ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ


Διεθνείς Τάσεις και Ευρωπαϊκή Προσέγγιση
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: 42,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 42,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 12443
Κριεμάδης Θ., Χρηστάκης Μ.
  • Έκδοση: 2010
  • Βιβλιοδεσία: Εύκαμπτη
  • Σελίδες: 296
  • ISBN: 978-960-272-660-0
  • Black friday εκδόσεις: 30%
Το βιβλίο "Αρχές και Πρότυπα Μάνατζμεντ για τη Δημόσια Διοίκηση και τους μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς" προσεγγίζει τη Δημόσια Διοίκηση στο πλαίσιο των Μεταρρυθμίσεων του νέου Διεθνοποιημένου Περιβάλλοντος. Το ζήτημα που εγείρεται είναι πως μπορεί να οργανωθεί η σύγχρονη Δημόσια Διοίκηση και οι μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί με βάση αρχές και πρότυπα Μάνατζμεντ εμπνευσμένα από το διεθνές και ευρωπαϊκό περιβάλλον.

Στο κλίμα αυτό, εξετάζεται η θέση που η Δημόσια Διοίκηση κατέχει στο σύγχρονο Διεθνές Περιβάλλον, καθώς επίσης η αναγκαιότητα για Μεταρρυθμίσεις όπως είναι η ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Στον αντίποδα του Διεθνούς Περιβάλλοντος βρίσκονται τα συστήματα Δημόσιας Διοίκησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι επιδράσεις που αυτή δέχτηκε αφενός από θεσμικούς ευρωπαϊκούς μηχανισμούς, όπως είναι η Κοινή Αγορά και ο Κοινός Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος και αφετέρου από ευρωπαϊκές αξίες όπως η ανάγκη για σύγκλιση των συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, η προώθηση της Κοινωνίας της γνώσης και της δια βίου μάθησης.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην στρατηγική της Λισσαβόνας σε σχέση με τη Δημόσια Διοίκηση και τους στόχους που αυτή έθεσε για μια ισχυρή και ανταγωνιστική ευρωπαϊκή οικονομία που θα ανταποκρίνεται στην πρόκληση της παγκοσμιοποίησης. Στη συνέχεια, υπό το πρίσμα της συγκεκριμενοποίησης εξετάζονται οι Μεταρρυθμίσεις που έγιναν και αφορούσαν στη Δημόσια Διοίκηση σε διάφορες χώρες μέλη της ΕΕ, καθώς και οι Μεταρρυθμίσεις και η ενίσχυση των διοικητικών ικανοτήτων στα νέα κράτη μέλη της ΕΕ. Ομοίως, η Δημόσια Διοίκηση τίθεται στο κέντρο σύγχρονων τάσεων και αξιών που συνδέονται με την κοινωνία της πληροφορίας, την κοινωνία των πολιτών και την διοίκηση με γνώση. Επειδή όμως, απλή προσέγγιση της σύγχρονης πραγματικότητας χωρίς προτάσεις περαιτέρω αναβάθμισης των συστημάτων διοίκησης δε νοείται, παρατίθενται ολοκληρωμένες προτάσεις για το ανθρώπινο δυναμικό στη Δημόσια Διοίκηση, που στοχεύουν στην παράθεση μιας ολοκληρωμένης πρότασης σύγχρονου Μάνατζμεντ με επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού, συνεχή κατάρτιση και αξιολόγησή του με παράλληλη αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό του εργασιακού περιβάλλοντος.

