ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΔΙΚΑΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ


Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: 58,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 58,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 12552
Κοντιάδης Ξ.
  • Έκδοση: 2010
  • Σελίδες: 448
  • ISBN: 978-960-272-715-7
  • Black friday εκδόσεις: 30%
Στο ανά χείρας έργο έχουν επιλεγεί γνωμοδοτήσεις του συγγραφέα που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τη νομική θεωρία και πράξη. Τη μεγαλύτερη πρόκληση για το νομικό συνιστά η δοκιμασία της θεωρίας στην πράξη σε επιστημονικά ζητήματα δυσεπίλυτα. Ο επιστημονικός νομικός λόγος προάγεται από το γνωμοδοτικό έργο. Ο καλούμενος να γνωμοδοτήσει δεν αποκλείεται να αρνηθεί να υποστηρίξει νομικές κατασκευές που δεν θεωρεί βάσιμες, επιδεικνύοντας στις περιπτώσεις αυτές ακαδημαϊκό ήθος και επιστημονική συνέπεια. Οι γνωμοδοτήσεις, απαντώντας σε συγκεκριμένα ερωτήματα βάσει μιας δικαστικής διαφοράς, έχουν ρόλο επικουρικό τόσο στο δικηγόρο όσο και στο δικαστή. Στις περισσότερες γνωμοδοτήσεις ανακύπτουν προβλήματα επιμέρους κλάδων δικαίου, όπως είναι τα αφορώντα το συνταγματικό, το ευρωπαϊκό κοινοτικό, το ειδικό διοικητικό δίκαιο, το δίκαιο κοινωνικής ασφάλισης, το δίκαιο των επιχειρήσεων. Οι γνωμοδοτήσεις αναδεικνύουν τη συνεισφορά της θεωρίας στην πράξη και εξασφαλίζουν την επίλυση πρωτότυπων ζητημάτων στην επίλυση των διαφορών.

Η επιλογή των γνωμοδοτήσεων του συγγραφέα, έγινε με κριτήριο να καλυφθούν βασικά κενά που ανακύπτουν στο δημόσιο δίκαιο και συγκεκριμένα στο συνταγματικό δίκαιο, στο ευρωπαϊκό κοινοτικό δίκαιο, στο ειδικό διοικητικό δίκαιο, στο δίκαιο κοινωνικής ασφάλισης, στο δίκαιο περιβάλλοντος, στο δίκαιο των μέσων μαζικής επικοινωνίας, στο δίκαιο προστασίας προσωπικών δεδομένων και στο δίκαιο της εκπαίδευσης. Σε ορισμένα από τα επιμέρους κεφάλαια έχουν συμπεριληφθεί παρατηρήσεις και σχόλια σε δικαστικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, τα οποία δεν έχουν γνωμοδοτικό χαρακτήρα, ωστόσο συνδιαλέγονται με την πράξη και λειτουργούν συμπληρωματικά στη σύνδεση θεωρίας και πράξης. Επίσης περιλαμβάνονται σε παράρτημα οι τίτλοι επιστημονικών μελετών του συγγραφέα που δημοσιεύθηκαν την περίοδο 1995-2010 και έμμεσα ή άμεσα συνδέονται με το γνωμοδοτικό έργο.

