ΑΠΟΫΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΙΤΛΩΝ ΚΥΡΙΩΣ ΜΕΤΟΧΩΝ


Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: 21,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 21,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 10255
Μιχαλόπουλος Γ.
  • Έκδοση: 1999
  • Βιβλιοδεσία: Εύκαμπτη
  • Σελίδες: 173
  • ISBN: 960-272-028-X
  • Black friday εκδόσεις: 30%
Η μονογραφία αυτή έχει ως αντικείμενο την αποϋλοποίηση τίτλων κυρίως μετοχών. Αναφέρει κατ αρχάς την ειδική νομοθετική ρύθμιση του Ν 2396/1996 για την αποϋλοποίηση μετοχών και ακολουθεί η θεωρητική ενασχόληση με το θέμα. Αρχικά προσεγγίζει το θέμα της αξιογραφικής αποδυνάμωσης των μετοχών. Ακολουθεί αναφορά στην προηγούμενη νομοθετική ρύθμιση για την προαιρετική απεγχάρτωση δημοσίων αξιογράφων και στην αξιογραφική απεγχάρτωση των εισηγμένων μετοχών. Δεν παραλείπεται η παρουσίαση της αποϋλοποίησης μετοχών στο γαλλικό, βελγικό και αγγλικό δίκαιο. Τέλος, παρουσιάζεται μία διακλαδική σύνθεση του ζητήματος και οι συμπερασματικές παρατηρήσεις. Σε παράρτημα υπάρχει η υπ΄ αρ. 8262/98 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για τον Κανονισμό Εκκαθάρισης Συστήματος ʼυλων Τίτλων. Με την εκτενή αλλοδαπή και ελληνική βιβλιογραφία που παρατίθεται ολοκληρώνει την έρευνά του ο αναγνώστης.
ΙΙ. ΠΗΓΕΣΣελ. 17
Α. ΓΕΝΙΚΩΣΣελ. 17
Β. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ Ν. 2396/96 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΫΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝΣελ. 17
IV. Η ΑΞΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝΣελ. 35
Α. Η ΜΕΤΟΧΗ ΩΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΡΡΕΠΗΣ ΣΕ ΧΑΛΑΡΗ ΑΞΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣελ. 35
1. Η αφαιρετική προσφορότητα της μετοχήςΣελ. 35
2. Η μετοχή ως αμιγώς δηλωτικό αξιόγραφοΣελ. 36
3. Ο εξω-αξιογραφικός προσδιορισμός της μετοχικής σχέσης. Η κάμψη της αρχής της γραμματοπαγείας στις μετοχέςΣελ. 37
4. Η συμπτωματική αποσύνδεση της μετοχικής σχέσης από το αξιόγραφο της μετοχήςΣελ. 37
α. Εισαγωγική διευκρίνησηΣελ. 37
β. Η "προσωρινότητα" των προσωρινών τίτλων μετοχώνΣελ. 38
γ. Η καθολική γενική συνέλευσηΣελ. 39
δ. Η περίπτωση της απώλειας, κλοπής ή καταστροφής του αξιογράφου της μετοχήςΣελ. 40
Β. Η ΜΕΤΟΧΗ ΩΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΔΕΚΤΙΚΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣΣελ. 41
1. Εννοια της φυσικής ακινητοποίησης μετοχώνΣελ. 41
2. Η φυσική ακινητοποίηση σε τράπεζαΣελ. 41
α. Η φυσική ακινητοποίηση μετοχών ημεδαπών α.ε.Σελ. 41
α) Η κατάθεση μετοχών προς φύλαξη σε τράπεζαΣελ. 41
β) Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχώνΣελ. 43
β. Η φυσική ακινητοποίηση μετοχών αλλοδαπών α.ε.: τα ελληνικά πιστοποιητικάΣελ. 44
3. Η φυσική ακινητοποίηση μετοχών σε αποθετήριο τίτλωνΣελ. 45
α. Η έννοια της φυσικής ακινητοποίησης εισηγμένων μετοχών στην Εταιρία Αποθετηρίων ΤίτλωνΣελ. 45
β. Η αξιογραφική υποκατάσταση του αποθετηρίου εγγράφουΣελ. 46
γ. Η διπλή αξιογραφική εγχάρτωση της μετοχικής σχέσηςΣελ. 47
δ. Το αποθετήριο έγγραφο και το αποθετήριο τίτλων στην ρύθμιση της αξιογραφικής απεγχάρτωσης μετοχώνΣελ. 48
