ΔΙΚΑΣΤΕΣ & ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΣΕ ΤΡΕΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΑΣΙΑΣ & ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ


Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: 64,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 64,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 12274
Πλαγιανάκος Γ.
  • Έκδοση: 2009
  • Βιβλιοδεσία: Εύκαμπτη
  • Σελίδες: 696
  • ISBN: 978-960-272-585-6
  • Black friday εκδόσεις: 30%
Αντικείμενο του παρόντος έργου είναι οι δικαστές και η δικαιοσύνη των τριών μεγάλων χωρών της Ασίας (Ιαπωνίας - Ινδίας - Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας). Μετά από μια σύντομη ιστορικο-δικαιική αναδρομή σε σχέση με τους δικαστές και τη δικαιοσύνη των χωρών αυτών, παρατίθενται στη συνέχεια στοιχεία από τα ισχύσαντα σε κάθε μια από τις τρεις αυτές χώρες Συντάγματα, με κατάληξη στο ισχύον σε κάθε χώρα Σύνταγμα, ενώ γίνεται ειδική μνεία για τον δικαστικό έλεγχο της συνταγματικότητας των νόμων στις χώρες αυτές. Επίσης παρουσιάζεται η δικαστηριακή δομή κάθε μιας από τις ως άνω χώρες, καθώς και το ισχύον σε κάθε χώρα σύστημα επιλογής (διορισμού) και ανάκλησης (παύσης) δικαστών, με περαιτέρω παράθεση στοιχείων αναφορικά με την υπηρεσιακή κατάσταση των δικαστών και τις δυσλειτουργίες της δικαιοσύνης στις χώρες αυτές. Η γενική βιβλιογραφία, που παρατίθεται στο τέλος του έργου, περιλαμβάνει βιβλία ή μελέτες που αναφέρονται σε άλλες χώρες του κόσμου ή σε περισσότερες από μία χώρες, ενώ αντιθέτως η ειδική βιβλιογραφία, που παρατίθεται στο τέλος του Πρώτου, του Δεύτερου και του Τρίτου Μέρους για κάθε μια χώρα (Ιαπωνία - Ινδία - Κίνα), περιλαμβάνει βιβλία ή μελέτες που αναφέρονται ειδικώς σε κάθε μια από τις χώρες αυτές. Λόγω του ότι η προκείμενη εργασία δεν έχει τη μορφή μιας αυστηρώς νοούμενης επιστημονικής, θεωρητικής ή δογματικής μελέτης, αλλά έχει τον χαρακτήρα μιας παράθεσης διαφόρων στοιχείων για τους δικαστές και τη δικαιοσύνη των ως άνω τριών χωρών, αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για τον επιθυμούντα να έχει γενικότερη γνώση δικαστή ή νομικό.
Αντί προλόγουΣελ. ΧI
Διευκρινίσεις για τη ΒιβλιογραφίαΣελ. ΧIIΙ
Kυριότερες Συντομογραφίες  
α.- ΕλληνικέςΣελ. XV
β.- ΞενόγλωσσεςΣελ. XVI
Πίνακας ΠεριεχομένωνΣελ. XVII
EΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  
§ 1.- Εισαγωγικές ΠαρατηρήσειςΣελ. 3
Ι.- Ως προς τη συγγραφή του παρόντος βιβλίουΣελ. 3
ΙΙ.- Ως προς το περιεχόμενο του βιβλίουΣελ. 4
MΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ  
ΙΑΠΩΝΙΑ  
§ 2.- Σύντομη ιστορικο-δικαιική αναδρομήΣελ. 11
§ 3.- Τα ιαπωνικά Συντάγματα των ετών 1889 και 1946Σελ. 17
Ι.- ΓενικάΣελ. 17
II.- To Σύνταγμα του έτους 1889Σελ. 17
ΙΙΙ.- To ισχύον στην Ιαπωνία Σύνταγμα του έτους 1946Σελ. 20
IV.- Το άρθρο 9 του Ιαπωνικού Συντάγματος του 1946Σελ. 22
§ 4.- Δικαστηριακή δομή Σελ. 26
Ι.- ΓενικάΣελ. 26
ΙΙ.- Το Ανώτατο Δικαστήριο της ΙαπωνίαςΣελ. 27
ΙΙΙ.- ΕφετείαΣελ. 34
IV.- Τακτικά δικαστήρια πρώτου βαθμού («Πρωτοδικεία»)Σελ. 35
V.- Οικογενειακά δικαστήρια (πρώτου βαθμού - Family Courts) Σελ. 36
VI.- Δικαστήρια συνοπτικής διαδικασίας («Ειρηνοδικεία» - "Summary Courts") Σελ. 37
VII.- Συμβιβαστική επίλυση των διαφορώνΣελ. 39
VIII.- Η ποινή του θανάτουΣελ. 48
ΙΧ.- Ορκωτά δικαστήριαΣελ. 49
Χ.- 'Αλλα στοιχεία για τα ιαπωνικά δικαστήρια Σελ. 53
§ 5.- Ο σχετικώς μικρός αριθμός δικηγόρων και δικαστών στην Ιαπωνία - Γυναίκες νομικοί στην ΙαπωνίαΣελ. 57
Ι. Δικηγόροι - ΔικαστέςΣελ. 57
II.- Γυναίκες νομικοίΣελ. 60
§ 6.- Επιλογή - διορισμός των δικαστών στην ΙαπωνίαΣελ. 63
Ι.- Νομικές σπουδές (για δικαστές, εισαγγελικούς και δικηγόρους)Σελ. 63
ΙΙ.- Τρόποι επιλογής - διορισμού των δικαστών στην ΙαπωνίαΣελ. 71
α) Γενικά Σελ. 71
β) Επιλογή - διορισμός των δικαστών του Ανωτάτου Δικαστηρίου της ΙαπωνίαςΣελ. 73
γ) Επιλογή - διορισμός των λοιπών δικαστώνΣελ. 82
§ 7.- Δικαστική ανεξαρτησίαΣελ. 87
Ι.- ΓενικάΣελ. 87
ΙΙ.- Ο ανά δεκαετία διορισμός - επαναδιορισμός των δικαστώνΣελ. 89
ΙΙΙ.- Πολιτικές παράμετροι και εμπόδια στη συνδικαλιστική δραστηριότητα των δικαστών κατά το δεύτερο ήμισυ του 20ου αιώναΣελ. 92
IV.- Δυσλειτουργίες στο σύστημα της υπηρεσιακής αξιολογήσεως, των προαγωγών και των μεταθέσεων των δικαστώνΣελ. 100
V. - Όριο ηλικίας των δικαστώνΣελ. 104
VI.- Αποδοχές των δικαστικών λειτουργώνΣελ. 106
VII.- Κανονιστική εξουσία του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Ιαπωνίας για θέσπιση κανόνων δικαίου Σελ. 109
VIII.- Δικαστικός έλεγχος της συνταγματικότητας των νόμωνΣελ. 111
ΙΧ.- Ευθύνη των δικαστών και ασυμβίβασταΣελ. 121
α) Αστική ευθύνηΣελ. 121
β) Πειθαρχική ευθύνηΣελ. 121
γ) Ασυμβίβαστα δικαστώνΣελ. 122
§ 8.- Το επί ποινικών υποθέσεων μεγάλο ποσοστό καταδικαστικών αποφάσεων στην ΙαπωνίαΣελ. 123
1396927554  
§ 9.- Χαρακτηρισμός ως «συντηρητικών» των Ιαπώνων δικαστώνΣελ. 128
§ 10.- Αντιτιθέμενες απόψεις για τη δικαστική αξιολόγηση (ανεξαρτησία κ.λπ.) των Ιαπώνων δικαστώνΣελ. 131
§ 11.- ΕισαγγελίαΣελ. 135
Ι.- ΓενικάΣελ. 135
