελ. 730
III. Η εξώδικη (εκούσια) διανομήΣελ. 730
IV. Η δικαστική διανομήΣελ. 731
Α. ΈννοιαΣελ. 731
Β. Δίκη διανομήςΣελ. 731
1. Γενικά περί της αγωγής διανομήςΣελ. 731
2. Ενεργητική - παθητική νομιμοποίησηΣελ. 733
3. ΑρμοδιότηταΣελ. 735
4. Στοιχεία αγωγής διανομήςΣελ. 736
5. ΔιαδικασίαΣελ. 738
6. Απόφαση διανομήςΣελ. 739
7. Αμοιβαίες απαιτήσεις από την κοινωνίαΣελ. 740
8. Παραγραφή αξίωσης για λύση της κοινωνίας -Καταχρηστική άσκηση δικαιώματοςΣελ. 741
V. Αυτούσια διανομήΣελ. 741
Α. Έννοια - Νομικό πλαίσιοΣελ. 741
Β. Προϋποθέσεις αυτούσιας διανομήςΣελ. 742
Γ. Μορφές - Τρόπος αυτούσιας διανομήςΣελ. 743
Δ. Δικαστική κρίσηΣελ. 746
Ε. Διανομή με σύσταση οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίαςΣελ. 747
ΣΤ. Ευθύνη για ελαττώματα του κοινού πράγματοςΣελ. 751
Ζ. Επιδίκαση επιχείρησηςΣελ. 752
VI. Πώληση με πλειστηριασμόΣελ. 754
VII. Δικαιώματα τρίτων στο κοινό πράγμαΣελ. 757
VIII. Συνέπειες διανομήςΣελ. 758
IX. ΥπόδειγμαΣελ. 759
[22] ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣΣελ. 761
I. Νομικό πλαίσιοΣελ. 763
II. Γενικά περί της προσυμβατικής ευθύνηςΣελ. 763
III. Προϋποθέσεις ευθύνηςΣελ. 764
Α. Στάδιο διαπραγματεύσεων για τη σύναψη σύμβασηςΣελ. 765
Β. Συμπεριφορά αντίθετη στην καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθηΣελ. 766
Γ. ΥπαιτιότηταΣελ. 769
Δ. ΖημίαΣελ. 769
IV. ΑποζημίωσηΣελ. 769
V. Δικονομικά ζητήματα Σελ. 772
Α. Στοιχεία αγωγήςΣελ. 772
Β. Αρμοδιότητα - ΔιαδικασίαΣελ. 772
VI. ΥπόδειγμαΣελ. 772
[23] ΔΙΑΤΡΟΦΗΣελ. 777
I. Διατροφή από το νόμοΣελ. 780
Α. ΓενικάΣελ. 780
Β. Υπόχρεοι διατροφής (ανιόντες - κατιόντες - αδελφοί)Σελ. 781
Γ. Δικαιούχοι διατροφής - ΠροϋποθέσειςΣελ. 786
Δ. Μέτρο και περιεχόμενο διατροφήςΣελ. 788
Ε. Χρόνος και τρόπος καταβολής διατροφήςΣελ. 789
ΣΤ. Παραίτηση και απόσβεση δικαιώματος διατροφήςΣελ. 790
Ζ. Αγωγή διατροφής - Δικονομικά θέματαΣελ. 790
Η. Προσωρινή επιδίκαση διατροφήςΣελ. 792
II. Διατροφή συζύγωνΣελ. 794
A. Διατροφή κατά τη διάρκεια του γάμουΣελ. 794
1. Κοινή συμβολή των συζύγων στις οικογενειακές ανάγκεςΣελ. 794
2. Διατροφή οφειλόμενη λόγω διακοπής της συμβίωσης για εύλογη αιτίαΣελ. 794
i. Διακοπή συμβίωσης - Εύλογη αιτία διακοπήςΣελ. 794
ii. Προσδιορισμός/καταβολή διατροφής - Ελάττωση/Μείωση διατροφήςΣελ. 797
iii. Ανάλογη εφαρμογή διατάξεων διατροφήςΣελ. 799
iv. Δικονομικά θέματαΣελ. 800
3. Ρύθμιση της χρήσης της οικογενειακής στέγηςΣελ. 801
B. Διατροφή μετά το διαζύγιοΣελ. 802
1. ΓενικάΣελ. 802
2. Προϋποθέσεις διατροφήςΣελ. 803
3. Προσδιορισμός - Καταβολή διατροφήςΣελ. 805
4. Αποκλεισμός, περιορισμός και παύση του δικαιώματος διατροφήςΣελ. 806
5. Δικονομικά θέματαΣελ. 807
III. ΥπόδειγμαΣελ. 808
[24] ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΕΣ (Βλ. και λ. Ακυρότητα)Σελ. 810
I. Νομικό πλαίσιοΣελ. 812
II. Έννοια - Στοιχεία δικαιοπραξίαςΣελ. 812
III. Ικανότητα προς δικαιοπραξίαΣελ. 813
IV. Ελαττώματα δικαιοπραξιών (εκτενώς στο λήμμα «Ακυρότητα»)Σελ. 816
V. Τύπος δικαιοπραξιώνΣελ. 817
VI. Ενέργεια δικαιοπραξιώνΣελ. 818
VII. Ερμηνεία δικαιοπραξιώνΣελ. 819
VIII. ΥπόδειγμαΣελ. 822
[25] ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΞΕΝΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝΣελ. 823
I. Έννοια της δικαστικής επιμέλειας ξένων υποθέσεων και νομική της βάσηΣελ. 824
II. ΠεριπτώσειςΣελ. 824
Α. Απουσία ενηλίκουΣελ. 824
Β. ' γνωστος ή αβέβαιος κύριος της υποθέσεωςΣελ. 825
III. Διορισμός δικαστικού επιμελητή ξένων υποθέσεωνΣελ. 826
IV. Η λειτουργία της δικαστικής επιμέλειας ξένων υποθέσεωνΣελ. 827
V. ' ρση της δικαστικής επιμέλειας ξένων υποθέσεωνΣελ. 827
VI. Ιδιωτικό διεθνές και διαχρονικό δίκαιοΣελ. 828
Α. Ιδιωτικό διεθνές δίκαιοΣελ. 828
Β. Διαχρονικό δίκαιοΣελ. 828
VII. Υπόδειγμα αιτήσεως διορισμού επιμελητή ξένων υποθέσεωνΣελ. 828
[26] ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣελ. 830
I. Νομικό πλαίσιοΣελ. 832
II. ΠροϋποθέσειςΣελ. 832
III. ΔιαδικασίαΣελ. 835
Α. ΑίτησηΣελ. 835
Β. Αρμόδιο δικαστήριο - κύρια διαδικασίαΣελ. 835
Γ. Έκθεση της κοινωνικής υπηρεσίαςΣελ. 836
Δ. ΑπόδειξηΣελ. 836
Ε. Απόφαση - ΔημοσιότηταΣελ. 838
ΣΤ. Ένδικα μέσαΣελ. 838
IV. Προσωρινός δικαστικός συμπαραστάτηςΣελ. 839
Α. Διορισμός προσωρινού δικαστικού συμπαραστάτηΣελ. 839
Β. Διορισμός προσωρινού δικαστικού συμπαραστάτημε προσωρινή διαταγήΣελ. 840
Γ. Εξουσίες του προσωρινού δικαστικού συμπαραστάτηΣελ. 840
V. Διορισμός οριστικού δικαστικού συμπαραστάτηΣελ. 840
VI. Μορφές δικαστικής συμπαράστασης - Στερητική δικαστική συμπαράστασηΣελ. 842
A. Μορφές στερητικής δικαστικής συμπαράστασης Σελ. 843
(γάμος, διαζύγιο) Σελ. 843
VII. Μορφές δικαστικής συμπαράστασης - Επικουρική δικαστική συμπαράστασηΣελ. 844
A. Μορφές επικουρικής δικαστικής συμπαράστασηςΣελ. 844
(γάμος, διαζύγιο)Σελ. 845
VIII. Η δυνητική ανάθεση της επιμέλειαςΣελ. 845
IX. ' ρση δικαστικής συμπαράστασηςΣελ. 847
X. Διάφορα ζητήματαΣελ. 847
XI. ΥπόδειγμαΣελ. 848
[27] ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΛΛΟΤΡΙΩΝΣελ. 849
I. Έννοια της διοίκησης αλλοτρίωνΣελ. 850
