ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ


Η αυτοπρόσωπη εμφάνιση των διαδίκων
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: 42,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 42,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 14139
Ζαχαριάδης Α.
Η παρούσα μελέτη έχει ως αντικείμενο την αυτοπρόσωπη εμφάνιση των διαδίκων στα δικαστικά συμβούλια, δικονομικός θεσμός που υπήρξε ανέκαθεν εξαιρετικά αδικημένος. Στην ανάγκη θεωρητικής προσεγγίσεως του θεσμού της αυτοπρόσωπης εμφανίσεως των διαδίκων στα δικαστικά συμβούλια, αλλά και ερμηνευτικής αντιμετώπισης των πολλών πρακτικών προβλημάτων που ανέκυψαν σε πρακτικό επίπεδο, φιλοδοξεί να ανταποκριθεί το έργο αυτό μέσα από μία αναλυτική καταγραφή της ιστορικής διαδρομής των σχετικών διατάξεων.

Για μία ολόκληρη ογδοηκονταετία (1920-2010),  η ρητή νομοθετική καθιέρωσή του, άλλοτε με δυνητικό (1920-1950) και άλλοτε με υποχρεωτικό (1951-2010) χαρακτήρα, δεν εμπόδισε καθόλου τη νομολογιακή πρακτική να τον αντιμετωπίσει με χαρακτηριστική αντιπάθεια, εφευρίσκοντας διάφορες δικαιολογίες για την αποφυγή της εφαρμογής του. Αλλά και ο δικονομικός νομοθέτης, κατά την τελευταία διετία, με δύο αλλεπάλληλα νομοθετήματα (Ν 3904/2010 και Ν 4055/2012), αντί να επιχειρήσει να αναδείξει τη σπουδαιότητα του θεσμού στα πλαίσια της πολύπαθους ενδιάμεσης διαδικασίας με τελικό σκοπό την «πραγματική» επιτάχυνση της δίκης και την αποσυμφόρηση της επʼ ακροατηρίου διαδικασίας, μάλλον περιέπλεξε τα πράγματα, καθιερώνοντας αρχικά την υποχρεωτική εμφάνιση των συνηγόρων των διαδίκων στο συμβούλιο και τελικά συρρικνώνοντας σε ανεπίτρεπτα πλαίσια το σχετικό δικαίωμα. Από την άλλη μεριά, παρέμειναν άθικτες αρκετές ειδικές δικονομικές ρυθμίσεις (είτε στον ΚΠΔ, είτε σε ειδικούς νόμους), στις οποίες προβλέπεται δικαίωμα αυτοπρόσωπης εμφανίσεως των διαδίκων στο δικαστικό συμβούλιο προκειμένου να ασκήσουν προφορικά το δικαίωμα ακροάσεώς τους. Αν σʼ όλα αυτά προστεθεί και η διαρκώς εξελισσόμενη νομολογία του ΕΔΔΑ, το οποίο ουκ ολίγες φορές έχει καταδικάσει μέχρι σήμερα τη χώρα μας για παραβίαση της αρχής της ισότητας των όπλων κατά την (μη) ακρόαση του κατηγορουμένου από το συμβούλιο, που αποφασίζει για ζητήματα που άπτονται της προσωρινής κρατήσεώς του, γίνεται αντιληπτό ότι ο θεσμός της αυτοπρόσωπης εμφανίσεως των διαδίκων στο δικαστικό συμβούλιο παρουσιάζει ένα αυξημένο θεωρητικό και πρακτικό ενδιαφέρον.

Συγκεκριμένα, το έργο επιμερίζεται στα εξής πέντε κεφάλαια: Νομοθετική εξέλιξη του θεσμού στο ελληνικό ποινικό δικονομικό δίκαιο, Δογματική θεμελίωση του θεσμού της αυτοπρόσωπης εμφανίσεως των διαδίκων στο δικαστικό συμβούλιο, Οι νομοθετικά προβλεπόμενες περιπτώσεις αυτοπρόσωπης εμφανίσεως των διαδίκων στο δικαστικό συμβούλιο, Προϋποθέσεις της αυτοπρόσωπης εμφανίσεως των διαδίκων στο δικαστικό συμβούλιο και Η διαδικασία εμφανίσεως των διαδίκων ενώπιον του δικαστικού συμβουλίου.
