ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ & ΕΙΔΙΚΟΙ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ


Βιβλιογραφία - Νομολογία
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: 74,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 74,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 12849
Δαλακούρας Θ.
Η ανάγκη πληρέστερης και ορθολογικότερης προσέγγισης της ποινικής δικονομικής νομοθεσίας αποτελεί την προφανή νομιμοποιητική παραδοχή για την καταγραφή και συσχέτιση των δικονομικού περιεχομένου διατάξεων των διεθνών κειμένων, ώστε να συμπληρωθεί και να αξιοποιηθεί ερμηνευτικά το ζητούμενο δικονομικό ποινικό σύστημα και οι ειδικότεροι κανόνες του. Η τρίτη έκδοση του έργου Δικονομικές Διατάξεις Ειδικών Ποινικών Νόμων & Ειδικοί Δικονομικοί Νόμοι, αποτελεί μια συλλογή νομοθεσίας - η οποία περιλαμβάνει συνολικά 268 νομοθετήματα πλήρως ενημερωμένα μέχρι και τον Σεπτέμβριο του 2011 τόσο νομολογιακά όσο και βιβλιογραφικά - όπου παρουσιάζονται οι κυριότερες ποινικές δικονομικές διατάξεις που βρίσκονται διάσπαρτες σε πληθώρα νόμων, διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων.

Ως χαρακτηριστικά σημεία της έκδοσης αυτής εγγράφονται αφενός η ανά λήμμα καταχώριση των κυριότερων τίτλων της βιβλιογραφίας και αφετέρου η παράθεση ενδεικτικής νομολογίας ανά θεματική ενότητα, ενώ ο χρονολογικός πίνακας, διευκολύνει τον αναγνώστη στην κατʼ έτος έρευνά του. Η παρουσίαση της βιβλιογραφίας προβάλλει ως αυτόδηλη επιλογή για τη διοχέτευση ερεθισμάτων έρευνας, αλλά και την πρόσκτηση σαφέστερης εικόνας αναφορικά προς τα τεθέντα ζητήματα θεωρητικής ή πρακτικής υφής της κατά περίπτωση νομοθετικής αποτύπωσης. Ομοίως, η παράθεση ενδεικτικής νομολογίας ανά νομοθετικό κείμενο αποτελεί αφετηριακό οδοδείκτη για τις δικονομικές θεματικές που απασχόλησαν τα δικαστήριά μας και την ευρύτητα των σχετικών προβληματισμών.
Ενδεικτικά οι θεματικές ενότητες που παρουσιάζονται και στις οποίες παρατίθεται το ισχύον δικονομικό πλαίσιο είναι οι εξής:
Αεροπορία, Αθλητισμός, Ανταγωνισμός, Ανήλικοι, Αστυνομική Συνεργασία - Europol, Ασυλία, Ασφάλιση Οχημάτων, Bιoϊατρική - Κλωνοποίηση, Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα, Διαφθορά, Διεθνής Δικαιοδοσία, Δικαιώματα του Ανθρώπου, Διεθνή Ποινικά Δικαστήρια, Δικαστική συνδρομή, Δήμοι - Κοινότητες, Δημόσια Κτήματα, Διαδίκτυο, Δημόσιες Συμβάσεις (Βασικός Μέτοχος), Δωροδοκία, Εκκλησία, Εκπαίδευση, Εργασία, Επιταγή, Ευρωαπάτη, Ιατροί, Ισότητα, Καταχραστές του Δημοσίου, Κτηματολόγιο, ΚΟΚ, Λαθρεμπορία, Μεταμοσχεύσεις, Ναρκωτικά, Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (Ξέπλυμα βρώμικου χρήματος), Όπλα, Παίγνια, Πόθεν Έσχες, Πολεοδομία, Περιβάλλον, Ποινική ευθύνη υπουργών, Πτωχευτικό Δίκαιο, Στρατός - Στρατιωτικοί, Σώμα Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης, Σωματεία, Τρομοκρατία, Τύπος, Φοροδιαφυγή, Χρέη προς το Δημόσιο, Χρηματιστήριο, κ.ά.
Η εν λόγω έκδοση επιδιώκει - παράλληλα με την κάλυψη των διδακτικών αναγκών - να καταστεί χρηστικό εργαλείο για τον εφαρμοστή του δικαίου, καθόσον η επίκληση και εφαρμογή των αυξημένης τυπικής ισχύος διατάξεων επηρεάζει και διαμορφώνει ευθέως την εσωτερική δικαστηριακή πραγματικότητα.
ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ  
ΝΔ 10/1926 «Καταστατικός Χάρτης του Αγίου Όρους 'Αθω» ['Αρθρα 7-10, 41-44, 47]Σελ. 1
ΠΔ 227/1998 «Περί του Οργανισμού της Διοικήσεως του Αγίου Όρους» ['Αρθρο 3 παρ. 1]Σελ. 4
ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑΣελ. 5
ΝΔ 136/1946 «Περί κυρώσεως, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του από 10/11.5.1946 ΝΔ "περί Αγορανομικού Κώδικος"» ['Αρθρα 30, 34, 35 παρ. 4, 47, 48, 52, 56, 57α-64, 66]Σελ. 6
Ν 1290/1982 «Για τη ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στη δίωξη και την εκδίκαση των αγορανομικών αδικημάτων και την τροποποίηση ορισμένων άλλων διατάξεων» ['Αρθρα 2-4]Σελ. 11
Ν 2741/1999 «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις» ['Αρθρα 1 παρ. 1, 6, 10, 5 παρ. 6, 7, 11-13]Σελ. 12
ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ  
Ν 3585/2007 «Προστασία του περιβάλλοντος, αγροτική ασφάλεια και άλλες διατάξεις» ['Αρθρα 37-48, 49-51]Σελ. 14
Ν 3938/2011 «Σύσταση Γραφείου Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις» ['Αρθρα 21 παρ. 1, 5, 25 παρ. 3, 28]Σελ. 19
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ  
Ν 480/1976 «Περί προλήψεως και καταστολής πράξεών τινων στρεφομένων κατά της ασφαλείας της αεροπλοΐας» ['Αρθρα 8-15, 17]Σελ. 20
Ν 1815/1988 «Κύρωση του Κώδικα Αεροπορικού Δικαίου» ['Αρθρα 158-160]Σελ. 23
Ν 2668/1998 «Οργάνωση του τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» ['Αρθρο 27 παρ. 2ΣΤ]Σελ. 25
Ν 2912/2001 «Προσαρμογή στις διατάξεις της Οδηγίας 94/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τη θέσπιση βασικών αρχών που διέπουν τις έρευνες ατυχημάτων και συμβάντων Πολιτικής Αεροπορίας - Ενίσχυση της κρατικής εποπτείας επί των Προτύπων Ασφάλειας Πτήσεων, ρύθμιση συναφών οργανωτικών θεμάτων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) και άλλες διατάξεις» ['Αρθρα 24, 25]Σελ. 26
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ  
Ν 2725/1999 «Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις» ['Αρθρα 41ΣΤ, 128, 128Θ]Σελ. 27
ΑΥΔικΠολιτΔημΤαξ 24232/2003 «Εκτέλεση των παρεπομένων ποινών που προβλέπονται από το άρθρο 41ΣΤ Ν 2725/1999, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 7 του Ν 3057/2002» ['Αρθρα 1-3]Σελ. 34
ΑΙΓΙΑΛΟΣ  
Ν 2971/2001 Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις ['Αρθρο 29]Σελ. 37
ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ-ΑΙΜΟΛΗΨΙΑ  
Ν 3402/2005 «Αναδιοργάνωση του συστήματος αιμοδοσίας, και λοιπές διατάξεις» ['Αρθρο 13]Σελ. 38
ΑΛΙΕΙΑ  
ΝΔ 420/1970 «Περί Αλιευτικού Κώδικος» ['Αρθρα 5 παρ. 4, 7, 8 παρ. 1, 17 παρ. 1-3, 20 παρ. 2]Σελ. 39
ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ  
Ν 2969/2001 «Αιθυλική αλκοόλη και αλκοολούχα προϊόντα» ['Αρθρα 10 παρ. 1-2, 12-14 παρ. 11]Σελ. 42
ΑΛΛΟΔΑΠΟΙΣελ. 46
Ν 3064/2002 «Καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, των εγκλημάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας, της πορνογραφίας ανηλίκων και γενικότερα της οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής και αρωγή στα θύματα των πράξεων αυτών» ['Αρθρα 12, 13]Σελ. 47