ΙΙ.- Ιεραρχική δομή και η αρχή της σκοπιμότητας κατά την άσκηση της ποινικής δίωξηςΣελ. 136
ΙΙΙ.- «Λαϊκές Επιτροπές» στις Εισαγγελίες Σελ. 140
IV.- Θεσμική και υπηρεσιακή θέση των εισαγγελικών λειτουργώνΣελ. 142
§ 12.- Προσπάθειες και προτάσεις για μεταρρύθμιση του νομικο-δικαστικού συστήματος στην ΙαπωνίαΣελ. 145
Ι.- Συγκρότηση και εργασίες του Συμβουλίου (Επιτροπής) δικαστικής μεταρρύθμισηςΣελ. 145
ΙΙ.- Προτάσεις για νομικο-δικαστική μεταρρύθμισηΣελ. 147
§ 13.- Νεότερη δικαστική νομοθεσία στην ΙαπωνίαΣελ. 152
§ 14.- Τελικές ΠαρατηρήσειςΣελ. 157
Ειδική Bιβλιογραφία για την ΙΑΠΩΝΙΑΣελ. 162
Α.- Αυτοτελή ΒιβλίαΣελ. 162
Β. - Μελέτες και άρθρα σε νομικά περιοδικάΣελ. 163
Γ.- Νομοθετικά Κείμενα Σελ. 166
MΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ  
ΙΝΔΙΑ  
§ 15. - Σύντομη ιστορικο - δικαιική αναδρομή στην προ της κατά το έτος 1947 ανεξαρτησίας της Ινδίας περίοδοΣελ. 171
Ι.- Ινδουιστικές αντιλήψεις και δίκαιο Σελ. 171
ΙΙ.- Συμβολικές (μυθολογικές) μορφές δικαστών από την ινδική παράδοση και η σημασία τουςΣελ. 173
III.-Βρετανική επίδραση στο ινδικό δίκαιο και στο δικαστικό σύστημα της ΙνδίαςΣελ. 178
§ 16.- Η μετά την κατά το έτος 1947 ανεξαρτησία της Ινδίας δικαιική εξέλιξηΣελ. 184
§ 17.- Στοιχεία από το Σύνταγμα της Ινδίας του έτους 1950 και από την οργάνωση του κράτουςΣελ. 190
Ι.- Στοιχεία από το Σύνταγμα της Ινδίας του έτους 1950Σελ. 190
ΙΙ.- Στοιχεία από την οργάνωση του κράτουςΣελ. 192
§ 18.- Η περί «βασικής δομής» («Basic structure») του ινδικού Συντάγματος διδασκαλία και νομολογία (περί μη αναθεωρητέων διατάξεων)Σελ. 197
§ 19.- Δικαστηριακή δομή Σελ. 201
Ι.- ΓενικάΣελ. 201
ΙΙ.- Τακτικά δικαστήρια γενικής δικαιοδοσίαςΣελ. 202
α) Πρωτοβάθμια δικαστήριαΣελ. 202
β) Ανώτερα (δευτεροβάθμια) Δικαστήρια (High Courts)Σελ. 204
γ) Το Ανώτατο Δικαστήριο της ΙνδίαςΣελ. 206
ΙΙΙ.- Δικαστήρια ειδικής δικαιοδοσίαςΣελ. 209
ΙV.- Εξωδικαστική συμβιβαστική επίλυση των διαφορών και διαιτησίαΣελ. 212
§ 20.- Επιλογή - διορισμός, προαγωγές και απόλυση (παύση) δικαστών στην ΙνδίαΣελ. 214
I.- ΓενικάΣελ. 214
ΙΙ.- Τα ισχύσαντα κατά το δεύτερο ήμισυ του 20ου αιώναΣελ. 214
α) ΓενικάΣελ. 214
β) Ως προς το Ανώτατο ΔικαστήριοΣελ. 215
γ) Ως προς τα Ανώτερα (δευτεροβάθμια) Δικαστήρια (High Courts)Σελ. 217
δ) Οι τρεις αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Ινδίας περί επιλογής των ανωτάτων και ανωτέρων δικαστώνΣελ. 219
ΙΙΙ.- Η κατά το έτος 2003 θεσπισθείσα στην Ινδία «Εθνική Δικαστική Επιτροπή» («National Judicial Commission») και οι νέες ρυθμίσειςΣελ. 223
IV.- Απόλυση (παύση) ανωτάτων και ανωτέρων δικαστώνΣελ. 226