Γ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣΣελ. 49
V. Η ΠΡΟΗΓOYΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΕΓΧΑΡΤΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝΣελ. 51
Α. ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣΣελ. 51
1. Κύρια σημεία της ρύθμισης για την έκδοση τίτλων του δημοσίου υπό άϋλη μορφήΣελ. 51
2. Κύρια σημεία της ρύθμισης για την διαδικασία τροπής κυκλοφορούντων ενσώματων τίτλων του δημοσίου σε τίτλους υπό άϋλη μορφήΣελ. 54
3. Συναφώς, η πρόσφατη επινόηση (άϋλων) μετοχοποιήσιμων τίτλων του ελληνικού δημοσίουΣελ. 55
Β. ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΠΕΓΧΑΡΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝΣελ. 57
Γ. ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝΣελ. 57
Δ. ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣΣελ. 60
VI. Η ΑΞΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΕΓΧΑΡΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝΣελ. 61
Α. Η ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣΣελ. 61
1. Η έννοια της αξιογραφικής απεγχάρτωσης μετοχώνΣελ. 61
2. Η νομοθετική ρύθμιση κατ/έκταση και περιεχόμενοΣελ. 63
α. Η έκταση της ρύθμισηςΣελ. 63
2. Η νομοθετική ρύθμιση κατ/έκταση και περιεχόμενοΣελ. 63
β. Το νέο μέσο της υλοποίησης : η συστατική καταχώρηση των μετοχών στα αρχεία της ΑεΑποθ (Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών)Σελ. 63
α) Η συστατική καταχώρηση των άϋλων μετοχώνΣελ. 63
2. Η νομοθετική ρύθμιση κατ/έκταση και περιεχόμενοΣελ. 65
β) Το σύστημα καταχώρησης των μετοχώνΣελ. 65
2. Η νομοθετική ρύθμιση κατ/έκταση και περιεχόμενοΣελ. 69
γ. Ο μη οριστικός χαρακτήρας της αξιογραφικής απεγχάρτωσης των μετοχών και ο μετέωρος χαρακτήρας της άρσης της αξιογραφικής εγχάρτωσης των εισαγόμενων μετοχώνΣελ. 69
3. Οι συνέπειες της αξιογραφικής απεγχάρτωσης των μετοχώνΣελ. 69
α. Εισαγωγή διαφοροποιημένου νομικού καθεστώτος εισηγμένων (άϋλων) και μη εισηγμένων (ενσώματων) μετοχώνΣελ. 69
β. Οργανική αποσύνδεση μετοχικού δικαιώματος και εγγράφου. Υποκατάστατη μη αξιογραφική λειτουργία των βεβαιώσεων της ΑεΑποθΣελ. 71
γ. Καθορισμός του μετοχικού δικαιώματος, στην ύπαρξη και την έκτασή του, από το περιεχόμενο της καταχώρησης στα αρχεία της ΑεΑποθΣελ. 72
δ. Συρρίκνωση του πεδίου εφαρμογής της δικονομικής διαδικασίας για κήρυξη του μετοχικού τίτλου ως ανισχύρουΣελ. 73
ε. Ειδικότερα το ζήτημα της αξιογραφικής απεγχάρτωσης των ανώνυμων μετοχών εισηγμένων αεΣελ. 74
α) Η έμμεση ονομαστικοποίηση των άϋλων ανώνυμων μετοχώνΣελ. 74
β) Η ισχύς του απορρήτου των καταχωρήσεων ιδίως έναντι της εκδότριας εταιρίαςΣελ. 75
γ) Η επινόηση των titres au porteur identifiables του γαλλικού δικαίουΣελ. 76
δ) Κατάργηση των διατάξεων σχετικά με την ασφαλή εκτύπωση των ανώνυμων μετοχώνΣελ. 76
Β. Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΫΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝΣελ. 77
1. Το νέο δίκαιο των άϋλων μετοχώνΣελ. 77
α. Εκδοση άϋλων μετοχώνΣελ. 77
β. Μεταβίβαση άϋλων μετοχών με εκκαθάριση χρηματιστηριακής συναλλαγήςΣελ. 78
α) Προϊσχύσαν δίκαιοΣελ. 78
β) Ισχύουσα ρύθμισηΣελ. 78