A. Έλλειψη άλλης έννομης σχέσης που να δικαιολογεί την επέμβαση σε ξένη έννομη σφαίρα Σελ. 850
B. ΥπόθεσηΣελ. 851
Γ. Ξένη υπόθεσηΣελ. 852
Δ. Διοικητής Σελ. 852
Ε. Κύριος της υπόθεσης Σελ. 853
II. Είδη διοίκησης αλλοτρίωνΣελ. 853
A. Γνήσια διοίκηση αλλοτρίωνΣελ. 853
1. Θεμιτή γνήσια διοίκηση αλλοτρίων Σελ. 854
2. Αθέμιτη γνήσια διοίκηση αλλοτρίων Σελ. 854
B. Μη γνήσια (ή νόθος) διοίκηση αλλοτρίωνΣελ. 854
Γ. Ιδιοτελής κατά πλάνη διοίκηση αλλοτρίωνΣελ. 855
ΙΙΙ. Η θεμιτή γνήσια διοίκηση αλλοτρίωνΣελ. 855
IV. Ευθύνη του διοικητή αλλοτρίωνΣελ. 859
Α. Γενικά (επί θεμιτής και αθέμιτης διοίκησης αλλοτρίων)Σελ. 859
Β. Επίταση της ευθύνης του διοικητή επί αθέμιτης διοίκησης αλλοτρίων Σελ. 859
Γ. Μη γνήσια ή νόθος διοίκηση αλλοτρίωνΣελ. 860
Δ. Η διοίκηση με σκοπό την αποτροπή κινδύνου που απειλούσε τον κύριο της υπόθεσηςΣελ. 860
Ε. Ευθύνη διοικητή ανίκανου ή περιορισμένα ικανού για δικαιοπραξίαΣελ. 861
V. Υποχρεώσεις του διοικητή αλλοτρίων Σελ. 861
Α. Υποχρέωση αναγγελίαςΣελ. 861
Β. Υποχρέωση λογοδοσίαςΣελ. 862
Γ. Υποχρέωση απόδοσης των κτηθέντων από τη διοίκηση (άρθρο 719 ΑΚ)Σελ. 862
Δ. Υποχρέωση καταβολής τόκων επί των κτηθέντωνΣελ. 863
VI. Δικαιώματα του διοικητή αλλοτρίωνΣελ. 863
Α. ΓενικάΣελ. 863
1. Επί θεμιτής διοίκησης αλλοτρίων Σελ. 863
2. Επί αθέμιτης διοίκησης αλλοτρίωνΣελ. 863
3. Επί μη γνήσιας ή νόθου διοίκησης αλλοτρίων Σελ. 864
Β. Η αξίωση του διοικητή αλλοτρίων για δαπάνεςΣελ. 864
Γ. Η αξίωση του διοικητή αλλοτρίων για αποζημίωσηΣελ. 865
Δ. Η πρόθεση του διοικητή να μην ασκήσει τα δικαιώματά τουΣελ. 866
VII. ΥπόδειγμαΣελ. 867
[28] ΔΟΥΛΕΙΕΣΣελ. 869
I. Πραγματικές δουλείεςΣελ. 871
Α. Νομικό πλαίσιοΣελ. 871
Β. ΈννοιαΣελ. 871
Γ. ΣύστασηΣελ. 872
Δ. Έκταση - ' σκησηΣελ. 875
Ε. ΑπόσβεσηΣελ. 877
ΣΤ. ΠροστασίαΣελ. 879
1. Αγωγή ομολογήσεως δουλείαςΣελ. 879
2. Πουβλικιανή αγωγή ομολογήσεως δουλείαςΣελ. 881
II. Προσωπικές δουλείεςΣελ. 882
Α. Επικαρπία Σελ. 882
Β. ΟίκησηΣελ. 882
Γ. Περιορισμένες προσωπικές δουλείεςΣελ. 883
III. ΥπόδειγμαΣελ. 886
[29] ΔΩΡΕΑΣελ. 888
I. Δωρεά εν ζωήΣελ. 890
Α. Νομικό πλαίσιοΣελ. 890
Β. ΈννοιαΣελ. 890
Γ. ΤύποςΣελ. 891
Δ. Ευθύνη δωρητήΣελ. 892
Ε. Ανάκληση δωρεάςΣελ. 892
1. Προϋποθέσεις - λόγοι ανάκλησηςΣελ. 892
2. ' σκηση του δικαιώματος ανάκλησης - Συνέπειες ανάκλησηςΣελ. 894
3. Αποκλεισμός ανάκλησηςΣελ. 896
4. Δικονομικά θέματαΣελ. 898
ΣΤ. Δωρεά υπό τρόποΣελ. 900
Ζ. Μέμψη άστοργης δωρεάςΣελ. 902
II. Δωρεά αιτία θανάτουΣελ. 905
III. ΥπόδειγμαΣελ. 906
[30] ΕΓΓΥΗΣΗΣελ. 908
I. ΈννοιαΣελ. 910
II. Συστατικός τύπος της εγγύησης - ' κυρη εγγύησηΣελ. 911
III. Εγγυητική ευθύνηΣελ. 912
Α. Έκταση της ευθύνης εγγυητήΣελ. 912
Β. Περισσότεροι εγγυητέςΣελ. 915
Γ. Ενστάσεις του εγγυητήΣελ. 915
Δ. Αναγωγή και υποκατάσταση του εγγυητήΣελ. 917
IV. Απελευθέρωση του εγγυητήΣελ. 918
Α. Απόσβεση της εγγύησηςΣελ. 918
Β. Εγγύηση ορισμένου χρόνουΣελ. 921
Γ. Εγγύηση αορίστου χρόνουΣελ. 922
V. Εγγυητική επιστολήΣελ. 923
VI. Δικονομικά θέματαΣελ. 925
VII. ΥπόδειγμαΣελ. 926
[31] ΕΚΧΩΡΗΣΗΣελ. 928
I. Έννοια - Νομική φύσηΣελ. 929
A. Συμβατική εκχώρηση - Εκχώρηση εκ του νόμου Σελ. 929
Β. Εκποιητική σύμβασηΣελ. 930
Γ. Αναιτιώδης σύμβασηΣελ. 930
Δ. ' τυπη σύμβαση Σελ. 931
II. ΠροϋποθέσειςΣελ. 931
Α. ΑπαίτησηΣελ. 931
1. Ενοχικό δικαίωμαΣελ. 931
2. Επίδικη απαίτηση Σελ. 932
3. Μέλλουσα απαίτηση Σελ. 933
4. Εκχώρηση συμβατικής σχέσης Σελ. 934
Β. Εκχωρητό της απαίτησηςΣελ. 934
1. Ακατάσχετη απαίτησηΣελ. 934
2. Απαίτηση που συνδέεται στενά με το πρόσωπο του δανειστήΣελ. 936
3. Συμφωνία δανειστή και οφειλέτη περί ανεκχώρητου της απαίτησηςΣελ. 936
Γ. ΑναγγελίαΣελ. 937
III. Συνέπειες εκχώρησηςΣελ. 938
Α. Ειδική διαδοχή στο πρόσωπο του δανειστή Σελ. 938
Β. Συμμεταβίβαση παρεπόμενων δικαιωμάτων Σελ. 939
IV. Υποχρεώσεις - Ευθύνη του εκχωρητή έναντι του εκδοχέα Σελ. 940
Α. Ευθύνη κατά τα άρθρα 467-469 ΑΚ Σελ. 940
Β. Παρεπόμενες υποχρεώσεις Σελ. 941
V. Αγωγή εκδοχέα κατά οφειλέτη - Ενστάσεις Σελ. 941
VI. ΥπόδειγμαΣελ. 942
[32] ΕΝΕΧΥΡΟΣελ. 944
I. Νομικό πλαίσιοΣελ. 947
II. Είδη ενεχύρουΣελ. 947
III. Συμβατικό ενέχυροΣελ. 947
Α. Έννοια ενεχύρουΣελ. 947
Β. Νομική φύση ενεχύρουΣελ. 947
Γ. ΑπαίτησηΣελ. 948
Δ. Προστασία ενεχύρουΣελ. 949
Ε. Σύσταση ενεχύρουΣελ. 949
ΣΤ. Απόσβεση - Μετατροπή ενεχύρουΣελ. 952
Ζ. Δικαιώματα - ΥποχρεώσειςΣελ. 953
Η. Απόδοση του πράγματος κατά τη λήξηΣελ. 956
IV. Νόμιμο ενέχυροΣελ. 956
V. Ενέχυρο δικαιώματος-απαίτησηςΣελ. 957
VI. Ενέχυρο ανώνυμων τίτλων και τίτλων σε διαταγήΣελ. 960
VII. Ανώμαλο ενέχυροΣελ. 964
VIII. ΥπόδειγμαΣελ. 965
[33] ΕΝΤΟΛΗΣελ. 967
I. Νομικό πλαίσιοΣελ. 968
II. Έννοια - Τύπος εντολήςΣελ. 968
III. Υποκατάσταση άλλουΣελ. 970
IV. Ευθύνη εντολοδόχουΣελ. 971
V. Υποχρεώσεις εντολοδόχουΣελ. 973
VI. Υποχρεώσεις εντολέαΣελ. 977
VII. Ανάκληση της εντολήςΣελ. 978
VIII. Καταγγελία της εντολής από τον εντολοδόχοΣελ. 980
IX. Λύση της εντολήςΣελ. 981
X. ΠεριπτωσιολογίαΣελ. 981
XI. ΥπόδειγμαΣελ. 982
[34] EΠΙΔΕΙΞΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥΣελ. 985
I. Νομικό πλαίσιοΣελ. 986
II. ΓενικάΣελ. 986
III. Επίδειξη εγγράφων κατά τον ΑΚ (πριν από την ύπαρξη εκκρεμούς δίκης)Σελ. 987