Κατόπιν, υπό τη μορφή χρονολογίου παρουσιάζονται οι Μεταρρυθμίσεις που αφορούν στην ελληνική Δημόσια Διοίκηση.  Η ανάγκη για την εφαρμογή σύγχρονων συστημάτων Μάνατζμεντ στο χώρο της Δημόσιας Διοίκησης εξυπηρετείται με την εφαρμογή μοντέλων διοικητικής οργάνωσης, όπως το Ευρωπαϊκό Μοντέλο Διοικητικής Αριστείας (ΕΜΔΑ) του οργανισμού European Foundation for Quality Management, που υπαγορεύει τις θεμελιώδεις αρχές διοικητικής αριστείας για τους δημόσιους και μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς ή το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (ΚΠΑ), σύμφωνα με τη Διεύθυνση Ποιότητας και Αποδοτικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

Επίσης, αναλύονται οι σύγχρονες πρακτικές Μάνατζμεντ σε δημόσιους και μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς που αφορούν στον στρατηγικό προγραμματισμό τους, την ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού και το μοντέλο αυτοαξιολόγησης και διασφάλισης ποιότητας. Εξάλλου, παρουσιάζονται τα σύγχρονα βραβεία διοικητικής αριστείας, όπως είναι το Αμερικανικό Βραβείο Ποιότητας και το Βραβείο Ποιότητας των Αμερικανικών Δημοσίων Οργανισμών ενώ εξετάζεται η Εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας σε δημόσιους και μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς, όπως το Διεθνές Πρότυπο Ποιότητας που εκδόθηκε από το Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης το 2000 (ISO 9001:2000). Στο πλαίσιο της αξιολόγησης παρατίθενται ομοίως το ιαπωνικό βραβείο ποιότητας για οργανισμούς και ανώτατα στελέχη, ενώ χρηστικό εργαλείο αποτελούν τα ερωτηματολόγια αξιολόγησης των δημοσίων και μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ  
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  
α. Η Δημόσια Διοίκηση στο Σύγχρονο Διεθνές Περιβάλλον.Σελ. 1
β. Η Αναγκαιότητα για Μεταρρύθμιση και Απλούστευση ΔιαδικασιώνΣελ. 4
γ. Η Διάσταση της Ποιοτικής Παροχής ΥπηρεσιώνΣελ. 8
δ. Η Προώθηση της Ηλεκτρονικής ΔιακυβέρνησηςΣελ. 11
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ  
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ  
α. Η Κοινή Αγορά και ο Κοινός Οικονομικός και Νομισματικός Σχεδιασμός.Σελ. 15
β. Η Ανάγκη για Σύγκλιση των Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης στις Χώρες Μέλη της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςΣελ. 17
γ. Η Κοινωνία της Γνώσης και η Διαρκής Ανάπτυξη Δεξιοτήτων στο Ανθρώπινο Δυναμικό της Δημόσιας ΔιοίκησηςΣελ. 19
δ. Η Προώθηση της Διά Βίου Μάθησης στη Δημόσια Διοίκηση.Σελ. 22
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ  
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  
α. Η Στρατηγική της Λισσαβώνας στην Πρόκληση της ΠαγκοσμιοποίησηςΣελ. 28
β. Οι Στόχοι της Στρατηγικής της ΛισσαβώναςΣελ. 31
γ. Η Στρατηγική της Λισσαβώνας και η Δημόσια ΔιοίκησηΣελ. 33
δ. Ο Συντονισμός και οι Λειτουργικές Ενότητες της Στρατηγικής και η Σχέση με τη Δημόσια ΔιοίκησηΣελ. 36
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ  
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ  
1. Η Έμφαση στην Ποιότητα για τoν Πολίτη στη Διοικητική Μεταρρύθμιση στην Αυστρία (Die ?sterreichische Verwaltungsreform)Σελ. 44
2. Η Διοικητική Μεταρρύθμιση Copernicus για την Ομοσπονδιακή Διοίκηση του Βελγίου (Copernicus Reform)Σελ. 45
3. Η Διυπουργική και η Υπουργική Στρατηγική Αναδιαμόρφωσης του Κράτους στη Γαλλία (Strat?gie Minist?rielle de Reforme)Σελ. 46
4. Ο Διοικητικός Εκσυγχρονισμός της Κρατικής Διοίκησης στη Γερμανία (Modern State - Modern Administration)Σελ. 47
5. Το Πρόγραμμα Αποδοτικότητας και Αποτελεσματικότητας για τη Δημόσια Διοίκηση στη ΔανίαΣελ. 48
6. Οι Στόχοι του Προγράμματος Βελτίωσης των Δημοσίων Υπηρεσιών στο Ηνωμένο ΒασίλειοΣελ. 49
7. Η Διαρκής Προώθηση της Διοικητικής Μεταρρύθμισης στην ΙρλανδίαΣελ. 50
8. Ο Στόχος της Ποιοτικής Παροχής Υπηρεσιών από τη Δημόσια Διοίκηση μέσω του Χάρτη των Πολιτών στην ΙσπανίαΣελ. 51