Ν 3386/2005 «Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια» ['Αρθρα 1 παρ. 1 περ. ι-ια, 2 περ. α'-β', 7 παρ. 3, 4, 46-52, 74, 76, 82-88, 97, 98]Σελ. 49
ΠΔ 80/2006 «Προσωρινή προστασία επί μαζικής εισροής εκτοπισθέντων αλλοδαπών» ['Αρθρο 29]Σελ. 67
Ν 3907/2011 «Ίδρυση Υπηρεσίας Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/115/ΕΚ "Σχετικά με τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη - μέλη για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών" και λοιπές διατάξεις» ['Αρθρα 16-20, 22-26, 32, 41, 47]Σελ. 68
ΑΜΜΟΛΗΨΙΑ  
ΑΝ 1219/1938 «Περί καταργήσεως του δικαιώματος αμμοληψίας και αντικαταστάσεως αυτού διά προσθέτου τέλους επί των αδειών ανεγέρσεως οικοδομών» ['Αρθρον 3]Σελ. 76
ΑΜΥΝΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ  
ΑΝ 376/1936 «Περί μέτρων ασφαλείας οχυρών θέσεων» ['Αρθρα 7, 14]Σελ. 78
Ν 1892/1990 Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις ['Αρθρο 30]Σελ. 80
ΑΝΑΔΑΣΜΟΣ ΚΤΗΜΑΤΩΝ  
Ν 674/1977 «Περί αναδασμού της γης και μεγεθύνσεως των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και άλλων τινών διατάξεων» ['Αρθρο 24]Σελ. 81
ΑΝΑΠΗΡΟΙ-ΘΥΜΑΤΑ ΠΟΛΕΜΟΥ  
ΝΔ 1044/1971 «Περί τροποποιήσεως, συμπληρώσεως και αντικαταστάσεως διατάξεων του ΑΝ 1324/1949 "περί προστασίας και αποκαταστάσεως των Αναπήρων Πολέμου Οπλιτών και θυμάτων πολέμου" κυρωθέντος διά του Ν 1487/1950, ως ούτος ισχύει νυν» ['Αρθρο 30]Σελ. 82
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (Αθέμιτος - Ελεύθερος)  
Ν 146/1914 «Περί αθεμίτου ανταγωνισμού» ['Αρθρα 8, 15, 21-22]Σελ. 84
Ν 3959/2011 «Προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού» ['Αρθρα 36 παρ. 6, 38-41, 44]Σελ. 86
ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ  
Ν 2882/2001 «Κώδικας αναγκαστικών απαλλοτριώσεων ακινήτων» ['Αρθρο 28]Σελ. 93
ΑΠΟΡΡΗΤΟΣελ. 94
ΝΔ 1059/1971 «Περί του απορρήτου των τραπεζικών καταθέσεων» ['Αρθρα 1-3]Σελ. 95
Ν 1806/1988 «Τροποποίηση της νομοθεσίας για τα χρηματιστήρια αξιών και άλλες διατάξεις» ['Αρθρο 40 παρ. 2, 3]Σελ. 97
Ν 1969/1991 «Εταιρείες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, αμοιβαία κεφάλαια, διατάξεις εκσυγχρονισμού και εξυγιάνσεως της Κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις» ['Αρθρο 76 παρ. 12-13]Σελ. 98
Ν 2225/1994 «Για την προστασία της ελευθερίας της ανταπόκρισης και επικοινωνίας και άλλες διατάξεις» ['Αρθρα 3-5]Σελ. 100
Ν 2396/1996 «Επενδυτικές υπηρεσίες στον τομέα των κινητών αξιών, επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και των πιστωτικών ιδρυμάτων και άυλες μετοχές» ['Αρθρο 55]Σελ. 107
Ν 2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» ['Αρθρο 58]Σελ. 109
Ν 2915/2001 «Επιτάχυνση της τακτικής διαδικασίας ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων και λοιπές δικονομικές και συναφείς διατάξεις» ['Αρθρο 24]Σελ. 110
Ν 2935/2001 «Προσωπικό Λιμενικού Σώματος και άλλες διατάξεις» ['Αρθρο 52]Σελ. 111
Ν 3115/2003 «Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών» ['Αρθρα 1, 6, 9-11] Σελ. 113
N 3371/2005 «Θέματα Κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις» ['Αρθρο 19]Σελ. 118
ΠΔ 47/2005 «Διαδικασίες καθώς και τεχνικές και οργανωτικές εγγυήσεις για την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών και για τη διασφάλισή του»Σελ. 119
Ν 3601/2007 «Ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων από τα πιστωτικά ιδρύματα, επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και λοιπές διατάξεις» ['Αρθρα 60, 64, 80 παρ. 5]Σελ. 132
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ - ΥΔΡΕΥΣΗ  
Ν 1068/1980 «Περί συστάσεως ενιαίου φορέως Υδρεύσεως - Αποχετεύσεως Πρωτευούσης» ['Αρθρο 24 παρ. 1]Σελ. 138
ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΑ  
Ν 3526/2007 «Παραγωγή και διάθεση προϊόντων αρτοποιίας και συναφείς διατάξεις» ['Αρθρο 18 παρ. 1]Σελ. 139
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ  
ΚΝ 5351/1932 «Περί αρχαιοτήτων» ['Αρθρα 5-8, 20, 22, 46, 49, 54, 58, 59, 61, 62]Σελ. 140
Ν 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» ['Αρθρα 53-69, 71-73 παρ. 2, 3]Σελ. 144
Ν 3658/2008 «Μέτρα για την Προστασία των Πολιτιστικών Αγαθών και άλλες διατάξεις» ['Αρθρα 6, 13]Σελ. 150
ΑΣΕΜΝΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ - ΑΦΡΟΔΙΣΙΑΙ ΝΟΣΟΙ  
Ν 1193/1981 «Περί καταπολέμησης αφροδισίων νόσων και συναφών θεμάτων» ['Αρθρο 13]Σελ. 151
Ν 2734/1999 «Εκδιδόμενα με αμοιβή πρόσωπα και άλλες διατάξεις» ['Αρθρο 5]Σελ. 152
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ  
ΒΔ 31/1958 «Περί κωδικοποιήσεως διατάξεων αφορωσών το Σώμα της Αστυνομίας Πόλεων» ['Αρθρα 145, 146, 148, 149 παρ. 1, 150, 154, 163]Σελ. 153
ΠΔ 342/1977 «Περί κυρώσεως του Κανονισμού λειτουργίας της Διευθύνσεως Εγκληματολογικών Υπηρεσιών και των περιφερειακών αυτής Υπηρεσιών» ['Αρθρα 1 παρ. 1, 27 παρ. 1-2, 4]Σελ. 157
Ν 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» ['Αρθρα 14, 18, 40]Σελ. 159
ΠΔ 141/1991 «Αρμοδιότητες οργάνων και υπηρεσιακές ενέργειες του προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και θέματα οργάνωσης Υπηρεσιών» ['Αρθρα 123 παρ. 3-4, 6-7, 11]Σελ. 161
Ν 2713/1999 «Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» ['Αρθρα 1, 3, 5, 6, 9]Σελ. 163
Ν 2800/2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» ['Αρθρο 16]Σελ. 168
ΠΔ 254/2004 «Κώδικας δεοντολογίας του αστυνομικού» ['Αρθρα 3, 4]Σελ. 169
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  
Ν 2518/1997 «Προϋποθέσεις λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας - Προσόντα και υποχρεώσεις του προσωπικού αυτών και άλλες διατάξεις» ['Αρθρο 8]Σελ. 171
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣΣελ. 173
ΑΝ 86/1967 «Περί επιβολής κυρώσεων κατά των καθυστερούντων την καταβολήν και την απόδοσιν εισφορών εις Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφαλίσεως» ['Αρθρα 1, 2]Σελ. 174
Ν 3262/2004 «Τροποποιήσεις άρθρων του Ν 2725/1999 (ΦΕΚ Α' 121) και άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αθλητισμού» ['Αρθρο 19 παρ. 7]Σελ. 176
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ  
ΝΔ 2396/1953 «Περί κανονισμού χρήσεως και κινήσεως αυτοκινήτων οχημάτων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως και των εν γένει Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» ['Αρθρα 6, 9]Σελ. 177
