ΑΠΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ


Κύρος κατά τον ΑΚ και το Ν 2251/1994
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: 53,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 53,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 12960
Ρήγας Κ.
Το βιβλίο «Απαλλακτικές ρήτρες - Κύρος κατά τον ΑΚ και το Ν 2251/1994» ασχολείται με τις άμεσες απαλλακτικές ρήτρες, ήτοι με τις συμφωνίες με τις οποίες αποκλείεται ή περιορίζεται η εκ δικαιοπραξίας ή εκ του νόμου ευθύνη του οφειλέτη. Το έργο διαιρείται σε επτά βασικά μέρη. Στο πρώτο, που φέρει τον τίτλο «Θέση και οριοθέτηση του ζητήματος» παρουσιάζονται, μεταξύ άλλων, η έννοια, η τυπολογία και οι διακρίσεις των άμεσων απαλλακτικών ρητρών από άλλους συμβατικούς όρους καθώς και οι διατάξεις του ελληνικού δικαίου που διέπουν το κύρος των άμεσων απαλλακτικών ρητρών. Επιχειρείται επίσης ένας εγγύτερος προσδιορισμός του αντικειμένου της μελέτης και αναλύονται τα επιχειρήματα υπέρ και κατά της εγκυρότητας των απαλλακτικών ρητρών καθώς και των αρχών που συγκρούονται στο πεδίο του κύρους των απαλλακτικών ρητρών. Στο δεύτερο μέρος εξετάζεται το κύρος των απαλλακτικών ρητρών κατά τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα. Ζητήματα που περιλαμβάνονται στο μέρος αυτό είναι τα εξής: i) απαλλακτικές ρήτρες στο πλαίσιο της ενδοσυμβατικής ευθύνης (αφορώσες το μέτρο και την έκταση της ευθύνης αλλά και τις ειδικότερες ρήτρες αποκλεισμού και περιορισμού της ευθύνης του πωλητή και του εκμισθωτή πράγματος), ii) απαλλακτικές ρήτρες από την αδικοπρακτική, την προσυμβατική και την ευθύνη από αδικαιολόγητο πλουτισμό, iii) έλεγχος των απαλλακτικών ρητρών βάσει των γενικών ρητρών των άρθρων 178, 179, 281, 288 και 371-373 ΑΚ καθώς και iv) σχέση των γενικών ρητρών του ΑΚ με τις ειδικές διατάξεις αυτού ως προς το κύρος των απαλλακτικών ρητρών. Στο επόμενο μέρος αναπτύσσεται το ζήτημα του κύρους των απαλλακτικών ρητρών κατά το Ν 2251/1994. Στο μέρος αυτό ελέγχεται το κύρος των απαλλακτικών ρητρών με βάση το άρθρο 2 Ν 2251/1994 αλλά και βάσει ειδικότερων διατάξεων (πώληση καταναλωτικών αγαθών, ευθύνη παραγωγού ελαττωματικών προϊόντων, ευθύνη παρέχοντος υπηρεσίες), ενώ αναλύεται και η σχέση των ρυθμίσεων του Ν 2251/1994 μεταξύ τους και με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα στο ζήτημα του κύρους των απαλλακτικών ρητρών. Το τέταρτο μέρος καταλαμβάνουν οι απαλλακτικές ρήτρες στις τραπεζικές συμβάσεις μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται οι ρήτρες που προβλέπουν την ευθύνη του πελάτη χωρίς υπαιτιότητά του και την αντίστοιχη απαλλαγή της τράπεζας καθώς και οι ρήτρες αποκλεισμού ή περιορισμού της ευθύνης της τράπεζας για πταίσμα των οργάνων της ή άλλων προσώπων. Περιλαμβάνεται επίσης και ενδεικτική περιπτωσιολογία άκυρων απαλλακτικών ρητρών. Στο πέμπτο μέρος φωτίζονται ζητήματα από την ακυρότητα των απαλλακτικών ρητρών, όπως το ζήτημα αν η ακυρότητα αυτών είναι σχετική ή απόλυτη, η θεραπεία, επικύρωση και μετατροπή της ακυρότητας, η έκταση αυτής και οι συνέπειές της ως προς την υπόλοιπη σύμβαση καθώς και το βάρος απόδειξης της ακυρότητας. Στο έκτο μέρος αναλύονται τα μέσα προστασίας κατά των απαλλακτικών ρητρών (δικαστική και εξώδικη). Αναπτύσσεται η ατομική και συλλογική δικαστική προστασία (συλλογική αγωγή) ενώ στα πλαίσια της εξώδικης προστασίας παρουσιάζονται, μεταξύ άλλων, οι επιτροπές φιλικού διακανονισμού, ο Συνήγορος του Καταναλωτή και ο Μεσολαβητής Τραπεζικών – Επενδυτικών Υπηρεσιών. Τέλος, στο έβδομο μέρος, ο συγγραφέας προβαίνει σε ανακεφαλαίωση των θεμάτων που πραγματεύεται στο παρόν έργο, ενώ παρουσιάζει και τα πορίσματά του επʼ αυτών. Στο τέλος του έργου παρατίθεται πλούσια ελληνική και ξενόγλωσση βιβλιογραφία καθώς και ευρετήριο λημμάτων.