Α. Έννοια εγγράφουΣελ. 987
Β. Έννομο συμφέρονΣελ. 988
Γ. Αγωγή - Ασφαλιστικά μέτρα επίδειξης εγγράφωνΣελ. 990
Δ. Τόπος - δαπάνες επίδειξης εγγράφωνΣελ. 992
IV. Επίδειξη εγγράφων κατά τον ΚΠολΔ (επί εκκρεμούς δίκης)Σελ. 992
V. ΥπόδειγμαΣελ. 997
[35] ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣελ. 1000
I. Νομικό πλαίσιοΣελ. 1002
II. Επιτροπευόμενος ανήλικοςΣελ. 1003
ΙΙΙ. Όργανα της επιτροπείαςΣελ. 1003
Α. ΔικαστήριοΣελ. 1003
Β. ΕπίτροποςΣελ. 1003
Γ. Εποπτικό συμβούλιοΣελ. 1006
IV. Διαχειριστική εξουσία επιτρόπουΣελ. 1007
Α. Πράξεις χωρίς διατυπώσειςΣελ. 1007
Β. Πράξεις με διατυπώσειςΣελ. 1008
Γ. Διεξαγωγή δικώνΣελ. 1011
V. Λήξη επιτροπείαςΣελ. 1013
VI. ΥπόδειγμαΣελ. 1014
[36] ΕΤΑΙΡΙΕΣ (αστικές)Σελ. 1016
I. Νομικό πλαίσιοΣελ. 1019
II. ΈννοιαΣελ. 1019
III. Νομική προσωπικότηταΣελ. 1020
IV. Εισφορές - Αποκτήματα - Συμμετοχή σε κέρδη και ζημίεςΣελ. 1021
V. Ευθύνη - Υποχρεώσεις εταίρωνΣελ. 1023
VI. ΔιαχείρισηΣελ. 1028
VII. Λύση της εταιρίαςΣελ. 1031
Α. Λύση λόγω παρόδου χρόνουΣελ. 1031
Β. Λύση με καταγγελίαΣελ. 1031
Γ. Λύση από το σκοπόΣελ. 1035
Δ. Λύση λόγω θανάτουΣελ. 1035
Ε. Λύση με την υποβολή σε δικαστική συμπαράστασηΣελ. 1036
ΣΤ. Διαχείριση μετά τη λύσηΣελ. 1036
VIII. Εκκαθάριση της εταιρίαςΣελ. 1036
IX. ΥπόδειγμαΣελ. 1042
[37] IΔΡΥΜΑΤΑΣελ. 1045
I. Νομικό πλαίσιοΣελ. 1046
οργανισμούΣελ. 1046
III. Ανάκληση ιδρυτικής πράξηςΣελ. 1049
IV. Κτήση της περιουσίας από το ίδρυμαΣελ. 1049
V. Υποχρεώσεις ιδρυτήΣελ. 1050
VI. Όργανα ιδρύματοςΣελ. 1050
VII. Διάλυση του ιδρύματοςΣελ. 1051
VIII. Κοινωφελή ιδρύματαΣελ. 1051
[38] ΚΑΛΗ ΠΙΣΤΗ (Βλ. και λ. Παροχή, Νομή)Σελ. 1057
I. Νομικό πλαίσιοΣελ. 1058
II. Έννοια καλής πίστηςΣελ. 1058
III. Ερμηνεία συμβάσεων κατά την καλή πίστηΣελ. 1059
δικαιοπραξίαςΣελ. 1060
V. Καταχρηστική άσκηση δικαιώματοςΣελ. 1062
VI. Καλή πίστη νομέαΣελ. 1064
Α. Ευθύνη προς απόδοση ωφελημάτωνΣελ. 1064
Β. Αξίωση δαπανώνΣελ. 1065
Γ. Χρησικτησία τακτικήΣελ. 1066
[39] ΚΑΤΑΔΟΛΙΕΥΣΗ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝΣελ. 1069
I. Ρύθμιση και νομική φύση της καταδολίευσης δανειστώνΣελ. 1071
II. Αγωγή διάρρηξης Σελ. 1071
Α. Όροι της διάρρηξηςΣελ. 1071
1. Έννοια απαλλοτριωτικής δικαιοπραξίας Σελ. 1071
2. Πρόθεση βλάβης των δανειστώνΣελ. 1072
3. Γνώση του τρίτου Σελ. 1073
4. Αφερεγγυότητα του οφειλέτη Σελ. 1074
Β. Ενεργητική και παθητική νομιμοποίησηΣελ. 1075
Γ. Στοιχεία αγωγής - ' μυνα οφελέτη/τρίτουΣελ. 1078
Δ. Εγγραφή στα βιβλία διεκδικήσεων - Δικαστικό ένσημο - ΠαραγραφήΣελ. 1080
III. Αποτελέσματα διάρρηξηςΣελ. 1080
IV. Λοιποί τρόποι προστασίας των δανειστώνΣελ. 1082
V. ΥπόδειγμαΣελ. 1083
[40] ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΑΣελ. 1085
I. Έννοια κληροδοσίας - ΚληροδόχοιΣελ. 1087
II. Βεβαρημένοι με κληροδοσία: έννοια - έκπτωση - δικαιώματα/υποχρεώσειςΣελ. 1089
III. Κληροδότημα: έννοια - εξαίρετο - κληροδοσία ξένου πράγματος/απαίτησηςΣελ. 1089
IV. Το δικαίωμα από την κληροδοσία - Επαγωγή/αποποίηση της κληροδοσίαςΣελ. 1093
V. Αδύνατη κληροδοσία - Ματαίωση της κληροδοσίαςΣελ. 1096
VI. Προσδιορισμός από τον βεβαρημένο ή από τρίτοΣελ. 1097
VII. ΥποκατάστασηΣελ. 1098
VIII. ΥπόδειγμαΣελ. 1098
[41] ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ (Βλ. και λ. Τρόπος)Σελ. 1100
I. Η κληρονομική εξ αδιαθέτου διαδοχήΣελ. 1104
Α. Έννοια - ΓενικάΣελ. 1104
Β. Αντικείμενο κληρονομίαςΣελ. 1105
Γ. Επαγωγή κληρονομίας - Κτήση κυριότητας ακινήτουΣελ. 1107
Δ. ΚληρονόμοςΣελ. 1109
Ε. Κληρονομία μοναχώνΣελ. 1113
II. Αποδοχή και αποποίηση της κληρονομίαςΣελ. 1114
Α. Αποδοχή κληρονομίαςΣελ. 1114
Β. Αποδοχή κληρονομίας με το ευεργέτημα της απογραφήςΣελ. 1116
Γ. Αποποίηση κληρονομίαςΣελ. 1118
III. Κληρονομική αναξιότηταΣελ. 1120
IV. Σχολάζουσα κληρονομίαΣελ. 1121
V. Αγωγή περί κλήρουΣελ. 1123
Α. ΈννοιαΣελ. 1123
Β. ΕνάγωνΣελ. 1124
Γ. ΕναγόμενοςΣελ. 1124
Δ. Αντικείμενο κληρονομίαςΣελ. 1125
Ε. Περιεχόμενο της αγωγής - Αναγνωριστική αγωγήΣελ. 1126
ΣΤ. Ευθύνη για ωφελήματα και δαπάνεςΣελ. 1129
Ζ. ΠαραγραφήΣελ. 1131
Η. Δικονομικά θέματαΣελ. 1132
VI. ΥπόδειγμαΣελ. 1133
[42] ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑΣελ. 1136
I. Έννοια καταπιστεύματος -Εγκατάσταση καταπιστευματοδόχουΣελ. 1138
που δεν έχει συσταθεί Σελ. 1141
III. Εγκατάσταση με αναβλητική αίρεση ή προθεσμίαΣελ. 1142
IV. Απαγόρευση εκποίησης ή διάθεσηςΣελ. 1143
V. Οικογενειακό καταπίστευμαΣελ. 1144
VI. Έκταση καταπιστεύματοςΣελ. 1145
VII. Δικαιώματα - ευθύνη βεβαρημένουΣελ. 1145
VIII. Αποκατάσταση του υπολοίπουΣελ. 1147
IX. ΥπόδειγμαΣελ. 1149
[43] ΚΟΙΝΩΝΙΑ (Βλ. και λ. Διανομή)Σελ. 1151
I. Νομικό πλαίσιοΣελ. 1153
II. Έννοια - Νομική φύση κοινωνίαςΣελ. 1153
III. Δικαιώματα κοινωνούΣελ. 1155
Α. Καρποί του κοινού αντικειμένου - Αποκλειστική χρήση από κοινωνούςΣελ. 1155
Β. Χρήση του κοινού αντικειμένουΣελ. 1157
Γ. Χρησικτησία του κοινού αντικειμένουΣελ. 1159
IV. Αξιώσεις αμοιβαίες κοινωνούΣελ. 1160
V. Διοίκηση του κοινούΣελ. 1160
VI. Διάθεση της μερίδαςΣελ. 1166
VII. Δαπάνες για το κοινό αντικείμενοΣελ. 1166