Ν 803/1978 «Περί επιβαλλομένων κυρώσεων εις κατόχους φορτηγών αυτοκινήτων και φορτηγών μοτοσυκλεττών ιδιωτικής χρήσεως διά παραβάσεις τινάς της περί των οχημάτων τούτων κειμένης νομοθεσίας και άλλων τινών διατάξεων» ['Αρθρο 4]Σελ. 178
Ν 1073/1980 «Περί αντικαταστάσεως των κυκλοφορούντων τριτρόχων φορτηγών οχημάτων δημοσίας χρήσεως (μοτοσυκλεττών) διά φορτηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων» ['Αρθρον 8]Σελ. 179
Ν 1437/1984 «Ρύθμιση θεμάτων επιβατηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσης και άλλες διατάξεις» ['Αρθρο 8]Σελ. 180
Ν 3181/2003 «Ρύθμιση θεμάτων συνοριακών φυλάκων και ειδικών φρουρών και άλλες διατάξεις» ['Αρθρο 7]Σελ. 181
ΒΑΣΑΝΙΣΤΗΡΙΑ  
Ν 1782/1988 «Κύρωση της Σύμβασης κατά των βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας»Σελ. 182
ΒΙΒΛΙΑ  
Ν 2557/1997 «Θεσμοί, μέτρα και δράσεις πολιτιστικής ανάπτυξης» ['Αρθρο 1 παρ. 3 περ. θ']Σελ. 186
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ  
ΝΔ 3077/1954 «Περί Γενικών Αποθηκών» ['Αρθρα 70, 71]Σελ. 187
ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  
Ν 3074/2002 «Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης. Αναβάθμιση του Σώματος Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και του Συντονιστικού Οργάνου Επιθεώρησης και Ελέγχου και άλλες διατάξεις» ['Αρθρα 1 παρ. 1, 2 περ. στ', 3 περ. ε']Σελ. 189
Ν 3320/2005 «Ρυθμίσεις θεμάτων για το προσωπικό του Δημοσίου και των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και για τους ΟΤΑ» ['Αρθρο 12]Σελ. 195
Ν 3345/2005 «Οικονομικά θέματα Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και ρύθμιση διοικητικών θεμάτων» ['Αρθρο 14 παρ. 3, 4]Σελ. 197
ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ  
Ν 3175/2003 «Αξιοποίηση του γεωθερμικού δυναμικού, τηλεθέρμανση και άλλες διατάξεις» ['Αρθρο 9]Σελ. 198
ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ  
ΝΔ 3424/1955 «Περί ευθύνης των αγοραστών γεωργικών προϊόντων» ['Αρθρον 1]Σελ. 199
Ν 3475/1955 «Περί τυποποιήσεως νωπών αγροτικών προϊόντων και ιδρύσεως κεντρικών και τοπικών αγορών αυτών» ['Αρθρον 13]Σελ. 200
ΔΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣελ. 201
ΝΔ 86/1969 «Περί Δασικού Κώδικος» ['Αρθρα ]Σελ. 202
Ν 663/1977 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων του ΚΠΔ, του ΠΚ και του Κώδικος περί τελών χαρτοσήμων κ.λπ.» ['Αρθρα 19-21]Σελ. 209
Ν 998/1979 «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας» ['Αρθρα 68-71]Σελ. 212
Ν 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» ['Αρθρο 114 παρ. 1]Σελ. 217
Ν 2612/1998 «Ανάθεση της δασοπυρόσβεσης στο Πυροσβεστικό Σώμα και άλλες διατάξεις» ['Αρθρα 1 παρ. 2, 5, 6, 8]Σελ. 218
Ν 2800/2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» ['Αρθρο 26 παρ. 2-3]Σελ. 220
Ν 3208/2003 «Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις» ['Αρθρο 6]Σελ. 221
ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣελ. 222
Ν 2472/1997 «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» ['Αρθρα 7Α, 9, 11 παρ. 4, 22 παρ. 10-14, 24 παρ. 5]Σελ. 223
Ν 3235/2004 «Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας» ['Αρθρο 11]Σελ. 228
Ν 3471/2006 «Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και τροποποίηση του Ν 2472/1997» ['Αρθρο 15]Σελ. 229
Ν 3917/2011 «Διατήρηση δεδομένων που παράγονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία σε συνάρτηση με την παροχή διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή δημόσιων δικτύων επικοινωνιών, χρήση συστημάτων επιτήρησης με τη λήψη ή καταγραφή ήχου ή εικόνας σε δημόσιους χώρους και συναφείς διατάξεις» ['Αρθρα 3, 4, 6, 11-14]Σελ. 230
ΔΗΜΟΙ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ  
Ν 1069/1980 «Περί κινήτρων διά την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως» ['Αρθρο 27]Σελ. 235
Ν 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» ['Αρθρα 112, 118, 153]Σελ. 237
Ν 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» ['Αρθρα 235-236]Σελ. 239
ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΗΜΑΤΑ  
ΑΝ 1539/1938 «Περί προστασίας των δημοσίων κτημάτων» ['Αρθρα 22, 23 παρ. 1]Σελ. 241
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ - ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΕΤΟΧΟΣ - ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ  
Ν 3310/2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων» ['Αρθρα 1-7]Σελ. 243
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΕΙΣ  
ΝΔ 794/1971 «Περί δημοσίων συναθροίσεων» ['Αρθρα 4 παρ. 1-2, 5 παρ. 1, 6 παρ. 1-5, 9]Σελ. 259
ΒΔ 269/1972 «Περί εγκρίσεως του Κανονισμού διαλύσεως δημοσίων συναθροίσεων»Σελ. 261
ΠΔ 141/1991 «Αρμοδιότητες οργάνων και υπηρεσιακές ενέργειες του προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και θέματα οργάνωσης υπηρεσιών» ['Αρθρο 130]Σελ. 263
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
ΠΔ 343/2002 «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 98/84 ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Νοεμβρίου 1998 για τη νομική προστασία των υπηρεσιών που βασίζονται ή συνίστανται στην παροχή πρόσβασης υπό όρους [συνδρομητικές υπηρεσίες] (ΕΕ L 320/28.11.1998)» ['Αρθρο 5 παρ. 1]Σελ. 265
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ - ΑΦΙΣΣΟΚΟΛΛΗΣΗ  
Ν 2946/2001 «Υπαίθρια διαφήμιση, Συμπολιτείες Δήμων και Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις» ['Αρθρο 10]Σελ. 266
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ  
Ν 1756/1988 «Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών» ['Αρθρο 1, 2, 4-17, 23-27, 80, 81, 84-87]Σελ. 268
ΔΩΡΟΔΟΚΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ε.Ε. ΚΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  
Ν 2656/1998 «Κύρωση της Σύμβασης για την καταπολέμηση της δωροδοκίας αλλοδαπών δημόσιων λειτουργών σε διεθνείς επιχειρηματικές συναλλαγές» ['Αρθρα δεύτερο, τέταρτο]Σελ. 303
Ν 2802/2000 «Κύρωση της Σύμβασης περί καταπολεμήσεως της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης» ['Αρθρα τέταρτο παρ. 1, έκτο]Σελ. 305
Ν 2803/2000 «Κύρωση της Σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών με αυτήν Πρωτοκόλλων» ['Αρθρα δεύτερο, τρίτο]Σελ. 306
Ν 3560/2007 «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σε αυτήν Πρωτοκόλλου» ['Αρθρα τρίτο-έκτο, όγδοο-δέκατο τέταρτο]Σελ. 307
ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ  