ΠΡΟΛΟΓΟΣΣελ. IX
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣΣελ. XXI
§1. Θέση και οριοθέτηση του ζητήματος  
Α. Έννοια, τυπολογία και διάκριση των άμεσων απαλλακτικών ρητρών από άλλους συμβατικούς όρουςΣελ. 1
I. Έννοια των άμεσων απαλλακτικών ρητρών, διάκρισή τους από τις έμμεσες και αντιδιαστολή από τις ρήτρες επίτασης της ευθύνης του οφειλέτηΣελ. 1
II. Τυπολογία των άμεσων απαλλακτικών ρητρώνΣελ. 8
III. Διάκριση των άμεσων απαλλακτικών ρητρών από άλλες μορφές αποκλεισμού και περιορισμού της ευθύνηςΣελ. 11
Β. Οι διατάξεις του ελληνικού δικαίου που διέπουν το κύρος των άμεσων απαλλακτικών ρητρώνΣελ. 17
I. Διατάξεις στον Αστικό ΚώδικαΣελ. 17
II. Διατάξεις σε ειδικούς νόμουςΣελ. 17
1) Διατάξεις στο Ν 2251/1994 «για την προστασία των καταναλωτών»Σελ. 18
2) 'Αλλες διατάξειςΣελ. 19
Γ. Εγγύτερος προσδιορισμός του αντικειμένου της μελέτηςΣελ. 21
Δ. Το αξιολογικό υπόβαθρο του ζητήματοςΣελ. 24
I. Επιχειρήματα υπέρ και κατά της εγκυρότητας των απαλλακτικών ρητρώνΣελ. 24
II. Οι αρχές που συγκρούονται στο πεδίο του κύρους των απαλλακτικών ρητρώνΣελ. 26
1) Η αρχή της συμβατικής ελευθερίας και οι απαλλακτικές ρήτρεςΣελ. 26
2) Η αρχή της προστασίας του ασθενέστερου συμβαλλομένουΣελ. 29
3) Η αρχή της ευθύνηςΣελ. 33
4) Η αρχή της προστασίας της ανθρώπινης προσωπικότηταςΣελ. 34
§2. Το κύρος των απαλλακτικών ρητρών κατά τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα  
Α. Απαλλακτικές ρήτρες στο πλαίσιο της ενδοσυμβατικής ευθύνηςΣελ. 37
I. Απαλλακτικές ρήτρες αφορώσες το μέτρο της ευθύνηςΣελ. 37
1) Απαλλακτικές ρήτρες για ίδιον πταίσμαΣελ. 37
α) Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 37
β) Δικαιοσυγκριτική επισκόπησηΣελ. 39
γ) Η απαλλακτική συμφωνίαΣελ. 40
δ) Η απαγόρευση της εκ των προτέρων απαλλαγής από την ευθύνη για δόλο και βαριά αμέλειαΣελ. 43
ε) Το κατ' αρχήν επιτρεπτό της εκ των προτέρων απαλλαγής από την ευθύνη για ελαφρά αμέλειαΣελ. 47
στ) Οι απαγορεύσεις απαλλαγής της ΑΚ 332§2Σελ. 48
αα) Σχέση υπηρεσίας μεταξύ ζημιωθέντος και ζημιώσαντοςΣελ. 48
ββ) Ευθύνη από την άσκηση επιχείρησης, για την οποία προηγήθηκε παραχώρηση της αρχήςΣελ. 52
γγ) Ρήτρες που δεν αποτέλεσαν αντικείμενο ατομικής διαπραγμάτευσηςΣελ. 58
i) Η έλλειψη διαπραγμάτευσης ως προϋπόθεση της ακυρότητας της απαλλακτικής ρήτραςΣελ. 58
ii) Απαλλακτικές ρήτρες υπέρ του καταναλωτή και του εργαζομένουΣελ. 67
δδ) Ακυρότητα επί προσβολής της προσωπικότηταςΣελ. 68
2) Συμφωνίες απαλλαγής από την ευθύνη για αλλότριο πταίσμαΣελ. 73
