ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ


Σχολιασμένη Νομολογία
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: 53,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 53,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 12146
Βασιλακάκης Ε.
Άνθιμος Α., Γιαννόπουλος Π., Δεληκωστόπουλος Ι., Κεκέ Μ., Κούρτης Β., Μεϊδάνης Χ., Νάσιου Α., Τσαβδαρίδης Α., Τσικρικάς Δ.
  • Έκδοση: 2008
  • Βιβλιοδεσία: Εύκαμπτη
  • Σελίδες: 392
  • ISBN: 978-960-272-546-7
  • Black friday εκδόσεις: 30%
Η αύξηση των διαφορών με στοιχεία αλλοδαπότητας, που οφείλεται στη μεγαλύτερη διασυνοριακή κινητικότητα σε πολλούς τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας, έχει συμβάλει στην αναβάθμιση της σημασίας του δικονομικού διεθνούς δικαίου και κατʼ επέκταση στην έντονη πλέον παρέμβαση του κοινοτικού νομοθέτη στον χώρο αυτό. Η παρούσα έκδοση αποτελεί ένα δείγμα της εγχώριας νομολογίας στο πεδίο του δικονομικού διεθνούς δικαίου, δεδομένου ότι τα εθνικά δικαστήρια έχουν περιθώριο να εκφέρουν δικαιοδοτικές κρίσεις. Ως εκ τούτου, οι εθνικοί δικαστές έχουν τη δική τους συμμετοχή στην εφαρμογή και ερμηνεία των κοινοτικών Κανονισμών, ενώ παράλληλα εξακολουθούν να εφαρμόζουν τις κοινές διατάξεις δικονομικού δικαίου, που κυρίως περιέχονται στον ΚΠολΔ, παρά το ότι έχει περισταλεί σημαντικά το πεδίο εφαρμογής τους. Το δύσβατο πεδίο του δικονομικού διεθνούς δικαίου, λόγω της έκδοσης ολοένα και περισσότερων Κανονισμών για όλο και πιο εξειδικευμένες περιπτώσεις εννόμων σχέσεων, οδήγησε τους συντάκτες των σχολίων στην επισκόπηση της νομολογίας με κριτικό πνεύμα, αλλά και με επίγνωση των δυσκολιών που τα δικαστήρια αντιμετωπίζουν κατά την εξέταση των σχετικών ζητημάτων. Η συστηματική παράθεση της εγχώριας νομολογίας σε ειδικότερες επιμέρους θεματικές ενότητες, βάσει των ισχυόντων κοινοτικών Κανονισμών και η εύχρηστη δομή της ύλης, καθιστούν το έργο ένα πολύτιμο επιστημονικό βοήθημα για τους δικηγόρους και εν γένει τους νομικούς που επιθυμούν να προσεγγίσουν με ευχερή και πρακτικό τρόπο τα βασικά ζητήματα που ανακύπτουν στην πράξη στο πεδίο του δικονομικού διεθνούς δικαίου.
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣελ. XIII
Ι. ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΚΠολΔ  
1. ΑΠ 884/1994 (ΕΕμπΔ 1995,669)Σελ. 3
2. ΑΠ 123/2000 (ΕλλΔνη 2000,982 = ΝοΒ 2001,230)Σελ. 6
3. ΑΠ 803/2000 (ΕλλΔνη 2000,1599 = ΝοΒ 2001,1312)Σελ. 9
4. ΑΠ 778/2005 (ΧρΙΔ 2005,914 = ΕλλΔνη 2005,1069)Σελ. 12
5. ΕφΑθ 5689/1994 (ΕλλΔνη 1997,888)Σελ. 14
6. ΕφΑθ 7747/2003 (ΕλλΔνη 2004,1457)Σελ. 16
7. ΠΠρΘεσ 17438/2001 (ΧρΙΔ 2001,719)Σελ. 17
8. ΠΠρΘεσ 6590/2004 (Αρμ 2004,913 = ΧρΙΔ 2004,434)Σελ. 22
9. ΜΠρΑθ 24071/1994 (ΕΕμπΔ 1995,706)Σελ. 28
10. ΜΠρΤρικ 709/2000 (Δ 2001,263)Σελ. 31