Ν 2734/1999 «Εκδιδόμενα με αμοιβή πρόσωπα και άλλες διατάξεις» ['Αρθρο 5]Σελ. 311
ΕΚΚΛΗΣΙΑ  
Ν 590/1977 «Περί του Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος» ['Αρθρο 57 παρ. 1, 3, 4]Σελ. 313
ΕΚΛΟΓΕΣ  
ΠΔ 96/2007 «Κωδικοποίηση σ' ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών» ['Αρθρα 66, 111, 121-124]Σελ. 314
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΑΣΥΛΟ  
Ν 682/1977 «Περί Ιδιωτικών Σχολείων Γενικής Εκπαιδεύσεως και Σχολικών Οικοτροφείων» ['Αρθρον 42 παρ. 2, 4]Σελ. 317
Ν 1966/1991 «Μετεγγραφές φοιτητών ΑΕΙ, σπουδαστών ΤΕΙ και άλλες διατάξεις» ['Αρθρο 16 παρ. 1]Σελ. 318
Ν 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» ['Αρθρο 3] Σελ. 319
ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ  
Ν 3500/2006 «Για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας και άλλες διατάξεις» ['Αρθρα 11-13, 16-20]Σελ. 320
ΕΠΙΤΑΓΗ  
Ν 5960/1933 «Περί επιταγής» ['Αρθρον 79]Σελ. 325
Ν 454/1976 «Περί επιβολής κυρώσεων κατά παραβατών των περί διγράμμων επιταγών διατάξεων» ['Αρθρα 1, 3]Σελ. 327
Ν 2971/2001 «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις» ['Αρθρο 35]Σελ. 328
ΕΡΑΝΟΙ  
Ν 5101/1931 «Περί ενεργείας εράνων και λαχειοφόρων ή φιλανθρωπικών αγορών» ['Αρθρα 20, 21]Σελ. 329
Ν 2889/2001 «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις» ['Αρθρο 19]Σελ. 330
ΕΡΓΑΣΙΑ  
ΒΔ 25/1920 «Περί κωδικοποιήσεως των περί υγιεινής και ασφαλείας των εργατών διατάξεων» ['Αρθρον 3]Σελ. 331
ΠΔ 8/1932 «Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον του Ν 5288 "περί ρυθμίσεως της αγοράς εργασίας" μετά του άρθρου 1 του Ν 5598 "περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως εργατικών τινων νόμων"» ['Αρθρον 20 παρ. 1-4]Σελ. 333
ΑΝ 690/1945 «Περί συμπληρώσεως και τροποποιήσεως του Ν 28/1944 "περί εξουσιοδοτήσεως των Υπ. Εργασίας και Οικονομικών, όπως προβαίνουν εις καθορισμόν μισθών και ημερομισθίων"» ['Αρθρον μόνον]Σελ. 334
ΝΔ 1037/1971 «Περί χρονικών ορίων λειτουργίας καταστημάτων και εργασίας του προσωπικού αυτών» ['Αρθρον 15]Σελ. 336
Ν 1264/1982 «Για τον εκδημοκρατισμό του Συνδικαλιστικού Κινήματος και την κατοχύρωση των συνδικαλιστικών ελευθεριών των εργαζομένων» ['Αρθρο 23]Σελ. 337
Ν 1876/1990 «Ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις και άλλες διατάξεις» ['Αρθρο 21 παρ. 1]Σελ. 338
Ν 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό, την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» ['Αρθρο 42 παρ. 7]Σελ. 339
Ν 2224/1994 «Ρύθμιση θεμάτων εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων και οργάνωσης Υπουργείου Εργασίας και των εποπτευομένων από αυτό νομικών προσώπων και άλλες διατάξεις» ['Αρθρο 25]Σελ. 340
Ν 3144/2003 «Για τον εκδημοκρατισμό του Συνδικαλιστικού Κινήματος και την κατοχύρωση των συνδικαλιστικών ελευθεριών των εργαζομένων» ['Αρθρο 4 παρ. 4]Σελ. 341
ΠΔ 42/2003 «Σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για τη βελτίωση της προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων οι οποίοι είναι δυνατόν να εκτεθούν σε κίνδυνο από εκρηκτικές ατμόσφαιρες σε συμμόρφωση με την Οδηγία 1999/92/ΕΚτης 16ηςΔεκεμβρίου 1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Ε.Ε. Ι 23/57/28.1.2000)» ['Αρθρο 11]Σελ. 342
Ν 3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων» ['Αρθρα μόνο, 50, 67, 72]Σελ. 343
ΕΤΑΙΡΙΕΣ  
Ν 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» ['Αρθρα 54-63γ]Σελ. 345
Ν 3190/1955 «Περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης» ['Αρθρο 60]Σελ. 350
ΝΔ 400/1970 «Περί ιδιωτικής επιχειρήσεως ασφαλίσεως» ['Αρθρα 43, 45-50]Σελ. 351
Ν 1569/1985 «Διαμεσολάβηση στις συμβάσεις ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση σώματος ειδικών πραγματογνωμόνων τροχαίων ατυχημάτων, λειτουργία γραφείου διεθνούς ασφάλισης και άλλες διατάξεις» ['Αρθρο 21α]Σελ. 354
Ν 2992/2002 «Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και άλλες διατάξεις» ['Αρθρο 1 παρ. 9-10]Σελ. 355
Ν 3182/2003 «Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής και άλλες διατάξεις» ['Αρθρο 39]Σελ. 356
Ν 3283/2004 «Ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, αμοιβαία κεφάλαια και άλλες διατάξεις» ['Αρθρο 46]Σελ. 357
ΠΔ 190/2006 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2002/92/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ασφαλιστική διαμεσολάβηση (L 9/15.1.2003)» ['Αρθρο 9]Σελ. 360
ΕΥΡΩ  
Ν 2943/2001 «Έκτιση ποινών εμπόρων ναρκωτικών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης» ['Αρθρα 3-5]Σελ. 361
ΕΥΡΩΑΠΑΤΗ  
Ν 2803/2000 «Κύρωση της Σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών με αυτήν Πρωτοκόλλων» ['Αρθρα πρώτο-όγδοο, δέκατο, ενδέκατο, δέκατο τρίτο]Σελ. 364
ΖΩΑ  
Ν 1197/1981 «Περί Προστασίας των Ζώων»Σελ. 368
Ν 1300/1982 «Μέτρα για την πρόληψη και την καταστολή της ζωοκλοπής και ζωοκτονίας» ['Αρθρα 1-9]Σελ. 372
ΠΔ 374/2001 «Προστασία των ζώων στα εκτροφεία», σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 98/58/ΕΚ του Συμβουλίου και σε εκτέλεση της Απόφασης 2000/50/ΕΚ της Επιτροπής» ['Αρθρα 1, 2, 8]Σελ. 376
Ν 3170/2003 «Ζώα συντροφιάς, αδέσποτα ζώα συντροφιάς και άλλες διατάξεις» ['Αρθρο 12]Σελ. 378
ΠΔ 98/2004 «Ίδρυση και λειτουργία των ζωολογικών κήπων» (σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 1999/22/ΕΚ του Συμβουλίου) ['Αρθρο 13]Σελ. 379
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  
Ν 332/1947 «Περί αδικημάτων καταναλωτών ηλεκτρικής ενεργείας» ['Αρθρα 1-2]Σελ. 380
Ν 2773/1999 «Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας - Ρύθμιση θεμάτων ενεργειακής πολιτικής και λοιπές διατάξεις» ['Αρθρο 32]Σελ. 381
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ  
Ν 6422/1934 «Περί ασκήσεως του επαγγέλματος του Μηχανολόγου, του Ηλεκτρολόγου και του Μηχανολόγου- Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, ως και του Ναυπηγού» ['Αρθρο 9]Σελ. 382
ΘΥΜΑΤΑ  
ΠΔ 233/2003 «Προστασία και αρωγή κατά το άρθρο 12 του Ν 3064/2002 (ΦΕΚ Α' 248) στα θύματα των εγκλημάτων των άρθρων 323, 323Α, 323Β, 348Α, 349, 351 και 351Α του Ποινικού Κώδικα και των άρθρων 87 παρ. 5 και 6 και 88 του Ν 3386/2005» ['Αρθρα 1-8]Σελ. 383
ΙΑΤΡΟΙ  
ΑΝ 1565/1939 «Περί κώδικος ασκήσεως του ιατρικού επαγγέλματος» ['Αρθρο 23]Σελ. 386
ΝΔ 4111/1960 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί Υγειονομικών Συλλόγων, Ιατρικών και παραϊατρικών Επαγγελμάτων, Ασφαλίσεως Υγειονομικών, Φαρμάκων και των περί ιατρικής εν γένει Αντιλήψεως και Δημοσίας Υγείας διατάξεων» ['Αρθρον 2 παρ. 4]Σελ. 387