V.- Επιλογή (διορισμός) των δικαστών στα πρωτοβάθμια δικαστήριαΣελ. 227
§ 21.- Δικαστική ανεξαρτησία Σελ. 228
Ι. ΓενικάΣελ. 228
II.- Όριο ηλικίας των δικαστών και ισοβιότηταΣελ. 230
§ 22.- Από τη νομολογία του Ανωτάτου Δικαστηρίου της ΙνδίαςΣελ. 231
Ι.- Γενικά - «Δικαστικός ακτιβισμός»Σελ. 231
II.- Ανώτατο Δικαστήριο και κανόνες ερμηνείας του ΣυντάγματοςΣελ. 235
ΙΙΙ.- Νομολογία σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματαΣελ. 236
IV.- Νομολογία σε σχέση με την προστασία του περιβάλλοντοςΣελ. 237
V.- Νομολογία σε σχέση με τα πολιτικά πράγματα της χώραςΣελ. 241
VI.- Περιπτώσεις συγκρούσεως του Ανωτάτου Δικαστηρίου και της πολιτικής εξουσίας στην ΙνδίαΣελ. 246
VII.- Νομολογία σε σχέση με τις διαφορές «δημοσίου ενδιαφέροντος» («Public Interest Litigations» - «Litiges d' int?r?t public»)Σελ. 252
VIII.- Νομολογία σε σχέση με την επιλογή των ανωτάτων και των ανωτέρων δικαστώνΣελ. 256
ΙΧ.- Συνολική εκτίμηση της ως άνω νομολογίαςΣελ. 256
§ 23.- Η ποινή του θανάτουΣελ. 259
§ 24. Δυσλειτουργίες στην απονομή της δικαιοσύνης στην ΙνδίαΣελ. 260
Ι.- ΓενικάΣελ. 260
ΙΙ.- Φόρτος εργασίαςΣελ. 260
III.- Μεγάλη διάρκεια των δικαστικών διακοπώνΣελ. 262
IV.- Δικαστική διαφθοράΣελ. 263
V. Συμπεριφορές δικηγόρων - αστυνομικών έναντι των δικαστώνΣελ. 264
VI.- Κυμαινόμενη νομολογία και μακροσκελείς δικαστικές αποφάσειςΣελ. 265
VII.- Η γλώσσα στα ινδικά δικαστήριαΣελ. 266
VIII.- Προτάσεις για άρση των ως άνω δυσλειτουργιώνΣελ. 267
§ 25.- 'Αλλα στοιχεία για τη δικαιοσύνη στην ΙνδίαΣελ. 269
§ 26.- Τελικές ΠαρατηρήσειςΣελ. 272
Ειδική Bιβλιογραφία για την ΙΝΔΙΑΣελ. 275
Α. - Αυτοτελή ΒιβλίαΣελ. 275
Β. Μελέτες και άρθρα σε νομικά περιοδικάΣελ. 276
Γ.- Νομοθετικά ΚείμεναΣελ. 277
MΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ  
ΛΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ  
§ 27.- Μερικά χαρακτηριστικά από το ιστορικο-δικαιικό παρελθόν της ΚίναςΣελ. 281
Ι.- ΓενικάΣελ. 281
ΙΙ. Γραπτό δίκαιο και προσπάθειες κωδικοποιήσεως. Σελ. 284
ΙΙΙ. Πολιτειακή μεταβολή το έτος 1949 και μερικά στοιχεία από τη σύγχρονη ΚίναΣελ. 288
Α. Η ΚΥΡΙΩΣ (ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ) ΛΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣΣελ. 291
§ 28.- Τα Συντάγματα στη Λ.Δ. της Κίνας (από το έτος 1949 και εφεξής)Σελ. 291
Ι.- ΓενικάΣελ. 291
ΙΙ.- Το αποκαλούμενο «Κοινό πρόγραμμα» του έτους 1949Σελ. 292
ΙΙΙ.- Το πρώτο Σύνταγμα στη Λ.Δ. της Κίνας του έτους 1954Σελ. 293
IV.- Το Σύνταγμα του έτους 1975Σελ. 294