Η διάρθρωση της ύλης επιχειρήθηκε με γνώμονα τη δυνατότητα αξιοποιήσεώς της για διδακτικούς σκοπούς του συγγραφέα. Πρόκειται ουσιαστικά για πρακτικές ασκήσεις στο δημόσιο δίκαιο και στο δίκαιο της κοινωνικής ασφάλειας. Η ύλη κατανέμεται στις ακόλουθες ενότητες: α. Στην ενότητα για το συνταγματικό δίκαιο δίδονται πρακτικές απαντήσεις σε θέματα διοίκησης επαγγελματικών σωματείων, διαπραγματεύσεων για τη σύναψη συλλογικών συμβάσεων εργασίας, βουλευτικής ασυλίας, αναδρομικότητας νόμων, επαγγελματικής ελευθερίας. β. Στην ενότητα που αφορά το κοινοτικό δίκαιο περιλαμβάνονται γνωμοδοτήσεις για τις αρχές της αναλογικότητας και επικουρικότητας και τις κοινοτικές ελευθερίες. γ. Στο δίκαιο κοινωνικής ασφάλισης, δημοσιεύονται γνωμοδοτήσεις του συγγραφέα για την προστασία ατόμων με αναπηρίες, την αρχή της ισότητας, το ανώτατο όριο του εφάπαξ βοηθήματος, την ελευθερία της συνένωσης και την αρχή του κράτους δικαίου. δ. Στην σχετική με το δίκαιο του περιβάλλοντος ενότητα δίνονται απαντήσεις για την εφαρμογή της αρχής της αειφορίας και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη. ε. Στην ενότητα για το δίκαιο των μέσων μαζικής επικοινωνίας περιλαμβάνονται γνωμοδοτήσεις που αφορούν στην αδειοδότηση των ραδιοφωνικών σταθμών, τους βασικούς μετόχους τηλεοπτικών σταθμών, τον κρατικό έλεγχο της ραδιοτηλεόρασης. στ. Στην έκτη ενότητα για το δίκαιο προστασίας προσωπικών δεδομένων παρουσιάζεται γνωμοδότηση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία. Τέλος, ενδιαφέρουσες γνωμοδοτήσεις αναπτύσσονται για το δίκαιο της εκπαίδευσης και συγκεκριμένα για την πανεπιστημιακή αυτοδιοίκηση και την ακαδημαϊκή ελευθερία.

Επιπλέον περιλαμβάνονται ενδιαφέροντα σχόλια του συγγραφέα σε πολύκροτες δικαστικές αποφάσεις – σταθμούς, όπως στη ΣτΕ Ολ 3633/2004 για τη συνταγματικότητα της νομοθεσίας για τον υπολογισμό της τιμής των φαρμάκων, στη ΣτΕ 1095/2001 για την προστασία των πολύτεκνων οικογενειών, στη ΣτΕ 2731/1997 για το βιότοπο της καφετιάς αρκούδας και στη ΣτΕ ΕΑ 183/2001 για το βασικό μέτοχο.
ΠρόλογοςΣελ. XI
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ  
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ  
1. Αντισυνταγματικότητα νομοθεσίας σχετικά με τη διοίκηση επαγγελματικού σωματείου (Ελευθερία της συνένωσης)Σελ. 3
2. Συνταγματική και νομοθετική κατοχύρωση της υποχρέωσης διαπραγμάτευσης για τη σύναψη συλλογικής σύμβασης εργασίας (Συλλογική αυτονομία - Κοινωνικό κράτος δικαίου - Τριτενέργεια)Σελ. 16
3. 'Αρση βουλευτικής ασυλίας (Βουλευτική ασυλία - Ακαταδίωκτο του βουλευτή)Σελ. 47
4. Αναδρομική ισχύς διατάξεων περί αξιώσεων για αμοιβή πνευματικών δημιουργών (Προστασία της ιδιοκτησίας - Αναδρομικότητα νόμου - Κοινωνία της Πληροφορίας)Σελ. 58
5. Ασυμβίβαστο ιδιότητας ορκωτού ελεγκτή και μέλους Δ.Σ. δημόσιας επιχείρησης (Επαγγελματική ελευθερία)Σελ. 72
Παρέκβαση: Σχολιάζοντας τη νομολογία  
6. Προβλήματα συνταγματικότητας της νομοθεσίας για τον υπολογισμό της τιμής των φαρμάκων. Σκέψεις επ' ευκαιρία της ΟλΣτΕ 3633/2004 (Δικαίωμα στην υγεία - Οικονομική ελευθερία)Σελ. 81
7. Δικαστικός ακτιβισμός και αυτοπεριορισμός στη θεμελίωση της επεκτατικής ισότητας. Παρατηρήσεις στις ΑΠ 576/2009 και 638/2009 (Αρχή της ισότητας - Αρχή ίσης αμοιβής για ίσης αξίας εργασία)Σελ. 98
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ  
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ  
8. Σύμφωνη με το κοινοτικό δίκαιο ερμηνεία στο πεδίο των δημοσίων συμβάσεων (Θεμελιώδεις κοινοτικές ελευθερίες - Αρχή της αναλογικότητας)Σελ. 111