Ν 3305/2005 «Εφαρμογή της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής» ['Αρθρα 19 παρ. 1, 20 παρ. 1 περ. η', 26]Σελ. 388
ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ (DETECTIVES)  
Ν 2518/1997 «Προϋποθέσεις λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας - Προσόντα και υποχρεώσεις του προσωπικού αυτών και άλλες διατάξεις» ['Αρθρο 8]Σελ. 394
ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΑ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ  
ΠΔ 181/1974 «Περί προστασίας εξ ιοντιζουσών ακτινοβολιών» ['Αρθρον 8]Σελ. 396
ΙΣΟΤΗΤΑ  
Ν 927/1979 «Περί κολασμού πράξεων ή ενεργειών αποσκοπουσών εις φυλετικάς διακρίσεις» ['Αρθρα 1-2]Σελ. 397
N 3304/2005 «Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού» ['Αρθρα 14 παρ. 1, 2, 21 παρ. 1, 22 παρ. 1, περ. β', 2]Σελ. 398
Ν 3896/2010 «Εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης - Εναρμόνιση της κείμενης νομοθεσίας με την Οδηγία 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006 και άλλες συναφείς διατάξεις» ['Αρθρα 1-3, 23-24]Σελ. 399
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  
Ν 1158/1981 «Περί οργανώσεως και διοικήσεως σχολών Ανωτέρας Καλλιτεχνικής Εκπαιδεύσεως, κρατικού Βραβείου Θεάτρου και καταργήσεως Αδείας Ασκήσεως Επαγγέλματος Ηθοποιού» ['Αρθρον 20]Σελ. 402
ΚΑΠΝΟΣ  
Ν 1802/1988 «Τροποποίηση διατάξεων του κώδικα νόμων "περί φορολογίας του οινοπνεύματος" και άλλες διατάξεις» ['Αρθρο 12]Σελ. 403
Ν 3730/2008 «Προστασία ανηλίκων από τον καπνό και τα αλκοολούχα ποτά και άλλες διατάξεις» ['Αρθρα 1-6]Σελ. 404
ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ  
Ν 3409/2005 «Καταδύσεις αναψυχής και άλλες διατάξεις» ['Αρθρο 15]Σελ. 410
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ - ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ  
Ν 2307/1995 «Προσαρμογή νομοθεσίας αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών στις διατάξεις για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» ['Αρθρο 11]Σελ. 411
ΚΑΤΑΧΡΑΣΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ  
Ν 1608/1950 «Περί αυξήσεως των ποινών των προβλεπομένων για τους καταχραστάς του Δημοσίου» ['Αρθρα 1-4]Σελ. 414
ΝΔ 2576/1953 «Περί ιδρύσεως Υφυπουργείου Αποκαταστάσεως Σεισμοπλήκτων Νήσων και περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί Υπουργικού Συμβουλίου κειμένων διατάξεων» ['Αρθρο 16]Σελ. 417
ΚΟΙΝΗ ΗΣΥΧΙΑ  
Αστυνομική Διάταξη 3/1996 «Μέτρα για την τήρηση της κοινής ησυχίας» ['Αρθρα 1-5]Σελ. 418
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ  
Ν 3208/2003 «Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις» ['Αρθρο 6]Σελ. 421
ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΑ  
Ν 248/1914 «Περί οργανώσεως της Ζωοτεχνικής και Κτηνιατρικής Υπηρεσίας» ['Αρθρο 23]Σελ. 422
ΝΔ 185/1973 «Περί μέτρων βελτιώσεως της κτηνοτροφίας» ['Αρθρο 14]Σελ. 423
ΠΔ 79/2007 «Αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ) υπ' αριθμ. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 και 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους κανόνες υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης, των επίσημων ελέγχων στα προϊόντα αυτά που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και τους κανόνες υγείας και καλής διαβίωσης των ζώων και εναρμόνιση της κτηνιατρικής νομοθεσίας προς την υπ' αριθμ. 2004/41/ΕΚ Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» ['Αρθρο 29]Σελ. 424
ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  
Ν 2696/1999 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» ['Αρθρα 42, 43, 45, 51, 104]Σελ. 425
ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑΣελ. 434
Ν 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» ['Αρθρα 1, 10, 157-162, 164-178]Σελ. 435
ΛΕΙΨΥΔΡΙΑ - ΥΔΑΤΑ  
Ν 2164/1993 «Ρυθμίσεις για την εκτέλεση έργων μεταφοράς νερού για την ενίσχυση των υδραγωγείων της ΕΥΔΑΠ, προς αντιμετώπιση της λειψυδρίας του λεκανοπεδίου Αττικής και άλλες διατάξεις» ['Αρθρο 5]Σελ. 453
Ν 3199/2003 «Προστασία και διαχείριση των υδάτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000» ['Αρθρο 14]Σελ. 455
ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ  
Ν 344/1976 «Περί ληξιαρχικών πράξεων» ['Αρθρο 49]Σελ. 456
ΛΗΣΤΕΙΑ  
Ν ΤΟΔ/1871 «Περί καταδιώξεως της ληστείας» ['Αρθρον 30]Σελ. 458
ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ  
Ν 5227/1931 «Περί μεσαζόντων» ['Αρθρα 9, 11, 12]Σελ. 459
ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ  
ΠΔ 26/2008 «Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 2004/23/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31.3.2004 για τη θέσπιση προτύπων, ποιότητας και ασφάλειας για τη δωρεά, την προμήθεια, τον έλεγχο, την επεξεργασία, τη συντήρηση, την αποθήκευση και τη διανομή ανθρώπινων ιστών και κυττάρων (EEL 102/7.4.2004) και τις συναφείς προς αυτήν Οδηγίες 2006/17/ΕΚ (EEL 38/9.2.2006) και 2006/86/ΕΚ (EEL 294/25.10.2006)» ['Αρθρο 40]Σελ. 461
Ν 3984/2011 «Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις» ['Αρθρα 1, 5, 7 παρ. 1-2, 10, 34-40, 59-63]Σελ. 462
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ  
Ν 2475/1920 «Περί μεταναστεύσεως και αποδημίας» ['Αρθρα 2, 9]Σελ. 470
ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ  
Ν 1990/1991 «Κύρωση Σύμβασης Ηνωμένων Εθνών κατά της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών φαρμάκων και ψυχοτρόπων ουσιών» ['Αρθρα 3 παρ. 1, 4, 6-8]Σελ. 472
Ν 2145/1993 «Ρύθμιση θεμάτων εκτελέσεως ποινών, επιταχύνσεως κι εκσυγχρονισμού των διαδικασιών απονομής της δικαιοσύνης και άλλων θεμάτων» ['Αρθρο 38]Σελ. 480
Ν 2331/1995 «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και άλλες ποινικές διατάξεις - Ολομέλεια Αρείου Πάγου - Διαιτησίες και άλλες διατάξεις» ['Αρθρο 21 παρ. 1-3]Σελ. 482
Ν 2928/2001 «Τροποποίηση διατάξεων του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και άλλες διατάξεις για την προστασία του πολίτη από αξιόποινες πράξεις εγκληματικών οργανώσεων» ['Αρθρο 11]Σελ. 488
Ν 3459/2006 «Κώδικας Νόμων για τα Ναρκωτικά (ΚΝΝ)» ['Αρθρα 20-43, 46]Σελ. 489
ΠΔ 148/2007 «Κωδικοποίηση των διατάξεων κανονιστικών διαταγμάτων και κανονιστικών υπουργικών αποφάσεων της εθνικής νομοθεσίας για τα ναρκωτικά» ['Αρθρα 6-23, 32, 35, 40, 45-48, 50, 53, 56]Σελ. 513
ΝΑΥΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ  
ΝΔ 187/1973 «Περί Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου» ['Αρθρα 202, 240-244]Σελ. 528
Ν 1419/1984 «Τροποποιήσεις διατάξεων του Ποινικού Κώδικα, του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και άλλες διατάξεις» ['Αρθρο 27]Σελ. 531
Ν 2935/2001 «Προσωπικό Λιμενικού Σώματος και άλλες διατάξεις» ['Αρθρα 49, 51-53]Σελ. 533
Ν 3622/2007 «Ενίσχυση της ασφάλειας πλοίων, λιμενικών εγκαταστάσεων και λιμένων και άλλες διατάξεις» ['Αρθρο 17 περ. Β]Σελ. 538
ΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΕ ΠΟΛΙΤΕΣ ΧΑΜΗΛΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ  
Ν 3226/2004 «Παροχή νομικής βοήθειας σε πολίτες χαμηλού εισοδήματος και άλλες διατάξεις» ['Αρθρα 1-7, 12-16]Σελ. 539
ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ  
Ν 3086/2002 «Οργανισμός Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και Κατάσταση των Λειτουργών και των Υπαλλήλων του» ['Αρθρο 39]Σελ. 545
Ν 3200/2003 «Τροποποιήσεις του Ν 1388/1983 " Ίδρυση Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης", ίδρυση Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις» ['Αρθρο 24 παρ. 7]Σελ. 546
ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣΣελ. 547
Ν 2655/1998 «Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για το ξέπλυμα, την έρευνα, την κατάσχεση και δήμευση των προϊόντων που προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες» ['Αρθρα 2-34, δεύτερο, τρίτο]Σελ. 549
Ν 3691/2008 «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις» ['Αρθρα 2-4, 45-51]Σελ. 563
ΝΟΜΙΣΜΑ - ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ  
ΑΝ 1704/1939 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του υπ' αριθ. 33 του 1936 Αναγκαστικού Νόμου και των λοιπών νόμων "περί προστασίας του Εθνικού νομίσματος"»Σελ. 582
ΑΝ 710/1945 «Περί διώξεως και τιμωρίας των παραβάσεων της περί προστασίας Εθνικού Νομίσματος νομοθεσίας και των αγορανομικών αδικημάτων» ['Αρθρο 3]Σελ. 584
ΞΕΝΑΓΟΙ  
Ν 710/1977 «Περί Ξεναγών» ['Αρθρο 10]Σελ. 585
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ - ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ  
Ν 1026/1980 «Περί των Οδοντιατρικών Συλλόγων, της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας (ΕΟΟ), ως και λοιπών συναφών διατάξεων» ['Αρθρο 73]Σελ. 586
Ν 1666/1986 «Οδοντοτεχνικό επάγγελμα - Οδοντοτεχνικά εργαστήρια και άλλες διατάξεις» ['Αρθρο 11]Σελ. 588
ΟΠΛΑ - ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ - ΕΚΡΗΚΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣΣελ. 589
Ν 456/1975 «Περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων» ['Αρθρα 1-6]Σελ. 590
Ν 2168/1993 «Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς μηχανισμούς και άλλες διατάξεις» ['Αρθρα 1, 7, 10-11, 14-16, 20, 26, 29]Σελ. 594
Ν 2721/1999 «Τροποποίηση και αντικατάσταση διατάξεων των νόμων 1756/1988 (ΦΕΚ Α' 35), 1729/1987 (ΦΕΚ Α' 144), του ΠΚ, του ΚΠΔ, του ΚΠολΔ και άλλες διατάξεις» ['Αρθρο 50]Σελ. 608
Ν 3169/2003 «Οπλοφορία, χρήση πυροβόλων όπλων από αστυνομικούς, εκπαίδευσή τους σε αυτά και άλλες διατάξεις» ['Αρθρα 1-3, 6]Σελ. 611
ΠΑΙΓΝΙΑ  
ΒΔ 29/1971 «Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον των ισχυουσών διατάξεων περί τυχηρών και μη παιγνίων» ['Αρθρα 7-12]Σελ. 617
Ν 2206/1994 «Ίδρυση, οργάνωση, λειτουργία, έλεγχος καζίνων και άλλες διατάξεις» ['Αρθρο 4]Σελ. 620
Ν 2433/1996 «Ρύθμιση θεμάτων ΟΠΑΠ και άλλες διατάξεις» ['Αρθρο 2 παρ. 2, 3]Σελ. 623
Ν 2753/1999 «Απλοποιήσεις κι ελαφρύνσεις στη φορολογία εισοδήματος και άλλες διατάξεις» ['Αρθρο 15 παρ. 5]Σελ. 624
Ν 3037/2002 «Απαγόρευση παιγνίων» ['Αρθρα 1-4, 6]Σελ. 626
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ (ΑΞΙΟΠΟΙΝΟΥ - ΠΟΙΝΩΝ)  
Ν 3346/2005 «Επιτάχυνση της διαδικασίας ενώπιον των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων και άλλες διατάξεις» ['Αρθρα 31, 32]Σελ. 629
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  
Ν 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» ['Αρθρα 1, 2, 19, 28]Σελ. 632
ΠΔ 55/1998 «Προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος» ['Αρθρα πρώτο, 2, 13]Σελ. 644
Ν 3199/2003 «Προστασία και διαχείριση των υδάτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000» ['Αρθρα 13, 14]Σελ. 649
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ  
Ν 2093/1992 «Διαρρυθμίσεις στην έμμεση φορολογία και άλλες διατάξεις» ['Αρθρο 35 παρ. 2]Σελ. 651
Ν 3054/2002 «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις» ['Αρθρο 16]Σελ. 652
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣελ. 653
Ν 2121/1993 «Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα» ['Αρθρα 1-4, 24, 28Γ, 55, 66-66Β]Σελ. 654
Ν 2479/1997 «Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο, επιτάχυνση των δικών, δικονομικές απλουστεύσεις και άλλες διατάξεις» ['Αρθρο 3 παρ. 26]Σελ. 666
ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ  
Ν 3213/2003 «Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δημόσιων λειτουργών και υπαλλήλων, ιδιοκτητών μέσων μαζικής ενημέρωσης και άλλων κατηγοριών προσώπων» ['Αρθρα 1-14]Σελ. 667
ΠΔ 148/2005 «Δήλωση περιουσιακής κατάστασης συνοριακών φυλάκων και ειδικών φρουρών της Ελληνικής Αστυνομίας, των συζύγων και των τέκνων τους» ['Αρθρο 3]Σελ. 680
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ  
Ν 651/1977 «Περί καταργήσεως του ΝΔ 349/1974, τροποποιήσεως των «περί αυθαιρέτων οικοδομικών κατασκευών" διατάξεων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων» ['Αρθρα 3-5]Σελ. 682
Ν 778/1980 «Περί των μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν οικοδομικών εργασιών» ['Αρθρον 22]Σελ. 686
Ν 1337/1983 «Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις» ['Αρθρα 17, 23]Σελ. 687
Ν 1396/1983 «Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των μέτρων ασφαλείας στις οικοδομές και λοιπά ιδιωτικά τεχνικά έργα» ['Αρθρα 3-10]Σελ. 694
Ν 1512/1985 «Τροποποίηση και συμπλήρωση πολεοδομικών διατάξεων, ρύθμιση συναφών θεμάτων και θεμάτων του Ταμείου Νομικών» ['Αρθρο 9 παρ. 9]Σελ. 697
Ν 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» ['Αρθρο 114 παρ. 1, 2, 7, 8]Σελ. 698
ΠΔ 395/1994 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζόμενους κατά την εργασία τους σε συμμόρφωση με την Οδηγία 89/655/ΕΟΚ» ['Αρθρο 11]Σελ. 700