α) Ο κανόνας της εγκυρότητας των απαλλακτικών ρητρών για αλλότριο πταίσμα και οι εξαιρέσεις τουΣελ. 73
β) Ισχύς της negligence clauseΣελ. 79
γ) Η νομική μεταχείριση της απαλλακτικής ρήτρας για πταίσμα των νομίμων αντιπροσώπων και των οργάνων νομικού προσώπουΣελ. 82
ΙΙ. Απαλλακτικές ρήτρες που αφορούν την έκταση της ευθύνηςΣελ. 84
1) Ρήτρες ποσοτικού περιορισμού της ευθύνηςΣελ. 84
α) Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 84
β) Ρήτρες περιορισμού της αποζημίωσης σ' ένα ανώτατο ποσόΣελ. 87
αα) Η αναλογία του προβλεπόμενου ποσού προς την πλήρη αποζημίωση ως προϋπόθεση ισχύος της ρήτραςΣελ. 88
ββ) Κύρος των ρητρών επί αντικειμενικής ευθύνηςΣελ. 91
γ) Ρήτρες προσδιορισμού της αποζημίωσης κατά τιμή μονάδοςΣελ. 92
δ) Απλός και διπλός περιορισμός της ευθύνηςΣελ. 94
ε) Ρήτρες περιορισμού της αποζημίωσης μέχρι ένα ποσοστό ή πολλαπλάσιο του καταβληθέντος τιμήματοςΣελ. 95
στ) Ρήτρες περιορισμού της αποζημίωσης μέχρι το ποσό της ασφαλιστικής κάλυψης της ζημίαςΣελ. 97
2) Ρήτρες περιορισμού της υπεγγυότητας της περιουσίας του οφειλέτηΣελ. 97
3) Ρήτρες χρονικού περιορισμού της ευθύνηςΣελ. 100
ΙΙΙ. Ρήτρες αποκλεισμού και περιορισμού της ευθύνης του πωλητήΣελ. 104
1) Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 104
2) Κύρος των ρητρών κατά το προγενέστερο του Ν 3043/2002 δίκαιοΣελ. 107
3) Κύρος των ρητρών μετά τη μεταρρύθμιση του δικαίου της πώλησης από το Ν 3043/2002Σελ. 111
IV. Απαλλακτικές ρήτρες από την ευθύνη του εκμισθωτή πράγματοςΣελ. 115
V. Ρήτρες παραίτησης του εγγυητή από τις ενστάσεις των άρθρων 862 και 863 ΑΚΣελ. 121
Β. Απαλλακτικές ρήτρες από την αδικοπρακτική (ΑΚ 914 επ.), την προσυμβατική (ΑΚ 197-198) και την ευθύνη από αδικαιολόγητο πλουτισμό (ΑΚ 904 επ.)Σελ. 128
Ι. Ρήτρες αποκλεισμού και περιορισμού της αδικοπρακτικής ευθύνηςΣελ. 128
1) Κύρος των απαλλακτικών ρητρών από την ευθύνη για ίδιον και αλλότριο πταίσμαΣελ. 128
2) Επέκταση της ισχύος της απαλλακτικής ρήτρας από την ενδοσυμβατική ευθύνη επί της συρρέουσας αδικοπρακτικήςΣελ. 141
3) Απαλλακτικές ρήτρες από την αστική ευθύνη του Δημοσίου και των ΝΠΔΔΣελ. 144
ΙΙ. Ρήτρες αποκλεισμού και περιορισμού της προσυμβατικής ευθύνηςΣελ. 145
ΙΙΙ. Ρήτρες αποκλεισμού και περιορισμού της ευθύνης από αδικαιολόγητο πλουτισμόΣελ. 148
Γ. Έλεγχος των απαλλακτικών ρητρών βάσει των γενικών ρητρών των άρθρων 178, 179, 281, 288 και 371-373 ΑΚΣελ. 150
Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 150
