ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ


Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 13.3€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: Κανονική Τιμή 38,00 € Ειδική Τιμή 32,30 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 16149
Χαμηλοθώρης Ι.
Δανηλάτου Α.

Στο έργο «Αρμοδιότητες Πολιτικών Δικαστηρίων» συγκεντρώνονται όλες οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα, σημαντικών ειδικών αστικών νόμων και του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, που αφορούν την καθ΄ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα.

Πρόκειται για ένα βιβλίο με έντονο πρακτικό προσανατολισμό, αφού ο δικηγόρος μπορεί, ανατρέχοντας μόνο στις σελίδες του, να βρει κάθε τι σχετικό με την καθ΄ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα για την άσκηση αγωγής για αδικαιολόγητο πλουτισμό, αδικοπραξίες, αλληλόχρεο λογαριασμό, αμοιβές, αναγγελία δικαιώματος, αναγκαστική απαλλοτρίωση, αναγκαστική εκτέλεση, ακυρότητα, απόδειξη, ασφάλιση, ασφαλιστικά μέτρα, αυτοκίνητα, αφάνεια, δάνειο, δήλωση βουλήσεως, δημοσιεύματα/ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές, διαθήκη/κληρονομικές διαφορές, διαιτησία, διανομή, διαπραγματεύσεις, διαταγή πληρωμής/διαφορές από πιστωτικούς τίτλους κ.ά.

Πέρα από την θεωρητική ανάπτυξη, η συγγραφέας πλαισιώνει κάθε θέμα με πίνακες, όπου ο αναγνώστης άμεσα και εύκολα βρίσκει την αρμοδιότητα και την διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει στην συγκεκριμένη αστική δικαστική υπόθεση που τον αφορά.