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΜΥΝΑ  
ΝΔ 17/1974 «Περί Πολιτικής Σχεδιάσεως Εκτάκτου Ανάγκης» ['Αρθρον 36]Σελ. 701
ΠΟΛΥΘΕΣΙΑ - ΠΟΛΥΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ  
Ν 1256/1982 «Για την πολυθεσία, την πολυαπασχόληση και την καθιέρωση ανωτάτου ορίου απολαβών στο δημόσιο τομέα καθώς και για το Ελεγκτικό Συνέδριο, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και άλλες διατάξεις» ['Αρθρα 1 παρ. 1, 5, 2 παρ. 1, 2]Σελ. 702
ΠΡΟΣΗΛΥΤΙΣΜΟΣ  
ΑΝ 1363/1938 «Περί κατοχυρώσεως διατάξεων των άρθρων 1 και 2 του εν ισχύι Συντάγματος» ['Αρθρον 4]Σελ. 704
ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ  
Ν 3588/2007 «Πτωχευτικός Κώδικας» ['Αρθρα 171-177]Σελ. 705
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ  
ΝΔ 658/1970 «Περί αναθέσεως καθηκόντων ανακριτικού υπαλλήλου και δημοσίου κατηγόρου εις βαθμοφόρους του Πυροσβεστικού Σώματος» ['Αρθρον 1]Σελ. 709
Ν 616/1977 «Περί εκδόσεως Πυροσβεστικών Διατάξεων» ['Αρθρον 2]Σελ. 710
Ν 2612/1998 «Ανάθεση της δασοπυρόσβεσης στο Πυροσβεστικό Σώμα και άλλες διατάξεις» ['Αρθρο 5 παρ. 1, 3]Σελ. 711
Ν 2800/2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών του ΥΔΤ, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» ['Αρθρο 26 παρ. 2]Σελ. 712
Ν 3511/2006 «Αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος, αναβάθμιση της αποστολής του και άλλες διατάξεις» ['Αρθρα 13, 14]Σελ. 713
ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ - ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ  
Ν 1730/1987 «Ελληνική Ραδιοφωνία - Τηλεόραση, Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΡΤ-ΑΕ)» ['Αρθρα 16-16Α]Σελ. 715
Ν 2328/1995 «Νομικό καθεστώς της ιδιωτικής τηλεόρασης και της τοπικής ραδιοφωνίας, ρύθμιση θεμάτων της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και άλλες διατάξεις» ['Αρθρο 4 παρ. 1-10]Σελ. 719
ΠΔ 343/2002 «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 98/84 ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Νοεμβρίου 1998 για τη νομική προστασία των υπηρεσιών που βασίζονται ή συνίστανται στην παροχή πρόσβασης υπό όρους [συνδρομητικές υπηρεσίες] (ΕΕ L 320/28.11.1998, σελ. 54)» ['Αρθρο 5 παρ. 1]Σελ. 723
Ν 3090/2002 «Σύσταση Σώματος Επιθεώρησης και Ελέγχου των Καταστημάτων Κράτησης και άλλες διατάξεις» ['Αρθρα 2, 8]Σελ. 724
ΠΔ 77/2003 «Κώδικας δεοντολογίας ειδησεογραφικών και άλλων δημοσιογραφικών και πολιτικών εκπομπών» ['Αρθρα 1-14]Σελ. 726
ΣΗΜΑΤΑ  
Ν 2239/1994 «Περί Σημάτων» ['Αρθρα 28-31]Σελ. 731
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ  
Ν 2287/1995 «Κύρωση του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα» ['Αρθρα 167-228]Σελ. 733
Ν 3421/2005 «Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες διατάξεις» ['Αρθρα 51, 52 παρ. 1, 3]Σελ. 752
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ  
Ν 2830/2000 «Κώδικας Συμβολαιογράφων» ['Αρθρο 36]Σελ. 754
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΧΑΡΙΤΩΝ (ΑΠΟΝΟΜΗ ΧΑΡΙΤΟΣ)  
ΝΔ 68/1968 «Περί συγκροτήσεως του κατά το άρθρο 52 του Συντάγματος Συμβουλίου Χαρίτων και της ενώπιον αυτού διαδικασίας» ['Αρθρα 1-6]Σελ. 755
ΠΔ 266/2004 «Επαναφορά στην υπηρεσία μετά την απονομή χάριτος» ['Αρθρα 1, 2 παρ. 1, 3]Σελ. 759
ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ  
Ν 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις» ['Αρθρα 1, 3 παρ. 1, 4, 4 παρ. 1-2, 5, 7, 9-12]Σελ. 760
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ  
Ν 2939/2001 «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων - Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και 'Αλλων Προϊόντων (ΕΟΕΔΣΑΠ) και άλλες διατάξεις» ['Αρθρο 20]Σελ. 765
ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  
Ν 3074/2002 «Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης - Αναβάθμιση του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και του Συντονιστικού Οργάνου Επιθεώρησης και Ελέγχου και άλλες διατάξεις» ['Αρθρο 6]Σελ. 767
Ν 3320/2005 «Ρυθμίσεις θεμάτων για το προσωπικό του Δημοσίου και των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και για τους ΟΤΑ» ['Αρθρο 12 παρ. 1-2]Σελ. 769
ΣΩΜΑΤΕΙΑ - ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΣ  
Ν 1264/1982 «Για τον εκδημοκρατισμό του Συνδικαλιστικού Κινήματος και την κατοχύρωση των συνδικαλιστικών ελευθεριών των εργαζομένων» ['Αρθρο 4 παρ. 3 εδ. α'-β']Σελ. 771
Ν 1767/1988 «Συμβούλια εργαζομένων και άλλες εργατικές διατάξεις - Κύρωση της 135 διεθνούς σύμβασης εργασίας» ['Αρθρα 13 παρ. 4-5, 19 παρ. 5] Σελ. 772
Ν 2169/1993 «Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις και άλλες διατάξεις» ['Αρθρο 45]Σελ. 773
Ν 2810/2000 «Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις Διόρθ. σφαλμ. στο ΦΕΚ Α' 108/6.4.2000» ['Αρθρο 34]Σελ. 775
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ  
Ν 2668/1998 «Οργάνωση του τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» ['Αρθρο 22]Σελ. 777
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - ΤΗΛΕΓΡΑΦΟΣ - ΤΗΛΕΦΩΝΟ  
Ν 3431/2006 «Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» ['Αρθρα 14, 62]Σελ. 778
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ  
Ν 393/1976 «Περί ιδρύσεως και λειτουργίας Τουριστικών Γραφείων»Σελ. 780
Ν 711/1977 «Τουριστικά Λεωφορεία» ['Αρθρο 15 παρ. 1]Σελ. 781
Ν 2160/1993 «Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις» ['Αρθρο 4]Σελ. 783
ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣελ. 787
Ν 1789/1988 «Κύρωση Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την καταστολή της τρομοκρατίας» ['Αρθρο δεύτερο]Σελ. 788
Ν 2713/1999 «Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» ['Αρθρο 16]Σελ. 789
Ν 2928/2001 «Τροποποίηση διατάξεων του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και άλλες διατάξεις για την προστασία του πολίτη από αξιόποινες πράξεις εγκληματικών οργανώσεων» ['Αρθρα 7, 9-10]Σελ. 791
Ν 3116/2003 «Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για την καταστολή τρομοκρατικών βομβιστικών επιθέσεων»Σελ. 794
Ν 3387/2005 «Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕΜΕΑ) και άλλες διατάξεις» ['Αρθρο 14]Σελ. 801
ΤΥΠΟΣ  
Ν 5060/1931 «Περί Τύπου, προσβολών της τιμής εν γένει και άλλων σχετικών διατάξεων» ['Αρθρον 29 παρ. 2]Σελ. 802
ΑΝ 1092/1938 «Περί Τύπου» ['Αρθρο 47]Σελ. 804