VIII. Λύση της κοινωνίαςΣελ. 1167
IX. ΥπόδειγμαΣελ. 1169
[44] KΥΡΙΟΤΗΤΑ - ΕΠΙΚΑΡΠΙΑΣελ. 1172
Ι. ΚυριότηταΣελ. 1175
Α. Νομικό πλαίσιοΣελ. 1175
Β. Έννοια - Περιεχόμενο κυριότηταςΣελ. 1176
Γ. Κτήση κυριότηταςΣελ. 1177
1. ΚινητώνΣελ. 1177
2. ΑκινήτωνΣελ. 1179
3. Χρησικτησία τακτικήΣελ. 1182
4. Χρησικτησία έκτακτηΣελ. 1184
Δ. Απώλεια κυριότηταςΣελ. 1187
Ε. Περιορισμοί κυριότητας Σελ. 1188
ΣΤ. Προστασία κυριότηταςΣελ. 1191
Ζ. ΣυγκυριότηταΣελ. 1191
II. ΕπικαρπίαΣελ. 1194
Α. Νομικό πλαίσιοΣελ. 1194
Β. ΈννοιαΣελ. 1194
Γ. Σύσταση επικαρπίαςΣελ. 1195
Δ. Νομή - κατοχή επικαρπωτήΣελ. 1196
Ε. Μεταβίβαση επικαρπίαςΣελ. 1196
ΣΤ. Απόσβεση - λήξη επικαρπίαςΣελ. 1197
Ζ. Προστασία επικαρπωτήΣελ. 1199
III. ΥπόδειγμαΣελ. 1200
[45] ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣελ. 1202
I. Νομικό πλαίσιοΣελ. 1202
II. Προϋποθέσεις Σελ. 1203
Α. Διαχείριση που συνεπάγεται εισπράξεις και δαπάνεςΣελ. 1203
Β. Διαχείριση ολικά ή μερικά ξένης υπόθεσηςΣελ. 1204
Γ. Διαχείριση στο πλαίσιο ορισμένης έννομης σχέσης Σελ. 1205
III. Αποκλεισμός της αξίωσης λογοδοσίας Σελ. 1205
IV. Παραγραφή Σελ. 1206
V. Η αγωγή λογοδοσίας Σελ. 1206
Α. Περιεχόμενο της αγωγής Σελ. 1206
Β. Διαδικασία εκδίκασης Σελ. 1207
VI. ΥπόδειγμαΣελ. 1208
[46] ΜΕΜΨΗ ΑΣΤΟΡΓΗΣ ΔΩΡΕΑΣΣελ. 1211
I. Νομικό πλαίσιοΣελ. 1212
II. Νομική φύση της μέμψης άστοργης δωρεάςΣελ. 1212
σε ανατροπήΣελ. 1212
IV. Γονική παροχήΣελ. 1216
V. Προσδιορισμός της νόμιμης μοίρας προς ανατροπή της δωρεάςΣελ. 1217
VI. Ευθύνη για καρπούς Σελ. 1218
VII. Αγωγή της μέμψης άστοργης δωρεάς (περιεχόμενο - νομιμοποίηση)Σελ. 1219
VIII. ΥπόδειγμαΣελ. 1222
[47] ΜΕΣΙΤΕΙΑΣελ. 1224
I. Νομικό πλαίσιο - Είδη μεσιτείας Σελ. 1225
II. Έννοια - ΣτοιχείαΣελ. 1225
III. ΤύποςΣελ. 1226
IV. Αμοιβή μεσίτηΣελ. 1226
Α. Υπόσχεση αμοιβήςΣελ. 1227
Β. Σύναψη της σκοπούμενης κύριας σύμβασης Σελ. 1227
Γ. Μεσολάβηση - υπόδειξη ευκαιρίας Σελ. 1228
Δ. Απαλλαγή του μεσιτικού εντολέα από την υποχρέωση καταβολής μεσιτικής αμοιβής Σελ. 1230
Ε. Δαπάνες Σελ. 1230
ΣΤ. Μείωση υπέρμετρης μεσιτικής αμοιβής Σελ. 1230
V. Λύση της σύμβασης μεσιτείας Σελ. 1231
VI. ΥπόδειγμαΣελ. 1231
[48] ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣελ. 1233
Ι. Πράξεις που μεταγράφονταιΣελ. 1235
Α. Έννοια μεταγραφήςΣελ. 1235
Β. Προϋπόθεση για τη μεταγραφή της πράξηςΣελ. 1236
Γ. ' ρνηση υποθηκοφύλακα για μεταγραφή της πράξηςΣελ. 1236
Δ. Χρόνος μεταγραφήςΣελ. 1237
Ε. Αρμόδιο γραφείο μεταγραφώνΣελ. 1238
ΣΤ. Πράξεις που μεταγράφονταιΣελ. 1238
Ζ. Επιδικάσεις - προσκυρώσεις - κατακυρώσειςΣελ. 1239
Η. Εκθέσεις δικαστικής διανομής ακινήτουΣελ. 1240
Θ. Αποφάσεις που περιέχουν καταδίκη σε δήλωση βούλησηςΣελ. 1240
Ι. Αποφάσεις με τις οποίες αναγνωρίζεται κυριότητα που έχει κτηθεί με έκτακτη χρησικτησίαΣελ. 1240
II. Αποδοχή κληρονομίας ή κληροδοσίαςΣελ. 1240
III. Πώς γίνεται η μεταγραφήΣελ. 1241
IV. Δημόσιο έγγραφοΣελ. 1242
V. Έλλειψη ως προς την ταυτότητα του ακινήτουΣελ. 1242
VI. Παράδοση έκθεσηςΣελ. 1243
VII. Παράλειψη μεταγραφήςΣελ. 1244
Α. Συνέπειες της μεταγραφήςΣελ. 1244
Β. Συνέπειες παράλειψης της μεταγραφήςΣελ. 1245
VIII. Κυριότητα κληρονόμου ή κληροδόχουΣελ. 1246
IX. Δημοσιότητα των βιβλίων μεταγραφήςΣελ. 1246
X. ΑντίγραφαΣελ. 1247
XI. Απόφαση σχετική με την ακυρότητα δικαιοπραξίας που έχει μεταγραφείΣελ. 1248
XII. Ακύρωση μεταγεγραμμένης σύμβασης που αφορά ακίνητοΣελ. 1249
XIII. Εμπράγματα δικαιώματα τρίτωνΣελ. 1249
XIV. Συρροή πολλών μεταγραφώνΣελ. 1250
XV. Μεταγραφή της ίδιας ημέραςΣελ. 1251
XVI. Μεταγραφή και εγγραφή υποθήκης την ίδια ημέραΣελ. 1251
XVII. Μεταγραφή μισθώσεωνΣελ. 1251
XVIII. ΥπόδειγμαΣελ. 1253
[49] ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣΣελ. 1255
I. Νομοθετικό πλαίσιοΣελ. 1256
II. Υπαγόμενες περιπτώσειςΣελ. 1256
III. Εξαιρούμενες περιπτώσειςΣελ. 1258
IV. Κατάρτιση και περιεχόμενο σύμβασηςΣελ. 1261
Α. Καταβολή «αέρα» κατά την κατάρτιση Σελ. 1261
Β. Αναπροσαρμογή μισθώματοςΣελ. 1262
V. Διάρκεια σύμβασης μίσθωσης Σελ. 1264
Α. Διάρκεια και παράταση Σελ. 1264
Β. Λήξη σύμβασης Σελ. 1266
VI. Ιδιαίτερα ζητήματα λύσης της σύμβασης Σελ. 1268
Α. ΙδιόχρησηΣελ. 1268
Β. Ειδικά η συνενωμένη χρήσηΣελ. 1273
Γ. ΙδιοκατοίκησηΣελ. 1274
Δ. ΑνοικοδόμησηΣελ. 1275
VII. Αποζημίωση απόδοσης μισθίου (άυλη εμπορική αξία)Σελ. 1277
VIII. Καταγγελία μισθωτή Σελ. 1280
IX. Υπόδειγμα αγωγήςΣελ. 1282
[50] ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣΣελ. 1285
I. Νομοθετικό πλαίσιοΣελ. 1287
II. Κατάρτιση, τροποποίηση σύμβασης Σελ. 1288
III. Υποχρεώσεις και δικαιώματα συμβαλλομένωνΣελ. 1293
Α. ΕισαγωγήΣελ. 1293
Β. Παράδοση χωρίς ελαττώματαΣελ. 1295
1. Έννοια ελαττώματος Σελ. 1295
2. Δικαιώματα σε περίπτωση ελαττώματος Σελ. 1299
Γ. Καταβολή μισθώματος Σελ. 1303
1. Ύψος μισθώματος Σελ. 1303
2. Καταβολή μισθώματοςΣελ. 1304
3. Δικαιώματα εκμισθωτή σε περίπτωση μη πληρωμήςΣελ. 1310
4. Αναπροσαρμογή - τροποποίηση ύψους μισθώματος Σελ. 1313
Δ. Χρήση μισθίουΣελ. 1314
1. Έννοια κακής χρήσηςΣελ. 1314
2. Δικαιώματα εκμισθωτή σε περίπτωση κακής χρήσης Σελ. 1317
Ε. Φθορές, ζημίες επί μισθίουΣελ. 1318