ΠΡΟΛΟΓΟΣΣελ. V
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑΣελ. VII
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣΣελ. XVII
Kεφάλαιο Πρώτο Νομοθετική εξέλιξη του θεσμού στο ελληνικό ποινικό δικονομικό δίκαιοΣελ. 1
Ι. Το προϊσχύσαν νομοθετικό καθεστώς της Ποινικής Δικονομίας του 1834 και η ρύθμιση του ν. 2236/1920Σελ. 1
ΙΙ. Η ρύθμιση του ισχύοντος Κώδικα Ποινικής ΔικονομίαςΣελ. 6
Κεφάλαιο Δεύτερο Δογματική θεμελίωση του θεσμού της αυτοπρόσωπης εμφανίσεως των διαδίκων στο δικαστικό συμβούλιοΣελ. 21
Ι. Θεωρητική αφετηρία: βασικά χαρακτηριστικά ορισμένων από τις σπουδαιότερες αρχές που διέπουν την ποινική δίκηΣελ. 21
ΙΙ. Η ενδιάμεση ποινική διαδικασίαΣελ. 37
Α. Τα βασικά χαρακτηριστικά της διαδικασίας των δικαστικών συμβουλίωνΣελ. 45
Β. H άσκηση του δικαιώματος προφορικής ακροάσεως κατά τη διαδικασία των δικαστικών συμβουλίων υπό το πρίσμα και της αρχής της ισότητας των όπλωνΣελ. 49
Κεφάλαιο Τρίτο Οι νομοθετικά προβλεπόμενες περιπτώσεις αυτοπρόσωπης εμφανίσεως των διαδίκων στο δικαστικό συμβούλιοΣελ. 57
Ι. Η ρύθμιση του άρθρου 309 παρ. 2 ΚΠΔ και η έκταση εφαρμογής τηςΣελ. 57
Α. Προϊσχύσαν δίκαιοΣελ. 57
Β. Ισχύον δίκαιοΣελ. 64
Α. Προϊσχύσαν δίκαιοΣελ. 66
Β. Ισχύον δίκαιοΣελ. 67
Α. Προϊσχύσαν δίκαιοΣελ. 68
Β. Ισχύον δίκαιοΣελ. 69
ΙΙ. Αυτοπρόσωπη εμφάνιση στο συμβούλιο και απόλυση υπό όρο του καταδίκουΣελ. 69
III. Η ακρόαση του κατηγορουμένου στα πλαίσια του άρθρου 2 περ. β' του ν. 2475/1920 «περί μεταναστεύσεως και αποδημίας»Σελ. 80
IV. Η ακρόαση των διαδίκων κατά τη συζήτηση αιτήσεως εξαιρέσεως ανακριτή ή μέλους του δικαστικού συμβουλίουΣελ. 83
V. Η κλήτευση και ακρόαση των διαδίκων στα πλαίσια της διαδικασίας διορθώσεως ή συμπληρώσεως του βουλεύματοςΣελ. 89
VΙ. Προσωρινή κράτηση και αυτοπρόσωπη εμφάνιση των διαδίκων ενώπιον του δικαστικού συμβουλίουΣελ. 93
Α. Οι αρχική ρύθμιση του άρθρου 287 ΚΠΔΣελ. 94
Β. Οι τροποποιήσεις του άρθρου 287 ΚΠΔ με τα νομοθετικά διατάγματα 2493/1953 και 1160/1972Σελ. 95
Γ. Οι τροποποιήσεις του άρθρου 287 ΚΠΔ με τους νόμους 1128/1981 και 1897/1990Σελ. 98
Δ. Οι τροποποιήσεις του άρθρου 287 ΚΠΔ με τους νόμους 2207/1994 και 2298/1995Σελ. 100
Ε. Οι αποφάσεις του ΕΔΔΑ στις υποθέσεις Καμπάνη και Κοτσαρίδη κατά ΕλλάδαςΣελ. 104
α. Η απόφαση του ΕΔΔΑ στην υπόθεση «Καμπάνης κατά Ελλάδας» της 13.07.1995.Σελ. 104
β. Η απόφαση του ΕΔΔΑ στην υπόθεση «Κοτσαρίδης κατά Ελλάδας» της 23.09.2004.Σελ. 106