Ν 1178/1981 «Περί αστικής ευθύνης του Τύπου και άλλων τινών διατάξεων» ['Αρθρον μόνον]Σελ. 805
Ν 2243/1994 «Κατάργηση των ειδικών ποινικών διατάξεων περί Τύπου» ['Αρθρο μόνο]Σελ. 808
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ  
ΑΝ 2520/1940 «Περί υγειονομικών διατάξεων» ['Αρθρον 4]Σελ. 809
Ν 2307/1995 «Προσαρμογή νομοθεσίας αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών στις διατάξεις για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» ['Αρθρο 11]Σελ. 810
ΥΙΟΘΕΣΙΑ  
Ν 2447/1996 «Κύρωση ως Κώδικα του σχεδίου νόμου "Υιοθεσία, επιτροπεία και αναδοχή ανηλίκου, δικαστική συμπαράσταση, δικαστική επιμέλεια ξένων υποθέσεων και συναφείς ουσιαστικές, δικονομικές και μεταβατικές διατάξεις"» ['Αρθρο 10]Σελ. 813
ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ  
Ν 1599/1986 «Σχέσεις κράτους-πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας και άλλες διατάξεις» ['Αρθρα 7-8, 16, 22]Σελ. 814
ΥΠΟΥΡΓΟΙ - ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ  
Ν 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών»Σελ. 818
Ν 3213/2003 «Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δημόσιων λειτουργών και υπαλλήλων, ιδιοκτητών μέσων μαζικής ενημέρωσης και άλλων κατηγοριών προσώπων» ['Αρθρα 1 παρ. 1 περ. γ', 4-11]Σελ. 830
Ν 4022/2011 «Εκδίκαση πράξεων διαφθοράς Πολιτικών και Κρατικών Αξιωματούχων, υποθέσεων μεγάλου κοινωνικού ενδιαφέροντος και μείζονος Δημοσίου Συμφέροντος και άλλες διατάξεις ['Αρθρα 1-7]Σελ. 836
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ  
Ν 5607/1932 «Περί κωδικοποιήσεως και συμπληρώσεως της φαρμακευτικής νομοθεσίας» ['Αρθρον 42 παρ. 2]Σελ. 840
Ν 2147/1952 «Περί προλήψεως και καταστολής των ασθενειών και εχθρών των φυτών και περί οργανώσεως της φυτοπαθολογικής Υπηρεσίας» ['Αρθρα 35, 37]Σελ. 841
ΝΔ 96/1973 «Περί της εμπορίας εν γένει των φαρμακευτικών, διαιτητικών και καλλυντικών προϊόντων» ['Αρθρον 19 παρ. 1-8]Σελ. 842
Ν 721/1977 «Περί εγκρίσεως κυκλοφορίας και ελέγχου των γεωργικών φαρμάκων, ως και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων» ['Αρθρα 21 παρ. 2-3, 24 παρ. 8, 35]Σελ. 844
Ν 1564/1985 «Οργάνωση παραγωγής και εμπορίας του πολλαπλασιαστικού υλικού φυτικών ειδών» ['Αρθρο 25 παρ. 1-2, 4, 12]Σελ. 846
Ν 1565/1985 «Λιπάσματα» ['Αρθρο 11 παρ. 1] Σελ. 848
Ν 2538/1997 «Τροποποίηση της κείμενης νομοθεσίας για τα γεωργικά και κτηνιατρικά φάρμακα, ρύθμιση χρεών συνεταιριστικών οργανώσεων και άλλες διατάξεις» ['Αρθρα 10, 41 παρ. 1, 44 παρ. 1]Σελ. 849
ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣελ. 851
Ν 820/1978 «Περί λήψεως μέτρων διά την περιστολήν της φοροδιαφυγής και άλλων τινών συναφών διατάξεων» ['Αρθρον 25]Σελ. 852
Ν 1882/1990 «Μέτρα για την περιστολή της φοροδιαφυγής, διαρρυθμίσεις στην άμεση και έμμεση φορολογία και άλλες διατάξεις» ['Αρθρο 25]Σελ. 853
Ν 2065/1992 «Αναμόρφωση της άμεσης φορολογίας και άλλες διατάξεις» ['Αρθρα 47, 54, 56, 58]Σελ. 857
N 2238/1994 «Περί κυρώσεως του Κώδικα Φορολογίας του Εισοδήματος» ['Αρθρα 93-96]Σελ. 860
Ν 2343/1995 «Αναδιοργάνωση υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» ['Αρθρο 2 παρ. 1, 2 περ. α', γ'-δ', 6-7, 19]Σελ. 866
Ν 2523/1997 «Διοικητικές και ποινικές κυρώσεις στη φορολογική νομοθεσία και άλλες διατάξεις» ['Αρθρα 17-24 παρ. 1-2, 5]Σελ. 868
Ν 2648/1998 «Ρυθμίσεις δασμολογικού και φορολογικού περιεχομένου, τροποποίηση του Κώδικα Φορολογικής Δικονομίας και άλλες διατάξεις» ['Αρθρα 32 παρ. 12, 36 παρ. 1, 6-7, 37 παρ. 1]Σελ. 881
Ν 2778/1999 «Αμοιβαία Κεφάλαια Ακίνητης Περιουσίας - Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία και άλλες διατάξεις» ['Αρθρο 45]Σελ. 884
Ν 2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» ['Αρθρο 58]Σελ. 886
Ν 3259/2004 «Περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων, ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών και άλλες διατάξεις» ['Αρθρα 12 παρ. 1, 14 παρ. 1 περ. γ']Σελ. 887
Ν 3296/2004 «Φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, φορολογικοί έλεγχοι και άλλες διατάξεις» ['Αρθρο 30]Σελ. 888
ΠΔ 85/2005 «Οργάνωση της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων (ΥΠΕΕ) του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών» ['Αρθρα 1, 2, 9]Σελ. 896
Ν 3610/2007 «Αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις» ['Αρθρο 6] Σελ. 904
Ν 3943/2011 «Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών» ['Αρθρα 1, 4, 5, 9, 31]Σελ. 906
ΦΡΕΑΤΑ - ΥΠΟΓΕΙΑ ΥΔΑΤΑ - ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ - ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ  
Ν 1988/1952 «Περί γεωτρήσεων» ['Αρθρο 20]Σελ. 917
ΝΔ 3881/1958 «Περί εγγείων βελτιώσεων» ['Αρθρον 39]Σελ. 918
ΦΥΛΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ  
Ν 3304/2005 «Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού» ['Αρθρο 16]Σελ. 921
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ  
Ν 4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» ['Αρθρα 28, 144]Σελ. 922
ΧΡΕΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ  
Ν 1882/1990 «Μέτρα για την περιστολή της φοροδιαφυγής, διαρρυθμίσεις στην άμεση και έμμεση φορολογία και άλλες διατάξεις» ['Αρθρα 25, 41]Σελ. 924
ΧΡΕΩΚΟΠΙΑ  
ΒΔ 16/1910 «Περί αναδημοσιεύσεως του κειμένου του Εμπορικού Νόμου, ως ούτος ετροποποιήθη διά των νόμων ΨΛΣΤ, ΓΦΟΔ, ΓΧΟ, ΓΨΙΖ» ['Αρθρα 678, 684, 689, 694-695]Σελ. 928
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ  
Ν 1806/1988 «Τροποποίηση της νομοθεσίας για τα χρηματιστήρια αξιών και άλλες διατάξεις» ['Αρθρα 30, 40]Σελ. 930
Ν 1969/1991 «Εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου, αμοιβαία κεφάλαια, διατάξεις εκσυγχρονισμού και εξυγιάνσεως της κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις»Σελ. 934
Ν 3160/2003 «Επιτάχυνση της ποινικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις»Σελ. 941
Ν 3283/2004 «Ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, αμοιβαία κεφάλαια και άλλες διατάξεις» ['Αρθρο 46]Σελ. 942
Ν 3340/2005 «Για την προστασία της Κεφαλαιαγοράς από πράξεις προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες και πράξεις χειραγώγησης της αγοράς» ['Αρθρα 22, 31]Σελ. 943
N 3371/2005 «Θέματα Κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις» ['Αρθρο 19]Σελ. 949
ΨΥΧΟΛΟΓΟΙΣελ. 950
Ν 991/1979 «Για την άσκηση του επαγγέλματος του Ψυχολόγου στην Ελλάδα και για άλλες διατάξεις» ['Αρθρο 9]Σελ. 950
Back to Top