ΙΙ. Η δίκαιη κρίση ως στοιχείο ελέγχου των απαλλακτικών ρητρώνΣελ. 154
ΙΙΙ. Τα χρηστά ήθη και η καλή πίστη ως μέσα προστασίας του καθ' ου η απαλλακτική ρήτρα από τον κίνδυνο καταχρηστικής άσκησης της συμβατικής ελευθερίαςΣελ. 157
1) Η γενική ρήτρα των χρηστών ηθών (ΑΚ 178-179)Σελ. 157
2) Καλή πίστηΣελ. 162
α) Καταχρηστική άσκηση της συμβατικής ελευθερίας (ΑΚ 281)Σελ. 165
αα) Συσχέτιση του κύρους των απαλλακτικών ρητρών με τη δυνατότητα ασφαλίσεως κατά των δυσμενών συνεπειών τουςΣελ. 177
ββ) Έλεγχος της καταχρηστικότητας των απαλλακτικών ρητρών ως γενικών όρων των συναλλαγώνΣελ. 180
β) Η διάταξη του άρθρου 288 ΑΚ για την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθηΣελ. 188
IV. Σχέση των γενικών ρητρών του ΑΚ με τις ειδικές διατάξεις αυτού ως προς το κύρος των απαλλακτικών ρητρώνΣελ. 188
§3. Το κύρος των απαλλακτικών ρητρών κατά το Ν 2251/1994  
Α. Έλεγχος των απαλλακτικών ρητρών με βάση το άρθρο 2Σελ. 193
Ι. Πεδίο εφαρμογήςΣελ. 193
1) Υποκειμενικό πεδίο εφαρμογήςΣελ. 193
α) Η έννοια του καταναλωτήΣελ. 193
αα) Στοιχεία της έννοιαςΣελ. 194
i) Φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ένωση προσώπωνΣελ. 194
ii) Προϊόντα ή υπηρεσίες που προσφέρονται στην αγοράΣελ. 194
iii) Προορισμός των προϊόντων ή των υπηρεσιώνΣελ. 195
iv) Τελικός αποδέκτηςΣελ. 195
ββ) Προσαρμογή της έννοιας στις ρυθμιστικές ανάγκεςΣελ. 197
γγ) Ειδικές περιπτώσεις καταναλωτώνΣελ. 201
i) Ο αποδέκτης της διαφήμισηςΣελ. 201
ii) Ο εγγυητήςΣελ. 202
iii) Ο πελάτης της τράπεζας και ο λήπτης της ασφαλίσεωςΣελ. 203
iv) Ο επενδυτήςΣελ. 204
v) Ο αποδέκτης υπηρεσιών υγείαςΣελ. 205
vi) Ο αγοραστής και ο μισθωτής ακινήτουΣελ. 205
β) Η έννοια του προμηθευτήΣελ. 206
2) Αντικειμενικό πεδίο εφαρμογήςΣελ. 208
α) Έννοια και λειτουργία των ΓΟΣΣελ. 208
αα) Επισκόπηση της ρυθμίσεως των ΓΟΣΣελ. 213
β) Όροι που δεν αποτέλεσαν αντικείμενο ατομικής διαπραγμάτευσηςΣελ. 215
ΙΙ. Έλεγχος των απαλλακτικών ρητρών βάσει της §7Σελ. 217
1) Ρήτρες απαλλαγής του προμηθευτή από την ευθύνη τουΣελ. 218
α) 'Αλλες χαρακτηριστικές περιπτώσεις από τη νομολογίαΣελ. 220
αα) Σύσταση του Συνηγόρου του Καταναλωτή προς τη ΔΕΗΣελ. 220
ββ) Ρήτρες παραίτησης του εγγυητή από τις ενστάσεις των άρθρων 862-868 ΑΚΣελ. 221
γγ) Ανικανότητα από ατύχημα στο εξωτερικόΣελ. 222
2) Ρήτρες αποκλεισμού της ευθύνης για πταίσμα του βοηθού εκπληρώσεως ή άλλων τρίτων προσώπωνΣελ. 223
3) Ρήτρες περιορισμού της ευθύνης του προμηθευτήΣελ. 226
α) Ρήτρες ποσοτικού περιορισμούΣελ. 226
β) Ρήτρες χρονικού περιορισμούΣελ. 231