ΣΤ. Δαπάνες επί μισθίου από το μισθωτήΣελ. 1321
IV. Εγγύηση Σελ. 1323
V. Διαδοχή - υπομίσθωση Σελ. 1325
Α. Καθολική και ειδική διαδοχήΣελ. 1325
Β. ΥπομίσθωσηΣελ. 1327
VI. Διάρκεια μίσθωσης - λήξηΣελ. 1328
Α. Διάρκεια - παράταση - ανανέωσηΣελ. 1328
Β. Τρόπος λήξης Σελ. 1330
Γ. Το μίσθιο μετά τη λήξη Σελ. 1335
VII. Δικονομικά ζητήματαΣελ. 1336
Α. Αγωγή Σελ. 1336
Β. Απόδοση μισθίου Σελ. 1337
Γ. Διαταγή πληρωμής μισθωμάτωνΣελ. 1339
Δ. Διαδικαστικά εκ των μισθωτικών διαφορώνΣελ. 1340
VIII. Υπόδειγμα αγωγήςΣελ. 1342
[51] MNHΣΤΕΙΑΣελ. 1344
I. Νομικό πλαίσιοΣελ. 1345
II. Έννοια - προϋποθέσειςΣελ. 1345
III. ΣυνέπειεςΣελ. 1346
IV. Αποζημίωση λόγω μονομερούς λύσηςτης μνηστείας (1347 ΑΚ)Σελ. 1346
Α. ΓενικάΣελ. 1346
Β. Αδικαιολόγητη λύση Σελ. 1347
Γ. Έκταση της κατ' άρθρο 1347 ΑΚ αποζημίωσηςΣελ. 1347
Δ. Υποχρέωση αποζημίωσης λόγω αδικοπραξίαςΣελ. 1348
Ε. Η αγωγή αποζημίωσηςΣελ. 1348
1. ΔιάδικοιΣελ. 1348
2. Βάρος απόδειξηςΣελ. 1349
3. ' μυνα εναγομένουΣελ. 1349
V. Απόδοση δωρεών ή συμβόλων μνηστείας λόγω ματαιώσεως του γάμου (1348 ΑΚ)Σελ. 1349
Α. ΓενικάΣελ. 1349
Β. Η αγωγήΣελ. 1351
1. ΔιάδικοιΣελ. 1351
2. ΑρμοδιότηταΣελ. 1351
3. Περιεχόμενο αγωγήςΣελ. 1351
4. ' μυνα του εναγομένουΣελ. 1351
VI. Παραγραφή (1349 ΑΚ)Σελ. 1351
VII. ΥπόδειγμαΣελ. 1351
[52] ΝΟΜΗΣελ. 1353
Ι. Έννοια, στοιχεία και νομική φύση νομήςΣελ. 1356
II. Οιονεί νομήΣελ. 1358
III. Κτήση, άσκηση και απώλεια νομήςΣελ. 1359
Α. Κτήση νομήςΣελ. 1359
Β. ' σκηση νομήςΣελ. 1361
Γ. Απώλεια νομήςΣελ. 1363
IV. Προσβολή νομήςΣελ. 1364
V. Προστασία νομήςΣελ. 1366
Α. Αυτοδύναμη προστασίαΣελ. 1366
Β. Αγωγή αποβολήςΣελ. 1366
Γ. Αγωγή διατάραξηςΣελ. 1368
Δ. Δικονομικά θέματα κοινά επί των αγωγών νομήςΣελ. 1369
Ε. Προσβολή νομέα μέρους πράγματοςΣελ. 1371
ΣΤ. Προσβολή συννομήςΣελ. 1371
Ζ. Παραγραφή αξιώσεωνΣελ. 1372
Η. Ασφαλιστικά μέτρα νομήςΣελ. 1373
Θ. ' λλες αγωγές του νομέαΣελ. 1377
VI. ΥπόδειγμαΣελ. 1378
[53] ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑΣελ. 1380
I. Νομικό πλαίσιοΣελ. 1383
II. Έννοια - Διακρίσεις - Σύσταση νομικών προσώπωνΣελ. 1383
III. Ικανότητα δικαίου - Έκταση ικανότηταςΣελ. 1387
IV. Έδρα νομικού προσώπουΣελ. 1388
V. Διοίκηση νομικού προσώπουΣελ. 1390
VI. Δικαιοπραξίες νομικού προσώπουΣελ. 1392
VII. Ευθύνη νομικού προσώπουΣελ. 1395
VIII. Εκκαθάριση - Τύχη περιουσίας μετά τη διάλυσηΣελ. 1397
IX. ΥπόδειγμαΣελ. 1399
[54] ΝΟΜΙΜΗ ΜΟΙΡΑ (Βλ. και λ. Μέμψη άστοργης δωρεάς)Σελ. 1401
I. Νόμιμοι μεριδούχοι - Ποσοστό νόμιμης μοίρας Σελ. 1403
II. Προστασία μεριδούχου (Αγωγή περί κλήρου)Σελ. 1406
III. Παραίτηση από τη νόμιμη μοίραΣελ. 1408
IV. Διαδοχή στη νόμιμη μοίραΣελ. 1410
V. Περιορισμοί νόμιμης μοίρας Σελ. 1410
VI. Συμπλήρωση νόμιμης μοίρας - Κληροδοσία στον μεριδούχοΣελ. 1412
VII. Υπολογισμός νόμιμης μοίραςΣελ. 1414
Α. Προσδιορισμός - Αποτίμηση κληρονομίαςΣελ. 1414
Β. Καταλογισμός παροχών στη νόμιμη μοίραΣελ. 1418
Γ. Υπολογισμός νόμιμης μοίρας επί συνεισφοράςΣελ. 1421
VIII. Αποκλήρωση μεριδούχουΣελ. 1423
IX. ΥπόδειγμαΣελ. 1427
[55] ΞΕΝΟΔΟΧΟΙΣελ. 1429
I. Νομικό πλαίσιοΣελ. 1430
II. Ευθύνη ξενοδόχωνΣελ. 1430
Α. ΓενικάΣελ. 1430
Β. Περιορισμός ευθύνης ξενοδόχουΣελ. 1432
Γ. Ζημία μη γνωστοποιηθείσαΣελ. 1433
Δ. Μονομερής γνωστοποίηση για μη ύπαρξη ευθύνηςΣελ. 1434
III. Στοιχεία αγωγήςΣελ. 1434
IV. Απαιτήσεις ξενοδόχωνΣελ. 1434
Α. Ενέχυρο στα εισκομισθένταΣελ. 1434
Β. Παρακράτηση εισκομισθέντωνΣελ. 1436
V. Δικονομικά ζητήματαΣελ. 1437
Α. Αρμοδιότητα Σελ. 1437
Β. ΝομιμοποίησηΣελ. 1437
VI. Αναλογική εφαρμογή ευθύνης ξενοδόχωνΣελ. 1437
VII. ΥπόδειγμαΣελ. 1437
[56] ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣελ. 1441
I. Νομικό πλαίσιοΣελ. 1444
II. Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 1444
III. Οριζόντια και κάθετη ιδιοκτησίαΣελ. 1445
Α. Έννοια οριζόντιας ιδιοκτησίαςΣελ. 1445
Β. Έννοια κάθετης ιδιοκτησίαςΣελ. 1446
Γ. Σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίαςΣελ. 1451
Δ. Τροποποίηση - Κατάργηση οριζόντιας ιδιοκτησίαςΣελ. 1454
Ε. Μεταγραφή της συστατικής πράξεωςΣελ. 1455
IV. Ο κανονισμός, οι συμφωνίες των συνιδιοκτητών και οι μεταξύ τους σχέσειςΣελ. 1456
V. Κοινόχρηστοι και κοινόκτητοι χώροι - Συμφωνίες συνιδιοκτητών - ΧρήσηΣελ. 1461
VI. Πυλωτή - Χώροι στάθμευσηςΣελ. 1468
VII. Υποχρεώσεις συνιδιοκτητώνΣελ. 1474
VIII. Δικαίωμα επεκτάσεως της οικοδομήςΣελ. 1481
IX. Όργανα της συνιδιοκτησίαςΣελ. 1483
Α. Ο διαχειριστήςΣελ. 1483
Β. Οι διαχειριστικές επιτροπέςΣελ. 1489
Γ. Η Γενική Συνέλευση των συνιδιοκτητώνΣελ. 1490
X. ΔικονομικάΣελ. 1494
XI. ΥπόδειγμαΣελ. 1501
[57] ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣελ. 1503
Ι. ΠαραγραφήΣελ. 1507
Α. Νομικό πλαίσιοΣελ. 1507
Β. Παραγραφή της αξίωσηςΣελ. 1507
Γ. Οικογενειακές αξιώσειςΣελ. 1508
Δ. Εικοσαετής παραγραφήΣελ. 1508
Ε. Πενταετής παραγραφήΣελ. 1511
ΣΤ. Έναρξη παραγραφήςΣελ. 1515
Ζ. Όχληση, προθεσμίαΣελ. 1516
Η. Έναρξη παραγραφής των αξιώσεων της ΑΚ 250Σελ. 1517
Θ. Περιοδικές παροχέςΣελ. 1517
Ι. Αναστολή παραγραφήςΣελ. 1518
ΙΑ. Αναστολή παραγραφής αξιώσεων μεταξύ συζύγων κ.λπ. 1521 