9. Η Αναθεώρηση της Οργάνωσης της Δημόσιας Διοίκησης στην ΙταλίαΣελ. 52
10. Η Ποιότητα ως Κεντρικό Στοιχείο στη Μεταρρύθμιση της Δημόσιας Διοίκησης στο ΛουξεμβούργοΣελ. 53
11. Η Σταδιακή Προσαρμογή της Δημόσιας Διοίκησης στην ΟλλανδίαΣελ. 54
12. Οι Κατευθύνσεις της Διοικητικής Μεταρρύθμισης στην ΠορτογαλίαΣελ. 55
13. Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση σαν Εργαλείο Διαχείρισης της Διοικητικής Μεταρρύθμισης στη ΣουηδίαΣελ. 56
14. Τα Έγγραφα Κυβερνητικής Στρατηγικής για τις Μεταρρυθμίσεις στη ΦιλανδίαΣελ. 57
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ  
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΑ ΝΕΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ  
α. Η Ενίσχυση των Διοικητικών Ικανοτήτων στα Νέα Κράτη ΜέληΣελ. 59
β. Η Πολιτική για την Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης στις Νέες Χώρες ΜέληΣελ. 70
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ  
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕ ΓΝΩΣΗ  
α. Η Κοινωνία της Πληροφορίας στη Δημόσια Διοίκηση.Σελ. 77
β. Η Κοινωνία των Πολιτών και η Εταιρικότητα στη Δημόσια Διοίκηση.Σελ. 82
γ. Η Διοίκηση με Γνώση στη Δημόσια ΔιοίκησηΣελ. 86
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ  
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  
1. Επιμόρφωση Ανθρώπινου ΔυναμικούΣελ. 95
2. Διεύρυνση Κινητικότητας ΕργαζομένωνΣελ. 96
3. Διοργανικότητα Επιτελικών ΣτελεχώνΣελ. 97
4. Περιγραφή Θέσεων ΕργασίαςΣελ. 97
5. Αξιολόγηση με Στοχοθεσία και ΔείκτεςΣελ. 99
6. Διάρθρωση Χάρτη ΣταδιοδρομίαςΣελ. 99
7. Αποδοχές με Αποτέλεσμα και ΕυθύνηΣελ. 100
8. Σύγχρονες Συνθήκες ΕργασίαςΣελ. 101
9. Πληρέστερη Κοινωνική ΑλληλεγγύηΣελ. 102
10. Συμβιβασμός Ωραρίου και ΟικογένειαςΣελ. 103
11. Αξιοποίηση Δυνατοτήτων ΤηλεργασίαςΣελ. 103
12. Μεσολαβητής για Διακανονισμό ΔιαφορώνΣελ. 104
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ  
Χρονολογιο ΜεταρρυθμιστικΩν ΠροσπαθεΙΩν για την ΕλληνικΗ ΔημΟσια ΔιοΙκηση  
1. Συνοπτική Παρουσίαση των Μεταρρυθμιστικών ΠροσπαθειώνΣελ. 105
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ  
ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΚΑΙ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ  
1. Αρχές τoυ Ευρωπαϊκού Μοντέλου Διοικητικής ΑριστείαςΣελ. 111
2. Χαρακτηριστικά των Δημοσίων και Μη Κερδοσκοπικών ΟργανισμώνΣελ. 115
3. Τα κριτήρια του Ευρωπαϊκού Μοντέλου Διοικητικής Αριστείας (Ε.Μ.Δ.Α.)Σελ. 118
4. Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Κ.Π.Α)Σελ. 135
5. Συνοπτική Μέθοδος Αξιολόγησης με βάση το Κ.Π.Α.Σελ. 138
6. Η αξιολόγηση των παραγόντων του Κ.Π.Α.Σελ. 145
7. Αποτελέσματα που πέτυχε ο φορέαςΣελ. 146
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ  
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΚΑΙ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ  
1. Στρατηγικός προγραμματισμός δημοσίων και μη κερδοσκοπικών οργανισμώνΣελ. 147
2. Ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού στην αποτελεσματική διοίκηση των οργανισμώνΣελ. 153
3. Μοντέλο αυτοαξιολόγησης και διασφάλισης ποιότητας των δημοσίων και μη κερδοσκοπικών οργανισμώνΣελ. 169
4. Αμερικανικό Βραβείο Ποιότητας (Malcolm Baldrige National Quality Award-MBNQA)Σελ. 179
5. Το Βραβείο Ποιότητας των Αμερικανικών Δημοσίων Οργανισμών (The President's Quality Award Program)Σελ. 183
6. Εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας (ΙSO 9001:2000) σε δημόσιους και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούςΣελ. 201
7. Το Ιαπωνικό βραβείο ποιότητας για οργανισμούς (www.deming.org)Σελ. 205
8. Το Ιαπωνικό βραβείο ποιότητας για ανώτατα στελέχη (www.deming.org)Σελ. 209
9. Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης των δημοσίων και μη κερδοσκοπικών οργανισμών (βασισμένο στη Θεωρία των 7-S)Σελ. 215
10. Ερωτηματολόγιο - Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (ΚΠΑ) των δημοσίων υπηρεσιών (Υπουργείο Εσωτερικών, Οδηγός εφαρμογής ΚΠΑ, Αθήνα 2008)Σελ. 223
ΒιβλιογραφίαΣελ. 265
Back to Top