Το έργο συμπληρώνουν αναλυτικά αλφαβητικά ευρετήρια.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σελ. 5
Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
Α. Εισαγωγή Σελ. 13
Β. Καθ’ ύλην αρμοδιότητα Σελ. 13
1. Αρμόδια καθ’ ύλην δικαστήρια για την εκδίκαση πολιτικών υποθέσεων Σελ. 13
2. Η γενική καθ’ ύλην αρμοδιότητα - Η αξία του αντικειμένου της διαφοράς ως κριτήριο καθορισμού της Σελ. 14
α. Γενικά Σελ. 14
β. Καθορισμός της αξίας του αντικειμένου της διαφοράς Σελ. 16
γ. Καθορισμός της καθ’ ύλην αρμοδιότητας επί σωρεύσεως απαιτήσεων και ομοδικίας Σελ. 19
i) Αντικειμενική σώρευση απαιτήσεων Σελ. 19
ii) Διαζευκτική σώρευση απαιτήσεων Σελ. 21
iii) Επικουρική σώρευση απαιτήσεων Σελ. 21
iv) Ενεργητική και παθητική ομοδικία Σελ. 21
δ. Προσδιορισμός της αξίας του αντικειμένου σε ειδικές περιπτώσεις (άρθρο 11 ΚΠολΔ) Σελ. 23
ε. Καθορισμός της καθ’ ύλην αρμοδιότητας επί περιοδικών παροχών Σελ. 24
i) Αντικείμενο της αγωγής αποτελούν αυτές καθ’ εαυτές οι περιοδικές παροχές Σελ. 25
ii) Αντικείμενο της αγωγής αποτελεί αυτή καθ’ εαυτή η έννομη σχέση Σελ. 26
3. Η εξαιρετική καθ’ ύλην αρμοδιότητα Σελ. 27
α. Εξαιρετική καθ’ ύλην αρμοδιότητα του ειρηνοδικείου Σελ. 27
β. Εξαιρετική καθ’ ύλην αρμοδιότητα του μονομελούς πρωτοδικείου Σελ. 30
4. Η αποκλειστική καθ’ ύλην αρμοδιότητα του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σελ. 33
Γ. Κατά τόπον αρμοδιότητα Σελ. 34
1. Γενική δωσιδικία (δωσιδικία κατοικίας) και δωσιδικία διαμονής Σελ. 36
2. Ειδικές δωσιδικίες Σελ. 40
α. Αποκλειστική δωσιδικία
i) Δωσιδικία εταιρικών διαφορών Σελ. 40
ii) Δωσιδικία διαχείρισης ύστερα από δικαστική εντολή Σελ. 41
iii) Δωσιδικία τοποθεσίας ακινήτων Σελ. 42
iv) Δωσιδικία κληρονομίας Σελ. 43
v) Δωσιδικία της συνάφειας Σελ. 45
vi) Δωσιδικία ανταγωγής Σελ. 49
β. Συντρέχουσα δωσιδικία
i) Δωσιδικία δημοσίων υπαλλήλων και στρατιωτικών Σελ. 50
ii) Δωσιδικία δικαιοπραξίας Σελ. 50
iii) Διαφορές από αδικοπραξία Σελ. 56
iv) Δωσιδικία της διαχείρισης χωρίς δικαστική εντολή Σελ. 58
v) Δωσιδικία της προσωπικής και πραγματικής ταυτότητας του δικαίου Σελ. 59
vi) Δωσιδικία μακρότερης διαμονής Σελ. 62
vii) Δωσιδικία γαμικών διαφορών Σελ. 63
viii) Δωσιδικία διατροφής Σελ. 64
ix) Δωσιδικία της περιουσίας Σελ. 65
x) Επιλογή από τον ενάγοντα Σελ. 66
3. Παρέκταση αρμοδιότητας Σελ. 66
Δ. Έρευνα της αρμοδιότητας - Παραπομπή σε αρμόδιο δικαστήριο Σελ. 74
1. Το αμετάβλητο της αρμοδιότητας Σελ. 74
2. Έρευνα της αρμοδιότητας Σελ. 76
α. Αυτεπάγγελτη έρευνα Σελ. 76
β. Ένσταση αναρμοδιότητας Σελ. 79
γ. Παραπομπή στο αρμόδιο δικαστήριο Σελ. 80
ΙΙ. ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
Αδικαιολόγητος πλουτισμός Σελ. 85
Αδικοπραξία Σελ. 87
Αλληλόχρεος λογαριασμός Σελ. 93
Αμοιβές Σελ. 94
Αναγγελία δικαιώματος Σελ. 99
Αναγκαστική απαλλοτρίωση Σελ. 100
Αναγκαστική εκτέλεση Σελ. 102
Ακυρότητα Σελ. 114
Απόδειξη Σελ. 114
Ασφάλιση Σελ. 116
Ασφαλιστικά μέτρα Σελ. 117
Αυτοκίνητα Σελ. 125
Αφάνεια Σελ. 127
Δάνειο Σελ. 128
Δήλωση βουλήσεως Σελ. 128
Δημοσιεύματα Ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές Σελ. 130
Διαθήκη - Κληρονομικές διαφορές Σελ. 131
Διαιτησία Σελ. 141
Διανομή Σελ. 143
Διαπραγματεύσεις Σελ. 145
Διαταγή πληρωμής - Διαφορές από πιστωτικούς τίτλους Σελ. 145
Διοίκηση αλλοτρίων Σελ. 147
Διόρθωση και ερμηνεία δικαστικής απόφασης Σελ. 148
Δουλείες (πραγματικές) - Γειτονικό δίκαιο Σελ. 149
Δωρεά Σελ. 155
Εγγυοδοσία Σελ. 156
Εκούσια δικαιοδοσία (Γενικές διατάξεις) Σελ. 157
Εκχώρηση απαίτησης Σελ. 158
Ένδικα μέσα και ανακοπές Σελ. 158
Ενέχυρο Σελ. 159
Εντολή Σελ. 160
Εξαίρεση δικαστών και υπαλλήλων της γραμματείας Σελ. 161
Επαναφορά των πραγμάτων στην προηγούμενη κατάσταση Σελ. 161
Επίδειξη εγγράφων Σελ. 162
Επιδόσεις Σελ. 163
Εταιρία Σελ. 163
Ευεργέτημα πενίας Σελ. 166
Ευθύνη ξενοδόχων Σελ. 166
Ζημίες σε δένδρα κ.λπ. Σελ. 166
Ίδρυμα Σελ. 167
Καταδολίευση δανειστών Σελ. 168
Καταναλωτές Σελ. 169
Κοινωνία Σελ. 172
Κτηματολόγιο Σελ. 173
Κυριότητα Σελ. 175
Ληξιαρχικές πράξεις Σελ. 178
Λογοδοσία (βλ. και λήμμα: εταιρείες, εντολή, διοίκηση αλλοτρίων) Σελ. 179
Μεσεγγυούχος Σελ. 180
Μεσιτεία Σελ. 182
Μισθωτικές διαφορές Σελ. 183
Νομή Σελ. 189
Νομικά πρόσωπα Σελ. 192
Οικογενειακές διαφορές Σελ. 193
Οριζόντια ιδιοκτησία Σελ. 202
Παρακαταθήκη Σελ. 207
Παραπομπή από δικαστήριο σε δικαστήριο Σελ. 208
Πληρεξουσιότητα Σελ. 209
Πνευματική ιδιοκτησία Σελ. 210
Προκήρυξη Σελ. 211
Προσωπικά δεδομένα Σελ. 211
Προσωπικότητα Σελ. 213
Πώληση Σελ. 216
Σύμβαση εργασίας Σελ. 219
Σύμβαση έργου Σελ. 224
Σωματεία - Οικοδομικοί συνεταιρισμοί Σελ. 225
Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα Σελ. 228
Υποθήκη Σελ. 229
Υποθηκοφυλάκεια Σελ. 230
Χρησιδάνειο Σελ. 231
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σελ. 233
Back to Top