γ. Εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση άϋλων μετοχώνΣελ. 79
α) Προϊσχύσασα ρύθμισηΣελ. 79
β) Η εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση άϋλων μετοχών στην ισχύουσα ρύθμισή τηςΣελ. 79
γ) Συναφώς η δήλωση μετόχου για πρόθεση εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης άϋλων μετοχών ή σύστασης βαρών επί άϋλων μετοχώνΣελ. 80
δ. Η φορολογική μεταχείριση της μεταβίβασης άϋλων μετοχώνΣελ. 82
ε. Μεταβολές επί άϋλων μετοχώνΣελ. 82
α) Καταχωρήσεις μεταβολών επί άϋλων μετοχώνΣελ. 82
β) Διατάξεις φορολογικού δικαίουΣελ. 84
στ. Επιβάρυνση άϋλων μετοχώνΣελ. 85
α) Η καταχώρηση των επιβαρύνσεων επί άϋλων μετοχώνΣελ. 85
β) Το ζήτημα της κατάσχεσης άϋλων μετοχών, ειδικότεραΣελ. 85
2. Η μετέωρη άρση της αξιογραφικής ενσωμάτωσης των εισαγόμενων μετοχώνΣελ. 89
3. Μεταβατικό δίκαιο : η σταδιακή τροπή των ενσώματων εισηγμένων μετοχών σε άϋλεςΣελ. 92
α. Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 92
β. Το προϊσχύσαν μεταβατικό δίκαιοΣελ. 93
α) Παρεμπίπτουσα εκούσια παράδοση ενσώματων εισηγμένων μετοχών για αξιογραφική απεγχάρτωσηΣελ. 93
β) Αναγκαστική παράδοση ενσώματων εισηγμένων μετοχών για αξιογραφική απεγχάρτωσηΣελ. 94
γ. Το ισχύον μεταβατικό δίκαιοΣελ. 95
δ. Το ζήτημα της αναγκαστικής εκποίησης μη παραδοθεισών μετοχών, ειδικότεραΣελ. 96
Γ. Η ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣΣελ. 99
1. Διαδικασίες τεκμηρίωσης εντολών κίνησης άϋλων μετοχών και σχετικών ανακοινώσεωνΣελ. 99
2. Διαδικασίες διασφάλισης της μοναδικότητας της καταχώρησης, συνεπώς της αποκλειστικότητας του δικαιούχου στην άσκηση του μετοχικού δικαιώματος. Το παράδειγμα των άϋλων πιστωτικών εντολών πληρωμήςΣελ. 101
3. Το έγκαιρο των πάσης φύσεως ανακοινώσεων και το άμεσο των καταχωρήσεωνΣελ. 102
4. Το απόρρητο των καταχωρήσεωνΣελ. 103
5. Τήρηση ιστορικού αρχείουΣελ. 105
Δ. Η ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣΣελ. 105
1. Ζητήματα αστικής ευθύνης για πλημμέλειες κατά την διαδικασία ολοκλήρωσης της μεταβίβασης άϋλων μετοχώνΣελ. 105
α. Γενικές παρατηρήσειςΣελ. 105
β. Μεταβίβαση άϋλων μετοχών με εκκαθάριση χρηματιστηριακής συναλλαγήςΣελ. 107
γ. Εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση άϋλων μετοχώνΣελ. 117
δ. Αποκλεισμός ευθύνης της ΑεΑποθΣελ. 118
2. Ζητήματα ποινικής ευθύνης, ιδίως για νόθευση του περιεχομένου των καταχωρήσεωνΣελ. 119
3. Η υπόθεση πτώχευσης της ΑεΑποθ (ΚΑΑ)Σελ. 120
VII. Η ΑΠΟΫΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΣελ. 123
Α. Η ΑΠΟΫΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΓΑΛΛΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΣελ. 123
α. Κύρια σημεία της ρύθμισηςΣελ. 123
β. Συγκριτικές παρατηρήσειςΣελ. 130
Β. Η ΠΑΡΕΜΦΕΡΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΣελ. 132
Γ. ΟΙ UNCERTIFICATED SECURITIES REGULATIONS ΤΟΥ ΑΓΓΛΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΣελ. 135
VΙΙΙ. ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣΣελ. 138
IX. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Η υπ/ αριθ. 8262/98 Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για τον Κανονισμό Εκκαθάρισης Συστήματος ʼϋλων ΤίτλωνΣελ. 147
Back to Top