ΣΤ. Η τροποποίηση του άρθρου 287 ΚΠΔ με το ν. 3346/2005Σελ. 108
Ζ. Η τροποποίηση του άρθρου 287 ΚΠΔ με τον πρόσφατο ν. 4055/2012Σελ. 111
Α. Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 114
Β. Οι απόψεις στην ελληνική νομολογία.Σελ. 115
Γ. Οι απόψεις στη θεωρίαΣελ. 118
Δ. Οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του ΑνθρώπουΣελ. 120
α. ΕισαγωγικάΣελ. 120
β. Η απόφαση του ΕΔΔΑ στην υπόθεση «Γιοσάκης κατά Ελλάδας» (αριθμ. 1) της 12.02.2009Σελ. 120
γ. Η απόφαση του ΕΔΔΑ στην υπόθεση «Σερίφης κατά Ελλάδας» της 02.11.2006.Σελ. 123
δ. Η απόφαση του ΕΔΔΑ στην υπόθεση «Bala κατά Ελλάδας» της 01.07.2010.Σελ. 124
ε. Η απόφαση του ΕΔΔΑ στην υπόθεση «Καμπανέλλης κατά Ελλάδας» της 21.06.2007.Σελ. 127
στ. Η απόφαση του ΕΔΔΑ στην υπόθεση «Γιοσάκης κατά Ελλάδας» (αριθμ. 2) της 12.02.2009.Σελ. 131
Ε. Η διαδικασία επιλύσεως της διαφωνίας μεταξύ ανακριτή και εισαγγελέα για την επιβολή των μέτρων δικονομικού καταναγκασμού κατά τον πρόσφατο ν. 4055/2012Σελ. 134
ΣΤ. ΣυμπεράσματαΣελ. 136
VIΙ. Η ακρόαση του κατηγορουμένου και του τρίτου από το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο όταν αποφασίζεται η τύχη της εγγυήσεωςΣελ. 136
VIΙI. Η ακρόαση του συλληφθέντος στα πλαίσια της διαδικασίας εκδόσεως ή εκτελέσεως του ευρωπαϊκού εντάλματος συλλήψεωςΣελ. 140
ΙX. Η εμφάνιση των διαδίκων κατά τη διαδικασία κηρύξεως του ενδίκου μέσου ως απαραδέκτουΣελ. 143
Α. Η αρχική ρύθμιση του άρθρου 476 παρ. 1 ΚΠΔΣελ. 145
Β. Η αντικατάσταση του άρθρου 476 παρ. 1 ΚΠΔ από το άρθρο 10 του α.ν. 230/1967Σελ. 148
Γ. Η ισχύουσα σήμερα ρύθμιση του άρθρου 476 παρ. 1 ΚΠΔ (: μετά την αντικατάστασή της από το άρθρο 2 του ν. 2408/1996)Σελ. 149
Χ. H ακρόαση του καταδικασθέντος ή αθωωθέντος κατηγορουμένου στα πλαίσια της επαναλήψεως της διαδικασίαςΣελ. 157
XΙ. H ακρόαση του κατηγορουμένου στα πλαίσια της διαδικασίας αποκαταστάσεωςΣελ. 162
Κεφάλαιο Τέταρτο Προϋποθέσεις της αυτοπρόσωπης εμφανίσεως των διαδίκων στο δικαστικό συμβούλιοΣελ. 165
Ι. Προϊσχύσαν δίκαιο (πριν από το ν. 4055/2012)Σελ. 165
Α. ΓενικάΣελ. 168
Β. Οι διάδικοιΣελ. 168
α. Διαδικασία ενώπιον των συμβουλίου πλημμελειοδικών και εφετώνΣελ. 168
β. Διαδικασία ενώπιον του συνεδριάζοντος σε συμβούλιο Αρείου ΠάγουΣελ. 170
i. Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 170
ii. Ο «αναιρεσίβλητος» κατηγορούμενοςΣελ. 173
iii. Ο πολιτικώς ενάγωνΣελ. 177
Γ. Ο «τρίτος» που κατέβαλε την εγγύησηΣελ. 179