9. Συμβατότητα του κανόνα «6+5» της FIFA με το κοινοτικό δίκαιο (Θεμελιώδεις κοινοτικές ελευθερίες - Αθλητισμός - Αρχή της επικουρικότητας)Σελ. 129
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ  
ΔΙΚΑΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  
10. Συνταγματική και νομοθετική προστασία ασφαλιστικού κεφαλαίου (Κοινωνική ασφάλιση - Δικαίωμα στην ιδιοκτησία)Σελ. 163
11. Εφαρμογή του νόμου περί συνταξιοδότησης τυφλών για την απονομή δεύτερης σύνταξης γήρατος (Προστασία ατόμων με αναπηρίες)Σελ. 191
12. Αντισυνταγματικός και παράνομος υπολογισμός προϋπηρεσίας από το ΑΣΕΠ (Αρχή της ισότητας - Κοινωνική ασφάλιση)Σελ. 208
13. Εξάλειψη της εργοδοτικής εισφοράς και ανώτατο όριο του εφάπαξ βοηθήματος (Θεσμική εγγύηση κοινωνικής ασφάλισης)Σελ. 214
14. 'Ασκηση κερδοσκοπικής δραστηριότητας από αλληλοβοηθητικά σωματεία (Κοινωνική ασφάλιση - Ελευθερία της συνένωσης - Επιχειρηματική ελευθερία)Σελ. 232
15. Ασφαλιστικό καθεστώς των εθελοντών μακράς θητείας (Αρχή της ισότητας - Αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου)Σελ. 272
Παρέκβαση: Σχολιάζοντας τη νομολογία  
16. Αντισυνταγματική η μείωση του επιδόματος των πολύτεκνων οικογενειών. Παρατηρήσεις στην ΣτΕ 1095/2001 (Προστασία πολύτεκνων οικογενειών)Σελ. 280
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ  
ΔΙΚΑΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ  
17. Συμβατότητα πράξης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων προς το Σύνταγμα και τη νομοθεσία (Αρχή της αειφορίας - Χωροταξικός σχεδιασμός)Σελ. 293
18. Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης και προστασία του περιβάλλοντος (Δικαίωμα στο περιβάλλον - Προστασία της υγείας)Σελ. 306
Παρέκβαση: Σχολιάζοντας τη νομολογία  
19. Εγνατία οδός - Βιότοπος καφετιάς αρκούδας. Παρατηρήσεις στην ΣτΕ 2731/1997 (Δικαίωμα στο περιβάλλον - Περιβαλλοντικοί όροι - Δικαστικός ακτιβισμός)Σελ. 329
ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ  
ΔΙΚΑΙΟ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  
20. Χορήγηση άδειας και παύση λειτουργίας ραδιοφωνικών σταθμών (Ελευθερία ραδιοτηλεοπτικής πληροφόρησης - Πολιτιστικός πλουραλισμός - Ε.Σ.Ρ.)Σελ. 335
21. Ασυμβίβαστο συμμετοχής εταιρείας σε δημόσιο διαγωνισμό λόγω συμμετοχής μετόχου στο μετοχικό κεφάλαιο τηλεοπτικού σταθμού (Βασικός μέτοχος)Σελ. 349
22. Επιβολή κυρώσεων σε τηλεοπτικό σταθμό (Ελευθερία του λόγου - Κρατικός έλεγχος ραδιοτηλεόρασης)Σελ. 359
Παρέκβαση: Σχολιάζοντας τη νομολογία  
23. Ασυμβίβαστο δραστηριότητας στο πεδίο των μέσων μαζικής ενημέρωσης και των δημοσίων συμβάσεων. Σκέψεις με αφορμή τις Ε.Α. ΣτΕ 183-186/2001 (Βασικός μέτοχος)Σελ. 370
ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ  
ΔΙΚΑΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  
24. Λειτουργία αρχείου και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία (Θρησκευτική ελευθερία - Πληροφοριακός αυτοκαθορισμός - Προσωπικά δεδομένα)Σελ. 383
ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ  
ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  
25. Σύμφωνη με το Σύνταγμα ερμηνεία των επαγγελματικών ασυμβιβάστων του φορέα πρυτανικού λειτουργήματος (Επαγγελματική ελευθερία - Πανεπιστημιακή αυτοδιοίκηση)Σελ. 401
26. Συνάφεια διδακτορικής διατριβής υποψηφίου με το γνωστικό αντικείμενο υπό πλήρωση θέσης (Ακαδημαϊκή ελευθερία)Σελ. 408
27. Ασυμβίβαστο μεταξύ θέσης ΔΕΠ πλήρους απασχόλησης και θέσης διευθυντή Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου (Ακαδημαϊκή ελευθερία - Πανεπιστημιακή αυτοδιοίκηση)Σελ. 414
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΜΕΛΕΤΕΣΣελ. 420
Back to Top