V.- Το Σύνταγμα του έτους 1978Σελ. 296
VI.- Το ισχύον Σύνταγμα στη Λ.Δ. της Κίνας του έτους 1982 (όπως τροποποιήθηκε κατά τα έτη 1988, 1993, 1999 και 2004)Σελ. 297
§ 29.- Στοιχεία από την οργάνωση του κράτουςΣελ. 303
Ι.- ΓενικάΣελ. 303
ΙΙ.- Η Εθνική Λαϊκή Συνέλευση (Βουλή)Σελ. 305
ΙΙΙ.- Η Μόνιμη (Διαρκής) Επιτροπή της Εθνικής Λαϊκής Συνέλευσης (Βουλής)Σελ. 307
IV.- Ο Πρόεδρος της Λ.Δ. της ΚίναςΣελ. 309
V.- H κυβέρνηση (Κρατικό Συμβούλιο) της Λ.Δ. της ΚίναςΣελ. 309
VI.- Η Κεντρική Στρατιωτική ΕπιτροπήΣελ. 310
VII.- To Ανώτατο Λαϊκό ΔικαστήριοΣελ. 311
VIII.- Η Ανωτάτη Λαϊκή Προκουρατούρα (Ανωτάτη Εισαγγελία)Σελ. 311
ΙΧ.- Κυρίαρχη θέση του ΚΚ Κίνας - Έλλειψη διακρίσεως εξουσιών - 'Ασκηση διοίκησης στις επί μέρους επαρχίες της Λ.Δ. της ΚίναςΣελ. 311
Χ.- Σχέση της ως άνω οργάνωσης του κράτους με τη δικαστική λειτουργίαΣελ. 313
§ 30.- Δικαστική και άλλη νομοθεσίαΣελ. 314
Ι.- ΓενικάΣελ. 314
ΙΙ.- Εξασθένηση της νομοθετικής εξουσίας του ΚΚ Κίνας Σελ. 315
ΙΙΙ.- Νόμος περί Λαϊκών Δικαστηρίων (του 1979, όπως τροποποιήθηκε το 1983)Σελ. 317
IV.- Νόμος περί δικαστών (του 1995, όπως τροποποιήθηκε το 2001)Σελ. 317
V.- Νόμος περί Προκουρατούρας (Εισαγγελίας) του έτους 1995 Σελ. 319
VI.- Νόμος περί Γενικών Αρχών του («Αστικού») Δικαίου και άλλοι σχετικοί νόμοιΣελ. 320
VII.- Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας (του 1982, όπως τροποποιήθηκε το 1991)Σελ. 323
VIII.- Ποινικός Κώδικας (του 1979, όπως τροποποιήθηκε το 1997)Σελ. 325
ΙΧ.- Κώδικας Ποινικής Δικονομίας (του 1979, όπως τροποποιήθηκε το 1997)Σελ. 327
X.- Νόμος για την ευθύνη του Δημοσίου λόγω παρανόμων πράξεων των οργάνων του (του 1995)Σελ. 331
XI.- Διοικητική Δικονομία (του 1989 - 1990)Σελ. 332
XII.- Νόμος για την επιβολή διοικητικών ποινών (του 1996)Σελ. 333
XIII.- Νόμος για την εκούσια διαιτησία (του 1995)Σελ. 334
ΧΙV.- Νόμος περί Δικηγόρων (του 1997) και το δικηγορικό επάγγελμα στη Λ.Δ. της ΚίναςΣελ. 335
ΧV.- Νόμος περί αστυνομίας (του 1995) Σελ. 339
XVI.- 'Αλλοι νόμοιΣελ. 340
§ 31.- Δικαστηριακή δομήΣελ. 341
Ι.- ΓενικάΣελ. 341
II.- Πρωτοβάθμια (ή «βασικά») λαϊκά δικαστήριαΣελ. 344
ΙΙΙ.- Ενδιάμεσα λαϊκά δικαστήριαΣελ. 345
IV.- Ανώτερα λαϊκά δικαστήριαΣελ. 347
V.- Ειδικά λαϊκά δικαστήριαΣελ. 348
VI.- Το Ανώτατο Λαϊκό ΔικαστήριοΣελ. 349
VII.- Δικαστικό προσωπικόΣελ. 353
VIII.- Συμβιβαστική επίλυση των διαφορών (Mediation)Σελ. 354
ΙX.- Προβλήματα δυσλειτουργίας των λαϊκών δικαστηρίων και άλλα στοιχεία για τα λαϊκά δικαστήρια στη Λ.Δ. της ΚίναςΣελ. 358
α) Προβλήματα δυσλειτουργίας των λαϊκών δικαστηρίωνΣελ. 358