ΙΒ. Μη υπολογισμός στο χρόνο παραγραφήςΣελ. 1522
ΙΓ. Παραγραφή κατά ανικάνωνΣελ. 1523
ΙΔ. Παραγραφή αξίωσης που ανήκει στην κληρονομίαΣελ. 1524
ΙΕ. Διακοπή. ΑναγνώρισηΣελ. 1524
ΙΣΤ. Έγερση αγωγήςΣελ. 1526
ΙΖ. Προπαρασκευαστική διαδικασίαΣελ. 1531
ΙΗ. Διακοπή παραγραφής με την έγερση αγωγήςΣελ. 1531
ΙΘ. ' λλοι τρόποι διακοπήςΣελ. 1533
Κ. Παραίτηση δικαιούχουΣελ. 1534
ΚΑ. Έναρξη νέας παραγραφήςΣελ. 1534
ΚΒ. Διακοπή με ένσταση συμψηφισμούΣελ. 1535
ΚΓ. Απόφαση ή εκτελεστό δικαιόγραφο για την αξίωσηΣελ. 1535
ΚΔ. Υποβολή διαφοράς σε διαιτητές κ.λπ. 1536 
ΚΕ. Αποτελέσματα διακοπήςΣελ. 1538
ΚΣΤ. Παραγραφή εμπραγμάτων αξιώσεωνΣελ. 1539
ΚΖ. Ενέργεια της συμπλήρωσης της παραγραφήςΣελ. 1539
ΚΗ. Παραγραφή ενστάσεωνΣελ. 1541
ΚΘ. Παραγραφή παρεπομένων αξιώσεωνΣελ. 1541
Λ. Δικαιοπραξία που μεταβάλλει τους όρους της παραγραφήςΣελ. 1542
ΛΑ. Παραίτηση από την παραγραφήΣελ. 1543
ΛΒ. Πρόταση παραγραφήςΣελ. 1543
ΛΓ. Πρόταση παραγραφής από το δανειστήΣελ. 1545
ΙΙ. Αποσβεστική προθεσμίαΣελ. 1545
Α. Νομικό πλαίσιοΣελ. 1545
Β. Αποσβεστική προθεσμίαΣελ. 1545
Γ. Αυτεπάγγελτη λήψη, παραίτησηΣελ. 1547
ΙΙΙ. ΥποδείγματαΣελ. 1548
Α. ' ρθρα 250, 253 ΑΚΣελ. 1548
Β. ' ρθρο 255 παρ. 1 ΑΚΣελ. 1549
Γ. ' ρθρο 255 παρ. 2 ΑΚΣελ. 1551
Δ. ' ρθρο 260 ΑΚΣελ. 1552
[58] ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗΣελ. 1554
I. Νομικό πλαίσιοΣελ. 1555
II. Έννοια - ΣτοιχείαΣελ. 1555
Α. Ετεροβαρής σύμβαση - Αμειβόμενη παρακαταθήκηΣελ. 1555
Β. Παραδοτική σύμβαση Σελ. 1556
Γ. ' τυπη σύμβαση Σελ. 1556
Δ. Κινητό πράγμα Σελ. 1556
Ε. Φύλαξη του πράγματος Σελ. 1557
III. Υποχρεώσεις θεματοφύλακαΣελ. 1558
Α. Υποχρέωση φύλαξης του πράγματοςΣελ. 1558
Β. Υποχρέωση απόδοσης του πράγματος Σελ. 1559
IV. Υποχρεώσεις παρακαταθέτηΣελ. 1560
V. Αγωγή απόδοσης παρακατατεθέντος πράγματοςΣελ. 1561
VI. Ανώμαλη παρακαταθήκη Σελ. 1561
Α. Γενικά Σελ. 1561
Β. Τραπεζική κατάθεση Σελ. 1562
VII. Υπόδειγμα Σελ. 1563
[59] ΠΑΡΟΧΗ (Βλ. και λ. Αοριστία παροχής)Σελ. 1566
I. Νομικό πλαίσιοΣελ. 1568
II. ΓενικάΣελ. 1568
Α. Έννοια ενοχήςΣελ. 1568
Β. Τρόπος εκπλήρωσης της παροχήςΣελ. 1570
III. Παροχή κατά γένοςΣελ. 1572
IV. Παροχή σε ξένο νόμισμαΣελ. 1573
V. Μερική εκπλήρωση παροχήςΣελ. 1574
VI. Εκπλήρωση παροχής από τρίτοΣελ. 1574
VII. Τόπος παροχήςΣελ. 1575
VIII. Χρόνος παροχήςΣελ. 1577
IX. Αδυναμία εκπλήρωσης της παροχήςΣελ. 1578
Α. Αρχική αδυναμία παροχής - Παροχή απαγορευμένη από το νόμοΣελ. 1578
Β. Επιγενόμενη αδυναμία παροχήςΣελ. 1580
Γ. Αδυναμία παροχής σε περίπτωση διαζευκτικής ενοχήςΣελ. 1583
Δ. Αδυναμία παροχής στις αμφοτεροβαρείς συμβάσειςΣελ. 1584
X. ΥπόδειγμαΣελ. 1588
[60] ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑ [Για τη Δικαστική πληρεξουσιότητα, βλ. σε Εφαρμογές Πολιτικής Δικονομίας, τ. 2Α, 2008, σελ. 183 (επιμ. Δ. Γιακουμή)] Σελ. 1591
I. Νομικό πλαίσιοΣελ. 1593
πληρεξουσιότητας/ΥποκατάστασηΣελ. 1593
III. Παροχή/τύπος πληρεξουσιότηταςΣελ. 1596
IV. Ανάκληση πληρεξουσιότητας (: αμετάκλητη πληρεξουσιότητα/δήλωση ανάκλησης)Σελ. 1599
V. Παύση πληρεξουσιότηταςΣελ. 1603
VI. Έλλειψη πληρεξουσιότηταςΣελ. 1607
VII. ΥπόδειγμαΣελ. 1609
[61] ΠΟΙΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑΣελ. 1611
I. Νομικό πλαίσιοΣελ. 1612
II. Έννοια - ΣτοιχείαΣελ. 1612
III. Σύσταση ποινικής ρήτραςΣελ. 1613
IV. ΤύποςΣελ. 1614
V. Κατάπτωση ποινικής ρήτρας και συνέπειεςΣελ. 1615
VI. Υπέρμετρη ποινήΣελ. 1618
VII. ΑγωγήΣελ. 1619
VIII. Διάφορα θέματαΣελ. 1619
ΙΧ. ΥπόδειγμαΣελ. 1620
[62] ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣελ. 1622
I. Νομοθετικό πλαίσιοΣελ. 1626
II. Ορισμός καταναλωτή και προμηθευτή (άρθρο 1 Ν 2251/1994)Σελ. 1627
Α. Έννοια καταναλωτή Σελ. 1627
Β. Έννοια του προμηθευτήΣελ. 1631
III. Γενικοί όροι συναλλαγών (άρθρο 2 Ν 2251/1994) Σελ. 1631
Α. Ορισμός των γενικών όρων συναλλαγών (ΓΟΣ)Σελ. 1631
Β. Ένταξη στη σύμβαση προμηθευτή και καταναλωτή Σελ. 1632
Γ. Ερμηνεία των ΓΟΣΣελ. 1634
Δ. Έλεγχος των ΓΟΣ ως προς τη νομιμότητά του περιεχομένου τουςΣελ. 1636
1. Εισαγωγή Σελ. 1636
2. Έλεγχος της καταχρηστικότητας με βάση την παρ. 7 του άρθρου 2 Σελ. 1639
3. Έλεγχος της καταχρηστικότητας με βάση την παρ. 6 του άρθρου 2 Σελ. 1639
4. Ιδιαίτερα η αρχή της διαφάνειας των ΓΟΣΣελ. 1642
5. Η συνέπεια ακυρότητας των ΓΟΣΣελ. 1644
IV. Περιπτώσεις καταχρηστικών ΓΟΣΣελ. 1645
Α. Τραπεζικές συμβάσεις Σελ. 1646
Β. Ασφαλιστικές συμβάσειςΣελ. 1657
Γ. Συμβάσεις κινητής τηλεφωνίαςΣελ. 1660
Δ. Συμβάσεις μονάδων αδυνατίσματος και γυμναστηρίωνΣελ. 1662
Ε. Συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσηςΣελ. 1663
V. Ηθική βλάβηΣελ. 1663
VI. Δικονομικά ζητήματα ως προς τους καταχρηστικούς ΓΟΣΣελ. 1665
Α. Προβολή της καταχρηστικότητας ενώπιον δικαστηρίουΣελ. 1665
Β. Λόγος ανακοπής η καταχρηστικότητα ενός ΓΟΣΣελ. 1666
Γ. Δάνεια για εξόφληση των προμηθευτών - προστασία καταναλωτών Σελ. 1666
Δ. Δωσιδικία και τοπική αρμοδιότητα Σελ. 1667
VII. Συμβάσεις εκτός εμπορικού καταστήματος (άρθρο 3 Ν 2251/1994)Σελ. 1668
Α. Πεδίο εφαρμογήςΣελ. 1668
Β. Προστασία καταναλωτήΣελ. 1670
VIII. Εμπορία από απόσταση αγαθών και υπηρεσιών (άρθρο 4 Ν 2251/1994) Σελ. 1671
