ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ


- Φορολογικές διαφορές
- Κοινωνικοασφαλιστικές διαφορές
- Λοιπές διαφορές του Ν 702/1977
- Διαφορές του Ν 1406/1983
- Αγωγή
- Διοικητική εκτέλεση
- Διαφορές επί διοικητικών συμβάσεων
- Ανεξάρτητες Αρχές
- Διαφορές υπαλλήλων και δημοσίων λειτουργών
- Αλλοδαποί και πρόσφυγες

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 18.35€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: Κανονική Τιμή 51,00 € Ειδική Τιμή 43,35 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 16058
Μαρινάκης Π.
Γαλάνη Ε., Θεοφανίδου Ε., Κυβέλος Σ., Παναγούλιας Κ., Πανταζής Ν., Πανταζόπουλος Π., Σταυρόπουλος Α., Τσόγκας Π.

Με το ανά χείρας έργο παρουσιάζεται σε χρηστικούς και αναλυτικούς πίνακες η δικαιοδοσία και η αρμοδιότητα των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων. Πρόκειται για μία καινοτόμο εργασία που έχει ως αντικείμενο, αφενός, την εξέταση των επιμέρους εκφάνσεων της εξουσίας του Κράτους να απονείμει δικαιοσύνη, την οποία εκ του Συντάγματος αναθέτει στα δικαστήρια, ως μόνα αρμόδια να δικαιοδοτούν, και, αφετέρου, την κατανομή της καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητας των διοικητικών δικαστηρίων, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να προσδιορίζεται το συγκεκριμένο από τα πολλά ομοιόβαθμα δικαστήρια της αυτής δικαιοδοσίας, το οποίο θα δικαιοδοτήσει επί της συγκεκριμένης διαφοράς.

Στο έργο αναλύονται επιμέρους ζητήματα δικαιοδοσίας και αρμοδιότητας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων που αφορούν στις φορολογικές διαφορές, στις διαφορές του Ν 702/1977 (κοινωνικοασφαλιστικές, υγειονομική περίθαλψη ασφαλισμένων, αποκατάσταση γεωργών-κτηνοτρόφων) και στις διαφορές του Ν 1406/1983 (διαφορές προβλεπόμενες από το άρθρο 1 του Ν 1406/1983, απαλλοτριώσεις, πρόστιμα). Επίσης περιλαμβάνονται ζητήματα δικαιοδοσίας και αρμοδιότητας σχετικά με την άσκηση της αγωγής, την διοικητική εκτέλεση, τις διοικητικές συμβάσεις, τις ανεξάρτητες αρχές, τους υπαλλήλους και τους δημόσιους λειτουργούς, καθώς και τους αλλοδαπούς και τους πρόσφυγες.

Με την παρούσα έκδοση, η οποία είναι επικαιροποιημένη με όλες τις πρόσφατες νομοθετικές και νομολογιακές εξελίξεις, γίνεται συστηματική προσπάθεια να παρουσιαστούν σε πίνακες ανά θεματική ενότητα οι βασικές διακρίσεις της αρμοδιότητας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων. Έτσι, σε δομημένους πίνακες σε κάθε κεφάλαιο προτάσσονται οι πιο αντιπροσωπευτικές προσβαλλόμενες πράξεις και αναφέρονται οι διατάξεις στις οποίες στηρίζεται η γεννώμενη διαφορά, η φύση της διαφοράς, το προβλεπόμενο ένδικο βοήθημα, η προθεσμία προσβολής του και το αρμόδιο δικαστήριο. Κάθε περίπτωση προσβαλλόμενης πράξης, η οποία αριθμείται ξεχωριστά, αντιστοιχεί σε πρόσφατη νομολογία που ακολουθεί τον πίνακα.

Ο συνδυασμός παρουσίασης της δικαιοδοτικής ύλης των διοικητικών δικαστηρίων σε πίνακες συνοδευόμενους με νομολογιακές παραπομπές, διευκολύνει τον αναγνώστη να αναζητήσει με ευκολία την περίπτωση που τον ενδιαφέρει.