β) 'Αλλα στοιχεία για τα λαϊκά δικαστήριαΣελ. 363
§ 32.- Ερμηνεία του Συντάγματος και των νόμωνΣελ. 368
§ 33.- Η κατ' απόφαση δικαστικής αρχής επανεξέταση της υπόθεσης και μετά την «τελειωτική» δικαστική απόφαση («Adjudication Supervision»)Σελ. 372
§ 34.- Επιλογή - διορισμός, προαγωγή και ανάκληση (παύση) δικαστών - 'Αλλες υπηρεσιακές ρυθμίσεις για τους δικαστές Σελ. 377
Ι.- ΓενικάΣελ. 377
II.- Νομικές σπουδές και ενιαίες εθνικές δικαστικές εξετάσειςΣελ. 377
III.- Επιλογή - διορισμός, προαγωγή και ανάκληση (παύση) δικαστών Σελ. 383
IV.- Κατάταξη των δικαστών σε βαθμίδες Σελ. 388
V.- Υπηρεσιακή αξιολόγηση των δικαστών Σελ. 388
VI.- Επιμόρφωση των δικαστών Σελ. 389
VII.- Πειθαρχική ευθύνη των δικαστών Σελ. 392
VIII.- Περιβολή που φέρουν οι δικαστές των λαϊκών δικαστηρίων (από τις στρατιωτικές στολές στη δικαστική τήβεννο)Σελ. 393
§ 35.- Δικαστική διαφθοράΣελ. 395
Ι.- ΓενικάΣελ. 395
II.- Ειδικές περιπτώσεις δικαστικής διαφθοράςΣελ. 401
§ 36.- Δικαστική «ανεξαρτησία»Σελ. 404
Ι.- Γενικά - Η διεθνής δικαστική συνδιάσκεψη του Πεκίνου το έτος 1995 για τη δικαστική ανεξαρτησίαΣελ. 404
ΙΙ.- Σύντομη ιστορική αναδρομήΣελ. 408
III. Δικαστική ανεξαρτησία των λαϊκών δικαστηρίων (ως οργανικών όλων), όχι όμως των δικαστών ατομικώς - Όταν άλλος δικάζει και άλλος αποφασίζειΣελ. 416
ΙV.- Παρεμβάσεις στη δικαιοδοτική κρίση των δικαστών και των λαϊκών δικαστηρίωνΣελ. 423
α) ΓενικάΣελ. 423
β) 'Ασκηση «εποπτείας» (supervision) επί των λαϊκών δικαστηρίων από την Εθνική Λαϊκή Συνέλευση (Βουλή) και από τις τοπικές λαϊκές συνελεύσεις (τοπικές Βουλές)Σελ. 423
γ) Παρεμβάσεις των κατά τόπους πολιτικο-νομικών Επιτροπών του ΚΚ της Λ.Δ. της Κίνας στα λαϊκά δικαστήρια Σελ. 429
δ) Παρεμβάσεις των τοπικών κυβερνήσεων στα λαϊκά δικαστήριαΣελ. 431
ε) Παρεμβάσεις των ανωτέρων λαϊκών δικαστηρίων στα κατώτερα λαϊκά δικαστήριαΣελ. 432
στ) Παρεμβάσεις ενδοδικαστικές (εντός του ίδιου λαϊκού δικαστηρίου) Σελ. 434
ζ) Οικονομική ανεξαρτησία (αποδοχές των δικαστών)Σελ. 436
η) 'Αλλα στοιχεία σχετικά με τη δικαστική ανεξαρτησία στη Λ.Δ. της ΚίναςΣελ. 437
§ 37.- Επίδραση των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ) στα ποινικά δικαστήρια και η ποινή του θανάτου στη Λ.Δ. της ΚίναςΣελ. 442
Ι. Επίδραση των ΜΜΕ στα ποινικά δικαστήρια στη Λ.Δ. της ΚίναςΣελ. 442
II.- H ποινή του θανάτουΣελ. 447
§ 38.- Η Λαϊκή Προκουρατούρα (Εισαγγελία) Σελ. 451
Ι.- ΓενικάΣελ. 451
ΙΙ.- Συνταγματικές και άλλες διατάξειςΣελ. 453
ΙΙΙ.- Υπηρεσιακή δομή της Λαϊκής Προκουρατούρας (Εισαγγελίας)Σελ. 454