Α. Γενικές παρατηρήσειςΣελ. 180
Β. Η χρονική αφετηρία για την υποβολή του αιτήματος εμφανίσεωςΣελ. 180
Γ. Το καταληκτικό χρονικό σημείο υποβολής του αιτήματος εμφανίσεωςΣελ. 183
Α. O τρόπος υποβολής του αιτήματος εμφανίσεωςΣελ. 187
Β. Ο τύπος του αιτήματος εμφανίσεωςΣελ. 190
Γ. Η δυνατότητα υποβολής αιτήματος εμφανίσεως δια αντιπροσώπουΣελ. 190
Δ. Η «τύχη» της αιτήσεως εμφανίσεως σε περίπτωση απώλειάς της ή μη υποβολής επ' αυτής αντίστοιχης εισαγγελικής προτάσεωςΣελ. 191
Ε. Διάφορα ζητήματα παραδεκτού του αιτήματος εμφανίσεωςΣελ. 192
Α. Η αναφορά συγκεκριμένων λόγων (σκοπών) για τους οποίους ζητούνταν η εμφάνιση στο συμβούλιοΣελ. 194
α. Προϊσχύσαν δίκαιο (πριν από το ν. 3904/2010)Σελ. 194
β. Μετά το ν. 3904/2010Σελ. 197
Β. Η εξάρτηση του αιτήματος εμφανίσεως από όρους, αιρέσεις ή επιφυλάξειςΣελ. 197
ΙΙ. Ισχύον δίκαιο (μετά το ν. 4055/2012)Σελ. 198
Κεφάλαιο Πέμπτο Η διαδικασία εμφανίσεως των διαδίκων ενώπιον του δικαστικού συμβουλίουΣελ. 202
Ι. Απόφαση για την εμφάνιση των διαδίκων ενώπιον του συμβουλίουΣελ. 202
Α. Η υποβολή εισαγγελικής προτάσεως επί του αιτήματος εμφανίσεως ως προϋπόθεση για την απόφαση του συμβουλίουΣελ. 202
Β. Το δικαίωμα του κατηγορουμένου να λάβει γνώση της εισαγγελικής προτάσεως επί του αιτήματος εμφανίσεως στο συμβούλιο.Σελ. 205
Γ. Η απόφαση του συμβουλίουΣελ. 206
ΙΙ. Η διαδικασία της εμφανίσεως των διαδίκων ενώπιον του συμβουλίουΣελ. 208
Α. Προϊσχύσαν δίκαιο (: πριν από το ν. 4055/2012).Σελ. 208
Β. Ισχύον δίκαιο (: μετά το ν. 4055/2012)Σελ. 209
Α. Προϊσχύσαν δίκαιο (: πριν από το ν. 4055/2012)Σελ. 209
α. ΓενικάΣελ. 209
β. Κλήτευση όλων των διαδίκων και όχι μόνο των τελούντων σε αντιδικία με τον αιτούμενο την εμφάνισηΣελ. 210
Β. Ισχύον δίκαιο (: μετά το ν. 4055/2012): κλήση «όλων των διαδίκων»Σελ. 212
Α. Προϊσχύσαν δίκαιοΣελ. 213
α. ΓενικάΣελ. 213
β. Ειδικά στα πλημμελήματαΣελ. 214
Β. Ισχύον δίκαιοΣελ. 215
Κεφάλαιο Έκτο Αναιρετικός έλεγχοςΣελ. 221
Ι. Υποκείμενο σε αναίρεση βούλευμαΣελ. 221
ΙΙ. Λόγοι αναιρέσεωςΣελ. 223
Α. Περίοδος πρώτη: Χρονικό διάστημα 1951-2010.Σελ. 223
α. Οι θέσεις της νομολογίαςΣελ. 223
β. Η άποψη της θεωρίαςΣελ. 231
Β. Περίοδος δεύτερη: Χρονικό διάστημα 2010-2012.Σελ. 233
2. Ισχύον δίκαιο (: μετά το ν. 4055/2012)Σελ. 234
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣελ. 236
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΣελ. 249
Back to Top