ΙΙΙ. Η γενική ρήτρα του άρθρου 2§6Σελ. 235
1) Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 235
2) Ο in abstracto έλεγχος της καταχρηστικότητας των απαλλακτικών ρητρώνΣελ. 238
α) Η αρχή της προστασίας των δικαιολογημένων προσδοκιών του καταναλωτήΣελ. 241
3) Ο in concreto έλεγχος της καταχρηστικότητας των απαλλακτικών ρητρώνΣελ. 243
α) Τα κατ' ιδίαν ατομικά και συγκεκριμένα κριτήρια ελέγχουΣελ. 245
αα) Η φύση των αγαθών ή των υπηρεσιώνΣελ. 245
ββ) Ο σκοπός της σύμβασηςΣελ. 245
γγ) Το σύνολο των ειδικών συνθηκών κατά τη σύναψη της σύμβασηςΣελ. 245
δδ) Οι υπόλοιπες ρήτρες της ίδιας ή άλλης συναρτώμενης σύμβασηςΣελ. 247
IV. Ρήτρες εξαίρεσης από την ασφαλιστική κάλυψηΣελ. 248
1) Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 248
2) Το κύρος των ρητρών υπό το πρίσμα της νομολογίαςΣελ. 249
3) Απαλλακτικές ρήτρες σε ασφαλιστήρια πυρόςΣελ. 252
Β. Ακυρότητα βάσει ειδικότερων διατάξεωνΣελ. 255
Ι. Απαλλακτικές ρήτρες στην πώληση καταναλωτικών αγαθώνΣελ. 256
ΙΙ. Ρήτρες αποκλεισμού και περιορισμού της ευθύνης του παραγωγού ελαττωματικών προϊόντωνΣελ. 257
1) Ratio και γενικά χαρακτηριστικά της ρύθμισης του άρθρου 6§12Σελ. 257
2) Το ειδικότερο περιεχόμενο της θεσπιζόμενης απαγορεύσεωςΣελ. 259
ΙΙΙ. Απαλλακτικές ρήτρες ως προς την ευθύνη του παρέχοντος υπηρεσίεςΣελ. 261
Γ. Σχέση των ρυθμίσεων του Ν 2251/1994 μεταξύ τους και με τις διατάξεις του ΑΚ στο ζήτημα του κύρους των απαλλακτικών ρητρώνΣελ. 263
§4. Απαλλακτικές ρήτρες στις τραπεζικές συμβάσεις  
Α. Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 271
Β. Ρήτρες προβλέπουσες την ευθύνη του πελάτη χωρίς υπαιτιότητά του και την αντίστοιχη απαλλαγή της τράπεζαςΣελ. 273
Ι. Παράνομη χρήση του βιβλιαρίου καταθέσεων συνεπεία κλοπής ή απώλειάς τουΣελ. 273
ΙΙ. Παράνομη χρήση της πιστωτικής κάρτας συνεπεία κλοπής ή απώλειάς τηςΣελ. 280
Γ. Ρήτρες αποκλεισμού ή περιορισμού της ευθύνης της τράπεζας για πταίσμα των οργάνων της ή άλλων προσώπωνΣελ. 282
Δ. Ενδεικτική περιπτωσιολογία άκυρων απαλλακτικών ρητρώνΣελ. 286
§5. Ζητήματα από την ακυρότητα των απαλλακτικών ρητρών  
Α. Απόλυτη ή σχετική ακυρότητα;Σελ. 291
Β. Θεραπεία, επικύρωση και μετατροπήΣελ. 296
Ι. Θεραπεία της ακυρότηταςΣελ. 296
ΙΙ. Επικύρωση της άκυρης απαλλακτικής ρήτραςΣελ. 296
ΙΙΙ. Μετατροπή της άκυρης ρήτραςΣελ. 297
Γ. Έκταση της ακυρότητας της ρήτρας και συνέπειες ως προς την υπόλοιπη σύμβασηΣελ. 300
Ι. Έκταση της ακυρότητας της ρήτραςΣελ. 300
ΙΙ. Συνέπειες της ακυρότητας της ρήτρας ως προς την υπόλοιπη σύμβασηΣελ. 302
