ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ


Ο Ν 4387/2016 και οι αλλαγές στην ασφάλιση των Νομικών

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 14.85€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: Κανονική Τιμή 41,00 € Ειδική Τιμή 34,85 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 16096
Κουτσόλαμπρος Α.

Στο βιβλίο «Ο Ν 4387/2016 και οι αλλαγές στην ασφάλιση των Νομικών» αξιολογείται νομικά και τεχνικά ο ως άνω ασφαλιστικός νόμος, δίνοντας απαντήσεις σε ζητήματα που απασχολούν τους ασφαλισμένους του Νομικού Κλάδου. Παράλληλα, προτείνονται λύσεις και βελτιώσεις, που θα μπορούσαν να καταστήσουν τη ζωή των ασφαλισμένων και των συνταξιούχων πιο εύκολη. Κατανοώντας λοιπόν ο δικηγόρος τις βασικές αλλά και τις ειδικότερες έννοιες του Ν 4387/2016, θα μπορέσει να ασκήσει με τον καλύτερο τρόπο τα ατομικά του δικαιώματα, αλλά και αυτά των εντολέων του.

 Ειδικότερα, στην αρχή του έργου προσδιορίζονται οι έννοιες του ασφαλιστικού νόμου που ενδιαφέρουν τους νομικούς και γίνεται αναφορά στην ειδικότερη περίπτωση των εμμίσθων δικηγόρων. Ακολουθεί το κεφάλαιο με την ανάλυση των εισφορών του Ν 4387/2016 που αφορά τις εισφορές των αυτοαπασχολούμενων, των εμμίσθων δικηγόρων, τις εισφορές για υγειονομική περίθαλψη, για επικουρική ασφάλιση, για πρόνοια και υπέρ ΟΑΕΔ. Προσδιορίζονται οι ειδικότερες μειώσεις και ο τρόπος υπολογισμού των εισφορών και ο τρόπος καταβολής τους.

 Κατόπιν αναλύεται το νομοθετικό καθεστώς της παράλληλης ασφάλισης. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στον χρόνο ασφάλισης και στην αναγνώρισή του. Επίσης, το νομικό ενδιαφέρον εστιάζεται και την προστασία του ασφαλισμένου - οφειλέτη, με ειδικότερες εκφάνσεις την εκούσια είσπραξη, τη ρύθμιση οφειλής, την αναγκαστική είσπραξη, τα ένδικα μέσα προς χρήση, την αναγκαστική είπραξη από το ΚΕΑΟ, την άσκηση ανακοπής και την ενδεχόμενη ποινική ευθύνη.

 Οι ασφαλιστικές παροχές είναι το αντικείμενο του επόμενου κεφαλαίου. Προσδιορίζεται ο αντίκτυπος του ασφαλιστικού νόμου σε κύριες, προσωρινές και επικουρικές συντάξεις, στις συντάξεις λόγω θανάτου, αναπηρίας, στις εξάπαξ παροχές και στις παροχές ασθένειας σε χρήμα, όπως τα επιδόματα μητρότητας, τα έξοδα κηδείας κ.λπ. Στο τέλος του βιβλίου υπάρχει παράρτημα που περιέχει την αίτηση ακύρωσης κατά της βάσης υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών, την ένσταση - διόρθωση κατά του ειδοποιητηρίου, την ανακοπή κατά του ΚΕΑΟ, δικαστικές αποφάσεις επί των αιτήσεων αναστολής και άλλα ενδιαφέροντα θέματα.