Πρόλογος Σελ. 7
[1] ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ
I. Εισαγωγή – Η έννοια της φορολογικής διαφοράς Σελ. 15
ΙΙ. Διαφορές ουσίας
Α. Γενικά - Καταλογισμός φόρων Σελ. 17
Β. Φορολογικές απαλλαγές Σελ. 21
Γ. Επιστροφή φόρων - Συμψηφισμός Σελ. 22
Δ. Φορολογικά βιβλία - Άρνηση θεώρησης βιβλίων και στοιχείων Σελ. 28
Ε. Φορολογική ενημερότητα - Αριθμός Φορολογικού Μητρώου Σελ. 29
ΣΤ. Φορολογία κεφαλαίου Σελ. 31
Ζ. Κυρώσεις Σελ. 33
Η. Μέτρα διασφάλισης Σελ. 34
Θ. Πρακτικό διοικητικής επίλυσης Σελ. 34
Ι. Ανάκληση εκκαθαριστικού σημειώματος περαίωσης Σελ. 35
Κ. Ειδικές φορολογίες - επιβαρύνσεις Σελ. 35
Λ. Δημοτική φορολογία Σελ. 44
Μ. Τελωνειακή νομοθεσία Σελ. 55
ΙΙΙ. Ακυρωτικές φορολογικές διαφορές Σελ. 60
[2] ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΤΟΥ Ν 702/1977
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
Κοινωνικοασφαλιστικές διαφορές
Ι. Διαφορές σχετικές με την υποχρέωση καταβολής εισφορών και άλλων επιβαρύνσεων
Α. Διαφορές ουσίας Σελ. 66
Β. Ακυρωτικές διαφορές Σελ. 78
ΙΙ. Διαφορές σχετικές με την απονομή παροχών ή αναγνώριση δικαιωμάτων
Α. Διαφορές ουσίας Σελ. 82
Β. Ακυρωτικές διαφορές Σελ. 95
ΙΙΙ. Διαφορές σχετικές με την υπαγωγή στην ασφάλιση Σελ. 100
ΙV. Λοιπές κοινωνικοασφαλιστικές διαφορές Σελ. 100
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Υγειονομική περίθαλψη ασφαλισμένων
Διαφορές σχετικές με την υγειονομική περίθαλψη ασφαλισμένων
Α. Διαφορές ουσίας Σελ. 105
Β. Ακυρωτικές διαφορές Σελ. 106
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
Αποκατάσταση γεωργών - κτηνοτρόφων
Διαφορές σχετικές με την αποκατάσταση γεωργών - κτηνοτρόφων
Α. Διαφορές ουσίας Σελ. 107
Β. Ακυρωτικές διαφορές Σελ. 115
[3] Άρθρο 1 του Ν 1406/1983
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
Διαφορές προβλεπόμενες από το άρθρο 1 του Ν 1406/1983
Ι. Σήματα Σελ. 121
ΙΙ. Στρατιωτικές Ναυτικές και Αεροπορικές Επιτάξεις Σελ. 123
ΙΙΙ. Επίταξη προσωπικών υπηρεσιών και επίταξη ακινήτων και κινητών πραγμάτων, ως μέτρα πολιτικής κινητοποίησης για την αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης σε περίοδο ειρήνης Σελ. 124
IV. Μεταλλεία - Λατομεία Σελ. 125
V. Πράξεις που εκδίδονται βάσει της νομοθεσίας περί διαχείρισης υδάτινων πόρων Σελ. 128
VΙ. Πειθαρχικές ποινές σε μέλη επαγγελματικών ενώσεων με χαρακτήρα ΝΠΔΔ Σελ. 129
VΙΙ. Κοινοτικές ή εθνικές ενισχύσεις, επιδοτήσεις, λοιπές συναφείς χρηματικές παροχές και επιβολή κάθε σχετικού μέτρου ή κύρωσης Σελ. 132
VΙΙΙ. Καταστήματα και εργαστήρια υγειονομικού ενδιαφέροντος και επιχειρήσεις που εξομοιούνται με αυτά Σελ. 135
ΙΧ. Πράξεις παραχώρησης κοινοχρήστων χώρων Σελ. 139
Χ. Χορήγηση αδειών ασκήσεως υπαιθρίου εμπορίου και λαϊκών αγορών Σελ. 141
ΧΙ. Άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων, σταθμών αυτοκινήτων και πλυντηρίων - λιπαντηρίων αυτοκινήτων και επιβολή διοικητικών κυρώσεων για παράβαση της οικείας νομοθεσίας Σελ. 144
ΧΙΙ. Εκλογικές διαφορές Σελ. 146
ΧΙΙΙ. Διαφορές περί το κύρος αρχαιρεσιών για την ανάδειξη οργάνων διοίκησης νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου Σελ. 148
ΧΙV. Καθορισμός των ορίων της εδαφικής περιφέρειας των δήμων Σελ. 152
ΧV. Παράβαση των διατάξεων του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου Σελ. 152
ΧVΙ. Χορήγηση - ανάκληση - αφαίρεση άδειας κυκλοφορίας οχημάτων και επιβολή συναφών κυρώσεων, μεταξύ αυτών και του ΚΟΚ Σελ. 154
ΧVΙΙ. Παράβαση των διατάξεων της νομοθεσίας περί τουριστικών επιχειρήσεων οποιασδήποτε μορφής Σελ. 160
ΧVΙΙΙ. Διαφορές κατά την εφαρμογή της νομοθεσίας που αφορά στις σχέσεις ΟΓΑ και ασφαλισμένων του Σελ. 162