Ι. Εύρος προστασίας Σελ. 1671
ΙΙ. Προστασία καταναλωτήΣελ. 1671
IX. Πώληση καταναλωτικών αγαθών και εγγυήσεις (άρθρο 5 Ν 2251/1994)Σελ. 1673
X. Ευθύνη του παραγωγού ελαττωματικού προϊόντος(άρθρο 6 Ν 2251/1994)Σελ. 1674
Α. Έννοια προμηθευτή και καταναλωτή Σελ. 1674
Β. Έννοια ελαττώματος προϊόντοςΣελ. 1676
Γ. Ευθύνη του προμηθευτήΣελ. 1677
Δ. Ζημία καταναλωτή και έκταση αυτής Σελ. 1679
ΧΙ. Υγεία και ασφάλεια των καταναλωτών(άρθρα 7, 7α Ν 2251/1994)Σελ. 1681
Α. Εύρος εφαρμογής Σελ. 1681
XII. Ευθύνη του παρέχοντος υπηρεσίες(άρθρο 8 Ν 2251/1994)Σελ. 1683
Α. Εύρος εφαρμογής Σελ. 1683
Β. Προϋποθέσεις προστασίας Σελ. 1685
XIII. ΥπόδειγμαΣελ. 1689
[63] ΠΡΟΣΥΜΦΩΝΟΣελ. 1692
I. Νομικό πλαίσιοΣελ. 1693
II. Έννοια - ΣτοιχείαΣελ. 1693
III. Τύπος Σελ. 1694
IV. Χρόνος σύναψης οριστικής σύμβασηςΣελ. 1694
V. ΠαραγραφήΣελ. 1695
VI. Η αγωγήΣελ. 1695
VII. Η απόφασηΣελ. 1696
VIII. Αρμοδιότητα δικαστηρίουΣελ. 1697
IX. Διάφορα θέματαΣελ. 1697
X. ΥπόδειγμαΣελ. 1698
[64] ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣελ. 1700
I. Δικαίωμα στην προσωπικότηταΣελ. 1704
Α. Νομικό πλαίσιο - Περιεχόμενο προσωπικότητας - Προϋποθέσεις προσβολήςΣελ. 1704
Β. Φύση του δικαιώματοςΣελ. 1707
Γ. Προσβολή νομικού προσώπουΣελ. 1707
Δ. Εκφάνσεις δικαιώματος προσωπικότηταςΣελ. 1708
Ε. ' ρση του παράνομου της προσβολήςΣελ. 1715
ΣΤ. Προσβολή διά του ΤύπουΣελ. 1718
Ζ. ΠαραγραφήΣελ. 1720
Η. Δικονομικά θέματαΣελ. 1720
II. Δικαίωμα στο όνομαΣελ. 1722
III. Ικανοποίηση ηθικής βλάβηςΣελ. 1723
IV. ΥπόδειγμαΣελ. 1725
[65] ΠΩΛΗΣΗΣελ. 1729
I. Νομικό πλαίσιοΣελ. 1733
II. ΈννοιαΣελ. 1733
III. Η σύμβαση της πώλησηςΣελ. 1734
IV. Τύπος - ΕικονικότηταΣελ. 1736
V. Ευθύνη του πωλητή για νομικά ελαττώματαΣελ. 1739
ιδιοτήτωνΣελ. 1742
Α. Έννοια πραγματικού ελαττώματος/έλλειψης συνομολογημένης ιδιότηταςΣελ. 1742
Β. Ευθύνη πωλητήΣελ. 1744
Γ. Δόλια αποσιώπηση πραγματικού ελαττώματος/έλλειψης συνομολογημένης ιδιότητας Σελ. 1746
Δ. Δικαιώματα του αγοραστήΣελ. 1746
1. Δικαίωμα για διόρθωση ή αντικατάσταση Σελ. 1748
2. Δικαίωμα για μείωση του τιμήματοςΣελ. 1749
3. Δικαίωμα για υπαναχώρηση από την πώλησηΣελ. 1750
4. Δικαίωμα για αποζημίωσηΣελ. 1753
5. Συρροή ενδοσυμβατικής και αδικοπρακτικής ευθύνηςΣελ. 1756
6. Παραγραφή των δικαιωμάτων του αγοραστήΣελ. 1757
VII. Ο κίνδυνος στην πώλησηΣελ. 1760
VIII. Πώληση με τον όρο διατήρησης της κυριότηταςΣελ. 1762
IX. Σύμφωνο εξώνησηςΣελ. 1763
X. Δικονομικά θέματαΣελ. 1764
XI. ΥπόδειγμαΣελ. 1765
[66] ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥΣελ. 1767
I. Νομικό πλαίσιοΣελ. 1769
II. ΈννοιαΣελ. 1769
III. ΤύποςΣελ. 1770
IV. ΑμοιβήΣελ. 1770
V. Υποχρεώσεις - Δικαιώματα εργοδότη - εργολάβουΣελ. 1773
VI. Ελαττώματα έργουΣελ. 1778
VII. ΠαραγραφήΣελ. 1782
VIII. Καταγγελία σύμβασηςΣελ. 1783
IX. ΑγωγήΣελ. 1785
Α. Στοιχεία αγωγής Σελ. 1785
Β. ' μυνα εναγόμενου Σελ. 1786
X. ΥπόδειγμαΣελ. 1787
[67] ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΟΥ ΚΑΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣελ. 1788
I. Νομικό πλαίσιοΣελ. 1789
II. Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 1789
III. Σύμβαση υπέρ τρίτουΣελ. 1790
IV. Δικαίωμα τρίτουΣελ. 1792
Α. Γνήσια σύμβαση υπέρ τρίτουΣελ. 1792
Β. ΤρίτοςΣελ. 1793
V. Δήλωση άσκησης του δικαιώματος από τον τρίτοΣελ. 1794
VI. Αποποίηση του τρίτουΣελ. 1794
VII. Ενστάσεις κατά του τρίτουΣελ. 1795
VIII. Σύμβαση εις βάρος τρίτουΣελ. 1796
[68] ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣΣελ. 1798
I. Νομικό πλαίσιοΣελ. 1799
II. Έννοια - ΕίδηΣελ. 1799
III. Παρεμφερείς έννοιεςΣελ. 1800
IV. Ουσιώδες περιεχόμενο συμβιβασμούΣελ. 1800
Α. Έννομη σχέση με απαλλοτριωτό αντικείμενο Σελ. 1801
Β. Ύπαρξη φιλονικίας ή αβεβαιότηταςΣελ. 1803
Γ. Αμοιβαία υποχώρηση προς επίλυση διαφοράςΣελ. 1803
V. ΤύποςΣελ. 1804
VI. Έννομες συνέπειεςΣελ. 1805
VII. Νομική φύσηΣελ. 1807
VIII. Δικαστικός συμβιβασμόςΣελ. 1808
Α. Νομική φύσηΣελ. 1808
Β. Προϋποθέσεις κύρους Σελ. 1808
Γ. Έννομες συνέπειεςΣελ. 1809
Δ. Αναβίωση δίκης λόγω ακυρότητας συμβιβασμούΣελ. 1810
Ε. Διαφορές μεταξύ δικαστικού και εξώδικου συμβιβασμούΣελ. 1810
ΣΤ. Δικαστικός συμβιβασμός και δικαστική απόφασηΣελ. 1810
IX. Ο κατά ΚΠολΔ 214Α συμβιβασμόςΣελ. 1811
X. Η διάρρηξη εξώδικου συμβιβασμούΣελ. 1812
XI. Ορισμένο αγωγής διάρρηξης συμβιβασμούΣελ. 1814
XII. ΝομιμοποίησηΣελ. 1815
XIII. Υπόδειγμα αγωγής διάρρηξης συμβιβασμούΣελ. 1815
[69] ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙΣελ. 1818
Ι. Νομικό πλαίσιοΣελ. 1821
II. Οικοδομικοί συνεταιρισμοίΣελ. 1821
Α. ΈννοιαΣελ. 1821
Β. ΔιακρίσειςΣελ. 1822
Γ. ΣύστασηΣελ. 1822
1. Η αφετηρία της σύστασηςΣελ. 1822
2. Το καταστατικόΣελ. 1823
Δ. Τα μέληΣελ. 1826
Ε. Τα όργανα διοίκησηςΣελ. 1830
1. Το Διοικητικό ΣυμβούλιοΣελ. 1830
2. Το Εποπτικό ΣυμβούλιοΣελ. 1835
3. Η Γενική ΣυνέλευσηΣελ. 1836
i. Αρμοδιότητές της, σύγκληση και λήψη αποφάσεωνΣελ. 1836
ii. Ακύρωση αποφάσεωνΣελ. 1839
ΣΤ. Ειδικά θέματα οικοδομικών συνεταιρισμώνΣελ. 1841
ΙΙΙ. Αστικοί συνεταιρισμοίΣελ. 1852
Α. Έννοια - ΣύστασηΣελ. 1852