 H έκδοση είναι επικαιροποιημένη έως και τον Ν 4472/2017 και συνοδεύεται από αναλυτικό ευρετήριο, για την καλύτερη εύρεση του θέματος που ενδιαφέρει τον αναγνώστη.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σελ. 7
ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ Σελ. 9
A. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σελ. 15
Β. ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ Σελ. 17
Γ. ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Σελ. 19
Δ. ΕΙΣΦΟΡΕΣ
1. Οι εισφορές μέχρι 31.12.2016 Σελ. 25
2. Η ειδικότερη περίπτωση των εμμίσθων δικηγόρων Σελ. 26
3. Οι εισφορές των Δικαστικών Λειτουργών και του Λειτουργών του ΝΣΚ Σελ. 27
4. Η κατάργηση εισφορών και πόρων Σελ. 27
4.1 Καταργούμενες εισφορές Σελ. 27
4.2 Καταργούμενοι κοινωνικοί πόροι Σελ. 28
4.3 Καταργούμενες μειώσεις νεοεισερχόμενων στην ασφάλιση Σελ. 30
5. Οι εισφορές με το Ν 4387/2016 Σελ. 31
5.1 Εισφορές για κύρια σύνταξη Σελ. 31
i. Εισφορές αυτοαπασχολούμενων (Δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών) Σελ. 31
ii. Εισφορές έμμισθων δικηγόρων Σελ. 40
5.2 Εισφορές για υγειονομική περίθαλψη Σελ. 45
5.3 Εισφορές για επικουρική ασφάλιση Σελ. 46
5.4 Eισφορές πρόνοιας (εφάπαξ παροχής) Σελ. 49
6. Μειώσεις Εισφορών Σελ. 50
6.1 Μείωση εισφοράς όσων συμπληρώνουν 40 χρόνια ασφάλισης Σελ. 50
6.2 Μείωση εισφορών μητέρων μετά τον τοκετό Σελ. 51
6.3 Η ειδική περίπτωση του συμψηφισμού των γραμματίων προείσπραξης Σελ. 51
6.4 Οι μειώσεις της πρώτης πενταετίας Σελ. 52
6.5 Μεταβατική περίοδος για τους ασφαλισμένους τ. ΕΤΑΑ Σελ. 54
6.6 Εισφορά υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας του ΟΑΕΔ Σελ. 58
6.7 Εφαρμογή των ρυθμίσεων του άρθρου 39 του Ν 4387/2016 από 1/1/2017 Σελ. 58
7. Υπολογισμός εισφορών και τρόπος καταβολής Σελ. 60
7.1 Αυτοαπασχολούμενοι (δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, δικαστικοί επιμελητές) Σελ. 60
i. Ποσοστά εισφορών Σελ. 60
ii. Τρόπος πληρωμής Σελ. 60
iii. Αλλαγή της βάσης υπολογισμού με το Ν 4472/2017 Σελ. 72
iv. Προσαυξήσεις εκπροθέσμου Σελ. 75
7.2 Έμμισθοι δικηγόροι Σελ. 77
i. Ύψος εισφορών Σελ. 77
7.3 H ειδική περίπτωση δικηγόρων που απασχολούνται με τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών (μπλοκάκια) Σελ. 100
i. Το εργασιακό πρόβλημα Σελ. 100
ii. Η νομοθετική αντιμετώπιση του ζητήματος Σελ. 101
7.4 Δικηγόροι εταίροι δικηγορικών εταιρειών Σελ. 111
Ε. ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Σελ. 113
ΣΤ. ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ - ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
1. Χρόνος ασφάλισης Σελ. 141
2. Αναγνώριση χρόνου ασφάλισης Σελ. 144
3. Συνέχιση ασφάλισης Σελ. 148
Ζ. KΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ - ΚΕΑΟ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ
1. Εκούσια είσπραξη Σελ. 151
2. Ρύθμιση οφειλής Σελ. 151
3. Αναγκαστική είσπραξη Σελ. 154
4. Ένδικα μέσα ασφαλισμένου - οφειλέτη κατά της πράξης βεβαίωσης οφειλής Σελ. 160
5. Αναγκαστική είσπραξη από το ΚΕΑΟ Σελ. 162
6. Άσκηση ανακοπής Σελ. 164
7. Ποινική ευθύνη Σελ. 165
Η. ΠΑΡΟΧΕΣ
1. Κύριες συντάξεις Σελ. 167
2. Προσωρινή σύνταξη Σελ. 192
3. Σύνταξη λόγω θανάτου Σελ. 202
4. Σύνταξη αναπηρίας Σελ. 206
5. Δικαιολογητικά συντάξεων Σελ. 208
6. Σύμφωνο συμβίωσης Σελ. 211
7. Επικουρική σύνταξη Σελ. 212
8. Εφάπαξ παροχή Σελ. 215
9. Παροχές ασθενείας σε χρήμα Σελ. 221
9.1 Έξοδα κηδείας Σελ. 222
9.2 Επίδομα μητρότητας Σελ. 223
9.3 Κατασκηνώσεις Σελ. 223
9.4 Λοιπά επιδόματα Σελ. 224
10. Υγειονομική περίθαλψη Σελ. 224
11. Επιδότηση ανεργίας Σελ. 227
12. Προστασία ασφαλισμένου κατά αποφάσεων απονομής παροχών Σελ. 228
Θ. ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ Σελ. 229
Ι. Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΦΚΑ Σελ. 235
1. Ίδρυση - Σκοπός Σελ. 235
2. Οργάνωση Σελ. 235
3. Διοίκηση Σελ. 237
4. Συμβουλευτικές Επιτροπές Σελ. 238
ΙΑ. Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΤΕΑΕΠ
1. Ίδρυση – Σκοπός Σελ. 239
2. Οργάνωση Σελ. 239
3. Διοίκηση Σελ. 240
ΙΒ. ΕΠΙΛΟΓΟΣ Σελ. 241
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Σελ. 243
1. H αίτηση ακύρωσης της ΕΕΔ κατά της Υπουργικής Απόφασης της Βάσης Υπολογισμού Σελ. 243
2. Ένσταση - Αίτηση διόρθωσης κατά ειδοποιητηρίου Σελ. 264
3. Υπόδειγμα ανακοπής κατά ΚΕΑΟ Σελ. 265
4. Υπόδειγμα αναστολής εκτέλεσης κατά ΚΕΑΟ Σελ. 269
5. Αποφάσεις επί αιτήσεων αναστολής Σελ. 274
6. Αίτηση συνταξιοδότησης Σελ. 291
7. Απόφαση απονομής προσωρινής σύνταξης Σελ. 300
8. Απόφαση απονομής εφάπαξ βοηθήματος Σελ. 302
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σελ. 305
Back to Top