ΙV.- Επιλογή (διορισμός), προαγωγή και ανάκληση (παύση) των Προκουρατόρων (Εισαγγελικών) Σελ. 456
V.- «Ανεξαρτησία» και αρμοδιότητες της Λαϊκής Προκουρατούρας (Εισαγγελίας)Σελ. 458
Β.- ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ (HONG KONG) Σελ. 461
§ 39.- Στοιχεία για τα δικαστικά στο Χονγκ Κονγκ Σελ. 461
Ι. ΓενικάΣελ. 461
ΙΙ.- Δικαστήρια και δικαστέςΣελ. 463
III.- Δικαστική ανεξαρτησίαΣελ. 466
IV.- Επιλογή-διορισμός και παύση δικαστώνΣελ. 469
V.- 'Αλλες ρυθμίσεις για τους δικαστέςΣελ. 470
Γ.- ΜΑΚΑΟ (MACAO) Σελ. 472
§ 40.- Στοιχεία για το νομικό και δικαστικό σύστημα Σελ. 472
Δ' ΤΑΪΒΑΝ (TΑΙWAN) - ΠΡΩΗΝ ΦΟΡΜΟΖΑ (FORMOSA)Σελ. 473
§ 41.- Στοιχεία για τα δικαστικά στην Taiwan ( πρώην Formosa)Σελ. 473
I.- ΓενικάΣελ. 473
II.- Δικαστήρια και Πολιτική ΔικονομίαΣελ. 476
ΙΙΙ.-Τρόποι επιλογής (διορισμού) δικαστών και εισαγγελικών - Προαγωγές και επιμόρφωση δικαστώνΣελ. 478
α) Για τα πρωτοβάθμια δικαστήριαΣελ. 478
β) Προαγωγές δικαστώνΣελ. 481
γ) Συνεχής επιμόρφωση δικαστώνΣελ. 483
IV.- Ο θεσμός του Συμβουλίου των «μεγάλων» - Ανώτατων Δικαστών (Council of Grand Justices)Σελ. 483
V.- Δικαστική ανεξαρτησίαΣελ. 486
§ 41α.- Τελικές ΠαρατηρήσειςΣελ. 488
Ειδική Bιβλιογραφία για τη Λ.Δ. της ΚΙΝΑΣ, το HONG KONG και την TAIWANΣελ. 495
Α. - Αυτοτελή ΒιβλίαΣελ. 495
Β. Μελέτες και άρθρα σε νομικά περιοδικάΣελ. 497
Γ. Νομοθετικά ΚείμεναΣελ. 500
MΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ  
Συμπερασματικές Παρατηρήσεις και Συγκριτικά στοιχεία από άλλες χώρες του κόσμου  
§ 42.- Συμπερασμαστικές Παρατηρήσεις και Συγκριτικά Στοιχεία από άλλες χώρες του κόσμουΣελ. 503
Ι.- Εισαγωγικές ΕπισημάνσειςΣελ. 503
ΙΙ.- ΓενικάΣελ. 504
1 - 2.- Θέματα για Ιαπωνία, Ινδία και Λ.Δ. της ΚίναςΣελ. 504
3.- Συγκριτικό Δίκαιο (δικαίων και δικαστικών συστημάτων)Σελ. 505
ΙΙΙ.- Δικαστική ΑνεξαρτησίαΣελ. 507
1 - 2.- Ιαπωνία - Ινδία - Λ.Δ. της Κίνας (Σοβιετική Ένωση - πρώην Ανατολική Γερμανία - Πολωνία - Ουγγαρία - Κούβα)Σελ. 507
3.- Ευρωπαϊκές χώρεςΣελ. 513
4.- Ηνωμένες Πολιτείες της ΑμερικήςΣελ. 514
5.- ΓερμανίαΣελ. 519
6.- ΒραζιλίαΣελ. 520
7.- Κολομβία - Περού - ΜεξικόΣελ. 527
8.- ΧιλήΣελ. 532
9.- Ρωσική ΟμοσπονδίαΣελ. 537
10.- ΓαλλίαΣελ. 538
11.- Δικαστική ανεξαρτησία και τεκτονικές (μασονικές) Ενώσεις (περιπτώσεις από Ιταλία - Αγγλία - Γαλλία)Σελ. 542
IV.- Δικαστική και εκτελεστική πολιτική εξουσία (σε σχέση με τους δικαστές και τη δικαιοσύνη)Σελ. 544
1.- Ιαπωνία - Ινδία - Λ.Δ. της ΚίναςΣελ. 544
2.- Η σε σχέση με τη δικαστική ανεξαρτησία θέση της εκάστοτε κυβέρνησης και της εκάστοτε αντιπολίτευσης διεθνώςΣελ. 544