Β. Τα όργαναΣελ. 1853
Γ. Τα μέληΣελ. 1853
Δ. Διάφορα - ΑκυρότητεςΣελ. 1854
IV. Αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσειςΣελ. 1856
Α. Έννοια - ΔιακρίσειςΣελ. 1856
Β. Σύσταση αγροτικού συνεταιρισμούΣελ. 1856
Γ. Το καταστατικόΣελ. 1856
Δ. Τα μέληΣελ. 1857
Ε. Τα όργαναΣελ. 1858
1. Η Γενική συνέλευσηΣελ. 1858
2. Το Διοικητικό ΣυμβούλιοΣελ. 1860
ΣΤ. ΥπάλληλοιΣελ. 1862
Ζ. ΈργαΣελ. 1864
Η. Διάλυση - ΠτώχευσηΣελ. 1865
Θ. Διάφορες περιπτώσειςΣελ. 1865
V. Διάφορα θέματα άλλων συνεταιρισμώνΣελ. 1866
VI. ΥπόδειγμαΣελ. 1868
[70] ΣΩΜΑΤΕΙΑΣελ. 1870
I. Νομικό πλαίσιοΣελ. 1873
II. Έννοια - ίδρυση σωματείουΣελ. 1873
III. Εγγραφή σωματείουΣελ. 1877
IV. ΚαταστατικόΣελ. 1879
V. Μέλη σωματείουΣελ. 1883
VI. Διοίκηση σωματείουΣελ. 1889
VII. Συνέλευση σωματείουΣελ. 1891
VIII. Διάλυση σωματείουΣελ. 1896
IX. ΥπόδειγμαΣελ. 1898
[71] ΤΕΚΝΑ (Βλ. και λ. Διατροφή, Υιοθεσία)Σελ. 1900
Ι. Νομικό πλαίσιοΣελ. 1902
ΙΙ. Αγωγή προσβολής της πατρότηταςΣελ. 1902
ΙΙΙ. Αγωγή αναγνώρισης της πατρότηταςΣελ. 1908
IV. Αγωγή προσβολής μητρότηταςΣελ. 1914
V. Γονική μέριμναΣελ. 1915
VI. Αγωγή για ρύθμιση προσωπικής επικοινωνίας με ανήλικοΣελ. 1918
VII. ΥπόδειγμαΣελ. 1921
[72] ΤΟΚΟΙΣελ. 1923
Ι. Νομικό πλαίσιοΣελ. 1924
II. Ποσοστό τόκουΣελ. 1924
Α. Έννοια και φύση του τόκουΣελ. 1924
Β. Είδη τόκωνΣελ. 1925
Γ. Ανώτατο όριοΣελ. 1926
Δ. ΔικονομικάΣελ. 1926
III. Δικαιοπραξία που υπερβαίνει το θεμιτό όριοΣελ. 1926
Α. ΔικαιοπραξίαΣελ. 1926
Β. ΑκυρότηταΣελ. 1927
IV. Τόκος από δικαιοπραξίαΣελ. 1927
V. Τόκος τόκουΣελ. 1928
Α. Έννοια και προϋποθέσεις ανατοκισμούΣελ. 1928
Β. ΣυμφωνίαΣελ. 1929
Γ. ΕξαιρέσειςΣελ. 1930
Δ. ΔικονομικάΣελ. 1931
[73] ΤΡΟΠΟΣΣελ. 1933
I. Νομικό πλαίσιοΣελ. 1934
II. Έννοια/αντικείμενο τρόπουΣελ. 1934
III. Διαφορά κληροδοσίας από τρόποΣελ. 1935
IV. Βεβαρημένα πρόσωπαΣελ. 1935
V. Ωφελούμενα πρόσωπαΣελ. 1936
VI. Ακυρότητα του τρόπουΣελ. 1936
VII. Αδύνατος τρόποςΣελ. 1936
[74] ΥΙΟΘΕΣΙΑΣελ. 1938
I. Νομικό πλαίσιοΣελ. 1941
II. Υιοθεσία ανηλίκωνΣελ. 1941
Α. Νομική φύσηΣελ. 1941
Β. Προϋποθέσεις της υιοθεσίας ως προς τον υιοθετούνταΣελ. 1942
Γ. Προϋποθέσεις της υιοθεσίας ως προς τον υιοθετούμενοΣελ. 1943
Δ. Διαδικασία της υιοθεσίαςΣελ. 1944
Ε. Η μυστικότητα της υιοθεσίαςΣελ. 1946
ΣΤ. Απόφαση και αποτελέσματαΣελ. 1946
Ζ. Προσβολή υιοθεσίαςΣελ. 1948
Η. Λύση υιοθεσίαςΣελ. 1949
Θ. Διαχρονικό δίκαιοΣελ. 1950
III. Υιοθεσία ενηλίκωνΣελ. 1951
IV. ΥπόδειγμαΣελ. 1951
[75] ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣελ. 1953
I. Υπερημερία οφειλέτηΣελ. 1955
Α. Νομικό πλαίσιοΣελ. 1955
Β. Έννοια - ΣτοιχείαΣελ. 1955
Γ. Εξώδικη όχλησηΣελ. 1956
Δ. Δικαστική όχληση - ΑγωγήΣελ. 1956
Ε. Δήλη ημέραΣελ. 1957
ΣΤ. ' ρση υπερημερίας οφειλέτηΣελ. 1958
Ζ. Συνέπειες υπερημερίας οφειλέτηΣελ. 1959
ΙΙ. Υπερημερία οφειλέτη σε αμφοτεροβαρή σύμβαση (383-385 ΑΚ)Σελ. 1965
Α. Νομικό πλαίσιο Σελ. 1965
Β. ΓενικάΣελ. 1965
Γ. Σύμβαση για διαδοχικές τμηματικές παροχέςΣελ. 1969
III. Υπερημερία δανειστήΣελ. 1971
Α. Νομικό πλαίσιο Σελ. 1971
Β. Οι κατ' ιδίαν περιπτώσειςΣελ. 1971
[76] ΥΠΟΘΗΚΗΣελ. 1978
I. Νομικό πλαίσιοΣελ. 1982
II. Έννοια υποθήκηςΣελ. 1982
III. Νομική φύση υποθήκης - Πολλαπλή υποθήκηΣελ. 1982
IV. Προστασία υποθήκηςΣελ. 1983
V. Αντικείμενο υποθήκηςΣελ. 1984
VI. Απαίτηση ασφαλιζόμενη με υποθήκη - Ποσό εγγραφήςΣελ. 1984
VII. Τίτλος για την απόκτηση υποθήκης - Έκταση υποθήκηςΣελ. 1987
VIII. Εγγραφή υποθήκηςΣελ. 1990
IX. Απόσβεση - Εξάλειψη υποθήκηςΣελ. 1991
αναγκαστικής απαλλοτρίωσηςΣελ. 1996
XI. Αγωγή ενοχική/εμπράγματη (υποθηκική)Σελ. 1998
XII. Προσημείωση υποθήκηςΣελ. 2001
Α. Γενικά - Νομική φύση προσημείωσης υποθήκηςΣελ. 2001
Β. Εγγραφή προσημείωσης υποθήκηςΣελ. 2002
Γ. Δικαιώματα προσημειούχου δανειστή (: αγωγή εμπράγματη)Σελ. 2004
της προσημείωσηςΣελ. 2006
Ε. Απόσβεση προσημείωσης Σελ. 2009
ΣΤ. Εξάλειψη προσημείωσης Σελ. 2009
ΧΙΙΙ. ΥπόδειγμαΣελ. 2010
[77] ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣελ. 2012
I. Νομικό πλαίσιο Σελ. 2013
II. Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης Σελ. 2013
Α. Έννοια ηθικής βλάβης Σελ. 2013
Β. Εκχωρητό - κληρονομητό της αξίωσης Σελ. 2014
Γ. Χρόνος επέλευσης της ηθικής βλάβης Σελ. 2015
Δ. Φορέας της αξίωσης Σελ. 2015
1. Φυσικά πρόσωπα Σελ. 2015
2. Νομικά πρόσωπα Σελ. 2017
Ε. Ύψος της χρηματικής ικανοποίησης Σελ. 2017
1. Γενικά Σελ. 2017
2. Η νομοθετική πρόβλεψη ελάχιστου ορίου χρηματικής ικανοποίησηςΣελ. 2018
ΣΤ. Δυνητική επιδίκαση χρηματικής ικανοποίησηςΣελ. 2019
Ζ. Παραγραφή Σελ. 2020
Η. Στοιχεία αγωγής Σελ. 2021
III. Χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνηςΣελ. 2021
Α. ΓενικάΣελ. 2021
Β. Δικαιούχοι Σελ. 2022
IV. Υπόδειγμα Σελ. 2024
[78] ΧΡΗΣΙΔΑΝΕΙΟΣελ. 2027
I. Νομικό πλαίσιοΣελ. 2028
II. Η σύμβαση του χρησιδανείουΣελ. 2028
III. Διάρκεια και λήξη του χρησιδανείουΣελ. 2031
IV. Δικαιώματα και υποχρεώσεις εκ του χρησιδανείου - Η προστασία του χρήστηΣελ. 2035
V. Η παραγραφήΣελ. 2037
VI. Διάφορα ζητήματαΣελ. 2038
VII. ΥπόδειγμαΣελ. 2038
ΕΝΙΑΙΟ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΣελ. 2041
Back to Top