ΙΙ. ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ 44/2001, 1347/2000 και 2201/2003  
11. ΑΠ 224/1999 (ΕλλΔνη1999,592)Σελ. 37
12. ΑΠ 1252/2005 (ΔΕΕ 2005,1211)Σελ. 38
13. ΑΠ 1863/2005 (ΕλλΔνη 2006,470)Σελ. 46
14. ΑΠ 18/2006 (ΝοΒ 2006,1501)Σελ. 52
15. ΕφΑθ 8723/1995 (ΕΕμπΔ 1995,674)Σελ. 59
16. ΕφΑθ 9382/2000 (Αρμ 2001,1239)Σελ. 62
17. ΕφΘεσ 1689/2005 (Αρμ 2005,1787)Σελ. 72
18. ΠΠρΠειρ 2169/1997 (Αρμ 1998,1515)Σελ. 81
19. ΠΠρΑθ 5409/2003 (ΕΕμπΔ 2004,295)Σελ. 85
20. ΠΠρΑθ 6765/2004 (Αρμ 2005,566)Σελ. 93
21. ΜΠρΚαστ 476/2002 (Αρμ 2003,385)Σελ. 99
22. ΜονΠρΡοδ 91/2005 (Αρμ 2005,1789)Σελ. 102
ΙΙΙ. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΚΠολΔ  
23. ΑΠ 1559/1979 (ΝοΒ 1982,1094)Σελ. 117
24. ΑΠ 687/2003 (ΧρΙΔ 2004,433)Σελ. 123
25. ΑΠ 1666/2006 (ΧρΙΔ 2007,150)Σελ. 128
26. ΕφΑθ 9337/1981 (ΝοΒ 1982,461)Σελ. 134
27. ΕφΑθ 5591/1998 (ΝοΒ 1999,1139)Σελ. 139
28. ΕφΑθ 579/2000 (ΕλλΔνη 2000,809)Σελ. 143
29. ΜΠρΘεσ 7717/2003 (ΧρΙΔ 2003,818)Σελ. 145
ΙV. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ 44/2001, 1347/2000 και 2201/2003  
30. ΑΠ 1024/2001 (ΧρΙΔ 2001,614)Σελ. 153
31. ΑΠ 109/2001 (ΧρΙΔ 2001,347)Σελ. 162
32. ΑΠ 36/2003 (ΧρΙΔ 2003,450) Σελ. 168
33. ΑΠ 1321/2004 (Αρμ 2005,1620)Σελ. 171
34. ΕφΑθ 2667/1994 (ΝοΒ 1995,252)Σελ. 180
35. ΕφΑθ 2163/2003 (ΕλλΔνη 2004,1473)Σελ. 188
36. ΕφΑθ 7701/2004 (ΔΕΕ 2005,441)Σελ. 197
37. ΕφΠειρ 110/2004 (Δ 2005,831 = ΕΕΕυρΔ 2005,195)Σελ. 208
38. ΠολΠρΞάνθ 67/2004 (ΧρΙΔ 2005,997)Σελ. 217
39. ΜΠρΞάνθ 347/2003 (ΧρΙΔ 2005,163)Σελ. 221
40. ΜΠρΘεσ 3066/2004 (αδημ.)Σελ. 229
41. ΜονΠρΘεσ 4826/2004 (Αρμ 2004,736)Σελ. 231
42. ΜονΠρΑθ 322/2005 (Αρμ 2005,910)Σελ. 237
43. ΜονΠρΧαν 39/2006 (αδημ.)Σελ. 243
V. ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ  
44. ΑΠ 266/2004 (ΝοΒ 2005,273)Σελ. 257
45. ΑΠ 482/2004 (ΝοΒ 2005,876)Σελ. 269
46. ΑΠ 289/2005 (ΧρΙΔ 2005,916)Σελ. 270
47. ΕφΑθ 4949/2004 (ΕλλΔνη 2005,225)Σελ. 276
48. ΕφΠειρ 336/2005 (ΝοΒ 2006,432)Σελ. 280
49. ΠΠρΘεσ 22513/2003 (Αρμ 2003,1802)Σελ. 285
51. ΜονΠρΚεφαλ 302/2005 (Αρμ 2005,1435)Σελ. 298
52. ΜονΠρΑθ 1264/2006 (αδημ.)Σελ. 306
VI. ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ  
53. ΑΠ Ολ 1572/1981 (Διαιτησία 1992,965 = ΝοΒ 1982,1053)Σελ. 311
54. ΑΠ Ολ 8/1996 (ΕλλΔνη 1996,1052 = ΕΕΝ 1996,32 = ΕΝαυτΔ 1996,448)Σελ. 318
55. ΑΠ 1260/2002 (ΧρΙΔ 2002,922)Σελ. 328
56. ΕφΠειρ 19/2005 (ΕλλΔνη 1995,1153 = ΔΕΕ 1995,1094 = ΕΕμπΔ 1995,93 = ΕΝαυτΔ 1995,301)Σελ. 335
57. ΕφΘεσ 451/2000 (Αρμ 2002,915)Σελ. 340
58. ΕφΠειρ 475/2005 (ΕΝαυτΔ 2005,323 = ΔΕΕ 2006,78)Σελ. 349
59. ΕφΘεσ 1207/2007 (αδημ.)Σελ. 352
60. ΠΠρΡοδόπ 84/2005 (ΔΕΕ 2006,80)Σελ. 363
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΛΗΜΜΑΤΩΝΣελ. 369
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝΣελ. 373
 
Back to Top