ΧΙΧ. Παράβαση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας Σελ. 164
ΧΧ. Παράβαση διατάξεων της νομοθεσίας περί προστασίας καταναλωτών Σελ. 165
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Απαλλοτριώσεις
Ι. Άρση μη συντελεσμένης αναγκαστικής - ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης
Α. Άρση μη συντελεσμένης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης Σελ. 167
Β. Άρση μη συντελεσμένης ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης Σελ. 168
ΙΙ. Ανάκληση συντελεσμένης ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης Σελ. 170
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
Πρόστιμα
Ι. Εισαγωγή Σελ. 172
ΙI. Διαφορές ουσίας Σελ. 172
III. Ακυρωτικές διαφορές Σελ. 200
[4] ΑΓΩΓΗ
Ι. Δικαιοδοσία Σελ. 205
ΙΙ. Αρμοδιότητα Σελ. 220
[5] ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Ι. Ταμειακή βεβαίωση
Α. Περιπτωσιολογία
Β. Ειδικές περιπτώσεις
Γ. Θέματα δικαιοδοσίας - Νόμιμος τίτλος Σελ. 256
ΙΙ. Ατομική ειδοποίηση Σελ. 264
ΙΙΙ. Έκθεση κατάσχεσης
Α. Περιπτωσιολογία
Β. Θέματα δικαιοδοσίας Σελ. 277
ΙV. Έκθεση κατάσχεσης στα χέρια τρίτου
Α. Περιπτωσιολογία Σελ. 279
Β. Ειδικές περιπτώσεις Σελ. 280
V. Αρνητική δήλωση τρίτου
Α. Περιπτωσιολογία Σελ. 280
Β. Θέματα δικαιοδοσίας Σελ. 281
VΙ. Πρόγραμμα πλειστηριασμού Σελ. 281
VΙΙ. Συμψηφισμός Σελ. 284
VΙΙΙ. Πίνακας κατάταξης
Α. Περιπτωσιολογία Σελ. 285
Β. Θέματα δικαιοδοσίας Σελ. 286
[6] ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Ι. Ζητήματα δικαιοδοσίας Σελ. 287
ΙΙ. Διαφορές προσυμβατικού σταδίου σύναψης διοικητικής σύμβασης Σελ. 289
ΙΙΙ. Διαφορές σταδίου εκτέλεσης διοικητικής σύμβασης Σελ. 298
[7] ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ
Ι. Εισαγωγή
Α. Η γενική ακυρωτική αρμοδιότητα του Συμβουλίου της Επικρατείας Σελ. 310
Β. Οι μη εκτελεστές πράξεις των Ανεξάρτητων Αρχών Σελ. 312
Γ. Οι πράξεις επιβολής κυρώσεων Σελ. 313
ΙΙ. Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) Σελ. 316
ΙΙΙ. Αρχή Διασφάλισης Απορρήτου Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ) Σελ. 319
ΙV. Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) Σελ. 320
V. Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) Σελ. 323
VΙ. Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ) Σελ. 324
VIΙ. Ρυθμιστική Αρχή Επίγειων Μεταφορών (ΡΑΕΜ) Σελ. 325
VIIΙ. Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων (ΡΑΛ) Σελ. 327
IΧ. Επιτροπή Ανταγωνισμού (ΕΠ.ΑΝ.) Σελ. 327
Χ. Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης Σελ. 330
ΧΙ. Επιτροπή Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης Σελ. 341
ΧΙΙ. Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Σελ. 344
ΧΙΙΙ. Εθνική Αναλογιστική Αρχή Σελ. 348
ΧΙV. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) Σελ. 349
ΧV. Πράξεις Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών αναφορικά με το προσωπικό τους Σελ. 352
ΧVI. Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ) Σελ. 353
ΧVΙΙ. Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Τυχερών Παιγνιδιών (ΕΕΕΠ) Σελ. 356
ΧVΙΙΙ. Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) Σελ. 356
ΧΙΧ. Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) Σελ. 357
ΧΧ. Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) Σελ. 357
[8] ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
Ι. Υπηρεσιακά ζητήματα Σελ. 360
ΙΙ. Πειθαρχικά ζητήματα Σελ. 368
[9] ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Ακυρωτικές διαφορές Σελ. 377
Αλφαβητικό ευρετήριο Σελ. 387
Back to Top