1) Πλήρωση του ενδεχόμενου κενού της συμβάσεωςΣελ. 308
Δ. Βάρος απόδειξης της ακυρότηταςΣελ. 310
§6. Μέσα προστασίας κατά των απαλλακτικών ρητρών  
Α. Δικαστική προστασίαΣελ. 315
Ι. ΑτομικήΣελ. 315
ΙΙ. ΣυλλογικήΣελ. 317
1) Διακρίσεις των επιχειρούμενων από τις ενώσεις καταναλωτών διαδικαστικών πράξεωνΣελ. 317
2) Η συλλογική αγωγήΣελ. 321
α) Έννοια και νομική φύσηΣελ. 321
β) Τα αιτήματα της συλλογικής αγωγής, η θεμελίωση και η προθεσμία υποβολής τουςΣελ. 325
αα) Η παράλειψη παράνομης συμπεριφοράς του προμηθευτήΣελ. 325
ββ) Η επιδίκαση χρηματικής ικανοποιήσεως λόγω ηθικής βλάβηςΣελ. 328
γγ) Προσωρινή δικαστική προστασίαΣελ. 331
δδ) Η αναγνώριση του δικαιώματος αποκατάστασης της ζημίας των καταναλωτώνΣελ. 332
εε) Η προθεσμία εγέρσεως της συλλογικής αγωγήςΣελ. 334
γ) Διαδικασία εκδικάσεως της συλλογικής αγωγήςΣελ. 336
δ) Το περιεχόμενο της δικαστικής αποφάσεωςΣελ. 338
ε) Η ισχύς της αποφάσεωςΣελ. 340
αα) Η ιδιότυπη δεσμευτικότητα των αποφάσεων επί των συλλογικών αγωγών των στοιχείων α και βΣελ. 340
ββ) Το δεδικασμένο της αποφάσεως επί της συλλογικής αγωγής του στοιχείου δ και η δυνατότητα εκδόσεως διαταγής πληρωμής εναντίον του προμηθευτήΣελ. 346
Β. Εξώδικη προστασίαΣελ. 348
Ι. Οι αδυναμίες του συστήματος δικαστικής προστασίας και η ανάγκη παράλληλης υπάρξεως δυνατοτήτων εξώδικηςΣελ. 348
ΙΙ. Οι επιτροπές φιλικού διακανονισμούΣελ. 349
1) Η διαδικασία ενώπιον της επιτροπήςΣελ. 351
2) Οι συνέπειες των πορισμάτων της επιτροπήςΣελ. 352
3) Η πραγμάτωση των θεμελιωδών αρχών της εξώδικης επιλύσεως των καταναλωτικών διαφορώνΣελ. 353
ΙΙΙ. Ο Συνήγορος του ΚαταναλωτήΣελ. 355
1) Η υποβολή της αναφοράςΣελ. 356
2) Η διαδικασία ενώπιον της αρχήςΣελ. 357
3) Οι συνέπειες των πορισμάτωνΣελ. 357
IV. Γενική Γραμματεία και Ευρωπαϊκό Κέντρο ΚαταναλωτήΣελ. 358
V. Ο Μεσολαβητής Τραπεζικών-Επενδυτικών Υπηρεσιών (Μ.Τ.Ε.Υ.)Σελ. 359
1) Πεδίο προστασίαςΣελ. 359
α) ΥποκειμενικόΣελ. 359
β) ΑντικειμενικόΣελ. 360
2) Η υποβολή του παραπόνουΣελ. 361
3) Η τηρούμενη διαδικασίαΣελ. 361
4) Οι συνέπειες των πορισμάτων του Μ.Τ.Ε.Υ. και η αποτελεσματικότητά τουΣελ. 362
VI. Το Δίκτυο Εξωδικαστικών Διασυνοριακών Καταγγελιών στον Τομέα των Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών (FIN-Net)Σελ. 363
§7. Ανακεφαλαίωση - ΠορίσματαΣελ. 365
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Α. ΕλληνικήΣελ. 381
Β. ΞενόγλωσσηΣελ. 392
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΛΗΜΜΑΤΩΝΣελ. 395
Back to Top