3.- Αργεντινή - Περού κ.λπ.Σελ. 545
4.- Ηνωμένες Πολιτείες της ΑμερικήςΣελ. 547
5.- ΚαναδάςΣελ. 555
6.- ΑυστραλίαΣελ. 557
7.- Νέα Ζηλανδία και αυτοδιοικούμενα νησιά ( νησιά Κούκ κ.λπ.)Σελ. 549
8.- ΓερμανίαΣελ. 560
9.- ΓαλλίαΣελ. 565
10.- Αγγλία - ΟυαλίαΣελ. 572
11.- Σκανδιναβικές χώρες (Σουηδία - Δανία - Νορβηγία - Φινλανδία)Σελ. 579
12.- ΕλβετίαΣελ. 585
13.- Πολιτικές εκδηλώσεις δικαστών (Ελλάς - Γερμανία - Ιταλία - Γαλλία - Ισπανία - Σκανδιναβικές χώρες - Ιαπωνία)Σελ. 589
V.- Μερικές πτυχές του ελληνικού δικαστικού συστήματος σε σύγκριση με άλλες χώρεςΣελ. 591
1 - 2.- ΓενικάΣελ. 591
3.- Είσοδος στο δικαστικό κλάδοΣελ. 592
4.- Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο στην Ελλάδα και περιπτώσεις από άλλες χώρεςΣελ. 592
α) Από χώρες της ΕυρώπηςΣελ. 593
β) Από χώρες της ΑμερικήςΣελ. 597
γ) Από χώρες της ΑσίαςΣελ. 599
δ) Από χώρες της ΑφρικήςΣελ. 600
ε) Από την ΩκεανίαΣελ. 601
5.- Αρμοδιότητες του ΑΔΣ στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες (Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία, Πορτογαλία, Ιταλία, Ινδία)Σελ. 601
6.- Ελλάς, η χώρα που για την συνταγματικότητα των νόμων αποφαίνονται τελικώς δικαστήρια, στα οποία την πλειοψηφία έχουν δικαστές που δεν έχουν επιλεγεί - ορισθεί από την πολιτική εξουσίαΣελ. 603
7.- Επιλογή των προεδρείων των Ανωτάτων Δικαστηρίων στην Ελλάδα και σε άλλες χώρεςΣελ. 604
8.- Όριο ηλικίας δικαστών στην Ελλάδα και σε άλλες χώρεςΣελ. 606
9.- Γυναίκες δικαστές στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες (Γαλλία, Γερμανία, Αγγλία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και άλλες χώρες της Αμερικής)Σελ. 606
10.- Εισαγγελικοί λειτουργοί στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες (Γαλλία, Γερμανία, Αγγλία - Ουαλία, Ιταλία, Ιαπωνία, Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής)Σελ. 608
11.- Αστική ευθύνη των δικαστών για κακοδικία στην Ελλάδα και σε άλλες χώρεςΣελ. 617
VI.- Επίμετρο (Επιγραμματικές σκέψεις για τη δικαστική ανεξαρτησία και για τη δικαστική και την εκτελεστική - πολιτική - εξουσία σε σχέση με τους δικαστές και τη δικαιοσύνη)Σελ. 618
Γενική BιβλιογραφίαΣελ. 625
A.- Αυτοτελή βιβλίαΣελ. 625
Β.- Μελέτες και άρθρα σε νομικά περιοδικάΣελ. 628
ΕυρετήριαΣελ. 629
α) Για την ΙαπωνίαΣελ. 630
β) Για την ΙνδίαΣελ. 635
γ) Για τη Λ.Δ. της Κίνας, το Χονγκ Κονγκ και την ΤαϊβάνΣελ. 641
δ) Για τις λοιπές χώρεςΣελ. 650
Εργασίες του ιδίουΣελ. 663
Βιογραφικό ΣημείωμαΣελ. 665
 
Back to Top